slovenske jedi

Bogra� s
konopljino štru�ko
• Meso slovenskih dobaviteljev:
KZ ©kofja Loka, Meso Kamnik, GozdiË
• Zelenjava slovenskih dobaviteljev:
KZ Krka, kmetije: Kelenc, SoboËan,
Marinπek, Jarc, Panorganic
Bogra� meat stew
with a hemp bun
• Meat by Slovenian suppliers:
KZ ©kofja Loka, Meso Kamnik, GozdiË
• Vegetables by Slovenian suppliers:
KZ Krka, kmetije: Kelenc, SoboËan,
Marinπek, Jarc, Panorganic
Pohorski lonec
z je�menovo
štru�ko
• Meso slovenskih dobaviteljev:
KZ ©kofja Loka, Meso Kamnik, GozdiË
• Zelenjava slovenskih dobaviteljev:
KZ Krka, kmetije: Kelenc, SoboËan,
Marinπek, Jarc, Panorganic
Pohorski lonec
meat and
vegetable stew
with a barley bun
• Meat by Slovenian suppliers:
KZ ©kofja Loka, Meso Kamnik, GozdiË
• Vegetables by Slovenian suppliers:
KZ Krka, kmetije: Kelenc, SoboËan,
Marinπek, Jarc, Panorganic
Slovenska potica
• Tradicionalna sladica pripravljena na sodoben
naËin • Iz naravnih sestavin, brez umetnih
dodatkov, polnjena z orehovim nadevom
• Sveæe peËena v tradicionalnem
keramiËnem pekaËu — potiËnici
• RoËno narejena v Sasteli Ljutomer
Slovenian potica
• Traditional dessert prepared in a modern
way • Made from natural ingredients,
without artificial additives, with a walnut
filling • Freshly baked in a traditional ceramic
baking pot called potiËnica
• Handmade by Sastela, Ljutomer
Gibanica
po prekmursko
• Slovenska kulinariËna specialiteta
in tradicionalna znaËilnost prekmurske
kulinarike • Bogatijo jo skrbno izbrani nadevi
iz jabolk, orehov, maka in skute na tankem
testu, kar ji daje πirok razpon vonjev
ter prijetno soËen in poln okus
• RoËno narejena v Sasteli Ljutomer
Gibanica
po prekmursko
layered cake
• Slovenian culinary speciality from the
traditional Prekmurje cuisine
• Enriched by carefully selected apple,
walnut, poppy and quark fillings on a thin
dough, which gives it a variety of smells
as well as a pleasantly juicy and rich flavour
• Handmade by Sastela, Ljutomer