Vera Bio-Nova Standard

DT –keskuksen
MullToa 6 0
HELMIKUUN TARJOUS
S e vi r t s a n h a i h d u t t a v a
HI N T A 1 7 5 0
eur o a
j a ko m p o s t o i v a
si s ä k u i v a k ä y m ä l ä
Ta r j o u k s e e n si s ä l t y y
veloi t u k s e t t a put ki e n
ase n n u s p a k k a u s ,
MullToa –käymälät ovat pitkään markkinoilla olleita sisälle lämpimiin tiloihin asennettavia
käymälöitä. Käymälöissä neste ja kosteus sitoutuvat kuivikkeisiin ja haihtuvat pois
ilmastoinnin kautta. Kompostimulta otetaan muutaman kerran vuodessa etuluukun kautta
pois. Multa on hajutonta ja helppo käsitellä.
Hajuton sisäkäymälä on osa nykyaikaista asumismukavuutta.
Ruotsalaisvalmisteinen Mulltoa on ainoa testattu ja joutsenmerkillä palkittu käymälä. Mulltoa 60 on läpäissyt
perusteelliset Sis Miljömärkning Ab:n testaukset. Kriteerinä on, että käymälän tulee selviytyä neljän henkilön
ympärivuotisesta kuormituksesta. Testin tulos on luettavissa valmistajan sivuilta www.mulltoa.com
Ol e m m e m u k a n a A S T A R A K E N T A J A -m e s s u i l l a
Ta m p e r e e n Me s s u - j a Ur h e i l u k e s k u s 1 1 . – 1 3 . 2 . 2 0 1 1
o s a s t o A 8 1 5 J ä t e v e s i k a t u ( w w w . a s t a . f i ). Os a s t o l l a
e s i l l ä si s ä k u i v a k ä y m ä l ö i t ä , y ö a s t i o i t a , A n d y h a n d y
DT –keskus Kuivakäymälä
Kyläojankatu 21, 33700 TAMPERE (Messupuun piha)
www.kopli.fi [email protected] 050-4938145 03-356 4641