HINNASTO 2010 - Työterveys Aalto

P A L V E L U H I N N A S T O 1.1.2013
Kansaneläkelaitos korvaa työterveyshuollon palveluista ohjeidensa mukaisesti,
poikkeukset mainittu hinnastossa
Vuosimaksu. Sisältää
- palvelun ylläpitämiseen kuuluvat yleismenot
- työterveyshuollon toimintakertomustietojen toimittamisen yritykselle kerran vuodessa
* maksu määräytyy yrityksen henkilöstömäärän perusteella
ja laskutetaan yrityksiltä toukokuussa ja yrittäjiltä lokakuussa
33,00 €/työntekijä
Maksu peruuttamattomasta käynnistä ellei aikaa ole peruttu viimeistään edellisenä päivänä
Terveystietojen siirto sopimuksen päättyessä
Muiden kuin Työterveys Aallon sairauslomatodistuksien tallentaminen asiakkaan tietoihin
Työnantajan kanssa sovittujen raporttien laatiminen
40,00
35,00
35,00
35,00
LÄÄKÄRIN PALVELUT
Lääkärintarkastukset ja työkykyarviot €/tunti
Erikoislääkärin tekemät vaativat työkykyarviot €/tunti
Puhelin-/sähköposti-/paperikonsultaatio 5 min
Puhelin-/sähköposti-/paperikonsultaatio 10 min
Puhelin-/sähköposti-/paperikonsultaatio 20 min
Vastaanottokäynti 10 min
Vastaanottokäynti 20 min
Vastaanottokäynti 30 min
Vastaanottokäynti 40 min
Vastaanottokäynti yli 40 min
Reseptin uusinta
Lyhyen vastaanottokäynnin yhteydessä pieni toimenpide
Laajan vastaanottokäynnin yhteydessä pieni toimenpide
Vastaanottokäynnin yhteydessä suuri toimenpide
E-todistus
B-lausunto
B-lausunto, laaja
C-lausunto
Ajokorttitodistus
HIV-todistus
Tartuntalain mukainen todistus
Rokotustodistus
Muut lääkärintodistukset
Muut lääkärilausunnot aikaveloituksella €/tunti
TERVEYDENHOITAJAN PALVELUT
Terveystarkastukset ja työkyvyn arviointiin liittyvät käynnit €/tunti
Puhelin-/sähköposti-/paperikonsultaatio 5 min
Puhelin-sähkö-/paperikonsultaatio 10 min
Puhelin-/sähköposti-/paperikonsultaatio 20 min
Vastaanottokäynti 10 min
Vastaanottokäynti 20 min
Vastaanottokäynti 30 min
Vastaanottokäynti yli 30 min
€
€/ 30 min
€/ 30 min
€/ 30 min
124,00
150,00
12,00
22,00
44,00
22,00
44,00
64,00
87,00
124,00
15,00
80,00
98,00
110,00
64,00
44,00
64,00
64,00
50,00
20,00
20,00
20,00
44,00
124,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
70,00
9,00
16,00
26,00
16,00
26,00
36,00
70,00
€
€
€
€
€
€
€
€
Vastaanottokäynnin yhteydessä pieni toimenpide
Vastaanottokäynnin yhteydessä suuri toimenpide
Tartuntalain mukainen todistus
Rokotustodistus
45,00
70,00
20,00
20,00
€
€
€
€
FYSIOTERAPEUTIN PALVELUT
Terveystarkastukset ja työkyvyn arviointiin liittyvät käynnit €/tunti
Ohjaus- ja neuvontakäynti €/tunti
74,00 €
74,00 €
PSYKOLOGIN PALVELUT
Työkyvyn arviointiin ja tukeen liittyvät käynnit €/tunti
98,00 €
TYÖPAIKKATOIMINTA (työpaikkaselvitykset, ohjaus ja neuvonta)
Matka-aika laskutetaan matkaan käytetyn ajan mukaan
Työterveyslääkäri €/tunti
Työterveyshoitaja €/tunti
Työfysioterapeutin työpaikkatoiminta, asiantuntijatyö ja raportointi €/tunti
Työpsykologi €/tunti
Toimintasuunnitelman laatiminen €/tunti
138,00
75,00
78,00
105,00
70,00
KYSELYTUTKIMUKSET JA NIIDEN RAPORTOINTI
Hinta määräytyy kyselyyn osallistuvan henkilömäärän mukaan
ja lisäksi tutkimuksesta tehtävien raporttien mukaan
10,00 €/henkilö
450,00 €/kirjallinen raportti
RYHMÄMUOTOINEN OHJAUS JA NEUVONTA
Ryhmiä järjestetään mm. seuraavista aiheista
Niskaryhmä 5 x 45 min
Selkäryhmä 5 x 45 min
Erityisryhmä vaikeissa tuki- ja liikuntaelinongelmissa (Terveysliikunta spesial)
Kehonhallinta ja rentoutuminen 7 x 1,5 h
Stressinhallinta ja rentoutuminen 6 x 1,5 h
Uniryhmä 6 x 2,5 h
Elämäntapamuutos- ja painonhallinta, 13 x liikunnan- ja 3 x ravinto-ohjausta,
sisältyy kuormittumisen ja palautumisen arviointi
Vesiliikuntaohjaus 7 x 1 h
Ryhmä masentuneille 8 x 1,5 h
80,00
80,00
155,00
155,00
155,00
380,00
530,00
lisäksi
200,00
480,00
€
€
€
€
€
€/henkilö
€/henkilö
€/henkilö
€/henkilö
€/henkilö
€/henkilö
€/henkilö
uimahallimaksut
€/henkilö
€/henkilö
Toteutamme ryhmämuotoista ohjausta ja neuvontaa yrityskohtaisesti tarpeen mukaan
kaikista terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvistä aiheista
Ryhmätoiminta, jota Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksena
Esimiehenä muutoksen tuulissa, kaksi vetäjää 6 x 2 h
Välitilinpäätöksestä potkua tulevaan 7 x 2 h
Tupakanvierotusryhmä 6 x 1,5 h
TYÖYHTEISÖTYÖ
Matka-aika laskutetaan puolet tuntihinnasta / käytetty matka-aika
Työyhteisön tuki, koulutus, konsultointi ja luennot
Jälkipuinti ja kriisikonsultaatio
ENSIAPUKURSSIT
EA-kouluttajan matka laskutetaan käytetyn matka-ajan mukaan
Ammatillisesti kohdennetut ea-kurssit (osallistujat yhdeltä työnantajalta)
EA 1 (16 h)
EA Yleiskurssi (8 h)
EA Yleiskurssi (6 h)
EA Kertauskurssi (4 h)
Ammatillisesti kohdennetut ea-kurssit (osallistujat koottuina eri työnantajilta)
545,00 €/henkilö
310,00 €/henkilö
260,00 €/henkilö
165,00 €/h
165,00 €/h /ohjaaja
66,00 €/h
1 600,00
800,00
650,00
550,00
€
€
€
€
EA 1 (16 h)
EA Yleiskurssi (8 h)
EA Yleiskurssi (6 h)
EA Kertauskurssi (4 h)
TYÖNOHJAUS
Kela ei korvaa työnohjausta työterveyshuollon kustannuksena
Yksilötyönohjaus 1 h
Yksilötyönohjaus 1,5 h
Ryhmätyönohjaus
Työyhteisön työnohjaus max 15 osallistujaa
120,00
70,00
65,00
55,00
€/henkilö
€/henkilö
€/henkilö
€/henkilö
120,00
160,00
165,00
180,00
€
€
€/h
€/h
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
15,50
31,00
13,00
28,00
13,00
34,00
27,00
15,50
38,00
100,00
230,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
9,50
9,50
8,25
27,85
8,25
8,25
8,25
8,25
10,50
19,95
8,75
8,75
8,75
8,40
19,25
8,25
11,70
10,95
10,95
7,75
24,90
8,25
8,25
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Työnohjaajina toimivat erityiskoulutuksen saaneet
työterveyshuollon ammattilaiset eri ammattiryhmistä.
TYÖTERVEYDESSÄ TEHDYT LABORATORIO- JA MUUT TUTKIMUKSET
Hemoglobiini
Kolesteroli
Pikaverensokeri
Virtsan liuskatutkimus
Pika-crp
Nielunäyte
Sydänfilmi
Audiogrammi (kuulokäyrä seulatutkimuksena)
Audiogrammi (kuulokäyrä kynnysarvoin)
Näöntutkimus (valotaulu, lukutaulu ja värinäkö)
Spirometria (keuhkojen toimintakoe)
Hengityksen ohjaus, hoito, tarvitt. lääkitys
Pef-mittari asiakkaalle (asiakas maksaa itse)
Bronkolyyttikoe (keuhkojen toimintakoe)
Rannekanavatutkimus*
Kuormittumisen ja palautumisen arviointi, pitkäaikaissykkeen seuranta
Tutkimusten lisäksi veloitamme normaalin käyntimaksun (*ei koske rannekanavatutkimusta)
LABORATORIOTUTKIMUKSET
B-PVK (perusverenkuva ; Hb, Eryt, Leuk, Hkr)
B-La (lasko, senkka)
B-Eos (allergiasolut)
S-IgE (allergia-vasta-koe)
P-ALAT (alaniiniaminotransferaasi)
P-GT (glutamyylitransferaasi)
P-Afos (alkalinen fosfataasi)
fP-Gluk (verensokeri)
B-GHB-A1C (pitkäaikaissokeritaso)
S-CDT (desialotransferriini)
P-Krea (kreatiniini)
P-K (kalium)
P-Na (natrium)
cU-Alb ( virtsan albumiini)
S-PSA (eturauhaskoe)
P-Uraat (virtsahappopitoisuus)
S-RF-AbM (reumakoe)
S-T4-V (kilpirauhaskoe)
S-TSH (kilpirauhasen toimintakoe)
P-CRP (C-reaktiivinen proteiini)
Ps-StrVi (nieluviljely)
P-INR (veren hyytymistutkimus)
P-Kol (kolesteroli)
P-Kol-HDL ("hyvä" kolesteroli)
fP-Trigly (triglyseridit)
P-SLDL (haitallinen kolesteroli)
F-hHb-O (ulosteen veri)
F-SalmVi (salmonellaviljely)
F-ulosteen bakt.viljely
S-Home Ab1 (homepölyvasta-aineet)
S-Home Ab3 (homepölyvasta-aineet)
U-Huumeseulonta 1
U-Huumeseulan varmistuskoe 1-4
S-HIVAb, hiv-vasta-aineet (viisumia varten)
PLV, puhtaasti laskettu virtsanäyte:
U-Perus
U-BaktVi (virtsan bakteeriviljely)
Pt-EKG-12 (sydänfilmi)
Sokerirasituskoe (2h)
RADIOLOGISET TUTKIMUKSET
Häntäluu
Jalkaterä, varpaat
Kallo
Kantapää
Kasvojen luut
Kaularanka
Kuutamokuva
Kylkiluut
Kylkiluut, molemmat puolet
Kyynärpää
Kyynärvarsi
Kämmen / sormi
Lanneranka
Lanneranka, laaja
Lantio
Lapaluu
Lonkka
Nilkka
Olkapää
Olkapää, laaja
Olkavarsi
Orbita
Patella
Polvi
Porus
Ranne
Reisi
Rintalasta
Rintaranka
Sacrum
S-I -nivelet
Solisluu
Sääri
Thorax
8,25
8,25
8,25
9,50
20,85
31,20
54,60
88,20
49,25
44,10 - 176,40
22,10
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
8,25
13,85
30,65
28,80
€
€
€
€
56,00
56,00
60,00
56,00
64,00
63,00
60,00
60,00
62,00
56,00
56,00
62,00
64,00
63,00
62,00
56,00
56,00
56,00
64,00
82,00
64,00
60,00
62,00
56,00
60,00
56,00
64,00
64,00
64,00
56,00
72,00
56,00
56,00
60,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET
Ylävatsa
Alavatsa
Vatsa
Olkanivel
Lonkkanivel
Polvinivel
Kilpirauhanen
Kaulanalue
140,00
140,00
170,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
€
€
€
€
€
€
€
€
60,00
60,00
60,00
130,00
60,00
50,00
60,00
60,00
50,00
60,00
50,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
ROKOTEMAKSUT
Hinnat sisältävät rokotustarpeen arvioinnin ja rokottamisen
Dukoral kolerarokote peroral
Engerix b-hepatiittirokote 1 ml
Epaxal a-hepatiittirokote 0,5 ml
Ixiaro Japanin aivokuume – rokote 0,5 ml
Mencewax ACWY 0,5 ml
Pneumovax pneumokokkirokote 0,5 ml
Pneumovax pneumokokkirokote 0,5 ml
Stamaril keltakuumerokote 0,5 ml
Ticovac puutiaisaivokuumerokote 0,5 ml ja ped 0,25 ml
Twinrix a- ja b-hepatiittirokote 1 ml
Typherix lavantautirokote 25 mcg/0,5 ml