CURRICULUM VITAE

CURRICULUM
VITAE
Personal information
Surname / First name
Address
KORŠIČ Matej
Ul. Božidarja Jakca 2, SI - 6320 Portorož, Slovenija
Skype
matejkorsic
E-mail
[email protected]
Nationality
Date of birth
Gender
Mobile: +386 41 773 021
slovenian
03.12.1981
male
Education and training
Dates
Julij 2008
Title of qualification awarded
Geologist, B. Sc. Geol. Eng.
Name and type of organisation
providing education and training
University of Ljubljana
Faculty of Natural Sciences
Department of Geology
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana
Level in national or international
classification
Level VII of national classification, equal to Tertiary education - ISCED 5A, first
cycle
Dates
Title of qualification awarded
April 2012
Qualified geotechnical and mining engeneer
I
Name and type of organisation
providing education and training
Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b
1000 Ljubljana
Slovenija
Work experience
Dates
Ocupation and position held
October 2012 – to date
Head of hydrogeology, procurator (co-founder)
Main activities and
responsibilities
Name and address of employer
Dates
Ocupation and position held
Main activities and
responsibilities
Name and address of employer
Hidrogeological mapping, hydrogeological and geological drilling, pumping tests,
slug tests, inmplementation of tracer experiments, drainage of building excavations,
groundwater monitoring, hydrogeological modelling, risk analysis, hidrogeological
reports
Gecko d.o.o.
Ulica Dolomitskega odreda 10c
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
May 2011 – October 2012
Consultant in the field of hydrogeology
Hidrogeological mapping, hydrogeological and geological drilling, pumping tests,
slug tests, inmplementation of tracer experiments, drainage of building excavations,
groundwater monitoring, hydrogeological modelling, risk analysis, hidrogeological
reports
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
Department of Geotechnics and Geology
Dimičeva 12
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Dates
Ocupation and position held
Main activities and
responsibilities
Name and address of employer
August 2008 – May 2011
Consultant in the field of hydrogeology
Hidrogeological mapping, hydrogeological and geological drilling, pumping tests,
slug tests, inmplementation of tracer experiments, groundwater monitoring, risk
analysis, hidrogeological reports
Geologija d.o.o.
Prešernova 2
5280 Idrija
SLOVENIJA
Personal skills and
competences
Mother tongue(s)
Other language(s)
Computer skills and
competences
slovenian
Active: english, italian, serbian;
- good knowledge of Microsoft OfficeTM package
- good knowledge of AutoCAD
- good knowledge od Aquifer Test Pro
- fammiliar with GMS
Professional references -Main
projects I worked on (in the last
three years) :
- Report on usability of geothermal water source for heating purposes (Munincipality Zagorje ob Savi,
2013)
- Supply and installation of automated monitoring system for pore pressure and water level for tailings
dam in Celje (Cinkarna Celje d.d. 2013)
- Engineering geological investigation (CPTu, DP, core drilling) with GG elaborate, municipality of
Slovenj Gradec (Municipality of Slovenj Gradec, 2013)
- Hydrogeological analyses with 3D model for an existing water source to be used in new water supply
project, Grad municipality, Grad, Slovenia (2013)
- Automation and monitoring of railroad embankment on HPP Krško (2013)
- Drinking water supply Prekmurje - System B, Geological and geotechnical investigations and reports
for water treatment plant (REGION d.o.o. 2013)
- Gold Mine Sagalla (Mali, Africa), Hydrogeological investigations for possibility of technological and
drinking water supply.( hydrogeological investigations, Ground penetrating radar, EG and HG
mapping) (Geo – logistic S.a.r.l., 2013)
- Basra Port, Iraq, Consultancy, technical assistance and supervision of installation of geotechnical
equipment in breakwaters. (Geosense Ltd, 2013-2014)
- Kashimbila Dam (Nigeria), Consultancy, technical assistance and supervision of installation of
geotechnical equipment in the dam structure.(Geosense Ltd, 2014)
- Geo-Explorer Mobile and desktop Software, Developed software (mobile and desktop apps) for field
geologists (Gecko d.o.o., 2014)
Bibliografija
•
Koršič, M., 2008. Hidrogeological investigations and comparition analisys of hydraulic tests in structures with
low permeability. Ljubljana
•
Janež, J., Koršič, M., 2008. Hidrogeološke raziskave za določitev ponikalne sposobnosti terena v industrijski
coni na ombokju Trate v Škofji Loki – Končno poročilo, Geologija d.o.o., internal report.
•
Janež, J., Zagoda, B., Koršič, M., 2008. Hidrogeološko poročilo za pripravo obratovalnega monitoringa
podzemnih voda na odlagališču komunalnih odpadkov Pretržje – Rakek. Geologija d.o.o., internal report.
•
Janež, J., Koršič, M., 2009. Poročilu o izvedbi hidrogeoloških raziskav na objektu Doma upokojencev Idrija.
Geologija d.o.o., internal report.
•
Janež, J., Koršič, M., 2009. Hidrogeološko poročilo za potrebe DLN za daljnovod na odseku Grosuplje –
Trebnje. Geologija d.o.o., internal report.
•
Janež, J., Zagoda, B., Koršič, M., 2010. Hidrogeološko poročilo za pripravo obratovalnega monitoringa
podzemne vode za center za ravnanje z odpadki podjetja Saubermacher v Kidričevem, Geologija d.o.o.,
internal report.
•
Janež, J., Koršič, M., 2010. Strokovna hidrogeološka ocena o vplivu čistilne naprave na vode in tla.
Geologija d.o.o., internal report.
•
Zagoda, B., Koršič, M., 2010. Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode – po reviziji:
Geologija d.o.o., internal report.
•
Zagoda, B., Koršič, M., 2010. Strokovna hidrogeološka ocena o vplivu čistilne naprave na vode in tla,
Geologija d.o.o., internal report.
•
Janež, J., Koršič, M., 2010. Hidrogeološko poročilo. Državna cesta Šentrupert – Dravograd. Sklop III od
priključka Slovenj Gradec do Dravograda z obvoznicami. IDP, Geologija d.o.o., internal report
•
Janež, J., Zagoda, B., Koršič, M., 2010. Hidrogeološko poročilo za potrebe ponikanja meteornih voda na
območju Bežigrajskega športnega parka. PGD. Geologija d.o.o., internal report.
•
Janež, J., Zagoda, B., Koršič, M., 2010. Hidrogeološko poročilo za potrebe ogrevanja/hlajenjas toplotno
črpalko na območju Bežigrajskega športnega parka. PGD. Geologija d.o.o., internal report.
•
Pavlič, U., M., Koršič, M., 2011. Hidrogeološko poročilo za pridobitev koncesije za rabo podzemne vode za
rabo termalne vode v Zagorju. GI-ZRMK d.o.o., internal report.
•
Pavlič, U., M., Koršič, M., 2011. Hidrogeološko poročilo o izvedbi piezometrov pincome ter hidrogeoloških
raziskavah na območju Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja. GI-ZRMK d.o.o., internal report.
•
Pavlič, U., M., Koršič, M., 2012. Hidrogeološko poročilo o izvedbi piezometrov pincome ter hidrogeoloških
raziskavah na območju Ljubljanskega polja. GI-ZRMK d.o.o., internal report
•
Pavlič, U., M., Koršič, M., 2012. Hidrogeološko poročilo za pripravo obratovalnega monitoringa podzemne
vode za obratovanje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko
Univerze v Ljubljani na Brdu v Ljubljani. GI-ZRMK d.o.o., internal report.