Naiset työssä -hanke

Yrittäjän työkyvyn tukena
Naiset työssä – hanke 2015–2018
Hanke tarjoaa maksutonta tukea työkyvyn ja terveyden edistämiseen työssä, mm:
• mahdollisuuden saada vertaistukea muilta yrittäjinä toimivilta naisilta
• mahdollisuuden osallistua verkkovälitteisiin maksuttomiin live-meeting tapaamisiin
• erityistä tukea fyysisesti raskasta työtä tekeville ja yli 54-vuotiaille yrittäjille
• ongelmanratkaisutaitojen ja elämänhallintataitojen parantamista
• psykologisen joustavuuden lisäämistä OIVA-menetelmillä
• tietoa ja tukea työterveyshuollosta
• tukea omasta työkyvystä huolehtimiseen henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta
Tule mukaan toimintaan!
Naiset työssä – hanke 2015–2018
Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden
edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan
Lisätietoa ja yhteystiedot:
www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/naiset_tyossa
Nina Nevanperä
Anne Salmi
projektipäällikkö
hankkeen johtaja
p. 043 824 3247
p. 043 824 1342
[email protected]@ttl.fi
www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/naiset_tyossa
www.ttl.fi/fi/toimialat/pienyritykset