lista suomessa esiintyvistä muurahaislajeista

Aakkosellinen luettelo suomessa tavattavista muurahaislajeista
Versio 1.1
Versio 1.2
14.08.2012
20.08.2012 Täydennetty tiedoilla NATIONALCYCKELNIN kirjasta
Dokumentissa on kolme taulukkoa:
1. Taulukko 1. Luettelot Suomen muurahaisista taulukossa esitetään lähteet, joista tietoa
Suomessa elävistä tai suomessa esiintyvistä muurahaislajeista on saatu.
Punaisella on merkitty kohdat jotka kaipaavat tarkistamista ja täydentämistä.
2. Taulukko 2. Varmistustietokannat taulukossa on dokumentteja, joita on käytetty
tieteellisten nimien statuksen tarkistamiseen.
3. Taulukko 3. Suomessa tavattavat muurahaislajit luettelee kaikki lajit, joiden on tavalla
tai toisella väitetty esiintyvän Suomessa, pois luettuna laboratoriomaiset elätysolosuhteet.
Sarakkeissa Tieteellinen nimi ja Muuta olen merkinnyt punaisella ne kohdat jotka selkeästi
kaipaavat tarkistamista ja kommentointia.
Selvennöksiä:
•
Luettelossa on ainoastaan nykyisin eläviä muurahaislajeja
•
Alkuperäislaji (e. Aboriginal) On Suomen luontoon kuuluva alkuperäinen muurahaislaji,
joka on levinnyt alueelle esihistoriallisena aikana tai aikana jolloin siitä ei ole vielä tehty
muistiinpanoja.
•
Tulokaslajiksi kutsutaan muurahaislajia, joka on levinnyt Suomen luontoon äskettäin
(viimeisen vuosisadan aikana).
a) Osa tulokaslajeista leviää alueelle luonnollisesti ilman ihmisen apua lähialueilta
esimerkiksi lämpöoloiltaan suotuisina vuosina tai ajankohtina.
b) Vieraslajiksi kutsutaan sellaista luontoon levinnyttä tulokaslajia, joka ei alun perin ole
kuulunut Suomen ekosysteemiin eikä olisi pystynyt sinne omin neuvoin leviämään.
Vieraslaji on ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston,
ihmisen tietoisella tai tahattomalla myötävaikutuksella.
Tulokaslajia kutsutaan:
- Vakiintuneeksi, kun se on muodostanut luontoon pysyvän, lisääntyvän kannan.
- Satunnainen laji sen sijaan ei ole kyennyt muodostamaan lisääntyvää kantaa vaan sen
esiintyminen jää lyhytaikaiseksi ja kertaluonteiseksi tai on riippuvaista siitä, että se tuodaan
tai tulee alueelle yhä uudestaan.
•
Suomen luonnossa elävät muurahaiset ovat alkuperäislajit sekä vakiintuneet tulokaslajit
jotka selviävät Suomen ilmastollisissa olosuhteissa (ilman keskuslämmityksen ja/tai ihmisen
apua).
•
Suomessa esiintyvät muurahaiset ovat alkuperäislajit sekä tulokaslajit jotka selviävät ja
lisääntyvät täällä ilman ihmisen välitöntä tukemista (kuten Keskon varastoissa ja muissa
keskuslämmitetyissä taloissa elävät lajit). Laboratorioissa tai kotona kasvatettavat
populaatiot eivät kuulu tähän ryhmään.
•
A homonym is, in the strict sense, one of a group of words that share the same spelling and
the same pronunciation but have different meanings.
•
Synonyms are words with identical or similar meanings.
Taulukko 1. Luettelot Suomen muurahaisista
Lähdenimi
URL/Lähde
Muuta
1 Alkuperäislaji
Eri lähteitä - kesken
2 Tulokaslaji
Eri lähteitä - kesken
3 Vieraslaji
Eri lähteitä - kesken
4 Muurahaiswiki http://www.muurahaiset.net
/wiki/index.php/Suomessa_
esiintyv
%C3%A4t_muurahaislajit
Suomessa esiintyvät muurahaislajit. Lista
perustuu pääosin viimeisimpään vuonna 2002
julkaistuun Suomen myrkkypistiäisten luetteloon
(Söderman & Vikberg 2002). Luettelee 59 lajia.
5 WIKIPEDIA
http://fi.wikipedia.org/wiki/ Luettelo Suomen luonnossa elävistä
Luettelo_Suomen_muuraha muurahaislajeista.
islajeista
Luettelee 46 lajia.
6 AntWikiF
http://ants.csiro.au/Finland The following valid species and subspecies of
ants are known to occur in Finland.This species
list is based upon the effort of many ant
collectors as well as myrmecologists who have
published on the taxonomy of Finland ants.
Luettelee 36 lajia.
7 Lajiluettelo
http://hyonteiset.luomus.fi/ Hyönteistietokanta on kaikille avoin järjestelmä
entdatabase/#lajiluettelohyönteisten havaintotietojen tallentamiseen.
htm-hym
Lajitiedot/Lajiluettelo
Luettelee 58 lajia.
8 MS-Lista
www.nic.funet.fi/index/Tre Markku Savela e_of_life/insecta/hymenopt http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/intro.h
era/apocrita/formicidae/
tml
Luettelee 52 lajia jotka eivät tosin välttämättä ole
Suomessa esiintyviä lajeja.
9 Norge-Liste
http://www.skogoglandska Revidert liste over norske maur. Torstein
p.no/filearchive/revidert_li Kvamme og Åse Wetås
ste_norske_maur.pdf
Listasta otettu vain ne jotka löytyvät ainakin
jostain yo. Suomen muurahaisten listasta.
10 Myror
http://www.adlibris.com/fi/ Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera:
product.aspx?
Formicidae-Vespidae, Sarja: Nationalnyckeln till
isbn=9188506789
Sveriges
Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg,
Urban Wahlstedt
Julkaistu: 201205, Sivumäärä: 382
Hinta: 39,90€
Kirjasta otettu vain ne jotka löytyvät ainakin
jostain yo. Suomen muurahaisten listasta.
Taulukko 2. Varmistustietokannat
Lähdenimi
URL/Lähde
Muuta
1 AntWiki
http://www.antwiki.org/Mai Antwiki provides a wealth of information on the
n_Page
world's ants.
2 AntWeb
http://www.antweb.org/taxo Species from Ants of Bolton World Catalog
nomicPage.do?
rank=species&project=worl
dants
3 ITIS
www.itis.gov
ITIS, the Integrated Taxonomic Information
System. Antbase (antbase.org), together with the
Hymenoptera On-line Database, is the data
provider for ants to the ITIS.
4 Antbase
http://antbase.org/
Antbase is a collaborative effort between
scientists from around the world, aiming at
providing the best possible access to the wealth
of information on ants.
5 The Ants
http://www.amazon.com/Th The Ants
e-Ants-BertBert Holldobler, Edward O. Wilson
Holldobler/dp/0674040759 Sivumäärä: 732
ISBN-10: 0674040759
ISBN-13: 978-0674040755
Hinta: $126.53
Taulukko 3. Suomessa tavattavat muurahaislajit
Punaisella merkitty osat jotka selkeästi vaativat selvittelyä.
1
2
3
Anergates
atratulus
Anoplolepis
gracilipes
Camponotus
fallax
Loisnummimuurahainen,
Gökmyra, Dark guest ant,
Inquiline ant
Löydetty Hangossa Joskär:stä
(1981) ja Tvärminnestä
hiekkadyynialueelta (2012).
x
Satunnainen laji Suomenkielinen
nimi?, Yellow crazy ant, Longlegged ant, Maldive ant
Päässyt Suomeen Keskon tuoman
ison huonekaluerän mukana
moniin Keskon varastoihin.
x
5
6
Camponotus
herculeanus
Camponotus
ligniperda
Camponotus
piceus
x x x
Antbase
AntWiki
AntWeb
ITIS
Myror
MS-Lista
Norge-Liste
Lajiluettelo
x x
x x x x x
x x x x
Ekhästmyra
Nylander, 1856
x
On nuorempi synonyymi nimelle
Formica rufibarbis
Myror: Ei esiinny Suomessa
4
AntWikiF
WIKIPEDIA
Vieraslaji
Muurahaiswiki
Muuta
Tulokaslaji
Tieteellinen
nimi
Alkuperäislaji
Harmaalla merkitty rivit jotka olen katsonut selvitetyiksi ja tiputtanut sen tuloksena pois luettelosta.
x x x x x
Aitohevosmuurahainen, Hevosmuurahainen, Rautamuurahainen,
Hushästmyra, Större hästmyra,
x
Stockmyra, Carpenter Ant, Black
ant
x x
x x x x x x x x
Punahevosmuurahainen,
Jordhästmyra, Långbent hästmyra,
Red Carpenter Ant
ITIS + Antbase valid name:
x
Camponotus ligniperdus
Luulen:
Camponotus ligniperda =
Camponotus ligniperdus
x x
x x x x x x x x
x
x x x x
Kiiltomuurahainen
Tästä on käytetty myös nimeä
Formica picea (Leach, 1825).
(a)
7
8
9
Camponotus
truncatus
Camponotus
vagus
Formica
aquilonia
10 Formica
candida
13 Formica
cunicularia
x
Antbase
AntWiki
AntWeb
ITIS
Myror
MS-Lista
Norge-Liste
Lajiluettelo
AntWikiF
WIKIPEDIA
Vieraslaji
Muurahaiswiki
Spinola, 1808
AntWeb: Status of name: Valid
A second locality of Camponotus
(Colobopsis) truncatus (Spinola),
a Mediterranean dendrobiotic ant
species rare in Central Europe is
reported from Poland.
x x x x
Mustahevosmuurahainen,
Härkähevosmuurahainen,
Sothästmyra, Svart hästmyra,
Sotsvart hästmyra, Black
Carpenter Ant
x
x x
Tupsukekomuurahainen,
Nordskogsmyra, Nordlig
skogmyra, Red wood ant,
Northern wood ant
(b) ekomorfi?
x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x
Smith 1889
(a) Dlussky synonymised F. picea
(Nylander) with F. candida (F.
Smith)
11 Formica cinerea Samettimuurahainen, Gråmyra
12 Formica clara
Tulokaslaji
Muuta
Alkuperäislaji
Tieteellinen
nimi
x x x x
x
Punaposkimustamuurahainen,
Större slavmyra
Nuorempi synonyymi nimelle
Formica sanguinea
x x
x x x x x x x x
x
x
Ketomustamuurahainen
Brun slavmyra
Suomesta löytyneet "Formica
cunicularia" -yksilöt on tarkistettu
ja ne kuuluvat lajiin Formica
x
lusatica (Pekka Punttila suull.
tiedonanto). F. cunicularia
esiintyy Suomea lähinnä EteläRuotsissa ja Latviassa.
Myror: Ei esiinny Suomessa
x x
x x x x x
x x x x x x
14 Formica exsecta Loviniskamuurahainen,
Karvalovimuurahainen, Hårig
hedmyra
x
x x x x x x x x x x x
15 Formica fennica Suomenloviniska, Smalhuvad
hedmyra
x
x
x x
x x x
x
16 Formica
forsslundi
Antbase
AntWiki
AntWeb
ITIS
Myror
MS-Lista
Norge-Liste
Lajiluettelo
AntWikiF
WIKIPEDIA
Vieraslaji
Muurahaiswiki
Tulokaslaji
Muuta
Alkuperäislaji
Tieteellinen
nimi
Rämeloviniska, Mindre hedmyra
x
x
x x x x x x x x
17 Formica fusca
Mustamuurahainen, Svart
slavmyra, Black ant, Silky ant
x
x x
x x x x x x x x
18 Formica
gagatoides
Lapinmuurahainen, Lapin
mustamuurahainen, Lapin
kiiltomuurahainen, Fjällmyra,
Polar ant
x
x x
x x x x x x x x
19 Formica lemani
Härmänmustamuurahainen,
Nordslavmyra, Norrlandsmyra
x
x
x x x x x x x x
20 Formica
lugubris
Pohjankekomuurahainen, Hårig
skogsmyra, Hairy northern wood
ant, Hairy wood ant
(b) ekomorfi?
x
x x x x x x x x x x x
21 Formica lusatica (Seifert, 1997)
Antwiki: This taxon is not in use
as it is currently considered to be a
junior synonym of Formica clara.
Norge-Liste: Seifert (1997)
beskrev arten Formica lusatica
som en siblingart til F. cunicularia
og F. rufibarbis. F. lusatica er
publisert fra Finland, hvor den
tidligere var bestemt som F.
cunicularia og/eller F. rufibarbis
(Czechowski & Radchenko 2006).
(c) Formica lusatica (Seifert,
1997) onkin Formica clara (Forel,
1886)
x x
x
22 Formica picea
Suomustamuurahainen,
Vitmossmyra, Vitmossemyra,
Black bog ant
Laji oli vanhassa luettelossa
nimellä Formica candida, mutta
Bernhard Seifertin mukaan F.
Candida on Itä-Aasialainen laji ja
Euroopassa esiintyvä laji on F.
picea (Seifert 2004)
x
x
x x
x x x x
Antbase
AntWiki
AntWeb
ITIS
Myror
MS-Lista
Norge-Liste
Lajiluettelo
AntWikiF
WIKIPEDIA
Vieraslaji
Muurahaiswiki
Tulokaslaji
Muuta
Alkuperäislaji
Tieteellinen
nimi
x
(a) Formica picea (Nylander,
1846) on jo käytössä
ja ehdotettu sen sijaan Formica
transcaucasica (Nasonov, 1889)
Dlussky synonymised F. picea
(Nylander) with F. candida (F.
Smith)
23 Formica
polyctena
Kaljukekomuurahainen, Kal
skogsmyra
(b) ekomorfi?
x
x x x x x x x x x x x
24 Formica
pratensis
Niittykekomuurahainen,
Niittymuurahainen, Ängsmyra
x
x x x x x x x x x x x
25 Formica
pressilabris
Irveloviniska, Blank hedmyra, Kal
x
hedmyra
x x x x x x x x x x x
26 Formica rufa
Punakekomuurahainen, Kekomuurahainen, Punamuurahainen,
Röd skogsmyra, Vanlig stackmyra, x
Southern wood ant, Horse ant
(b) ekomorfi?
x x x x x x x x x x x
27 Formica
rufibarbis
Punapartamuurahainen,
Punapartamustamuurahainen, Röd x
slavmyra, St. Martin's ant
x x
28 Formica
sanguinea
Verimuurahainen, Blodröd
rövarmyra, Blood-red slave-maker x
ant
x x x x x x x x x x x
29 Formica suecica Ruotsinloviniska,
Ruotsinmuurahainen, Ljus
hedmyra
x
x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
Antbase
x
Myror
MS-Lista
Norge-Liste
Lajiluettelo
AntWikiF
WIKIPEDIA
Vieraslaji
Muurahaiswiki
Tulokaslaji
Nasonov, 1889
Antbase: Status of name: Invalid,
Unavailable, literature misspelling
Valid name: Formica candida
(Smith 1889)
(a) Formica picea (Nylander,
1846) on jo käytössä
ja ehdotettu sen sijaan Formica
transcaucasica (Nasonov, 1889)
AntWiki
AntWeb
ITIS
30 Formica
transcaucasica
Muuta
Alkuperäislaji
Tieteellinen
nimi
x
x
31 Formica
truncorum
Kantokekomuurahainen,
Kantomuurahainen, Stubbmyra
x
x x
32 Formica
uralensis
Uralinmuurahainen,
Mustapäämuurahainen, Uralmyra
x
x x x x x x x x x x x
33 Formicoxenus
nitidulus
Norkomuurahainen, Gästmyra, A
guest ant
x
x x x x x x x x x x x
34 Harpagoxenus
sublaevis
Suurpäämuurahainen,
Suuripäämuurahainen, Rostbrun
rövarmyra, European slavemaker
x
x x x x x x x x x x x
35 Hypoponera
punctatissima
Lymymuurahainen, Kompostmyra,
x
Tramp ant, Tropical stinging ant
36 Lasius alienus
Suomenkielinen nimi?,
Hedjordmyra
Förster, 1850
AntWeb: Current range (Wilson,
1955): In Eurasia it is found from
the British Isles and southern
Fennoscandia … etc.
Myror: Ei esiinny Suomessa
x
37 Lasius flavus
Keltiäinen, Gul tuvmyra, Yellow
meadow ant
x
x x
38 Lasius
fuliginosus
Paperimuurahainen, Blanksvart
trämyra, Svartglänsande trämyra,
Shining black ant, Jet ant, Jet
Black ant
x
x x x x x x x x x x x
39 Lasius
meridionalis
Eteläntuoksukeltiäinen,
Etelänkeltiäinen, Hietamauriainen, x
Kustjordmyra
x x
40 Lasius mixtus
Sekokeltiäinen, Tuoksukeltiäinen,
Sekotuoksukeltiäinen,
Vinterjordmyra, korthårig
jordmyra
x x x x x x x x x x x
x
x x x x x x x x
x x x x x x
x
x x x x
x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
41 Lasius myops
42 Lasius niger
43 Lasius
platythorax
44 Lasius
psammophilus
45 Lasius
sabularum
AntWeb: Status of name: Valid
Distribution: Mostly
Submediterranean SL
On very warm localities.
Antbase
AntWiki
AntWeb
ITIS
Myror
MS-Lista
Norge-Liste
Lajiluettelo
AntWikiF
WIKIPEDIA
Vieraslaji
Muurahaiswiki
Tulokaslaji
Muuta
Alkuperäislaji
Tieteellinen
nimi
x x x x
Pihamauriainen, Mauriainen,
Sokerimuurahainen,
Trädgårdsmyra, Svart
trädgårdsmyra, Black garden ant
x
x x
x x x x x x x x
Metsämauriainen, Skogsjordmyra
Lasius platythorax was thought to
be Lasius niger until 1992.
x
x
x
x x x x x x
Hietamauriainen, Sandjordmyra
x
x
x
x x x x x x
x
x
x x x x x
Suomenkielinen nimi?,
Höstjordmyra
Muurahaiswikissä on virhe :
Lasius sabulorum
Juho Paukkunen 2008: Kyseessä
on Suomelle uusi laji, joka on
löydetty V: Turusta 1985 ja PK:
Pielisjärveltä 1967 (B. Seifert
kirjeessä).
x
46 Lasius umbratus Pikkukeltiäinen, Tuoksukeltiäinen,
Varjokeltiäinen, Ängsjordmyra,
x
Hårig jordmyra
47 Leptothorax
acervorum
Liekomuurahainen, Hårig
smalmyra, Större smalmyra,
Smalmyra
48 Leptothorax
interruptus
Pikkuliekomuurahainen
Antbase: Status of name: Invalid,
Subsequent name/combination
Valid name: Temnothorax
interruptus (Schenck 1852)
LS: Leptothorax suvusta on
hiljattain lohkottu erilleen
Temnothorax suku
fylogeneettisten töiden perusteella.
x
x x x x x x x x x x x
x x
x x x x x x x x
x x
49 Leptothorax
kutteri
Loisliekomuurahainen,
Snyltsmalmyra
x
x
50 Leptothorax
muscorum
Siloliekomuurahainen,
Tallsmalmyra
x
x x x x x x x x x x x
x
x x x
x
51 Leptothorax
nylanderi
52 Leptothorax
tuberum
On ilmoitettu uutena Suomesta
Tvärminnestä 1991, mutta yksilö
ei ole Suomen kokoelmissa.
Antbase: Status of name: Invalid,
Subsequent name/combination
Valid name: Temnothorax
nylanderi (Förster).
LS: Leptothorax suvusta on
hiljattain lohkottu erilleen
Temnothorax suku
fylogeneettisten töiden perusteella.
x
Hentoliekomuurahainen
Fabricius, 1775
LS: Leptothorax suvusta on
x
hiljattain lohkottu erilleen
Temnothorax suku
fylogeneettisten töiden perusteella.
x
Antbase
AntWiki
AntWeb
ITIS
Myror
MS-Lista
Norge-Liste
Lajiluettelo
AntWikiF
WIKIPEDIA
Vieraslaji
Muurahaiswiki
Tulokaslaji
Muuta
Alkuperäislaji
Tieteellinen
nimi
x x
x x
53 Linepithema
humile
Argentiinanmuurahainen,
Argentine ant
x x
54 Monomorium
pharaonis
Faaraomuurahainen, Faraomyra,
The pharaoh ant, Pharaoh's ant,
Pharaoh's trailing ant
x x x x x x x x x x x x x
55 Myrmica
constricta
Dyyniviholainen
Antbase: Status of name: Invalid,
Subsequent name/combination
Valid name: Myrmica rugulosa
Nylander
Norge-Liste: On nuorempi
synonyymi nimelle Myrmica
rugulosa
56 Myrmica
gallienii
57 Myrmica
hellenica
Marskiviholainen, Stranrödmyra
x
x
x
x x x x
x x
x x x x x
Etelänviholainen, Mindre rödmyra
(c) Myrmica hellenica (Finzi,
x
1926) onkin Myrmica constricta
(Karavajev, 1934)
x
x
x
x x x x x
x x x x x
58 Myrmica hirsuta Karvaviholainen, Hårig rödmyra
x
x
59 Myrmica
karavajevi
Loisviholainen, Snyltrödmyra
x
x x x x
Vääräsarviviholainen,
Liuskasarviviholainen, Mörk
rödmyra
x
x x x x x x x x x x x
60 Myrmica
lobicornis
x x x
x x x x x
x x x x x x
61 Myrmica lonae
62 Myrmica
microrubra
63 Myrmica rubra
Alkuperäislaji tai tulokaslaji
Kauhasarviviholainen, Kiekkosarviviholainen, Skålrödmyra
WIKIPEDIA määrittelee tämän
Myrmica sabuletiksi.
Jostain: M. lonae oli aikaisemmin
M. sabuletin alalaji, mutta
saksalainen myrmekologi
Bernhard Seifert korotti M. lonaen
x
omaksi lajikseen. M. lonaen
lajistatus on, ainakin sen ja M.
sabuletin vähäisten DNAsekvenssierojen perustellla
arvioituna, kyseenalainen
(Söderman & Vikberg 2002).
LS: Löytyy Suomesta sen verran
harvinaisena ettei voi sanoa onko
se tulokaslaji vai ei.
x
x x
Loissiloviholainen
Multiple data sources show that
the ant Myrmica microrubra is not
a separate species but an alternate
reproductive morph of Myrmica
rubra.
Antwiki: This taxon is not in use
as it is currently considered to be a
junior synonym of Myrmica rubra.
x x x
x x
Antbase
AntWiki
AntWeb
ITIS
Myror
MS-Lista
Norge-Liste
Lajiluettelo
AntWikiF
WIKIPEDIA
Vieraslaji
Muurahaiswiki
Tulokaslaji
Muuta
Alkuperäislaji
Tieteellinen
nimi
x
x
Siloviholainen, Kusiainen,
Trädgårdsrödmyra, Kissmyra, Red x
ant, European Red Ant
x x x x x x x x x x x
64 Myrmica
ruginodis
Ryppyviholainen, Skogsrödmyra,
Red ant
x
x x x x x x x x x x x
65 Myrmica
rugulosa
Nummiviholainen, Sandrödmyra
x
x x x x x x x x x x x
66 Myrmica
sabuleti
Kiekkosarviviholainen,
Hedrödmyra, Red ant
Myror: Ei esiinny Suomessa
x
67 Myrmica
scabrinodis
Hammassarviviholainen,
Polvisarviviholainen,
Ängsrödmyra, Elbowed red ant
x
68 Myrmica
schencki
Nyhäsarviviholainen, Fältrödmyra,
x
Tubrödmyra, Red ant
x x
x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x
x x x x x x x x x
69 Myrmica
specioides
70 Myrmica
sulcinodis
73 Paratrechina
vividula
Vääräsarviviholainen, Större
rödmyra, Dark red ant
Satunnainen tulokaslaji
Suomenkielinen nimi?
Formica vividula, now Nylanderia
vividula.
Antwiki: This taxon was described
from Finland. It is also found in
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland.
LS: Löytynyt Helsingistä ja muista
pohjoismaista kasvitieteellisten
puutarhojen kasvihuoneista.
Antbase: Status of name: Invalid,
Subsequent name/combination
Valid name: Nylanderia vividula
(Nylander).
x
x x x x x
Antbase
AntWiki
AntWeb
ITIS
Myror
MS-Lista
Norge-Liste
Lajiluettelo
AntWikiF
WIKIPEDIA
Vieraslaji
Muurahaiswiki
Suomenkielinen nimi?
Dynrödmyra, Sydlig rödmyra, Red
ant
Antwiki: Distribution Spain to W.
Russia; Italy to South Finland
(Collingwood 1979).
Myror: Ei esiinny Suomessa
71 Myrmica vandeli Alkuperäislaji tai tulokaslaji
Suomenkielinen nimi?, Prydlig
rödmyra, Red ant
The red ant Myrmica vandeli
Bondroit (Formicidae,
Myrmicinae) is recorded from
samples in a pitfall-trap set in a
southern Swedish locality in the
province of Uppland. This is the
first record of the species in
Sweden.
LS: löytyy Seifertin mukaan
Suomesta, mutta sen verran
harvinaisena ettei voi sanoa onko
se tulokaslaji vai ei.
72 Nylanderia
vividula
Tulokaslaji
Muuta
Alkuperäislaji
Tieteellinen
nimi
x
x
x x x x x x x x x x x
x
x
x x
x
x
x x
x x x x x
x x
x x
x
x x x
74 Sifolinia
karavajevi
Arnoldi, 1930. The fourth record
of Sifolinia karavajevi (Arnoldi)
(Hymenoptera, Formicidae) from
the Nordic countries. Notulae
entomologicae. 1986. v. 66 (2).
Saaristo, M.I.
AntWeb: Sifolinia: Status of name:
Invalid, Original
name/combination
Valid name: Myrmica (Latreille)
Valid name of Sifolinia karavajevi
is Myrmica karavajevi
Pikkuliekomuurahainen,
Hedsmalmyra
77 Temnothorax
nylanderi
Suomenkielinen nimi?,
Skogssmalmyra
On ilmoitettu uutena Suomesta
Tvärminnestä 1991, mutta yksilö
ei ole Suomen kokoelmissa.
Myror: Ei esiinny Suomessa
Antbase
AntWiki
AntWeb
ITIS
Myror
x
75 Tapinoma
Satunnainen tulokaslaji
melanocephalum Suomenkielinen nimi?, Ghost ant,
Tiny yellow house ant, blackheaded ant, ghost ant, house
infesting ant
Ilmoitettu uutena Helsingistä
1992. Kulkeutuu säännöllisesti
kasvimateriaalin tai muiden
tuotteiden mukana Pohjolaan.
Suomessa löytynyt asuintaloista
ainakin Helsingin Töölöstä. 2000luvulla lajia on löydetty myös
Kannuksesta ja Oulusta.
76 Temnothorax
interruptus
MS-Lista
Norge-Liste
Lajiluettelo
AntWikiF
WIKIPEDIA
Vieraslaji
Muurahaiswiki
Tulokaslaji
Muuta
Alkuperäislaji
Tieteellinen
nimi
x x x
x
x
x
x
x
x x x x
x x x
x
x x x
78 Temnothorax
tuberum
Hentoliekomuurahainen,
Mörkhuvad smalmyra
x
x
79 Tetramorium
caespitum
Nummimuurahainen,
Grästorvsmyra, Lawn ant,
Pavement ant
x
x x x x x x x x x x x
x
x x x x
(a)
•
Norge-Liste: Formica picea/ F. transcaucasica/ F. candida/Camponotus piceus
The taxonomic situation of this species is complicated and, in our opinion, it has not been
satisfactorily resolved.
x
The name Formica picea (Nylander, 1846) is preoccupied [a junior primary homonym
Formica picea (Leach, 1825), = Camponotus piceus], and for this species the replacement
name, Formica transcaucasica (Nasonov, 1889) [a juniorsynonym of F. picea (Nylander)]
was proposed.
The latter has been used until Bolton’s (1995) Catalogue was published. Then Dlussky
(1967), with no comments, synonymised F. picea (Nylander) with F. candida (F. Smith),
1878 [the latter has priority before F. Transcaucasica (Nasonov, 1889)], and Bolton (1995)
proposed to consider F. candida as the first available replacement name for F. Picea
(Nylander). However, neither Dlussky nor Bolton has seen the type of F. candida (F. Smith)
and the proposed synonymy is only provisional. It cannot be ruled out that F. candida is, in
fact, a seniorsynonym of another species [e.g. Formica Kozlovsky (Dlussky)] or even that it
is a separate good species, different from F. picea Nylander.
•
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ants_of_Great_Britain: Formica picea is formerly
known as Formica candida and before that as Formica transkaucasica
(b) On mahdollista, että ei ole varsinainen laji, vaan yhden lajin ( Formica rufa) ekomorfi.
(c) Juho Paukkunen 2009
- Myrmica hellenica (Finzi, 1926) onkin Myrmica constricta (Karavajev, 1934)
- Formica lusatica (Seifert, 1997) onkin Formica clara (Forel, 1886)
Perustelut:
Seifert, B., Schlick-Steiner, B.C. & Steiner, F.M. 2009. Myrmica constricta Karavajev, 1934 - a
cryptic sister species of Myrmica hellenica Finzi, 1926 (Hymenoptera: Formicidae). - Soil
Organisms 18: 53-76.
LIITE A
Muutaman viimeisen vuoden aikana on ilmestynyt pari kirjaa, jotka käsittelevät myös Suomen
muurahaisia ja teoksissa taksonomiset tiedot ovat vielä (14.8.2012) hyvin ajan tasalla:
•
Ruotsin Nationalnyckelnin äskettäin ilmestynyt osa pistiäisistä.
Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae, 2012
Sarja: Nationalnyckeln till Sveriges
Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt
Julkaistu: 2012-05-23
Sivumäärä: 382
Painos: 1
Paino grammoina: 1850
ISBN-10:9188506789
ISBN-13:9789188506788
Hinta: 39,90€
•
Bernhard Seifertin saksankielinen teos ”Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas”
Verlag: lutra (März 2007 2p)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3936412030
ISBN-13: 978-3936412031
EUR 89,00
•
The ants of Poland
Wojciech Czechowsk, Alexander Radchenko ja Wieslawa Czechowska
Museum and Institute of Zoology, Warszawa, 2002
Hardcover: 200 pages
Publisher: Museum & Institute of Zoology (August 2002)
Language: English
ISBN-10: 8385192980
ISBN-13: 978-8385192985
Product Dimensions: 9.5 x 6.8 x 0.5 inches
Shipping Weight: 1.3 pounds
Hinta: EUR 70,00
Out of Print--Limited Availability
Nimestä huolimatta tämä kattaa aika hyvin myös Suomen
Koko maailman kattava teos muurahaisista (Tosin taksonomiset tiedot alkavat olla vanhentuneita):
The Ants
Bert Holldobler, Edward O. Wilson 1990
Sivumäärä: 732 pages
ISBN-10: 0674040759
ISBN-13: 978-0674040755
Product Dimensions: 12.7 x 9.8 x 1.7 inches
Shipping Weight: 7.2 pounds
Hinta: $126.53