Aktia, tunnistuspalvelusopimus

Tunnistuspalvelusopimus
TUNNISTETIEDOT
Palvelutunnus
PALVELUNTARJOAJA
Yritys
Tarkenne
Tarkisteavaimen 1. osa
Y-tunnus
Asiakastunnus
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Palveluntarjoajan maa
Palveluntarjoajan yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite (tarkisteavaimen 2. osan vastaanottaja)
PALVELUN TIEDOT
Puhelinnumero
Asiakkaalle näytettävä palveluntarjoajan nimi
Palvelun osoite Internetissä (URL-osoite)
Aktia tunnistuspalvelun käyttöönottopäivä
Lopetuspäivämäärä
Tunnisteen tyyppi
Selväkielinen perustunnus
Selväkielinen typistetty tunnus
Salattu perustunnus
Palvelintoimintoja (esim. kotisivut) palveluntarjoajan lukuun harjoittavan yrityksen nimi
PALVELUN
TOIMITTAJA
Yhteyshenkilön nimi
PALVELUMAKSUT
SITOUMUS
Puhelinnumero
Palveluista veloitetaan pankin palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut. Katteen puuttuessa palvelumaksut kirjataan tilille pankin
saatavaksi.
Palvelumaksut veloitetaan kuukausittain
päivänä tililtä nro
Palveluntarjoaja on vastaanottanut ja tutustunut Aktia -tunnistuspalvelua koskeviin ehtoihin ja pankin palveluhinnasto-otteeseen ja
hyväksyy ne.
Paikka
Päivämäärä
Allekirjoitus
Nimenselvennys
Henkilöllisyyden todentaminen (täydennä henkilöllisyyden todentamisasiakirjan tiedot)
ajokortti
ajokortti
henkilökortti
henkilökortti
passi
passi
muu, yksilöinti
muu, yksilöinti
ajokortti
henkilökortti
passi
muu, yksilöinti
ajokortti
henkilökortti
passi
muu, yksilöinti
Pankin allekirjoitus
Aktia Pankki Oyj
Pankin toimihenkilön allekirjoitus
Nimenselvennys
Alkuperäinen sopimus säilytetään pankissa.
Aktia Pankki Oyj, Mannerheimintie 14, PL 207, 00101 Helsinki, puh. 010 247 5000, faksi 010 247 6356, Y-tunnus 2181702-8, www.aktia.fi
1(2)
Tunnistuspalvelusopimus
ASIAKKAAN HINTA
LISÄTIEDOT
Aktia Pankki Oyj, Mannerheimintie 14, PL 207, 00101 Helsinki, puh. 010 247 5000, faksi 010 247 6356, Y-tunnus 2181702-8, www.aktia.fi
2(2)