Dia 1 - Varhaiskasvatus

5.10.2012

Oppimisen mahdollisuudet näkyviin
Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri
taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ovat
lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 20)
– työväline suunnitteluun ja arviointiin


ARVIOINTIYMPYRÄ

Marjaana Gyekye & Päivi Nikkilä 2012
Nähdäänkö lapselle ominaisen toimintatavan
mahdollisuudet oppimisessa?
Lapsi tarvitsee kieltä toiminnassaan ja kieli
kehittyy leikkimisen, liikkumisen, tutkimisen
sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen
myötä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 20)
Suunnitellaanko kielen ja vuorovaikutuksen
kehittymisen mahdollistumista?
MG&PN
2
Arviointiympyrä

Toiminnan arvioimiseen ei
varhaiskasvatuksessa ole ollut
soveltuvaa arviointivälinettä, joka
tukisi myös pedagogista
suunnittelutyötä
 Kielen ja vuorovaikutuksen
mahdollistumisen arvioiminen on
lapsen kannalta merkityksellistä

MG&PN
Kohdennettu oppimisen mahdollisuuksiin
lapselle ominaisessa toiminnassa
◦ liikkuminen, tutkiminen, leikkiminen sekä
taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen

Tukee kasvattajatiimin yhteistä
kokonaisuuksien sisällöllistä suunnittelua
◦ lisää kasvattajatiimin yhteistä ymmärrystä siitä,
mitä suunnitellulla toiminnalla tavoitellaan


3
Lisää tietoisuutta kielen ja
vuorovaikutustaitojen kehittymisen
mahdollisuuksista
Auttaa huomaamaan asiat, joihin on syytä
kiinnittää jatkossa erityistä huomiota
MG&PN
4
1
5.10.2012
Tuloksia
Kasvattajatiimin jäsenten yhteinen
näkemys oppimisen mahdollisuuksista
monipuolistuu
 Lapsella on mahdollisuus osoittaa
osaamistaan monin eri tavoin
 Vahvistaa toiminnan pedagogista
suunnittelua ja toteuttamista
 Tuottaa myös esimiehelle tietoa
toiminnan laadusta ja pedagogiikasta

Käyttökokemuksia
Havainnollinen
Helppokäyttöinen eikä vie paljon aikaa
 Lisää pedagogista keskustelua tiimin jäsenten kesken
◦ erilaiset näkemykset nousevat esille
 Sovellettavissa
◦ työntekijäkohtainen, lapsikohtainen, kehityskeskustelu (tiimi, yksilö)


Kommentteja



MG&PN
(käyttö 100 lapsiryhmässä, joissa lapsia 12-21)
Esimerkiksi :
 60% kasvattaja ei osallistunut lasten leikkiin päivittäin
 70 % ominaisuuksia ei tutkittu päivittäin lasten kanssa
 35% ei päivittäin luettu lapsille kuvakirjoja
 7% käytettiin kuvallista tukea liikkumisen ohjauksessa
5
”Saako tehdä joka viikko?”
”Ei me olla tajuttu!”
”Kiva huomata, että näinhän me tehdään jo”
MG&PN
6
Lopuksi
Arviointiympyrän avulla voidaan
kehittää päiväkodin suunnitelmaa
varhaiskasvatuksen toteuttamisesta
 Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen
sekä taiteellinen kokeminen ja
ilmaiseminen eivät mahdollistu lapselle
riittävän monipuolisesti ilman
pedagogista suunnittelua

MG&PN
Marjaana Gyekye & Päivi Nikkilä
[email protected]
7
MG&PN
8
2