MATKALASKU

TÄYTÄ HARMAALLA POHJALLA OLEVILLE KENTILLE HENKILÖTIEDOT, MATKAKULUT
(julkisen liikennevälineen tai oman auton osalta)
Matkakulut; julkisten kulkuneuvojen tariffin mukaisesti, ellei muuta ole etukäteen sovittu.
Oman auton käytöstä kilometrikorvaus on 0,45 €/km (+ 0,03 €/km/ylimääräinen henkilö).
Kustannuspaikka
MATKALASKU
Henkilönumero
Tositenumero
100995184
Henkilön nimi
Henkilötunnus (myös loppuosa)
Henkilön osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Pankki ja tilinumero IBAN-muodossa
Puhelinnumero
Matkakohde ja tarkoitus
Matka alkoi
Matkareitti
MATKAKULUT
OMAN AUTON KÄYTTÖ
Pvm
Henkilömäärä
Huomioikaa, että km-korvaus
on veronalaista tuloa ja se on
ilmoitettava verotuksessa.
/
2014
/
2014
/
2014
Pvm
/
2014
/
2014
/
2014
Klo
/
2014
Matka päättyi
/
2014
Klo
Kulkuneuvo
€
Km yht.
0,43 € + 0,03€/ylim.
hlö/km
€ yht.
Klo
Auton kyydissä olleet henkilöt:
MATKAKULUT YHTEENSÄ/MAKSETAAN €
Lisäselvityksiä:
Laatija
Pvm, kuittaus ja nimen selvennys
/
2014
Tarkastaja
Pvm, kuittaus ja nimen selvennys
/
2014
Hyväksyjä
Pvm, kuittaus ja nimen selvennys
/
2014
C:\Users\kivispek\Desktop\VVODOC-#1700586-v1-Matkalasku_asukasaktiivit.docx
Viimeksi tallentanut Kivistö Pekka 20.9.2010
Tili