täältä

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY
Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin kurssisuunnitelma 2015
YLEISTÄ
Kurssin hinta on 275 €
Koulutus on Sukeltajaliitto r.y:n voimassaolevan P3 -koulutusohjelman mukainen ja täyttää CMAS*** ja NAUI:n
Master Scuba Diver vaatimukset
Pääsyvaatimukset: ikä vähintään 17 v., CMAS **, PADI AOWD, NAUI Advanced Scuba diver,
normaali terveys, 60 kirjattua sukellusta, joista vähintään 20 sukellusta 20-30 m syvyysalueelle
ja 3 yösukellusta. EA –pätevyys ja Turvasukeltajakurssi suoritettuna. Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsen tai liiton henkilöjäsen.
Kurssilla annetaan ne tiedot ja taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee voidakseen toimia erilaisten sukellustapahtumien johtajana.
Laitesukelluksen syventävällä jatkokurssilla pääpaino on erilaisten sukellustapahtumien johtamisessa,
suunnittelussa ja sukellusturvallisuudessa. Avovesiharjoituksissa keskitytään erityisesti johtamiseen ja
havaintojen tekemiseen ryhmien lainalaisuuksista sekä oman johtamisen sujumiseen. Lisäksi kurssilla
annetaan perusteet pienveneen käsittelystä ja valmiudet syvien (max. 40m) sukellusten suorittamiseen
paineilmalla hyvissä olosuhteissa. Oppimateriaalina Timo Vikmannin Sukellus -kirja, uusin painos, sekä
mahdollisesti tunneilla jaettava materiaali.
Laitesukelluksen syventävään jatkokurssiin kuuluu 23 oppituntia, jotka jaetaan 2-4 tunnin teoriapaketteihin, (kaksi allaskertaa) + teoriakoe sekä 8 avovesiharjoitusta (joitakin avovesisukelluksia voidaan
yhdistää). Kaikessa koulutuksessa noudatetaan korostetusti Sukeltajaliiton turvamääräyksiä ja koulutuksesta annettuja ohjeita. Kurssille osallistuvat saavat ne tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat sukeltaakseen turvallisesti enintään 40 metrin syvyyteen.
Suoritettuaan kurssin hyväksyttävästi oppilaalle haetaan kansainvälinen CMAS*** tai NAUI Master
Scuba Diver -sukeltajakortti. Oppilas suorittaa kortin valinnan kurssin alussa.
Koulutus muodostuu koulutuspaketeista, joista teoria- ja allaspaketit kulkevat rinnakkain ja avovesipaketti em. koulutuksen jälkeen. Jokaisen teoriapaketin jälkeen teoriataidot testataan. Allas- ja avovesikoulutuksessa oppiminen todetaan jatkuvan seurannan periaatteella.
Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta. Kortituksen edellytykset ovat:
• Täyttänyt 18 vuotta ennen kortitusta.
• Hyväksytysti läpäisty teoriaosuus.
• Hyväksytysti läpäisty teoriakoe.
• Hyväksytysti läpäisty avovesiosuus.
• Kurssin järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen.
Kurssin vastuukouluttajana toimii: Tero Lehtonen 040 - 514 3112
TEORIAKOULUTUS
Pvm
Klo
Paikka
31.3.2015 Ti
18.00 – 21.30 Talli
T1
Aihe
Kouluttaja
Kurssin avaus
TeLe
Tavoitteet ja vaatimukset
Järjestelyt
T2
Sukellusvanhimman toiminta
TeLe
Sukellusvanhimman rooli
Sukellusvanhimman tehtävät
Sukellustapahtuman suunnitelma
Sukellussuunnitelma
Pelastussuunnitelma
Sukellusturvallisuus
Sukeltaminen veneestä
Merimiestaidot
Vastuukysymykset
Lakien ja säädösten noudattaminen
Avustaminen hätätilanteessa
Hyvän sukellustavan mukainen
toiminta
14.4.2015 Ti
18.00 – 20.30 Talli
T3
Laitesukelluksen perustaidot
Tasapainotus
Potkutekniikat
Kommunikointi
Sukellusvarusteiden tuntemus
Sukellusvarusteiden valinta
Ympäristöä suojelevat sukellusmenetelmät
Ympäristöä suojeleva toiminta
Pelastautuminen
16.4.2015 To
18.00 – 21.00 Talli
T4
Pari-ja ryhmätyöskentely vedessä
Asennemuutos
Miksi parina/kolmikkona?
Kommunikointi parin/kolmikon kesken
Toiminta osana paria/kolmikkoa
-”-
T5
Fysiikka
Mitattu ja absoluuttinen paine
Kokonaispaine ja osapaine
Kaasut
Kaasulait
Kaasun liukeneminen nesteeseen
Lämmönhukka sukelluksella
21.4.2005 Ti
17.00 – 21.30 Talli
T6
Fysiologia
Sukellusfysiologia
Hengitys ja keuhkot
Verenkierto
Verenkierto - PFO
Ylipaineen vaikutukset
Yli- ja alipainevammat
Hengitykseen liittyvät ongelmat
Syvyyshumala
Typen poistuminen ja kuplat
Sukeltajantauti
Stressi ja paniikki
Muita fysiologisia ongelmia
TeLe
Ympäristön vaikutukset
Sukelluskunto
T7
Dekompressioteoria
TeLe
Dekompressiomallit
• Historia
• Avainkäsitteet
• Kudosten sisäinen paine
• Typpi veressä nousun aikana
Nousuprofiili
• Nousunopeus
• Syväpysähdykset ja turvapysähdys
• Suoranousu vs. etappisukellus
Sukellussuunnitelma
• Taulukot
• Sukellustietokoneet
• Suunnitteluohjelmat
Maalis - huhtiku
2015
Talli
T8
Vapaavalintaiset aiheet
TeLe
DAN EA-kurssi tai
Essee -tutkielma, aihe sovitaan
ALLASKOULUTUS
Pvm
10.4.2015 Pe
Klo
19.30 - 21.30
Paikka
Uimahalli
Aihe
A1
Vapaasukellustaitojen kertaus
Vapaasukellusvarusteiden riisuminen altaan pohjassa, pintautuminen, sukellus ja
varusteiden uudelleenpukeminen
Kouluttajat
TeLe,
Laitesukellustaitojen kertaus (P2läpäisyvaatimukset),
Maskintyhjennys välivedessä
Annostimen etsintä välivedessä
jatkuu…
17.11.2005 PE 19.30 – 22.00 Uimahalli
A2
…jatkuu
Ilma loppu –harjoitukset
Potkutekniikat
Poijun ampuminen
Uhrin nosto, elvytys, hinaus vedessä ja
nosto vedestä.
HUOM! Kuivapuvulla
Ao. kerran vastuukouluttajan lyhenne on merkitty ensimmäiseksi
TeLe,
AVOVESIKOULUTUS
Ajankohdat sovitaan kurssilla. Kaikissa avovesiharjoituksissa tehdään suunnitelmat ja yksi kurssilaisista
toimii sukellusvanhimpana.
Avovesi 1 (Iso-Melkutin):
‰
‰
‰
Hallittu laskeutuminen: vaaka-asennossa, pysäytys ennen
pohjaa
Tasapainotus: maskin riisuminen/pukeminen paikallaan leijuen, helikopteri/peruutus vakiosyvyydessä
Potkutekniikat: sammakkopotku, peruutus, helikopterikäännös, modifikaatiot (nilkoilla, esim. ahtaassa tilassa)
Avovesi 2 (Iso-Melkutin):
‰
‰
Kaasunjako: oman ja parin vara-annostimen käyttöönotto,
uinti parin vara-annostimesta hengittäen oikea uintiasento ja
tasapainotus säilyttäen, hallittu pintautuminen
Pintapelastus: uupuneen/hätääntyneen/tajuttoman parin
avustaminen
Avovesi 3 (Iso-Melkutin):
‰
‰
Suunnistus: kolmio- tai neliörata, sivu 25m, paluu lähtöpisteeseen max. 5 m etäisyydelle
Merkkipoijun ampuminen pintaan: poijun ampuminen väliveteen tasapainotettuna 6 m syvyydestä
Avovesi 4 (Ahvenisto tai Vanaja):
‰
Sukeltaminen rajoitetussa näkyvyydessä: suunnan säilyttäminen ja sukellusparin/ kolmikon yhdessä pysyminen
Avovesi 5 (Ahvenisto):
‰
Etsintämenetelmät: hallitsee kehä- ja sektorietsinnän sekä
sukeltajana että pinta-avustajana
Avovesi 6 (Padasjoki):
‰
‰
Pelastusharjoitus: kadonneen (sukeltajan) etsintä ja nosto n.
5 m syvyydestä
Pelastautuminen: kontrolloitu hätänousu 5m syvyydestä nousuköyttä seuraten
Avovesi 7 (Ahvenanmaa tai Manner-Suomi):
‰
‰
‰
Hylkysukellus
Pienveneen hallinta
Merkkipoijun ammunta
Avovesi 8 (Ahvenanmaa tai Manner-Suomi):
‰
‰
Sukellus 35-40 m: suoranousurajoissa, mutta etapit 9/6/3 m
(min. 3 = pysyy paikallaan etapeissa)
Merkkipoijun ammunta
KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSET 22. – 24.5.2015
(Padasjoella P1-kurssin avovesiharjoitusten yhteydessä)
Sukellustapahtuman suunnittelu
Sukellussuunnitelman laatiminen
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman laatiminen
Kirjurina toimiminen
Sukellusvanhimpana toimiminen
Johtaminen hätätilanteessa