Perusturva

1.4.2015
Perusturvan toimiala
Perusturvalautakunta
Toimialajohtaja Kati Kallimo
Sosiaalipalvelut
Vanhuspalvelut
palvelujohtaja Ulla Kuittu
palvelujohtaja Risto Kortelainen
Lastensuojelu
palvelupäällikkö Anne Seppälä
Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut
palvelupäällikkö Ritva Anttonen
Vammaispalvelut
palvelupäällikkö Pirkko Uuttu
Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali‐ ja terveyspalvelut
palvelujohtaja Päivi Kalilainen
Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen
Neuvolat, koulu‐ ja opiskeluterveyden‐
huolto
palvelupäällikkö Pirkko Soidinmäki
palvelupäällikkö Paula Käyhkö
Ympärivuoro‐
kautinen asuminen ja hoito
palvelupäällikkö Eeva‐Liisa Saarman
Avoterveydenhuolto
palvelujohtajan virka julistettu haettavaksi vs. Pertti Peltonen Terveyskeskus‐
sairaalat palvelujohtaja Sirkka Keikkala
Avosairaanhoito
Osastotoiminta
palvelupäällikkö Anu Mutka
palvelupäällikkö Eva Pihlamaa‐
Tuononen
Psykososiaaliset palvelut
Kuntoutus ja erikoisvastaanotot
Siivoustyö ja ruokapalvelut palvelupäällikkö Maija‐Riitta Anttila (vv 7/2016 saakka)
palvelupäällikkö Mauri Paajanen
palvelupäällikkö Merja Hokkanen
Suun terveydenhuolto
palvelupäällikkö Pirkko Paavola JYTE