Vuosikokous 10.5.2011 - Lapinkylä

Lapinkylän vesiosuuskunta –
Lappböle vattenandelslag
Vuosikokous 10.5.2011
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
1
Ensimmäinen toimintavuosi, 2010
• Perustaminen 12.1.2010
• Aiesopimus Kirkkonummen kunnan kanssa
5.2010
• Toiminta-alueen rakennussuunnitelma
– Valintaprosessi
– Suunnitelman toteutus (Maveplan Oy 11.2010-2.2011)
• Tiedottaminen jäsenille
• Avustusanomus Pomowestille /ELY-keskukselle
• Jäseniä vuoden lopussa 88 jäsentä
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
2
Kevään 2011 tapahtumat
• Rakennussuunnitelman 2.vaiheen toteutus
• Yleisötilaisuus 15.2.2011
• LAPVOK:in ilmoitus aiesopimuksen ehtojen
täyttämisestä
• Kirkkonummen kunnan vahvistus aiesopimuksen
ehtojen täyttämisestä ja runkoputkisuunnitelman
käynnistämisestä
• Kirjeenvaihto Kobbnetin kanssa
• Neuvottelut Museoviraston kanssa
• Vuosikokous 10.5.2011
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
3
LAPVOK keskitetyn vesihuoltoverkon
laajuus
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
4
Vesiosuuskunnan talouden tilanne
yhteenveto per 31.12.2010
• Tase vastattavaa
– Oma pääoma
– Vieras pääoma
64495,65
10457,65
54038,00
• Tase vastaavaa
– Pysyvät
– Vaihtuvat
64495,65
25000,00
39495,65
• Kassa vuoden lopussa 32228,70
• Tulos (tappio)
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
- 1092,35
5
Vuoden 2010 menojen erittely (=tulos)
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
6
Kesän/syksyn 2011 ohjelma
• Museoviraston määräämien, suunnitellun
linjan kohdalla olevien, alueiden inventointi
(koekuoppaukset)
• Maveplan Oy:n linjojen tarkistukset (esim.
kiertolinjojen linjaukset)
• Maankäyttösopimusten solmiminen
• Rakennusurakkatarjousten pyyntö ja käsittely
• Urakkatyön valvojan valinta
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
7
Yhteystyö Kobbnet / LAPVOK
• Kahden osuuskunnan yhteistyö hyödyntämään
keskitetyn vesijohtoverkon kaivantoa
• Sopimussuhde kahden osapuolen välillä
• Tavoite; taloudellisesti neutraali LAPVOKille
joka mahdollistaa Kobbnet valokaapeliverkon
rakentamisen toiminta-alueen asukkaille.
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
8
LAPVOK verkon kaivantomalli
Valokaapelin
sijoitus
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
9
Liittymiskustannukset/talotyyppi, malli
Asuntoja
Kerroin
Asuntoja
1 liittymä Yhteensä (moni asuntoliittymä)
Kerroin
Hinta (esim.)
Hinta (esim.)
1 liittymän
Yhteensä
hinta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1,3
1,55
1,75
1,8
1,875
1,9
2,05
2,2
2,35
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
13000
15500
17500
18000
18750
19000
20500
22000
23500
Täydentäviä ohjeita:
Liittymismaksu peritään rakennusluvan mukaisilta asuinrakennuksilta
1.
Erilliset osayleiskaavan mukaiset enintään 85 m2 sivuasunnot saunat, saunakamarit tai muut talousrakennukset
2.
eivät edellytä erillistä liittymää eikä korotettua liittymismaksua
Jokainen uusi asuinrakennus maksaa täyden liittymismaksun
3.
Kun kyseessä ovat rivitalot tai muut vastaavat rakennukset, joissa on useita asuntoja, käytetään em. kaavan mukaisia alennettuja liittymismaksuja.
4.
Ensimmäinen asunto maksaa aina täyden liittymismaksun ja seuraavat luettelon mukaista alennettua maksua siten, että kun asuntoja on
seitsemän tai enemmän lisäasuntojen liittymismaksu on 0,15 kertainen.
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
10
Vuoden 2011 budjetti
Lapinkylän vesiosuuskunnan budjetti 2011
3.5.2011
Kassa 1.1.2011
TULOT
Jäsenmaksut
Varausmaksu
Varausmaksu
Yhteensä
38145,65
12
12
100
150
300
400
MENOT
Rakennussuunnitelman kustannukset
Rakennussuunnitelman tarkistukset 6.2011
Museoviraston kaivaukset
Asiantuntijan palkkiot (500€*5 kk)
Hallinto
Kirjanpito
1200
Tilintarkastus
500
Postitus
200
Kotisivu
200
Muut kulut.
3000
1800
3600
40000
45400
51600
5000
7000
2500
5100
71200
Ylijäämä/Alijäämä
-25800
Kassa 31.12.2011
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
12345,65
11
Vesiosuuskunnan ja kiinteistön rajanveto
Gräns mellan vattenandelslag och fastighet
Tonttiraja/Fastighetsgräns
3 kpl Linjapumppaamoa
3 st pumstationer i nätet
Kiinteistöpumppaamo
Fastighetspumpstation
15.2.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta - Lappböle
vattenandelslag
12
Liittymät, periaate
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
13
Keskitetty vesihuolto Lapinkylän
alueelle v. 2006 - >
• V. 2006 muutamat henkilöt kylästä perustivat Lapinkylän
vesihuoltoryhmän
• Hankkivat tietoa haja-asutusalueen ja erityisesti pohjavesialueen
asutuksen vesihuollosta
• Tavoite; keskitetty vesihuolto Lapinkylän pohjavesialueella
• Kyläläisten kannatus ja kunnan tuki välttämätön hankkeen etenemiselle
• Vesihuoltoryhmän kartoitus keskitetyn vesihuollon kannatuksesta –
TULOS POSITIIVINEN
• Järjestetty kaksi yleisötilaisuutta
– 2007 Furuhed (Pohjoiskirkkonummi yhdistys järjesti)
– 2008 Sjökullan koululla (Kirkkonummen vesilaitos & vesihuoltoryhmä)
• Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma vuoden 2008 kunnan budjettiin
• Vesihuoltolaitos tilasi yleissuunnitelman SITO:lta v. 2008.
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
14
LAPVOK hankkeen historia ja aikataulu
• 2009 Vesiosuuskunnan perustamiskysely
• 2010 Vesiosuuskunnan perustaminen
• 2011
– II/2011 Päätös vesihuoltoverkon rakentamisesta
– II/2011 Rakennussuunnitelman esittely
– II/2011 Aiesopimuksen mukainen ilmoitus Kirkkonummelle
• 2011-2012
– Maankäyttösopimukset
– Jäsenmäärän lisääminen
– Urakkatarjouspyyntö ja urakoitsijan valinta
• 2012-2013 Vesihuoltoverkon rakentaminen
• XII/2013 Vesihuoltoverkon käyttöönotto
15.2.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta - Lappböle
vattenandelslag
15
KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE
TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET
Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag
10.5.2011
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
16