Muistio Nastola 16.04.2015

1 (2)
Ikäihmisten- ja vammaisten neuvottelukunta, Nastolan alajaos
Aika:
torstai 16.4.2015 klo 9.00 – 11.05
Paikka:
Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone
Läsnä:
Keijo Myllykangas
Reija Iivonen
Heli Kukkonen
Eila Lampio
Ritva Lukkarinen
Ilkka Oijala
Heikki Paukkula
Anneli Vättö
Reija Iivonen
Tiina Häyrinen
puheenjohtaja
sihteeri
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat
2 § Asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
- asialista hyväksyttiin muutoksella, että lisätään muut asiat – pykälä
- sihteeri luki edellisen kokouksen muistion ja se hyväksyttiin
- Heikki Paukkula ihmetteli, kun netistä ei löytynyt muistiota 5.2.2015
kunnan www.sivusto on ollut muutoksessa ja tästä syystä muistioita ei ole
lisätty kotisivulle.
Nastolan uudet kotisivut julkaistiin 15.4.2015 ja muistiot tullaan lisäämään jatkossakin
sivustolle
3 § Iloa Ikä Kaikki- messutapahtuma 21.4.2015 Pajulahti –hallissa
- neuvottelukunnan edustus tulee olemaan hyvä messutapahtumassa
- messuista ja etenkin kuljetuksista keskusteltiin vilkkaasti
- toivotaan messuille paljon osallistujia, tällaista suurtapahtumaa ei joka vuosi Nastolassa ole
4§ Yhteiskokous Iitin ja Nastolan neuvottelukunta
-
Anninmäessä 5.5.2015 klo 10.00, esittäytymässä palveluohjausyksikkö Pauli ja hammashoito
5 § Terveyskeskusmaksut, kannanotto vuosimaksun jaksottamisesta
- sihteeri tekee lisäselvityksiä asiasta ja käsittelyä jatketaan 5.5.2015 Anninmäessä
Postiosoite
Nastolan kunta
Kunnanhallitus
PL 4
15561 Nastola
Käyntiosoite
Kunnantalo
Pekkalantie 5
15560 Nastola
Sähköposti
[email protected]
[email protected]
www.nastola.fi
Puhelin
03 8851 11*
Faksi
03 8851 207
Pankit
Päijät-Hämeen Op
Nastola
Y-tunnus 0151364-1
ALV rek
2 (2)
6 § Edellisen kokouksen tehtäväksi annot
Käytiin läpi mitä asioille on tapahtunut
- kannanotto yhdistymishallitukselle
- LSL:lle toimitettu tiedustelu vammaisten ja saattajien ilmaismatkoista
- palaute Rakokiven aurausluokituksesta ja Linnunlaulun piha-alueen kunnossapidosta
- uimahallilla tehty tarkastuskäynti
7 § Tiedoksi tulevat asiat
Alla olevat asiat katsottiin tietoon saatetuiksi
- tiedoksi valtakunnallisen vammaisneuvoston aloite tuoksuttomuuden edistäminen osana esteettömyyttä
- tiedote kunnille henkilökohtaisen avun työnantajamallin ogelmista, työsuhderiitojen taustoja ja niihin liittyviä uhkia
- puheenjohtajaa lähestytty seurakuntatalon pääsisäänkäynnille johtavan luiskan liiallisesta kaltevuudesta, toimitettu eteenpäin 25.2.2015 seurakuntaan
,
Seurakuntatalon luiskan kohdalla todettiin, että luiskan rakentamisen suunnitelmat ovat valmistumassa ja asiaa hoidetaan seurakunnassa.
Neuvottelukunnan jäsenet Eila Lampio ja seurakunnan edustaja Reija Iivonen
jatkavat asian rummuttamista, että luiska saadaan asianmukaiseen kuntoon ennen seuraavaa talvea.
8 § Muut asiat
Eila Lampio kertoi tilannekatsauksen
- Linnunlaulun henkilöstömitoituksesta, hoitopaikkojen avoinnaolosta jne
Seniori- kortti yli 65 –vuotiaille – aloitteesta, joka on tehty Nastolan kunnanhallitukselle ja yhdistymishallitukselle.
9 § Seuraava kokous
- Seuraava kokous Anninmäessä 5.5.2015 klo 9.00
10 § Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05 ja totesi, että messuilla nähdään.
Muistio hyväksytään seuraavassa kokouksessa ___/___ 2015
Muistion vakuudeksi
Postiosoite
Nastolan kunta
Kunnanhallitus
PL 4
15561 Nastola
Käyntiosoite
Kunnantalo
Pekkalantie 5
15560 Nastola
Tiina Häyrinen, sihteeri
Sähköposti
[email protected]
[email protected]
www.nastola.fi
Puhelin
03 8851 11*
Faksi
03 8851 207
Pankit
Päijät-Hämeen Op
Nastola
Y-tunnus 0151364-1
ALV rek