everStick® products

1.2.2012
Kuituvahvisteiset sillat
• Kaamospäivät 2-3.2.2012
• EHL Ari Salo
• Kuvamateriaali: StickTech Ltd
everStick® products
1
1.2.2012
Kuitujen käyttöindikaatioita:
Sillat:
-pintakiinnitteiset, kaviteettikiinnitteiset, vaippakruunukiinnitteiset
Kiskotukset:
-paro, tapaturmat
Ankkurointi:
-oikomishoito, juurikanava-ankkurointi
Retentio
2
1.2.2012
everStick® FRC proteettisia
sovellutuksia
•Kuituvahvisteisiin siltoihin
P. Vallittu
P. Vallittu
P. Vallittu
P. Vallittu
Indikaatiot
• Pintakiinnitteiset sillat
• Inlay ja hybridisillat
• kuitusillat hiotuilla pilareilla
• Välittömästi poiston yhteydessä valmistetut sillat
• Väliaikaiset sillat
• Väliaikaiset sillat implatologiassa
3
1.2.2012
everStick® FRC sovellutuksia
• väliaikainen implantin asentamisen
jälkeen
Kliiniset edut
• Kerralla valmiiksi asti, ei tarvita hammasteknikkoa
• Kysyntään vastaaminen
- edullinen ja nopea
• Minimaalisesti invasiivinen ja palautettavissa,
mahdollistaa muut vaihtoehdot tulevaisuudessa
• Kiinnittyy luotettavasti
• Kohtuullinen kestävyys
• metallivapaa
4
1.2.2012
Käyttöohje
Pintakiinnitteinen silta käyttäen everStick®C&B
© Stick Tech Ltd
Mittaa tarvittavan kuidun pituus hammaslangalla
Käyttöohje
Pintakiinnitteinen silta käyttäen everStick®C&B
© Stick Tech Ltd
Leikkaa terävillä saksilla sopiva mitta
5
1.2.2012
© Stick Tech Ltd
Pastapuhdistus
© Stick Tech Ltd
Etsaus 45-60 sek
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
Flow
Sidostus
Kuidun asemointi
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
Kuidun taivutus
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
Vertikaalituki
6
1.2.2012
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
Palatinaalinen runko vaatii tilaa
purennassa
Pintakiinnitteinen voidaan valm
laminaatteina tukihampaisiin
© Stick Tech Ltd
7
1.2.2012
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
© Stick Tech Ltd
8
1.2.2012
Kokemuksia kuitusilloista
-yhden hampaan korvaaminen etualueella kestävin
-purupintaisen hampaan korvaaminen vaatii kaviteettikiinnityksen
-laminaatein kiinnitetty etuhammas hyvävaihtoehto
-jos viereisissä hampaissa laajoja täytteitä ja vaatisivat kruunutuksen,
ei kuitusiltaa kannata ensisijaisena valmistaa
-poskihammasalueella kaviteettikantoinen metallirunkoinen silta
parempi koska runko ei taivu
-parodontaalisesti heikentyneessä hampaistossa kiinnityksen irtoaminen suurempi vaara
-roikkuvana kuituhammas ei kestä
Purupinnallisten hampaiden
korvaamisessa kapeampi purupinta
mahdollisimman leveä kaviteetti ja
mielellään ainakin 2 kuitukimppua
vierekkäin
© Stick Tech Ltd
jos haluaa itse tehdä kaiken, voisi
ottaa alginaatin ja valaa mallin,
jonka avulla valmistus
myös pikamalleja voi käyttää
9
1.2.2012
everStick® FRC sovellutuksia
Muotoiltava juurikanavaankkuri
J. Tanner
J. Tanner
J. Tanner
J. Tanner
J. Tanner
J. Tanner
J. Tanner
10
1.2.2012
kanavat useasti laajoja ja soikeita
everStick-nasta muotoiltavissa
soveltuu myös hampaisiin, joissa
useampi juurikanava
estetiikka helpompi koska nasta
lähes väritön
J. Tanner
Suhteellisen työläs purkaa
kanavasta
J. Tanner
® fibres per
*recommended
end user price
Consumption and cost of everStick
indication
PRODUCT
UNIT
PRICE*
INDICATION
FIBRE
CONSUMPTION
COST
INDICATIONS
PER
PACKAGE
everStick®C&B
8,75 €/cm
Maryland bridge
Posterior bridge
1,5-2 cm
4 cm
13-18 €
35 €
12-16
6
7€/cm2
Trauma splinting
2 cm2
14 €
15
13,60
€/post
Root canal post
1 post
13,60 €
10
8,13 €/cm
Periodontal
splinting
3-4 cm
24-33 €
6-8
7,50 €/cm
Lingual retainer
3 cm
22,50 €
8
8,13 €/cm
3 unit anchorage
2,5 cm
20,33 €
8-10
2x12 cm
everStick®NET
30
cm2
everStick®POST
10 posts
everStick®PERIO
2x12 cm
everStick®ORTHO
2x12 cm
everStick®A&O
2x12 cm
11
1.2.2012
user price
Consumption and cost of everStick® fibres*end
per
indication
PRODUCT
UNIT
PRICE*
everStick®C&B
FIBRE
CONSUMPTION
COST
INDICATIONS
PER
PACKAGE
/cm
Maryland bridge
Posterior bridge
1,5-2 cm
4 cm
?
?
12-16
6
/cm2
Trauma splinting
2 cm2
?
15
? /post
Root canal post
1 post
?
10
? /cm
Periodontal
splinting
3-4 cm
?
6-8
? /cm
Lingual retainer
3 cm
?
8
? /cm
3 unit anchorage
2,5 cm
?
8-10
2x12 cm
everStick®NET
INDICATION
30 cm2
everStick®POST
10 posts
everStick®PERIO
2x12 cm
everStick®ORTHO
2x12 cm
everStick®A&O
2x12 cm
Flexural strength differences
Reference: Freilich M et al. Dent Clin N Am 48 (2004) 545-562
Flexural properties of FRC products
Sterngth (MPa)
800
600
400
200
0
everStick
Ultimate strength
739
Vectris
614
FibreKor GlasSpan Construct
539
Silanated glass fibres
321
222
Ribbond
206
Polyethylene fibres
12
1.2.2012
Fracture toughness of composite
crowns with fibre reinforcement
Fracture resistance of composite crowns reinforced with
StickNET
1000
Load (N)
800
600
400
200
0
No fiber
1 StickNET layer
2 StickNET layers
718
924
929
Load values(N)
Reinforcement type
3-point bending test for 3-unit
bridges
Flexural strength of 3-unit bridges (initial failure)
+ inlay
Full cover crown champer preparation
2000
Load (N )
1500
1000
500
0
Groups
FibreKor/
Sculpture
Connect/ Belle
Glass
Vectris/ Targis
Porcelain fused to
metal
everStickC&B/
Gradia
everStickC&B/
Gradia (+inlay)
586
767
921
1140
1208
1686
Reference: Dyer SR, PhD-Thesis, University of Turku, Finland, 2005
13
1.2.2012
How different fibres reinforce
denture base acrylic (PMMA)?
compression
tensile
Loading cycles
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
PMMA
Ribbond
FibreKor
Stick
compression
632
2886
11790
100000
everStick
15495
tensile
632
23220
29724
100000
100000
Test groups
K. Narva et al. Composites: Part A 2005; 36: 1275-1281
14