20.3.2014 - Oral Hammaslääkärit

Oral Hammaslääkärit Oyj
Varsinainen yhtiökokous
20.3.2014
Toimitusjohtaja
Martin Forss
Oral Hammaslääkärit Oyj
• Suurin ja tunnetuin ketjukonseptilla
toimiva suun ja hampaiden
terveydenhoitopalveluja tarjoava yhtiö
Suomessa
– 30 hammaslääkäriasemaa
22 paikkakunnalla
– 174 hoitoyksikköä
– Yli 800 hammashoidon
ammattilaista
– Oma hammaslaboratorio
2.4.2014
Elämä Hymyilee
2
Merkittävimmät tapahtumat 2013
• Markkina-asemaa vahvistettiin yritysostoin
–
–
–
–
Koskident Oy Tampereella ja Nokident Oy Nokialla 1.4.2013
Medius Oy Porvoossa 1.9.2013
Tasahammas Oy Raisiossa osaksi Oral Turkua 1.9.2013
Sari Vuorenmiehen liiketoiminta vahvisti Oral Kuopiota 15.10.2013
• Janne Ryhänen nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtajaksi 1.6.2013
alkaen
• Uusi Assisdent-potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön koko Oralissa
10.2.2014
• Erikoishammaslääkärien koulutussopimus allekirjoitettiin
yhteistyössä Helsingin yliopistossa 22.10.2013
2.4.2014
Elämä Hymyilee
3
Liikevaihto ja tulos
1-12/2013
1-12/2012
Muutos
Liikevaihto, milj. euroa
57,9
50,3
15,1 %
Käyttökate, milj. euroa
5,5
3,5
56,8 %
Liiketulos, milj. euroa
2,1
0,5
320 %
Katsauskauden tulos, milj. euroa
1,3
0,0
Osakekohtainen tulos, milj. euroa
0,14
0,0
Henkilöstö keskim. (kokop.)
604
455
Hoitoyksiköt
174
147
15,5 %
Hoitokäynnit
296 000
256 630
13,3 %
2.4.2014
Elämä Hymyilee
4
Liikevaihdon kehitys
Milj. €
60
50
40
30
57,9
20
26
10
32,3
46,3
50,3
2010
2011
2012
Tikkurila,
Vantaa
Hammaslaboratorio
Joensuu
Kuopio
39,4
15,9
6,9
0
2006
Erottaja*
Lauttasaari*
Lahti
2007
Tapiola
Mikkeli
Töölö*
Ketjuun liittyneet asemat
2.4.2014
*Helsinki
2008
Hämeenlinna
Töölö*
Hyvinkää
Seinäjoki
Vaasa
Tornio
Itäkeskus*
2009
Järvenpää
Elämä Hymyilee
Tapiola,
Espoo
Nummela
Meilahti
Hakaniemi*
Töölö*
Hammaslaboratorio*
Oulu
2013
Porvoo
Tampere
Nokia
5
Liikevaihdon kasvu
Milj. €
70
Kasvua
15,1 %
60
50
40
30
20
10
0
2011
2.4.2014
2012
Elämä Hymyilee
2013
6
Liikevaihdon kasvu neljänneksittäin
Milj. €
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2011
2012
Q1
2.4.2014
Q2
Q3
Elämä Hymyilee
2013
Q4
7
Liiketuloksen kehitys
Milj. €
• Liiketoiminnan volyymin ja
2,1
asiakasmäärien kasvu
1,6
• Käyttöasteiden parantuminen
1,1
• Hammaslaboratoriotoiminnan
0,6
kehittyminen
0,1
• Hammashoitopalveluiden
-0,4
onnistunut resursointi
-0,9
• Hallintokulujen suhteellisen
osuuden supistuminen
-1,4
• Tehokkaampi hankintatoiminta
2.4.2014
2,1
1,6
0,8
0
0,5
-0,4
-1,1
Elämä Hymyilee
-1
8
Liiketulos neljänneksittäin
Milj. €
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
2011
2012
Q1
2.4.2014
Q2
2013
Q3
Elämä Hymyilee
Q4
9
Tase, rahoitus ja omavaraisuus
31.12.2013
31.12.2012
Tase, milj. euroa
37,8
31,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa
6,4
4,1
Omavaraisuusaste, %
41,5
44,7
Omapääoma/osake, euroa
1,78
1,62
Bruttoinvest. käyttöom. milj. euroa
4,9
6,6
Korolliset nettovelat, milj. euroa
5,8
7,7
2.4.2014
Elämä Hymyilee
10
Liiketoiminnan rahavirta
Milj. €
7
Kasvua
35,9 %
6
5
4
3
2
1
0
2011
2.4.2014
2012
Elämä Hymyilee
2013
11
Henkilöstö ja hoitoyksiköt
Hoitoyksiköt
Henkilöstön jakauma
Hammaslääkärit *
4%
4%
Suuhygienistit
12 %
40 %
Hammashoitajat
Palveluneuvojat
Hammaslaboratorio
33 %
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Hallinto
7%
* Hammaslääkäreistä
n. 2/3
ammatinharjoittajia ja1/3 työsuhteisia
94% Oralilla työskentelevistä hammaslääkäreistä arvioi Oralin maineen melko tai erittäin hyväksi
2.4.2014
Elämä Hymyilee
12
Kurssikehitys 1.1.2013-19.3.2014
2.4.2014
Elämä Hymyilee
13
Osaketietoja
2013
2012
2454
2497
632 188
1 224 775
- Kauden ylin
5,19
3, 49
- Kauden alin
3,21
3,03
- Kauden loppu
5,00
3,28
Omistajien lukumäärä
Muutos
Osakevaihto, kpl
- Kokonaisvaihto
Kurssitietoja
2.4.2014
Elämä Hymyilee
52,4 %
14
Markkinatilanne
2.4.2014
Elämä Hymyilee
15
Hammasterveyspalvelut Suomessa
Julkinen
500 milj. euroa
Yksityinen
yli 500 milj. euroa
Aikuisia
Nuoria
Perushammashoitoa
Vaikeuksia vastata
hoitotakuuseen
Hammaslääkäripula
Paljon erikoishammashoitoa
Yhden lääkärin vast.ottoja 45 %
Keskittyminen vähäistä vrt.
muu terveydenhuolto
Yhteistyö lisääntyy
Palvelusetelit
Ostopalvelut
2.4.2014
Elämä Hymyilee
Yksityinen markkina
kasvaa
16
Toimintaympäristö
• Ennaltaehkäisevän hoidon kysyntä lisääntyy ja ketjuuntuminen
vahvistuu
• Julkisten palvelujen keskittämisellä haetaan säästöjä
– Vantaa on aikeissa karsia hammashoitoloita vaiheittain vuosina 2014–2022.
– 34 hoitolan verkko kutistuisi kahteen, jotka olisivat Tikkurilassa ja Myyrmäessä.
– Lisää yksityisten suun ja hampaiden terveydenhoitopalvelujen käyttöä
• Suun terveyden selvitysryhmän ehdotus peruspalveluministerille
(jätetty marraskuussa 2013)
–
–
–
–
2.4.2014
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden vahvistaminen
Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan kehittäminen
Kokeilu, jossa potilaat voivat itse valita palvelunsa
Tavoitteena on parantaa palveluiden kohdentamista, jotta myös aikuisten hoitoon
pääsy paranee
Elämä Hymyilee
17
Markkinoiden kasvutekijät yksityissektorilla
• Väestö ikääntyy vauhdilla
– v. 2040 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 26 prosenttia
• Nuorten suun terveyden tila heikentynyt
• Suun terveyden arvostus kasvaa: terveys + ulkonäkö
• Kiinteän protetiikan mahdollisuudet puuttuvien hampaiden
korvaajina
• Erityisesti vaativien hoitojen kysyntä kasvaa, mutta kysyntä
riippuvainen taloustilanteesta
• Kuvantaminen ja keraamiset paikat kehittyvät
• Suuhygienistitoiminnot kasvavat
• Yksityisen palvelujen kysyntä ja tarjonta lisääntyvät ja kilpailu
kiristyy
2.4.2014
Elämä Hymyilee
18
Muita markkinamuutoksia
• Ei nähtävissä julkisen sektorin palvelujen kasvua
• ”Raha seuraa potilasta” –malli
– Potilaalle valinnan mahdollisuus
• Hammaslääkäreiden keski-ikä korkea -> vastaanottoja myyntiin
• KanTa-hanke: eResepti (04/2014) ja sähköinen eArkisto (2016)
-> markkinoiden konsolidoituminen nopeutuu
2.4.2014
Elämä Hymyilee
19
Oralin tavoitteet ja kasvustrategia
• Markkinajohtaja
• Ensimmäinen ja tunnetuin hammasterveysalan valtakunnallinen
brändi, jolla ylivoimainen palvelutarjonta
• Noin 80 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 % liikevoittomarginaali vuoden 2015 loppuun mennessä
• Kasvustrategia:
–
–
–
–
–
–
2.4.2014
Yritysostot ja nykyisten asemien laajentaminen
Ensisijaisesti suuret kaupungit
Asemat hyville ja näkyville paikoille kaupunkien keskustoihin
Erinomainen asiakaspalvelu ja -hallinta sekä laadukas palvelu
Palveluiden konseptointi
Sähköiset työkalut
Elämä Hymyilee
20
Oral Terveysetu
• Työhyvinvointipalvelu yritysten henkilöstölle
• Työnantaja tarjoaa kokonaan tai osittain työntekijän
tarvitseman vuosittaisen hammashoidon
• Veroton henkilöstöetu
Oral Terveysetu - yritykset
Oral Terveysetu - henkilöstömäärä
600
5000
500
4000
400
3000
300
200
100
527
300
370
3807
3033
1000
0
0
2011
2.4.2014
4556
2000
2012
2013
2011
Elämä Hymyilee
2012
2013
21
Toimintaa tukevat sähköiset työkalut
Laadukas toiminnanohjaus
Asiakashallinta
Itsehoito
Oma Oralasiakasportaali
Laadukas
hinnasto
Älykäs
hinnasto
Assisdent
Yrityksen
Oral
Markkinointi
Palautteet
Hoitosuunnitel
ma
Profiili
Älykäs
…
Sähköiset työkalut
- Asiakashallintaan
- Laadukkaan toiminnan ohjaukseen
2.4.2014
Elämä Hymyilee
…
Oral
22
Alan tunnetuin ja arvostetuin
• Asiakastyytyväisyystutkimus 2014
– Noin 90 % vastaajista haluaa jatkaa
Oralin palveluiden käyttöä ja on valmis
suosittelemaan Oralia (tutkimus: www-kysely
Oral.fi)
• Yrityskuvatutkimus 2014
– Tunnettuus 67 %
– Oralin maineen koki erittäin tai melko
hyväksi 92 % (tutkimus: Innolink Research Oy)
2.4.2014
Elämä Hymyilee
23
Brändin vahvistaminen
• Vuonna 2013 panostukset brändiin ja verkkomarkkinointiin
• Brändistrategian uudistaminen:
– Missio ja visio
– Arvolupaukset
• Verkkoliikenteen kävijämäärät kasvoivat 30 % vuoteen 2012
verrattuna
– kävijämääräennätys tammikuussa 2014 (46 250 kävijää)
2.4.2014
Elämä Hymyilee
24
Arvolupaukset kohderyhmille
•
Asiakkaat
–
–
–
–
•
Lupaamme, että olet tyytyväinen palveluumme
Lupaamme tarjota sinulle kokonaisvaltaisen suun ja hampaiden terveydenhoidon.
Lupaamme, että asiointi meillä on helppoa.
Lupaamme huomioida yksilölliset tarpeesi..
Henkilöstö
– Henkilöstöllemme olemme vastuullinen ja turvallinen työnantaja. Meillä on hyvä
työilmapiiri, toimivat prosessit ja hyvät työolosuhteet sekä mahdollisuudet oman
osaamisen kehittämiseen.
•
Muut sidosryhmät
– Muille sidosryhmillemme olemme luotettava suun ja hampaiden terveydenhoidon
toimija.
•
Omistajat
– Omistajillemme olemme kilpailukykyinen sijoitus.
2.4.2014
Elämä Hymyilee
25
Oralin vahvuudet
Laadukas hoito
Tavoitettavuus
Kattava tarjonta
Vahva brändi
Ketjuedut
Mahdollisuus
investoida uusimpaan
teknologiaan
Houkutteleva
työpaikka
2.4.2014
Elämä Hymyilee
26
Vuosi 2014
•
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin
kymmenen prosenttia vuodesta 2013 ja
liiketuloksen parantuvan noin kolmeen
miljoonaan euroon.
– Markkina-aseman vahvistaminen
yrityskaupoin
– Suuhygienistitoiminnan kehittäminen
– Käyttöasteiden parantaminen
– Brändin vahvistaminen
– Asiakaslupausten jalkauttaminen
asiakkaille ja henkilöstölle
– Palveluiden konseptointi
– Sähköiset työkalut
2.4.2014
Elämä Hymyilee
27