Kutsukirjemalli (Aducate)

OSALLISTUJAKIRJE
1(3)
PVM
Hyvä koulutukseen osallistuja
PSYKOSOSIAALISEN OHJAUKSEN JA NEUVONNAN ERIKOISTUMISOPINNOT
(35 op)
Tervetuloa Psykososiaalisen ohjauksen ja neuvonnan erikoistumisopintoihin
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducateen. Tässä sinulle käytännön tietoa
koulutukseen liittyen.
Syksyllä 2011 koulutuksen ohjelmassa on mm:
 aloituspalaverit
 työpaikkaohjaajien tai vertaistutorryhmän koulutus
 henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien laatiminen (ns. HOPSkeskustelu)
 opintojen ensimmäiset koulutuspäivät
Aloituspalaverit järjestetään heti opiskelijavalinnan jälkeen joko Aducatessa
tai koulutukseen osallistujan työpaikalla, erityistapauksessa myös puhelimitse.
Aloituspalaveriin osallistuvat Aducaten edustaja, koulutukseen osallistuja ja
hänen esimiehensä ja työpaikkaohjaajansa. Tapaamisen tarkoituksena on
aloittaa HOPS:n tekeminen, kerrata koulutuksen aikataulu ja sisältö,
muistuttaa työpaikkaaohjaajien koulutuksesta sekä kertoa HOPS-keskustelusta.
Liitteessä ovat työpaikkakäyntien ajankohdat. Mikäli ajankohta ei sinulle,
esimiehellesi ja työpaikkaohjaajallesi sovi, niin ota yhteyttä mahdollisimman
pikaisesti.
Ilmoitathan meille viipymättä oman työpaikkaohjaajasi ja esimiehesi
yhteystiedot, mikäli näitä tietoja et ilmoittanut koulutushakemuksessa.
Ilmoitukset hoituvat helpoiten sähköpostilla.
Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laatiminen. Koulutukseen osallistuja
laati henkilökohtaisen oppimissuunnitelman liitteessä olevalle lomakkeelle ja
palauttaa sen 10.11.2011 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
([email protected]).
Sähköpostin
otsikkoon
laitetaan ”Kopsun HOPS”.
Tämän jälkeen koulutukseen osallistuja tulee HOPS-keskusteluun, joka
pidetään 14. – 15.11.2011 (Yliopistokatu 2, Joensuu, Aurora-rakennus, Arappu, 2.krs, sali AU270). HOPS-keskustelujen aikataulu on liitteessä.
2(3)
Ensimmäiset koulutuspäivät pidetään 16. ja 17.11.2011 klo 9.00 – 16.00
(Yliopistokatu 2, Joensuu, Aurora-rakennus, A-rappu, 2.krs, sali AU204).
Koulutuspäivän alussa saat koulutuskansion ja –materiaalin.
Auton voit jättää esimerkiksi Aurora-rakennuksen edessä olevalle
parkkipaikalle. Kampusalueen kartasta löydät Aurora-rakennuksen ja
parkkipaikkojen sijainnit: http://www.uef.fi/kartat4 Vapaat paikoitusalueet
merkitty kampuskarttaan vihreällä. Itä-Suomen yliopiston kampukset ovat
savuttomia – tupakointialueista voit kysyä henkilöstöltä.
Koulutusohjelman sisältö. Liitteessä on koulutuksen sisältö aikatauluineen.
Sisältöä käymme yhdessä tarkemmin läpi koulutuksen alussa.
Opiskelijarekisterilomake. Pyydämme täyttämään liitteenä olevan
opiskelijarekisterilomakkeen ja palauttamaan sen postitse 10.11.2011
mennessä osoitteeseen: Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu
Aducate, Koulutussihteerin Nimi, PL 111, 80101 Joensuu. Muistathan täyttää
lomakkeen huolellisesti, myös henkilötunnuksen kokonaisuudessaan.
Opintoihin käytettävän työajan raportointi. Opinnot toteutetaan osana
KOPSU - Korkeasti koulutettujen oppisopimus -tyyppisen koulutuksen
kehittämishanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja PohjoisKarjalan ELY-keskus. Tämän takia jokaisen koulutukseen osallistujan tulee
raportoida opintoihinsa käyttämänsä työaika KOPSU-hankkeelle.
Työaikaraportointi sisältää koulutuspäivät sekä etätehtävien, näyttöjen ja
kehittämistehtävien tekemisen. Myös aloituspalaveri, HOPS:n tekeminen ja
HOPS:keskustelut tulee sisällyttää raportointiin. Koulutukseen käytetyn
työajan raportointi tehdään täyttämällä liitteessä oleva lomake, joka
palautetaan koulutuksen järjestäjälle:
 18.1.2012 koulutuspäivän lopussa
 9.5.2012 koulutuspäivän lopussa
 7.11.2012 koulutuspäivän lopussa
Koulutuksen järjestäjä pyytää koulutukseen osallistujan työantajalta
palkkatiedot, jonka perusteella opintoihin käytetyn työajan kustannukset
raportoidaan Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle.
3(3)
Vastaamme mielellämme koulutusta koskeviin kysymyksiin.
Ystävällisin terveisin
N. N.
suunnittelija
050 123 4567
N. N.
kouluttaja
050 123 4567
N. N.
sihteeri
050 123 4567
[email protected]
LIITTEET
Opetussuunnitelma ja aikataulu
Aloituspalaverien aikataulu
Opiskelijarekisterilomake
Henkilökohtainen oppimissuunnitelma -lomake
HOPS-keskustelujen aikataulu
Työaikaseurantalomake