Ehdokas Uusihonko - Uusihonko, Hannu

35
Hannu Uusihonko, Honkajoki
MMM, maaseutuyrittäjä, maanviljelijä
www.uusihonko.fi
Hannu Uusihonko & iso loikka
H
annu Uusihonko istuu puhelimessa Clean Energy
Oy:n toimistossa Honka
Centerissä Honkajoella. Hän on
myös Food Park Oy:n toimitusjohtaja ja vähemmistöosakas,
jonka tehtävänä on edistää elintarvike- ja biotalouden kehittämishankkeita osakasyrityksissä.
Mies on ollut aktiivisesti mukana Kirkkokallion teollisuusalueen
kehittämisessä. Ravinteiden kierrätys, bioenergian innovatiivinen
hyödyntäminen ja elintarvikeyritysten keskinäisen symbioosin
edistäminen on aihealue, joka saa
Uusihongon puhesuonen pulppuamaan.
- Kirkkokallion agro-ekologinen teollisuusalue erityisosaamisineen on valmis vientikonsepti,
jota alueen toimijat voisivat myydä kannattavasti maailmalle, hän
kehuu. Ja usein hän saakin esitellä aluetta sekä suomalaisille että
ulkomaalaisille vieraille.
35
Luonnosta lisätuloa
maaseudulle
Hannu Uusihonko haluaa ajeluttaa lenkin Lauhanvuoren kansallispuistossa, erämaamaisemissa.
Pysähdymme katsomaan lomamökkejä, jotka mies on omin käsin rakentanut hyödyntäen puuta
ja sisäistä taiteilijaansa mahdollisimman paljon. Rautavihtrilli-käsittelyn ansiosta mökit istuvat
luontevasti ympäristöön. Samalla hän esittelee Lauhansarven
alueella sijaitsevan Sahtiopiston,
Suomen ainoan.
Lauhanvuori on hänen mukaansa takuuvarma marjapaikka,
sillä aina joku rinteistä säästyy
halloilta. Mies puhuu lämmöllä
luontomatkailusta ja miettii, josko
itsekin hankkisi vielä erä- ja luonto-oppaan koulutuksen. Päällään
hänellä on murretun siniruskea
villapaita, jossa juoksentelee rivissä kettuja.
- Kettu on viekas ja ennakoiva
eläin, ja sellainen olisi tietysti politiikassa eduksi, toteaa keskustapiirin varapuheenjohtaja ja luomuviljelijä Hannu Uusihonko.
- Suomenpystykorvamme Hilla
kyllä muistuttaa kettua. Etenkin
silloin, kun menee matalaksi ja
hyppää isolla loikalla etutassut
yhdessä myyrän perään, jatkaa
honkajokelainen metsäekonomisti ja monialayrittäjä.
Sekä isäntä että Hilla viihtyvät paremmin Honkajoella kuin Helsingissä, jossa Hannu Uusihongon
puoliso Lea Pulliainen työskentelee HUSin plastiikkakirurgina.
Hannu Uusihonko on neljättä
vuotta Satakunnan Yrittäjien varapuheenjohtaja. Hän on myös
Suomen
maaseutuverkoston
2014-2020 ohjausryhmän jäsen
sekä sen yrittäjyystyöryhmän puheenjohtaja. Yrittämisen ja biotalouden ohella hän korostaa koulutuksen ja osaamisen tärkeyttä
Suomen kuntoon saamisessa.
Hannu Uusihonko, Honkajoki • MMM, maaseutuyrittäjä, maanviljelijä • www.uusihonko.fi
Hannu Uusihongolta Sari Vuorelalle
Hannu Uusihonko haluaisi ojentaa Sari Vuorelalle sahtimukin. ”Sahti on suomalainen vahva alkuolut, luonnonmukainen tuote, joka on tehty ilman lisäaineita. Tiedän, että Siikaisissa osataan tehdä sahtia, sillä Sari kyseli minulta
syksyllä sahtirukiita”, Hannu Uusihonko kertoo.
Monipuolisen
yrittämisen
ja
edunvalvonnan
ohella
Hannu Uusihonko on ehtinyt toimia
myös omaishoitajana useamman
35
Hannu Uusihonko puhuu sopivasta koosta:
SUURUUDEN EKONOMIALLE HUUTIA
H
onkajokelainen monialayrittäjä
Hannu Uusihonko haluaa kuopata luulot suuruuden ekonomian ihanuudesta.
- Tein aikoinaan metsäekonomian
graduni laatuhinnoittelusta ja mittakaavahaitoista. Kyseenalaistin suuruuden
ekonomian. Toinen proffa lähes suuttui, toinen ymmärsi, kertoo Food Parkin toimitusjohtaja, biotalouden puolestapuhuja Hannu Uusihonko.
Hän on edelleen sitä mieltä, että sopivan koon ekonomia ja kokonaisuuksien ketjutus toimii parhaiten. Tärkeintä
on saattaa yhteen toimijoita, joilla on
yhteisiä nimittäjiä. Uusihonko työskentelee toimitusjohtajana Food Parkissa,
jossa on osakkaana parikymmentä
elintarvikeyritystä.
- Olemme tehneet räätälöityjä kehittämishankkeita,
joihin
olemme
ostaneet osaamista eri yliopistoista
osakasyritystemme käyttöön, Hannu
Uusihonko kertoo.
Yksi yhteistyön tulos on Kirkkokallion agro-ekologinen teollisuusalue,
jossa sivutuotteet on hyödynnetty ekologisesti naapuriyrityksessä. Biokaasulaitoksen ravinteet kierrätetään lannoitteiksi maatilojen käyttöön, samoin kuin
lihaluujauhopohjainen luomulannoite,
jota Honkajoki Oy tekee teurassivutuotteista. Kahden yrityksen kasvihuoneet lämpiävät alueella muodostuvalla
hukkalämmöllä. Biojätteen käsittelystä
syntyvä kaasu muuttuu sähköksi, höyryksi ja lämmöksi moottorivoimalaitoksessa. Tuulivoimalapuisto on Suomen
ensimmäinen sisämaan puisto.
Tuotekehittely
oltava arkipäivää
Clean Energy Oy -yhtiönsä kautta Hannu Uusihonko on ollut mukana monissa
kehittämishankkeissa, kuten terveyttä
edistävien marjojen viljelyhankkeissa, joissa etsitään sopivaa ketjutusta
marjatalouden ympärille. Yrityksen turvepelloille suopohjaan on suunnitteilla
marja-aronian, pensasmustikan sekä
mustaviinimarjan viljelykokeet, joista
pyritään löytämään sinisten terveysmarjojemme koneellisen korjuun kestäviä lajikkeita.
Hannu Uusihonko uskoo, että maa-,
metsä- ja biotaloudessa on maaseudun mahdollisuus, jos se vain osataan
hyödyntää. Uutta on etsittävä ja tuote-
kehittelyyn lähdettävä voimaperäisemmin, koska perinteiset perheviljelmät
eivät enää tahdo elättää.
- Maatilojen yhtiöittämisellä on voitu pienentää riskejä, mutta samalla se
on merkinnyt maaseutukunnille yhtä
vaikeuskerrointa lisää. Siinä missä perinteiset maatilat ovat maksaneet veronsa kuntaan, osakeyhtiöt maksavat
yhteisöveroa, josta vain neljännes palautuu kuntaan yhteisöveropalautuksena. Maaseutukuntien veropohja kapeni
myös silloin, kun metsäverotuksessa
siirryttiin pinta-alaverotuksesta pääomaverotukseen, huomauttaa Hannu
Uusihonko, Satakunnan keskustapiirin
varapuheenjohtaja.
Uusihongon vaalisivuilta löytyy myös
nuorten koodareiden tekemä yrittäjyyspeli, jossa voi kokeilla yrittäjyyttä
ilman konkurssiriskiä. Hannu Uusihongon mielestä yrittäjyyskasvatukseen
on panostettava Suomessa.
Satakunnan Yrittäjien varapuheenjohtaja
Hannu Uusihonko uskoo, että Juha Sipilän
johdolla luottamuksen ilmapiiri Suomessa
lisääntyy. Silloin yrittäjät uskaltavat yrittää
uutta innovoiden, investoida ja työllistää.
vuoden ajan 2000-luvun alussa.
Hänen mielestään omaishoidon
tuki tulisi siirtää tasavertaisuuden
vuoksi Kelan maksettavaksi.