JUNIOR FESTIVAL

JUNIOR FESTIVAL - AVDICIJE
Ime in priimek otroka: ___________________________________________________
Starost otroka: ________
Višina otroka: ________
Številka noge otroka: _______
Ime in priimek starša: ___________________________________________________
Telefon starša: ________________________________
E-naslov starša: ________________________________
S podpisom potrjujem, da so podatki, ki sem jih zapisal/-a na prijavnico resnični. Hkrati
potrjujem, da bom otroka, če bo izbran, pripeljal ob dogovorjeni uri na dogodek Junior
festival 18. aprila na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani (razen v primeru višje sile,
odsotnost otroka bom sporočil na naslov [email protected]). Modni reviji na
dogodku bosta dve, ena ob 11.30 in druga ob 15.00. Starše izbranih otrok bomo
obvestili v ponedeljek, 13. 4. popoldan po telefonu. Prosimo, bodite dosegljivi.
Soglašam tudi, da lahko organizatorji prireditve objavijo otrokovo ime in priimek,
starost, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih
zahteval/-a kakršnokoli povračilo.
Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z
zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo
udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v
svojih zbirkah ter jih uporablja za: statistične obdelave, razčlenitev kupcev, obdelave
preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje
kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij
in vabil na dogodke podjetja AM Ljubljana, d. o. o. ter za telefonsko, pisno in
elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko
organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve
udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice v skladu z zakonom o varstvu
potrošnikov. (Ur. l.RS, št. 20/1998do114/2006).
Podpis starša ali skrbnika:
____________________________
Datum:
___________________