Öljyalan kansalliset standardit ja SFS

maaliskuu 2014
Öljyalan kansalliset standardit ja SFS-käsikirjat
Kansalliset standardit, päivitettävinä

SFS 3350 Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen käsittelypaikat

SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos

SFS 5995 Työmailla ja maatiloilla käytettävät palavien nesteiden siirrettävät säiliöt ja
maantiekuljetukseen käytettävät IBC-pakkaukset. Metallinen maanpäällinen lieriömäinen
makavaa säiliö 450 l … 10 000 l
Kansalliset standardit, julkaistu vuoden sisällä

SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema (maaliskuu 2014)

SFS 3355 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella (helmikuu 2014)

SFS 3357 Palavien nesteiden varaston sammutus ja palontorjuntakalusto (maaliskuu 2014)

SFS 5992 Nestekaasuasennus. Pienkäyttö (syyskuu 2013)
Käsikirjat, päivitettävinä

SFS-käsikirja 39 Palavat nesteet. Varastointi ja käyttö. Osa 2: Standardit

SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 6: Standardit. Nestekaasusäiliö
ja varusteet

SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 7: Laitteistostandardit.
Teollisuuskäyttö

SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 8: Standardit. Pienkäyttö
Käsikirjat, julkaistu vuoden sisällä

SFS-käsikirja 39 Palavat nesteet. Varastointi ja käyttö. Osa 1: Säädökset (syyskuu 2013)

SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 1: Säädökset (syyskuu 2013)

SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 2: Nesteytetty maakaasu
(syyskuu 2013)
maaliskuu 2014

SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 3: Standardit. Kaasun siirto
(syyskuu 2013)

SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 4: Standardit. Kaasun jakelu
(syyskuu 2013)

SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 5: Standardit. Käyttöputkisto
(syyskuu 2013)
(julkaisuprosessissa) = lähetetty Suomen Standardisoimisliittoon (SFS) julkaisua varten.