SAMMON TURUN ELÄKEKERHO KOKOUSKUTSU www

SAMMON TURUN ELÄKEKERHO
www.sammonelakekerho.net
KOKOUSKUTSU
Joulukuu 2014
VUOSIKOKOUS
Aika
Perjantai 10.4.2015 klo 12.00
Paikka
Ifin luentosali, Kalevantie 3, Turku (toimitalo B/pääsisäänkäynti)
Ilmoittautuminen
Ennakkoilmoittautuminen vuosikokoukseen ajalla 25.3. - 31.3.2015 Anneli Palinille,
sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse 041 507 3239.
Mainitse samalla sitovasti jäätkö lounaalle. Ilmoitathan myös mahdolliset
ruoka-allergiat
Kokousesitelmän pitää If vahinkovakuutusyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Timo Vuorinen.
Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 10 §:n mukaiset vuosikokoukselle kuuluvat asiat.
1.
Kokouksen avaus
2.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.
Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto
6.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, toimintakertomuksen hyväksymisestä
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.
Päätetään hallituksen esittämistä, jäseniltä perittävistä jäsen- ym. maksuista
8.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9.
Valitaan tarvittaessa toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä
10.
Keskustellaan kerhon toiminnan suuntaviivoista ja ohjelmatarjonnan sisällöstä
seuraavaa toimintakautta varten
11.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12.
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa vuosikokoukseen!
Hallitus