Create PDFs - Säästöpankki 20032014.xlsm

Säästöpankki Sijoitusobligaatio Yhdysvallat Perus
Liikkeeseenlaskija:
Nooa Säästöpankki Oy
ISIN-Koodi:
FI4000090261
Liikkeeseenlaskupäivä
27.5.2014
Sijoitusaika:
27.5.2014 - 27.5.2019
Myyntikurssi
100 %
Vahvistettu osallistumisaste:
51 %
Indikatiivinen arvostus:
93.97 % (päivitetty 31.3.2015)
Tuotteen tuoton muodostuminen:
Sijoitusobligaation tuotto on sidottu kymmenestä yhdysvaltalaisesta osakkeesta tasapainoin (1/10) koostuvan osakekorin kehitykseen sijoitusaikana.
Korissa neljä parhaiten kehittynyttä osaketta korvataan kiinteällä 40 % laina-aikaisella tuotolla. Sijoittajan osallistumisaste osakekorin kehitykseen on 51
%. Kohde-etuusyhtiöinä korissa ovat Intel, CenturyLink, Southern Company, Wal-Mart Stores, AT&T, McDonald's, Exelon, Cisco Systems, Kellogg ja
ConocoPhillips.
Pääoman palautus
Liikkeeseenlaskija Nooa Säästöpankki maksaa eräpäivänä sijoittajalle pääoman ja mahdollisen tuoton. Sijoitusobligaatioon liittyy liikkeeseenlaskijariski:
liikkeeseenlaskijan ajautuessa maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.
Tarkemmat ehdot ovat nähtävissä Internetissä sivustolla: www.saastopankki.fi/sijoitusobligaatio
Kohde-etuuksien kehitys 1.4.2015
Huomioitava
muutos alusta:
Intel
40,00 % (17.07 %)
CenturyLink -7.42 %
Southern Com40,00 % (2.59 %)
Wal-Mart Stor40,00 % (8.81 %)
AT&T
-7.27 %
EURUSD
McDonald's
Exelon
Cisco Systems
Kellogg
ConocoPhillips
-4.81 %
-5.00 %
40,00 % (11.39 %)
-2.99 %
-21.23 %
Lähtöarvo Arvo 1.4.2015
1.3638
1.0749
Huomioitava korin kehitys tällä hetkellä: 11.13 %
Osallistumisastetta ja valuuttakurssimuutosta vastaava tuotto: 7.2 %
Intel
CenturyLink
Southern Company
Wal-Mart Stores
AT&T
McDonald's
Exelon
Cisco Systems
Kellogg
ConocoPhillips
Kori
150
140
130
120
110
100
90
80
05/2014
Normalisoitu liikkeeseenlaskupäivän mukaan.
Lähde: Bloomberg
Oheinen informaatio perustuu Säästöpankin luotettavina pitämiin tietoihin. Säästöpankki ei kuitenkaan vastaa tietojen täsmällisyydestä, eikä mahdollisesta tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta johtuvasta
h
k
k
h
ll
l
l
lk
h k ll l
l
h
k
ll
h
l
ll
l