Polttoaineiden laatuvaihteluiden vaikutus voimalaitoksen

Polttoaineiden laatuvaihteluiden
vaikutus voimalaitoksen
taloudelliseen käyttöön
Keskiviikko–torstai 19.–20.3.2014
Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila
Ennakoimattomat polttoaineen laatuvaihtelut aiheuttavat kattilan
heiluntaa ja vaikeuttavat ajoa lämpökuorman muutostilanteissa.
Hallitsemattomat muutokset heikentävät hyötysuhdetta ja
vaikeuttavat päästöjen hallintaa.
Kurssilla perehdytään laatuvaihteluiden aiheuttamiin ongelmiin ja
polttoaineen laadunhallinnan merkitykseen voimalaitoksen
taloudellisessa käytössä.
Kurssi on tarkoitettu bio- ja kierrätyspolttoaineita
käyttävien voimalaitosten ja lämpökeskusten käyttö- ja
kunnossapitohenkilöstölle.
12.3.2014 Muutokset mahdollisia
Polttoaineiden laatuvaihteluiden vaikutus voimalaitoksen
taloudelliseen käyttöön
Keskiviikko–torstai 19.–20.3.2014, Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila
n Ohjelma
Keskiviikko 19.3.
15.15 Adaptiivisilla kattilan säädöillä
haastavampiin polttoaineisiin
9.00
9.30
• Jari Leppäkoski, ÅF-Consult Oy
– Balance + -säätökonsepti kattiloille
– saavutettavat hyödyt
– kokemuksia toteutusprojekteista
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Tilaisuuden avaus
9.40 Polttoaineen laadun asettamat
vaatimukset polttoaineenkäsittelylle ja
valittavalle polttotekniikalle
• Jaani Silvennoinen, Valmet Power Oy
16.00 1. päivän päätös
– kemiallinen koostumus
– kosteus
– tiheys
– hinta
– palakoko
– tuhkapitoisuus
Torstai 20.3.
9.00 Polttoainetiedon hallinta
• Markku Henttu, Metso Automation
11.00 Tuotantologistiikan vaikutukset
polttoaineen laatuun
– haasteet polttoaineen laadun
määrittämisessä
– poltonhallinta
– optimaalinen nuohoussykli, älykäs nuohous
• Antti Leinonen, Bioste Oy
– tuotanto
– varastointi
– kuljetus
– käsittely voimalaitoksella
12.00 Lounas
10.15 Polttoaideiden laatuominaisuuksien
parantaminen
• Martti Aho, VTT
14.00 Kahvi
– polttoaineseostukset ja lisäaineet, hyödyt
– turve-puuseosten turvalliset käyttörajat
– turpeen korvaaminen kivihiilellä
• kivihiilityypit
• rikkipitoisuuden vaihtelut
• tuhkan koostumuksen vaihtelut suh
teessa saatavaan suojausvaikutukseen
– puubiomassan kuivaus
• kuivaus terminaalissa
• kuivauksen vaikutus kuljetusmääriin
ja -kustannuksiin
• kuivaus laitoksella
14.20 Jatkuvatoiminen hyötysuhdemittaus
13.00 Prosessihyötysuhteen ylläpito erilaisilla
polttoaineilla
• Pasi Makkonen, Planoma
– periaatteita
– kattilatase
– tietokonesimulaatio polttoaineen laatu- ja
ominaisuusmuutosten vaikutuksista
kattilaprosessiin
• Ville Laukkanen, Indmeas Oy
Mittausten merkitys ja vaikutus voimalaitoksen
– käyttötalouden parantamiseen
– käytettävyyteen
– kunnossapitoon
– energiatehokkuuden seurantaan
Näkymiä puupolttoaineiden riittävyydestä
Suomessa
11.30 Lounas
jatkuu >>>
12.3.2014 Muutokset mahdollisia
Polttoaineiden laatuvaihteluiden vaikutus voimalaitoksen
taloudelliseen käyttöön
Keskiviikko–torstai 19.–20.3.2014, Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila
12.00 Ajotapojen optimointi polttoaineen
laadun ja kuormituksen mukaan
• Matti Hiltunen, RD Partners Oy
n Osallistumismaksu
– polttoaineen muutoksen vaikutus kattilan
säätöihin
– korvaavien polttoaineiden käytössä
huomioitavaa
840 euroa/henk. Maksu sisältää jaettavan
materiaalin.
Kokouspaketti sisältäen ohjelmaan merkityt kahvit
ja ruokailut: 125 euroa.
Hintoihin lisätään alv 24 %.
Päästöjen hallinta polttoteknisin keinoin
• Matti Hiltunen, RD Partners Oy
– NOx-päästöt
– CO- ja TOC-päästöt
– SO2-päästöt
14.00 Kahvi
n Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 14.3.2014 mennessä:
Hannu Järvinen Consulting,
puhelin 0400 641 851
e-mail [email protected]
www.hjconsulting.fi
14.20 Sekundääriset NOx-poistomenetelmät
• Matti Hiltunen, RD Partners Oy
– SNCR-menetelmä
– SCR-menetelmä
15.30 Tilaisuuden päätös
n Majoitus
Sokos Hotel Vantaassa 1 hengen huoneessa
110,-/henk./vrk
Majoitusvaraukset:
Sokos Hotels Myyntipalvelu
Puhelin: 020 1234 600 / yksittäiset
huonevaraukset
Telefaksi: 020 1234 640
Sähköposti: [email protected]
HUOM. Mainitkaa varatessanne kiintiötunnus:
Hannu Järvinen Consulting.
12.3.2014 Muutokset mahdollisia