Painopiste - Nanobusiness

Nanoklusteri 2011
- Painopisteet ja päätoimijat
1
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Kokkolan Nano-oske: resurssit
• Kehityspäällikkö: Niina Nieminen
• Resurssit: Åke Jafs (erikoisasiantuntija), Jukka Jokela
(tutkimuspäällikkö), Mia Kronqvist (sihteeri), Satu Ikonen
(tutkija)
• Budjetti 2011: 225 kEur
• Tärkeimmät hankkeet (nimi, budjetti ja kesto)
– NAPCE (289 kEur 2009-2011)
– Nanojäte (290 kEur 2011-2013)
– NAKOMATE (770 kEur 2010-2012)
– Litiumioniakkukemikaalihankkeet IMPOLI ja NAPOLI (530
KOKKOLA
kEur ja 250 kEur)
Niina Nieminen
Technology Centre KETEK Oy
[email protected]
2
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Kokkolan Nano-oske: painopisteet ja
reunaehdot
• Painopiste
– Kemianteollisuus / kemiaa hyödyntävä teollisuus
– Pohjoismaiden suurin EO-kemian keskittymä
– Veneteollisuus, pakkausteollisuus, Kaustisen Li-esiintymä,
asuminen/rakentaminen, nahkateollisuus
• KV –fokusalueet
– Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Kanada
– Luonnollisia kumppaneita, olemassa olevat suhteet
• Maakunnan ja/tai isäntäyrityksen fokukset
– Kemia, vene, metalli(laser)
– Ympäristö ja energia
3
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Kokkolan Nano-oske: Päätoimijat
• Yliopistot (tiedekunnat, professorit)
– Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (soveltava kemia,
prof. Ulla Lassi)
– TTY Materiaaliopin laitos, Muovi- ja elastomeerilaboratorio
(Pentti Järvelä, Mikael Skrifvars)
• Muut
– K-P AMK, Kuntayhtymä
4
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Mikkelin Nano-oske: resurssit
•
•
•
•
Ohjelmajohtaja: Juha Kauppinen
MIKKELI
Projektipäälliköt: Juri Volama
Dr. Juha Kauppinen
Miktech Ltd
Budjetti 2011: 200 kEur
Tärkeimmät hankkeet (nimi, budjetti ja kesto)
– Turvallisuus- ja materiaalitekniikan innovaatiokeskus
13,5 M€, 2009-2012 (rakennushanke)
– Roll-to-roll atomic layer deposition process development RRALD
1,9 M€, 2010-2013
– Toimintaympäristöjen valvonta- ja monitorointijärjestelmien
kehitysalusta ToMoVaKe 1,35 M€, 2008-2011
– Vesiturvallisuuden monitorointi: valmisteilla tutkimushanke ja
yrityshanke
5
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Mikkelin Nano-oske: painopisteet ja
reunaehdot
• Painopiste
– Toiminnalliset pinnoitteet ja uudet ympäristöteknologian
materiaalit
– Vahva tutkimuspohja, maakunnan ja kaupungin strategiat
• KV –fokusalueet
– Venäjä, erit. Pietarin seutu, Eurooppa
– Maakunnan ja kaupungin strategiat
• Maakunnan ja/tai isäntäyrityksen fokukset
– Ympäristöturvallisuus
– Bioenergia
– Biokomposiitit
6
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Mikelin Nano-oske: Päätoimijat
• Yliopistot (tiedekunnat, professorit)
– Mikkelin yliopistokeskus
• LUT/Vihreän kemian laboratorio, Mika Sillanpää
• LUT/ASTRaL, David Cameron
• Aalto/Kauppakorkeakoulu: Pienyrityskeskus
– Mikkelin ammattikorkeakoulu: materiaalitekniikan
laboratoriot
7
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Pohjois-Karjalan Nano-oske: resurssit
• Ohjelmajohtaja: Juha Purmonen, Joensuun Tiedepuisto Oy
• Budjetti 2011: 220 kEur
• Tärkeimmät hankkeet (nimi, budjetti ja kesto)
– Nanotech North Karelia ( 96 kEUR, 2010 – 2011 )
– ToNaVa ( 2,4 MEUR, 2011 – 2013)
– LedTrix ( 1,2 MEUR, 6/2010 – 6/2010 )
JOENSUU
Juha Purmonen
Joensuu Science Park Ltd
8
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Pohjois-Karjalan Nano-oske:
painopisteet ja reunaehdot
• Painopisteet
– Fotoniikan sekä materiaali- ja tarkkuusteknologioiden
sovellukset ja uusi liiketoiminta
– Osaamisen keihäänkärki ko. sektoreissa
• KV –fokusalueet
– Eurooppa, Japani ja USA
– Markkinatilanne
• Maakunnan ja/tai isäntäyrityksen fokukset
– Metsäteollisuuteen liittyvät sovellukset
– ICT
– Matkailu
9
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Pohjois-Karjalan Nano-oske: Päätoimijat
• Yliopistot (tiedekunnat, professorit)
– Itä-Suomen yliopisto
• Fysiikan laitos (fotoniikka), Pasi Vahimaa
• Kemian laitos (materiaali kemia), Tapani Pakkanen
• Kuopion kampuksella lääketiede
10
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Varsinais-Suomen Nano-oske: resurssit
•
•
•
•
Ohjelmajohtaja:
Projektipäälliköt: Liisa Laurikko
Budjetti 2011: 200 kEur
Tärkeimmät hankkeet (nimi, budjetti ja kesto)
– Flex-Sens (1 800 kEur 2009-2011)
– Älykop WP1 (95 kEur 2008-2011)
TURKU
Liisa Laurikko
Turku Science Park Oy
11
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Varsinais-Suomen Nano-oske: painopisteet
ja reunaehdot
• Painopiste
– Nanomateriaalit ja pinnoitteet, painettu äly
– Pinta-analytiikka
• Teknologiafokus ja -osaaminen
– Pinta- ja kolloidikemia ja analytiikka
– Painaminen
• KV –fokusalueet
– Pohjoismaat, Sveitsi
– Kontakteja KTH, EMPA
• Maakunnan ja/tai isäntäyrityksen fokukset
– Materiaalitutkimus
12
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Varsinais-Suomen Nano-oske: Päätoimijat
• Yliopistot (tiedekunnat, professorit)
– ÅA (FunMat), TY (MatSurf,TSE), GSMR
• Muut
– Turku AMK
– V-S liitto
– ELY-keskus
13
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Uudenmaan Nano-oske: resurssit
• Ohjelmajohtaja: Mika Koskenvuori
• Projektipäälliköt: Martta Toivola (NanoGarden,
Hiukkasfoorumi), Juho Pirinen (NanoGarden), Katri Kaipainen
(Aktiivinen teknologiansiirto)
• Budjetti 2011: 273 kEur
• Tärkeimmät hankkeet (nimi, budjetti ja kesto)
– NanoGarden (130 kEUR, 2010-2011)
– NanoCom (73 kEUR, 2010-2012) (koko hanke 1.8 MEur)
– ESYLEP (60 kEUR, 2010-2013) (koko hanke 2.2 MEur)
HELSINKI REGION
Dr. Mika Koskenvuori
Culminatum Innovation Ltd Oy
14
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Uudenmaan Nano-oske: painopisteet ja
reunaehdot
• Painopiste
– Aerosolit, pinnat, elektroniikka ja MEMS ja fotoniikka
– Mikroklusterit, yritystoiminta
• KV –fokusalueet
– Venäjä ja Eurooppa
– Yritysten kiinnostus Venäjän markkinoille, tukevat
hankkeet, verkottuminen EU-toimijoihin
• Maakunnan ja/tai isäntäyrityksen fokukset
– Kaupunkiasumisen konseptit
– Design ja suunnitteluajatus
– InvestIn –toiminta (keihäänkärki-ajatus)
15
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Uudenmaan Nano-oske: Päätoimijat
• Yliopistot (tiedekunnat, professorit)
– Aalto-yliopisto (5 tdk.) – yli 40 tutkimusryhmää
– Helsingin yliopisto (3 tdk.) – yli 20 tutkimusryhmää
– VTT, MIKES, SYKE, FMI, FIOH
• Muut
– Nanon kannalta muita tärkeitä toimijoita:
• GHP, OM [FDI]
• Spinverse [Tekes-ohjelmat, Venäjä]
16
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Tampereen Nano-oske: resurssit
•
•
•
•
Ohjelmajohtaja: Harri Kuusela
Projektipäälliköt: Pekka Savolainen , TTY/ORC
Budjetti 2011: 180 kEur
Tärkeimmät hankkeet (nimi, budjetti ja kesto)
– 15 klusterin yhteishanketta, vol: 11,245M€
– 17 Alueellista tai muuta kv -hanketta, vol: 6,078M€
– OSKE yhteishankkeena Hermia Oy:n ja TTY:n kesken.
TAMPERE
Harri Kuusela
Hermia Ltd
17
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Tampereen Nano-oske: painopisteet ja
reunaehdot
• Painopiste
– Laserit, fotoniikka ja uudet materiaalit
– Perustuu vahvasti ORC:n ja TTY:n materiaaliopin laitoksen
sekä VTT:n perus- ja soveltavaan tutkimukseen
• Teknologiafokus ja -osaaminen(jos eri kuin edellä)
• KV –fokusalueet
– USA ja Saksa
– Tutkimuksen ja sovellutusten huippumaat
– Voimakkaasti kasvavat markkinat ja lähialueet (Kiina,
Venäjä)
• Maakunnan ja/tai isäntäyrityksen fokukset
– Ei omia teknologia ambitioita
18
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Tampereen Nano-oske: päätoimijat
• Yliopistot (tiedekunnat, laitokset, professorit)
– TTY/ORC, TkT Pekka Savolainen
– TTY/materiaalitekniikka, Prof. Veli-Tapani Kuokkala
– TTY/tuotantotekniikka, Prof. Reijo Tuokko
– VTT, Prof. Jouko Viitanen, TkT Mika Paajanen
19
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Oulun Seudun Nano-oske: resurssit
• Ohjelmajohtaja: Christian Sundell, BusinessOulu
• Budjetti 2011: 268 kEur
• Tärkeimmät hankkeet (nimi, budjetti ja kesto)
– PrintoCent – painettavan älykkyyden ja optisen
mittaustekniikan innovaatiokeskus (9 637 kEur 20112013) www.printocent.net
• Kaupallistaminen: Pro-Sovelluskeskus I ja II
• Investoinnit: Pilot FAB, Printed Hybrid Systems,
Optools
• Prindemo Demonstraattori –POC
• Soveltava T&K: BIO_Print autonomous R2R
20
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Oulun Seudun Nano-oske: painopisteet ja
reunaehdot
• Painopiste
– Oulun Nano Osken osaamisalana on painettava älykkyys,
optinen mittaustekniikka ja monitekninen integrointi tuotteiksi
– Teknologiana mikro- ja nanorakenteiden monitekninen valmistus
ja integrointi ja rullalta rullalle valmistustekniikka
– Materiaaliteknologiassa sähkökeraamiset ja nanorakenteiset
materiaalit (huokoiset, putket, partikkelit), mikro- ja
nanomittakaavan rakenteiden valmistus ja integrointi
järjestelmiksi tuottavat uudenlaisia komponentteja ja kehittävät
toimintatapoja elektroniikkatuotteiden tuotekehityksessä,
valmistuksessa ja testauksessa
21
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Oulun Seudun Nano-oske: painopisteet ja
reunaehdot
•
– KV –fokusalueet
– Kiina, USA, Intia, EU
– Hyödynnettään myös HB- ja Nano-klusteritilaisuuksia (esim.
Chemibio, IFCC). Lisäksi valmistellaan painettavan diagnostiikan
kaupallistamista edistävä fokusoitu hanke tunnistettuun kv.
tarpeeseen
Maakunnan ja/tai isäntäyrityksen fokukset
– EU-klusteriyhteistyön käynnistäminen, Innovation Lab,
Heidelberg, kanssa (Oulu toteuttaa, yrityksiä mukaan
kansallisesti)
-Oulu tukee kansallisesti FinNode, FinTech ja Gateway yhteistyötä. Lisäksi on aloitettu Brasilian Manauksen kanssa
vientiä tukevien yhteysverkostojen rakentaminen EteläAmerikkaan.
-PrintoCent Industrial Seminar 2011 järjestäminen - pkt yritysten
aktivointi puhujiksi ja osallistujiksi yhteistyössä Nanoklusterin
kanssa.
22
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Oulun Seudun Nano-oske: Päätoimijat
•
•
Yliopistot (tiedekunnat, professorit)
– Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu
Muut
– PrintoCent - Optisen mittaustekniikan ja painettavan älykkyyden
innovaatiokeskus kaupallistamisessa
– Keskeiset ulkomaalaisomisteiset yritykset: 5 ASIC -suunnittelu- ja
valmistusyritystä
– Center for Internet Excellence (CIE): Nokia - Intel
-Center for Health and Technology (valmistelussa)
-Martti Ahtisaari Institute for Business and Entrepreneurship
(MAIGBE)(käynnistymässä)
23
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Jyväskylän nanoteknologian
osaamiskeskus: resurssit
• ”Ohjelmajohtaja”: kehitysjohtaja Esko Peltonen (4/2011 alk.)
• ”Projektipäälliköt”: teknologiajohtaja Mauno Harju,
kehityspäällikkö Pirjo Nikku
• Budjetti 2011: 252 kEur
• Tärkeimmät hankkeet
– Global Nanotechnology Business Incubator GNBI –
vertaistoimijaverkosto Intia-Kiina-Venäjä-Yhdysvallat-Suomi nuoren
yrityksen etabloitumisen tukemiseen (2008-2013)
– Go Nano – yritysten teknologiatarpeiden selvittäminen ja
ratkaisujen etsiminen tarpeisiin (2008-2013)
– Nanoa Kaupan – tutkimuslaitosten ja yritysten teknologiatarjonnan
tunnistaminen ja markkinointi (2008-2011)
JYVÄSKYLÄ
– Nanotech Finland Manner-Suomi
Dr. Esko Peltonen
( 569 kEUR, 2009 – 2011 )
Jyväskylä Innovation
Ltd
24
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Jyväskylän nanoteknologian
osaamiskeskus: painopisteet ja reunaehdot
Kaikkien valintojen taustalla kansalliset ja alueelliset kehittämisstrategiat
•
•
•
•
Painopisteet
– Nano- ja mikroteknologioiden sekä tulevaisuuden/toiminnallisten
materiaalin käyttöön oton vauhdittaminen suomalaisissa yrityksissä
– Kasvuyritysten tunnistaminen ja niiden kasvuedellytysten edistäminen
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
Teknologiafokus ja –osaaminen
– Ei teknologiafokusta. Toimenpiteitä suunnataan yritystarvetiedon
perusteella tunnistamalla kehityskohteita arvoverkoista niin, että
teknologiat valikoituvat tuottamaan yrityksille parasta mahdollista tulosta
KV –fokusalueet
– Maantieteelllisesti Eurooppa ja BRIC-maista Venäjä, Kiina, Intia
– Päätoimenpiteinä GNBI ja Nanotech Finland -projekti
Maakunnan ja/tai isäntäyrityksen fokukset
– Maakunnassa kolme ”kärkiklusteria” (Uudistuvat koneet ja laitteet,
Elinvoimaa bioenergiasta, Kehittyvä asuminen), joiden yritysten
kilpailukyvyn ylläpitämiseen hyödynnetään nanoteknologiaa.
25
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE
Jyväskylän nanoteknologian
osaamiskeskus: Päätoimijat
• Korkeakoulut
– Jyväskylän yliopisto: Nanoscience Center, muu
matemaattisluonnontieteellinen tdk, Agora Center
– Jyväskylän ammattikorkeakoulu
– VTT, Ilmasotakoulu
• Muut
– Alueelliset: Jykes Oy, Keski-Suomen liitto, ELY (teknologia- ja innovaatiopalvelut/Tekesin palvelut)
– Kansalliset: Tekes, Tekel, Technopolis, IIF, FinNode-keskukset
26
GATEWAY TO FINNISH EXPERTISE