Ernest jatkettava ruokapöytä Habitare 7f10

Ernest
jatkettava ruokapöytä
Habitare 7f10
Ernest
jatkettava ruokapöytä
Pöytä valmistetaan korkealaatuisesta valikoidusta
puusta ja alumiinihunajakennolevystä puusepän
työnä. Jatkopaloja säilytetään pöytälevyn alla, josta
ne ovat helposti saatavilla. Jalat voidaan
irroittaa kuljetusta varten.
puulajit
saarni / koivu / vaahtera / tammi
pintakäsittelyt
luonnonöljy
2K polyuretaanimaali kaikissa RAL väreissä
mitat
860
1800 - 2350 - 2900 x 860 x 720/730/740
mekanismi
hyödyllisyysmalli nro 9487
hinnat ja toimitusaika
550
pyydettäessä
550
Sipi Hintsanen, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto N-A-M Oy, Oulu
puhelin +358 40 595 42 85
[email protected] i
w w w.n-a-m.f i
lisensoitu valmistaja
Teemu Karjalainen, puuseppä
Puusepänliikke Kiila, Muhos
puhelin +358 50 571 23 04
w w w.psl-k iila.fi
A R K K I T E H T I TO I M I S TO N-A-M OY
w w w. h a r r i r a u h a n u m m i . co m
720 - 740
2 900
design & markkinointi & copyright
valokuvat
1 800