tuotantoeläimille hyväksytyt lääkevalmisteet

1/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
m. aik. erityislupa
Abboticin infuusiokuiva-aine
erytromysiinistearaatti
Varoajat: Hevonen (vain varsoille): liha 28 vrk.
X
J01FA01
X
m. aik. erityislupa
Abboticin Novum 500 mg tabl
erytromysiinistearaatti
Varoajat: Hevonen (Vain varsoille.): liha 28 vrk.
X
J01FA01
X
X
QH01CA01
Acegon vet injektioneste
gonadoreliini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05XA01
Addex-kaliumkloridi 150 mg/ml
infuusiokonsentraatti
elektrolyyttejä
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
Adequanin vet 100 mg/ml inj.
glykosaminoglykaanipolysulfaatti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QM01AX12
X
Adequanin vet. 250 mg/ml inj.
glykosaminoglykaanipolysulfaatti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QM01AX12
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X R03CA01
Adrenalin 0,1 mg/ml inj.
adrenaliini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X X X X
m. aik. erityislupa X R03CA01
Adrenalin 1 mg/ml inj.
adrenaliini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Advocin 25 mg/ml vet. inj.
myyntilupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
QJ01MA92
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X
danofloksasiini
Varoajat: Nauta (Ei siitossonneille. ): maito 48 tuntia, liha 3 vrk. Sika: liha 3 vrk.
X X X X X
m. aik. erityislupa
A06AC01
Agiocur rakeet
plantaginis ovatae semen; plantaginis ovatae testa
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
Aivlosin 42,5 mg/g esisekoite lääkerehua
varten sialle
asetyyli-isovaleryylitylosiini; tylvalosiini
Varoajat: Sika: liha 2 vrk.
keskitetty myyntil. X
QJ01FA92
X
Aivlosin 42,5 mg/g jauhe
tylvalosiini
Varoajat: Sika: liha 2 vrk.
keskitetty myyntil. X
QJ01FA92
X
keskitetty myyntil. X QJ01FA92
Aivlosin 625 mg/g rakeet
tylvalosiini
Varoajat: Sika: liha 1 vrk. Siipikarja (Kana, fasaani ja kalkkuna): liha (Ei muniville linnuille) 2 vrk.
X
Aivlosin 8,5 mg/g esisekoite
asetyyli-isovaleryylitylosiini
Varoajat: Sika: liha 2 vrk.
keskitetty myyntil. X
QJ01FA92
X
Aivlosin 8,5 mg/g jauhe
asetyyli-isovaleryylitylosiini
Varoajat: Sika: liha 2 vrk.
keskitetty myyntil. X
QJ01FA92
X
myyntilupa
X QJ01AA06
Alamycin LA vet 200 mg/ml injektioneste
oksitetrasykliinidihydraatti
Varoajat: Nauta: maito 7 vrk, liha 21 vrk. Sika: liha 21 vrk. Lammas: liha 21 vrk.
X X
X
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
2/ 59
14.04.2015
3/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
myyntilupa
X QI10AB02
Alpha Ject 3000 injektioneste
Vibrio anguillarum, serotyyppi 01, inaktivoitu; Vibrio anguillarum, serotyyppi 02, inaktivoitu; Aeromonas salmonicida var salmonicida, inaktivoitu
Varoajat: Kala: liha 0 astevrk.
Alvegesic vet 10 mg/ml injektioneste
butorfanoli
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
QN02AF01
myyntilupa
X QJ01CA04
Amovet 150 mg/ml vet. inj.
amoksisilliinitrihydraatti
Varoajat: Nauta: maito 4 vrk, liha 21 vrk. Sika: liha 21 vrk. Lammas: maito 4 vrk, liha 21 vrk.
X X
myyntilupa
X QJ51RC01
Ampiclox vet. intramamm.
ampisilliininatrium (natriumampisilliini); kloksasilliininatrium (natriumkloksasilliini)
Varoajat: Nauta: maito (Hoidettu vedin 5 vrk, muut 2 vrk.) 5 vrk, liha 5 vrk.
X
X
X X X X X
myyntilupa
X QN01AX03
Anaestamine 100 mg/ml injektioneste
ketamiinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 1 vrk. Sika: liha 1 vrk. Hevonen: liha 1 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 1 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 1 vrk.
myyntilupa
X
QP54AA04
X
myyntilupa
Ancesol 10 mg/ml injektioneste
kloorifeniramiini
Varoajat: Nauta: maito 12 tuntia, liha 24 tuntia.
X
QR06AB04
X
Anamex 5 mg/ml kertavaleluliuos
eprinomektiini
Varoajat: Nauta: maito 0 tuntia, liha 10 vrk.
X X
myyntilupa
X QP52AA01
Animec vet 10 mg/ml injektioneste
ivermektiini
Varoajat: Nauta (Ei lehmille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): maito (Hiehot ja ummessaolevat lehmät.) 60 vrk, liha 49 vrk. Sika: liha 28 vrk. Poro: liha 28
vrk.
m. aik. erityislupa
Antepsin 1 g tabletti
sukralfaatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk.
A02BX02
X X
X
4/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X
m. aik. erityislupa
Antepsin 200 mg/ml oraalisuspensio
sukralfaatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk.
A02BX02
myyntilupa
X
Aquaflor vet 500 mg/g esisekoite
lääkerehua varten kirjolohelle
florfenikoli
Varoajat: Kala (Kirjolohi (Oncorhynchus mykiss)): liha 135 astevrk.
QJ01BA90
X
myyntilupa
Aquavac Relera konsentraatti
kastosuspensiota varten ja injektioneste
Yersinia ruckeri, inakt
Varoajat: Kala (Kohde-eläin: kirjolohi): liha 0 vrk.
X
QI10BB03
X
X
QM
Asetyylisalisyylihappo, ei valmistetta
asetyylisalisyylihappo
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
m. aik. erityislupa
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X A03BA01
Atropin 1 mg/ml inj.
atropiinisulfaatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry,
neste
isofluraani
Varoajat: Hevonen: liha 2 vrk.
myyntilupa
X
myyntilupa
X QJ01AA03
Aurofac 100 mg/g vet. esisekoite
lääkerehua varten
klooritetrasykliini
Varoajat: Sika: liha 14 vrk. Siipikarja (Ei muniville kanoille.): liha 14 vrk.
myyntilupa
AviPro AE oraalisuspensio
AE-virus, elävä
Varoajat: Siipikarja (kana): liha 0 vrk, muna 0 vrk.
X
X
QN01AB06
QI01AD
X
X
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
myyntilupa
AviPro Gumboro Vac jauhe
oraalisuspensiota varten
Gumborotautivirus, elävä kylmäkuivattu
Varoajat: Siipikarja (kana): liha 0 vrk, muna 0 vrk.
X
QI01AD09
X
myyntilupa
AviPro MD LYO injektiokuiva-aine ja
liuotin
Kalkkunanan herpesvirus, elävä kylmäkuivattu
Varoajat: Siipikarja (kana): liha 0 vrk, muna 0 vrk.
X
QI01AD03
X
myyntilupa
X
QI01AD03
X
myyntilupa
AviPro MD Rispens RL
injektiokonsentraatti
Kanan herpesvirus, elävä syväjäädytetty
Varoajat: Siipikarja (kana): liha 0 vrk, muna 0 vrk.
X
QI01AD03
X
AviPro THYMOVAC kuiva-aine
elävä kana-anemiavirus
Varoajat: Siipikarja: liha 0 vrk, muna 0 vrk.
myyntilupa
X
QI01AD04
X
Axilur vet. 18,75 % pasta
fenbendatsoli
Varoajat: Hevonen: liha 5 vrk.
myyntilupa
X
QP52AC13
Axilur vet. 4 % jauhe
fenbendatsoli
Varoajat: Sika: liha 3 vrk.
myyntilupa
X
QP52AC13
Bacibact puuteri
basitrasiini; neomysiinisulfaatti
Varoajat: Hevonen: liha 28 vrk.
m. aik. erityislupa
AviPro MD Maris suspensio ja liuotin
Marekin taudin viruskanta CVI 988 BP
Varoajat: Siipikarja: liha 0 vrk, muna 0 vrk.
D06AX04
X
X
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
5/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Bacibact voide
basitrasiini; neomysiinisulfaatti
Varoajat: Hevonen: liha 28 vrk.
m. aik. erityislupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
D06AX04
myyntilupa
X QP51AJ01
Baycox Bovis vet. 50 mg/ml oraalisusp
toltratsuriili
Varoajat: Nauta (Vain vasikat lypsykarjatilolla): liha (Ei maitoa elintarvikkeeksi tuottaville eläimille) 63 vrk.
X
X
myyntilupa
X QP51AJ01
Baycox Ovine vet 50 mg/ml
oraalisuspensio
toltratsuriili
Varoajat: Lammas (karitsa): liha (Ei lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.) 42 vrk.
Baycox vet 50 mg/ml oraalisuspensio
toltratsuriili
Varoajat: Sika (Pikkuporsaille.): liha 77 vrk.
myyntilupa
X
X
QP51AJ01
X
myyntilupa
X QP53AF01
Baymite vet. 500 mg/ml konsentraatti
foksiimi
Varoajat: Siipikarja (Munintakana): liha (Toisesta käsittelystä) 25 vrk, muna 12 tuntia.
Baytril 100 mg/ml vet. inj.
myyntilupa
X
QJ01MA90
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
X X
X X
enrofloksasiini
Varoajat: Nauta: maito 4 vrk, liha 10 vrk. Sika: liha 10 vrk. Lammas (Ei uuhille joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): liha 10 vrk. Vuohi (Ei kutuille joiden
maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): liha 10 vrk.
Baytril 50 mg/ml vet. inj.
myyntilupa
X
QJ01MA90
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
X X
X X
enrofloksasiini
Varoajat: Nauta: maito 4 vrk, liha 10 vrk. Sika: liha 10 vrk. Lammas (Ei uuhille joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): liha 10 vrk. Vuohi (Ei kutuille joiden
maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): liha 10 vrk.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
6/ 59
14.04.2015
7/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Beclomet Easyhaler 400 inhalaatiojauhe
m. aik. erityislupa
X
R03BA01
m. aik. erityislupa
Bemetson 0,1 % emulsiovoide
beetametasoni-17-valeraatti
Varoajat: Hevonen (Vain ulkoisesti.): liha 0 vrk.
X
D07AC01
X
m. aik. erityislupa
Bemetson 0,1 % voide
beetametasoni-17-valeraatti
Varoajat: Hevonen (Vain ulkoisesti.): liha 0 vrk.
X
D07AC01
X
Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan
beetametasonivaleraatti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
m. aik. erityislupa
X
D07AC01
X
Bentsalkoniumkloridi, ei valmistetta
bentsalkoniumkloridi
Varoajat: Kala: liha 0 astevrk.
m. aik. erityislupa
Bentsokaiini, ei valmistetta
bentsokaiini
Varoajat: Kala: liha 0 astevrk.
m. aik. erityislupa
Bepanthen 5 % emulsiovoide
m. aik. erityislupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
Vain inhalaatiokäyttöön.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
beklometasoni
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
X
X
X
D03AX03
Vain ulkoisesti.
X X X X X
X
dekspantenoli (B5-vitamiini)
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
Bepanthen 5 % voide
m. aik. erityislupa
D03AX03
Vain ulkoisesti.
X X X X X
dekspantenoli (B5-vitamiini)
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
8/ 59
14.04.2015
X X X X X X
m. aik. erityislupa
D08AG02
Betadine 100 mg/g voide
dekspantenoli (B5-vitamiini)
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Siipikarja: liha 0 vrk,
muna 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Muu tuotantoeläin (Kaikki nisäkkäisiin tai siipikarjaan kuuluvat tuotantoeläinlajit): maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
Vain ulkoisesti.
X X X X X X
m. aik. erityislupa
D08AG02
Betadine 100 mg/ml liuos
paikallisantiseptiliuos
povidoni, jodattu
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Siipikarja: liha 0 vrk,
muna 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
Betadine 75 mg/ml ihonpuhdisteliuos
m. aik. erityislupa
D08AG02
Vain ulkoisesti.
X X X X X X
povidoni, jodattu
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Siipikarja: liha 0 vrk,
muna 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
X QJ01CA04
Betamox vet 150 mg/ml inj.
amoksisilliinitrihydraatti
Varoajat: Nauta: maito 4 vrk, liha 21 vrk. Sika: liha 21 vrk. Lammas (Ei uuhille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena.): liha 21 vrk.
Betnovat Scalp 1 mg/ml liuos iholle
X X
X
m. aik. erityislupa
X
D07AC01
Vain ulkoisesti.
X
m. aik. erityislupa
X
D07AC01
Vain ulkoisesti.
X
m. aik. erityislupa
X
D07AC01
Vain ulkoisesti.
X
beetametasoni-17-valeraatti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
Betnovat 0,1 % emulsiovoide
beetametasoni-17-valeraatti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
Betnovat 0,1 % voide
beetametasoni-17-valeraatti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
X
X
9/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Betnovat 1 mg/ml liuos iholle
m. aik. erityislupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
D07AC01
Vain ulkoiseen käyttöön.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
beetametasoni-17-valeraatti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
X X X X
myyntilupa
X QA11EA00
Beviplex vet. inj.
natriumriboflaviinifosfaatti (riboflav., B2-vit.); nikotiiniamidi; pantotenoli (B3-vitamiini); pyridoksiinihydrokloridi (B6-vitamiini); syanokobalamiini (B12-vitamiini);
tiamiinihydrokloridi (B1-vitamiini)
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: liha 0 vrk.
X X
myyntilupa
X QP54AA01
Bimectin vet 10 mg/ml inj.
ivermektiini
Varoajat: Nauta (Ei lehmille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.): maito (Hiehot ja ummessaolevat lehmät) 60 vrk, liha 49 vrk. Sika: liha 28 vrk. Poro: liha 28 vrk.
myyntilupa
X QJ01EW13
Borgal vet. inj.
sulfadoksiini; trimetopriimi
Varoajat: Nauta: maito 4 vrk, liha 14 vrk. Sika: liha 14 vrk. Hevonen: liha 14 vrk.
X X X
myyntilupa
X QA12AX
Borocalcium forte vet. inj.
kaliumglyseryylifosfaatti; kalsiumboroglukonaatti; magnesiumkloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Lammas: liha 0 vrk.
X X
X
myyntilupa
X QA12AX
Borocalcium vet. inj.
kalsiumboroglukonaatti; magnesiumkloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Lammas: liha 0 vrk.
X X
X
X
myyntilupa
X QJ51CR50
Bovaclox intramamm.
ampisilliinitrihydraatti; kloksasilliinibentsatiini (bentsatiinikloksas.)
Varoajat: Nauta: maito (Maito 6 vrk poikimisesta. Jos ummessaoloaika on alle 49 vrk, on maidon varoaika 55 vrk lääkkeen annostelusta) 55 vrk, liha 28 vrk.
myyntilupa
X QI02AL04
Bovilis Bovipast RSP injektioneste
BRS-virus, inaktivoitu; Mannheimia haemolytica, inaktivoitu; Parainfluenssa-3 virus, inaktivoitu
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Bovilis Ringvac injektioneste
Trichophyton verrucosum, elävä heikennetty
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QI02AP01
Buscopan compositum inj.
metamitsoli; hyoskiinibutyylibromidi
Varoajat: Hevonen: liha 9 vrk.
myyntilupa
X
QN02BB72
X
A03BB01
m. aik. erityislupa
Buscopan 20 mg/ml inj.
hyoskiinibutyylibromidi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
myyntilupa
X QH01CA90
Busol vet 0,004 mg/ml injektioneste
busereliiniasetaatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Kani: liha 0 vrk.
Butordol 10 mg/ml injektioneste
butorfanoli
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X
X
X
X
X
X
X
QN02AF01
myyntilupa
X QP53AC11
Butox vet 7,5 mg/ml kertavalelususpensio
deltametriini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 18 vrk. Lammas: maito 12 tuntia, liha 1 vrk.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
10/ 59
14.04.2015
X
X
X X X X X X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB01
Calciumglukonat B. Braun 100 mg/ml
kalsiumglukonaatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Siipikarja: liha 0 vrk,
muna 0 vrk. Kala: liha 0 vrk. Mehiläinen: hunaja 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Kani: liha 0 vrk.
Carepen vet 600 mg intramamm.
bentsyylipenisilliiniprokaiini
Varoajat: Nauta: maito 6 vrk, liha 3 vrk.
myyntilupa
X
QJ51CE09
X
Carprodolor vet 50 mg/ml injektioneste
karprofeeni
Varoajat: Nauta: maito 0 tuntia, liha 21 vrk.
myyntilupa
X
QM01AE91
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
QJ01DD90
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
X X
X
QJ01DD90
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
X X
m. aik. erityislupa
Celeston Chronodose 6 mg/ml inj.
beetametasoniasetaatti; beetametasonidinatriumfosfaatti
Varoajat: Hevonen (Vain nivelensisäisesti. ): liha 28 vrk.
X
H02AB01
myyntilupa
Cepesedan vet 10 mg/ml inj
detomidiini
Varoajat: Nauta: maito 12 tuntia, liha 2 vrk. Hevonen: liha 2 vrk.
X
QN05CM90
myyntilupa
X
QJ01AA03
myyntilupa
Chorulon 1500 IU vet. inj. k.-a.
koriongonadotropiini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
X
QG03GA01
X
X
myyntilupa
Chorulon 5000 IU vet. inj. k.-a.
koriongonadotropiini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
X
QG03GA01
X
X
myyntilupa
Cidr 1.38g depot emättimeen
progesteroni
Varoajat: Nauta (lehmä, hieho): maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
QG03DA04
X
keskitetty myyntil. X
Cefenil vet 50 mg/ml injektiokuiva-aine ja
liuotin
keftiofuuri
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 2 vrk. Sika: liha 2 vrk.
Cefenil vet 50 mg/ml injektioneste
myyntilupa
keftiofuuri
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 5 vrk. Sika: liha 5 vrk.
Chloromed vet 150 mg/g esisekoite
lääkerehua varten
klooritetrasykliinihydrokloridi
Varoajat: Sika: liha 6 vrk.
X
X
X
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
11/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Circovac emulsio ja suspensio
injektionestettä varten
sian sirkovirus tyyppi 2, inaktivoitu
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QI09AA07
Comforion vet 100 mg/ml inj.
myyntilupa
X
QM01AE03 Varoajan aikana hätäteurastettua eläintä ei hylätä
lääkejäämien vuoksi.
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X X X
ketoprofeeni
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 4 vrk. Sika: liha 4 vrk. Hevonen: liha 4 vrk.
QM01AC06
X
keskitetty myyntil. X QM01AC06
Contacera 20 mg/ml injektioneste
meloksikaami
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk. Hevonen: liha 5 vrk.
X X X
myyntilupa
X QP53FA03
Coopersect Spot On 10 mg/ml vet. liuos
deltametriini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 14 vrk. Lammas (Ei uuhille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.): liha 28 vrk.
X
X
m. aik. erityislupa
A02DA01
Cuplaton 300 mg/ml tipat
dimetikoni
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
X X
Contacera 15 mg/ml oraalisuspensio
meloksikaami
Varoajat: Hevonen: liha 3 vrk.
Cyclix 250mikrog/ml inj.
keskitetty myyntil. X
myyntilupa
X
QG02AD90 Varoajan aikana hätäteurastettu eläin hyväksytään
elintarvikkeeksi.
X
myyntilupa
X
QP54AA04
X
kloprostenolinatrium
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 2 vrk.
Cydectin pour-on vet 5 mg/ml liuos
moksidektiini
Varoajat: Nauta: maito 6 vrk, liha 14 vrk.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
12/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
m. aik. erityislupa
CZV Avian Tuberculin PPD injektioneste
Mycobacterium avium, kanta D5 ER (puhd proteiini)
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
X
m. aik. erityislupa
CZV Bovine Tuberculin PPD injektioneste
Mycobacterium bovis, kanta AN-5 (puhd proteiini)
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
X
myyntilupa
Dalmarelin 25 mikrog/ml injektioneste
lesireliini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Kani: liha 0 vrk.
X
QH01CA92
myyntilupa
X
QP54AA03
Dectomax 10 mg/ml vet. inj.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
13/ 59
14.04.2015
X
Ei eläimille, joiden maitoa käytetään
elintarvikkeena.
X
X X
X
doramektiini
Varoajat: Nauta: maito (Hiehot ja ummessaolevat lehmät.) 60 vrk, liha 70 vrk. Sika: liha 77 vrk. Poro: maito (Ummessaolevat porot.) 60 vrk, liha 70 vrk.
Denagard vet 20 mg/g jauhe
tiamuliinifumaraatti
Varoajat: Sika: liha 6 vrk.
myyntilupa
X
QJ01XX92
X
Denagard vet 450 mg/g rakeet
tiamuliinifumaraatti
Varoajat: Sika: liha 6 vrk.
myyntilupa
X
QJ01XX92
X
myyntilupa
Depo-Medrol 40 mg/ml vet. inj.
metyyliprednisoloniasetaatti
Varoajat: Hevonen: liha (Paikallinen antotapa) 28 vrk.
X
QH02AB04
myyntilupa
Detonervin vet 10 mg/ml injektioneste
detomidiini
Varoajat: Nauta: maito 12 tuntia, liha 2 vrk. Hevonen: liha 2 vrk.
X
QN05CM90
X
X
X
14/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Dexametason Abcur 4 mg tabletti
deksametasoni
Varoajat: Hevonen: liha 28 vrk.
m. aik. erityislupa
X
Dexametason 1.5 mg tabl
deksametasoni
Varoajat: Hevonen: liha 28 vrk.
m. aik. erityislupa
X
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X
QH02AB0
Vain ulkoisesti.
X X X X X
m. aik. erityislupa
D03AX03
Dexpanthenol Ratiopharm 50 mg/ml
emulsiovoide
dekspantenoli (B5-vitamiini)
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
Dicural 100 mg/ml oraaliliuos
keskitetty myyntil. X
QJ01MA94
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
X
difloksasiini
Varoajat: Siipikarja (Kanat (broilerit ja siitoseläimet); nuoret, alle 2 kg:n painoiset kalkkunat.): liha 1 vrk.
Dicural 50 mg/ml inj.
keskitetty myyntil. X
QJ01MA94
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
X
difloksasiini
Varoajat: Nauta (vain vasikka ja nuorkarja.): liha 46 vrk.
X X
myyntilupa
X QA07AA90
Dihydrostreptomycin BIA vet. 500 mg t.
dihydrostreptomysiinisulfaatti (streptomysiini)
Varoajat: Nauta (Vain vasikka.): liha 6 vrk. Sika (Vain porsas.): liha 6 vrk.
myyntilupa
X
QR03CC13
myyntilupa
Dimazon 50 mg/ml inj.
furosemidi
Varoajat: Nauta: maito 1 vrk, liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
X
QC03CA01
Dilaterol vet 25 mikrog/ml siirappi
hevosille
klenbuterolihydrokloridi
Varoajat: Hevonen: liha 28 vrk.
Huomioi beeta-agonistien käyttörajoitus !
X
X
X
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Dimetyylisulfoksidi (DMSO), ei
valmistetta
dimetyylisulfoksidi (DMSO)
Varoajat: Hevonen: liha 28 vrk.
m. aik. erityislupa
X
QM02AX03
Dinalgen vet 150 mg/ml injektioneste,
liuos, naudalle
ketoprofeeni
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 2 vrk.
myyntilupa
X
QM01AE03
X
myyntilupa
Dinalgen vet 300 mg/ml oraaliliuos
naudalle ja sialle
ketoprofeeni
Varoajat: Nauta (LIhanauta): liha 24 tuntia. Sika: liha 24 vrk.
X
QM01AE03
X X
myyntilupa
X
QM01AE03
X
Dinalgen vet 60 mg/ml injektioneste, liuos
sialle
ketoprofeeni
Varoajat: Sika: liha 3 vrk.
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
myyntilupa
X QG02AD01
Dinolytic 5 mg/ml vet. inj.
dinoprosti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
Ditrim Duplo oraalisuspensio
sulfadiatsiini; trimetopriimi
Varoajat: Sika (Pikkuporsas): liha 28 vrk.
m. aik. erityislupa
X
J01EE02
Dolovet vet 160 mg/g jauhe naudalle
ketoprofeeni
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 1 vrk.
myyntilupa
X
QM01AE03
myyntilupa
X QN05CM90
Domodin vet. 10 mg/ml inj
detomidiini
Varoajat: Nauta: maito 12 tuntia, liha 2 vrk. Hevonen: liha (tamman maidon varoaika 12 tuntia) 2 vrk.
X
X X X
X
X
X
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
15/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Domosedan vet 7,6 mg/ml geeli
suuonteloon
detomidiini
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QN05CM90
myyntilupa
Domosedan 10 mg/ml vet. inj.
detomidiini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
X
QN05CM90
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X
X
X X
keskitetty myyntil. X QJ01FA94 Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
Draxxin 100 mg/ml injektioneste, liuos
naudalle ja sialle
tulatromysiini
Varoajat: Nauta (Ei lypsäville naudoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. Ei saa käyttää 2 kk:n aikana ennen laskettua poikimisaikaa tiineille lehmille tai
hiehoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): maito (Hiehot ja ummessaolevat lehmät) 60 vrk, liha 49 vrk. Sika: liha 33 vrk.
Draxxin 25 mg/ml injektioneste sialle
keskitetty myyntil. X
QJ01FA94
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
X
tulatromysiini
Varoajat: Sika: liha 33 vrk.
X
myyntilupa
X QP52AA01
Droncit vet 9% oraaligeeli
pratsikvanteli
Varoajat: Hevonen (Ei saa käyttää tammoille joiden maitoa käytetään elintarvikkeena.): liha 0 vrk.
myyntilupa
X QJ01EW13
Duoprim vet. inj.
sulfadoksiini; trimetopriimi
Varoajat: Nauta: maito 4 vrk, liha 14 vrk. Sika: liha 14 vrk. Hevonen: liha 14 vrk.
X X X
myyntilupa
X QJ01CA01
Duphacillin 150 mg/ml vet. inj.
ampisilliinitrihydraatti
Varoajat: Nauta: maito 4 vrk, liha 30 vrk. Sika: liha 30 vrk. Lammas (Ei lampaille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena.): liha 30 vrk.
X X
X X
myyntilupa
X QJ01AA06
Duphacycline LA 200 mg/ml vet. inj.
oksitetrasykliinidihydraatti
Varoajat: Nauta: maito 7 vrk, liha 21 vrk. Sika: liha 21 vrk. Lammas (Ei lampaille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): maito 7 vrk, liha 21 vrk.
X
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
16/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
myyntilupa
X QJ01CA04
Duphamox 150 mg/ml vet. inj.
amoksisilliinitrihydraatti
Varoajat: Nauta: maito 4 vrk, liha 21 vrk. Sika: liha 21 vrk. Lammas (Ei lampaille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): liha 21 vrk.
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X
X
myyntilupa
X QI05AD04
Duvaxyn IE Plus injektioneste
Hevosinfluenssavirus A/1, inaktivoitu; Hevosinfluenssavirus A/2, inaktivoitu
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
X
myyntilupa
X QI05AL
Duvaxyn IE-T Plus injektioneste
Hevosinfluenssavirus A/1, inaktivoitu; Hevosinfluenssavirus A/2, inaktivoitu; Tetanustoksoidi
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
X
Econor 10 % jauhe sioille
valnemuliinihydrokloridi
Varoajat: Sika: liha 1 vrk.
keskitetty myyntil. X
QJ01XQ02
X
Econor 10% esisekoite lääkerehua varten
valnemuliinihydrokloridi
Varoajat: Sika: liha 1 vrk. Kani: liha 0 vrk.
keskitetty myyntil. X
QJ01XX94
X
Econor 50% esisekoite lääkerehua varten
valnemuliinihydrokloridi
Varoajat: Sika: liha 1 vrk.
keskitetty myyntil. X
QJ01XX94
X
keskitetty myyntil. X
Ecoporc Shiga injektioneste
muuntogeeninen rekombinantti Stx2e-toksiinin antigeeni
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
QI09AB02
X
keskitetty myyntil. X QM01AC06
Emdocam 20 mg/ml injektioneste
meloksikaami
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk. Hevonen (Ei tammoille, joiden maitoa käytetään ihmisravinnoksi.): liha 5 vrk.
Energaid vet jauhe oraaliliuosta varten
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta (Vain vasikoille.): liha 0 vrk.
myyntilupa
QA07CQ
X X X
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
17/ 59
14.04.2015
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
myyntilupa
X QJ01AA06
Engemycin LA 100 mg/ml vet. inj.
oksitetrasykliinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 4 vrk, liha 35 vrk. Sika: liha 14 vrk. Lammas: maito 4 vrk, liha 18 vrk.
X X
X
myyntilupa
X QD06AA03
Engemycin 25 mg/ml sumute iholle
oksitetrasykliinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 tuntia, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 tuntia, liha 0 vrk.
X X
X
myyntilupa
X
QJ01MA90
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
myyntilupa
X
QJ01MA90
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml liuos
eprinomektiini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 15 vrk.
myyntilupa
X
QP54AA04
X
Eprizero vet 5 mg/ml kertavaleluliuos
eprinomektiini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 10 vrk.
myyntilupa
X
QP54AA04
X
Enrotron vet 25 mg/ml oraaliliuos
X
enrofloksasiini
Varoajat: Nauta (Vasikka): liha 7 vrk.
Enrotron vet 5 mg/ml oraaliliuos
X
enrofloksasiini
Varoajat: Sika (pikkupossu): liha 7 vrk.
myyntilupa
X QP54AB02
Equest Pramox oraaligeeli
moksidektiini; pratsikvanteli
Varoajat: Hevonen (ei saa käyttää tammoille joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi): liha 64 vrk.
Equest vet 18,92 mg/g oraaligeeli
moksidektiini
Varoajat: Hevonen (Myös poni. ): liha 32 vrk.
myyntilupa
X
QP54AB02
X
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
18/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Equibactin 400 mg/g oraalipasta
myyntilupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
QJ01EW10
Ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään
elintarvikkeeksi
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
19/ 59
14.04.2015
X
sulfadiatsiini; trimetopriimi
Varoajat: Hevonen: liha 14 vrk.
X
keskitetty myyntil. X QI05AA01
Equilis Prequenza injektioneste
Hevosinfluenssavirus A/1Prague1/56 hemagglutiini; Hevosinfluenssavirus A/2/Newmarket/1/93 hemaggluti; Hevosinfluenssavirus A/2/Newmarket/2/93 hemaggluti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
X
keskitetty myyntil. X QI05AL01
Equilis Prequenza TE injektioneste
Tetanustoksoidi; Hevosinfluenssavirus A/1Prague1/56 hemagglutiini; Hevosinfluenssavirus A/2/Newmarket/1/93 hemaggluti; Hevosinfluenssavirus A/2/Newmarket/2/93 hemaggluti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
X
myyntilupa
X QI05A
Equilis Resequin injektioneste
Hevosinfluenssavirus A/1, inaktivoitu; Hevosinfluenssavirus A/2, inaktivoitu; Hevosen herpesvirus tyyppi 1, inaktivoitu; Hevosen herpesvirus tyyppi 4, inaktivoitu
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
keskitetty myyntil. X
Equilis Strep E injektioneste
Streptococcus equi, elävä deleetiomutaatiokanta
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
Equilis TE injektioneste
Tetanustoksoidi
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
keskitetty myyntil. X
myyntilupa
Equilis Tetanus-Serum injektioneste
Tetanusantitoksiini
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
keskitetty myyntil. X
Equilis West Nile injektioneste
inaktivoitu kimeerinen flavivirus kanta YF-WN
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
QI05AE
X
QI05AB03
X
QI05AM01
X X
QI05AA
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
myyntilupa
X QP54AA51
Equimax oraaligeeli
ivermektiini; pratsikvanteli
Varoajat: Hevonen (Ei tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): liha 35 vrk.
X
myyntilupa
X QP54AA51
Equimaxtabs vet 150 mg/20 mg
purutabletti
ivermektiini
Varoajat: Hevonen (Ei tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi): liha 35 vrk.
X
myyntilupa
X QP54AB02
Equimoxectin vet, 18,92 mg/g oraaligeeli
moksidektiini
Varoajat: Hevonen (ja poni): liha (Ei tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi) 32 vrk.
X
Equimucin vet 2 g jauhe
asetyylikysteiini
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QR05CB01
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
20/ 59
14.04.2015
X
keskitetty myyntil. X QM01AH90
Equioxx 20 mg/ml injektioneste, liuos,
hevoselle
firokoksibi
Varoajat: Hevonen (Ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): liha 26 vrk.
X
keskitetty myyntil. X QM01AH90
Equioxx 8,2 mg/g oraalipasta hevoselle
firokoksibi
Varoajat: Hevonen: liha (Ei tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.) 26 vrk.
X
X
myyntilupa
X QI05AA01
Equip F vet injektioneste
Hevosinfluenssavirus A/1 Newmarket 77, pinta-antig; Hevosinfluenssavirus A/2 Borlänge 91, pinta-antig; Hevosinfluenssavirus A/2 Kentucky 91, pinta-antig
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
X
myyntilupa
X QI05AA01
Equip FT vet injektioneste
Tetanustoksoidi; Hevosinfluenssavirus A/1 Newmarket 77, pinta-antig; Hevosinfluenssavirus A/2 Borlänge 91, pinta-antig; Hevosinfluenssavirus A/2 Kentucky 91, pinta-antig
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Equip WNV injektioneste
Inaktivoitu Länsi-Niilin virus, kanta VM-2
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
keskitetty myyntil. X
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
QI05AA10
myyntilupa
X QP54AB52
Equipramox vet. 19,5 mg/g + 121,7 mg/g
oraaligeeli
moksidektiini; pratsikvanteli
Varoajat: Hevonen: liha (Ei tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.) 64 vrk.
Huomioi beeta-agonistien käyttörajoitus !
X
X
myyntilupa
X
QR03CC13
myyntilupa
Equisedan vet 10 mg/ml inj
detomidiini
Varoajat: Hevonen: liha (maito 12 tuntia) 2 vrk.
X
QN05CM90
X
Equisolon 100 mg -oraalijauhe hevosille
prednisoloni
Varoajat: Hevonen: liha 10 vrk.
keskitetty myyntil. X
QH02AB06
X
Equisolon 300 mg -oraalijauhe hevosille
prednisoloni
Varoajat: Hevonen: liha 10 vrk.
keskitetty myyntil. X
QH02AB06
X
Equisolon 33 mg/g -oraalijauhe hevosille
prednisoloni
Varoajat: Hevonen: liha 10 vrk.
keskitetty myyntil. X
QH02AB06
X
Equisolon 600 mg -oraalijauhe hevosille
prednisoloni
Varoajat: Hevonen: liha 10 vrk.
keskitetty myyntil. X
QH02AB06
X
Equipulmin vet 25 mikrog/ml siirappi
hevosille
klenbuterolihydrokloridi
Varoajat: Hevonen: liha 28 vrk.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
21/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
myyntilupa
X QP54AA01
Eraquell vet 20 mg purutabletti hevosille
ivermektiini
Varoajat: Hevonen (Ei eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi): liha 35 vrk.
myyntilupa
X
QP54AA01
keskitetty myyntil. X
Eryseng injektioneste
Erysipelothrix rhusiopathiae kanta R32E11, inakt.
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
QI09AB03
Eraquell 18,7 mg/g oraalipasta
ivermektiini
Varoajat: Hevonen: liha 30 vrk.
keskitetty myyntil. X QI09AL01
Eryseng Parvo injektioneste
Erysipelothrix rhusiopathiae kanta R32E11, inakt.; Sian parvovirus, inaktivoitu, kanta NADL-2
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
Estrumat vet. 0,25 mg/ml inj.
myyntilupa
X
QG02AD90 Varoajan aikana hätäteurastettu eläin hyväksytään
elintarvikkeeksi.
X
X
X
X X X
kloprostenolinatrium
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 1 vrk. Sika: liha 1 vrk. Hevonen: liha 1 vrk.
myyntilupa
X QJ01CE09
Ethacilin 300 000 IU/ml vet. inj.
bentsyylipenisilliiniprokaiini
Varoajat: Nauta: maito 6 vrk, liha 14 vrk. Sika: liha 14 vrk. Hevonen: liha 14 vrk. Lammas: maito 6 vrk, liha 14 vrk.
Eutabarb vet. 400 mg/ml injektioneste
X X X X
myyntilupa
X
QN51AA01 Eutanasiavalmiste. Huumausainekirjanpito.
X X X
myyntilupa
X
QN51AA01 Eutanasiavalmiste. Huumausainekirjanpito.
X X X X X
pentobarbitaali
Huomautukset: Hevonen (ja poni).
Euthanimal vet 200 mg/ml injektioneste,
liuos
pentobarbitaali
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
22/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Euthanimal vet 400 mg/ml injektioneste,
liuos
pentobarbitaali
myyntilupa
X
QN51AA01 Eutanasiavalmiste. Huumausainekirjanpito.
X X X X X
Euthasol vet 400 mg/ml injektioneste, liuos
myyntilupa
X
QN51AA01 Eutanasiavalmiste. Huumausainekirjanpito.
X
Fenflor vet 300 mg/ml injektioneste
florfenikoli
Varoajat: Sika: liha 18 vrk.
myyntilupa
X
QJ01BA90
Fenoflox vet 100 mg/ml injektioneste
myyntilupa
X
QJ01MA90
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
X X
X
QJ01MA90
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
X X
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X X X
pentobarbitaali
X
enrofloksasiini
Varoajat: Nauta: maito 3 vrk, liha 12 vrk. Sika: liha 13 vrk.
Fenoflox vet 50 mg/ml injektioneste
myyntilupa
enrofloksasiini
Varoajat: Nauta (Ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): maito (Eisaa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään
elintarvikkeeksi) 0 vrk, liha 12 vrk. Sika: liha 13 vrk.
Fenoksimetyylipenisilliini, ei valmistetta
fenoksimetyylipenisilliini (v-penisilliini)
Varoajat: Siipikarja: liha 28 vrk, muna 7 vrk.
m. aik. erityislupa
X
X
myyntilupa
Finadyne vet 25 mg/g rakeet
fluniksiinimeglumiini
Varoajat: Nauta: maito 2 vrk, liha 4 vrk. Hevonen: liha 7 vrk.
X
QM01AX90
X
myyntilupa
X
QM01AX90
X
Finadyne vet 50 mg/ml kertavaleluliuos
fluniksiini
Varoajat: Nauta: maito 36 tuntia, liha 7 vrk.
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
23/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
myyntilupa
X QM01AX90
Finadyne vet 50 mg/ml vet. inj.
fluniksiinimeglumiini
Varoajat: Nauta: maito 1 vrk, liha 4 vrk. Sika: liha 19 vrk. Hevonen (Hevoselle vain suonensisäisesti.): liha (suonensisäisesti) 1 vrk.
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
24/ 59
14.04.2015
X X X
X
m. aik. erityislupa X
Flavobakterium psychrophilum
injektioneste
Flavobacterium psychrophilum AL 20055; Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida, AL 2017; Vibrio anguillarum serotype 01, AL 112; Vibrio anguillarum serotype O2a, AL 104
Varoajat: Kala: liha 0 vrk.
X
myyntilupa
X QP52AC12
Flimabend vet 100 mg/g suspensio
juomaveteen sekoitettavaksi
flubendatsoli
Varoajat: Sika: liha (Varoaika riippuu annoksesta.) 4 vrk. Siipikarja (munivat kanat, siitoskanat, nuorikot, broilerit): liha 2 vrk, muna 0 vrk.
myyntilupa
X QJ01BA90
Florselect vet 300 mg/ml injektioneste,
liuos naudalle ja sialle
florfenikoli
Varoajat: Nauta (Ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): liha 30 vrk. Sika: liha 18 vrk.
X
X X
X
myyntilupa
X QP52AC12
Flubenol vet 50 mg/g jauhe
flubendatsoli
Varoajat: Sika: liha 5 vrk. Siipikarja: liha (Kana: 3 vrk. Kalkkuna 1 vrk. Riistalinnut: 4 vrk.) 4 vrk, muna 0 vrk.
X
X
myyntilupa
X QM01AG90
Flunixin vet 25 mg/g rakeet hevosille
fluniksiinimeglumiini
Varoajat: Hevonen: liha (Ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi) 15 vrk.
myyntilupa
X QM01AG90
Flunixin 50 mg/ml inj.
fluniksiinimeglumiini
Varoajat: Nauta: maito 2 vrk, liha 14 vrk. Hevonen (Ei tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. ): liha 28 vrk.
X
m. aik. erityislupa
Fluoreskeiini, ei valmistetta
fluoreskeiininatrium
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X
X
X X
25/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Folltropin 700 IU injektiokuiva-aine ja
liuotin
FSH
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
Formaldehydiliuos, ei valmistetta
formaldehydiliuos
Varoajat: Kala: liha 0 vrk.
m. aik. erityislupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
X
QG03GA90
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X QS01AA13
Fucithalmic vet 1 % silmätipat
fusidiinihappo
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
Vain silmälääkkeenä.
X X X X X
m. aik. erityislupa X S01AA13
Fucithalmic 10 mg/g silmätipat
kertakäyttöpipetissä
fusidiinihappo
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
Ful-Glo 1 mg silmälamelli
m. aik. erityislupa
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
Määräaikainen erityislupa
X X X X X
fluoreskeiininatrium
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 6 kk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
X QA02BC01
GastroGard 370 mg/g oraalipasta
omepratsoli
Varoajat: Hevonen (EI maitoa elintarvikkeeksi tuottaville tammoille.): liha 1 vrk.
X
myyntilupa
X QJ01GB04
Geepenil vet. inj./infuusio kuiva-aine
bentsyylipenisilliininatrium
Varoajat: Nauta: maito 2 vrk, liha 10 vrk. Sika: liha 10 vrk. Hevonen: liha 10 vrk.
X X X
myyntilupa
X QG02AD90
Genestran 75 mikrog./ml vet
dekskloprostenoli
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
X X X
26/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Gleptosil vet. 200 mg Fe/ml inj.
gleptoferroni
Varoajat: Sika (Porsaille. ): liha 0 vrk.
myyntilupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
QB03AC91
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BA03
Glucos Baxter Viaflo 50 mg/ml
infuusiokonsentraatti
glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BA03
Glucos B.Braun inf.nesteet
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BA03
Glucos Fresenius Kabi infuusionesteet
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BA03
Glucosteril 100 mg/ml infuusioneste
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
m. aik. erityislupa
Glycostigmin injektioneste
neostigmiinimetyylisulfaatti; glykopyrronibromidi
Varoajat: Hevonen: liha 6 kk.
X
X
keskitetty myyntil. X
Gripovac 3 injektioneste
Inaktivoituja influenssa A-viruskantoja (sikaperäisiä)
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
QI09AA03
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
keskitetty myyntil. X
Halocur 0,5 mg/ml oraaliliuos
halofuginoni
Varoajat: Nauta (Vain vastasyntyneille vasikoille. ): liha 13 vrk.
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
27/ 59
14.04.2015
X
QP51AX08
X X X X X
m. aik. erityislupa X B01AB01
Heparin Leo 5000 IU/ml inj.
hepariininatrium
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
Hibiscrub 4 % liuos iholle
m. aik. erityislupa
Määräaikainen erityislupa
X
X X X X X
klooriheksidiiniglukonaatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
myyntilupa
X QP54AA01
Hippomectin 12 mg/g oraaligeeli
ivermektiini
Varoajat: Hevonen: liha (Ei tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.) 18 vrk.
Hipracal-FM infuusioneste
kalsiumboroglukonaatti; magnesiumkloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
X
X
QA12AX
X
myyntilupa
X QI01AN01
Hipracox broilers, oraalisuspensio
kanoille
Eimeria acervulina HP, elävä heikennetty; Eimeria maxima MFP, elävä heikennetty; Eimeria mitis HP, elävä heikennetty; Eimeria tenella HP, elävä heikennetty; Eimeria maxima CP,
elävä heikennetty; Eimeria praecox HP, elävä heikennetty
Varoajat: Siipikarja: liha 0 vrk, muna 0 vrk.
X
myyntilupa
X QI09AL01
Hiprasuis-P/E injektioneste
Sian parvovirus, inaktivoitu; Erysipelothrix rhusiopathiae kanta R32E11, inakt.
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
Hirudoid forte 4,45 mg/g geeli
mukopolysakkaridipolysulfaatti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
m. aik. erityislupa
C05BA01
Vain ulkoisesti.
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X X X X
m. aik. erityislupa X C03AA03
Hydrex 50 mg tabletti
hydroklooritiatsidi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
m. aik. erityislupa
Hydrocortison 2,5 % emulsiovoide
hydrokortisoni
Varoajat: Hevonen (Vain ulkoisesti.): liha 0 vrk.
D07AA02
X
X
Hyonate 10 mg/ml vet. inj.
natriumhyaluronaatti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QM09AX01
Hyoresp injektioneste
Mycoplasma hyopneumoniae, inaktivoitu
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QI09AB13
HY-50 17 mg/ml vet. inj.
natriumhyaluronaatti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QM05AQ01
myyntilupa
Imaverol 100 mg/ml vet. linim.
enilkonatsoli
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
X
QD01AC90
X
X
QP51AE01
X
Imizol 85 mg/ml injektioneste
imidokarbi
Varoajat: Nauta: maito 21 vrk, liha 213 vrk.
m. aik. erityislupa
Improvac injektioneste, liuos sioille
GnRF-analogin proteiinikonjugaatti
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
keskitetty myyntil. X
QI09AX
Inflacam 15 mg/ml oraalisuspensio
hevosille
meloksikaami
Varoajat: Hevonen: liha 3 vrk.
keskitetty myyntil. X
QM01AC06
X
X
X
X
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
28/ 59
14.04.2015
29/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
keskitetty myyntil. X QM01AC06
Inflacam 20 mg/ml injektioneste, liuos
naudoille, sioille ja hevosille
meloksikaami
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk. Hevonen: liha 5 vrk.
Inflacam 5 mg/ml injektioneste naudoille
ja sioille
meloksikaami
Varoajat: Nauta: liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk.
keskitetty myyntil. X
keskitetty myyntil. X
Ingelvac Circoflex suspensio
Inaktivoitu sian sirkovirus tyypi 2 ORF2 proteiini
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
QM01AC06
QI09AA07
X X X
X X
X
Isoba vet inhalaatiohöyry, neste
isofluraani
Varoajat: Hevonen: liha 2 vrk.
myyntilupa
X
QN01AB06
X
IsoFlo vet inhalaationeste
isofluraani
Varoajat: Hevonen: liha 2 vrk.
myyntilupa
X
QN01AB06
X
X
myyntilupa
X QP54AA51
Ivomec Comp oraalipasta
ivermektiini; pratsikvanteli
Varoajat: Hevonen: liha (Ei tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi) 30 vrk.
Ivomec vet 6 mg/g esisekoite lääkerehua
varten
ivermektiini
Varoajat: Sika: liha 7 vrk.
myyntilupa
X
QP54AA01
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X X
myyntilupa
X QP54AA01
Ivomec 10 mg/ml vet. inj.
ivermektiini
Varoajat: Nauta (Ei lehmille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. ): maito (Hiehot ja ummessaolevat lehmät.) 60 vrk, liha 49 vrk. Sika: liha 28 vrk. Poro: liha 28
vrk.
X
30/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Ivomec 18,7 mg/g oraalipasta
ivermektiini
Varoajat: Hevonen: liha 14 vrk.
myyntilupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
QP54AA01
m. aik. erityislupa X
Jodix 130 mg tabletit
kaliumjodidi
Varoajat: Nauta: maito 7 vrk, liha 28 vrk. Lammas: maito 7 vrk, liha 28 vrk.
X
X
m. aik. erityislupa X
Kaliumjodidi; Ex-tempore -valmisteet
kaliumjodidi
Varoajat: Nauta: maito 7 vrk, liha 28 vrk. Lammas: maito 7 vrk, liha 28 vrk.
X
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05XA01
Kaliumklorid Braun 150 mg/ml
infuusiokons.
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
myyntilupa
X QJ51DA01
Kefa-Nova vet 500 mg
intramammaarivoide
kefaleksiinimonohydraatti
Varoajat: Nauta: maito (hoidettu neljännes 3 vrk, muut 1 vrk) 3 vrk, liha 5 vrk.
X
myyntilupa
X QN01AX03
Ketador vet 100 mg/ml injektioneste
ketamiinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
X X X
Ketaminol 50 mg/ml vet. inj.
ketamiinihydrokloridi
Varoajat: Hevonen: liha 1 vrk.
myyntilupa
X
QN01AX03 Varoajan aikana hätäteurastettua eläintä ei hylätä
lääkejäämien vuoksi.
X
X
31/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Ketodolor 100 mg/ml injektioneste
myyntilupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
QM01AE03 Varoajan aikana hätäteurastettua eläintä ei hylätä
lääkejäämien vuoksi.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X X
ketoprofeeni
Varoajat: Nauta: maito 0 tuntia, liha 4 vrk. Sika: liha 4 vrk. Hevonen: liha 1 vrk.
Ketovet vet 100 mg/ml injektioneste
myyntilupa
X
QM01AE03 Varoajan aikana hätäteurastettua eläintä ei hylätä
lääkejäämien vuoksi.
X X X
ketoprofeeni
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 4 vrk. Sika: liha 4 vrk. Hevonen: liha 4 vrk.
Ketovet vet 160 mg/g jauhe
myyntilupa
X
QM01AE03 Varoajan aikana hätäteurastettua eläintä ei hylätä
lääkejäämien vuoksi.
X
QA16QA06
X
ketoprofeeni
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 1 vrk.
Kexxtone 32,4 g depotboli naudalle
monensiini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
keskitetty myyntil. X
Kloramiini, ei valmistetta
kloramiini
Varoajat: Kala (Vain poikasille. ): liha 0 vrk.
m. aik. erityislupa
X
myyntilupa
X QJ51CA51
Kloxerate retard vet. intramamm.
ampisilliinitrihydraatti; kloksasilliinibentsatiini (bentsatiinikloksas.)
Varoajat: Nauta: maito (6 vrk poikimisesta. Jos ummessaoloaika on alle 49 vrk, varoaika on 55 vrk.) 55 vrk, liha 28 vrk.
X
myyntilupa
X QJ51CA51
Kloxerate vet. intramamm.
ampisilliininatrium (natriumampisilliini); kloksasilliininatrium (natriumkloksasilliini)
Varoajat: Nauta: maito (hoidettu utareneljännes 5 vrk, hoitamattomat 2 vrk.) 5 vrk, liha 7 vrk.
X
32/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Klyx peräruiske
sorbitoli; natriumdokusaatti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
m. aik. erityislupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
A06AG10
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X QB02BA
Konakion Novum 10 mg/ml inj.
fytomenadioni (K1-vitamiini)
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X X X X X
m. aik. erityislupa
A06AC01
Laxamucil rakeet
psyllium-siemenen kuorikerroksen uloin osa
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
X QA12AX
Levocalcium vet. inj.
kalsiumglukonaatti; glukoosimonohydraatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: liha 0 vrk.
X X X X
X X X X X
m. aik. erityislupa X N01BB02
Lidocain c. adrenalin 10 mg + 10 ug /ml
injektioneste
adrenaliini; lidokaiinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X X X X
m. aik. erityislupa X N01BB02
Lidocain c. adrenalin 20 mg + 5 ug /ml
injektioneste
adrenaliini; lidokaiinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X X X X
m. aik. erityislupa X N01BB02
Lidocain c. adrenalin 5 mg + 10ug /ml
injektioneste
adrenaliini; lidokaiinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X X X X
m. aik. erityislupa X N01BB02
Lidocain 10 mg/ml inj.
lidokaiinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X X X X
m. aik. erityislupa X N01BB02
Lidocain 20 mg/ml inj.
lidokaiinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X X X X
m. aik. erityislupa X N01BB02
Lidocard 20 mg/ml injektioneste
lidokaiinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X X X X
m. aik. erityislupa X N01BB02
Lidokain Farmaplus 10 mg/ml
injektioneste
lidokaiinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X X X X
m. aik. erityislupa X N01BB02
Lidokain Farmaplus 20 mg/ml
injektioneste
lidokaiinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
Lincocin 100 mg/ml vet. inj.
linkomysiinihydrokloridi
Varoajat: Sika: liha 6 vrk.
myyntilupa
X
QJ01FF02
X
Lincomix Premix 44 mg/g vet. jauhe
linkomysiinihydrokloridi
Varoajat: Sika: liha 1 vrk.
myyntilupa
X
QJ01FF02
X
keskitetty myyntil. X QM01AC06
Loxicom 20 mg/ml injektioneste naudoille,
sioille ja hevosille
meloksikaami
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk. Hevonen: liha 5 vrk.
Loxicom 50 mg/g oraalipasta hevosille
meloksikaami
Varoajat: Hevonen: liha 3 vrk.
keskitetty myyntil. X
QM01AC06
X X X
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
33/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
L-Polamivet vet. inj.
myyntilupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
QN02AC52 Huumausaine. Huom: käyttökirjanpito!
X
A02AA04
X
fenpipramidihydrokloridi; L-metadonihydrokloridi
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
Magnesiamaito 82,5 mg/ml mikst.
magnesiumhydroksidi
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
m. aik. erityislupa
Maitohappo, ei valmistetta
maitohappo
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
m. aik. erityislupa
X
QG01AD01
X
Mamyzin vet. injektiokuiva-aine
penetamaattihydrojodidi
Varoajat: Nauta: maito 4 vrk, liha 6 vrk.
myyntilupa
X
QJ01CE90
X
m. aik. erityislupa
Mannitol Baxter Viaflo 150 mg/ml
inf.neste
mannitoli
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
X
B05BC01
X
X
m. aik. erityislupa
Mannitol Braun 150mg/ml inf.neste
mannitoli
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
X
B05BC01
X
X
X
QJ01MA93
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
X X
X
QJ01MA93
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
X X
Marbonor vet 100 mg/ml injektioneste
myyntilupa
marbofloksasiini
Varoajat: Nauta: maito 36 tuntia, liha 6 vrk. Sika: liha 4 vrk.
Marfloquin vet 100 mg/ml injektioneste
myyntilupa
marbofloksasiini
Varoajat: Nauta (Poikkeavat varoajat!): maito 72 tuntia, liha 6 vrk. Sika: liha 4 vrk.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
34/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste
myyntilupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
QJ01MA93
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X
marbofloksasiini
Varoajat: Nauta (Vasikat): liha (Ei eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.) 6 vrk. Sika: liha 4 vrk.
X
myyntilupa
X QJ51RC23
Mastitar retard vet intramamm.
bentsyylipenisilliiniprokaiini; neomysiinisulfaatti
Varoajat: Nauta: maito (Maidon varoaika 5 vrk. Jos lääkkeen annon ja poikimisen välinen aika on lyhyempi kuin 30 vrk, varoaika on 35 vrk.) 35 vrk, liha 35 vrk.
myyntilupa
X QM01AX90
Meflosyl 50 mg/ml vet. inj.
fluniksiinimeglumiini
Varoajat: Nauta: maito 2 vrk, liha 14 vrk. Sika: liha 14 vrk. Hevonen: liha 7 vrk.
X X X
keskitetty myyntil. X QM01AC06
Melovem 20 mg/ml injektioneste
meloksikaami
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk. Hevonen: liha 5 vrk.
X X X
keskitetty myyntil. X
Melovem 30 mg/ml injektioneste
meloksikaami
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk.
X X
QM01AC06
keskitetty myyntil. X QM01AC06
Melovem 5 mg/ml injektioneste
meloksikaami
Varoajat: Nauta: liha (Ei maitoa elintarvikkeeksi tuottaville eläimille) 15 vrk. Sika: liha 5 vrk.
X X
keskitetty myyntil. X QM01AC06
Meloxidolor 20 mg/ml injektioneste
meloksikaami
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk. Hevonen: liha 5 vrk.
X X X
keskitetty myyntil. X
Meloxidolor 40 mg/ml injektioneste
meloksikaami
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 15 vrk. Hevonen: liha 5 vrk.
QM01AC06
X
keskitetty myyntil. X
Meloxidolor 5 mg/ml injektioneste
meloksikaami
Varoajat: Nauta (Vasikat ja nuorkarja.): liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk.
QM01AC06
X X
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
35/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
keskitetty myyntil. X QM01AC06
Meloxidyl 20mg/ml injektioneste, liuos
naudoille, sioille ja hevosille
meloksikaami
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk. Hevonen: liha 5 vrk.
Metacam 15 mg/ml oraalisuspensio
hevoselle
meloksikaami
Varoajat: Hevonen: liha 3 vrk.
keskitetty myyntil. X
QM01AC06
Metacam 15 mg/ml oraalisuspensio sioille
meloksikaami
Varoajat: Sika: liha 5 vrk.
keskitetty myyntil. X
QM01AC06
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X X
X
X
keskitetty myyntil. X QM01AC06
Metacam 20 mg/ml injektioneste, liuos
naudalle, sialle ja hevoselle
meloksikaami
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk. Hevonen: liha 5 vrk.
X X X
keskitetty myyntil. X QM01AC06
Metacam 5 mg/ml injektioneste naudalle
ja sialle
meloksikaami
Varoajat: Nauta (Vain vasikat ja nuorkarja.): liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk.
X X
myyntilupa
Methoxasol vet 20 mg/ml + 100 mg/ml
liuos juomaveteen sekoitettavaksi
trimetopriimi; sulfametoksatsoli
Varoajat: Sika: liha 5 vrk. Siipikarja (broileri): liha 6 vrk.
X
QJ01EW11
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X S01FA01
Minims Atropine sulphate 10 mg/ml
silmätipat
atropiinisulfaatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
36/ 59
14.04.2015
37/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Muurahaishappo, ei valmistetta
muurahaishappo
Varoajat: Mehiläinen: hunaja 0 vrk.
m. aik. erityislupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB01
Natriumbicarbonate Braun 75 mg/ml
inf.neste
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
m. aik. erityislupa X
Natriumjodidi; Ex tempore -valmisteet
natriumjodidi
Varoajat: Nauta: maito 7 vrk, liha 28 vrk. Lammas: maito 7 vrk, liha 28 vrk.
X
X
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB01
Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml
infuusioneste
elektrolyyttejä
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB01
Natriumklorid Baxter 9 mg/ml inf.neste
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB02
Natriumklorid Braun cum glucos inf.neste
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
m. aik. erityislupa
Natriumklorid Braun 4.5 mg/ml
elektrolyyttejä
Varoajat: Nauta (kaikki tuotantoeläimet): maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
B05BB01
X
38/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB01
Natriumklorid Braun 9 mg/ml inf.neste
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB01
Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml
inf.neste
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB01
Natriumklorid-glucos Baxter Viaflo
infuusioneste
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
X
Natriumperkarbonaatti, ei valmistetta
natriumperkarbonaatti
Varoajat: Kala: liha 0 vrk.
m. aik. erityislupa
Naxcel 100 mg/ml injektioneste
keskitetty myyntil. X
QJ01DD90
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
keskitetty myyntil. X
QJ01DD90
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
X
keftiofuuri
Varoajat: Sika: liha 71 vrk.
Naxcel 200 mg/ml injektioneste naudalle
X
keftiofuuri
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 9 vrk.
myyntilupa
X QP52AF02
Nematel vet 439 mg/g oraalipasta
pyranteeliembonaatti
Varoajat: Hevonen (Hevonen, poni ja yli 8 viikon ikäiset varsat.): liha 0 vrk.
X
39/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Nemavet vet. 50 mg/g jauhe
fenbendatsoli
Varoajat: Sika: liha 6 vrk.
myyntilupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
QP52AC13
keskitetty myyntil. X QI09AM01
Neocolipor injektioneste
Escherichia coli, rekombinantti kanta K88; Eschrichia coli, rekombinantti kanta K99; Escherichia coli kanta 987P; Escherichia coli kanta F41
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
X
myyntilupa
X QI09AM01
Neogletvax injektioneste
Escherichia coli, F6-antigeeni; Escherichia coli, F5-antigeeni; Escherichia coli, F4ac-antigeeni; Escherichia coli, F4ab-antigeeni
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
X
Neoprinil Pour-on 5 mg/ml
kertavaleluliuos
eprinomektiini
Varoajat: Nauta: maito 0 tuntia, liha 15 vrk.
myyntilupa
X
QP54AA04
X
Nerfasin vet 100 mg/ml injektioneste
myyntilupa
X
QN05AM92 Varoajan aikana hätäteurastettua eläintä ei hylätä
lääkejäämien vuoksi.
X
X
X
QN05AM92 Varoajan aikana hätäteurastettua eläintä ei hylätä
lääkejäämien vuoksi.
X
X
ksylatsiini
Varoajat: Nauta: maito 0 tuntia, liha 1 vrk. Hevonen: liha 1 vrk.
Nerfasin vet 20 mg/ml injektioneste
myyntilupa
ksylatsiini
Varoajat: Nauta: maito 0 tuntia, liha 1 vrk. Hevonen: liha 1 vrk.
X X X X X
m. aik. erityislupa X A11DA01
Neuramin 50 mg/ml injektioneste
tiamiinihydrokloridi (B1-vitamiini)
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
40/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Nimatek vet 100 mg/ml injektioneste
ketamiinihydrokloridi
Varoajat: Hevonen: liha 1 vrk.
myyntilupa
X
QN01AX03
myyntilupa
Nobilis CAV P4 injektioneste
CAA-virus, elävä kylmäkuivattu
Varoajat: Siipikarja (kana): liha 0 vrk, muna 0 vrk.
X
QI01AD04
X
myyntilupa
Nobilis Gumboro D78 vet jauhe
oraaliliuosta varten
Gumborotautivirus, elävä kylmäkuivattu
Varoajat: Siipikarja (kana): liha 0 vrk, muna 0 vrk.
X
QI01AD09
X
myyntilupa
Nobilis Gumboro injektioneste
Gumborotautivirus, inaktivoitu
Varoajat: Siipikarja (kana): liha 0 vrk, muna 0 vrk.
X
QI01AA01
X
keskitetty myyntil. X
Nobilis OR INAC injektioneste
Ornitobacterium rhinotracheale serotyyppi A, inakt
Varoajat: Siipikarja (kana): liha 0 vrk, muna 0 vrk.
QI01AB07
X
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
myyntilupa
X QJ01BA90
Norfenicol 300 mg/ml injektioneste, liuos
naudalle ja sialle
florfenikoli
Varoajat: Nauta (Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi): liha (Tarkasta varoajat.) 44 vrk. Sika: liha 22 vrk.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB02
Normofundin K Braun infuusioneste
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB02
Normofundin 50 mg/ml infuusioneste
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
41/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB02
Normofusin 50 mg/ml inf.neste
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste
karprofeeni
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 21 vrk.
myyntilupa
X
QM01AE91
X
X
X
myyntilupa
X QP54AA01
Noromectin pour on vet 5mg/ml
kertavaleluliuos
ivermektiini
Varoajat: Nauta (Ei maitoa elintarvikkeeksi tuottaville lehmille): maito (Hiehot ja ummessa olevat lehmät 60 vrk ennen poikimista.) 60 vrk, liha 21 vrk.
Noromectin Premix 6 mg/g esisekoite
lääkerehua varten sioille
ivermektiini
Varoajat: Sika: liha 12 vrk.
myyntilupa
X
OP54AA01
X
X X
myyntilupa
X QP54AA01
Noromectin vet 10 mg/ml injektioneste
ivermektiini
Varoajat: Nauta (Ei lehmille joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. ): maito (Ei saa käyttää hiehoille ja ummessa oleville lehmille 60 päivään ennen poikimista.) 60
vrk, liha 49 vrk. Sika: liha 28 vrk. Poro: liha 28 vrk.
myyntilupa
X QP54AA01
Noromectin 1.87% oraalipasta
ivermektiini
Varoajat: Hevonen (Ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): liha 34 vrk.
X
myyntilupa
X QP54AA51
Noropraz 18,7 mg/g + 140,3 mg/g
oraalipasta
ivermektiini; pratsikvanteli
Varoajat: Hevonen (Ei tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): liha 35 vrk.
X
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Noroseal 2,6 g intramammaarisuspensio
vismuttisubnitraatti
Varoajat: Nauta: maito 0 tuntia, liha 0 vrk.
myyntilupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
QG52X
X
keskitetty myyntil. X
Novem 20 mg/ml injektioneste
meloksikaami
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk.
QM01AC06
X X
keskitetty myyntil. X
Novem 5 mg/ml injektioneste
meloksikaami
Varoajat: Nauta (Vasikat ja nuorkarja.): liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk.
QM01AC06
X X
X
myyntilupa
X QJ01BA90
Nuflor vet minidose 450 mg/ml
injektioneste, liuos
florfenikoli
Varoajat: Nauta (Ei lypsäville lehmille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): liha (Tarkasta varoaika.) 64 vrk.
Nuflor 40 mg/g esisekoite lääkerehua
varten sioille
florfenikoli
Varoajat: Sika: liha 14 vrk.
myyntilupa
X
X
X
QJ01BA90
X X X X X
m. aik. erityislupa X S01BA01
Oftan Dexa 0,1 % silmävoide
deksametasoni
Varoajat: Nauta: maito 3 vrk, liha 28 vrk. Sika: liha 28 vrk. Hevonen: liha 28 vrk. Lammas: maito 3 vrk, liha 28 vrk. Vuohi: maito 3 vrk, liha 28 vrk. Poro: maito 3
vrk, liha 28 vrk. Kani: liha 28 vrk.
Oftan Dexa 1 mg/ml silmätipat
m. aik. erityislupa
X
S01BA01
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
42/ 59
14.04.2015
Vain silmälääkkeenä.
X X X X X
deksametasoni
Varoajat: Nauta: maito 3 vrk, liha 28 vrk. Sika: liha 28 vrk. Hevonen: liha 28 vrk. Lammas: maito 3 vrk, liha 28 vrk. Vuohi: maito 3 vrk, liha 28 vrk. Poro: maito 3
vrk, liha 28 vrk. Kani: liha 28 vrk.
m. aik. erityislupa X S01FA06
Oftan Tropicamid 5 mg/ml silmätipat
tropikamidi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X
X X
X X
X X
43/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Oksaalihappo, ei valmistetta
oksaalihappo
Varoajat: Mehiläinen: hunaja 0 vrk.
m. aik. erityislupa
X
Oksaalihappodihydraatti, ei valmistetta
oksaalihappodihydraatti
Varoajat: Mehiläinen: hunaja 0 vrk.
m. aik. erityislupa
X
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
QP53A
X
X
myyntilupa
X QJ51CF02
Orbenin retard vet. intramamm.
kloksasilliinibentsatiini (bentsatiinikloksas.)
Varoajat: Nauta: maito (Maito 5 vrk poikimisesta. Jos lääkkeenannon ja poikimisen välinen aika on lyhyempi kuin 42 vrk, maidon varoaika on 47 vrk annostelusta.) 5
vrk, liha 1 vrk.
Orbeseal 2,6 g intramamm.
vismuttisubnitraatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QA02BX12
myyntilupa
X QJ01AA06
Orimycin vet 200mg/g jauhe
oksitetrasykliinihydrokloridi
Varoajat: Nauta (Vain vasikka.): liha 10 vrk. Sika: liha 10 vrk. Kala: liha 500 astevrk.
X
X X
X X X X
myyntilupa
X QJ01EW10
Oriprim vet. inj.
sulfadiatsiini; trimetopriimi
Varoajat: Nauta: maito 4 vrk, liha 21 vrk. Sika: liha 21 vrk. Hevonen: liha 21 vrk. Lammas (Ei maitoa elintarvikkeeksi tuottaville lampaille.): liha 21 vrk.
myyntilupa
X QJ01EW10
Oriprim vet. jauhe
sulfadiatsiini; trimetopriimi
Varoajat: Nauta (Vain vasikka.): liha 14 vrk. Sika: liha 14 vrk. Hevonen: liha 14 vrk.
Panacur AquaSol 200 mg/ml
oraalisuspensio sialle
fenbendatsoli
Varoajat: Sika: liha 4 vrk.
keskitetty myyntil. X
QP52AC13
X X X
X
X
44/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Panacur AquaSol 200 mg/ml
oraalisuspensio sioille
fenbendatsoli
keskitetty myyntil. X
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
QP52AC13
X
X QI01AN01
myyntilupa
Paracox-5 vet oraalisuspensio
Eimeria acervulina HP, elävä heikennetty; Eimeria maxima MFP, elävä heikennetty; Eimeria mitis HP, elävä heikennetty; Eimeria tenella HP, elävä heikennetty; Eimeria maxima CP,
elävä heikennetty
Varoajat: Siipikarja (kana): liha 0 vrk, muna 0 vrk.
X
myyntilupa
X QI01AN01
Paracox-8 vet oraalisuspensio
Eimeria acervulina HP, elävä heikennetty; Eimeria maxima MFP, elävä heikennetty; Eimeria mitis HP, elävä heikennetty; Eimeria tenella HP, elävä heikennetty; Eimeria maxima CP,
elävä heikennetty; EImeria brunetti HP, elävä heikennetty; Eimeria necatrix HP, elävä heikennetty; Eimeria praecox HP, elävä heikennetty
Varoajat: Siipikarja: liha 0 vrk, muna 0 vrk.
X X X X X
m. aik. erityislupa
Paraffiiniöljy, ei valmistetta
paraffiiniöljy
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
Parevet inf. neste, liuos
kalsiumglukonaatti; magnesiumadipaatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QA12AX
myyntilupa
X QH01BB02
Partoxin 10 IU/ml vet. inj.
oksitosiini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
X
X X X
myyntilupa
X QI09AL01
Parvoerysin vet injektioneste
Erysipelothrix rhusiopathiae, serotyyppi 1, inakt.; Erysipelothrix rhusiopathiae, serotyyppi 2, inakt.; Sian parvovirus, inaktivoitu
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
X
myyntilupa
X QI09AL01
Parvoruvax injektioneste
Erysipelothrix rhusiopathiae, serotyyppi 2, inakt.; Sian parvovirus, inaktivoitu
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
X
X
45/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
myyntilupa
X QJ01CE09
Penovet vet. 300 mg/ml inj.
bentsyylipenisilliiniprokaiini
Varoajat: Nauta: maito 6 vrk, liha 14 vrk. Sika: liha 14 vrk. Hevonen: liha 14 vrk. Lammas: liha 14 vrk.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X X X
Vain laskimonsisäisesti.
X X X X X
m. aik. erityislupa X N01AF03
Pentocur injektiokuiva-aine liuosta
varten
tiopentaalinatrium
Varoajat: Nauta: maito 2 vrk, liha 7 vrk. Sika: liha 7 vrk. Hevonen: liha 7 vrk. Lammas: maito 2 vrk, liha 7 vrk. Vuohi: maito 2 vrk, liha 7 vrk.
Peptizole 370 mg/g oraalipasta
omepratsoli
Varoajat: Hevonen: liha 1 vrk.
myyntilupa
X
X
QA02BC01
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB02
Perusliuos-K inf.neste
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
Pirsue 5 mg/ml intramamm.
pirlimysiinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 23 vrk.
QJ51FF90
X
B05BB02
X
X
B05BB01
X
X
QG03GA
X
keskitetty myyntil. X
m. aik. erityislupa
Plasmalyte glucos 50 mg/ml inf
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta (Kaikki tuotantoeläimet): maito 0 vrk, liha 0 vrk.
m. aik. erityislupa
Plasmalyte inf
elektrolyyttejä
Varoajat: Nauta (Kaikki tuotantoeläimet): maito 0 vrk, liha 0 vrk.
Pluset vet 500 IU / 500 IU injektiokuivaaine ja liuotin liuosta varten naudalle
FSH 500 IU ja LH 500 IU
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
X
46/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Porceptal vet 4 mg/ml injektioneste
busereliiniasetaatti
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
myyntilupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
QH01CA90
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X
myyntilupa
X QI09AB07
Porcilis APP vet injektioneste
Actinobacillus pleuropneumoniae OPM-antigeeni; Actinobacillus pleuropneumoniae apx I -toksoidi; Actinobacillus pleuropneumoniae apx II-toksoidi; Actinobacillus
pleuropneumoniae apx III -toksoidi
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
keskitetty myyntil. X QI09AB07
Porcilis AR-T DF injektioneste
Bordetella bronchiseptica, inaktivoitu; P.multocida -toksiinista valm. dO-proteiini
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
X
keskitetty myyntil. X QI09AB03
Porcilis Coliclos injektioneste
Eschericia coli -komponentit; Clostridium perfringens tyyppi C toksoidi
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
X
myyntilupa
X QI09AL01
Porcilis Ery + Parvo vet injektioneste
Erysipelothrix rhusiopathiae, serotyyppi 2, inakt.; Sian parvovirus, inaktivoitu
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
X
myyntilupa
Porcilis Ery vet injektioneste
Erysipelothrix rhusiopathiae, serotyyppi 2, inakt.
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
X
QI09AB03
X
myyntilupa
X
QI09AA01
X
keskitetty myyntil. X
Porcilis PCV injektioneste
Sian sirkovirus tyyppi 2 antigeenin alayksikkö ORF2
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
QI09AA07
X
Porcilis Parvo injektioneste
Sian parvovirus, inaktivoitu
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
keskitetty myyntil. X QI09AB02
Porcilis Porcoli Diluvac Forte
injektioneste
Escherichia coli, F6-antigeeni; Escherichia coli, F5-antigeeni; Escherichia coli, LT-toksoidi; Escherichia coli, F4ac-antigeeni; Escherichia coli, F4ab-antigeeni
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
X
keskitetty myyntil. X QI01AE04
Poulvac E. coli kuiva-aine
Elävä E.coli -bakteeri, tyyppi O78, kanta EC34195
Varoajat: Siipikarja (broilerit, tulevat munijat/emokanat)): liha 0 vrk, muna 0 vrk.
X
QN04BC02
X
X
H02AB06
X
myyntilupa
PRID alpha 1,55g emätinkierukka
progesteroni
Varoajat: Nauta (lehmät ja hiehot): maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
QG03DA04
X
myyntilupa
X
QG03DA04
X
myyntilupa
Prascend 1 mg tabletti hevosille
pergolidimesylaatti
Huomautukset: Hevonen (Pysyvä teurastuskielto.).
Prednisolon 40 mg tabl.
prednisoloni
Varoajat: Hevonen: liha 28 vrk.
PRID delta 1,55 g depotkierukka
progesteroni
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
m. aik. erityislupa
myyntilupa
X QN01BA02
Procamidor vet 20 mg/ml injektioneste
prokaiinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X X X
X X X
X QJ01CE09
myyntilupa
Procapen vet 300 mg/ml, injektioneste,
suspensio naudoille, sioille ja hevosille
bentsyylipenisilliiniprokaiini
Varoajat: Nauta: maito 6 vrk, liha 14 vrk. Sika: liha 15 vrk. Hevonen: liha (Ei lypsäville tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena.) 14 vrk.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
47/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
keskitetty myyntil. X QI05AD02
Proteqflu injektiokuiva-aine ja liuotin
Influenssa A/2/Kentucky/94 kanarianlinturokkovirus; Influenssa A/2/Newmarket/2/93 kanarianlinturokkov.
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
X
keskitetty myyntil. X QI05AI01
Proteqflu-Te injektiokuiva-aine ja liuotin
Tetanustoksoidi; Influenssa A/2/Kentucky/94 kanarianlinturokkovirus; Influenssa A/2/Newmarket/2/93 kanarianlinturokkov.
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
X
keskitetty myyntil. X QM01AE90
Quadrisol vet. 100 100 mg/ml oraaligeeli
vedaprofeeni
Varoajat: Hevonen (Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi): liha 12 vrk.
X
Rabdomun injektioneste
Rabiesvirus, inaktivoitu
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QI07AA02
X
X X
myyntilupa
X QI07AA02
Rabisin injektioneste
Rabiesvirus, inaktivoitu
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
myyntilupa
X QH02AB02
Rapidexon vet 2 mg/ml injektioneste
deksametasoni
Varoajat: Nauta: maito 72 tuntia, liha 8 vrk. Sika: liha 2 vrk. Hevonen: liha 8 vrk.
X X X
myyntilupa
X QH01CA90
Receptal 4 ug/ml vet. inj.
busereliiniasetaatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika (Ensikko): liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Kani: liha 0 vrk.
X X X
keskitetty myyntil. X QM01AC06
Recocam 20 mg/ml injektioneste, liuos
meloksikaami
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk. Hevonen: liha 5 vrk.
X X X
myyntilupa
X QG03DX90
Regumate Equine vet 2,2 mg/ml
oraaliliuos
altrenogesti
Varoajat: Hevonen (Ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): liha 9 vrk.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
48/ 59
14.04.2015
X
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Regumate Equine 2,2 mg/ml oraaliliuos
altrenogesti
Varoajat: Hevonen: liha 9 vrk.
myyntilupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
X
QG03DX90
myyntilupa
X QJ01BA99
Resflor vet, injektioneste, liuos naudoille
florfenikoli; fluniksiinimeglumiini
Varoajat: Nauta (ei saa käyttää lypsylehmille, eikä hiehoille 2 kk ennen poikimista): liha 46 vrk.
keskitetty myyntil. X
Respiporc FLU3 injektioneste
Inaktivoituja influenssa A-viruskantoja (sikaperäisiä)
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X
QI09AA03
X
keskitetty myyntil. X QM01AC06
Rheumocam 15 mg/ml, oraalisuspensio
hevosille
meloksikaami
Varoajat: Hevonen: liha (Ei saa käyttää ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa tuottaville tammoille.) 3 vrk.
keskitetty myyntil. X QM01AC06
Rheumocam 20 mg/ml injektioneste
meloksikaami
Varoajat: Nauta: maito 5 vrk, liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk. Hevonen: liha 5 vrk.
Rheumocam 5 mg/ml injektioneste, liuos
naudoille ja sioille
meloksikaami
Varoajat: Nauta: liha 15 vrk. Sika: liha 5 vrk.
keskitetty myyntil. X
keskitetty myyntil. X
Rhiniseng injektioneste
Bordetella bronchiseptica, inaktivoitu; Pasteurella multocida toksiini D
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
Rimadyl bovis vet 50 mg/ml injektioneste,
liuos
karprofeeni
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 21 vrk.
myyntilupa
X
QM01AC06
X X X
X X
X
QI09AB04
QM01AE91
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
49/ 59
14.04.2015
50/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB01
Ringer-Acetat Baxter Viaflo infuusioneste
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X
Ringer-Acetat Fresenius Kabi
infuusioneste
elektrolyyttejä
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
X
m. aik. erityislupa
Ringer-Acetat Fresenius Kabi
infuusioneste 2x5000 ml
elektrolyyttejä
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
X
X
X
X X X X X
m. aik. erityislupa X B05BB01
Ringerfundin infuusioneste
elektrolyytit ja glukoosi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha
0 vrk.
m. aik. erityislupa
Robinul-Neostigmin injektioneste
neostigmiinimetyylisulfaatti; glykopyrronibromidi
Varoajat: Hevonen: liha 6 kk.
Romefen 100 mg/ml vet. inj.
myyntilupa
X
X
X
QM01AE03 Varoajan aikana hätäteurastettua eläintä ei hylätä
lääkejäämien vuoksi.
X X X
ketoprofeeni
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 4 vrk. Sika: liha 4 vrk. Hevonen: liha 4 vrk.
Rompun vet. 20 mg/ml inj.
myyntilupa
ksylatsiini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 1 vrk. Hevonen: liha 1 vrk.
X
QN05CM92 Varoajan aikana hätäteurastettua eläintä ei hylätä
lääkejäämien vuoksi.
X
X
X
51/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
m. aik. erityislupa
Salisyylihappo, ei valmistetta
salisyylihappo
Varoajat: Nauta (Vain ulkoisesti.): maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
myyntilupa
Sedaman 200 mg/ml vet. inj.
magnesiumsulfaatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk.
X
X
QA12CC02
X
X
myyntilupa
X QA12CE99
Selevitan vet. inj.
alfa-tokoferoliasetaatti (E-vitamiini); natriumseleniitti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Lammas: liha 0 vrk.
X X
myyntilupa
X QA12CE99
Selevitan vet rakeet
alfa-tokoferoliasetaatti (E-vitamiini); natriumseleniitti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: liha 0 vrk.
X X X X
m. aik. erityislupa
Sibicort emulsiovoide
hydrokortisoni; klooriheksidiini
Varoajat: Hevonen (Vain ulkoisesti.): liha 0 vrk.
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
D07AA02
X
X
X
myyntilupa
X QP54AA06
Slice Vet 2 mg/g esisekoite lääkerehua
varten
emamektiini
Varoajat: Kala (Lohikala. Ei saa antaa täysikasvuisille, jalostuskäyttöön tarkoitetuille lohille.): liha (Kaloja saa hoitaa vain kerran 60 vrk aikana ennen teurastusta.) 0
vrk.
Solu-Cortef 100 mg/ml inj. kuiva-aine
hydrokortisoninatriumsuksinaatti
Varoajat: Hevonen: liha 28 vrk.
m. aik. erityislupa
X
H02AB09
X
Solu-Cortex 250 mg/ml injektiokuivaaine
hydrokortisoninatriumsuksinaatti
Varoajat: Hevonen: liha 28 vrk.
m. aik. erityislupa
X
H02AB09
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
52/ 59
14.04.2015
X
X
myyntilupa
X QJ01AA02
Soludox 500 mg/g, jauhe juomaveteen
sekoitettavaksi sioille ja kanoille
doksisykliinihyklaatti
Varoajat: Sika: liha 4 vrk. Siipikarja (Ei saa käyttää muniville linnuille, jotka tuottavat munia ihmisravinnoksi. Ei saa käyttää munivilla linnuilla 4 viikkoa ennen
munintakauden alkua. ): liha (Tarkasta varoaika.) 9 vrk, muna 0 vrk.
myyntilupa
X QP53AC11
Spotinor vet 10 mg/ml paikallisvaleluliuos
deltametriini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 17 vrk. Lammas: liha (Ei uuhille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.) 35 vrk.
Sputolysin 5 mg/g vet. jauhe
dembreksiinihydrokloridi
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
keskitetty myyntil. X
Startvac injektioneste, emulsio
Inaktivoitu Eschericia coli J15; Inaktivoitu S.aureus (CP8) kanta 140
Varoajat: Nauta (lehmät ja hiehot): maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
X
X
QR05CB90
QI02AB
Stellamune Mycoplasma vet injektioneste
Mycoplasma hyopneumoniae, inaktivoitu
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QI09AB13
Strongid-P vet. 44 % oraalipasta
pyranteeliembonaatti
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QP52AF02
Suigonan vet. inj. kuiva-aine
koriongonadotropiini; seerumigonadotropiini
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QG03GA99
X
X
X
X
X
myyntilupa
X QI09AB08
Suiseng vet injektioneste
Escherichia coli, F6-antigeeni; Escherichia coli, F5-antigeeni; Escherichia coli, LT-toksoidi; Escherichia coli, F4ac-antigeeni; Escherichia coli, F4ab-antigeeni; Clostridium
perfringens beeta C-toksoidi; Clostridium novyi -toksoidi
Varoajat: Sika (Ensikot ja emakot): liha 0 vrk.
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
53/ 59
14.04.2015
X
myyntilupa
X QI09AB17
Suvaxyn M.Hyo-Parasuis injektioneste,
suspensio
Inaktivoitu Mycoplasma hyopneumoniae, kanta P-5722-3; Inaktivoitu Haemophilus parasuis, serotyyppi 4, kanta 2170B; Inaktivoitu Haemophilus parasuis, serotyyppi 5, kanta
IA84-29755
Varoajat: Sika (lihotussiat): liha 0 vrk.
myyntilupa
X QI09AL01
Suvaxyn Parvo/E injektioneste
inaktivoitu sian parvovirus, kanta S-80; inaktivoitu Erysipelothrix rhusiopatiae, kanta B-7
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
X
keskitetty myyntil. X QI09AA07
Suvaxyn PCV injektioneste
Inaktivoitu rekombinoitu tyypin 1 sian sirkovirus, joka ilmentää tyypin 2 sian sirkoviruksen ORF2-pr
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
X
X
X
myyntilupa
X QG03GA03
Syncrostim 500 IU injektiokuiva-aine ja
liuotin
gonadotropiini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X
Synulox vet 140 mg/ml inj.
amoksisilliinitrihydraatti; kaliumklavulanaatti
Varoajat: Sika: liha 29 vrk.
myyntilupa
X
QJ01CA04
T 61 vet injektioneste
myyntilupa
X
QN51AX50 Ei eläimille, jotka on tarkoitus käyttää
elintarvikkeeksi. T 61-valmisteella lopetetut
eläimet ovat suuririskistä eläinjätettä.
X
QD06AX
X X X
embutramidi; mebetsoniumjodidi; tetrakaiinihydrokloridi
Taf vet sumute iholle
myyntilupa
Ei lypsävien eläinten utareisiin, jos maitoa
käytetään elintarvikkeeksi.
X X X X X
tiamfenikoli
Varoajat: Nauta: maito 0 tuntia, liha 0 vrk. Sika: liha 14 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 tuntia, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 tuntia. Kani: liha 0
vrk.
X
54/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Terra-Cortril-P silmä/korvatipat
m. aik. erityislupa
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
S03CA04
Vain silmä-ja korvalääkkeenä.
X X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X
X
X X
X
hydrokortisoniasetaatti; oksitetrasykliinihydrokloridi; polymyksiini-B-sulfaatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
Terra-Cortril-P silmä/korvavoide
m. aik. erityislupa
X
S03CA04
Vain silmä-ja korvalääkkeenä.
X X
hydrokortisoniasetaatti; oksitetrasykliinihydrokloridi; polymyksiini-B-sulfaatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Poro: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
X QD06AA03
Terramycin vet. 100 mg/g sumute iholle
oksitetrasykliinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X X X
myyntilupa
X QJ01AA06
Terramycin vet. 100 mg/ml inj.
oksitetrasykliinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 4 vrk, liha 14 vrk. Sika: liha 14 vrk. Lammas: maito 4 vrk, liha 14 vrk.
X X
X
myyntilupa
X QJ01AA06
Terramycin/LA vet. 200 mg/ml inj. im
oksitetrasykliinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 7 vrk, liha 36 vrk. Sika: liha 36 vrk. Lammas: liha 24 vrk.
X X
X
myyntilupa
X QD06AA03
Terra-Poly vet. voide
oksitetrasykliinihydrokloridi; polymyksiini-B-sulfaatti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X X X
m. aik. erityislupa
Testosteroni, ei valmistetta
testosteroni
Huomautukset: Kala (Ei elintarvikkeeksi käytettäville kaloille.).
X
m. aik. erityislupa
X
Theofol 6,6 mg/ml oraaliliuos
X
R03DA04
Varoajan aikana hätäteurastettu eläin hyväksytään
elintarvikkeeksi.
teofylliinimonohydraatti
Varoajat: Nauta: maito 2 vrk, liha 7 vrk. Sika: liha 7 vrk. Hevonen: liha 7 vrk. Lammas: maito 2 vrk, liha 7 vrk. Vuohi: maito 2 vrk, liha 7 vrk.
X X X X X
55/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
myyntilupa
Toltarox vet 50 mg/ml oraalisuspensio
sialle
toltratsuriili
Varoajat: Sika: liha (3-5 päivän ikäinen pikkuporsas) 77 vrk.
X
QP51AJ01
Torbugesic vet 10 mg/ml injektioneste
butorfanoli
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QN02FA01
X
Torphasol vet 10mg/ml injektioneste
butorfanoli
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QN02AF01
X
Torpudor vet 10 mg/ml injektioneste
butorfanoli
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QN02AF01
X
X
myyntilupa
X QI09A
Toxicol injektioneste
Escherichia coli, F6-antigeeni; Escherichia coli, F5-antigeeni; Escherichia coli, F4ac-antigeeni; Escherichia coli, F4ab-antigeeni; Clostridium perfringens beeta C-toksoidi;
Clostridium perfringens epsilon D-toksoidi; Clostridium perfringens beeta B-toksoidi
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
Tratol vet 50 mg/ml oraalisuspensio sialle
toltratsuriili
Varoajat: Sika: liha 77 vrk.
myyntilupa
X
Tribrissen forte vet esisekoite
sulfadiatsiini; trimetopriimi
Varoajat: Kala: liha 800 astevrk.
m. aik. erityislupa
X
QP51AJ01
myyntilupa
X QJ01EW10
Tribrissen vet. inj.
sulfadiatsiini; trimetopriimi
Varoajat: Nauta: maito 7 vrk, liha 34 vrk. Sika: liha 30 vrk. Hevonen: liha 28 vrk.
X
X
X X X
56/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Tylan Premix 20 mg/g vet. jauhe
tylosiinifosfaatti
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QJ01FA90
X
myyntilupa
Tylan vet 120 g jauhe oraaliliuosta varten
tylosiinitartraatti
Varoajat: Sika: liha 1 vrk. Siipikarja: liha 2 vrk.
X
QJ01FA90
X
myyntilupa
Tylan 200 mg/ml vet. inj.
tylosiini
Varoajat: Nauta (Vain vasikka. ): liha 35 vrk. Sika: liha 21 vrk.
X
QJ01FA90
X X
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X
m. aik. erityislupa
Tymoli, ei valmistetta
tymoli
Varoajat: Mehiläinen (Mehiläisten varroa- ja sisuspunkin torjunta mehiläispesistä): hunaja 0 vrk.
X
myyntilupa
X QJ51RC25
Umpimycin vet. intramamm.
benetamiinipenisilliini; framysetiinisulfaatti; penetamaattihydrojodidi
Varoajat: Nauta: maito (36 tuntia, kun lääkkeenannon ja poikimisen välinen aika on vähintään 35 vrk. Jos lääkkeenannosta poikimiseen on alle 35 vrk, varoaika on 37
vuorokautta.) 36 tuntia, liha 9 vrk.
Uniferon 200 mg/ml injektioneste, liuos
myyntilupa
QB03AC90
myyntilupa
QB03AC91
saadaan toimittaa ilman lääkemääräystä
X
rautaa
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
Ursoferran 200 mg/ml vet. inj.
rautadekstraani (ferridekstraani)
Varoajat: Sika (Porsas.): liha 0 vrk.
keskitetty myyntil. X
Vaxxitek HVT+IBD injektiok.a. ja liuotin
HVT IBD-rekombinanttivirus, elävä
Varoajat: Siipikarja (kana): liha 0 vrk, muna 0 vrk.
QI01A
X
X
57/ 59
14.04.2015
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Ventipulmin vet. 16 ug/g rakeet
klenbuteroli
Varoajat: Hevonen: liha 28 vrk.
myyntilupa
X
QR03CC90
myyntilupa
Verminator 100 mg/g oraaliemulsio
flubendatsoli
Varoajat: Sika: liha 4 vrk. Siipikarja: liha 4 vrk, muna 0 vrk.
X
QP52AC12
myyntilupa
X
QN01AB06
Vetflurane 1000mg/g inhalaatiohöyry,
neste
isofluraani
Varoajat: Hevonen: liha 2 vrk.
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
X
X
X
X
myyntilupa
X QH01BB02
Vetox vet 10 iu / ml inj liuos
oksitosiini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X X X
myyntilupa
Vetrimoxin vet 150 mg/ml injektioneste
amoksisilliinitrihydraatti
Varoajat: Nauta: maito 3 vrk, liha 18 vrk. Sika: liha 20 vrk.
X X
X
QJ01CA04
myyntilupa
X QA12CE01
Vetselen vet 2 mg/g jauhe
natriumseleniitti
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
Vetzin vet 1000 mg/g esisekoite
sinkkioksidi
Varoajat: Sika: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
QA07XA91
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X
X
X
X X
myyntilupa
X QP54AA01
Virbamec vet. 10mg/ml inj
ivermektiini
Varoajat: Nauta (Ei lypsylehmille joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.): maito (Hiehoille ja ummessaoleville lehmille ei 60 vrk ennen poikimista.) 60 vrk, liha 49
vrk. Sika: liha 28 vrk. Poro: liha 28 vrk.
X
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X X X X X
m. aik. erityislupa
A06AC01
Vi-Siblin rakeet
testa ispaghula
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X X X X
m. aik. erityislupa
A06AC01
Vi-Siblin S rakeet
testa ispaghula
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
X QH02AB02
Vorenvet vet. 1 mg/ml inj.
deksametasoni-21-isonikotinaatti
Varoajat: Nauta: maito 60 tuntia, liha 42 vrk. Sika: liha 42 vrk. Hevonen: liha 42 vrk.
V-penisilliini katso
fenoksimetyylipenisilliini
m. aik. erityislupa
X
Vulketan vet 2,5 mg/g geeli
ketanseriini
Varoajat: Hevonen: liha 0 vrk.
myyntilupa
X
X X X
X
QD03AX90
X X X X X
m. aik. erityislupa X N01BB02
Xylocain 10 mg/annos sumuteliuos
lidokaiini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
X X X X X
m. aik. erityislupa X N01BB02
Xylocain 2 % geeli
lidokaiinihydrokloridi
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Sika: liha 0 vrk. Hevonen: liha 0 vrk. Lammas: maito 0 vrk, liha 0 vrk. Vuohi: maito 0 vrk, liha 0 vrk.
myyntilupa
Xysol vet 100 mg/ml injektioneste
ksylatsiini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 1 vrk. Hevonen: liha 1 vrk.
X
QN05CM92
X
X
myyntilupa
Xysol vet 20 mg/ml injektioneste
ksylatsiini
Varoajat: Nauta: maito 0 vrk, liha 1 vrk. Hevonen: liha 1 vrk.
X
QN05CM92
X
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
58/ 59
14.04.2015
TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT LÄÄKEVALMISTEET
Lääkevalmiste
Lupatyyppi
Rec. ATC-koodi Käyttöehdot
keskitetty myyntil. X QJ01FA95
Zactran 150 mg/ml injektioneste, liuos
naudalle
gamitromysiini
Varoajat: Nauta (Ei lehmille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi): liha 64 vrk.
Zerofen 4% jauhe
fenbendatsoli
Varoajat: Sika: liha 3 vrk.
myyntilupa
X
Käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.
nauta
sika
hevonen
lammas
vuohi
siipikarja
Elintarviketurvallisuusvirasto
X
X
QP52AC13
X
keskitetty myyntil. X QP52AX09
Zolvix 25 mg/ml oraaliliuos, lampaalle
monepanteli
Varoajat: Lammas (Ei maitoa elintarvikkeeksi tuottaville eläimille.): liha 7 vrk.
keskitetty myyntil. X QJ01FA96
Zuprevo 180 mg/ml injektioneste
tildipirosiini
Varoajat: Nauta: liha (Ei maitoa ihmisravinnoksi tuottaville eläimille.) 47 vrk.
Zuprevo 40 mg/ml injektioneste
tildipirosiini
Varoajat: Sika: liha 9 vrk.
keskitetty myyntil. X
QJ01FA96
X
X
kala
mehiläinen
poro
kani
muu tuotantoeläin
59/ 59
14.04.2015