Lataa tästä - Professio

23 uutta näkökulmaa, yli 30 asiantuntijaa, 300+ osallistujaa!
TULEVAISUUDEN
SAIRAALA 2015
24.–25.3.2015 • Scandic Marina Congress Center, Helsinki
Mistä löytyy säästöjen ja tehostamisen
potentiaali?
Jouko Isolauri,
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja
yt
9. vuosi – n
aan
rakennet
uden
tulevaisu
kestävä
sairaala!
Sujuvuutta,
tuottavuutta ja
vetovoimaisuutta!
Markku Mäkijärvi,
johtajaylilääkäri, HUS
SOTE & Suomalaisen
sairaalaverkoston
diagnoosi
Marina Erhola,
ylijohtaja, THL
Teemat 2015:
• SOTE 2017 & lakiuudistuksen
vaikutukset sairaalakenttään
• LEAN sairaalassa: mitä on
oleellinen tekeminen?
• Tulevaisuuden sairaalan
prosessit ja seinät
Strateginen kumppani:
Yhteistyökumppanit:
järjestäjä:
Ilmoittaudu heti! puh. 020 442 4140 • www.professio.fi • [email protected]
Nyt ollaan tulevaisuuden sairaalan ytimessä
Sairaaloihin tulisi nyt yhtä aikaa satsata ja säästää. Rapistuneiden kiinteistöjen tilalle täytyy osata rakentaa kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. Ja se, että puitteet ovat komeat ei riitä, myös sairaalan toiminnan
­tulee olla ensiluokkaista.
Onko tuttua?
Vanhan korjaaminen, laajentaminen tai uuden rakentaminen on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa koko sairaala­
prosesseista lähtien. Mutta mistä tietää, mihin suuntaan toimintaa tulisi lähteä viemään ja mihin asioihin kannattaa
investoida? Ja mikä vaikutus terveydenhuollon kenttää myllertävillä sote-järjestelmän muutoksilla on tulevaisuuden
sairaalaan?
Ilmoittaudu mukaan 9. vuosittaista kertaa järjestettävään Tulevaisuuden Sairaala 2015 –tapahtumaan ja olet osa
edelläkävijöiden joukkoa!
2 ohjelmalinjaa, 23 uutta näkökulmaa, 300+ osallistujaa – tärkeitä kohtaamisia!
Susanna Kuusisto Tulevaisuuden Sairaala 2015
–tapahtuman projektipäällikkö
Ilmoittaudu heti! puh. 020 442 4140 • www.professio.fi • [email protected]
Ohjelma 1. päivä • tiistai 24. maaliskuuta 2015
8.20 Ilmoittautuminen & aamukahvi
8.50 Tapahtuman avaus ja puheenjohtajan
johdatus päivään
TEEMA: TULEVAISUUDEN SAIRAALA – TÄNÄÄN
Puheenjohtaja: Tiina Merikanto,
toimittaja, YLE
Tiina Merikanto on sosiaali- ja terveysasioihin
erikois­tunut toimittaja, joka on palkittu mm.
Bonnierin Suurella Journalistipalkinnolla ja
Lääkäriseura Duodecimin tiedottaja-palkinnolla.
9.00 UUSI SOTE 2017!
PANEELI: Sote-lakiuudistuksen
vaikutukset sairaalakenttään
• Konkretiaa: mihin ollaan menossa?
• Mitä tuottaja tekee, mitä tekee järjestäjä?
• Miten esitetyt teoreettiset hallintorakenteet saadaan
elävää elämää kestäviksi käytännöiksi?
• Sairaala- ja muiden palvelurakennusten
omistusjärjestelyt
• Mitä uudistus tarkoittaa sairaalatilojen näkökulmasta?
• Mitä tässä vaiheessa voidaan sanoa tulevaisuuden
rahoitusmalleista?
Keskustelun vetäjänä: Tiina Merikanto, toimittaja,
YLE Ajankohtaistoiminta
Äänessä:
Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja,
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Riitta Luosujärvi, sairaanhoitopiirin johtaja,
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Olli-Pekka Lehtonen, sairaanhoitopiirin johtaja,
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Jaakko Pihlajamäki, sairaanhoitopiirin johtaja,
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Koko tiimi mukaan!
9.40 SOTE VIIDELLE ALUEELLE: SUOMALAISEN
SAIRAALAVERKOSTON DIAGNOOSI
• Sairaaloiden palveluverkko ja palvelujen tuotanto
• Onko nykyinen sairaalaverkosto liian tiheä?
• Eritasoisten sairaaloiden rooli sote-uudistuksessa
• Kunnalliset sairaalat – mikä on kunnal lisen erikoissairaanhoidon tulevaisuus?
• Mitä tapahtuu alue- ja keskus sairaaloille?
• Yliopistosairaalan rooli oman
sote-alueen keskuksena
Marina Erhola, ylijohtaja, THL
10.20 Kahvi & verkostoituminen
10.45 PUHEENJOHTAJAN HAASTATTELUSSA:
MILLAINEN ON TULEVAISUUDEN
SAIRAALAN POTILAS?
• Mihin ollaan menossa?
• Millaiset palvelut vastaavat tulevaisuudessa
potilaan tarpeita?
• Miten tulevaisuuden potilaan palvelutarpeet muuttavat
terveydenhuollon tiloja?
• Kuka hoitaa tulevaisuuden potilasta ja kuinka paljon
hän tarvitsee hoitoa?
• Mikä tulevaisuuden potilaalle on tärkeää?
Haastateltavina:
Lauri Vuorenkoski, terveyspolitiikan asiantuntija,
Lääkäriliitto
Osmo Kuusi, tulevaisuudentutkimuksen ja
innovaatio­tutkimuksen dosentti, Turun yliopisto,
Tulevaisuuden tutkimuskeskus & Aalto-yliopisto
11.15 Lounas Mediayhteistyössä:
Kysy edullista ryhmätarjousta:
[email protected]
tai 020 442 4140
Ilmoittaudu heti! puh. 020 442 4140 • www.professio.fi • [email protected]
Mitkä ovat tulevaisuude
Ohjelma 1. päivä • tiistai 24. maaliskuuta 2015
TEEMA: INNOVATIIVISET RATKAISUT
Valitse Sinua kiinnostavat puheenvuorot kahdesta ohjelmalinjasta.
Voit liikkua vapaasti ohjelmalinjojen välillä.
OHJELMALINJA A:
Puheenjohtaja: Tiina Merikanto,
toimittaja, YLE
OHJELMALINJA B:
Puheenjohtaja: Sanna Salanterä,
hoitotyön professori, Turun yliopisto
12.15 HOITOTYÖTÄ OPTIMAALISESTI TUKEVA
HOITOTARVIKELOGISTIIKKA TULEVAISUUDEN
SAIRAALASSA
• Miten hoitotarvikkeiden toimitusketjun uudistaminen
tuo sujuvuutta hoitotyöhön?
• Ensin logistiikkaprosessien uudistaminen,
sitten tilasuunnittelu
• Tukipalvelujen onnistuminen – mittarina tyytyväinen
potilas vai raha?
Arja Toivonen, Director, Customer Relations,
DSV & UPK Healthcare
12.15 TULEVAISUUDEN SAIRAALAN
TIETOJÄRJESTELMÄT JA TYÖN TUOTTAVUUS
• Potilashoidon suunnitelmallisuuden lisäämisessä
• Potilaslähtöisessä henkilösuunnittelussa ja henkilöiden
päivittäissijoittelussa
• Henkilöresurssien tarpeen ja henkilötyön mittaamisessa
• Potilaskohtaisessa henkilökustannusten ja
tuottavuuden mittaamisessa
• Vertailutoiminnassa, jolla tavoitellaan alan parhaista
käytännöistä oppimista
Esa-Matti Tolppanen, LL, Senior Advisor, Numeron
12.45 HYVÄN HANKINNAN EVÄÄT
– ETTEI TAVATTAISI MARKKINAOIKEUDESSA
• Vertailukelpoisten tarjousten saaminen on kaikkien etu
• Huolellinen päätösperustelu onnistuneen
hankinnan menestystekijä
Juha Virolainen, lakimies, Sweco PM Oy
12.45 OSAAVA HENKILÖSTÖ OIKEASSA
PAIKASSA OIKEAAN AIKAAN
• Haasteita ja ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin
• Arvoketjuajattelu tukee arjen kehittämistä
• ResPa – tutkimusta ja tuloksia
Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja,
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
13.15 TOIMINNALLISEN ERINOMAISUUDEN
SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
CASE Millog: Lean-menetelmän
jalkauttaminen organisaatioon
• Arvojen selkeytys
• Johdon esimerkki
• Henkilöstön mukaanotto
• Toimitilaratkaisut
Kai Kallio, yksikön päällikkö, Millog Oy
13.15 PALVELUKULTTUURIN MUUTOS SAIRAALASSA
JA PALVELUPROSESSIN UUDET HAASTEET
• Kuka määrää kaapin paikan? Potilaan muuttunut rooli
• Palvelukokemuksen määrittäminen palveluprosessissa
• Miten mitataan jatkuvasti palvelukokemusta ja
kehitetään toimintaa tiedon perusteella?
Jukka Hyttinen, toimitusjohtaja, SN4
13.45 Kahvi & verkostoituminen
Ilmoittaudu heti! puh. 020 442 4140 • www.professio.fi • [email protected]
en vaateet sairaaloille?
Ohjelma 1. päivä • tiistai 24. maaliskuuta 2015
TEEMA: KOHTI TUOTTAVUUTTA JA TEHOKKUUTTA
Puheenjohtaja: Tiina Merikanto, toimittaja, YLE
14.10 LEAN SAIRAALASSA & TUOTTAVUUDEN
KEHITTYMINEN
• Mitä tuottavuus on sairaalassa ja
kuinka sitä voi mitata?
• Miten toiminnan laatua ja tehokkuutta
voidaan parantaa?
Petri Virolainen, vs. sairaalajohtaja,
Turun yliopistollinen keskussairaala
14.50 HOITOTYÖN TUOTTAVUUS NYT
• Hoitotyön asiantuntijatoiminta
tuottavuuden lisääjänä
• Näyttöön ja standardointiin perustuvat
toimintamallit
• Hoitotyön työn tuottavuuden lisääminen
• Hoitotyön johtamisen uudet tuulet
Merja Miettinen, hallintoylihoitaja, KYS,
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
15.30 MISTÄ LÖYTYY SÄÄSTÖJEN JA
TEHOSTAMISEN POTENTIAALI?
• Suurten tehostamistarpeiden ja muutosten vieminen
osaksi organisaation jatkuvaa muutosta
• Kustannusten hallinta ja elinkaarikustannukset:
investoiko meidän sairaala oikeisiin asioihin?
• Miten käy laatuun sairaalan
ja integroidun sote-toiminnan tuotta vuuden parantaminen ja prosessien
uudistaminen kustannustehokkaiksi?
Jouko Isolauri,
sairaanhoitopiirin johtaja,
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
16.10 TULEVAISUUDEN SAIRAALAN HYVÄT
JA HUONOT UUTISET
• Mitä sairaalakentällä tapahtuu nyt ja onko uutinen
hyvä vai huono? Panelistit keskustelevat, perustelevat
ja kommentoivat.
Keskustelun vetäjänä: Tiina Merikanto, toimittaja,
YLE Ajankohtaistoiminta
Äänessä:
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja,
Lapin sairaanhoitopiiri
Antti Peltokorpi, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
Rainer Zeitlin, asiantuntijaylilääkäri,
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Sanna Salanterä, hoitotyön professori, Turun yliopisto
Hannu Pajunpää, toimitusjohtaja, Keski-Pohjanmaan
erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä
16.50 Puheenjohtajan yhteenveto ja ensimmäisen
tapahtumapäivän päätös
Drinks & Discussion
-iltatilaisuus
17.00
17.30 Saksofonisti Antti Hynninen & DJ
18.30 Iltatilaisuuden päätös
Ilmoittaudu heti! puh. 020 442 4140 • www.professio.fi • [email protected]
Mitkä ovat tulevaisuude
Ohjelma 2. päivä • keskiviikko 25. maaliskuuta 2015
8.20 Ilmoittautuminen & aamukahvi
10.20 Kahvi & verkostoituminen
8.50 Tapahtuman avaus ja puheenjohtajan
johdatus päivään
10.45 TULEVAISUUDEN SAIRAALAN
RAKENTAMINEN JA SUUNNITTELU:
TAMPERELAINEN TAPA AJATELLA ASIAT
CASE: TAYS – uudistamisohjelma
• Toiminnalliset ratkaisut sairaalasuunnittelussa
• Suomalaisittain uusia avauksia
• Mallit ovat koosta kiinni
• Kuka hallitsee kokonaisuutta?
• Voiko vastata tulevaisuuden muutos ten haasteisiin muuntojoustavuudella?
Isto Nordback, kehitysjohtaja,
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
TEEMA: PROSESSIT JA SEINÄT
Puheenjohtaja: Pasi Parkkila,
kehitysjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
9.00 CENTER OF EXCELLENCE:
ENEMMÄN SUJUVUUTTA,
TUOTTAVUUTTA JA VETO VOIMAISUUTTA
CASE: HYKS:n uusi osaamis­ keskusorganisaatio
Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri,
HUS
9.40 KOHTI UUTTA SAIRAALAA – TULEVAISUUDEN
SAIRAALAN PERUSKORJAUS JA ORGANISOINTI
CASE: Carea – keskussairaalan
uudistamishanke
• Uudistamisen suunnittelu – mistä aloittaa, miten jatkaa?
• Vanhojen tilojen muuntojoustamattomuus
– onko mitään tehtävissä?
• Miten vanha tila saadaan
tukemaan uusia hoito­ prosesseja?
• Uuden ja vanhan
yhdistäminen
• Toiminnan turvaaminen
rakentamisen yhteydessä
Ermo Haavisto, johtajaylilääkäri,
Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
11.25 JYVÄSKYLÄN UUSI KESKUSSAIRAALA:
UUSIEN JA INNOVATIIVISTEN RATKAISUJEN
MAHDOLLISUUDET
CASE: Uusi Sairaala -hanke
• Tehokkaiden ja toimivien tilojen suunnittelu
• Uusien optimoitujen toimintaprosessien kautta
käyttökustannusten säästöihin
Mikko Jylhä, projektijohtaja, Keski-Suomen sairaan­
hoitopiiri, Keski-Suomen sairaalahanke
12.00 Lounas Ilmoittaudu heti! puh. 020 442 4140 • www.professio.fi • [email protected]
en vaateet sairaaloille?
Ohjelma 2. päivä • keskiviikko 25. maaliskuuta 2015
TEEMA: INNOVATIIVISET RATKAISUT
Valitse Sinua kiinnostavat puheenvuorot kahdesta ohjelmalinjasta.
Voit liikkua vapaasti ohjelmalinjojen välillä.
OHJELMALINJA A:
Puheenjohtaja: Vesa-Matti Tolonen,
tietohallintojohtaja, Lapin sairaanhoitopiiri
OHJELMALINJA B:
Puheenjohtaja: Pasi Parkkila, kehitysjohtaja,
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
13.00 SUJUVA LOGISTIIKKA JA OIKEA TEKNOLOGIA
– MITÄ TARKOITTAA JA KUKA MAKSAA
LASKUN?
• Hoitoprosessiin ja sivuvirtoihin käytetty aika ja
kustannus
• Tehokkuusluvut ja niiden hyödyntäminen sairaalan
logistiikan suunnittelussa
• Miten siirtoteknologia voi tehdä työstä ja logistiikasta
sujuvampaa, hygieenisempää ja turvallisempaa?
• Painopiste suunnittelussa, investoinnissa vai
käyttökustannuksissa?
Ecosir Group 13.00 HOITOALAN PUKEUTUMISKOODIN
UUDISTUS!
• Terveydenhoitoalan uudet tekstiili-innovaatiot: miten
urheilutekstiiliteknologia voi edistää työhyvinvointia?
• Multifunktionaalinen potilasmallisto säästää
kustannuksia ja edistää paranemista
• Materiaalilla on väliä – lisää turvallisuutta oikeilla
materiaalivalinnoilla
• CASE: Kustannustehokas työ- ja
potilasvaatehankinta
Anu Kivelä, markkinointijohtaja,
Medanta
13.30 MISTÄ ON TULEVAISUUDEN SAIRAALAN
ICT TEHTY?
• Esittelyssä sairaalan tieto- ja viestintäteknologian
suurenmoisia mahdollisuuksia ja emämokia
• Kuinka välttää teknologinen häly?
• Miten luodaan ICT-ratkaisu, joka on yhtä elegantti ja
toimiva kuin sille puitteet tarjoava uusi sairaala?
Jouko Kuisma, toimitusjohtaja ja konsultti,
Salivirta & Partners
13.30 MITEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET
VIEDÄÄN KÄYTÄNTÖÖN?
CASE: Carea keskussairaalan
peruskorjaus- ja laajennushanke
• Paineet kustannussäästöihin ja samalla volyymin
kasvuun tiedossa: miten mallinnuksen avulla voidaan
varmistaa tavoitteita tukeva tilasuunnittelu?
• Mitä opimme, kun tarkastelemme kaikkia
keskussairaalan toimintoja simuloinnilla? • Mitkä ovat mallinnuksen tuomat mahdollisuudet
tilojen, prosessinohjauksen ja henkilöstön kehittämiselle?
Pia Rantamäki, suunnittelukoordinaattori, Carea-sairaala­
hanke & Rashmi Werning, projektipäällikkö, Delfoi
Ilmoittaudu heti! puh. 020 442 4140 • www.professio.fi • [email protected]
Ohjelma 2. päivä • keskiviikko 25. maaliskuuta 2015
14.00 Kahvi & verkostoituminen
TEEMA: ÄLYKÄS SAIRAALA
Puheenjohtaja: Vesa-Matti Tolonen, tietohallintojohtaja,
Lapin sairaanhoitopiiri
14.25 UUTTA JA INSPIROIVAA: VALOKEILASSA
YHTEISTYÖHANKE APOTTI
• Apotti tukemassa sote-uudistusta ja sote-integraatiota
• Vahva rooli muutoksessa: sote-uudistuksen ja sote integraation vaatimukset tietojärjestelmille
• Tietojen saatavuus helposti ja turvallisesti:
miten tässä onnistutaan?
• Toiminnallista tehokkuutta etsimässä: konkretiaa
tietojärjestelmien yhdistämisestä
• Lesson learned: mitä matkan varrella on opittu?
Hannu Välimäki, hankejohtaja, Apotti-hanke
15.05 TEKIJÄ- JA RAHAPULA:
ONKO TEKNOLOGIASTA HELPOTTAJAKSI?
• Miten teknologian hyödyntäminen voi auttaa?
• Itsepalvelun ja omahoidon tehostaminen
• Mobiiliteknologian hyödyntäminen
• Sähköiset ratkaisut palveluiden saatavuuden tukena
Ari Pätsi, tietohallintojohtaja,
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Ole nopea!
30.1.
13.2.
24.3.
JULKINEN SEKTORI:
645 €
695 €
745 €
YKSITYINEN SEKTORI:
995 €
1095 €
1195 €
Kun ilmoittaudut seuraaviin päivämääriin
mennessä. Hintoihin lisätään alv 24 %. Hintaan
sisältyvät sähköiset materiaalit, lounaat ja kahvit.
Haluatko kumppaniksi tähän tai
muihin profession tapahtumiin?
Ota yhteyttä: Aleksi Helander
Sales Director
[email protected]
puh. 040 342 4546
15.45 MISTÄ LÖYTYY TERVEYDENHUOLLON
INNOVOINNIN PIILOTETTU POTENTIAALI?
• Vaikka ideoita terveydenhuollon organisaatioiden
kehittämiseksi riittää, mikään ei muutu. Miksi näin?
• Innovaatioprosessi luovien ideoiden
luonnista niiden käyttöönottoon
• Miten tukea työntekijöiden aloitteelli suutta ja koko organisaation oppimista?
• Tasapainoilu pysyvyyden ja muuttumisen
välillä
Riku Ruotsalainen, organisaatioteorian
apulaisprofessori, VU UNIVERSITY AMSTERDAM
16.25–16.35 Puheenjohtajan yhteenveto
ja tapahtuman päätös
Tapahtuma on sinulle:
• Sairaanhoitopiirin johtaja, toimitusjohtaja,
terveystoimen johtaja
• Sairaanhoitoalueen johtaja, sairaalan johtaja,
tulosyksikön johtaja
• Johtajaylilääkäri, hallintoylilääkäri, ylilääkäri,
johtava lääkäri
• Hallintoylihoitaja, ylihoitaja, osastonhoitaja,
johtava hoitaja
• Hallintojohtaja, suunnittelujohtaja/-päällikkö,
osastoryhmän päällikkö
• Kehittämisjohtaja/-päällikkö
• Henkilöstöjohtaja, talousjohtaja, teknologiajohtaja
• Muu kehittämisen tai hallinnon parissa toimiva,
joka olet mukana kehittämässä Tulevaisuuden
sairaalaa!
• Sekä viranomaisille, tutkijoille, teknologia­ toimittajille, lääkeyrityksille, arkkitehdeille
ja muille palveluntarjoajille
Tykkää meistä Facebookissa!
www.facebook.com/professiofinland
Ilmoittaudu heti! puh. 020 442 4140 • www.professio.fi • [email protected]
TULEVIA TAPAHTUMIA:
PÄIVYSTYS 2015
SOTE Ulkoistaminen 2015
NEURO ’15 – neurologia, psykiatria & psykologia
KOTISAIRAALA 2015
MediCongress OULU 2015
TYÖTERVEYS ’15
DIABETES ’15
TULEVAISUUDEN TERVEYSKESKUS 2015
ASTMA ’15 REUMA ’15 SAATTOHOITO 2015
LEAN & TERVEYDENHUOLTO 2015
KUNTOUTUS 2015
TERVEYDENHUOLLON OIKEUSTURVA 2015
SOTE–UUDISTUS 2015
SOTE IT & TEKNOLOGIA 2015
TERVEYDENHUOLLON LOGISTIIKKA & HANKINTA 2015
15.–16.4.2015
19.5.2015
20.–21.5.2015
27.–28.5.2015
19.–20.8.2015
25.–26.8.2015
26.–27.8.2015
2.–3.9.2015
9.–10.9.2015
16.–17.9.2015
22.–23.9.2015
22.–23.9.2015
7.–8.10.2015
7.–8.10.2015
4.–5.11.2015
11.–12.11.2015
2.–3.12.2015
Tutustu myös syventäviin koulutuksiimme!
Keväällä 2015 tulossa mm. Terveydenhuollon LEAN Workshop ja
Terveydenhuollon esimiehen juridiikka.
KATSO LISÄTIETOJA WWW.PROFESSIO.FI
Ilmoittaudu heti! puh. 020 442 4140 • www.professio.fi • [email protected]
TAPAHTUMAN KUMPPANIT
Strateginen kumppani:
Numeron on johtava suomalainen työvoimanhallinnan asiantuntija- ja ohjelmistoyritys.
Numeron WFM (Workforce Management) on ohjelmistoratkaisu vaativaan työvoiman hallintaan.
Mitä kriittisempiä ovat päivittäin soviteltavat asiat, mitä haastavammat ovat olosuhteet,
sitä enemmän Numeron voi auttaa yritystäsi työvoiman hallinnassa. www.numeron.fi
Yhteistyökumppanit:
SabriScan Oy on työyhteisöjen toiminnallista erinomaisuutta edistämään perustettu asiantuntija- ja palveluyritys.
Innostavassa ja uusia ratkaisuja etsivässä yritys­kulttuurissa
valmentajamme toimivat henkilöstön olennaisena tukena
LEAN filosofian toteuttamisessa arjen käytännön toimissa.
www.sabriscancoaching.fi
Sweco tarjoaa monialaisen ja tuotteistetun suunnittelu- sekä
projektinjohto- ja rakennuttamispalvelun vaativiin terveydenhoitoalan hankkeisiin. [email protected] selkeyttää
ja nopeuttaa terveydenhuollon kiinteistöjen kehittämistä ja
investointien läpivientiä. Siinä yhdistyvät terveydenhuoltorakentamisen toiminnallinen sekä tekninen osaaminen ja se
kattaa kiinteistön koko elinkaaren. www.sweco.fi
SN4 on palvelun tuottavuuden ja laadun kehittämiseen
erikoistunut yritys. Tavoitteenamme on parantaa terveydenhuollon potilaskokemusta sekä tehostaa asiakaspalvelun prosesseja. www.sn4.fi
Ecosir Group Oy on Health Care (HC)-segmentin jäte- ja
pyykkilogistiikan johtava toimija Cleantech-toimialalla.
Edistyksellisen siirtotekniikan avulla voivat sairaalat
ja hoivalaitokset parantaa hoitoprosesseja, hoitotyötä
tekevien työhyvinvointia ja alentaa yhä kasvavia käyttö­
kustannuksia. Hygieenisiä siirtojärjestelmiä löytyy useista­
kymmenistä yliopisto- ja keskussairaaloista, terveys­
keskuksista, tehostetuista hoivalaitoksista niin Suomessa
kuin ulkomailla. www.ecosir.fi
Hoitologistikko-konsepti virtaviivaistaa hoitotarvikkeiden­
toimitusketjun tavarantoimittajalta hoitotilanteeseen.
­Tulevaisuuden sairaalan logistiikan suunnittelussa tuleekin­
ensin uudistaa logistiikkaprosessit ja sitten suunnitella
tilat. www.upk.fi
Fujitsun Älykäs sairaala -konsepti on palvelu, jossa otamme­
kokonaisvastuun sairaalassa nyt ja tulevaisuudessa
tarvittavista ratkaisuista. www.fujitsu.fi
Ilmoittaudu heti! puh. 020 442 4140 • www.professio.fi • [email protected]
Medanta Oy suunnittelee ja valmistaa työvaatteita yrityksille, jotka vaativat vaatteiltaan tavallista enemmän.
Omat innovaatiomme Medanta Flex ja Medanta Knit ovat
alallaan ensimmäisiä joustavia materiaaleja, jotka soveltuvat vaativaan käyttöön ja toistuviin teollisiin pesuihin.
www.medanta.fi
Delfoi Oy on Pohjoismaiden kokenein simuloinnin sekä
prosessien kehittämisen asiantuntijatalo. Delfoi on toteuttanut viimeisen kymmenen vuoden aikana n. 100 terveydenhuollon prosessien suunnittelu-, kehitys- ja simulointi­
projektia. Toimeksiannot sisältävät mm. potilasvirtojen
kuvausta, palvelu- ja resurssitarpeiden laskentaa ja
sairaaloiden logistiikkasuunnittelua. www.delfoi.fi
Salivirta & Partners on riippumaton sosiaali- ja
terveyden­huollon tiedonhallinnan konsulttiyritys, jonka
erikoisosaamista ovat IT-arkkitehtuuri- ja määrittely­
toimeksiannot sekä hankintojen ja käyttöönottojen
tukeminen asiakkaan edunvalvojana. www.salivirta.fi
Suomalaisella Merivaara Oy:llä on yli 100 vuoden kokemus sairaalakalusteiden suunnittelusta ja valmistuksesta.
Helppokäyttöisyydestään, kestävyydestään ja ergonomisesta muotoilustaan arvostettuja Merivaaran potilassänkyjä, leikkauspöytiä ja paareja käytetään nykyään jo yli 120
maassa. Uutta leikkaussalin ohjausjärjestelmäämme on kehuttu todella helppokäyttöiseksi. Keskeinen tavoitteemme­
on auttaa edistämään terveydenhuoltoa hoitohenkilö­
kunnan hyväksi ja potilaiden parhaaksi. www.merivaara.fi
Helvar on kotimainen yksityisessä omistuksessa oleva
yritys, joka valmistaa ja kehittää, myy ja markkinoi
energia­tehokkaita valaistusratkaisuja maailmanlaajuisesti.­
Energiatehokkaat valaistusratkaisut soveltuvat erityisesti
sairaala, toimisto ja oppilaitoskäyttöön. Näillä tyypillisesti
saavutetaan yli 70 prosentin säästö. www.helvar.fi
Oikea tieto, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.
Potilaat liikkuvat, liikkuuko tieto heidän mukanaan?
­Miten varmistetaan, että ammattilaisilla on jatkuvasti käyttötilanteeseen sovitettu ajantasainen potilas­tieto
saatavilla? Voivatko teknologiat parantaa terveydenhuollon kustannustehokkuutta? www.mylab.fi
Eurokangas – luotettava tekstiilikumppani
kaikkialla Suomessa
Eurokangas toteuttaa sairaaloille ja hoivakodeille
­innovatiiviset ja yksilöllisesti räätälöidyt sisustusratkaisut
ammatti­taidolla sisältäen verhojen suunnittelun, ompelun
ja asennuksen. Tunnemme julkitilojen vaatimukset ja laaja­
tuotevalikoimamme vastaa niihin monipuolisesti. Kankai­
den lisäksi mallistossamme on verhokiskot, kaihtimet,
­kylpyhuone- ja vuodetekstiilit sekä julkitilojen matot.
Eurokangas – ilolla ja osaamisella mukana projekteis­
sanne! www.eurokangas.fi
Jokainen Land Rover on poikkeuksellisen kyvykäs
ja m
­ onipuolinen auto, ajomukavuutta ja ylellisyyttä
unohtamatta. Tutustu Land Rover mallistoon
www.landrover.fi ja löydä oma suosikkisi.
Tehtävämme on luoda miellyttävä työympäristö silmälle,
korvalle ja mielelle. Toteutamme missiotamme toimittamalla akustiikkakatto- ja seinäakustiikkajärjestelmiä, jotka ovat hyvin suunniteltuja, silmälle miellyttäviä ja hyvin
ääntä vaimentavia. Liiketoiminta-ajatuksemme on luoda
hyvä ääniympäristö kaikkiin työpaikkoihin kuten toimistoihin, opetus- ja terveydenhuollon tiloihin, puhdastilateollisuuden tiloihin sekä kaikkiin julkisiin tiloihin. Hyvä työympäristö edesauttaa huomattavasti ihmisten hyvinvointia
ja suorituskykyä. Vaikuttavia tekijöitä on monia ja ääniympäristö on yksi niistä. www.ecophon.fi
Coronaria on Suomen suurimpia terveys- ja hyvinvointi­
palvelujen tuottajia. Laajaan tarjontaamme kuuluvat
­perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä
­varhaiskasvatuksen, kotihoidon ja palveluasumisen
palvelut. Kotimaisena toimijana meille on myönnetty
Avainlippu-tunnus. www.coronaria.fi
Ilmoittaudu heti! puh. 020 442 4140 • www.professio.fi • [email protected]
Tulevaisuuden Sairaala 2015 • 24.–25.3.2015 • Scandic Marina Congress Center, Helsinki
TULEVIA TAPAHTUMIA:
• LEIKKAUSSALI 2015
4.-5.2.2015
• SOTE Ulkoistaminen 2015
19.5.2015
Jakelukoodi
• KOTISAIRAALA 2015
27.-28.5.2015
1 2 3 4 5 6 7
Hinta
Kun ilmoittaudut seuraaviin päivämääriin mennessä:
Julkinen sektori:
Yksityinen sektori:
30.1.
645 €
995 €
13.2.
695 €
1095 €
24.3.
745 €
1195 €
Hintoihin lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit,
kahvit ja lounaat. Osallistujamaksun laskutamme ilmoittautumisen
saatuamme.
Ilmoittaudu heti!
[email protected]
puh. 020 442 4140
Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki
www.professio.fi
Tulossa myös:
PÄIVYSTYS 2015
15.–16.4.2015 • Messukeskus, Helsinki
Lisätietoja: www.professio.fi
Tapahtumapaikka
Scandic Marina Congress Center
Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki
Majoitus
Olemme neuvotelleet osallistujille erikoishinnat seuraaviin hotelleihin:
• Scandic Grand Marina -hotelli
Puh. (09) 16661
• Original Sokos Hotel Helsinki
Puh. 020 1234 600
• GLO Hotel Kluuvi
Puh. (09) 5840 9445
Varatessasi hotellista huoneen mainitse,
että osallistut Profession koulutukseen.
Kysy ryhmätarjousta
Ryhmätarjouksista ota yhteyttä
Professio Finlandin asiakaspalveluun, puh. 020 442 4140
tai [email protected]
Investointitakuu
Mikäli tapahtumamme
ei täyttänyt odotuksiasi,
voit osallistua haluamaasi
vastaavaan Professiotapahtumaan veloituksetta kuuden
kuukauden sisällä. Voit myös jakaa
osallistumisesi kollegan kanssa tai
luovuttaa paikan hänelle.
Peruutusehdot
Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista
kirjallisesti. Jos osallistuminen peruutetaan vähintään kaksi viikkoa ennen
tapahtuman alkua, veloitamme
toimistokuluina 15 % + alv tapahtuman
hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä
peruutuksista osallistumismaksua
ei palauteta.
Ilmoittaudu heti! puh. 020 442 4140 • www.professio.fi • [email protected]
P5930 Esite on painettu kotimaiselle ympäristöystävälliselle paperille. Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin. Professio Finland Oy, Y-tunnus 2020719-9, Talentum Events Oy, Y-tunnus 0757793-7 ja Terve Media Oy, Y-tunnus 0108507-7.
Ilmoitathan osoitekentän kirjainkoodin ilmoittautumisesi yhteydessä.