Mavrični teden - OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji

VRTEC CICIBAN
Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, 1275 Šmartno pri Litiji, Tel.: 01/ 898 73 25
MAVRIČNI
TEDEN
Cilj: spoznavanje in utrjevanje osnovnih barv: rdeča, modra, rumena.
‒
Iščemo rdeče predmete iz igralnice.
‒
Odtiskovanje likov z rdečo barvo (krog).
‒
Zgodba o Jabolčni zvezdi.
‒
Didaktična igra: rdeča.
‒
Iščemo modre predmete iz igralnice.
‒
Odtiskovanje likov z modro barvo (kvadrat).
‒
Didaktična igra: modra.
‒
Iščemo rumene predmete iz igralnice.
‒
Odtiskovanje likov z rumeno barvo (trikotnik).
‒
Didaktična igra: rumena.
‒
Iščemo zelene predmete iz igralnice.
‒
Odtiskovanje likov z zeleno barvo (pravokotnik).
Zelena
‒
Didaktična igra: zelena.
mavrica
‒
Mešanje barv. Slikanje s tempera barvami.
‒
Prikaz mešanja barv (eksperiment).
‒
Čutna škatla: mešanje brivske pene z različnimi
PONEDELJEK
Rdeča
TOREK
Modra
SREDA
Rumena
ČETRTEK
PETEK
barvami (mavrica).
‒
Didaktična igra: vse barve.
STARŠI, če imate možnost, oblecite otroka v oblačila pripadajoče barve (npr. v ponedeljek
naj ima na sebi oblečeno nekaj rdečega, v torek modrega in tako naprej …) ter ponudite
otroku, da vsak dan prinese v vrtec igračo ali predmet dnevne barve. Starši, poskrbite, da
bo izbrana igrača/predmet primerna za v vrtec. Za prinešene igrače vzgojiteljice ne
odgovarjamo.
Sabina Sterle, dipl.vzg.