Etätyö ja työaikajoustot valtiolla

Etätyö ja työaikajoustot valtiolla
Etätyö ja työaikajoustot valtiolla –seminaari 18.9.2012
Hallitusneuvos Tuija Wilska
Valtion työmarkkinalaitos
Tuloksellinen etätyö
Vaikuttavuus ja tuloksellisuus
§  työnteko tehostuu
§  toimintatavat ja prosessit uudistuvat
§  työn tulokset keskeisiksi seurattaviksi
§  työn suunnittelu kehittyy
§  uusien työvälineiden käyttö edistyy
§  keskittyminen ja motivaatio paranevat
Tuija Wilska / Etätyöseminaari
18.9.2012
§  ajankäyttö tehostuu
§  luottamus lisääntyy ja ilmapiiri paranee
Työnantajakuva
§  johtaminen ja työtavat nykyaikaisia
§  ympäristövastuullinen organisaatio
§  joustava työnantaja
Katso Etätyövinkkarista johtaminen ja
esimiestyö, työhyvinvointi sekä
työvälineet ja toimitilat
Tuija Wilska / Etätyöseminaari
18.9.2012
Etätyöstä kysyttyä
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
viraston oma etätyöpolitiikka ja ohjeet
kirjallinen sopimus etätyöstä
yhdenvertaisuus ja etätyön tekeminen
etätyöhön sopivat työtehtävät
etätyö ja asiakaspalvelu
etätyön tulosten seuranta
tapaturmat
Tuija Wilska / Etätyöseminaari
18.9.2012
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
työajan seuranta ja kirjanpito
ylityö
osittainen etätyö
tietoturva
salassa pidettävä materiaali
Internet-yhteyden korvaaminen
Tuija Wilska / Etätyöseminaari
18.9.2012
Työaikajoustot
§  liukuva työaika
§  osa-aikatyö
§  työaikapankit
Työaikasopimus 6 a §
§  pidennetty työaika
§  yksilöllinen työaika
§  tiivistetty työaika
Tuija Wilska / Etätyöseminaari
18.9.2012
Pidennetty työaika
§  virasto- ja viikkotyö, max 40 t / vk
§  palkka vastaavasti korotettuna
§  käytetty ruuhkien purkamiseksi,
projekteissa, lisääntyneiden tehtävien
hoitamiseksi, asiakaspalveluajan
ulkopuolisen ”rauhallisen” työajan
lisäämiseksi
§  UM, verohallinto, poliisihallinto, Fimea
Tuija Wilska / Etätyöseminaari
18.9.2012
Yksilöllinen työaika
§  virastotyö, ns. keskijohto ja vast. tehtävät
§  työskenneltäessä pääosin muualla kuin
varsinaisella virkapaikalla tai sopivissa,
erityisluonteisissa tehtävissä
§  virkamies huolehtii itse työajan
tasaamisesta ja työaikakirjanpidosta
§  ei liukuvaa työaikaa, ei lisä- ja ylityötä
Tuija Wilska / Etätyöseminaari
18.9.2012
§  työnantaja asettaa tavoitteita ja seuraa
työn tuloksia
§  käytetty kun työtehtävät pääosin muualla
tai eri toimipisteissä, jos paljon
matkustamista
§  UM, verohallinto, poliisihallinto, STM,
Fimea
Tuija Wilska / Etätyöseminaari
18.9.2012
Tiivistetty työaika
§  virasto- ja viikkotyö
§  työtunteja tehdään etukäteen siten, että
esim. viikoittain yksi työpäivä voidaan
antaa vapaaksi
§  käytetty asiakaspalveluajan ulkopuolisen
ajan lisäämiseksi, alueellistamistilanteessa, henkilöstön tarpeisiin
§  UM, verohallinto, poliisihallinto, Fimea,
Rise, puolustusvoimat
Tuija Wilska / Etätyöseminaari
18.9.2012