DFG/TFG 16 - 50 A/B/C-S

DFG/TFG 16 - 50 A/B/C-S
Käyttöohje
50045368
12.03
03.01 -
s
f
Johdanto
Johdanto
Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot
on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen
luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja
sivunumerolla.
Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu.
Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot
on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen
luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja
sivunumerolla.
Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu.
Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja
huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa
ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta.
Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja
huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa
ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta.
Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein:
Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein:
f
Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi.
m Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi.
A Ohjeiden ja selitysten edessä.
t Tarkoittaa vakiovarustusta.
t Tarkoittaa vakiovarustusta.
o Tarkoittaa lisävarustusta.
o Tarkoittaa lisävarustusta.
Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-,
varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin
ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia.
Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-,
varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin
ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia.
Tekijänoikeus
Tekijänoikeus
Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä.
Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä.
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - SAKSA
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - SAKSA
Puhelin: +49 (0) 40/6948 -0
Puhelin: +49 (0) 40/6948 -0
www.jungheinrich.com
www.jungheinrich.com
0108.FIN
0108.FIN
m Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi.
A Ohjeiden ja selitysten edessä.
Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi.
0108.FIN
0108.FIN
Sisällys
Sisällys
A
Trukin oikea käyttö ja käyttösovellukset
A
Trukin oikea käyttö ja käyttösovellukset
B
Trukin kuvaus
B
Trukin kuvaus
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
Käytön kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kokoonpanojen kuvaukset ja toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trukki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pylväs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Työolosuhteiden muuttuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turvalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot -- Vakiovarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekninen taulukko -- DFG/TFG 16/20 AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekninen taulukko -- DFG/TFG 20--30 BS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekninen taulukko -- DFG/TFG 40--50 CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarrat ja kilvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trukin luokkakilpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuormakaaviot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
Käytön kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kokoonpanojen kuvaukset ja toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trukki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pylväs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Työolosuhteiden muuttuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turvalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot -- Vakiovarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekninen taulukko -- DFG/TFG 16/20 AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekninen taulukko -- DFG/TFG 20--30 BS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekninen taulukko -- DFG/TFG 40--50 CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarrat ja kilvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trukin luokkakilpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuormakaaviot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Kuljetus ja käyttöönotto
C
Kuljetus ja käyttöönotto
1
2
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Polttoaineen lisäys
D
Polttoaineen lisäys
1
2
3
4
Diesel--polttoaineen ja nestekaasun käsittelyn turvatoimenpiteet . . . . . . . . . . .
Diesel--polttoaineen lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaasupullon vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kahdella kaasupullolla varustetut trukit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
3
4
Diesel--polttoaineen ja nestekaasun käsittelyn turvatoimenpiteet . . . . . . . . . . .
Diesel--polttoaineen lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaasupullon vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kahdella kaasupullolla varustetut trukit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
Käyttö
E
Käyttö
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
Haarukkatrukin käyttöä koskevat turvamääräykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajajan ohjauslaitteiden ja näyttöelementtien kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarkistustoimenpiteet, jotka on suoritettava ennen päivittäistä käyttöä. . . . . . .
Trukin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TFG:n käynnistysmenettely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DFG:n käynnistysmenettely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikanäytöt käytön aikana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haarukkatrukin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trukin käytön yhteydessä noudatettavat turvamääräykset . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jarrutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pylvään ja lisäosien käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuormien nostaminen, siirtäminen ja laskeminen alas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turvavyön käyttöohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trukin pysäköiminen turvallisesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mootorikotelo ja huoltokannet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hinaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perävaunujen hinaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
Haarukkatrukin käyttöä koskevat turvamääräykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajajan ohjauslaitteiden ja näyttöelementtien kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarkistustoimenpiteet, jotka on suoritettava ennen päivittäistä käyttöä. . . . . . .
Trukin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TFG:n käynnistysmenettely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DFG:n käynnistysmenettely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikanäytöt käytön aikana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haarukkatrukin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trukin käytön yhteydessä noudatettavat turvamääräykset . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jarrutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pylvään ja lisäosien käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuormien nostaminen, siirtäminen ja laskeminen alas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turvavyön käyttöohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trukin pysäköiminen turvallisesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mootorikotelo ja huoltokannet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hinaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perävaunujen hinaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B1
B2
B3
B4
B4
B4
B5
B 14
B 17
B 20
B 24
B 25
B 26
C1
C4
D1
D2
D3
D5
E1
E3
E 14
E 19
E 22
E 23
E 25
E 26
E 26
E 28
E 30
E 30
E 31
E 33
E 38
E 39
E 40
E 42
E 43
1203.SF
B1
B2
B3
B4
B4
B4
B5
B 14
B 17
B 20
B 24
B 25
B 26
C1
C4
D1
D2
D3
D5
E1
E3
E 14
E 19
E 22
E 23
E 25
E 26
E 26
E 28
E 30
E 30
E 31
E 33
E 38
E 39
E 40
E 42
E 43
1203.SF
5.12 Vetokuormat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
Truckin huolto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
12
13
14
14.1
Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trukin huoltoon liityvät turvamääräykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huolto ja tarkastukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huoltolista DFG/TFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huoltolista DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huoltolista TFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäähdytysainetiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voiteluainetiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polttoainetyyppi -- DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voitelukaavio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voitelukaavio -- DFG/TFG 16--50 AS/BS/CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tietoja trukin huoltamisesta ja korjaamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trukin valmisteleminen huoltoa ja korjaustoimenpiteitä varten. . . . . . . . . . . . .
Moottorin huoltaminen TFG 16/20 AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moottorin huoltaminen DFG 16/20 AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moottorin huoltaminen TFG 20--30 BS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moottorin huoltaminen DFG 20--30 BS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moottorin huoltaminen TFG 40--50 CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moottorin huoltaminen DFG 40--50 CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäähdytysnesteen pitoisuuden tarkastaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilmansuodatinkasetin puhdistaminen ja vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jarrujärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pyörien vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulinen järjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sähköjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytkinlaitteet ja hallintapotentiometrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakokaasujärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käytöstä poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarkastukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säännöllisin väliajoin ja toimintahäiriöiden tai onnettomuuksien jälkeen
suoritettavat turvatarkastukset (D: Onnettomuuksia ehkäisevä
tarkastus -- BGV D27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varastointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
E 44
E 45
F1
F1
F2
F3
F5
F6
F7
F9
F 13
F 14
F 15
F 16
F 16
F 16
F 19
F 22
F 24
F 27
F 29
F 32
F 33
F 33
F 34
F 35
F 36
F 39
F 40
F 40
F 41
F 42
F 43
F 47
5.12 Vetokuormat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
Truckin huolto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
12
13
14
14.1
Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trukin huoltoon liityvät turvamääräykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huolto ja tarkastukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huoltolista DFG/TFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huoltolista DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huoltolista TFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäähdytysainetiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voiteluainetiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polttoainetyyppi -- DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voitelukaavio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voitelukaavio -- DFG/TFG 16--50 AS/BS/CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tietoja trukin huoltamisesta ja korjaamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trukin valmisteleminen huoltoa ja korjaustoimenpiteitä varten. . . . . . . . . . . . .
Moottorin huoltaminen TFG 16/20 AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moottorin huoltaminen DFG 16/20 AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moottorin huoltaminen TFG 20--30 BS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moottorin huoltaminen DFG 20--30 BS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moottorin huoltaminen TFG 40--50 CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moottorin huoltaminen DFG 40--50 CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäähdytysnesteen pitoisuuden tarkastaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilmansuodatinkasetin puhdistaminen ja vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jarrujärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pyörien vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulinen järjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sähköjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytkinlaitteet ja hallintapotentiometrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakokaasujärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käytöstä poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarkastukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säännöllisin väliajoin ja toimintahäiriöiden tai onnettomuuksien jälkeen
suoritettavat turvatarkastukset (D: Onnettomuuksia ehkäisevä
tarkastus -- BGV D27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varastointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
E 44
E 45
F1
F1
F2
F3
F5
F6
F7
F9
F 13
F 14
F 15
F 16
F 16
F 16
F 19
F 22
F 24
F 27
F 29
F 32
F 33
F 33
F 34
F 35
F 36
F 39
F 40
F 40
F 41
F 42
F 43
F 47
Dieselmoottorin pakokaasusuodattimen liitevihko Tyyppi STX . . . .
1
Dieselmoottorin pakokaasusuodattimen liitevihko Tyyppi STX . . . .
1
1
2
1
1
1
2
1
1
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1203.SF
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1203.SF
A Trukin oikea käyttö ja käyttösovellukset
A
“Teollisuustrukkien oikeaan käyttöön ja käyttösovelluksiin liittyvät ohjeet” (VDMA)
sisältyvät tämän trukin toimitukseen. Nämä ohjeet muodostavat osan tätä käsikirjaa
ja niitä on aina noudatettava. Kansallisia sääntöjä ja määräyksiä on myös
noudatettava poikkeuksetta.
A Trukin oikea käyttö ja käyttösovellukset
A
“Teollisuustrukkien oikeaan käyttöön ja käyttösovelluksiin liittyvät ohjeet” (VDMA)
sisältyvät tämän trukin toimitukseen. Nämä ohjeet muodostavat osan tätä käsikirjaa
ja niitä on aina noudatettava. Kansallisia sääntöjä ja määräyksiä on myös
noudatettava poikkeuksetta.
Tässä käsikirjassa kuvattu haarukkatrukki soveltuu kuormien nostoon ja kuljetukseen.
Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava tämän käsikirjan sisältämien ohjeiden
mukaisesti. Trukkia ei ole suunniteltu mihinkään muihin kuin tässä käsikirjassa
selostettuihin käyttötarkoituksiin. Trukin käyttö muihin tarkoituksiin voi johtaa henkilö--,
laite-- tai omaisuusvahinkoihin. Ennen kaikkea liian raskaiden tai huonosti
tasapainotettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta on vältettävä. Suurin sallittu
nostokuorma ilmenee trukissa olevasta arvokilvestä tai kuormakaaviokilvestä.
Haarukkatrukkia ei saa käyttää alueilla, joissa vallitsee tulipalo-- tai räjähdysvaara. Sitä
ei saa myöskään käyttää erittäin pölyisissä tai olosuhteiltaan syöpymistä aiheuttavissa
tiloissa.
Tässä käsikirjassa kuvattu haarukkatrukki soveltuu kuormien nostoon ja kuljetukseen.
Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava tämän käsikirjan sisältämien ohjeiden
mukaisesti. Trukkia ei ole suunniteltu mihinkään muihin kuin tässä käsikirjassa
selostettuihin käyttötarkoituksiin. Trukin käyttö muihin tarkoituksiin voi johtaa henkilö--,
laite-- tai omaisuusvahinkoihin. Ennen kaikkea liian raskaiden tai huonosti
tasapainotettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta on vältettävä. Suurin sallittu
nostokuorma ilmenee trukissa olevasta arvokilvestä tai kuormakaaviokilvestä.
Haarukkatrukkia ei saa käyttää alueilla, joissa vallitsee tulipalo-- tai räjähdysvaara. Sitä
ei saa myöskään käyttää erittäin pölyisissä tai olosuhteiltaan syöpymistä aiheuttavissa
tiloissa.
Käyttäjän velvollisuudet: Tämän käsikirjan puitteissa käyttäjällä tarkoitetaan ketä
tahansa henkilöä tai yritystä, joka käyttää trukkia itse tai jonka puolesta trukkia
käytetään. Erikoistapauksissa (esim. liisauksen tai vuokrauksen yhteydessä)
käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka haarukkatrukin omistajan ja käyttäjän välisen
sopimuksen mukaan on vastuussa trukin käytön seurannasta.
Käyttäjän velvollisuudet: Tämän käsikirjan puitteissa käyttäjällä tarkoitetaan ketä
tahansa henkilöä tai yritystä, joka käyttää trukkia itse tai jonka puolesta trukkia
käytetään. Erikoistapauksissa (esim. liisauksen tai vuokrauksen yhteydessä)
käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka haarukkatrukin omistajan ja käyttäjän välisen
sopimuksen mukaan on vastuussa trukin käytön seurannasta.
Käyttäjän on varmistettava, että trukkia ei käytetä väärin. Hänen on myös
varmistettava, että sitä käytetään vain sellaisiin tarkoituksiin, joihin se on suunniteltu.
Trukkia on käytettävä siten, että sen kuljettaja tai muut henkilöt eivät joudu tapaturmille
alttiiksi. Lisäksi on varmistettava, että onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä määräyksiä
sekä muita turvamääräyksiä kuten myös käyttö-- ja huolto--ohjeita noudatetaan.
Käyttäjän on varmistettava, että kaikki trukkia käsittelevät henkilöt ovat lukeneet tämän
käsikirjan ja ymmärtäneet sen sisältämät ohjeet.
Käyttäjän on varmistettava, että trukkia ei käytetä väärin. Hänen on myös
varmistettava, että sitä käytetään vain sellaisiin tarkoituksiin, joihin se on suunniteltu.
Trukkia on käytettävä siten, että sen kuljettaja tai muut henkilöt eivät joudu tapaturmille
alttiiksi. Lisäksi on varmistettava, että onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä määräyksiä
sekä muita turvamääräyksiä kuten myös käyttö-- ja huolto--ohjeita noudatetaan.
Käyttäjän on varmistettava, että kaikki trukkia käsittelevät henkilöt ovat lukeneet tämän
käsikirjan ja ymmärtäneet sen sisältämät ohjeet.
Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä.
Takuu loppuu myös jos koneeseen tehdään ei-- asianmukaisia korjauksia asiakkaan
tai jonkun muun kuin valmistajan asiakaspalvelun toimesta tai ilman sen lupaa.
Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä.
Takuu loppuu myös jos koneeseen tehdään ei-- asianmukaisia korjauksia asiakkaan
tai jonkun muun kuin valmistajan asiakaspalvelun toimesta tai ilman sen lupaa.
Lisälaitteiden kiinnitys: Trukin toimintoihin vaikuttavien tai niitä lisäävien laitteiden
kiinnitys tai asennus on luvallista ainoastaan, jos siihen on saatu valmistajan kirjallinen
hyväksyntä. Tarvittaessa on myös hankittava paikallisten viranomaisten hyväksyntä.
Paikallisten viranomaisten antama hyväksyntä ei kuitenkaan poista tarvetta hankkia
valmistajan hyväksyntä.
Lisälaitteiden kiinnitys: Trukin toimintoihin vaikuttavien tai niitä lisäävien laitteiden
kiinnitys tai asennus on luvallista ainoastaan, jos siihen on saatu valmistajan kirjallinen
hyväksyntä. Tarvittaessa on myös hankittava paikallisten viranomaisten hyväksyntä.
Paikallisten viranomaisten antama hyväksyntä ei kuitenkaan poista tarvetta hankkia
valmistajan hyväksyntä.
Peräkärry-- tai hinauskuormat: Ajoneuvoon saa kiinnittää vain sellaisia peräkärry-tai hinauskuormia, joille ajoneuvo on katsastettu.
Peräkärry-- tai hinauskuormat: Ajoneuvoon saa kiinnittää vain sellaisia peräkärry-tai hinauskuormia, joille ajoneuvo on katsastettu.
1203.SF
A1
1203.SF
A1
B Trukin kuvaus
B Trukin kuvaus
1
1
Käytön kuvaus
Käytön kuvaus
DFG/TFG –sarjan haarukkatrukeissa on ajajan koppi, nelipyörärakenne ja
polttomoottori. DFG –sarjan trukeissa on dieselmoottori. TFG--sarjan trukeissa
käytetään nestekaasutoimista moottoria.
DFG/TFG –sarjan haarukkatrukeissa on ajajan koppi, nelipyörärakenne ja
polttomoottori. DFG –sarjan trukeissa on dieselmoottori. TFG--sarjan trukeissa
käytetään nestekaasutoimista moottoria.
DFG/TFG 16--50 AS/BS/CS –laitteessa on hydrostaattinen käyttö. Polttomoottori
käyttää suurpainepumppua hydraulisissa toiminnoissa. Pyörien tarvitsema teho
tuotetaan kahdella hydrauliikkamoottorilla.
DFG/TFG 16--50 AS/BS/CS –laitteessa on hydrostaattinen käyttö. Polttomoottori
käyttää suurpainepumppua hydraulisissa toiminnoissa. Pyörien tarvitsema teho
tuotetaan kahdella hydrauliikkamoottorilla.
Kuormankantokapasiteetti vaihtelee tyypin mukaan. Laitetyypin kuvauksesta ilmenee
suurin sallittu kuorma. DFG/TFG 16 –malli nostaa, kantaa ja kasaa jopa 1600 kg:n
kuormia. DFG/TFG 20 –mallin nostokapasiteetti on 2000 kg.
Kuormankantokapasiteetti vaihtelee tyypin mukaan. Laitetyypin kuvauksesta ilmenee
suurin sallittu kuorma. DFG/TFG 16 –malli nostaa, kantaa ja kasaa jopa 1600 kg:n
kuormia. DFG/TFG 20 –mallin nostokapasiteetti on 2000 kg.
Malli
Malli
Kuormakapasiteetti (kg)
Akseliväli (mm)
Kuormakapasiteetti (kg)
Akseliväli (mm)
DFG/TFG 16 A
1600
1400
DFG/TFG 16 A
1600
1400
DFG/TFG 20 A
2000
1400
DFG/TFG 20 A
2000
1400
DFG/TFG 20 B
2000
1685
DFG/TFG 20 B
2000
1685
DFG/TFG 25 B
2500
1685
DFG/TFG 25 B
2500
1685
DFG/TFG 30 B
3000
1685
DFG/TFG 30 B
3000
1685
DFG/TFG 40 C
4000
1985
DFG/TFG 40 C
4000
1985
DFG/TFG 45 C
4500
1985
DFG/TFG 45 C
4500
1985
DFG/TFG 50 C
5000
1985
DFG/TFG 50 C
5000
1985
1203.SF
B1
1203.SF
B1
2
Kokoonpanojen kuvaukset ja toiminnot
2
5
4
Kokoonpanojen kuvaukset ja toiminnot
6
5
4
3
6
3
2
2
7
7
1
1
8
8
9
9
14
14
13
13
12
Art
Kuvaus
1 F Nostosylinteri
2 F Nostoketju
B2
11
10
Art
12
Kuvaus
Art
Kuvaus
8 F Hinausliitin
1 F Nostosylinteri
9 F Vastapaino
2 F Nostoketju
11
10
Art
Kuvaus
8 F Hinausliitin
9 F Vastapaino
3 F Pylväskokoonpano
10 F Ohjausakseli
3 F Pylväskokoonpano
10 F Ohjausakseli
4 F Kojelauta
11 F Moottorin suoja
4 F Kojelauta
11 F Moottorin suoja
5 F Ohjauspylväs
12 F Hydrostaattinen käyttöakseli
5 F Ohjauspylväs
12 F Hydrostaattinen käyttöakseli
6 F Ajajan kuormasuoja
13 F Vaunu
6 F Ajajan kuormasuoja
13 F Vaunu
7 F Ajajan istuin
14 F Haarukka
7 F Ajajan istuin
14 F Haarukka
1203.SF
B2
1203.SF
2.1
f
Trukki
2.1
Trukki
Runko ja trukin rakenne: Vakaa, jäykkärunkoinen runko, johon apulaitteet ja
ohjauslaitteisto on asennettu turvallisesti. Runko antaa trukille korkeatasoisen
vakauden. Ajajan istuin on sisäisesti jousitettu tärinän ja melun ehkäisemiseksi.
Runko ja trukin rakenne: Vakaa, jäykkärunkoinen runko, johon apulaitteet ja
ohjauslaitteisto on asennettu turvallisesti. Runko antaa trukille korkeatasoisen
vakauden. Ajajan istuin on sisäisesti jousitettu tärinän ja melun ehkäisemiseksi.
Moottorisuojan leveästi avautuva yläosa ja kaksi sivupaneelia (11) mahdollistavat
helpon ylläpidon ja huollon. Hydrauliikkaöljyn säiliö on kiinnitetty rungon
oikeanpuoleiseen sivuun. Polttoainesäiliö on toisella puolella (DFG--sarja).
TFG--sarjan kaasupullot on kiinnitetty pidikkeessä olevaan vastapainoon (9). Vapaasti
seisova, pystyasennossa oleva pakoputki avautuu korkealla laitteen yläpuolella. Näin
vältetään pakokaasujen, melun ja tärinän tunkeutuminen ajajan koppiin.
Moottorisuojan leveästi avautuva yläosa ja kaksi sivupaneelia (11) mahdollistavat
helpon ylläpidon ja huollon. Hydrauliikkaöljyn säiliö on kiinnitetty rungon
oikeanpuoleiseen sivuun. Polttoainesäiliö on toisella puolella (DFG--sarja).
TFG--sarjan kaasupullot on kiinnitetty pidikkeessä olevaan vastapainoon (9). Vapaasti
seisova, pystyasennossa oleva pakoputki avautuu korkealla laitteen yläpuolella. Näin
vältetään pakokaasujen, melun ja tärinän tunkeutuminen ajajan koppiin.
Ajajan koppi: Liukumattomat askelmat ja kattopylväässä oleva kahva varmistavat
helpon sisään-- ja ulospääsyn. Katto suojaa ajajaa (6). Ajajan istuinta (7) pehmustusta
ja asentoa voi säätää ja ohjauspyörän kulmaa voidaan säätää ohjauspylväästä (5).
Ajajan työskentelyä helpottavat myös ergonomisesti säädetty ohjaus ja käytännössä
täysin tärinätön ajajan koppi. Kojelaudan ohjaus-- ja varoitusnäytöt (4) mahdollistavat
järjestelmien tarkkailun toiminnan aikana. Tästä seuraa korkea turvallisuustaso.
Ajajan koppi: Liukumattomat askelmat ja kattopylväässä oleva kahva varmistavat
helpon sisään-- ja ulospääsyn. Katto suojaa ajajaa (6). Ajajan istuinta (7) pehmustusta
ja asentoa voi säätää ja ohjauspyörän kulmaa voidaan säätää ohjauspylväästä (5).
Ajajan työskentelyä helpottavat myös ergonomisesti säädetty ohjaus ja käytännössä
täysin tärinätön ajajan koppi. Kojelaudan ohjaus-- ja varoitusnäytöt (4) mahdollistavat
järjestelmien tarkkailun toiminnan aikana. Tästä seuraa korkea turvallisuustaso.
Kuljettajan suojakatto on tarkastettava halkeamien varalta ennen trukin
käynnistämistä. Jos katto on vaurioitunut, se on korjattava tai vaihdettava uuteen.
f
Kuljettajan suojakatto on tarkastettava halkeamien varalta ennen trukin
käynnistämistä. Jos katto on vaurioitunut, se on korjattava tai vaihdettava uuteen.
Moottori:
Hiljainen,
vesijäähdytteinen
moottori
on
voimakas
ja
polttoainetaloudellinen. DFG--malleissa on dieselmoottorit, joiden nokipäästötaso on
erittäin alhainen. Dieselmoottorit polttavat dieselpolttoaineen puhtaasti kaikissa
käyttöolosuhteissa. TFG--mallin nestekaasumoottoreissa on erittäin pienet
pakokaasujen päästöarvot.
Moottori:
Hiljainen,
vesijäähdytteinen
moottori
on
voimakas
ja
polttoainetaloudellinen. DFG--malleissa on dieselmoottorit, joiden nokipäästötaso on
erittäin alhainen. Dieselmoottorit polttavat dieselpolttoaineen puhtaasti kaikissa
käyttöolosuhteissa. TFG--mallin nestekaasumoottoreissa on erittäin pienet
pakokaasujen päästöarvot.
Käyttö: Kaksi vetävää pyörää toimivat yksilöllisillä hydraulisilla moottoreilla, joita
polttomoottori ohjaa.
Käyttö: Kaksi vetävää pyörää toimivat yksilöllisillä hydraulisilla moottoreilla, joita
polttomoottori ohjaa.
Ohjauskonsolin suuntavipu valitsee eteen/taakse-- tai vapaa--asennon.
Ohjauskonsolin suuntavipu valitsee eteen/taakse-- tai vapaa--asennon.
Ohjaus: Hydrostaattinen ohjaus, jossa on ohjausakseliin integroitu ohjaussylinteri
(10). Ohjausakseli liikkuu rungossa täysin vapaasti. Näin varmistetaan paras
mahdollinen pito epätasaisillakin pinnoilla.
Ohjaus: Hydrostaattinen ohjaus, jossa on ohjausakseliin integroitu ohjaussylinteri
(10). Ohjausakseli liikkuu rungossa täysin vapaasti. Näin varmistetaan paras
mahdollinen pito epätasaisillakin pinnoilla.
Jarrut: Hydrostaattinen käyttö tarjoaa runsaasti jarrutustehoa. Pysäköintijarru on
automaattinen levyjarru.
Jarrut: Hydrostaattinen käyttö tarjoaa runsaasti jarrutustehoa. Pysäköintijarru on
automaattinen levyjarru.
Pyörät: Kaikki pyörät ovat trukin vaipan sisällä. Trukki on varustettu joko ilma-- tai
umpirenkailla.
Pyörät: Kaikki pyörät ovat trukin vaipan sisällä. Trukki on varustettu joko ilma-- tai
umpirenkailla.
Hydrauliikkajärjestelmä: Moottori käyttää hydrauliikkajärjestelmän vaihdepumppua
kuormavaihteiden toisioulosoton kautta. Pumpun nopeutta ja sitä kautta
nostonopeutta säädetään moottorinopeudella kaasupolkimen kautta.
Hydrauliikkajärjestelmä: Moottori käyttää hydrauliikkajärjestelmän vaihdepumppua
kuormavaihteiden toisioulosoton kautta. Pumpun nopeutta ja sitä kautta
nostonopeutta säädetään moottorinopeudella kaasupolkimen kautta.
Ohjausvipu ohjaa hydraulisia toimintoja moniohjausventtiilin kautta.
Ohjausvipu ohjaa hydraulisia toimintoja moniohjausventtiilin kautta.
Sähköjärjestelmä: 12--volttinen järjestelmä, jossa on käynnistysakku ja 3--vaiheinen
vaihtovirtageneraattori, jossa on sisäänrakennettu regulaattori. Käynnistyksen
toistolohko estää väärän toiminnan käynnistyksen aikana ja turvapiiri mahdollistaa
moottorin
käynnistyksen
vain
suuntavivun
ollessa
vapaa--asennossa.
Dieselmoottoreissa on nopea esihehkujärjestelmä, kun taas LPG--moottoreissa on
kärjetön elektroninen sytytysjärjestelmä. Tämä takaa moottorin nopean ja helpon
käynnistettävyyden. Moottori sammutetaan kääntämällä käynnistyskytkintä.
Sähköjärjestelmä: 12--volttinen järjestelmä, jossa on käynnistysakku ja 3--vaiheinen
vaihtovirtageneraattori, jossa on sisäänrakennettu regulaattori. Käynnistyksen
toistolohko estää väärän toiminnan käynnistyksen aikana ja turvapiiri mahdollistaa
moottorin
käynnistyksen
vain
suuntavivun
ollessa
vapaa--asennossa.
Dieselmoottoreissa on nopea esihehkujärjestelmä, kun taas LPG--moottoreissa on
kärjetön elektroninen sytytysjärjestelmä. Tämä takaa moottorin nopean ja helpon
käynnistettävyyden. Moottori sammutetaan kääntämällä käynnistyskytkintä.
1203.SF
B3
1203.SF
B3
2.2
2.3
2.4
B4
Pylväs
2.2
Pylväs
Pylväs: Trukeissa on kallistuvat, teleskooppisesti pylväät, jotka mahdollistavat täyden
näkyvyyden. Pylvään (3) taakse asennetut nostosylinterit (1) kohottavat sisempää
pylvästä. Kuormaketjut (2), joissa on hihnapyöräpoikkeutus, nostavat vaunua (13)
samanaikaisesti. Haarukka (14) on asennettu kiinni vaunuun. Säädettävät sivutelat ja
liukukappaleet ottavat vastaan epätasapainoisesta kuormasta aiheutuvan vaunun
sivuttaispaineen.
Pylväs: Trukeissa on kallistuvat, teleskooppisesti pylväät, jotka mahdollistavat täyden
näkyvyyden. Pylvään (3) taakse asennetut nostosylinterit (1) kohottavat sisempää
pylvästä. Kuormaketjut (2), joissa on hihnapyöräpoikkeutus, nostavat vaunua (13)
samanaikaisesti. Haarukka (14) on asennettu kiinni vaunuun. Säädettävät sivutelat ja
liukukappaleet ottavat vastaan epätasapainoisesta kuormasta aiheutuvan vaunun
sivuttaispaineen.
Kaksoisteleskooppipylväässä (ZT) nosto syntyy pidentämällä vain sisintä pylvästä.
Kaksinkertaisissa
kaksoisnostopylväissä
(ZZ)
ja
kolminkertaisissa
kaksoisnostopylväissä (DZ) kohotetaan ensin vaunu ja lastiketjut lyhyen,
keskuskiinnitteisen sylinterin kautta. Näin ensimmäinen nosto on mahdollista
muuttamatta trukin korkeutta (erityisnosto). Sisempi pylväs pidentyy vasta tällöin.
Kaksoisteleskooppipylväässä (ZT) nosto syntyy pidentämällä vain sisintä pylvästä.
Kaksinkertaisissa
kaksoisnostopylväissä
(ZZ)
ja
kolminkertaisissa
kaksoisnostopylväissä (DZ) kohotetaan ensin vaunu ja lastiketjut lyhyen,
keskuskiinnitteisen sylinterin kautta. Näin ensimmäinen nosto on mahdollista
muuttamatta trukin korkeutta (erityisnosto). Sisempi pylväs pidentyy vasta tällöin.
Lisätarvikkeet: Trukkiin voidaan asentaa mekaanisia ja hydraulisia lisäosia
(valinnaiset varusteet).
Lisätarvikkeet: Trukkiin voidaan asentaa mekaanisia ja hydraulisia lisäosia
(valinnaiset varusteet).
Työolosuhteiden muuttuminen
2.3
Työolosuhteiden muuttuminen
Jos työolosuhteet, joissa trukkia käytetään, muuttuvat siten, että trukkiin on
asennettava lisälaitteita, esim. valonheittimet, ohjaamo-- tai lisähydrauliikkaa,
sivunostolaite yms., vain virallisesti hyväksyttyjä varusteita tai lisälaitteita saadaan
käyttää. Pyydä neuvoa lähimmältä Komatsu--jälleenmyyjältä, jos työolosuhteet tai
kuormankäsittelymenetelmät ovat muuttuneet siten, että trukin varustusta on
muutettava tai lisälaitteita on otettava käyttöön.
Jos työolosuhteet, joissa trukkia käytetään, muuttuvat siten, että trukkiin on
asennettava lisälaitteita, esim. valonheittimet, ohjaamo-- tai lisähydrauliikkaa,
sivunostolaite yms., vain virallisesti hyväksyttyjä varusteita tai lisälaitteita saadaan
käyttää. Pyydä neuvoa lähimmältä Komatsu--jälleenmyyjältä, jos työolosuhteet tai
kuormankäsittelymenetelmät ovat muuttuneet siten, että trukin varustusta on
muutettava tai lisälaitteita on otettava käyttöön.
Trukkiin, mastoon tai lisälaitteisiin ei saa missään olosuhteissa tehdä mitään
muutoksia eikä lisäyksiä, joihin ei ole saatu virallista valtuutusta.
Trukkiin, mastoon tai lisälaitteisiin ei saa missään olosuhteissa tehdä mitään
muutoksia eikä lisäyksiä, joihin ei ole saatu virallista valtuutusta.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Jos etunosturia on muunnettu jollain tavalla tai jos siihen on kytketty muita kuin sen
kanssa alunperin toimitettuja lisälaitteita, ohjaamoon on kiinnitettävä uudet arvokilvet
ja Euroopan talousalueen maissa (ETA) trukki on sertifioitava uudestaan
konedirektiivin 98/37/EEC ja sen muunnosten asettamien vaatimusten mukaisuuden
vahvistamiseksi.
Jos etunosturia on muunnettu jollain tavalla tai jos siihen on kytketty muita kuin sen
kanssa alunperin toimitettuja lisälaitteita, ohjaamoon on kiinnitettävä uudet arvokilvet
ja Euroopan talousalueen maissa (ETA) trukki on sertifioitava uudestaan
konedirektiivin 98/37/EEC ja sen muunnosten asettamien vaatimusten mukaisuuden
vahvistamiseksi.
Turvalaitteet
2.4
Turvalaitteet
Kuljettajan suojakaton lisäksi,
akun eristyskytkin ja virta--avaimella toimiva
käynnistyskytkin luokitellaan turvalaitteiksi.
Kuljettajan suojakaton lisäksi,
akun eristyskytkin ja virta--avaimella toimiva
käynnistyskytkin luokitellaan turvalaitteiksi.
Akun eristyskatkaisin: Akku on kytketty ja trukki on valmis ajoon, kun akun
eristyskatkaisin on nostettu ylös. Akku on eristetty silloin, kun akun eristyskatkaisin on
painettu alas.
Akun eristyskatkaisin: Akku on kytketty ja trukki on valmis ajoon, kun akun
eristyskatkaisin on nostettu ylös. Akku on eristetty silloin, kun akun eristyskatkaisin on
painettu alas.
Virta-avaimella toimiva käynnistyskytkin: Trukin valtuutetun kuljettajan tulisi
poistaa virta--avain virtalukosta, kun hän nousee pois trukista, jotta asiattomat henkilöt
eivät pääse kuljettamaan trukkia. Kuljettaja ei saa luovuttaa virta--avainta kenellekään
toiselle henkilölle ilman nimenomaista lupaa.
Virta-avaimella toimiva käynnistyskytkin: Trukin valtuutetun kuljettajan tulisi
poistaa virta--avain virtalukosta, kun hän nousee pois trukista, jotta asiattomat henkilöt
eivät pääse kuljettamaan trukkia. Kuljettaja ei saa luovuttaa virta--avainta kenellekään
toiselle henkilölle ilman nimenomaista lupaa.
1203.SF
B4
1203.SF
3
Tekniset tiedot - Vakiovarusteet
A
3
Tekniset tiedot - Vakiovarusteet
A
VDI 2198:aa koskeviin tietoihin voi tulla teknisiä muutoksia ja lisäyksiä.
VDI 2198:aa koskeviin tietoihin voi tulla teknisiä muutoksia ja lisäyksiä.
h4
h4
h3
h3
Q
h1
h6
Q
h1
h6
h7
h7
h2
h2
C
S
l
x
m1
m2
y
L2
l
e
x
m1
m2
y
L2
e
d
d
B
b
1203.SF
C
S
B
b
B5
1203.SF
B5
DFG 16/20 AS nostotrukkien tekniset tiedot
M u
Muu
AH-J
Nro.
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
AH-J
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
1.2
Mallin nimi
DFG 16 AS
DFG 20 AS
1.2
Mallin nimi
DFG 16 AS
DFG 20 AS
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
Diesel
Diesel
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
Diesel
Diesel
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
1,6
2,0
1.5
Kuormituskyky
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
1.6
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
395
395
1.9
Akseliväli
y(mm)
1400
1400
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
3020
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
4000/620
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
1320/1700
1240/2030
1,66
1,59
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
Q(t)
1,6
2,0
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
395
395
1.9
Akseliväli
y(mm)
1400
1400
3270
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
3020
3270
4600/670
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
4000/620
4600/670
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
1320/1700
1240/2030
6.50--10 (14PR)
6.50--10 (14PR)
Rengaskoko: taka
18x7--8 (16PR)
18x7--8 (16PR)
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
895
895
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
870 (poikkeama)
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
4.12
Kytkentäkorkeus
4.19
Kokonaispituus
4.20
Pituus haarukan etuosaan
4.21
1,59
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Rengaskoko: etu
6.50--10 (14PR)
6.50--10 (14PR)
3.3
Rengaskoko: taka
18x7--8 (16PR)
18x7--8 (16PR)
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
895
895
870 (poikkeama)
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
870 (poikkeama)
870 (poikkeama)
7/10
7/10
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
7/10
7/10
2080
2080
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2080
2080
100
100
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
100
100
3090
3090
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3090
3090
3670
3670
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
3670
3670
2130
2130
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2130
2130
h7(mm)
1005/1065
1005/1065
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
1005/1065
1005/1065
h10(mm)
375/545
375/545
4.12
Kytkentäkorkeus
h10(mm)
375/545
375/545
l1(mm)
3245
3300
4.19
Kokonaispituus
l1(mm)
3245
3300
l2(mm)
2245
2300
4.20
Pituus haarukan etuosaan
l2(mm)
2245
2300
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1070
1070
4.21
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1070
1070
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 2A
ISO 2A
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 2A
ISO 2A
4.24
Haarukkakuljettimen leveys / ulkopuoliset haarukat
b3(mm)
1000/849
1000/849
4.24
Haarukkakuljettimen leveys / ulkopuoliset haarukat
b3(mm)
1000/849
1000/849
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
115
115
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
115
115
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
135
135
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
135
135
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
3570
3615
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
3570
3615
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
3770
3815
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
3770
3815
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
1975
2020
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
1975
2020
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
18,5/18,6
18,5/18,6
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
18,5/18,6
18,5/18,6
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,61/0,65
0,60/0,65
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,61/0,65
0,60/0,65
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,55/0,52
0,55/0,53
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,55/0,52
0,55/0,53
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
16,5/8,4
16,2/7,6
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
16,5/8,4
16,2/7,6
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
36/28
29/22
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
36/28
29/22
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
5,1/4,8
5,3/5,0
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
5,1/4,8
5,3/5,0
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
7.1
Moottorin valmistaja / malli
404C.22
404C.22
7.1
Moottorin valmistaja / malli
404C.22
404C.22
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
(kw)
34.1
34.1
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
7.3
Laskettu rotaatio
(1/min)
2400
2400
7.3
Laskettu rotaatio
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
( /cm#)
4/2216
4/2216
Nm/rpm
143/1800
143/1800
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
45
45
1203.SF
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
Rengaskoko: etu
3.3
1,66
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
Mit
ittas
suht
hteett
3.2
Pituusvakavuus
3.1
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
Mootto
Moo
ori
3.1
P no
Paino
Pituusvakavuus
Mä
ääritt
ttely
yt
1.
maksimivääntömomentti
B6
DFG 16/20 AS nostotrukkien tekniset tiedot
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
maksimivääntömomentti
M u
Muu
Mootto
Moo
ori
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
Mit
ittas
suht
hteett
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
P no
Paino
Mä
ääritt
ttely
yt
Nro.
B6
(kw)
34.1
34.1
(1/min)
2400
2400
( /cm#)
4/2216
4/2216
Nm/rpm
143/1800
143/1800
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
45
45
1203.SF
TFG 16/20 AS nostotrukkien tekniset tiedot
AH-J
Nro.
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
AH-J
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
1.2
Mallin nimi
TFG 16 AS
TFG 20 AS
1.2
Mallin nimi
TFG 16 AS
TFG 20 AS
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
LPG
LPG
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
1,6
2,0
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
1,6
2,0
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
395
395
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
395
395
1.9
Akseliväli
y(mm)
1400
1400
1.9
Akseliväli
y(mm)
1400
1400
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
3000
3250
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
3000
3250
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
4030/570
4630/620
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
4030/570
4630/620
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
1270/1730
1190/2060
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
1270/1730
1190/2060
1,69
1,61
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
P no
Paino
Pituusvakavuus
Mä
ääritt
ttely
yt
1.
3.2
Rengaskoko: etu
6.50--10 (14PR)
6.50--10 (14PR)
3.3
Rengaskoko: taka
18x7--8 (16PR)
18x7--8 (16PR)
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
895
895
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
870 (poikkeama)
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
4.12
Kytkentäkorkeus
4.19
Kokonaispituus
4.20
Pituus haarukan etuosaan
4.21
Pituusvakavuus
LPG
LPG
Istuen
Istuen
1,69
1,61
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.1
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
3.2
Rengaskoko: etu
6.50--10 (14PR)
6.50--10 (14PR)
3.3
Rengaskoko: taka
18x7--8 (16PR)
18x7--8 (16PR)
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
895
895
870 (poikkeama)
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
870 (poikkeama)
870 (poikkeama)
7/10
7/10
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
7/10
7/10
2080
2080
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2080
2080
100
100
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
100
100
3090
3090
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3090
3090
3670
3670
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
3670
3670
2130
2130
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2130
2130
h7(mm)
1005/1065
1005/1065
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
1005/1065
1005/1065
h10(mm)
375/545
375/545
4.12
Kytkentäkorkeus
h10(mm)
375/545
375/545
l1(mm)
3245
3300
4.19
Kokonaispituus
l1(mm)
3245
3300
l2(mm)
2245
2300
4.20
Pituus haarukan etuosaan
l2(mm)
2245
2300
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1070
1070
4.21
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1070
1070
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 2A
ISO 2A
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 2A
ISO 2A
4.24
Haarukkakuljettimen leveys / ulkopuoliset haarukat
b3(mm)
1000/849
1000/849
4.24
Haarukkakuljettimen leveys / ulkopuoliset haarukat
b3(mm)
1000/849
1000/849
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
115
115
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
115
115
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
135
135
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
135
135
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
3570
3615
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
3570
3615
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
3770
3815
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
3770
3815
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
1975
2020
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
1975
2020
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
18,0/18,5
18,0/18,5
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
18,0/18,5
18,0/18,5
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,56/0,65
0,55/0,65
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,56/0,65
0,55/0,65
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,55/0,52
0,55/0,53
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,55/0,52
0,55/0,53
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
14,6/7,4
14,5/7,1
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
14,6/7,4
14,5/7,1
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
32/25
28/22
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
32/25
28/22
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
4,8/4,6
4,9/4,7
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
4,8/4,6
4,9/4,7
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
7.1
Moottorin valmistaja / malli
FE 2.0
FE 2.0
7.1
Moottorin valmistaja / malli
FE 2.0
FE 2.0
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
(kw)
26
26
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
7.3
Laskettu rotaatio
(1/min)
2400
2400
7.3
Laskettu rotaatio
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
4/1998
4/1998
120/1600
120/1600
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
45
45
1203.SF
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
Mootto
Moo
ori
( /cm#)
Nm/rpm
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
Mit
ittas
suht
hteett
3.1
maksimivääntömomentti
M u
Muu
TFG 16/20 AS nostotrukkien tekniset tiedot
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
maksimivääntömomentti
M u
Muu
Mootto
Moo
ori
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
Mit
ittas
suht
hteett
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
P no
Paino
Mä
ääritt
ttely
yt
Nro.
B7
(kw)
26
26
(1/min)
2400
2400
( /cm#)
4/1998
4/1998
Nm/rpm
120/1600
120/1600
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
45
45
1203.SF
B7
DFG 20-- 30 BS nostotrukkien tekniset tiedot
M u
Muu
BH-J
Nro.
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
BH-J
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.2
Mallin nimi
DFG 20 BS
DFG 25 BS
DFG 30 BS
1.2
Mallin nimi
DFG 20 BS
DFG 25 BS
DFG 30 BS
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
Diesel
Diesel
Diesel
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
Diesel
Diesel
Diesel
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
Istuen
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
Istuen
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
2,0
2,5
3,0
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
2,0
2,5
3,0
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
500
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
500
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
450
450
480
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
450
450
480
1.9
Akseliväli
y(mm)
1685
1685
1685
1.9
Akseliväli
y(mm)
1685
1685
1685
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
3740
4170
4500
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
3740
4170
4500
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
5200/540
5800/870
6710/790
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
5200/540
5800/870
6710/790
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
1980/1760
1820/2350
1880/2620
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
1980/1760
1820/2350
1880/2620
1,54
1,65
1,48
1,54
1,65
1,48
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
Rengaskoko: etu
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
27x10--12 (14PR)
3.3
Rengaskoko: taka
6.50--10 (10PR)
6.50--10 (10PR)
6.50--10 (10PR)
3.2
Rengaskoko: etu
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
27x10--12 (14PR)
3.3
Rengaskoko: taka
6.50--10 (10PR)
6.50--10 (10PR)
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
2x/2
6.50--10 (10PR)
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
990
990
1045
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
990
990
1045
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
938 (poikkeama)
938 (poikkeama)
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
6/6
6/6
938
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
938 (poikkeama)
938 (poikkeama)
938
6/6
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
6/6
6/6
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2300
2300
6/6
2300
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2300
2300
2300
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
150
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3300
150
150
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
150
150
150
3300
3300
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3300
3300
3300
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
3896
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2220
3896
3896
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
3896
3896
3896
2220
2220
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2220
2220
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
2220
1095/1065
1095/1065
1095/1065
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
1095/1065
1095/1065
1095/1065
4.12
Kytkentäkorkeus
4.19
Kokonaispituus
h10(mm)
440/615
440/615
440/615
4.12
Kytkentäkorkeus
h10(mm)
440/615
440/615
440/615
l1(mm)
3515
3535
3640
4.19
Kokonaispituus
l1(mm)
3515
3535
4.20
Pituus haarukan etuosaan
3640
l2(mm)
2515
2535
2640
4.20
Pituus haarukan etuosaan
l2(mm)
2515
2535
4.21
2640
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1170
1170
1285
4.21
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1170
1170
1285
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
50/125/1000
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
50/125/1000
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 2A
ISO 2A
ISO 3A
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 2A
ISO 2A
ISO 3A
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
125
125
100
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
125
125
100
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
132
132
142
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
132
132
142
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
3925
3935
4050
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
3925
3935
4050
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
4125
4135
4250
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
4125
4135
4250
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
2265
2275
2360
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
2265
2275
2360
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
19,5/19,8
19,3/19,6
20,0/20,3
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
19,5/19,8
19,3/19,6
20,0/20,3
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,53/0,55
0,53/0,55
0,52/0,54
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,53/0,55
0,53/0,55
0,52/0,54
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,56/0,52
0,56/0,52
0,55/0,52
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,56/0,52
0,56/0,52
0,55/0,52
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
18,6/10,5
19,5/10,8
19,0/11,7
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
18,6/10,5
19,5/10,8
19,0/11,7
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
33/28
30/26
26/26
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
33/28
30/26
26/26
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
4,7/4,45
4,8/4,55
5,2/4,7
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
4,7/4,45
4,8/4,55
5,2/4,7
5.10
Ajojarrun tyyppi
7.1
Moottorin valmistaja / malli
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
7.3
Laskettu rotaatio
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
3.2
Pituusvakavuus
3.1
M tasuh
Mitta
uhtee
eet
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
3.1
P no
Paino
Pituusvakavuus
Mää
ääritt
ttely
yt
1.
maksimivääntömomentti
B8
DFG 20-- 30 BS nostotrukkien tekniset tiedot
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
hydrostatic
hydrostatic
5.10
Ajojarrun tyyppi
704.30 /704.26
(05/03 läthien)
704.30 /704.26
(05/03 läthien)
7.1
Moottorin valmistaja / malli
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
7.3
Laskettu rotaatio
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
(kw)
40
40
40
(1/min)
2100
2100
2100
( /cm#)
4/2955
4/2955
4/2955
Nm/rpm
190/1600
190/1600
190/1600
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
160
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
60
60
60
1203.SF
Mo
ootto
tori
hydrostatic
704.30 /704.26
(05/03 läthien)
maksimivääntömomentti
M u
Muu
Mo
ootto
tori
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
M tasuh
Mitta
uhtee
eet
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
P no
Paino
Mää
ääritt
ttely
yt
Nro.
B8
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
704.30 /704.26
(05/03 läthien)
704.30 /704.26
(05/03 läthien)
704.30 /704.26
(05/03 läthien)
(kw)
40
40
40
(1/min)
2100
2100
2100
( /cm#)
4/2955
4/2955
4/2955
Nm/rpm
190/1600
190/1600
190/1600
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
160
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
60
60
60
1203.SF
TFG 20-- 30 BS nostotrukkien tekniset tiedot
BH-J
Nro.
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
BH-J
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.2
Mallin nimi
TFG 20 BS
TFG 25 BS
TFG 30 BS
1.2
Mallin nimi
TFG 20 BS
TFG 25 BS
TFG 30 BS
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
LPG
LPG
LPG
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
LPG
LPG
LPG
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
Istuen
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
Istuen
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
2,0
2,5
3,0
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
2,0
2,5
3,0
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
500
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
500
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
450
450
480
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
450
450
480
1.9
Akseliväli
y(mm)
1685
1685
1685
1.9
Akseliväli
y(mm)
1685
1685
1685
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
3710
4140
4470
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
3710
4140
4470
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
5180/530
5780/860
6990/780
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
5180/530
5780/860
6990/780
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
1960/1750
1800/2340
1860/2610
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
1960/1750
1800/2340
1860/2610
1,54
1,65
1,48
1,54
1,65
1,48
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
Rengaskoko: etu
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
27x10--12 (14PR)
3.3
Rengaskoko: taka
6.50--10 (10PR)
6.50--10 (10PR)
6.50--10 (10PR)
3.2
Rengaskoko: etu
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
27x10--12 (14PR)
3.3
Rengaskoko: taka
6.50--10 (10PR)
6.50--10 (10PR)
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
2x/2
6.50--10 (10PR)
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
990
990
1045
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
990
990
1045
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
938 (poikkeama)
938 (poikkeama)
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
6/6
6/6
938
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
938 (poikkeama)
938 (poikkeama)
938
6/6
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
6/6
6/6
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2300
2300
6/6
2300
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2300
2300
2300
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
150
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3300
150
150
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
150
150
150
3300
3300
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3300
3300
3300
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
3896
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2220
3896
3896
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
3896
3896
3896
2220
2220
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2220
2220
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
2220
1095/1065
1095/1065
1095/1065
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
1095/1065
1095/1065
1095/1065
4.12
Kytkentäkorkeus
4.19
Kokonaispituus
h10(mm)
440/615
440/615
440/615
4.12
Kytkentäkorkeus
h10(mm)
440/615
440/615
440/615
l1(mm)
3515
3525
3640
4.19
Kokonaispituus
l1(mm)
3515
3525
4.20
Pituus haarukan etuosaan
3640
l2(mm)
2515
2525
2640
4.20
Pituus haarukan etuosaan
l2(mm)
2515
2525
4.21
2640
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1170
1170
1285
4.21
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1170
1170
1285
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
50/125/1000
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
40/100/1000
40/100/1000
50/125/1000
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 2A
ISO 2A
ISO 3A
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 2A
ISO 2A
ISO 3A
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
125
125
125
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
125
125
125
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
132
132
142
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
132
132
142
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
3925
3935
4050
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
3925
3935
4050
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
4125
4135
4250
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
4125
4135
4250
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
2265
2275
2360
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
2265
2275
2360
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
19,5/19,8
19,3/19,6
20,0/20,3
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
19,5/19,8
19,3/19,6
20,0/20,3
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,53/0,55
0,53/0,55
0,52/0,54
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,53/0,55
0,53/0,55
0,52/0,54
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,56/0.52
0,56/0.52
0,55/0,52
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,56/0.52
0,56/0.52
0,55/0,52
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
18,6/10,5
19,5/10,8
19,0/11,7
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
18,6/10,5
19,5/10,8
19,0/11,7
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
33/28
30/26
26/26
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
33/28
30/26
26/26
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
4,9/4,7
5,1/4,75
5,3/4,9
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
4,9/4,7
5,1/4,75
5,3/4,9
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
7.1
Moottorin valmistaja / malli
3.0 L4
3.0 L4
3.0 L4
7.1
Moottorin valmistaja / malli
3.0 L4
3.0 L4
3.0 L4
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
(kw)
44
44
44
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
(kw)
44
44
44
7.3
Laskettu rotaatio
(1/min)
2200
2200
2200
7.3
Laskettu rotaatio
(1/min)
2200
2200
2200
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
( /cm#)
4/2966
4/2966
4/2966
Nm/rpm
196/1600
196/1600
196/1600
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
160
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
60
60
60
1203.SF
B9
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
M tasuh
Mitta
uhtee
eet
3.2
Pituusvakavuus
3.1
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
Mootto
Moo
ori
3.1
P no
Paino
Pituusvakavuus
Mää
ääritt
ttely
yt
1.
maksimivääntömomentti
M u
Muu
TFG 20-- 30 BS nostotrukkien tekniset tiedot
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
maksimivääntömomentti
M u
Muu
Mootto
Moo
ori
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
M tasuh
Mitta
uhtee
eet
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
P no
Paino
Mää
ääritt
ttely
yt
Nro.
( /cm#)
4/2966
4/2966
4/2966
Nm/rpm
196/1600
196/1600
196/1600
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
160
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
60
60
60
1203.SF
B9
DFG 40-- 50 CS nostotrukkien tekniset tiedot
Muu
uu
CH-J
Nro.
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
CH-J
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.2
Mallin nimi
DFG 40 CS
DFG 45 CS
DFG 50 CS
1.2
Mallin nimi
DFG 40 CS
DFG 45 CS
DFG 50 CS
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
Diesel
Diesel
Diesel
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
Diesel
Diesel
Diesel
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
Istuen
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
Istuen
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
4,0
4,5
5,0
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
4,0
4,5
5,0
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
600
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
600
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
564
564
579
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
564
564
579
1.9
Akseliväli
y(mm)
1985
1985
1985
1.9
Akseliväli
y(mm)
1985
1985
1985
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
6140
6540
7080
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
6140
6540
7080
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
9100/1040
9980/1060
10700/1380
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
9100/1040
9980/1060
10700/1380
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
2860/3280
2980/3560
2840/4240
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
2860/3280
2980/3560
2840/4240
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Rengaskoko: etu
8.25--15 (18PR)
8.25--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Rengaskoko: taka
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
1165
1165
1165
1163
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
1163
1163
1163
7/11
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
7/11
7/11
7/11
2540
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2540
2540
2540
150
150
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
150
150
150
3500
3500
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3500
3500
3500
4200
4350
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
4200
4200
4350
2350
2350
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2350
2350
2350
1225/
1225/
1225/
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
1225/
1225/
1225/
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
4.12
Kytkentäkorkeus
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
l1(mm)
4100
4100
4240
4.19
Kokonaispituus
l1(mm)
4100
4100
4240
l2(mm)
2990
2990
3090
4.20
Pituus haarukan etuosaan
l2(mm)
2990
2990
3090
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
4.21
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
4.24
Haarukkakuljettimen leveys / ulkopuoliset haarukat
b3(mm)
1260
1260
1260
4.24
Haarukkakuljettimen leveys / ulkopuoliset haarukat
b3(mm)
1260
1260
1260
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
190
190
190
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
190
190
190
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
230
230
230
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
230
230
230
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
4440
4440
4555
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
4440
4440
4555
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
4640
4640
4755
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
4640
4640
4755
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
2650
2650
2750
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
2650
2650
2750
4.36
Pienin etäisyys saranapisteeseen
b13
900
900
900
4.36
Pienin etäisyys saranapisteeseen
b13
900
900
900
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
24/25
24/25
24/25
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
24/25
24/25
24/25
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,52/0,55
0,51/0,55
0,50,0,55
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,52/0,55
0,51/0,55
0,50,0,55
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,52/0,38
0,52/0,38
0,52/0,38
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,52/0,38
0,52/0,38
0,52/0,38
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
33,8/16,0
36,4/15,7
37,4/15,5
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
33,8/16,0
36,4/15,7
37,4/15,5
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
34/26
33/24
31/22
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
34/26
33/24
31/22
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
5,3/4,8
5,5/5,0
5,7/5,2
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
5,3/4,8
5,5/5,0
5,7/5,2
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
7.1
Moottorin valmistaja / malli
1004.4 2
1004.4 2
1004.4 2
7.1
Moottorin valmistaja / malli
1004.4 2
1004.4 2
1004.4 2
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
(kw)
60
60
60
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
(kw)
60
60
60
7.3
Laskettu rotaatio
(1/min)
2200
2200
2200
7.3
Laskettu rotaatio
(1/min)
2200
2200
2200
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
( /cm#)
4/4230
4/4230
4/4230
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
( /cm#)
4/4230
4/4230
4/4230
SE(L)/SE(L)
Rengaskoko: etu
8.25--15 (18PR)
8.25--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Rengaskoko: taka
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
1165
1165
1165
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
1163
1163
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
7/11
7/11
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2540
2540
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
150
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3500
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
4200
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2350
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
4.12
Kytkentäkorkeus
4.19
Kokonaispituus
4.20
Pituus haarukan etuosaan
4.21
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
SE(L)/SE(L)
M tasuh
Mitta
uhtee
eet
3.2
Pituusvakavuus
3.1
SE(L)/SE(L)
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
Mootto
Moo
ori
3.1
P no
Paino
Pituusvakavuus
Mä
ääritt
ttely
yt
1.
maksimivääntömomentti
B 10
DFG 40-- 50 CS nostotrukkien tekniset tiedot
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
Nm/rpm
maksimivääntömomentti
Nm/rpm
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
160
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
160
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
30
30
30
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
30
30
30
8.4
Perävaunun kiinnity tyyppi / DIN--tyyppi
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
8.4
Perävaunun kiinnity tyyppi / DIN--tyyppi
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
1203.SF
Muu
uu
Mootto
Moo
ori
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
M tasuh
Mitta
uhtee
eet
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
P no
Paino
Mä
ääritt
ttely
yt
Nro.
B 10
1203.SF
DFG 40-- 50 CS (09/03 läthien) nostotrukkien tekniset tiedot
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
Nro.
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
CH-J
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.2
Mallin nimi
DFG 40 CS
DFG 45 CS
DFG 50 CS
1.2
Mallin nimi
DFG 40 CS
DFG 45 CS
DFG 50 CS
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
Diesel
Diesel
Diesel
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
Diesel
Diesel
Diesel
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
Istuen
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
Istuen
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
4,0
4,5
5,0
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
4,0
4,5
5,0
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
600
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
600
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
564
564
579
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
564
564
579
1.9
Akseliväli
y(mm)
1985
1985
1985
1.9
Akseliväli
y(mm)
1985
1985
1985
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
6279
6669
7434
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
6279
6669
7434
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
8954/1325
9869/1300
10762/1673
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
8954/1325
9869/1300
10762/1673
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
2810/3469
2937/3732
2795/4639
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
2810/3469
2937/3732
2795/4639
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Rengaskoko: etu
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Rengaskoko: taka
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
1180
1180
1170
1160
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
1160
1160
1160
7/11
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
7/11
7/11
7/11
2540
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2540
2540
2540
150
150
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
150
150
150
3500
3500
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3500
3500
3500
4200
4350
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
4200
4200
4350
2370
2370
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2370
2370
2370
1225/1010
1225/1010
1225/1010
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
1225/1010
1225/1010
1225/1010
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
4.12
Kytkentäkorkeus
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
l1(mm)
4145
4145
4260
4.19
Kokonaispituus
l1(mm)
4145
4145
4260
l2(mm)
2995
2995
3110
4.20
Pituus haarukan etuosaan
l2(mm)
2995
2995
3110
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
4.21
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
4.24
Haarukkakuljettimen leveys / ulkopuoliset haarukat
b3(mm)
1260
1260
1260
4.24
Haarukkakuljettimen leveys / ulkopuoliset haarukat
b3(mm)
1260
1260
1260
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
190
190
190
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
190
190
190
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
230
230
230
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
230
230
230
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
4419
4419
4569
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
4419
4419
4569
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
4619
4619
4769
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
4619
4619
4769
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
2655
2655
2790
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
2655
2655
2790
4.36
Pienin etäisyys saranapisteeseen
b13
900
900
900
4.36
Pienin etäisyys saranapisteeseen
b13
900
900
900
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
22,2/22,5
21,7/22,5
21/22,5
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
22,2/22,5
21,7/22,5
21/22,5
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,52/0,53
0,51/0,53
0,50/0,53
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,52/0,53
0,51/0,53
0,50/0,53
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,51/0,49
0,51/0,49
0,51/0,49
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,51/0,49
0,51/0,49
0,51/0,49
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
38,0/16,73
37,10/16,73
36,83/16,73
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
38,0/16,73
37,10/16,73
36,83/16,73
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
36,8/26,4
33/25
29,6/22,5
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
36,8/26,4
33/25
29,6/22,5
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
5,7/5,2
5,0/4,5
5,1/4,6
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
5,7/5,2
5,0/4,5
5,1/4,6
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
7.1
Moottorin valmistaja / malli
1104C--44
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
7.3
Laskettu rotaatio
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
SE(L)/SE(L)
Rengaskoko: etu
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Rengaskoko: taka
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
1180
1180
1170
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
1160
1160
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
7/11
7/11
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2540
2540
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
150
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3500
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
4200
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2370
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
4.12
Kytkentäkorkeus
4.19
Kokonaispituus
4.20
Pituus haarukan etuosaan
4.21
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
SE(L)/SE(L)
M tasuh
Mitta
uhtee
eet
3.2
Pituusvakavuus
3.1
SE(L)/SE(L)
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
1104C--44
1104C--44
1104C--44
7.1
Moottorin valmistaja / malli
(kw)
61,5
61,5
61,5
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
(1/min)
2200
2200
2200
7.3
Laskettu rotaatio
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
( /cm#)
4/4400
4/4400
4/4400
Nm/rpm
302/1400
302/1400
302/1400
Mootto
Moo
ori
3.1
P no
Paino
Pituusvakavuus
Mä
ääritt
ttely
yt
1.
maksimivääntömomentti
Muu
uu
DFG 40-- 50 CS (09/03 läthien) nostotrukkien tekniset tiedot
CH-J
maksimivääntömomentti
1104C--44
1104C--44
(kw)
61,5
61,5
61,5
(1/min)
2200
2200
2200
( /cm#)
4/4400
4/4400
4/4400
Nm/rpm
302/1400
302/1400
302/1400
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
160
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
160
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
30
30
30
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
30
30
30
8.4
Perävaunun kiinnity tyyppi / DIN--tyyppi
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
8.4
Perävaunun kiinnity tyyppi / DIN--tyyppi
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
1203.SF
B 11
Muu
uu
Mootto
Moo
ori
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
M tasuh
Mitta
uhtee
eet
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
P no
Paino
Mä
ääritt
ttely
yt
Nro.
1203.SF
B 11
TFG 40-- 50 CS nostotrukkien tekniset tiedot
Muu
uu
CH-J
Nro.
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
CH-J
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.2
Mallin nimi
TFG 40 CS
TFG 45 CS
TFG 50 CS
1.2
Mallin nimi
TFG 40 CS
TFG 45 CS
TFG 50 CS
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
LPG
LPG
LPG
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
LPG
LPG
LPG
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
Istuen
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
Istuen
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
4,0
4,5
5,0
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
4,0
4,5
5,0
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
600
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
600
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
564
564
579
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
564
564
579
1.9
Akseliväli
y(mm)
1985
1985
1985
1.9
Akseliväli
y(mm)
1985
1985
1985
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
6140
6540
7080
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
6140
6540
7080
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
9100/1040
9980/1060
10720/1360
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
9100/1040
9980/1060
10720/1360
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
2860/3280
2980/3560
2840/4240
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
2860/3280
2980/3560
2840/4240
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Rengaskoko: etu
8.25--15 (18PR)
8.25--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Rengaskoko: taka
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
1165
1165
1165
1163
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
1163
1163
1163
7/11
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
7/11
7/11
7/11
2540
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2540
2540
2540
150
150
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
150
150
150
3500
3500
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3500
3500
3500
4200
4350
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
4200
4200
4350
2350
2350
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2350
2350
2350
1225/
1225/
1225/
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
1225/
1225/
1225/
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
4.12
Kytkentäkorkeus
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
l1(mm)
4140
4140
4240
4.19
Kokonaispituus
l1(mm)
4140
4140
4240
l2(mm)
2990
2990
3090
4.20
Pituus haarukan etuosaan
l2(mm)
2990
2990
3090
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
4.21
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
4.24
Haarukkakuljettimen leveys / ulkopuoliset haarukat
b3(mm)
1260
1260
1260
4.24
Haarukkakuljettimen leveys / ulkopuoliset haarukat
b3(mm)
1260
1260
1260
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
190
190
190
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
190
190
190
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
230
230
230
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
230
230
230
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
4440
4440
4555
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
4440
4440
4555
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
4640
4640
4755
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
4640
4640
4755
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
2650
2650
2750
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
2650
2650
2750
4.36
Pienin etäisyys saranapisteeseen
b13
900
900
900
4.36
Pienin etäisyys saranapisteeseen
b13
900
900
900
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
24/25
24/25
24/25
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
24/25
24/25
24/25
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,52/0,55
0,51/0,55
0,50/0,55
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,52/0,55
0,51/0,55
0,50/0,55
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,52/0,38
0,52/0,38
0,52/0,38
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,52/0,38
0,52/0,38
0,52/0,38
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
33,8/16,0
36,4/15,7
37,4/15,5
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
33,8/16,0
36,4/15,7
37,4/15,5
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
34/26
33/24
31/22
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
34/26
33/24
31/22
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
5,3/4,8
5,5/5,0
5,7/5,2
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
5,3/4,8
5,5/5,0
5,7/5,2
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
7.1
Moottorin valmistaja / malli
4.3 V6
4.3 V6
4.3 V6
7.1
Moottorin valmistaja / malli
4.3 V6
4.3 V6
4.3 V6
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
(kw)
67
67
67
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
(kw)
67
67
67
7.3
Laskettu rotaatio
(1/min)
2200
2200
2200
7.3
Laskettu rotaatio
(1/min)
2200
2200
2200
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
( /cm#)
6/4294
6/4294
6/4294
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
( /cm#)
6/4294
6/4294
6/4294
SE(L)/SE(L)
Rengaskoko: etu
8.25--15 (18PR)
8.25--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Rengaskoko: taka
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
7.00--12 (12PR)
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
1165
1165
1165
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
1163
1163
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
7/11
7/11
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2540
2540
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
150
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3500
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
4200
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2350
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
4.12
Kytkentäkorkeus
4.19
Kokonaispituus
4.20
Pituus haarukan etuosaan
4.21
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
SE(L)/SE(L)
M tasuh
Mitta
uhtee
eet
3.2
Pituusvakavuus
3.1
SE(L)/SE(L)
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
Mootto
Moo
ori
3.1
P no
Paino
Pituusvakavuus
Mä
ääritt
ttely
yt
1.
maksimivääntömomentti
B 12
TFG 40-- 50 CS nostotrukkien tekniset tiedot
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
Nm/rpm
maksimivääntömomentti
Nm/rpm
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
160
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
160
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
30
30
30
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
30
30
30
8.4
Perävaunun kiinnity tyyppi / DIN--tyyppi
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
8.4
Perävaunun kiinnity tyyppi / DIN--tyyppi
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
1203.SF
Muu
uu
Mootto
Moo
ori
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
M tasuh
Mitta
uhtee
eet
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
P no
Paino
Mä
ääritt
ttely
yt
Nro.
B 12
1203.SF
TFG 40-- 50 CS (09/03 läthien) nostotrukkien tekniset tiedot
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
Nro.
Koodi
(yksikkö)
Kuvaus
CH-J
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.
Valmistaja
Jungheinrich
Jungheinrich
Jungheinrich
1.2
Mallin nimi
TFG 40 CS
TFG 45 CS
TFG 50 CS
1.2
Mallin nimi
TFG 40 CS
TFG 45 CS
TFG 50 CS
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
LPG
LPG
LPG
1.3
Voimansiirto: sähkö, diesel, bensiini, LPG, muu
LPG
LPG
LPG
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
Istuen
1.4
Ohjaus: käsi, jalankulkija, seisten, istuen, tilausten haku
Istuen
Istuen
Istuen
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
4,0
4,5
5,0
1.5
Kuormituskyky
Q(t)
4,0
4,5
5,0
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
600
1.6
Kuorman keskipiste
c(mm)
500
500
600
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
564
564
579
1.8
Kuorman etäisyys
x(mm)
564
564
579
1.9
Akseliväli
y(mm)
1985
1985
1985
1.9
Akseliväli
y(mm)
1985
1985
1985
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
6279
6669
7434
2.1
Paino ilman kuormaa
(kg)
6279
6669
7434
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
8954/1325
9869/1300
10762/1673
2.2
Akselipaino kuormalla, etu/taka
(kg)
8954/1325
9869/1300
10762/1673
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
2810/3469
2937/3732
2795/4639
2.3
Akselipaino ilman kuormaa, etu/taka
(kg)
2810/3469
2937/3732
2795/4639
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
SE(L)/SE(L)
3.2
Rengaskoko: etu
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Rengaskoko: taka
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
1180
1180
1170
1160
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
1160
1160
1160
7/11
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
7/11
7/11
7/11
2540
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2540
2540
2540
150
150
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
150
150
150
3500
3500
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3500
3500
3500
4200
4350
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
4200
4200
4350
2370
2370
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2370
2370
2370
1225/1010
1225/1010
1225/1010
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
1225/1010
1225/1010
1225/1010
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
4.12
Kytkentäkorkeus
h10(mm)
535/700
535/700
535/700
l1(mm)
4145
4145
4260
4.19
Kokonaispituus
l1(mm)
4145
4145
4260
l2(mm)
2995
2995
3110
4.20
Pituus haarukan etuosaan
l2(mm)
2995
2995
3110
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
4.21
Kokonaisleveys
b1/b2(mm)
1400
1400
1400
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.22
Haarukan mitat
s/e/l(mm)
50/125/1150
50/125/1150
60/150/1150
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
4.23
Kuljettimen DIN 15173, ISO 2328, luokka/malli A, B
ISO 3A
ISO 3A
ISO 4A
4.24
Haarukkakuljettimen leveys / ulkopuoliset haarukat
b3(mm)
1260
1260
1260
4.24
Haarukkakuljettimen leveys / ulkopuoliset haarukat
b3(mm)
1260
1260
1260
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
190
190
190
4.31
Maavara kuormalla maston alla
m1(mm)
190
190
190
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
230
230
230
4.32
Maavara akselivälin keskellä
m2(mm)
230
230
230
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
4419
4419
4569
4.33
Läpikulkuleveys 1000x1200 poikittaisen alustan kanssa
Ast(mm)
4419
4419
4569
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
4619
4619
4769
4.34
Läpikulkuleveys 800x1200 pitkittäisen alustan kanssa
Ast(mm)
4619
4619
4769
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
2655
2655
2790
4.35
Kääntösäde
Wa(mm)
2655
2655
2790
4.36
Pienin etäisyys saranapisteeseen
b13
900
900
900
4.36
Pienin etäisyys saranapisteeseen
b13
900
900
900
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
21,5/21,5
21,5/21,5
21,5/21,5
5.1
Kulkunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(km/h)
21,5/21,5
21,5/21,5
21,5/21,5
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,52/0,53
0,51/0,53
0,50/0,53
5.2
Nostonopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,52/0,53
0,51/0,53
0,50/0,53
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,51/0,49
0,51/0,49
0,51/0,49
5.3
Laskunopeus kuormalla / ilman kuormaa
(m/s)
0,51/0,49
0,51/0,49
0,51/0,49
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
38/20,5
37/20,5
35,5/20,5
5.5
Vetokyky kuormalla / ilman kuormaa
(kN)
38/20,5
37/20,5
35,5/20,5
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
36/32,6
33/30,7
27/24,5
5.7
Kaltevuusprosentti kuormalla / ilman kuormaa
(%)
36/32,6
33/30,7
27/24,5
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
6/5,6
6,1/5,6
6,2/5,6
5.9
Kiihdytysaika kuormalla / ilman kuormaa
s
6/5,6
6,1/5,6
6,2/5,6
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
5.10
Ajojarrun tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
7.1
Moottorin valmistaja / malli
4.3 V6
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
7.3
Laskettu rotaatio
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
SE(L)/SE(L)
Rengaskoko: etu
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.00--15 (18PR)
3.3
Rengaskoko: taka
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
28 x 9 -- 15
3.5
Pyörät, numerot etu/taka (x=veto)
2x/2
2x/2
2x/2
3.6
Ohjauskiskon leveys, etu
b10(mm)
1180
1180
1170
3.7
Ohjauskiskon leveys, taka
b11(mm)
1160
1160
4.1
Maston/kuljettimen kallistuma, eteen/taakse
Grad.
7/11
7/11
4.2
Maston korkeus alaslaskettuna
h1(mm)
2540
2540
4.3
Vapaa nosto
h2(mm)
150
4.4
Noston korkeus
h3(mm)
3500
4.5
Pidennetyn maston korkeus
h4(mm)
4200
4.7
Ohjaamon katon korkeus
h6(mm)
2370
4.8
Istuimen korkeus / kuljettajan päävara (SIP 100 mm)
h7(mm)
4.12
Kytkentäkorkeus
4.19
Kokonaispituus
4.20
Pituus haarukan etuosaan
4.21
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
SE(L)/SE(L)
M tasuh
Mitta
uhtee
eet
3.2
Pituusvakavuus
3.1
SE(L)/SE(L)
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
Rengastyyppi: joustorengas, superjoustorengas, ilmarengas, polyuretaani
4.3 V6
4.3 V6
4.3 V6
7.1
Moottorin valmistaja / malli
(kw)
67
67
67
7.2
Moottorin ISO 1585:n mukainen teho
(1/min)
2200
2200
2200
7.3
Laskettu rotaatio
( /cm#)
6/4294
6/4294
6/4294
7.4
Sylinterien määrä/tilavuus
Mootto
Moo
ori
3.1
P no
Paino
Pituusvakavuus
Mä
ääritt
ttely
yt
1.
maksimivääntömomentti
Muu
uu
TFG 40-- 50 CS (09/03 läthien) nostotrukkien tekniset tiedot
CH-J
Nm/rpm
maksimivääntömomentti
4.3 V6
4.3 V6
(kw)
67
67
67
(1/min)
2200
2200
2200
( /cm#)
6/4294
6/4294
6/4294
Nm/rpm
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
8.1
Voimansiirtokontrollin tyyppi
hydrostatic
hydrostatic
hydrostatic
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
160
8.2
Hydrauliöljyn paine lisälaitteille
(bar)
160
160
160
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
30
30
30
8.3
Öljynvirtaus lisälaitteille
l/min
30
30
30
8.4
Perävaunun kiinnity tyyppi / DIN--tyyppi
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
8.4
Perävaunun kiinnity tyyppi / DIN--tyyppi
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
15170 / tyyppi h
1203.SF
B 13
Muu
uu
Mootto
Moo
ori
Suo
uoritu
tusk
kyky
y
M tasuh
Mitta
uhtee
eet
Pyö
yörät/
t/run
nko
o
P no
Paino
Mä
ääritt
ttely
yt
Nro.
1203.SF
B 13
3.1
Tekninen taulukko - DFG/TFG 16/20 AS
3.1
Ohjausjärjestelmä
TYYPPI
Täysin hydrostaattinen
TYYPPI
Täysin hydrostaattinen
PUMPPU
Kuten päähydraulijärjestelmässä
PUMPPU
Kuten päähydraulijärjestelmässä
KÄSIPUMPPU
Tyyppi OSPB 70
KÄSIPUMPPU
Tyyppi OSPB 70
OHJAUSPYÖRÄN KIERROSTEN MÄÄRÄ
ÄÄRIASENNOSTA TOISEEN
5
OHJAUSPYÖRÄN KIERROSTEN MÄÄRÄ
ÄÄRIASENNOSTA TOISEEN
5
Vetoakseli
Vetoakseli
TYYPPI
Säteismäntäpyörämoottorit
TYYPPI
Säteismäntäpyörämoottorit
PYÖRÄMOOTTORIN MALLI
ESE 02
PYÖRÄMOOTTORIN MALLI
ESE 02
VOITELUAINEEN KAPASITEETTI
Ei tule kysymykseen
VOITELUAINEEN KAPASITEETTI
Ei tule kysymykseen
Mootori - DFG 16/20 AS
Mootori - DFG 16/20 AS
TYYPPI
404C.22 4--sylinterinen
TYYPPI
404C.22 4--sylinterinen
SYTYTYSJÄRJESTYS
1 3 4 2
SYTYTYSJÄRJESTYS
1 3 4 2
SÄÄDETTY NOPEUS
2400 rpm (ei kuormitusta)
880 rpm (joutokäynti)
SÄÄDETTY NOPEUS
2400 rpm (ei kuormitusta)
880 rpm (joutokäynti)
VENTTIILINVÄLYS
0,20mm kylmä
VENTTIILINVÄLYS
0,20mm kylmä
ÖLJYNPAINE
4,5 bar @ 2300rpm
ÖLJYNPAINE
4,5 bar @ 2300rpm
ÖLJYPOHJAN KAPASITEETTI
8,9 litraa
ÖLJYPOHJAN KAPASITEETTI
8,9 litraa
POLTTOAINESÄILIÖN KAPASITEETTI
42 litraa
POLTTOAINESÄILIÖN KAPASITEETTI
42 litraa
JÄÄHDYTYSAINEEN KAPASITEETTI
7,0 litraa
JÄÄHDYTYSAINEEN KAPASITEETTI
7,0 litraa
Mootori - TFG 16/20 AS
B 14
Tekninen taulukko - DFG/TFG 16/20 AS
Ohjausjärjestelmä
Mootori - TFG 16/20 AS
TYYPPI
FE 2.0 4--sylinterinen
TYYPPI
FE 2.0 4--sylinterinen
SYTYTYSJÄRJESTYS
1 3 4 2
SYTYTYSJÄRJESTYS
1 3 4 2
KAPASITEETTI
1998cc
KAPASITEETTI
1998cc
SÄÄDETTY NOPEUS
3100 rpm (ei kuormitusta)
830 rpm (joutokäynti)
SÄÄDETTY NOPEUS
3100 rpm (ei kuormitusta)
830 rpm (joutokäynti)
ÖLJYNPAINE
3,0 bar @ 2300rpm
ÖLJYNPAINE
3,0 bar @ 2300rpm
SYTYSTULPAN TYYPPI
NGK BPR 2E tai DENSO W9EXR--U
SYTYSTULPAN TYYPPI
NGK BPR 2E tai DENSO W9EXR--U
SYTYTYSTULPAN ELEKTRODIN VÄLI
0,80mm
SYTYTYSTULPAN ELEKTRODIN VÄLI
0,80mm
KATKOJAN KÄRKIVÄLI
Ei tule kysymykseen (sähkötoiminen sytytys)
KATKOJAN KÄRKIVÄLI
Ei tule kysymykseen (sähkötoiminen sytytys)
ÖLJYPOHJAN KAPASITEETTI
4,3 litraa
ÖLJYPOHJAN KAPASITEETTI
4,3 litraa
POLTTOAINESÄILIÖN KAPASITEETTI
Ei tule kysymykseen
POLTTOAINESÄILIÖN KAPASITEETTI
Ei tule kysymykseen
JÄÄHDYTYSAINEEN KAPASITEETTI
9,0 litraa
JÄÄHDYTYSAINEEN KAPASITEETTI
9,0 litraa
1203.SF
B 14
1203.SF
Ilmanpuhdistin
Ilmanpuhdistin
TYYPPI
Cyclopac -- kuiva suodinpanos
TYYPPI
Jarrujärjestelmä
Jarrujärjestelmä
TYPE
Täysin hydrostaattinen
TYPE
Täysin hydrostaattinen
PYSÄKÖINTIJARRU
Levy, toimii hydraulipainejärjestelmän avulla
PYSÄKÖINTIJARRU
Levy, toimii hydraulipainejärjestelmän avulla
Pyörät ja renkaat
Pyörät ja renkaat
RENGASKOOT
RENGASPAINEET
PYÖRÄNMUTTERIN
KIREYS
Katso erillistä taulukkoa
RENGASKOOT
Malli
Vetoakseli -- bar
Ohjausakseli -- bar
DFG/TFG AS
7,75
9,0
Malli
Vetoakseli -- Nm
Ohjausakseli -- Nm
DFG/TFG AS
235
176
RENGASPAINEET
PYÖRÄNMUTTERIN
KIREYS
Renkaat
A
Cyclopac -- kuiva suodinpanos
Malli
Vetoakseli -- bar
Ohjausakseli -- bar
DFG/TFG AS
7,75
9,0
Malli
Vetoakseli -- Nm
Ohjausakseli -- Nm
DFG/TFG AS
235
176
Renkaat
AKSELI
RENKAAN KOKO
Veto
6.50x10 PR
Ohjaus
18x7 PR
Veto
6.50x10
Ohjaus
18x7
Veto
23x9x10 PR
Ohjaus
18x7 PR
Veto
23x9x10
Ohjaus
18x7
RAKENNE
MALLI
Ilmarengas ristikudos
Ilmarengas,
DFG/TFG AS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG AS
Ilmarengas ristikudos
Ilmarengas,
DFG/TFG AS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG AS
Trukkiin ei saa asentaa renkaita, jotka eivät ole alkuperäisen teknisen erittelyn
mukaisia.
Melutaso
PYSYVÄ ÄÄNENPAINETASO
EN 12053. ISO 4871 --standardin
KESKIMÄÄRÄINEN KOKO RUNGON
TÄRINÄARVO
EN 13059:n mukaan
A
AKSELI
RENKAAN KOKO
Veto
6.50x10 PR
Ohjaus
18x7 PR
Veto
6.50x10
Ohjaus
18x7
Veto
23x9x10 PR
Ohjaus
18x7 PR
Veto
23x9x10
Ohjaus
18x7
RAKENNE
MALLI
Ilmarengas ristikudos
Ilmarengas,
DFG/TFG AS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG AS
Ilmarengas ristikudos
Ilmarengas,
DFG/TFG AS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG AS
Trukkiin ei saa asentaa renkaita, jotka eivät ole alkuperäisen teknisen erittelyn
mukaisia.
Melutaso
<80 dB (A)
Pysyvän äänenpainetaso on arvo, joka
määräytyy standardin mukaan ja ottaa huomioon
äänen painetason ajettaessa, nostettaessa ja
tyhjäkäynnin aikana. Äänen--painetaso mitataan
ajajan korvan kohdalta.
Värinä
1203.SF
Katso erillistä taulukkoa
PYSYVÄ ÄÄNENPAINETASO
EN 12053. ISO 4871 --standardin
<80 dB (A)
Pysyvän äänenpainetaso on arvo, joka
määräytyy standardin mukaan ja ottaa huomioon
äänen painetason ajettaessa, nostettaessa ja
tyhjäkäynnin aikana. Äänen--painetaso mitataan
ajajan korvan kohdalta.
Värinä
0,57 m/[email protected]
Kiihdytystärinä, joka kohdistuu kehoon
toiminta--asennossa on lineaarinen, integroitu,
painotettu kiihtyvyys pystyasennossa standardin
mukaan. Se määritetään ylitettäessä kynnyksiä
tasaisella nopeudella.
B 15
KESKIMÄÄRÄINEN KOKO RUNGON
TÄRINÄARVO
EN 13059:n mukaan
1203.SF
0,57 m/[email protected]
Kiihdytystärinä, joka kohdistuu kehoon
toiminta--asennossa on lineaarinen, integroitu,
painotettu kiihtyvyys pystyasennossa standardin
mukaan. Se määritetään ylitettäessä kynnyksiä
tasaisella nopeudella.
B 15
Sähköjärjestelmä
Sähköjärjestelmä
JÄRJESTELMÄ
12 V, negatiivinen maatto
JÄRJESTELMÄ
12 V, negatiivinen maatto
SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS
(EMC)
Seuraavien raja--arvojen noudattaminen
tuotestandardin “Teollisuustrukkien
elektromagneettinen yhteensopivuus (9/95)”
mukaan.
S Häiriösäteily (EN 50081--1)
S Häiriösieto (EN 50 082--2)
S Elektrostaattinen purkaus (EN 61000--4--2)
SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS
(EMC)
Seuraavien raja--arvojen noudattaminen
tuotestandardin “Teollisuustrukkien
elektromagneettinen yhteensopivuus (9/95)”
mukaan.
S Häiriösäteily (EN 50081--1)
S Häiriösieto (EN 50 082--2)
S Elektrostaattinen purkaus (EN 61000--4--2)
Hydraulijärjestelmä
Hydraulijärjestelmä
HYDRAULIPUMPPU
1PX Series
HYDRAULIPUMPPU
1PX Series
HALLINTAVENTTIILI
5000 Series
HALLINTAVENTTIILI
5000 Series
OHJAUSPAINE
106 bar
OHJAUSPAINE
106 bar
PÄÄPAINE
215 bar
PÄÄPAINE
215 bar
SÄILIÖN KAPASITEETTI
46 litraa
SÄILIÖN KAPASITEETTI
46 litraa
HYDRAULIJÄRJESTELMÄN KAPASITEETTI
51 litraa
HYDRAULIJÄRJESTELMÄN KAPASITEETTI
51 litraa
Käyttöolosuhteet
VALLITSEVA LÄMPÖTILA
S Käytön aikana
A
B 16
Käyttöolosuhteet
VALLITSEVA LÄMPÖTILA
S Käytön aikana
--15_C -- +40_C
Käytettäessä trukkia jatkuvasti alle 0_C lämpötilassa, on suositeltavaa, että
hydrauliseen järjestelmään asennetaan jäätymisen kestävää öljyä valmistajan
suositusten mukaisesti.
Käytettäessä trukkia jäähdytetyillä alueilla tai alttiina voimakkaiden lämpötilan ja
ilmankosteuden vaihteluille, teollisten trukkien käyttöön vaaditaan erityisvarusteet ja
käyttölupa.
1203.SF
A
B 16
--15_C -- +40_C
Käytettäessä trukkia jatkuvasti alle 0_C lämpötilassa, on suositeltavaa, että
hydrauliseen järjestelmään asennetaan jäätymisen kestävää öljyä valmistajan
suositusten mukaisesti.
Käytettäessä trukkia jäähdytetyillä alueilla tai alttiina voimakkaiden lämpötilan ja
ilmankosteuden vaihteluille, teollisten trukkien käyttöön vaaditaan erityisvarusteet ja
käyttölupa.
1203.SF
3.2
Tekninen taulukko - DFG/TFG 20-- 30 BS
3.2
Ohjausjärjestelmä
Tekninen taulukko - DFG/TFG 20-- 30 BS
Ohjausjärjestelmä
TYYPPI
Täysin hydrostaattinen
TYYPPI
Täysin hydrostaattinen
PUMPPU
Kuten päähydraulijärjestelmässä
PUMPPU
Kuten päähydraulijärjestelmässä
KÄSIPUMPPU
Tyyppi OSPC 70--LS
KÄSIPUMPPU
Tyyppi OSPC 70--LS
OHJAUSPYÖRÄN KIERROSTEN MÄÄRÄ
ÄÄRIASENNOSTA TOISEEN
4,75
OHJAUSPYÖRÄN KIERROSTEN MÄÄRÄ
ÄÄRIASENNOSTA TOISEEN
4,75
Vetoakseli
Vetoakseli
TYYPPI
Säteismäntäakseli
TYYPPI
Säteismäntäakseli
PYÖRÄMOOTTORIN MALLI
ES05 1--111--F05--2G30--000
PYÖRÄMOOTTORIN MALLI
ES05 1--111--F05--2G30--000
VOITELUAINEEN KAPASITEETTI
Ei tule kysymykseen
VOITELUAINEEN KAPASITEETTI
Ei tule kysymykseen
Mootori - DFG BS
Mootori - DFG BS
TYYPPI
704.30 / 704.26 (05/03 läthien)
4--sylinterinen, suoraruiskutus
TYYPPI
704.30 / 704.26 (05/03 läthien)
4--sylinterinen, suoraruiskutus
SYTYTYSJÄRJESTYS
1 3 4 2
SYTYTYSJÄRJESTYS
1 3 4 2
KAPASITEETTI
2955cc (704.30) / 2555 cc (704.26)
KAPASITEETTI
2955cc (704.30) / 2555 cc (704.26)
SÄÄDETTY NOPEUS
2400 rpm (Tyyppi 704.30, ei kuormitusta)
2500 rpm (Tyyppi 704.26, ei kuormitusta)
900 rpm (Tyyppi 704.30, joutokäynti)
900 rpm (Tyyppi 704.26, joutokäynti)
SÄÄDETTY NOPEUS
2400 rpm (Tyyppi 704.30, ei kuormitusta)
2500 rpm (Tyyppi 704.26, ei kuormitusta)
900 rpm (Tyyppi 704.30, joutokäynti)
900 rpm (Tyyppi 704.26, joutokäynti)
VENTTIILINVÄLYS
Sisääntulo-- ja pakoputki 0,35 mm kylmä
VENTTIILINVÄLYS
Sisääntulo-- ja pakoputki 0,35 mm kylmä
ÖLJYKAPASITEETTI
8,0 litraa
ÖLJYKAPASITEETTI
8,0 litraa
POLTTOAINESÄILIÖN KAPASITEETTI
58 litraa
POLTTOAINESÄILIÖN KAPASITEETTI
58 litraa
JÄÄHDYTYSAINEEN KAPASITEETTI
10,7 litraa
JÄÄHDYTYSAINEEN KAPASITEETTI
10,7 litraa
Mootori - TFG BS
Mootori - TFG BS
TYYPPI
3.0L L4 4--sylinterinen, 4--tahtinen, LPG
TYYPPI
3.0L L4 4--sylinterinen, 4--tahtinen, LPG
KAPASITEETTI
2966cc
KAPASITEETTI
2966cc
SYTYTYSJÄRJESTYS
1 3 4 2
SYTYTYSJÄRJESTYS
1 3 4 2
SÄÄDETTY NOPEUS
2400 rpm (ei kuormitusta)
800 rpm (joutokäynti)
SÄÄDETTY NOPEUS
2400 rpm (ei kuormitusta)
800 rpm (joutokäynti)
SYTYSTULPAN TYYPPI
AC Delco R46TS
SYTYSTULPAN TYYPPI
AC Delco R46TS
SYTYTYSTULPAN ELEKTRODIN VÄLI
1,0 mm
SYTYTYSTULPAN ELEKTRODIN VÄLI
1,0 mm
KATKOJAN KÄRKIVÄLI
Ei tule kysymykseen (sähkötoiminen sytytys)
KATKOJAN KÄRKIVÄLI
Ei tule kysymykseen (sähkötoiminen sytytys)
ÖLJYKAPASITEETTI
4,73 litraa
ÖLJYKAPASITEETTI
4,73 litraa
POLTTOAINESÄILIÖN KAPASITEETTI
Ei tule kysymykseen
POLTTOAINESÄILIÖN KAPASITEETTI
Ei tule kysymykseen
JÄÄHDYTYSAINEEN KAPASITEETTI
9,2 litraa
JÄÄHDYTYSAINEEN KAPASITEETTI
9,2 litraa
Ilmanpuhdistin
TYYPPI
1203.SF
Ilmanpuhdistin
Cyclopac -- kuiva suodinpanos
TYYPPI
B 17
1203.SF
Cyclopac -- kuiva suodinpanos
B 17
Jarrujärjestelmä
Jarrujärjestelmä
TYPE
Täysin hydrostaattinen
TYPE
Täysin hydrostaattinen
PYSÄKÖINTIJARRU
Levy, toimii hydraulipainejärjestelmän avulla
PYSÄKÖINTIJARRU
Levy, toimii hydraulipainejärjestelmän avulla
Pyörät ja renkaat
Pyörät ja renkaat
RENGASKOOT
RENGASPAINEET
PYÖRÄNMUTTERIN
KIREYS
Katso erillistä taulukkoa
RENGASKOOT
Malli
Vetoakseli -- bar
Ohjausakseli -- bar
DFG/TFG 20/25 BS
8,5
8,5
DFG/TFG 30 BS
8,5
7,5
Malli
Vetoakseli -- Nm
Ohjausakseli -- Nm
DFG/TFG 20--30 BS
460
165
RENGASPAINEET
PYÖRÄNMUTTERIN
KIREYS
Renkaat
A
Malli
Vetoakseli -- bar
Ohjausakseli -- bar
DFG/TFG 20/25 BS
8,5
8,5
DFG/TFG 30 BS
8,5
7,5
Malli
Vetoakseli -- Nm
Ohjausakseli -- Nm
DFG/TFG 20--30 BS
460
165
Renkaat
AKSELI
RENKAAN KOKO
Veto
7.00x12x12 PR
Ohjaus
6.50x10x10 PR
Veto
27x10x12 PR
Ohjaus
6.50x10x10 PR
Veto
7.00x12
Ohjaus
6.50x10
Veto
27x10x12
Ohjaus
6.50x10
Veto
7.00x12
Ohjaus
6.50x10
Veto
27x10x12
Ohjaus
6.50x10
Veto
27x10x12
Ohjaus
6.50x10
RAKENNE
MALLI
Ilmarengas ristikudos
Ilmarengas,
DFG/TFG 20/25 BS
Ilmarengas ristikudos
Ilmarengas,
DFG/TFG 30 BS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 20/25 BS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 30 BS
Ilmarengas ristikudos
Ilmarengas,
DFG/TFG 20/25 BS
Ilmarengas ristikudos
Ilmarengas,
DFG/TFG 30 BS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 30 BS
Trukkiin ei saa asentaa renkaita, jotka eivät ole alkuperäisen teknisen erittelyn
mukaisia.
A
Melutaso
PYSYVÄ ÄÄNENPAINETASO
EN 12053. ISO 4871 --standardin
B 18
Katso erillistä taulukkoa
AKSELI
RENKAAN KOKO
Veto
7.00x12x12 PR
Ohjaus
6.50x10x10 PR
Veto
27x10x12 PR
Ohjaus
6.50x10x10 PR
Veto
7.00x12
Ohjaus
6.50x10
Veto
27x10x12
Ohjaus
6.50x10
Veto
7.00x12
Ohjaus
6.50x10
Veto
27x10x12
Ohjaus
6.50x10
Veto
27x10x12
Ohjaus
6.50x10
RAKENNE
MALLI
Ilmarengas ristikudos
Ilmarengas,
DFG/TFG 20/25 BS
Ilmarengas ristikudos
Ilmarengas,
DFG/TFG 30 BS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 20/25 BS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 30 BS
Ilmarengas ristikudos
Ilmarengas,
DFG/TFG 20/25 BS
Ilmarengas ristikudos
Ilmarengas,
DFG/TFG 30 BS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 30 BS
Trukkiin ei saa asentaa renkaita, jotka eivät ole alkuperäisen teknisen erittelyn
mukaisia.
Melutaso
<80 dB (A)
Pysyvän äänenpainetaso on arvo, joka
määräytyy standardin mukaan ja ottaa huomioon
äänen painetason ajettaessa, nostettaessa ja
tyhjäkäynnin aikana. Äänen--painetaso mitataan
ajajan korvan kohdalta.
1203.SF
PYSYVÄ ÄÄNENPAINETASO
EN 12053. ISO 4871 --standardin
B 18
<80 dB (A)
Pysyvän äänenpainetaso on arvo, joka
määräytyy standardin mukaan ja ottaa huomioon
äänen painetason ajettaessa, nostettaessa ja
tyhjäkäynnin aikana. Äänen--painetaso mitataan
ajajan korvan kohdalta.
1203.SF
Värinä
KESKIMÄÄRÄINEN KOKO RUNGON
TÄRINÄARVO
EN 13059:n mukaan
Värinä
0,72 m/[email protected]
Kiihdytystärinä, joka kohdistuu kehoon
toiminta--asennossa on lineaarinen, integroitu,
painotettu kiihtyvyys pystyasennossa standardin
mukaan. Se määritetään ylitettäessä kynnyksiä
tasaisella nopeudella.
KESKIMÄÄRÄINEN KOKO RUNGON
TÄRINÄARVO
EN 13059:n mukaan
Sähköjärjestelmä
Sähköjärjestelmä
JÄRJESTELMÄ
12 V, negatiivinen maatto
JÄRJESTELMÄ
12 V, negatiivinen maatto
SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS
(EMC)
Seuraavien raja--arvojen noudattaminen
tuotestandardin “Teollisuustrukkien
elektromagneettinen yhteensopivuus (9/95)”
mukaan.
S Häiriösäteily (EN 50081--1)
S Häiriösieto (EN 50 082--2)
S Elektrostaattinen purkaus (EN 61000--4--2)
SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS
(EMC)
Seuraavien raja--arvojen noudattaminen
tuotestandardin “Teollisuustrukkien
elektromagneettinen yhteensopivuus (9/95)”
mukaan.
S Häiriösäteily (EN 50081--1)
S Häiriösieto (EN 50 082--2)
S Elektrostaattinen purkaus (EN 61000--4--2)
Hydraulijärjestelmä
Hydraulijärjestelmä
HYDRAULIPUMPPU
1PX Series
HYDRAULIPUMPPU
1PX Series
HALLINTAVENTTIILI
5000 Series
HALLINTAVENTTIILI
5000 Series
OHJAUSPAINE
90 bar
OHJAUSPAINE
90 bar
PÄÄPAINE
215 bar
PÄÄPAINE
215 bar
SÄILIÖN KAPASITEETTI
53 litraa
SÄILIÖN KAPASITEETTI
53 litraa
HYDRAULIJÄRJESTELMÄN KAPASITEETTI
58 litraa
HYDRAULIJÄRJESTELMÄN KAPASITEETTI
58 litraa
Käyttöolosuhteet
VALLITSEVA LÄMPÖTILA
S Käytön aikana
A
0,72 m/[email protected]
Kiihdytystärinä, joka kohdistuu kehoon
toiminta--asennossa on lineaarinen, integroitu,
painotettu kiihtyvyys pystyasennossa standardin
mukaan. Se määritetään ylitettäessä kynnyksiä
tasaisella nopeudella.
Käyttöolosuhteet
VALLITSEVA LÄMPÖTILA
S Käytön aikana
--15_C -- +40_C
Käytettäessä trukkia jatkuvasti alle 0_C lämpötilassa, on suositeltavaa, että
hydrauliseen järjestelmään asennetaan jäätymisen kestävää öljyä valmistajan
suositusten mukaisesti.
Käytettäessä trukkia jäähdytetyillä alueilla tai alttiina voimakkaiden lämpötilan ja
ilmankosteuden vaihteluille, teollisten trukkien käyttöön vaaditaan erityisvarusteet ja
käyttölupa.
1203.SF
B 19
A
--15_C -- +40_C
Käytettäessä trukkia jatkuvasti alle 0_C lämpötilassa, on suositeltavaa, että
hydrauliseen järjestelmään asennetaan jäätymisen kestävää öljyä valmistajan
suositusten mukaisesti.
Käytettäessä trukkia jäähdytetyillä alueilla tai alttiina voimakkaiden lämpötilan ja
ilmankosteuden vaihteluille, teollisten trukkien käyttöön vaaditaan erityisvarusteet ja
käyttölupa.
1203.SF
B 19
3.3
Tekninen taulukko - DFG/TFG 40-- 50 CS
3.3
Ohjausjärjestelmä
TYYPPI
Täysin hydrostaattinen
TYYPPI
Täysin hydrostaattinen
PUMPPU
Kuten päähydraulijärjestelmässä
PUMPPU
Kuten päähydraulijärjestelmässä
KÄSIPUMPPU
Tyyppi OSPC--150--LS
KÄSIPUMPPU
Tyyppi OSPC--150--LS
OHJAUSPYÖRÄN KIERROSTEN MÄÄRÄ
ÄÄRIASENNOSTA TOISEEN
4,75
OHJAUSPYÖRÄN KIERROSTEN MÄÄRÄ
ÄÄRIASENNOSTA TOISEEN
4,75
Vetoakseli - DFG/TFG 40-- 50 CS
Vetoakseli - DFG/TFG 40-- 50 CS
TYYPPI
Säteismäntäakseli
TYYPPI
Säteismäntäakseli
PYÖRÄMOOTTORIN MALLI
ESE 08
PYÖRÄMOOTTORIN MALLI
ESE 08
VOITELUAINEEN KAPASITEETTI
Ei tule kysymykseen
VOITELUAINEEN KAPASITEETTI
Ei tule kysymykseen
Mootori - DFG 40-- 50 CS
B 20
Tekninen taulukko - DFG/TFG 40-- 50 CS
Ohjausjärjestelmä
Mootori - DFG 40-- 50 CS
TYYPPI
1004.4 2 / 1104--44 (09/03 läthien)
4--sylinterinen, 4--tahtinen, epäsuora ruiskutus
TYYPPI
1004.4 2 / 1104--44 (09/03 läthien)
4--sylinterinen, 4--tahtinen, epäsuora ruiskutus
SYTYTYSJÄRJESTYS
1342
SYTYTYSJÄRJESTYS
1342
SÄÄDETTY NOPEUS
2350 rpm (Tyyppi 1004.4--2, ei kuormitusta)
2350 rpm (Tyyppi 1104C--44, ei kuormitusta)
650 rpm (Tyyppi 1004.4--2, joutokäynti)
800 rpm (Tyyppi 1104C--44, joutokäynti)
SÄÄDETTY NOPEUS
2350 rpm (Tyyppi 1004.4--2, ei kuormitusta)
2350 rpm (Tyyppi 1104C--44, ei kuormitusta)
650 rpm (Tyyppi 1004.4--2, joutokäynti)
800 rpm (Tyyppi 1104C--44, joutokäynti)
VENTTIILINVÄLYS
Sisääntulo 0,20 mm Kylmä
Pakokaasu 0,45 mm Kylmä
VENTTIILINVÄLYS
Sisääntulo 0,20 mm Kylmä
Pakokaasu 0,45 mm Kylmä
ÖLJYNPAINE
2,75--4,5 bar
ÖLJYNPAINE
2,75--4,5 bar
ÖLJYPOHJAN KAPASITEETTI
6,9 litraa (Arvio, tarkistus mittatikulla)
ÖLJYPOHJAN KAPASITEETTI
6,9 litraa (Arvio, tarkistus mittatikulla)
POLTTOAINESÄILIÖN KAPASITEETTI
70 litraa
POLTTOAINESÄILIÖN KAPASITEETTI
70 litraa
JÄÄHDYTYSAINEEN KAPASITEETTI
16 litraa
JÄÄHDYTYSAINEEN KAPASITEETTI
16 litraa
1203.SF
B 20
1203.SF
Mootori - TFG 40-- 50 CS
Mootori - TFG 40-- 50 CS
TYYPPI
4,3 l V6 kuusisylinterinen nelitahtinen LPG
TYYPPI
4,3 l V6 kuusisylinterinen nelitahtinen LPG
KAPASITEETTI
4294cc
KAPASITEETTI
4294cc
SYTYTYSJÄRJESTYS
1 6 5 4 3 2
SYTYTYSJÄRJESTYS
1 6 5 4 3 2
SÄÄDETTY NOPEUS
2500 rpm (ei kuormitusta)
750 rpm (joutokäynti)
SÄÄDETTY NOPEUS
2500 rpm (ei kuormitusta)
750 rpm (joutokäynti)
SYTYSTULPAN TYYPPI
AC Delco 41--932
SYTYSTULPAN TYYPPI
AC Delco 41--932
SYTYTYSTULPAN ELEKTRODIN VÄLI
1,6 mm
SYTYTYSTULPAN ELEKTRODIN VÄLI
1,6 mm
KATKOJAN KÄRKIVÄLI
Ei tule kysymykseen (sähkötoiminen sytytys)
KATKOJAN KÄRKIVÄLI
Ei tule kysymykseen (sähkötoiminen sytytys)
ÖLJYPOHJAN KAPASITEETTI
4,7 litraa
ÖLJYPOHJAN KAPASITEETTI
4,7 litraa
POLTTOAINESÄILIÖN KAPASITEETTI
Ei tule kysymykseen
POLTTOAINESÄILIÖN KAPASITEETTI
Ei tule kysymykseen
JÄÄHDYTYSAINEEN KAPASITEETTI
(Vain moottori)
7,3 litraa
JÄÄHDYTYSAINEEN KAPASITEETTI
(Vain moottori)
7,3 litraa
Ilmanpuhdistin
Ilmanpuhdistin
TYYPPI
Cyclopac -- kuiva suodinpanos
TYYPPI
Jarrujärjestelmä - DFG/TFG 40-- 50 CS
Jarrujärjestelmä - DFG/TFG 40-- 50 CS
TYPE
Täysin hydrostaattinen
TYPE
Täysin hydrostaattinen
PYSÄKÖINTIJARRU
Levy, toimii hydraulipainejärjestelmän avulla
PYSÄKÖINTIJARRU
Levy, toimii hydraulipainejärjestelmän avulla
Pyörät ja renkaat
Pyörät ja renkaat
RENGASKOOT
RENGASPAINEET
Katso erillistä taulukkoa
RENGASKOOT
Malli
Vetoakseli -- bar
Ohjausakseli -- bar
DFG/TFG 40 CS
9,0
8,5
DFG/TFG 45/50 CS
8,5
8,5
RENGASPAINEET
Malli
Vetoakseli -- Nm
Ohjausakseli -- Nm
DFG/TFG 40--50 CS
520--620
500--520
AKSELI
RENKAAN KOKO
RAKENNE
MALLI
Veto
8.25x15
Ohjaus
7.00x12
Veto (kaksois)
7.50x15
Ohjaus
7.00x12
Veto (kaksois)
7.50x15
Ohjaus
7.00x12
PYÖRÄNMUTTERIN
KIREYS
Malli
Vetoakseli -- bar
Ohjausakseli -- bar
DFG/TFG 40 CS
9,0
8,5
DFG/TFG 45/50 CS
8,5
8,5
Malli
Vetoakseli -- Nm
Ohjausakseli -- Nm
520--620
500--520
AKSELI
RENKAAN KOKO
RAKENNE
MALLI
Veto
8.25x15
Ohjaus
7.00x12
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 40/45 CS
Veto (kaksois)
7.50x15
Ohjaus
7.00x12
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 40/45 CS
Veto (kaksois)
7.50x15
Ohjaus
7.00x12
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 50 CS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 50 CS
Renkaat
Veto
300x15
Ohjaus
7.00x12
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 40/45 CS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 40/45 CS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 50 CS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 50 CS
Trukkiin ei saa asentaa renkaita, jotka eivät ole alkuperäisen teknisen erittelyn
mukaisia.
1203.SF
Katso erillistä taulukkoa
DFG/TFG 40--50 CS
PYÖRÄNMUTTERIN
KIREYS
Renkaat
A
Cyclopac -- kuiva suodinpanos
B 21
A
Veto
300x15
Ohjaus
7.00x12
Trukkiin ei saa asentaa renkaita, jotka eivät ole alkuperäisen teknisen erittelyn
mukaisia.
1203.SF
B 21
Renkaat (09/03 läthien)
A
B 22
Renkaat (09/03 läthien)
AKSELI
RENKAAN KOKO
Veto
3.00x15
Ohjaus
28 x 9 -- 15
Veto (kaksois)
7.50x15
Ohjaus
28 x 9 -- 15
Veto (kaksois)
7.50x15
Ohjaus
28 x 9 -- 15
Veto
3.00x15
Ohjaus
28 x 9 -- 15
RAKENNE
MALLI
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 40/45 CS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 40/45 CS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 50 CS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 50 CS
Trukkiin ei saa asentaa renkaita, jotka eivät ole alkuperäisen teknisen erittelyn
mukaisia.
1203.SF
A
B 22
AKSELI
RENKAAN KOKO
RAKENNE
MALLI
Veto
3.00x15
Ohjaus
28 x 9 -- 15
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 40/45 CS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 40/45 CS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 50 CS
Ilmarengasprofiili,
umpirengas
DFG/TFG 50 CS
Veto (kaksois)
7.50x15
Ohjaus
28 x 9 -- 15
Veto (kaksois)
7.50x15
Ohjaus
28 x 9 -- 15
Veto
3.00x15
Ohjaus
28 x 9 -- 15
Trukkiin ei saa asentaa renkaita, jotka eivät ole alkuperäisen teknisen erittelyn
mukaisia.
1203.SF
Melutaso
PYSYVÄ ÄÄNENPAINETASO
EN 12053. ISO 4871 --standardin
Melutaso
<80 dB (A)
Pysyvän äänenpainetaso on arvo, joka
määräytyy standardin mukaan ja ottaa huomioon
äänen painetason ajettaessa, nostettaessa ja
tyhjäkäynnin aikana. Äänen--painetaso mitataan
ajajan korvan kohdalta.
PYSYVÄ ÄÄNENPAINETASO
EN 12053. ISO 4871 --standardin
Värinä
KESKIMÄÄRÄINEN KOKO RUNGON
TÄRINÄARVO
EN 13059:n mukaan
Värinä
0,60 m/[email protected]
Kiihdytystärinä, joka kohdistuu kehoon
toiminta--asennossa on lineaarinen, integroitu,
painotettu kiihtyvyys pystyasennossa standardin
mukaan. Se määritetään ylitettäessä kynnyksiä
tasaisella nopeudella.
KESKIMÄÄRÄINEN KOKO RUNGON
TÄRINÄARVO
EN 13059:n mukaan
Käyttäjän kehoon kohdistuvat tärinäarvot x--, y-- ja z--suunnissa:
Sallitut arvot
Todelliset arvot
x = 90 cm/[email protected]
x = 38.9 cm/[email protected]
y = 45 cm/[email protected]
y = 22.8 cm/[email protected]
z = 63 cm/[email protected]
z = 59.7 cm/[email protected]
0,60 m/[email protected]
Kiihdytystärinä, joka kohdistuu kehoon
toiminta--asennossa on lineaarinen, integroitu,
painotettu kiihtyvyys pystyasennossa standardin
mukaan. Se määritetään ylitettäessä kynnyksiä
tasaisella nopeudella.
Käyttäjän kehoon kohdistuvat tärinäarvot x--, y-- ja z--suunnissa:
Sallitut arvot
Todelliset arvot
x = 90 cm/[email protected]
x = 38.9 cm/[email protected]
y = 45 cm/[email protected]
y = 22.8 cm/[email protected]
z = 63 cm/[email protected]
z = 59.7 cm/[email protected]
Sähköjärjestelmä
Sähköjärjestelmä
JÄRJESTELMÄ
12 V, negatiivinen maatto
JÄRJESTELMÄ
12 V, negatiivinen maatto
SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS
(EMC)
Seuraavien raja--arvojen noudattaminen
tuotestandardin “Teollisuustrukkien
elektromagneettinen yhteensopivuus (9/95)”
mukaan.
S Häiriösäteily (EN 50081--1)
S Häiriösieto (EN 50 082--2)
S Elektrostaattinen purkaus (EN 61000--4--2)
SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS
(EMC)
Seuraavien raja--arvojen noudattaminen
tuotestandardin “Teollisuustrukkien
elektromagneettinen yhteensopivuus (9/95)”
mukaan.
S Häiriösäteily (EN 50081--1)
S Häiriösieto (EN 50 082--2)
S Elektrostaattinen purkaus (EN 61000--4--2)
Hydraulijärjestelmä
Hydraulijärjestelmä
HYDRAULIPUMPPU
2PX Series
HYDRAULIPUMPPU
2PX Series
HALLINTAVENTTIILI
5000 Series
HALLINTAVENTTIILI
5000 Series
OHJAUSPAINE
105 bar
OHJAUSPAINE
105 bar
PÄÄPAINE
215 bar
PÄÄPAINE
215 bar
SÄILIÖN KAPASITEETTI
53 litraa
SÄILIÖN KAPASITEETTI
53 litraa
HYDRAULIJÄRJESTELMÄN KAPASITEETTI
58 litraa
HYDRAULIJÄRJESTELMÄN KAPASITEETTI
58 litraa
Käyttöolosuhteet
VALLITSEVA LÄMPÖTILA
S Käytön aikana
A
<80 dB (A)
Pysyvän äänenpainetaso on arvo, joka
määräytyy standardin mukaan ja ottaa huomioon
äänen painetason ajettaessa, nostettaessa ja
tyhjäkäynnin aikana. Äänen--painetaso mitataan
ajajan korvan kohdalta.
Käyttöolosuhteet
VALLITSEVA LÄMPÖTILA
S Käytön aikana
--15_C -- +40_C
Käytettäessä trukkia jatkuvasti alle 0_C lämpötilassa, on suositeltavaa, että
hydrauliseen järjestelmään asennetaan jäätymisen kestävää öljyä valmistajan
suositusten mukaisesti.
Käytettäessä trukkia jäähdytetyillä alueilla tai alttiina voimakkaiden lämpötilan ja
ilmankosteuden vaihteluille, teollisten trukkien käyttöön vaaditaan erityisvarusteet ja
käyttölupa.
1203.SF
B 23
A
--15_C -- +40_C
Käytettäessä trukkia jatkuvasti alle 0_C lämpötilassa, on suositeltavaa, että
hydrauliseen järjestelmään asennetaan jäätymisen kestävää öljyä valmistajan
suositusten mukaisesti.
Käytettäessä trukkia jäähdytetyillä alueilla tai alttiina voimakkaiden lämpötilan ja
ilmankosteuden vaihteluille, teollisten trukkien käyttöön vaaditaan erityisvarusteet ja
käyttölupa.
1203.SF
B 23
4
Tarrat ja kilvet
4
17.1
16
Tarrat ja kilvet
17.2
17.1
16
17.2
18
18
19
15
19
15
20
20
16
21
Art.
16
21
21
Kuvaus
Art.
21
Kuvaus
15
Kieltotaulu “Kuormatason alla seisominen kielletty”
15
Kieltotaulu “Kuormatason alla seisominen kielletty”
16
Kiinnityskohdat nosturilastausta varten
16
Kiinnityskohdat nosturilastausta varten
17.1 Kieltotaulu “Ajo kielletty kuorman ollessa ylhäällä”
17.1 Kieltotaulu “Ajo kielletty kuorman ollessa ylhäällä”
17.2 Kieltotaulu “Pylvään kallistaminen eteenpäin kielletty kuorman ollessa ylhäällä”
17.2 Kieltotaulu “Pylvään kallistaminen eteenpäin kielletty kuorman ollessa ylhäällä”
18
Kuormakaavio, kuormahaarukat,
kuormankantokapasiteetti/painopiste/nostokorkeus
18
Kuormakaavio, kuormahaarukat,
kuormankantokapasiteetti/painopiste/nostokorkeus
19
Kuormakaavio, sivukuormaajat,
kuormankantokapasiteetti/painopiste/nostokorkeus
19
Kuormakaavio, sivukuormaajat,
kuormankantokapasiteetti/painopiste/nostokorkeus
20
Trukin luokkakilpi
20
Trukin luokkakilpi
21
Trukin tunkkauskohdat osoittava kilpi
21
Trukin tunkkauskohdat osoittava kilpi
B 24
1203.SF
B 24
1203.SF
4.1
Trukin luokkakilpi
Art.
A
Kuvaus
4.1
Art.
Kuvaus
Art.
Kuvaus
Art.
Kuvaus
22
Malli
27
Valmistaja
22
Malli
27
Valmistaja
23
Sarjanumero
28
Kuollut paino kiloissa
23
Sarjanumero
28
Kuollut paino kiloissa
24
Kuormakapasiteetti kiloina
29
Painopisteen väli millimetreissä
24
Kuormakapasiteetti kiloina
29
Painopisteen väli millimetreissä
25
Luokiteltu teho kilowateissa
30
Valmistusvuosi
25
Luokiteltu teho kilowateissa
30
Valmistusvuosi
26
Valmistajan logo
31
Optio
26
Valmistajan logo
31
Optio
A
Mainitse sarjanumero (23) tilatessasi trukin varaosia.
1203.SF
Trukin luokkakilpi
B 25
Mainitse sarjanumero (23) tilatessasi trukin varaosia.
1203.SF
B 25
4.2
Kuormakaaviot
4.2
Kuormakaaviot Kuormahaarukat (kuormakapasiteetti, painopiste, nostokorkeus)
Kuormahaarukoiden
kuormakaavio
(34)
ilmoittaa
kuormahaarukoiden
kuormankantokapasiteetin Q kiloina. Se ilmoitetaan taulukkomuodossa ja riippuu
kuorman painopisteestä D (ilmoitetaan millimetreinä) ja vaaditusta nostokorkeudesta
H (ilmoitetaan millimetreinä). Nuolimerkinnät (36 ja 37) sisemmässä ja ulommassa
pylväässä ilmoittavat ajajalle, kun hän on saavuttanut kuormakaavion osoittaman
nostokorkeuden rajan.
Kuormahaarukoiden
kuormakaavio
(34)
ilmoittaa
kuormahaarukoiden
kuormankantokapasiteetin Q kiloina. Se ilmoitetaan taulukkomuodossa ja riippuu
kuorman painopisteestä D (ilmoitetaan millimetreinä) ja vaaditusta nostokorkeudesta
H (ilmoitetaan millimetreinä). Nuolimerkinnät (36 ja 37) sisemmässä ja ulommassa
pylväässä ilmoittavat ajajalle, kun hän on saavuttanut kuormakaavion osoittaman
nostokorkeuden rajan.
36
37
36
34
37
34
Esimerkki suurimman kuormakapasiteetin määrittämisestä:
Esimerkki suurimman kuormakapasiteetin määrittämisestä:
Kun painopiste D on 600 mm ja suurin sallittu nostokorkeus H on 1100 mm, suurin
kuormakapasiteetti Q on 1490 kg.
Kun painopiste D on 600 mm ja suurin sallittu nostokorkeus H on 1100 mm, suurin
kuormakapasiteetti Q on 1490 kg.
Kuormakaavio (kuormakapasiteetti, painopiste, nostokorkeus)
Kuormakaavio (kuormakapasiteetti, painopiste, nostokorkeus)
Sivukuormaajien kuormakaavio (35) ilmoittaa kuormakapasiteetin Q kiloina. Se
ilmoitetaan samassa muodossa kuin haarukoiden kuormankantokyky ja tulee
määrittää sen mukaisesti.
Sivukuormaajien kuormakaavio (35) ilmoittaa kuormakapasiteetin Q kiloina. Se
ilmoitetaan samassa muodossa kuin haarukoiden kuormankantokyky ja tulee
määrittää sen mukaisesti.
35
B 26
Kuormakaaviot
Kuormakaaviot Kuormahaarukat (kuormakapasiteetti, painopiste, nostokorkeus)
35
1203.SF
B 26
1203.SF
C Kuljetus ja käyttöönotto
C Kuljetus ja käyttöönotto
1
1
Kuljetus
Kuljetus
Mitat
Mitat
Katso trukin mitat teknisen erittelyn sisältäviltä sivuilta.
Katso trukin mitat teknisen erittelyn sisältäviltä sivuilta.
Painot
Painot
Katso trukin paino teknisen erittelyn sisältäviltä sivuilta.
Katso trukin paino teknisen erittelyn sisältäviltä sivuilta.
Painopiste
Painopiste
Katso kohdasta (1) etuhaarukkatrukin painopiste. Lisätietoja tai neuvoja
painopisteestä saa ottamalla yhteyden valmistajaan tai valmistajan koulutettuun
edustajaan. Katso kohdasta (2) trukin nostokohdat.
Katso kohdasta (1) etuhaarukkatrukin painopiste. Lisätietoja tai neuvoja
painopisteestä saa ottamalla yhteyden valmistajaan tai valmistajan koulutettuun
edustajaan. Katso kohdasta (2) trukin nostokohdat.
Kuva 1 Painopiste (tyypillinen)
Kuva 1 Painopiste (tyypillinen)
2
2
1
1
2
2
Trukin turvallinen kiinnitys
Trukin turvallinen kiinnitys
Suosittelemme, että trukin kuljetus maanteitse, rautateitse tai meriteitse annetaan
ainoastaan valtuutetun kuljetusyhtiön tehtäväksi.
Suosittelemme, että trukin kuljetus maanteitse, rautateitse tai meriteitse annetaan
ainoastaan valtuutetun kuljetusyhtiön tehtäväksi.
Kaikki trukit lastataan samalla menetelmällä, joka vähentää trukin ja sen maalipintojen
vahingoittumismahdollisuuksia kuljetuksen aikana riippumatta siitä, kuljetetaanko ne
maanteitse, rautateitse tai meriteitse.
Kaikki trukit lastataan samalla menetelmällä, joka vähentää trukin ja sen maalipintojen
vahingoittumismahdollisuuksia kuljetuksen aikana riippumatta siitä, kuljetetaanko ne
maanteitse, rautateitse tai meriteitse.
Tyypillinen tapa varmistaa, että trukki on tukevasti kiinni lautan kannessa,
tavaravaunussa tai laivassa:
Tyypillinen tapa varmistaa, että trukki on tukevasti kiinni lautan kannessa,
tavaravaunussa tai laivassa:
S Kiinnitä trukin takaosa ketjulla vastapainon vetokoukusta sopivaan kansitappiin.
S Kiinnitä trukin takaosa ketjulla vastapainon vetokoukusta sopivaan kansitappiin.
S Vedä hihna trukin lattialevyn ylitse ja kiinnitä sopivaan kansitappiin.
S Vedä hihna trukin lattialevyn ylitse ja kiinnitä sopivaan kansitappiin.
Varmista, että hihna ja ketju ovat kireät. Katso Kuva 2.
Varmista, että hihna ja ketju ovat kireät. Katso Kuva 2.
Maston täytyy olla kallistettu ääriasentoon taakse, kun alusta kiinnitetään.
Maston täytyy olla kallistettu ääriasentoon taakse, kun alusta kiinnitetään.
Trukit kuljetetaan yleensä täysin asennettuina, ts. haarukat ja masto trukkiin
kiinnitettynä. Jos haarukat ja masto on poistettu trukista, on noudatettava seuraavia
ohjeita. Jos asiassa on jotain epäselvää, pyydämme ottamaan yhteyttä
kuljetusliikkeen edustajiin.
Trukit kuljetetaan yleensä täysin asennettuina, ts. haarukat ja masto trukkiin
kiinnitettynä. Jos haarukat ja masto on poistettu trukista, on noudatettava seuraavia
ohjeita. Jos asiassa on jotain epäselvää, pyydämme ottamaan yhteyttä
kuljetusliikkeen edustajiin.
0403.SF
C1
0403.SF
C1
Kuva 2 Alustan kiinnitys (tyypillinen)
Maston kiinnitys
Maston kiinnitys
Masto ei vaadi erikoistoimenpiteitä, jos se jätetään paikoilleen kuljetuksen ajaksi.
Masto ei vaadi erikoistoimenpiteitä, jos se jätetään paikoilleen kuljetuksen ajaksi.
Jos masto joudutaan irrottamaan kuljetuksen ajaksi, toimi seuraavalla tavalla:--
Jos masto joudutaan irrottamaan kuljetuksen ajaksi, toimi seuraavalla tavalla:--
S Poista haarukat kuljettimesta ja
toiminnasta jäljempänä kohdassa
“Haarukoiden kiinnitys” selostetulla
tavalla.
S Poista haarukat kuljettimesta ja
toiminnasta jäljempänä kohdassa
“Haarukoiden kiinnitys” selostetulla
tavalla.
3
S Poista masto-- ja kuljetinasennelma
trukista.
S Hitsaa turvatanko (3) pylvään pohjan
ja vaunun ylitse. Näin estät pylvästä
ja vaunukokoonpanoa liikkumasta.
Jos mahdollista, voit myös työntää
pultin pylvään ja vaunun lävitse ja
kiinnittää sen mutterilla (4).
S Kiinnitä
nostoketju
kevyesti
kiinnityssiteillä nostosylinteriin, mikäli
mahdollista ja varsinkin korkeiden
nostomastojen ollessa kysymyksessä.
Kiinnityssiteet
estävät
ketjua
hakkaamasta
kuljetuksen
aikan.
Asenna siteet noin metrin etäisyydelle
toisistaan, mutta ei sitä lähemmäksi.
A
C2
Kuva 2 Alustan kiinnitys (tyypillinen)
2
3
S Poista masto-- ja kuljetinasennelma
trukista.
4
S Hitsaa turvatanko (3) pylvään pohjan
ja vaunun ylitse. Näin estät pylvästä
ja vaunukokoonpanoa liikkumasta.
Jos mahdollista, voit myös työntää
pultin pylvään ja vaunun lävitse ja
kiinnittää sen mutterilla (4).
S Kiinnitä
nostoketju
kevyesti
kiinnityssiteillä nostosylinteriin, mikäli
mahdollista ja varsinkin korkeiden
nostomastojen ollessa kysymyksessä.
Kiinnityssiteet
estävät
ketjua
hakkaamasta
kuljetuksen
aikan.
Asenna siteet noin metrin etäisyydelle
toisistaan, mutta ei sitä lähemmäksi.
Kuva 3 Maston kiinnitys
kuljetusta varten
2
4
Kuva 3 Maston kiinnitys
kuljetusta varten
S Aseta paksua pahvia tai kumikappaleita ketjun ja nostosylinterin väliin ja
kauttaaltaan sylinterin ympärille niihin kohtiin, joihin kiinnityssiteet sijoitetaan. Tämä
suojaa maalipintaa.
S Aseta paksua pahvia tai kumikappaleita ketjun ja nostosylinterin väliin ja
kauttaaltaan sylinterin ympärille niihin kohtiin, joihin kiinnityssiteet sijoitetaan. Tämä
suojaa maalipintaa.
Mikäli ketjun kiinnitys edellä selostetulla tavalla ei ole käytännössä mahdollista, kiinnitä
ketjun vapaa pää johdolla sopivaan asentoon ja huolehdi siitä, että maalipinnat eivät
vahingoitu kuljetuksen aikana.
Mikäli ketjun kiinnitys edellä selostetulla tavalla ei ole käytännössä mahdollista, kiinnitä
ketjun vapaa pää johdolla sopivaan asentoon ja huolehdi siitä, että maalipinnat eivät
vahingoitu kuljetuksen aikana.
Kuva 3 esitetyn hitsaustyön lisäksi kuljettimen kiskoja tai maston kanavia ei tarvitse
hitsata millään tavalla.
0403.SF
A
C2
Kuva 3 esitetyn hitsaustyön lisäksi kuljettimen kiskoja tai maston kanavia ei tarvitse
hitsata millään tavalla.
0403.SF
Haarukoiden kiinnitys
Haarukoiden kiinnitys
Molemmat haarukkaparit kiinnitetään
yhteen
kiinnityssiteillä
Kuva 4
osoittamalla tavalla.
Molemmat haarukkaparit kiinnitetään
yhteen
kiinnityssiteillä
Kuva 4
osoittamalla tavalla.
Haarukka-- ja mastoasennelman
kiinnitys trukkiin
Kun haarukat on kiinnitetty hihnoilla
yhteen, ne sijoitetaan masto-- ja
kuljetinasennelmaan
ja
lasketaan
kuljettimeen aikaisemmin kiinnitettyjen
haarukan lastaustelineiden varaan.
Katso Kuva 5.
Kuva 4 Haarukat
Haarukka-- ja mastoasennelman
kiinnitys trukkiin
Kun haarukat on kiinnitetty hihnoilla
yhteen, ne sijoitetaan masto-- ja
kuljetinasennelmaan
ja
lasketaan
kuljettimeen aikaisemmin kiinnitettyjen
haarukan lastaustelineiden varaan.
Katso Kuva 5.
Kiinnityssiteet
Haarukka-- ja mastoasennelman
kiinnitys erikseen trukista
Haarukka-- ja mastoasennelman
kiinnitys erikseen trukista
Kun haarukat on kiinnitetty hihnoilla
yhteen, ne sijoitetaan masto-- ja
kuljetinasennelmaan.
Kiinnityssiteet
vedetään
mastokanavien
alta
haarukoiden yli ja kiinnitetään pitävästi
yhteen. Katso Kuva 6.
Kun haarukat on kiinnitetty hihnoilla
yhteen, ne sijoitetaan masto-- ja
kuljetinasennelmaan.
Kiinnityssiteet
vedetään
mastokanavien
alta
haarukoiden yli ja kiinnitetään pitävästi
yhteen. Katso Kuva 6.
Haarukan lastaustelineet
Kuva 5 Haarukoiden kiinnitys
Sähkö-- ja hydrauliliitännät
Sähkö-- ja hydrauliliitännät
Kaikki
kytkemättä
jääneet
sähköliitännät pitää peittää ja puretut
hydraulikytkennät on suljettava tulpilla.
Kaikki
kytkemättä
jääneet
sähköliitännät pitää peittää ja puretut
hydraulikytkennät on suljettava tulpilla.
Kuva 6 Haarukoiden kiinnitys
Nostaminen hihnoilla
Osa tarkoitukseen sopivista trukin
nostopisteistä
näkyy
Kuva 7
esittämästä
nostokoukkukilvestä.
Nämä
nostopisteet
sijaitsevat
mastossa ja vastapainon kohdalla.
Osa tarkoitukseen sopivista trukin
nostopisteistä
näkyy
Kuva 7
esittämästä
nostokoukkukilvestä.
Nämä
nostopisteet
sijaitsevat
mastossa ja vastapainon kohdalla.
Ota
yhteyttä
valmistajaan
tai
valmistajan valtuuttamaan edustajaan,
jos tarvitset lisätietoja sopivista trukin
nostopisteistä tai näitä koskevia ohjeita.
Ota
yhteyttä
valmistajaan
tai
valmistajan valtuuttamaan edustajaan,
jos tarvitset lisätietoja sopivista trukin
nostopisteistä tai näitä koskevia ohjeita.
0403.SF
C3
Kiinnityssiteet
Haarukan lastaustelineet
Kuva 5 Haarukoiden kiinnitys
Kuva 6 Haarukoiden kiinnitys
Nostaminen hihnoilla
Kuva 7 Nostokoukkukilpi
Kuva 4 Haarukat
0403.SF
Kuva 7 Nostokoukkukilpi
C3
A
2
C4
Varmista, että kaikkien nostotaljojen suurin sallittu kuormitus kattaa trukin
kuormittamattoman painon.
A
Varmista, että kaikkien nostotaljojen suurin sallittu kuormitus kattaa trukin
kuormittamattoman painon.
Varmista, että masto on pystyasennossa, ennen kuin ryhdyt nostotoimenpiteisiin.
Varmista, että masto on pystyasennossa, ennen kuin ryhdyt nostotoimenpiteisiin.
Trukin nostaminen
Trukin nostaminen
Kiinnitä sopiva nostotalja trukin nostopisteisiin (2).
Kiinnitä sopiva nostotalja trukin nostopisteisiin (2).
S Aseta pakkausmateriaalia maalipinnan suojaamiseksi niihin kohtiin, joissa talja
todennäköisesti tulee koskettamaan trukkia.
S Aseta pakkausmateriaalia maalipinnan suojaamiseksi niihin kohtiin, joissa talja
todennäköisesti tulee koskettamaan trukkia.
S Kiristä talja ja siirry pois trukin tieltä.
S Kiristä talja ja siirry pois trukin tieltä.
S Suorita koenosto. Nosta trukkia hiukan, vain irti maasta, ja varmista, että
nostoasento on suora ja vaakatasossa. Jos näin ei ole, laske trukki takaisin maahan
ja säädä nostotaljaa tarpeen mukaan.
S Suorita koenosto. Nosta trukkia hiukan, vain irti maasta, ja varmista, että
nostoasento on suora ja vaakatasossa. Jos näin ei ole, laske trukki takaisin maahan
ja säädä nostotaljaa tarpeen mukaan.
S Jos nostoasento on hyvä, jatka nostoa ja siirrä trukki tarvittavaan korkeuteen hitain
ja tasaisin liikkein.
S Jos nostoasento on hyvä, jatka nostoa ja siirrä trukki tarvittavaan korkeuteen hitain
ja tasaisin liikkein.
S Laske trukki sitten sijoituskohteeseen ja irrota nostotalja.
S Laske trukki sitten sijoituskohteeseen ja irrota nostotalja.
Käyttöönotto
2
Käyttöönotto
Trukin käyttöönottotoimenpiteet voi suorittaa ainoastaan trukin valmistaja tai
tehtävään koulutettu valmistajan edustaja.
Trukin käyttöönottotoimenpiteet voi suorittaa ainoastaan trukin valmistaja tai
tehtävään koulutettu valmistajan edustaja.
Tarvittavat nostolaittet
Tarvittavat nostolaittet
Trukin painon kestävät ketjut ja ketjulukot -- katso trukin paino teknisestä erittelystä.
Trukin painon kestävät ketjut ja ketjulukot -- katso trukin paino teknisestä erittelystä.
Trukin painon kestävä nosturi tai nostolaite -- katso trukin paino teknisestä erittelystä.
Trukin painon kestävä nosturi tai nostolaite -- katso trukin paino teknisestä erittelystä.
Käyttöönotto
Käyttöönotto
Trukin käyttöönottotoimenpiteet voi suorittaa ainoastaan tehtävään pätevä
mekaanikko. Etunosturitrukin käyttöönotto koostuu yleensä staattisista ja
toiminnallisista tarkastuksista.
Trukin käyttöönottotoimenpiteet voi suorittaa ainoastaan tehtävään pätevä
mekaanikko. Etunosturitrukin käyttöönotto koostuu yleensä staattisista ja
toiminnallisista tarkastuksista.
Lepotila- jatoimintatarkastukset
Lepotila- jatoimintatarkastukset
Lepotila-- ja toimintatarkastukset suorittaa tehtävään pätevä mekaanikko trukin
luovutuksen yhteydessä. Suoritettavat tarkastukset jakautuvat kahteen ryhmään, ts.
lepotilatarkastuksiin ja toimintatarkastuksiin.
Lepotila-- ja toimintatarkastukset suorittaa tehtävään pätevä mekaanikko trukin
luovutuksen yhteydessä. Suoritettavat tarkastukset jakautuvat kahteen ryhmään, ts.
lepotilatarkastuksiin ja toimintatarkastuksiin.
0403.SF
C4
0403.SF
Lepotilatarkastukset
Lepotilatarkastukset
Suoritettavat lepotilatarkastukset:--
Suoritettavat lepotilatarkastukset:--
† 1. Tarkastetaan, että trukkimalli ja varustus on tilauksen mukainen
;
† 1. Tarkastetaan, että trukkimalli ja varustus on tilauksen mukainen
;
† 2. Tarkastetaan, että trukki ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana
;
† 2. Tarkastetaan, että trukki ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana
;
† 3. Maalipintojen tarkastus -- ruostetta ei saa esiintyä
;
† 3. Maalipintojen tarkastus -- ruostetta ei saa esiintyä
;
† 4. Jäähdytysnestetason tarkastus
;
† 4. Jäähdytysnestetason tarkastus
;
† 5. Moottorin öljytason tarkastus
;
† 5. Moottorin öljytason tarkastus
;
† 6. Hydraulisäiliön öljytason tarkastus
;
† 6. Hydraulisäiliön öljytason tarkastus
;
† 7. Öljytilavuus – hydrostaattinen vetoakseli
;
† 7. Öljytilavuus – hydrostaattinen vetoakseli
;
† 8. Ilmasuotimen ja putkiston tarkastus
;
† 8. Ilmasuotimen ja putkiston tarkastus
;
† 9. Hydraulisäiliön huohottimen tarkastus
;
† 9. Hydraulisäiliön huohottimen tarkastus
;
† 10. Tuulettimen hihnan ja vaihtovirtalaturin hihnan säätö
;
† 10. Tuulettimen hihnan ja vaihtovirtalaturin hihnan säätö
;
† 11. Nostoketjujen säätö ja voitelu
;
† 11. Nostoketjujen säätö ja voitelu
;
† 12. Akselin kiinnitystappien kireyden tarkastus
;
† 12. Akselin kiinnitystappien kireyden tarkastus
;
† 13. Pyöränmuttereiden kireyden tarkastus
;
† 13. Pyöränmuttereiden kireyden tarkastus
;
† 14. Kaikkien renkaiden paineen tarkastus
;
† 14. Kaikkien renkaiden paineen tarkastus
;
† 15. Tarkastetaan, että käsikirjat ja työkalut sisältyvät toimitukseen
;
† 15. Tarkastetaan, että käsikirjat ja työkalut sisältyvät toimitukseen
;
Toimintatarkastukset
Toimintatarkastukset
Toimintatarkastukset suorittaa tehtävään pätevä mekaanikko
kuormitettuna. Seuraavat tarkastukset on suoritettava:
trukin ollessa
Toimintatarkastukset suorittaa tehtävään pätevä mekaanikko
kuormitettuna. Seuraavat tarkastukset on suoritettava:
trukin ollessa
S Siirrä trukkia ensin eteenpäin pienellä nopeudella, sitten taaksepäin peruuttaen ja
lopuksi jälleen eteenpäin tarkastaaksesi, että suunnanvaihtomekanismi toimii
tehokkaasti.
S Siirrä trukkia ensin eteenpäin pienellä nopeudella, sitten taaksepäin peruuttaen ja
lopuksi jälleen eteenpäin tarkastaaksesi, että suunnanvaihtomekanismi toimii
tehokkaasti.
S Aja trukilla eteenpäin ja taaksepäin kaikilla nopeuksilla suurin nopeus mukaan
lukien. Tarkasta, että vaihteiden vaihto ja jarrut toimivat molemmissa suunnissa.
S Aja trukilla eteenpäin ja taaksepäin kaikilla nopeuksilla suurin nopeus mukaan
lukien. Tarkasta, että vaihteiden vaihto ja jarrut toimivat molemmissa suunnissa.
S Aja useita numeron 8 muotoisia piirejä
maksiminopeudesta sekä eteen-- että taaksepäin.
S Aja useita numeron 8 muotoisia piirejä
maksiminopeudesta sekä eteen-- että taaksepäin.
noin
yksikolmanneksella
S Nosta testikuorma maasta suurimpaan korkeuteen. Laske testikuorma maahan
suurimmalla nopeudella. Pysäytä laskuliike useampaan otteeseen ja laske kuorma
lopuksi maahan.
0403.SF
C5
noin
yksikolmanneksella
S Nosta testikuorma maasta suurimpaan korkeuteen. Laske testikuorma maahan
suurimmalla nopeudella. Pysäytä laskuliike useampaan otteeseen ja laske kuorma
lopuksi maahan.
0403.SF
C5
C6
0403.SF
C6
0403.SF
D Polttoaineen lisäys
D Polttoaineen lisäys
1
1
f
f
Diesel-- polttoaineen ja nestekaasun käsittelyn turvatoimenpiteet
Diesel-- polttoaineen ja nestekaasun käsittelyn turvatoimenpiteet
Ennen nestekaasupullon vaihtamista tai trukin polttoainesäiliön täyttämistä trukin on
oltava turvallisesti pysäköitynä ( katso luku E, kohta 5.8).
Ennen nestekaasupullon vaihtamista tai trukin polttoainesäiliön täyttämistä trukin on
oltava turvallisesti pysäköitynä ( katso luku E, kohta 5.8).
Tulipalon ehkäiseminen: Kun työskennellään polttoaineiden tai nestekaasujen
kanssa, on palavien savukkeiden, avotulen tai muiden mahdollisten sytytyslähteiden
tuominen polttoainesäiliön läheisyyteen ehdottomasti kielletty. Vaaravyöhykkeestä
ilmoittavien kylttien on oltava selvästi esillä. Helposti syttyvien materiaalien
säilyttäminen tällä alueella on ehdottomasti kielletty. Toimivia sammuttimia on oltava
tällaisella alueella aina.
Tulipalon ehkäiseminen: Kun työskennellään polttoaineiden tai nestekaasujen
kanssa, on palavien savukkeiden, avotulen tai muiden mahdollisten sytytyslähteiden
tuominen polttoainesäiliön läheisyyteen ehdottomasti kielletty. Vaaravyöhykkeestä
ilmoittavien kylttien on oltava selvästi esillä. Helposti syttyvien materiaalien
säilyttäminen tällä alueella on ehdottomasti kielletty. Toimivia sammuttimia on oltava
tällaisella alueella aina.
Käytä vain jauhesammuttimia tai hiilidioksidisammuttimia estääksesi nestekaasuista
aiheutuvia palovammoja.
f
Käytä vain jauhesammuttimia tai hiilidioksidisammuttimia estääksesi nestekaasuista
aiheutuvia palovammoja.
Kuljetus ja säilytys: Diesel--polttoaineen ja nestekaasun kuljettamiseen käytettävien
välineiden on oltava lain vaatimusten mukaisia. Jos käytettävissä ei ole polttoaineen
annostelijaa, polttoaine on säilytettävä ja kuljetettava puhtaissa hyväksytyissä
säiliöissä. Sisältö on merkittävä selkeästi säiliön ulkopuolelle. Vuotavat kaasupullot on
välittömästi siirrettävä ulkoilmaan. Tällaiset kaasupullot on säilytettävä hyvin
ilmastoidussa paikassa ja niistä on ilmoitettava tuotteen toimittajalle. Vuotanut
diesel--polttoaine on imeytettävä asianmukaiseen aineeseen ja hävitettävä
voimassaolevien ympäristölakien mukaisesti.
Kuljetus ja säilytys: Diesel--polttoaineen ja nestekaasun kuljettamiseen käytettävien
välineiden on oltava lain vaatimusten mukaisia. Jos käytettävissä ei ole polttoaineen
annostelijaa, polttoaine on säilytettävä ja kuljetettava puhtaissa hyväksytyissä
säiliöissä. Sisältö on merkittävä selkeästi säiliön ulkopuolelle. Vuotavat kaasupullot on
välittömästi siirrettävä ulkoilmaan. Tällaiset kaasupullot on säilytettävä hyvin
ilmastoidussa paikassa ja niistä on ilmoitettava tuotteen toimittajalle. Vuotanut
diesel--polttoaine on imeytettävä asianmukaiseen aineeseen ja hävitettävä
voimassaolevien ympäristölakien mukaisesti.
Kaasupullot vaihtava ja polttoainesäiliön täyttävä henkilökunta: Kaasupullojen
kanssa työskentelevän henkilökunnan on tunnettava nestekaasun ominaisuudet
riittävän hyvin. Näin varmistetaan työturvallisuus.
Kaasupullot vaihtava ja polttoainesäiliön täyttävä henkilökunta: Kaasupullojen
kanssa työskentelevän henkilökunnan on tunnettava nestekaasun ominaisuudet
riittävän hyvin. Näin varmistetaan työturvallisuus.
Nestekaasusäiliöiden täyttäminen: Kaasutankit pysyvät kiinnitettyinä trukkiin ja
täytetään täyttökohdista. Täytön aikana on noudatettava täyttöaseman ja valmistajien
sääntöjä ja paikallista lainsäädäntöä.
Nestekaasusäiliöiden täyttäminen: Kaasutankit pysyvät kiinnitettyinä trukkiin ja
täytetään täyttökohdista. Täytön aikana on noudatettava täyttöaseman ja valmistajien
sääntöjä ja paikallista lainsäädäntöä.
Nestekaasu palelluttaa paljaan ihon.
0903.SF
D1
f
Nestekaasu palelluttaa paljaan ihon.
0903.SF
D1
2
f
Diesel-- polttoaineen lisääminen
2
f
Trukki voidaan täyttää vain määrätyissä
paikoissa.
S Pysäköi trukki turvallisesti ennen
polttoainesäiliön täyttöä (katso luku
E, kohta 5.8).
A
Diesel-- polttoaineen lisääminen
Trukki voidaan täyttää vain määrätyissä
paikoissa.
S Pysäköi trukki turvallisesti ennen
polttoainesäiliön täyttöä (katso luku
E, kohta 5.8).
1
S Avaa polttoainesäiliön korkki (1).
S Avaa polttoainesäiliön korkki (1).
S Täytä puhtaalla dieselpolttoaineella.
S Täytä puhtaalla dieselpolttoaineella.
A
Älä täytä säiliötä liikaa.
Täyttömäärät:
DFG 16/20 AS:
DFG 20-- 30 BS:
DFG 40-- 50 CS:
42 litraa.
58 litraa.
70 litraa.
Älä täytä säiliötä liikaa.
Täyttömäärät:
DFG 16/20 AS:
DFG 20-- 30 BS:
DFG 40-- 50 CS:
Käytä vain DIN 51601--standardin
mukaista dieselpolttoainetta, jonka
setaaniluku on alle 45.
1
42 litraa.
58 litraa.
70 litraa.
Käytä vain DIN 51601--standardin
mukaista dieselpolttoainetta, jonka
setaaniluku on alle 45.
C--sarja 09/03 läthien
C--sarja 09/03 läthien
Polttoainetason näyttö (2) ilmoittaa
polttoainetason. Kun osoitin osoittaa
punaista, polttoainesäiliö on täytettävä.
Älä koskaan anna polttoainesäiliön
tyhjentyä täysin. Polttoainesäiliössä
oleva
ilma
saattaa
aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
Polttoainetason näyttö (2) ilmoittaa
polttoainetason. Kun osoitin osoittaa
punaista, polttoainesäiliö on täytettävä.
Älä koskaan anna polttoainesäiliön
tyhjentyä täysin. Polttoainesäiliössä
oleva
ilma
saattaa
aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
2
S Sulje korkki uudelleen tiukasti täytön
jälkeen.
D2
2
S Sulje korkki uudelleen tiukasti täytön
jälkeen.
0903.SF
D2
0903.SF
3
f
Kaasupullon vaihtaminen
3
Kaasupullon saa vaihtaa ainoastaan alan koulutuksen saaneet henkilöt vaihtamiseen
tarkoitetussa paikassa.
f
S Pysäköi trukki turvallisesti ennen
täyttöä (katso luku E, kohta 5.8).
S Sulje sulkuventtiili (3) tiukasti.
3
käytä
vaihde
S Käynnistä
moottori
ja
kaasujärjestelmä tyhjäksi
vapaalla.
4
S Ruuvaa mutteri (4) irti sopivalla
jakoavaimella, pidä kiinni kahvasta
(6).
S Irrota letku (5) ja ruuvaa välittömästi
venttiilin
suojakorkki
tyhjän
kaasupullon päälle.
S Vapauta hihnat
suojapaneeli (7).
f
(8)
ja
Kaasupullon saa vaihtaa ainoastaan alan koulutuksen saaneet henkilöt vaihtamiseen
tarkoitetussa paikassa.
S Pysäköi trukki turvallisesti ennen
täyttöä (katso luku E, kohta 5.8).
S Sulje sulkuventtiili (3) tiukasti.
S Käynnistä
moottori
ja
kaasujärjestelmä tyhjäksi
vapaalla.
Kaasupullon vaihtaminen
S Irrota letku (5) ja ruuvaa välittömästi
venttiilin
suojakorkki
tyhjän
kaasupullon päälle.
5
66
S Vapauta hihnat
suojapaneeli (7).
S Irrota
varovasti
kaasupullo
pidikkeestään ja aseta paikoilleen
tiukasti.
f
Vain 18 kg (29 litraa) kaasupulloja saa
käyttää.
S Aseta uusi kaasupullo pidikkeeseen
ja käännä, kunnes sulkuventtiilin
liittimet osoittavat alas.
(8)
ja
5
66
irrota
S Irrota
varovasti
kaasupullo
pidikkeestään ja aseta paikoilleen
tiukasti.
Vain 18 kg (29 litraa) kaasupulloja saa
käyttää.
S Aseta uusi kaasupullo pidikkeeseen
ja käännä, kunnes sulkuventtiilin
liittimet osoittavat alas.
7
8
S Kiinnitä kaasupullot tiukasti hihnoilla.
S Kiinnitä letku osoitetulla tavalla.
S Kiinnitä letku osoitetulla tavalla.
S Avaa sulkuventtiili varovasti ja testaa
liitos vaahtoavan aineen avulla
vuotojen varalta.
S Avaa sulkuventtiili varovasti ja testaa
liitos vaahtoavan aineen avulla
vuotojen varalta.
0903.SF
4
S Ruuvaa mutteri (4) irti sopivalla
jakoavaimella, pidä kiinni kahvasta
(6).
irrota
S Kiinnitä kaasupullot tiukasti hihnoilla.
3
käytä
vaihde
D3
0903.SF
7
8
D3
f Uudelleen täytettävät
nestekaasupullot
Uudelleen täytettäviä pulloja on
saatavilla
kahdessa
muodossa.
Päädystä täytettävät ja keskeltä
täytettävät. Molemmissa pullotyypeissä
on automaattinen täytönlopetusventtiili,
joka estää pullon ylitäytön.
Uudelleen täytettäviä pulloja on
saatavilla
kahdessa
muodossa.
Päädystä täytettävät ja keskeltä
täytettävät. Molemmissa pullotyypeissä
on automaattinen täytönlopetusventtiili,
joka estää pullon ylitäytön.
9
Täytä pullot uudelleen seuraavalla
tavalla:
Täytä pullot uudelleen seuraavalla
tavalla:
Päädystä täytettävä nestekaasupullo
Päädystä täytettävä nestekaasupullo
Ruuvaa korkki (9) irti. Kiinnitä
täytettävän nestekaasupullon suutin
täyttöliittimeen
(10).
Täytä
nestekaasupulloa,
kunnes
nestemäärän mittari ilmoittaa säiliön
olevan täynnä. Poista suutin ja kiinnitä
korkki (9) uudelleen.
f
f Uudelleen täytettävät
nestekaasupullot
Ruuvaa korkki (9) irti. Kiinnitä
täytettävän nestekaasupullon suutin
täyttöliittimeen
(10).
Täytä
nestekaasupulloa,
kunnes
nestemäärän mittari ilmoittaa säiliön
olevan täynnä. Poista suutin ja kiinnitä
korkki (9) uudelleen.
10
Keskeltä täytettävä nestekaasupullo
Keskeltä täytettävä nestekaasupullo
Irrota kansi (11). Ruuvaa korkki (12) irti.
Kiinnitä
nestekaasupullon
suutin
täyttöliittimeen.
Täytä
nestekaasupulloa,
kunnes
nestemäärän mittari ilmoittaa säiliön
olevan täynnä. Poista suutin ja kiinnitä
korkki (12) uudelleen.
Irrota kansi (11). Ruuvaa korkki (12) irti.
Kiinnitä
nestekaasupullon
suutin
täyttöliittimeen.
Täytä
nestekaasupulloa,
kunnes
nestemäärän mittari ilmoittaa säiliön
olevan täynnä. Poista suutin ja kiinnitä
korkki (12) uudelleen.
11
f
NOUDATA
KAIKKIA
NESTEKAASUPULLOJEN
TÄYTTÄMISEEN
LIITTYVIÄ
OHJEITA/SÄÄDÖKSIÄ, JOTKA OVAT
KAASUPULLOISSA
JA
NESTEKAASUPUMPUSSA.
12
D4
9
10
11
NOUDATA
KAIKKIA
NESTEKAASUPULLOJEN
TÄYTTÄMISEEN
LIITTYVIÄ
OHJEITA/SÄÄDÖKSIÄ, JOTKA OVAT
KAASUPULLOISSA
JA
NESTEKAASUPUMPUSSA.
12
0903.SF
D4
0903.SF
4
f
Kahdella kaasupullolla varustetut trukit
4
Kahdella kaasupullolla varustetuissa trukeissa on lukitusventtiili, jota voidaan käyttää
kahdessa asennossa:
S Molempien
nestekaasupullojen
syöttöventtiilit
kokonaispolttoainemäärä on suurempi.
ovat
auki,
f
Kahdella kaasupullolla varustetut trukit
Kahdella kaasupullolla varustetuissa trukeissa on lukitusventtiili, jota voidaan käyttää
kahdessa asennossa:
jolloin
S Molempien
nestekaasupullojen
syöttöventtiilit
kokonaispolttoainemäärä on suurempi.
S Toisen nestekaasupullon syöttöventtiili on kiinni ja se toimii varasäiliönä.
Huomaa seuraavat asiat, jotta käyttö olisi turvallista:
0903.SF
ovat
auki,
jolloin
S Toisen nestekaasupullon syöttöventtiili on kiinni ja se toimii varasäiliönä.
Huomaa seuraavat asiat, jotta käyttö olisi turvallista:
S Järjestelmää ei saa milloinkaan käyttää siten, että toinen pulloista on irrotettu.
S Järjestelmää ei saa milloinkaan käyttää siten, että toinen pulloista on irrotettu.
S Hydrostaattisen säätöventtiilin päällä olevan muovisen pölysuojuksen pitää
antaa olla paikallaan käytön aikana, jotta epäpuhtauksia ei pääse sisään, ja se
pitää tarkistaa säännöllisesti.
S Hydrostaattisen säätöventtiilin päällä olevan muovisen pölysuojuksen pitää
antaa olla paikallaan käytön aikana, jotta epäpuhtauksia ei pääse sisään, ja se
pitää tarkistaa säännöllisesti.
S Jos toista pulloa käytetään varasäiliönä, se pitää kääntää pois päältä venttiilistä
ja kääntää manuaalisesti päälle, kun käytössä oleva pullo tyhjenee.
S Jos toista pulloa käytetään varasäiliönä, se pitää kääntää pois päältä venttiilistä
ja kääntää manuaalisesti päälle, kun käytössä oleva pullo tyhjenee.
S Kun käytössä ollut pullo tyhjenee ja varasäiliö avataan, tyhjentyneen pullon
venttiili pitää sulkea turvallisuussyistä.
S Kun käytössä ollut pullo tyhjenee ja varasäiliö avataan, tyhjentyneen pullon
venttiili pitää sulkea turvallisuussyistä.
S Jos molempia pulloja käytetään yhtä aikaa ja pullojen paineet ovat erilaiset,
liitinosa vetää nestekaasua pullosta, jossa on korkeampi paine, kunnes pullojen
paineet tasaantuvat. Silloin kaasua otetaan molemmista pulloista.
S Jos molempia pulloja käytetään yhtä aikaa ja pullojen paineet ovat erilaiset,
liitinosa vetää nestekaasua pullosta, jossa on korkeampi paine, kunnes pullojen
paineet tasaantuvat. Silloin kaasua otetaan molemmista pulloista.
S Jos toisesta pullosta tuleva letku repeytyy, liitinosa pysäyttää kaasun virtauksen
toisesta pullosta (näin estetään molempien pullojen tyhjeneminen).
S Jos toisesta pullosta tuleva letku repeytyy, liitinosa pysäyttää kaasun virtauksen
toisesta pullosta (näin estetään molempien pullojen tyhjeneminen).
D5
0903.SF
D5
E Käyttö
E Käyttö
1
1
f
f
Haarukkatrukin käyttöä koskevat turvamääräykset
Haarukkatrukin käyttöä koskevat turvamääräykset
Ajolupa: Haarukkatrukkia saavat käsitellä ainoastaan sen käsittelyyn koulutetut
henkilöt, jotka ovat osoittaneet haarukkatrukin käyttäjälle tai hänen edustajalleen, että
he pystyvät siirtämään ja käsittelemään kuormia haarukkatrukilla, ja jotka
haarukkatrukin käyttäjä tai hänen edustajansa on nimenomaan valttuuttanut tähän
tehtävään.
Ajolupa: Haarukkatrukkia saavat käsitellä ainoastaan sen käsittelyyn koulutetut
henkilöt, jotka ovat osoittaneet haarukkatrukin käyttäjälle tai hänen edustajalleen, että
he pystyvät siirtämään ja käsittelemään kuormia haarukkatrukilla, ja jotka
haarukkatrukin käyttäjä tai hänen edustajansa on nimenomaan valttuuttanut tähän
tehtävään.
Kuljettajan valtuudet, velvollisuudet ja toiminta: Kuljettajan täytyy olla tietoinen
valtuuksistaan ja velvollisuuksistaan, hänellä täytyy olla haarukkatrukin käyttökoulutus
ja hänen täytyy tuntea tämän käsikirjan sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki
välttämättömät valtuudet.
Käytettäessä trukkia vilkkaalla alueella, on käytettävä turvajalkineita.
Kuljettajan valtuudet, velvollisuudet ja toiminta: Kuljettajan täytyy olla tietoinen
valtuuksistaan ja velvollisuuksistaan, hänellä täytyy olla haarukkatrukin käyttökoulutus
ja hänen täytyy tuntea tämän käsikirjan sisältö. Hänelle on myönnettävä kaikki
välttämättömät valtuudet.
Käytettäessä trukkia vilkkaalla alueella, on käytettävä turvajalkineita.
Asiattoman käytön esto: Kuljettaja on vastuussa haarukkatrukista työaikana. Hänen
on kiellettävä asiattomia henkilöitä ajamasta tai käyttämästä haarukkatrukkia.
Henkilöiden kuljetus tai nostaminen trukilla on kielletty.
Asiattoman käytön esto: Kuljettaja on vastuussa haarukkatrukista työaikana. Hänen
on kiellettävä asiattomia henkilöitä ajamasta tai käyttämästä haarukkatrukkia.
Henkilöiden kuljetus tai nostaminen trukilla on kielletty.
Viat ja vauriot: Haarukkatrukissa tai sen lisälaitteissa havaituista vioista tai vaurioista
on välittömästi ilmoitettava työnjohtajalle. Mikäli haarukkatrukin käyttö ei ole täysin
turvallista (esim. kuluneiden renkaiden tai viallisten jarrujen johdosta), sitä ei saa
käyttää ennen kuin viat on korjattu kokonaisuudessaan.
Viat ja vauriot: Haarukkatrukissa tai sen lisälaitteissa havaituista vioista tai vaurioista
on välittömästi ilmoitettava työnjohtajalle. Mikäli haarukkatrukin käyttö ei ole täysin
turvallista (esim. kuluneiden renkaiden tai viallisten jarrujen johdosta), sitä ei saa
käyttää ennen kuin viat on korjattu kokonaisuudessaan.
Korjaustyöt: Kuljettaja ei saa koskaan suorittaa mitään haarukkatrukin muunnos-- tai
korjaustöitä, ellei hänellä ole tähän erikoiskoulutusta ja nimenomaista valtuutusta.
Kuljettaja ei saa missään tilanteessa muuttaa kytkimien tai turvalaitteiden asetuksia tai
sulkea niitä pois toiminnasta.
Korjaustyöt: Kuljettaja ei saa koskaan suorittaa mitään haarukkatrukin muunnos-- tai
korjaustöitä, ellei hänellä ole tähän erikoiskoulutusta ja nimenomaista valtuutusta.
Kuljettaja ei saa missään tilanteessa muuttaa kytkimien tai turvalaitteiden asetuksia tai
sulkea niitä pois toiminnasta.
Vaarallinen alue: Vaaralliseksi alueeksi katsotaan alue, jossa haarukkatrukin ajo-- ja
nostoliikkeet tai sen nostolaitteet (esim. haarukka tai lisälaitteet) tai siinä kuljetettavat
kuormat saattavat aiheuttaa tapaturmiin mahdollisesti johtavia vaaratilanteita. Tähän
sisältyy myös alue, jolle kuormat tai lisälaitteet voivat pudota.
Vaarallinen alue: Vaaralliseksi alueeksi katsotaan alue, jossa haarukkatrukin ajo-- ja
nostoliikkeet tai sen nostolaitteet (esim. haarukka tai lisälaitteet) tai siinä kuljetettavat
kuormat saattavat aiheuttaa tapaturmiin mahdollisesti johtavia vaaratilanteita. Tähän
sisältyy myös alue, jolle kuormat tai lisälaitteet voivat pudota.
Asiattomia henkilöitä on pyydettävä poistumaan vaaralliselta alueelta. Kuljettajan on
aina annettava varoitusmerkki tilanteissa, jotka saattavat kehittyä vaarallisiksi muille
ihmisille. Haarukkatrukki on aina välittömästi pysäytettävä, mikäli vaarallisella alueella
olevat henkilöt eivät pyynnöstä huolimatta ole poistuneet alueelta.
Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä käsikirjassa selostetut
varoituskilvet ja muut varoitukset on aina otettava huomioon.
turvalaitteet,
Ajajan on tunnettava trukin mittarien ja säädinlaitteiden asettelu ennen trukin
käyttöönottoa.
1203.SF
f
E1
f
Asiattomia henkilöitä on pyydettävä poistumaan vaaralliselta alueelta. Kuljettajan on
aina annettava varoitusmerkki tilanteissa, jotka saattavat kehittyä vaarallisiksi muille
ihmisille. Haarukkatrukki on aina välittömästi pysäytettävä, mikäli vaarallisella alueella
olevat henkilöt eivät pyynnöstä huolimatta ole poistuneet alueelta.
Turvalaitteet ja varoituskilvet: Tässä käsikirjassa selostetut
varoituskilvet ja muut varoitukset on aina otettava huomioon.
turvalaitteet,
Ajajan on tunnettava trukin mittarien ja säädinlaitteiden asettelu ennen trukin
käyttöönottoa.
1203.SF
E1
1
3
2
4
5
6
7
8
1
9
17
11
5
6
9
11
16
12
13
15
14
14
31
18
18
19
32
19
32
20
20
28
28
29
29
19
30
19
30
21
21
27
E2
8
10
31
AO--178--1
7
12
13
15
4
17
10
16
3
2
27
26
25
24
23
22
AO--178--1
1203.SF
E2
26
25
24
23
22
1203.SF
2
Ajajan ohjauslaitteiden ja näyttöelementtien kuvaus
Numero
1
Säädin-- tai
näyttöelementti
2
Ajajan ohjauslaitteiden ja näyttöelementtien kuvaus
Numero
Toiminto
Säädin-- tai
näyttöelementti
Toiminto
Pysäköintijarrun varoitusvalo F Palaa kun pysäköintijarrua käytetään
1
2
Polttoainemittari (DFG)
F Ilmoittaa jäljellä olevan polttoaineen tason
2
Polttoainemittari (DFG)
F Ilmoittaa jäljellä olevan polttoaineen tason
3
Jäähdytysaineen lämpötilan
mittari
F Ilmoittaa jäähdytysaineen lämpötilan
3
Jäähdytysaineen lämpötilan
mittari
F Ilmoittaa jäähdytysaineen lämpötilan
Vapaavaihteen LED--valo
F Ilmoittaa suuntavivuv olevan vapaalla
4
Vapaavaihteen LED--valo
F Ilmoittaa suuntavivuv olevan vapaalla
4
5
P
N
Ei käytössä hydrostaattisissa
f
trukeissa
5
P
N
Pysäköintijarrun varoitusvalo F Palaa kun pysäköintijarrua käytetään
Ei käytössä hydrostaattisissa
f
trukeissa
6
Hydrostaattisen käyttimen
merkkivalo
Lamppu palaa jatkuvasti, kun virta on kytkettynä (ON), moottorin käynnistyessä;
jos kaikki on normaalia, lamppu sammuu.
Hidas vilkkuminen ilmoittaa, että hydrostaattisessa käyttimessä on vähäinen vika;
esim. matkapolkimen potentiometri, ohjausvipu tai toimimoottori.
f Nopea vilkkuminen ilmoittaa hydrostaattisen käyttimen vakavasta viasta (ajoneuvossa on tehostettu jarrutus); esim. pumpun potentiometri, jarrupoljin, vika 5 voltin
piirissä.
Ajettaessa näkyvä jatkuvasti palava merkkivalo merkitsee sitä, että moottorin nopeusanturissa on vika.
7
Valojen LED--näyttö
f Ilmoittaa, että etuvalot on kytketty päälle
8
Moottorin öljynpaineen
varoitusvalo
F
9
Tyhjä
f
9
Tyhjä
f
10
Tyhjä
f
10
Tyhjä
f
1203.SF
Ilmoittaa moottorin alhaisesta
öljynpaineesta
E3
6
Hydrostaattisen käyttimen
merkkivalo
Lamppu palaa jatkuvasti, kun virta on kytkettynä (ON), moottorin käynnistyessä;
jos kaikki on normaalia, lamppu sammuu.
Hidas vilkkuminen ilmoittaa, että hydrostaattisessa käyttimessä on vähäinen vika;
esim. matkapolkimen potentiometri, ohjausvipu tai toimimoottori.
f Nopea vilkkuminen ilmoittaa hydrostaattisen käyttimen vakavasta viasta (ajoneuvossa on tehostettu jarrutus); esim. pumpun potentiometri, jarrupoljin, vika 5 voltin
piirissä.
Ajettaessa näkyvä jatkuvasti palava merkkivalo merkitsee sitä, että moottorin nopeusanturissa on vika.
7
Valojen LED--näyttö
f Ilmoittaa, että etuvalot on kytketty päälle
8
Moottorin öljynpaineen
varoitusvalo
F
1203.SF
Ilmoittaa moottorin alhaisesta
öljynpaineesta
E3
1
3
2
4
5
6
7
8
1
9
17
11
5
6
9
11
16
12
13
15
14
14
31
18
18
19
32
19
32
20
20
28
28
29
29
19
30
19
30
21
21
27
E4
8
10
31
AO--178--1
7
12
13
15
4
17
10
16
3
2
27
26
25
24
23
22
AO--178--1
1203.SF
E4
26
25
24
23
22
1203.SF
Numero
Säädin-- tai
näyttöelementti
Toiminto
11
Ei käytössä hydrostaattisissa
F
trukeissa
12
Turvavyön varoitusvalo
f
13
Suuntavilkkujen LED--valo
f
14
Polttoainevaroitusvalo DFG) F
15
Aika/käyttötuntI näyttö
F Ilmoittaa ajan ja käyttötunnit.
16
Esihehkutuksen merkkivalo
(DFG)
F
17
Numero
Säädin-- tai
näyttöelementti
Toiminto
11
Ei käytössä hydrostaattisissa
F
trukeissa
Ilmoittaa, ettei turvavyö ole kunnolla
kiinnitetty
12
Turvavyön varoitusvalo
f
Ilmoittaa, ettei turvavyö ole kunnolla
kiinnitetty
Ilmoittaa oikean/vasemman suuntavilkun
toiminnan
13
Suuntavilkkujen LED--valo
f
Ilmoittaa oikean/vasemman suuntavilkun
toiminnan
Ilmoittaa palaessaan vähäisestä
polttoaineesta
14
Polttoainevaroitusvalo DFG) F
15
Aika/käyttötuntI näyttö
F Ilmoittaa ajan ja käyttötunnit.
Ilmoittaa kylmäkäynnistyslaitteen
toiminnon
16
Esihehkutuksen merkkivalo
(DFG)
F
Latausvirran varoitusvalo
F Ilmoittaa akun alhaisesta latauksesta
17
Latausvirran varoitusvalo
F Ilmoittaa akun alhaisesta latauksesta
18
Ohjauspyörä
F Ohjaa trukkia haluttuun suuntaan.
18
Ohjauspyörä
F Ohjaa trukkia haluttuun suuntaan.
19
Lämmitys/ilman
ulostuloaukot
f
19
Lämmitys/ilman
ulostuloaukot
f
20
Ohjauspylvään säätövipu
F Säätää ohjauspylvään kulmaa
20
Ohjauspylvään säätövipu
F Säätää ohjauspylvään kulmaa
1203.SF
E5
1203.SF
Ilmoittaa palaessaan vähäisestä
polttoaineesta
Ilmoittaa kylmäkäynnistyslaitteen
toiminnon
E5
1
3
2
4
5
6
7
8
1
9
17
11
5
6
9
11
16
12
13
15
14
14
31
18
18
19
32
19
32
20
20
28
28
29
29
19
30
19
30
21
21
27
E6
8
10
31
AO--178--1
7
12
13
15
4
17
10
16
3
2
27
26
25
24
23
22
AO--178--1
1203.SF
E6
26
25
24
23
22
1203.SF
Numero
Säädin-- tai
näyttöelementti
Toiminto
Numero
21
Ohjaamon
lämmityssäätimet
f
22
Kaasupoljin
F
23
Kohottaa tai laskee haarukkatelineet
Kohota/laske --ohjausvipu F Kohota haarukkatelinettä: vedä vipua
taaksepäin. Laske haarukkatelinettä: työnnä
vipua eteenpäin
Ohjaa moottorin nopeutta tai ajo-- ja
matkanopeutta
Säädin-- tai
näyttöelementti
Toiminto
21
Ohjaamon
lämmityssäätimet
f
22
Kaasupoljin
F
23
Kohottaa tai laskee haarukkatelineet
Kohota/laske --ohjausvipu F Kohota haarukkatelinettä: vedä vipua
taaksepäin. Laske haarukkatelinettä: työnnä
vipua eteenpäin
Ohjaa moottorin nopeutta tai ajo-- ja
matkanopeutta
24
Pylvään kallistuksen
ohjausvipu
Kallista pylvästä eteen-- tai taaksepäin.
Kallista pylvästä eteenpäin: työnnä vipua
F eteenpäin.
Kallista pylvästä taaksepäin: vedä vipua
taaksepäin.
25
Kytkimet
f Valot, lasinlämmitin, jne.
26
Virta/käynnistys --kytkin
F
27
Akun eristyskytkin
(hätäkytkin)
Päävirtapiiri katkaistu, kaikki sähkötoiminnot
pois käytöstä.
Ajoneuvoa pakkojarrutetaan.
F Tätä kytkintä saa painaa vain hätätilanteissa tai
eristystarkoituksessa. Jos kytkin aktivoidaan,
nollaa kello (20) ja (21). Normaaleissa
käyttöolosuhteissa on noudatettava sivulla E 25
olevia pysähtymisohjeita.
27
Akun eristyskytkin
(hätäkytkin)
Päävirtapiiri katkaistu, kaikki sähkötoiminnot
pois käytöstä.
Ajoneuvoa pakkojarrutetaan.
F Tätä kytkintä saa painaa vain hätätilanteissa tai
eristystarkoituksessa. Jos kytkin aktivoidaan,
nollaa kello (20) ja (21). Normaaleissa
käyttöolosuhteissa on noudatettava sivulla E 25
olevia pysähtymisohjeita.
28
Varoitusäänipainike
F Laukaisee varoitusäänen
28
Varoitusäänipainike
F Laukaisee varoitusäänen
29
Suuntavipu
F Valitsee kulkusuunnan
29
Suuntavipu
F Valitsee kulkusuunnan
30
Ryömintä/jarru --poljin
F
30
Ryömintä/jarru --poljin
F
31
Pysäköintijarrukytkin
Kytkee päälle tai vapauttaa pysäköintijarrun:
Kytkimen kääntäminen asentoon 1 kytkee
F jarrun päälle.
Kytkimen kääntäminen asentoon 0
Vapauttaa jarrun.
31
Pysäköintijarrukytkin
Kytkee päälle tai vapauttaa pysäköintijarrun:
Kytkimen kääntäminen asentoon 1 kytkee
F jarrun päälle.
Kytkimen kääntäminen asentoon 0
Vapauttaa jarrun.
32
5 tilanvalintakytkin
F
32
5 tilanvalintakytkin
F
1203.SF
Kytkee ja sammuttaa virtasyötön.
Käynnistää ja pysäyttää moottorin. Kun
virta--avain on irti, trukkia ei voida käyttää
luvatta.
1 alue: ohjaa ryömintäkäyttöä
2 alue: aktivoi toimintajarrun
Jokainen aste lisää tai vähentää kiihdytys-ja jarrutusnopeuksia.
E7
24
Pylvään kallistuksen
ohjausvipu
Kallista pylvästä eteen-- tai taaksepäin.
Kallista pylvästä eteenpäin: työnnä vipua
F eteenpäin.
Kallista pylvästä taaksepäin: vedä vipua
taaksepäin.
25
Kytkimet
f Valot, lasinlämmitin, jne.
26
Virta/käynnistys --kytkin
F
1203.SF
Kytkee ja sammuttaa virtasyötön.
Käynnistää ja pysäyttää moottorin. Kun
virta--avain on irti, trukkia ei voida käyttää
luvatta.
1 alue: ohjaa ryömintäkäyttöä
2 alue: aktivoi toimintajarrun
Jokainen aste lisää tai vähentää kiihdytys-ja jarrutusnopeuksia.
E7
f Kardaani - nosto ja kallistus
f Kardaani - nosto ja kallistus
Kardaanitoiminnot
Kardaanitoiminnot
1
1
8
Kardaani
2
7
8
Kardaani
7
3
4
6
2
3
4
6
5
5
Lisähallintavivut
Lisähallintavivut
A0--178
Symboli
Tarkoitus
Symboli
A0--178
Tarkoitus
Symboli
Symboli
Tarkoitus
1. Maston kallistus
eteenpäin
5. Maston kallistus
taaksepäin
1. Maston kallistus
eteenpäin
5. Maston kallistus
taaksepäin
2. Haarukan kärkien nosto
ja maston kallistus
eteenpäin
6. Haarukan kärkien lasku
ja maston kallistus
taaksepäin
2. Haarukan kärkien nosto
ja maston kallistus
eteenpäin
6. Haarukan kärkien lasku
ja maston kallistus
taaksepäin
3. Haarukan kärkien nosto
7. Haarukan kärkien lasku
3. Haarukan kärkien nosto
7. Haarukan kärkien lasku
4. Haarukan kärkien nosto
ja maston kallistus
taaksepäin
8. Haarukan kärkien lasku
ja maston kallistus
eteenpäin
4. Haarukan kärkien nosto
ja maston kallistus
taaksepäin
8. Haarukan kärkien lasku
ja maston kallistus
eteenpäin
Joissakin malleissa nämä toiminnot on saatettu estää.
E8
Tarkoitus
Joissakin malleissa nämä toiminnot on saatettu estää.
1203.SF
E8
1203.SF
f Suunnanhallinta kaksoispolkimella
f Suunnanhallinta kaksoispolkimella
Johdanto
Johdanto
Suunnanhallinta kaksoispolkimella on saatavissa valinnaisena toimintona niitä
kuljettajia varten, jotka mieluiten kuljettavat kaksoispolkimilla varustettuja trukkeja.
Tämän järjestelmän avulla nopeutta ja suuntaa voidaan hallita tarkkaan kahdella
herkällä polkimella -- oikealla jalalla eteenpäin, vasemmalla taaksepäin.
Suunnanhallinta kaksoispolkimella on saatavissa valinnaisena toimintona niitä
kuljettajia varten, jotka mieluiten kuljettavat kaksoispolkimilla varustettuja trukkeja.
Tämän järjestelmän avulla nopeutta ja suuntaa voidaan hallita tarkkaan kahdella
herkällä polkimella -- oikealla jalalla eteenpäin, vasemmalla taaksepäin.
Suunnanhallinta kaksoispolkimilla
Suunnanhallinta kaksoispolkimilla
Peruutus/kaasupoljin
Peruutus/kaasupoljin
Jarru/ryömintäpoljin
Eteenpäin/kaasupoljin
Jarru/ryömintäpoljin
Eteenpäin/kaasupoljin
Suunta/kaasupolkimet
Suunta/kaasupolkimet
Suuntapolkimen painaminen alas lisää moottorin nopeutta ja ajonopeutta. Trukin
nopeus hidastuu, kun jalka nostetaan polkimelta. Jalan nostaminen yhtäkkiä
polkimelta johtaa trukin vauhdin hidastumiseen ja trukin pysähtymiseen hallitulla
tavalla.
Suuntapolkimen painaminen alas lisää moottorin nopeutta ja ajonopeutta. Trukin
nopeus hidastuu, kun jalka nostetaan polkimelta. Jalan nostaminen yhtäkkiä
polkimelta johtaa trukin vauhdin hidastumiseen ja trukin pysähtymiseen hallitulla
tavalla.
Jarru/ryömintäpoljin
Jarru/ryömintäpoljin
Trukin ajosuuntaa ja ajonopeutta voidaan hallita tarkasti
jarru/ryömintäpoljinta yhdessä suunta/kaasupolkimen kanssa.
1203.SF
käyttämällä
E9
Trukin ajosuuntaa ja ajonopeutta voidaan hallita tarkasti
jarru/ryömintäpoljinta yhdessä suunta/kaasupolkimen kanssa.
1203.SF
käyttämällä
E9
F Vaihteenvalitsin
A
A
F Vaihteenvalitsin
A
Vaihde
on
vapaalla,
kun
vaihteenvalitsin on keskiasennossa.
S Valitse eteenpäinvaihde työntämällä
vipua eteenpäin.
S Valitse eteenpäinvaihde työntämällä
vipua eteenpäin.
S Valitse peruutusvaihde
vipua taaksepäin.
S Valitse peruutusvaihde
vipua taaksepäin.
vetämällä
A
Moottori ei käynnisty, jos trukin jokin
vaihde on kytketty.
F Kaksinopeuksinen vaihteenvalitsin
- DFG/TFG 40-- 50 C
vetämällä
Moottori ei käynnisty, jos trukin jokin
vaihde on kytketty.
F Kaksinopeuksinen vaihteenvalitsin
- DFG/TFG 40-- 50 C
Vaihde valitaan käsin. Valitse pienempi
vaihde painamalla “I” kiivetessä tai
laskeuduttaessa kaltevaa pintaa.
Vaihde valitaan käsin. Valitse pienempi
vaihde painamalla “I” kiivetessä tai
laskeuduttaessa kaltevaa pintaa.
I
II
I
f Hitaan alueen käyttökytkin DFG/TFG 40-- 50 C
E 10
Vaihde
on
vapaalla,
kun
vaihteenvalitsin on keskiasennossa.
II
f Hitaan alueen käyttökytkin DFG/TFG 40-- 50 C
Eräissä trukeissa voi olla konepeltiin
kiinnitetty hitaan alueen käyttökytkin
tavallisen
eteenpäinajo-ja
peruutuskytkimen paikalla. Tällaisessa
trukissa
ohjausjärjestelmä
(TCS),
valitsee automaattisesti vaihteen, joka
perustuu
80
%:iin
moottorin
vähimmäiskierrosluvusta ja pumpun
enimmäistehosta.
Eräissä trukeissa voi olla konepeltiin
kiinnitetty hitaan alueen käyttökytkin
tavallisen
eteenpäinajo-ja
peruutuskytkimen paikalla. Tällaisessa
trukissa
ohjausjärjestelmä
(TCS),
valitsee automaattisesti vaihteen, joka
perustuu
80
%:iin
moottorin
vähimmäiskierrosluvusta ja pumpun
enimmäistehosta.
Jotta trukki pysyisi ensimmäisellä
vaihteella, (esim. kaltevaa tasoa
noustaessa
tai
laskeuduttaessa),
käyttäjän on painettava ja pidettävä
palautuvaa kytkintä manuaalisesti.
Tämä
puolestaan
lähettää
ohjausjärjestelmään signaalin pumpun
ja
vetoakselin
pitämiseksi
ensimmäisellä vaihteella. Heti kun
kytkin vapautetaan, trukki palaa
automaattiseen vaihteen valintaan.
Jotta trukki pysyisi ensimmäisellä
vaihteella, (esim. kaltevaa tasoa
noustaessa
tai
laskeuduttaessa),
käyttäjän on painettava ja pidettävä
palautuvaa kytkintä manuaalisesti.
Tämä
puolestaan
lähettää
ohjausjärjestelmään signaalin pumpun
ja
vetoakselin
pitämiseksi
ensimmäisellä vaihteella. Heti kun
kytkin vapautetaan, trukki palaa
automaattiseen vaihteen valintaan.
1203.SF
E 10
1203.SF
f Pylvääseen asennettu
vaihteenvalitsin
f Pylvääseen asennettu
vaihteenvalitsin
Kardaanivivulla varustetuissa trukeissa
(katso sivu E8) kuljettajan istuimen
oikealle
puolelle
asennettu
vakiomallinen
vaihteenvalitsin
on
korvattu
pylvääseen
asennetulla
vaihteenvalitsimella.
A
A
Kardaanivivulla varustetuissa trukeissa
(katso sivu E8) kuljettajan istuimen
oikealle
puolelle
asennettu
vakiomallinen
vaihteenvalitsin
on
korvattu
pylvääseen
asennetulla
vaihteenvalitsimella.
A
Vaihde
on
vapaalla,
kun
vaihteenvalitsin on keskiasennossa.
Vaihde
on
vapaalla,
kun
vaihteenvalitsin on keskiasennossa.
S Valitse eteenpäinvaihde työntämällä
vipua eteenpäin.
S Valitse eteenpäinvaihde työntämällä
vipua eteenpäin.
S Valitse peruutusvaihde
vipua taaksepäin.
S Valitse peruutusvaihde
vipua taaksepäin.
vetämällä
A
Moottori ei käynnisty, jos trukin jokin
vaihde on kytketty.
vetämällä
Moottori ei käynnisty, jos trukin jokin
vaihde on kytketty.
F Ajo-- ominaisuuksien valitsin (Vain
malli 16-- 30 DFG/TFG)
F Ajo-- ominaisuuksien valitsin (Vain
malli 16-- 30 DFG/TFG)
The Total Control System (TCS)
–järjestelmän
kate
on
36
suoritusparametriä;
tämä
tarjoaa
melkein
loputtoman
asetusten
yhdistelmän. Tätä monimuotoisuutta
voidaan yksinkertaistaa valitsemalla
viisi
ohjelmoitua
yhdistelmää
5--tilakytkintä käyttämällä. On myös
kehitetty uusia ohjelmaparametrejä. Ne
ovat yhdenmukaisia viiden tyypillisen
rekkasovelluksen
kanssa.
Rekat
voidaan näin ollen muuttaa helposti
käytettäväksi yhdestä tehtävästä tai
yhdeltä työmaalta toiselle 5--tilakytkintä
näppäämällä.
The Total Control System (TCS)
–järjestelmän
kate
on
36
suoritusparametriä;
tämä
tarjoaa
melkein
loputtoman
asetusten
yhdistelmän. Tätä monimuotoisuutta
voidaan yksinkertaistaa valitsemalla
viisi
ohjelmoitua
yhdistelmää
5--tilakytkintä käyttämällä. On myös
kehitetty uusia ohjelmaparametrejä. Ne
ovat yhdenmukaisia viiden tyypillisen
rekkasovelluksen
kanssa.
Rekat
voidaan näin ollen muuttaa helposti
käytettäväksi yhdestä tehtävästä tai
yhdeltä työmaalta toiselle 5--tilakytkintä
näppäämällä.
1203.SF
5 Toimintatilan
valintakytkin
Seisontajarrukytkin
E 11
1203.SF
5 Toimintatilan
valintakytkin
Seisontajarrukytkin
E 11
Shuttle Mode --tila: Korkein suorituskyky ja tuotanto
vaikeissa kuormaustoimissa, joissa on lyhyet etäisyydet ja jonka nostokorkeudet ovat matalia.
A
f
A
E 12
Shuttle Mode --tila: Korkein suorituskyky ja tuotanto
vaikeissa kuormaustoimissa, joissa on lyhyet etäisyydet ja jonka nostokorkeudet ovat matalia.
Outside Mode --tila: Nopeita työsyklejä ulkotilassa
käytettäväksi kun etäisyydet ovat lyhyitä/keskipitkiä
ja nostokorkeudet keskitasoisia. Nopea hydromekaniikka lisälaitteita varten.
Outside Mode --tila: Nopeita työsyklejä ulkotilassa
käytettäväksi kun etäisyydet ovat lyhyitä/keskipitkiä
ja nostokorkeudet keskitasoisia. Nopea hydromekaniikka lisälaitteita varten.
General Purpose Mode --tila: Hyvätasoinen kokonaissuorituskyky erityyppisiä sovelluksia varten; samantyyppinen kuin suurimmalla kilpailijalla.
General Purpose Mode --tila: Hyvätasoinen kokonaissuorituskyky erityyppisiä sovelluksia varten; samantyyppinen kuin suurimmalla kilpailijalla.
Warehouse Mode --tila: Alhainen moottorin RPM ja
pehmeä ajosuorituskyky, korkeita nostonopeuksia.
Ohjattua työtä varten ahtaissa, päästöherkissä tiloissa.
Warehouse Mode --tila: Alhainen moottorin RPM ja
pehmeä ajosuorituskyky, korkeita nostonopeuksia.
Ohjattua työtä varten ahtaissa, päästöherkissä tiloissa.
Safety/Economy Mode --tila: Vähennetty suorituskyky, nesteenkulutus ja vähennetyt päästöt. Työskentelyyn helposti särkyvien tai epästabiilien kuormien yhteydessä, jalankulkijoiden alueilla tai yöllä ja/tai melua
kestämättömillä alueilla.
Safety/Economy Mode --tila: Vähennetty suorituskyky, nesteenkulutus ja vähennetyt päästöt. Työskentelyyn helposti särkyvien tai epästabiilien kuormien yhteydessä, jalankulkijoiden alueilla tai yöllä ja/tai melua
kestämättömillä alueilla.
Pysäytä trukki ja kytke seisontajarru
toimintaan ennen ajo--ominaisuuksien
vaihtoa.
Pysäytä trukki ja kytke seisontajarru
toimintaan ennen ajo--ominaisuuksien
vaihtoa.
Varmista, että ajo--ominaisuusvalitsin on oikeassa asennossa käyttösovellukseen
nähden.
Varmista, että ajo--ominaisuusvalitsin on oikeassa asennossa käyttösovellukseen
nähden.
Tietokoneavusteinen hallintajärjestelmä estää ajo--ominaisuuksien vaihdon trukin
ollessa liikkeessä.
VARMISTA AINA, ETTÄ OIKEA AJO--OMINAISUUS ON VALITTU, ENNEN KUIN
LÄHDET AJAMAAN TRUKILLA.
Viisiasentoista valitsinkytkintä ei ole kaikissa trukeissa, ja näissä malleissa
ajo--ominaisuudet on asetettu tehtaalla niiden käyttöympäristön mukaan. Mikäli trukin
käyttöympäristö muuttuu, asetuksia voidaan muuttaa ympäristöä vastaavaksi.
Muutokset saa suorittaa vain koulutettu ja pätevä huoltohenkilö.
1203.SF
A
f
A
E 12
Tietokoneavusteinen hallintajärjestelmä estää ajo--ominaisuuksien vaihdon trukin
ollessa liikkeessä.
VARMISTA AINA, ETTÄ OIKEA AJO--OMINAISUUS ON VALITTU, ENNEN KUIN
LÄHDET AJAMAAN TRUKILLA.
Viisiasentoista valitsinkytkintä ei ole kaikissa trukeissa, ja näissä malleissa
ajo--ominaisuudet on asetettu tehtaalla niiden käyttöympäristön mukaan. Mikäli trukin
käyttöympäristö muuttuu, asetuksia voidaan muuttaa ympäristöä vastaavaksi.
Muutokset saa suorittaa vain koulutettu ja pätevä huoltohenkilö.
1203.SF
f Vaihteiston interlock-- lukitusjärjestelmä - TFG/DFG 40-- 50
f Vaihteiston interlock-- lukitusjärjestelmä - TFG/DFG 40-- 50
Vaihteiston interlock--lukitusjärjestelmä on valinnaistoiminto, joka estää kuljettajaa
ajamasta haarukkatrukkia pysähdyksistä, jos vaihde on kytketty. Järjestelmä estää
kuljettajaa myös muuttamasta suuntaa, jos kakkosvaihde on kytketty.
A
Vaihteiston interlock--lukitusjärjestelmä on valinnaistoiminto, joka estää kuljettajaa
ajamasta haarukkatrukkia pysähdyksistä, jos vaihde on kytketty. Järjestelmä estää
kuljettajaa myös muuttamasta suuntaa, jos kakkosvaihde on kytketty.
A
On tärkeää huomata, että vaikka trukki
“rullaisikin” vaihdetta vaihdettaessa,
jarrutoimintoa voidaan käyttää..
f Lämmittimen säätimet
On tärkeää huomata, että vaikka trukki
“rullaisikin” vaihdetta vaihdettaessa,
jarrutoimintoa voidaan käyttää..
f Lämmittimen säätimet
S Ohjaamon lämpötilaa voidaan laskea
tasaisesti kiertämällä termostaatin
säätönuppia (41) vastapäivään.
S Ohjaamon lämpötilaa voidaan laskea
tasaisesti kiertämällä termostaatin
säätönuppia (41) vastapäivään.
S Puhaltimen
ilmavirtauksen
voimakkuutta säädetään kiertämällä
puhaltimen
säätönuppia
(42)
myötäpäivään. Puhallin kytketään
pois päältä kiertämällä puhaltimen
säätönuppi
ääriasentoonsa
vastapäivään.
S Puhaltimen
ilmavirtauksen
voimakkuutta säädetään kiertämällä
puhaltimen
säätönuppia
(42)
myötäpäivään. Puhallin kytketään
pois päältä kiertämällä puhaltimen
säätönuppi
ääriasentoonsa
vastapäivään.
S Kun ilmavirtauksen suuntausvipu
(43) siirretään alimpaan asentoonsa,
ilmavirtaus suuntautuu ohjaamon
lattiaan.
Kun
ilmavirtauksen
suuntausvipu
(43)
siirretään
yläasentoonsa,
ilmavirtaus
ohjaamon
lattiaan
katkeaa.
Ilmavirtaus
tuulilasille
ohjautuu
tuulilasin
alaosassa
olevan
muoviputken aukoista, eikä sitä voida
ohjata tällä vivulla.
1203.SF
42
41
43
E 13
S Kun ilmavirtauksen suuntausvipu
(43) siirretään alimpaan asentoonsa,
ilmavirtaus suuntautuu ohjaamon
lattiaan.
Kun
ilmavirtauksen
suuntausvipu
(43)
siirretään
yläasentoonsa,
ilmavirtaus
ohjaamon
lattiaan
katkeaa.
Ilmavirtaus
tuulilasille
ohjautuu
tuulilasin
alaosassa
olevan
muoviputken aukoista, eikä sitä voida
ohjata tällä vivulla.
1203.SF
42
41
43
E 13
Äänimerkki
3
A
Äänimerkki
25
S Äänimerkkiä käytetään painamalla
painiketta (25).
Tarkistustoimenpiteet, jotka on suoritettava ennen päivittäistä käyttöä.
3
Tarkistustoimenpiteet, jotka on suoritettava ennen päivittäistä käyttöä.
Trukki
Trukki
S Tarkista koko trukki (erityisesti pyörät ja kuormaa kannattavat elementit) näkyvien
vahinkojen varalta.
S Tarkista koko trukki (erityisesti pyörät ja kuormaa kannattavat elementit) näkyvien
vahinkojen varalta.
Tuulilasin pesunestetason tarkastusta lukuun ottamatta kaikkia muita tarkastuksia
varten huoltoluukut ja kannet on avattava: katso sivu E 40 “Moottorikotelo”.
Moottoriöljytason tarkastus - TFG
TFG -- A
A
S Pyyhi
mittatikku
puhtaaksi
nukkaamattomalla liinalla ja työnnä
se
takaisin
reikään
koko
pituudeltaan.
Tuulilasin pesunestetason tarkastusta lukuun ottamatta kaikkia muita tarkastuksia
varten huoltoluukut ja kannet on avattava: katso sivu E 40 “Moottorikotelo”.
Moottoriöljytason tarkastus - TFG
43
S Vedä mittatikku ulos (44 tai 46 tai 48).
E 14
25
S Äänimerkkiä käytetään painamalla
painiketta (25).
43
S Pyyhi
mittatikku
puhtaaksi
nukkaamattomalla liinalla ja työnnä
se
takaisin
reikään
koko
pituudeltaan.
44
S Vedä mittatikku uudestaan ulos ja
varmista,
että
öljytaso
on
MIN--alarajamerkin
ja
MAX--ylärajamerkin välillä.
S Vedä mittatikku uudestaan ulos ja
varmista,
että
öljytaso
on
MIN--alarajamerkin
ja
MAX--ylärajamerkin välillä.
S Jos
öljytaso
jää
keskivälin
alapuolelle, poista täyttötulppa (43 tai
45 tai 47) ja lisää oikeantyyppistä
öljyä moottoriin, kunnes öljytaso
nousee
mittatikkuun
merkityn
MAX--ylärajamerkin kohdalle.
S Jos
öljytaso
jää
keskivälin
alapuolelle, poista täyttötulppa (43 tai
45 tai 47) ja lisää oikeantyyppistä
öljyä moottoriin, kunnes öljytaso
nousee
mittatikkuun
merkityn
MAX--ylärajamerkin kohdalle.
MIN.
TFG -- A
S Vedä mittatikku ulos (44 tai 46 tai 48).
MAX.
1203.SF
E 14
44
MIN.
MAX.
1203.SF
TFG -- B
TFG -- C
45
TFG -- B
47
46
TFG -- C
45
47
46
48
MAX.
MAX.
MIN.
Moottoriöljytason tarkastus - DFG
48
MAX.
MAX.
MIN.
MIN.
Moottoriöljytason tarkastus - DFG
DFG -- A
S Vedä mittatikku ulos (50 tai 52).
MIN.
DFG -- A
S Vedä mittatikku ulos (50 tai 52).
49
S Pyyhi
mittatikku
puhtaaksi
nukkaamattomalla liinalla ja työnnä
se
takaisin
reikään
koko
pituudeltaan.
49
S Pyyhi
mittatikku
puhtaaksi
nukkaamattomalla liinalla ja työnnä
se
takaisin
reikään
koko
pituudeltaan.
50
50
MAX.
MAX.
MIN.
1203.SF
MIN.
E 15
1203.SF
E 15
Vedä mittatikku uudestaan ulos ja
varmista,
että
öljytaso
on
MIN--alarajamerkin
ja
MAX--ylärajamerkin välillä.
Vedä mittatikku uudestaan ulos ja
varmista,
että
öljytaso
on
MIN--alarajamerkin
ja
MAX--ylärajamerkin välillä.
DFG -- B/C
51
S Jos
öljytaso
jää
keskivälin
alapuolelle, poista täyttötulppa (49 tai
51) ja lisää oikeantyyppistä öljyä
moottoriin, kunnes öljytaso nousee
mittatikkuun
merkityn
MAX--ylärajamerkin kohdalle.
MAX.
E 16
MAX.
Hydrauliöljytason tarkastus
Jos öljy on kylmää
DFG/TFG -- A
S Nosta ja laske masto ääriasentoon
kerran.
53
S Sammuta moottori.
S Vedä mittatikku ulos (53 tai 54 tai 55)
ja pyyhi puhtaalla liinalla. Tarkasta
hydrauliöljytaso. Tason pitää olla
mittatikun ala-- ja ylärajojen välillä.
Lisää öljyä tarvittaessa siten, että
öljytaso
nousee
mittatikkuun
merkittyyn
MINIMUM--alarajaan
saakka.
52
MIN.
Hydrauliöljytason tarkastus
S Nosta ja laske masto ääriasentoon
kerran.
51
S Jos
öljytaso
jää
keskivälin
alapuolelle, poista täyttötulppa (49 tai
51) ja lisää oikeantyyppistä öljyä
moottoriin, kunnes öljytaso nousee
mittatikkuun
merkityn
MAX--ylärajamerkin kohdalle.
52
MIN.
Jos öljy on kylmää
DFG -- B/C
DFG/TFG -- A
53
S Sammuta moottori.
S Vedä mittatikku ulos (53 tai 54 tai 55)
ja pyyhi puhtaalla liinalla. Tarkasta
hydrauliöljytaso. Tason pitää olla
mittatikun ala-- ja ylärajojen välillä.
Lisää öljyä tarvittaessa siten, että
öljytaso
nousee
mittatikkuun
merkittyyn
MINIMUM--alarajaan
saakka.
DFG/TFG -- B
54
1203.SF
E 16
DFG/TFG -- B
54
1203.SF
DFG/TFG -- C
DFG/TFG -- C
55
Jos öljy on kuumaa
S Nosta ja laske masto ääriasentoon
kerran.
S Sammuta moottori.
S Vedä mittatikku ulos (53 tai 54 tai 55)
ja pyyhi puhtaalla liinalla. Tarkasta
hydrauliöljytaso. Tason pitäisi olla
juuri mittatikun ylärajan yläpuolella.
Lisää öljyä tarvittaessa siten, että
öljytaso nousee hiukan mittatikkuun
merkityn
MAXIMUM--ylärajan
yläpuolelle.
A
Mikäli moottori sammuu tai pysähtyy,
kun masto on ylhäällä, laske masto
hitaasti alas ennen kuin jatkat
toimintaa.
55
Jos öljy on kuumaa
DFG/TFG -- A
S Nosta ja laske masto ääriasentoon
kerran.
MAX.
H
MIN.
L
S Sammuta moottori.
S Vedä mittatikku ulos (53 tai 54 tai 55)
ja pyyhi puhtaalla liinalla. Tarkasta
hydrauliöljytaso. Tason pitäisi olla
juuri mittatikun ylärajan yläpuolella.
Lisää öljyä tarvittaessa siten, että
öljytaso nousee hiukan mittatikkuun
merkityn
MAXIMUM--ylärajan
yläpuolelle.
DFG/TFG -- B/C
A
MAX.
Mikäli moottori sammuu tai pysähtyy,
kun masto on ylhäällä, laske masto
hitaasti alas ennen kuin jatkat
toimintaa.
MIN.
1203.SF
DFG/TFG -- A
MAX.
H
MIN.
L
DFG/TFG -- B/C
MAX.
MIN.
E 17
1203.SF
E 17
Jäähdytysainetason tarkastus
S Tarkasta
jäähdytysaineen
paisuntasäiliössä (56).
Jäähdytysainetason tarkastus
taso
S Tarkasta
jäähdytysaineen
paisuntasäiliössä (56).
Jäähdytysnestetason
pitää
olla
raja--arvomerkkien MIN ja MAX välillä.
f
Jäähdytysnestetason
pitää
olla
raja--arvomerkkien MIN ja MAX välillä.
56
Vähimmäistasomerkin MIN alapuolelle
laskenut jäähdytysnesteen määrä on
osoitus
siitä,
että
jäähdytysjärjestelmässä on vuoto.
Trukkia ei saa käyttää ennen kuin vuoto
on korjattu.
f
KUN MOOTTORI ON KUUMA,
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
ON
PAINEINEN JA PAISUNTASÄILIÖN
KORKKI PITÄÄ AVATA HITAASTI
SITEN,
ETTÄ
KAIKKI
PAINE
VAPAUTUU.
56
Vähimmäistasomerkin MIN alapuolelle
laskenut jäähdytysnesteen määrä on
osoitus
siitä,
että
jäähdytysjärjestelmässä on vuoto.
Trukkia ei saa käyttää ennen kuin vuoto
on korjattu.
KUN MOOTTORI ON KUUMA,
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
ON
PAINEINEN JA PAISUNTASÄILIÖN
KORKKI PITÄÄ AVATA HITAASTI
SITEN,
ETTÄ
KAIKKI
PAINE
VAPAUTUU.
Jäähdytysainetta lisättäessä on käytettävä valmiiksi sekoitettua liuosta, jossa vettä ja
pakkasnestettä on samassa suhteessa kuin järjestelmässä jo ennestään olevassa
jäähdytysaineessa.
Jäähdytysainetta lisättäessä on käytettävä valmiiksi sekoitettua liuosta, jossa vettä ja
pakkasnestettä on samassa suhteessa kuin järjestelmässä jo ennestään olevassa
jäähdytysaineessa.
Järjestelmä tyhjennetään avaamalla jäähdyttimessä sekä sylinterilohkon sivulla
sijaitseva tyhjennyshana. Nämä saattavat koostua messinkitulpista. Irrota
paisuntasäiliön tulppa tyhjennystä varten ja aseta tulppa kuljettajan istuimelle
varoitukseksi siitä, että moottorissa ei ole jäähdytysainetta.
Järjestelmä tyhjennetään avaamalla jäähdyttimessä sekä sylinterilohkon sivulla
sijaitseva tyhjennyshana. Nämä saattavat koostua messinkitulpista. Irrota
paisuntasäiliön tulppa tyhjennystä varten ja aseta tulppa kuljettajan istuimelle
varoitukseksi siitä, että moottorissa ei ole jäähdytysainetta.
Jos pakkasnestettä
ruosteenestoainetta.
Jos pakkasnestettä
ruosteenestoainetta.
ei
käytetä,
jäähdytysaineeseen
on
lisättävä
sopivaa
ei
käytetä,
jäähdytysaineeseen
on
lisättävä
Ks. luvun F pykälästä 7 suositellut pitoisuudet ja turvavaroitukset.
Ks. luvun F pykälästä 7 suositellut pitoisuudet ja turvavaroitukset.
Tarkista polttoaineen määrä - (DFG)
Tarkista polttoaineen määrä - (DFG)
S Käännä virta/käynnistyskytkin (26)
asentoon 1.
S Käännä virta/käynnistyskytkin (26)
asentoon 1.
S Varmista
polttoainetaso
polttoainetason näytöltä (2).
S Varmista
polttoainetaso
polttoainetason näytöltä (2).
S Täytä säiliö tarvittaessa säiliö
dieselpolttoaineella (katso luku D,
kohta 2).
S Täytä säiliö tarvittaessa säiliö
dieselpolttoaineella (katso luku D,
kohta 2).
2
26
E 18
taso
sopivaa
2
26
1203.SF
E 18
1203.SF
Tuulilasin pesunestetason tarkastus
Tuulilasin pesunestetason tarkastus
S Tarkasta, onko pullossa riittävä
määrä tuulilasin pesunestettä; lisää
tarpeen mukaan.
S Tarkasta, onko pullossa riittävä
määrä tuulilasin pesunestettä; lisää
tarpeen mukaan.
S Käytä jäätymistä estävää ainetta,
esim. denaturoitua spriitä, sisältävää
tuulilasin pesunestettä.
S Käytä jäätymistä estävää ainetta,
esim. denaturoitua spriitä, sisältävää
tuulilasin pesunestettä.
C--sarja 09/03 läthien
4
f
A
C--sarja 09/03 läthien
Pyörät ja renkaat
Pyörät ja renkaat
S Tarkista, näkyykö pyörissä ja
renkaissa kulumista (katso luku F).
Tarkista renkaiden ilmanpaine (vain
ilmarenkaat) – katso tekniset tiedot,
luku B.
S Tarkista, näkyykö pyörissä ja
renkaissa kulumista (katso luku F).
Tarkista renkaiden ilmanpaine (vain
ilmarenkaat) – katso tekniset tiedot,
luku B.
Trukin käyttö
4
Ajajan on varmistettava, ettei kukaan seiso vaaravyöhykkeellä, ennen trukin
ensimmäistä käyttökertaa tai kuorman nostamista.
f
Trukin käyttö
Ajajan on varmistettava, ettei kukaan seiso vaaravyöhykkeellä, ennen trukin
ensimmäistä käyttökertaa tai kuorman nostamista.
Tarkistustoimenpiteet, jotka on suoritettava ennen päivittäistä käyttöä.
Tarkistustoimenpiteet, jotka on suoritettava ennen päivittäistä käyttöä.
S Tarkista koko trukki (erityisesti pyörät ja kuormaa kannattavat elementit) näkyvien
vahinkojen varalta.
S Tarkista koko trukki (erityisesti pyörät ja kuormaa kannattavat elementit) näkyvien
vahinkojen varalta.
S Tarkista, että kuormahihnat on kiristetty tasaisesti.
S Tarkista, että kuormahihnat on kiristetty tasaisesti.
S Tarkista kiinnityshiuhna soljen toiminta ja vyön vetäytyminen vetolaitteeseen.
Lisätietoja on kohdassa 5.7.
S Tarkista kiinnityshiuhna soljen toiminta ja vyön vetäytyminen vetolaitteeseen.
Lisätietoja on kohdassa 5.7.
Ajajan istuimen säätäminen
Ajajan istuimen säätäminen
Säädä ajajan istuin ajajan painon mukaan parhaan mahdollisen iskunvaimennuksen
saavuttamiseksi. Istuimessa ei saa istua säätämisen aikana.
1203.SF
E 19
A
Säädä ajajan istuin ajajan painon mukaan parhaan mahdollisen iskunvaimennuksen
saavuttamiseksi. Istuimessa ei saa istua säätämisen aikana.
1203.SF
E 19
A
Säädä ajajan paino
Säädä ajajan paino
S Vedä vipua (60) nuolen suuntaisesti
pysäytykseen asti ja palauta.
S Vedä vipua (60) nuolen suuntaisesti
pysäytykseen asti ja palauta.
Aiempi
painoasetus
palautuu
minimiasetukseen. Säätövara istuimen
iskunvaimennukseen on 50 kg – 130
kg.
58
A
S Vedä
vipua
(60)
uudelleen
nuolensuuntaisesti vaa’an oikean
painoasetuksen
kohdalle
(61).
Palauta vipu.
f
S Istu ajajan istuimelle.
Älä kurkota ajajan istuimen ja
moottorisuojan väliin säädön aikana.
Aiempi
painoasetus
palautuu
minimiasetukseen. Säätövara istuimen
iskunvaimennukseen on 50 kg – 130
kg.
58
S Vedä
vipua
(60)
uudelleen
nuolensuuntaisesti vaa’an oikean
painoasetuksen
kohdalle
(61).
Palauta vipu.
59
61
60
f
57
S Istu ajajan istuimelle.
Älä kurkota ajajan istuimen ja
moottorisuojan väliin säädön aikana.
59
61
60
57
Selkänojan säätäminen
Selkänojan säätäminen
S Vedä lukitusvipua (59) ja säädä istuimen selkänojan kulma (58).
S Vedä lukitusvipua (59) ja säädä istuimen selkänojan kulma (58).
S Anna lukitusvivun lukittua uudelleen.
S Anna lukitusvivun lukittua uudelleen.
Istuma-- asennon säätäminen
Istuma-- asennon säätäminen
S Lukitse istuin vetämällä istuimen lukitusvipua (57) nuolten mukaisesti ja liikuta
istuinta oikeaan suuntaan siirtämällä sitä eteen-- tai taaksepäin.
S Lukitse istuin vetämällä istuimen lukitusvipua (57) nuolten mukaisesti ja liikuta
istuinta oikeaan suuntaan siirtämällä sitä eteen-- tai taaksepäin.
S Anna lukitusvivun lukittua uudelleen (57).
S Anna lukitusvivun lukittua uudelleen (57).
f
Ajajan istuimen salvan on oltava tiukasti paikallaan. Ajajan istuimen asentoa ei saa
muuttaa käytön aikana.
f
Ajajan istuimen salvan on oltava tiukasti paikallaan. Ajajan istuimen asentoa ei saa
muuttaa käytön aikana.
A
Kiinnityshihnan tulee olla kiinnitettynä ennen trukin käynnistämistä. Katso lisätietoja
kohdasta 5.7.
A
Kiinnityshihnan tulee olla kiinnitettynä ennen trukin käynnistämistä. Katso lisätietoja
kohdasta 5.7.
A
Yllä kuvattu istuimen säätäminen koskee vakioversiota. Vaihtoehtoisissa versioissa
on käytettävä valmistajan säätöohjeita. Varmista, että kaikki säätimet ovat helposti
käytettävissä säädön aikana.
A
Yllä kuvattu istuimen säätäminen koskee vakioversiota. Vaihtoehtoisissa versioissa
on käytettävä valmistajan säätöohjeita. Varmista, että kaikki säätimet ovat helposti
käytettävissä säädön aikana.
E 20
1203.SF
E 20
1203.SF
A
On ratkaisevan tärkeää, että oikea paino valitaan, sillä tämä vähentää kuljettajan
kehoon kohdistuvan värinän voimakkuutta.
Joihinkin trukkeihin on asennettu varmuuskatkaisin, ts. trukki ei käynnisty, mikäli
kuljettaja ei ole istuimellaan.
A
Ohjauspylvään säätö.
Ohjauspylvään säätö.
S Vedä ohjauspylvään ohjausvipua
(20) nuolen suuntaisesti (L) ajajan
istuinta kohti.
S Vedä ohjauspylvään ohjausvipua
(20) nuolen suuntaisesti (L) ajajan
istuinta kohti.
45
62
28
20
S Liikuta ohjauspylvästä (62) eteen-- tai
taaksepäin vaadittuun kulmaan.
45
62
28
20
S Liikuta ohjauspylvästä (62) eteen-- tai
taaksepäin vaadittuun kulmaan.
F
S Työnnä ohjauspylvään säätövipua
nuolen suuntaisesti (F).
f
On ratkaisevan tärkeää, että oikea paino valitaan, sillä tämä vähentää kuljettajan
kehoon kohdistuvan värinän voimakkuutta.
Joihinkin trukkeihin on asennettu varmuuskatkaisin, ts. trukki ei käynnisty, mikäli
kuljettaja ei ole istuimellaan.
F
S Työnnä ohjauspylvään säätövipua
nuolen suuntaisesti (F).
L
L
Trukin käynnistys
Trukin käynnistys
Käynnistystä edeltävät varotoimenpiteet
Käynnistystä edeltävät varotoimenpiteet
Jos moottoria ei ole käytetty kuukauteen tai sitä pidempään aikaan, voitele
keinuvipuakseli, venttiilinnostimet ja venttiilin varret moottoriöljyllä. Suorita lisäksi
polttoainejärjestelmän ilmaus.
Jos moottoria ei ole käytetty kuukauteen tai sitä pidempään aikaan, voitele
keinuvipuakseli, venttiilinnostimet ja venttiilin varret moottoriöljyllä. Suorita lisäksi
polttoainejärjestelmän ilmaus.
Jos moottoria ei ole käytetty useampaan viikkoon, tai jos öljynsuodatin on vaihdettu
uuteen, käynnistä moottori (katso kohtaa 4.1 tai 4.2) ja anna sen käydä joutokäynnillä
muutaman minuutin ajan ennen varsinaista käyttöä.
Jos moottoria ei ole käytetty useampaan viikkoon, tai jos öljynsuodatin on vaihdettu
uuteen, käynnistä moottori (katso kohtaa 4.1 tai 4.2) ja anna sen käydä joutokäynnillä
muutaman minuutin ajan ennen varsinaista käyttöä.
Moottorin käynnistäminen
Moottorin käynnistäminen
f
Trukkia saa käyttää vain ajajan istuimelta.
S Käännä pysäköintijarru asentoon 1.
A
A
Käännä suuntavipu (29) vapaalle (N).
A
Trukkia saa käyttää vain ajajan istuimelta.
S Käännä pysäköintijarru asentoon 1.
Käännä suuntavipu (29) vapaalle (N).
Moottorin käynnistäminen on mahdollista vain suuntavivun ollessa vapaalla ja
pysäköintijarrun ollessa asennossa 1.
A
A
Lisätietoja TFG:n käynnistysmenettelystä on kohdassa .
Lisätietoja DFG:n käynnistysmenettelystä on kohdassa 4.2.
A
Lisätietoja TFG:n käynnistysmenettelystä on kohdassa .
Lisätietoja DFG:n käynnistysmenettelystä on kohdassa 4.2.
Avaimella kytkettävä virtalukko
O
Toiminnot:
O -- kaikkien virtapiirien kytkentä
katkaistu, avain voidaan poistaa
lukosta.
I --
hallintalaitteet ja mittarit kytketty
toimintaan.
II --
moottorin
diesel).
esilämmitys
III -- moottorin
(automaattinen
asentoon II).
1203.SF
Moottorin käynnistäminen on mahdollista vain suuntavivun ollessa vapaalla ja
pysäköintijarrun ollessa asennossa 1.
Avaimella kytkettävä virtalukko
I
O
Toiminnot:
O -- kaikkien virtapiirien kytkentä
katkaistu, avain voidaan poistaa
lukosta.
II
III
(vain
käynnistys
palautuminen
I --
hallintalaitteet ja mittarit kytketty
toimintaan.
II --
moottorin
diesel).
esilämmitys
III -- moottorin
(automaattinen
asentoon II).
E 21
1203.SF
I
II
III
(vain
käynnistys
palautuminen
E 21
4.1
f
TFG:n käynnistysmenettely
4.1
f
Huomioi turvatoimenpiteet toimittaessa
nestekaasun kanssa (katso lukua D,
kohtaa 1).
S Avaa kaasupullon sulkuventtiili (63)
hitaasti.
S Työnnä
avain
virta/käynnistyskytkimeen (26).
S Työnnä
avain
virta/käynnistyskytkimeen (26).
virta/käynnistyskytkin
S Käännä
I--asentoon.
46
63
virta/käynnistyskytkin
S Aktivoi varoitusäänipainike (28) ja
tarkista merkinantotorven toiminta.
S Aktivoi varoitusäänipainike (28) ja
tarkista merkinantotorven toiminta.
Latausvirran
(17),
moottorin
öljynpaineen (8), vapaavaihteen (4) ja
pysäköintijarrun
(1)
varoitusvalot
syttyvät.
Latausvirran
(17),
moottorin
öljynpaineen (8), vapaavaihteen (4) ja
pysäköintijarrun
(1)
varoitusvalot
syttyvät.
S Paina kaasupoljinta kevyesti (22).
S Käännä
II--asentoon.
virta/käynnistyskytkin
S Vapauta avain heti moottorin
käynnistyessä.
Se
palautuu
automaattisesti I--asentoon.
46
63
S Paina kaasupoljinta kevyesti (22).
29
S Käännä
II--asentoon.
28
Käytä käynnistysmoottoria korkeintaan
15 sekuntia kerrallaan. Odota 30 -- 60
sekuntia ennen käynnistysmenettelyn
toistamista
ja
käännä
virta/käynnistyskytkin 0--asentoon.
E 22
Huomioi turvatoimenpiteet toimittaessa
nestekaasun kanssa (katso lukua D,
kohtaa 1).
S Avaa kaasupullon sulkuventtiili (63)
hitaasti.
S Käännä
I--asentoon.
f
TFG:n käynnistysmenettely
virta/käynnistyskytkin
29
28
Käytä käynnistysmoottoria korkeintaan
15 sekuntia kerrallaan. Odota 30 -- 60
sekuntia ennen käynnistysmenettelyn
toistamista
ja
käännä
virta/käynnistyskytkin 0--asentoon.
26
S Vapauta avain heti moottorin
käynnistyessä.
Se
palautuu
automaattisesti I--asentoon.
22
Seuraavat turvallisuusnäkökohdat on huomioitava käytettäessä nestekaasulla
toimivaa trukkia.
f
26
22
Seuraavat turvallisuusnäkökohdat on huomioitava käytettäessä nestekaasulla
toimivaa trukkia.
Jos nestekaasutrukki ei käynnisty:
Jos nestekaasutrukki ei käynnisty:
S Sulje kaasupullon sulkuventtiili.
S Sulje kaasupullon sulkuventtiili.
S Käännä sytytys/käynnistyskytkin O:aan.
S Käännä sytytys/käynnistyskytkin O:aan.
S Kutsu paikalle asiaankuuluvan koulutuksen saanut ja ammattitaitoinen korjaaja.
S Kutsu paikalle asiaankuuluvan koulutuksen saanut ja ammattitaitoinen korjaaja.
S ÄLÄ poista nestekaasun haihduttimen muovisuojusta.
S ÄLÄ poista nestekaasun haihduttimen muovisuojusta.
S ÄLÄ paina ryyppynappulaa.
S ÄLÄ paina ryyppynappulaa.
Ainoastaan koulutettu, ammattitaitoinen korjaaja saa poistaa muovisuojuksen ja
painaa ryyppynappulaa.
Ainoastaan koulutettu, ammattitaitoinen korjaaja saa poistaa muovisuojuksen ja
painaa ryyppynappulaa.
Jos ryyppyä painetaan toistuvasti, järjestelmään pääsee liikaa polttoainetta, jolloin
tulipalon tai räjähdyksen vaara kasvaa!
Jos ryyppyä painetaan toistuvasti, järjestelmään pääsee liikaa polttoainetta, jolloin
tulipalon tai räjähdyksen vaara kasvaa!
1203.SF
E 22
1203.SF
Kaikkien
varoitusvalojen
(paitsi
vapaavaihteen
valo
(4)
ja
pysäköintijarrun
valo
(1)
on
sammuttava
heti,
kun
moottori
käynnistyy. Jos näin ei tapahdu,
sammuta moottori ja korjaa vika.
1
4
Kaikkien
varoitusvalojen
(paitsi
vapaavaihteen
valo
(4)
ja
pysäköintijarrun
valo
(1)
on
sammuttava
heti,
kun
moottori
käynnistyy. Jos näin ei tapahdu,
sammuta moottori ja korjaa vika.
8
17
1
4.2
S Työnnä
avain
virta/käynnistyskytkimeen (26).
28
25
S Käännä
I--asentoon.
S Aktivoi varoitusäänipainike (28) ja
tarkista merkinantotorven toiminta.
S Kun virta/käynnistyskytkin (26) on
käännetty I--asentoon, latausvirran
(17), moottorin öljynpaineen (8),
vapaavaihteen (4), pysäköintijarrun
(1)
ja
esihehkutuksen
(16)
varoitusvalot syttyvät.
S Kun virta/käynnistyskytkin (26) on
käännetty I--asentoon, latausvirran
(17), moottorin öljynpaineen (8),
vapaavaihteen (4), pysäköintijarrun
(1)
ja
esihehkutuksen
(16)
varoitusvalot syttyvät.
26
34
S Paina kaasupoljin pohjaan (30) ja
odota
esihehkutuksen
valon
sammumista.
A
DFG
16/20
AS
–malleissa
esihehkutusvalo ei sammu. Käännä 4
sekunnin
kuluttua
virta/käynnistyskytkin II--asentoon.
S Käännä
II--asentoon.
1203.SF
virta/käynnistyskytkin
28
25
29
33
virta/käynnistyskytkin
S Aktivoi varoitusäänipainike (28) ja
tarkista merkinantotorven toiminta.
Hehkutusaika
riippuu
moottorin
lämpötilasta ja on normaalisti noin 4
sekuntia.
8
DFG:n käynnistysmenettely
S Työnnä
avain
virta/käynnistyskytkimeen (26).
29
33
virta/käynnistyskytkin
A
4
16
DFG:n käynnistysmenettely
S Käännä
I--asentoon.
8
17
16
4.2
4
26
34
S Paina kaasupoljin pohjaan (30) ja
odota
esihehkutuksen
valon
sammumista.
1
4
8
17
A
Hehkutusaika
riippuu
moottorin
lämpötilasta ja on normaalisti noin 4
sekuntia.
A
DFG
16/20
AS
–malleissa
esihehkutusvalo ei sammu. Käännä 4
sekunnin
kuluttua
virta/käynnistyskytkin II--asentoon.
S Käännä
II--asentoon.
16
E 23
1203.SF
virta/käynnistyskytkin
1
17
16
E 23
f
Käytä käynnistysmoottoria korkeintaan
15 sekuntia kerrallaan. Odota 30--60
sekuntia ennen käynnistysmenettelyn
toistamista
ja
käännä
virta/käynnistyskytkin 0--asentoon.
Käytä käynnistysmoottoria korkeintaan
15 sekuntia kerrallaan. Odota 30--60
sekuntia ennen käynnistysmenettelyn
toistamista
ja
käännä
virta/käynnistyskytkin 0--asentoon.
S Vapauta avain heti moottorin
käynnistyessä.
Se
palautuu
automaattisesti I--asentoon.
S Vapauta avain heti moottorin
käynnistyessä.
Se
palautuu
automaattisesti I--asentoon.
Kaikkien
varoitusvalojen
(paitsi
vapaavaihteen
valon
(4)
ja
pysäköintijarrun
valon
(1)
on
sammuttava
heti,
kun
moottori
käynnistyy. Jos näin ei tapahdu,
sammuta moottori ja korjaa vika.
22
Kun moottori on käynnistynyt, koeaja
trukki ja tarkista seuraavat toiminnot:
18
f
S Testaa pysäköintijarrukytkimen (31)
ja käyttöjarrun (30) jarrutusteho.
S Ohjaa
moottorin
nopeutta
kaasupolkimella (22) eri tasoilla.
Varmista polkimen vapaa liike.
S Tarkista,
nostamisen
hydrauliset
mahdolliset
sulavasti.
Kaikkien
varoitusvalojen
(paitsi
vapaavaihteen
valon
(4)
ja
pysäköintijarrun
valon
(1)
on
sammuttava
heti,
kun
moottori
käynnistyy. Jos näin ei tapahdu,
sammuta moottori ja korjaa vika.
22
Kun moottori on käynnistynyt, koeaja
trukki ja tarkista seuraavat toiminnot:
18
S Testaa pysäköintijarrukytkimen (31)
ja käyttöjarrun (30) jarrutusteho.
S Ohjaa
moottorin
nopeutta
kaasupolkimella (22) eri tasoilla.
Varmista polkimen vapaa liike.
31
30
että
kallistuksen,
ja
laskemisen
ohjaustoiminnot
ja
lisälaitteet
toimivat
S Tarkista,
nostamisen
hydrauliset
mahdolliset
sulavasti.
S Käännä
ohjauspyörää
(18)
kumpaankin suuntaan ja varmista
sen toiminta.
31
30
että
kallistuksen,
ja
laskemisen
ohjaustoiminnot
ja
lisälaitteet
toimivat
S Käännä
ohjauspyörää
(18)
kumpaankin suuntaan ja varmista
sen toiminta.
22
22
23 31
23 31
24
32
E 24
24
32
1203.SF
E 24
1203.SF
Älä lämmitä moottoria tyhjäkäynnillä.
Moottori
saavuttaa
nopeasti
käyttölämpötilan
alhaisella
kuormituksella
ja
vaihtelevilla
nopeuksilla.
Nosta suuri kuormia vasta, kun
moottorin
jäähdytysnesteen
lämpömittari
osoittaa
(2),
että
käyttölämpötila on saavutettu.
Älä lämmitä moottoria tyhjäkäynnillä.
Moottori
saavuttaa
nopeasti
käyttölämpötilan
alhaisella
kuormituksella
ja
vaihtelevilla
nopeuksilla.
Nosta suuri kuormia vasta, kun
moottorin
jäähdytysnesteen
lämpömittari
osoittaa
(2),
että
käyttölämpötila on saavutettu.
2
Trukki on käyttövalmis, kun kaikki
toiminnot on suoritettu täydellisesti ja
käyttölämpötila on saavutettu.
4.3
Trukki on käyttövalmis, kun kaikki
toiminnot on suoritettu täydellisesti ja
käyttölämpötila on saavutettu.
Vikanäytöt käytön aikana
Varoitusvalon syttymisen syy:
S Moottorin öljynpaine (8)
4.3
3
6
8
S Moottorin öljynpaine (8)
S Latausvirta (17)
S Jäähdytysnesteen lämpötila (3)
S Jäähdytysnesteen lämpötila (3)
S Hydrostaattinen käyttö (6)
S Hydrostaattinen käyttö (6)
Jos varoitusvalo syttyy yllämainitusta
syystä, moottori on sammutettava
välittömästi.
17
Moottoria ei voida käynnistää uudelleen
ennen kuin vika on korjattu.
A
A
Vikanäytöt käytön aikana
Varoitusvalon syttymisen syy:
S Latausvirta (17)
Jos varoitusvalo syttyy yllämainitusta
syystä, moottori on sammutettava
välittömästi.
A
A
Tarkista polttoainesäiliön näyttö (2, vain DFG) toiminnan aikana.
Moottorin sammuttaminen 1.
Älä sammuta moottoria, kun trukissa on
kuormaa . Anna moottorin käydä jonkin
aikaa, jotta lämpötila tasaantuu.
6
8
17
Lisätietoja vianmäärityksestä ja vian korjaamisesta on kohdassa 6.
Tarkista polttoainesäiliön näyttö (2, vain DFG) toiminnan aikana.
Moottorin sammuttaminen 1.
Älä sammuta moottoria, kun trukissa on
kuormaa . Anna moottorin käydä jonkin
aikaa, jotta lämpötila tasaantuu.
S Pysäytä trukki.
S Pysäytä trukki.
S Kytke suuntavipu (29) vapaalle.
pysäköintijarrukytkin
31
S Kytke suuntavipu (29) vapaalle.
S Kytke
I--asentoon.
29
S Käännä virta/käynnistyskytkin (26)
0--asentoon.
pysäköintijarrukytkin
31
29
S Käännä virta/käynnistyskytkin (26)
0--asentoon.
26
1203.SF
3
Moottoria ei voida käynnistää uudelleen
ennen kuin vika on korjattu.
Lisätietoja vianmäärityksestä ja vian korjaamisesta on kohdassa 6.
S Kytke
I--asentoon.
2
26
E 25
1203.SF
E 25
5
Haarukkatrukin käyttö
5
Haarukkatrukin käyttö
5.1
Trukin käytön yhteydessä noudatettavat turvamääräykset
5.1
Trukin käytön yhteydessä noudatettavat turvamääräykset
E 26
Ajokaistat ja työskentelyalueet: Vain trukkiliikenteeseen erityisesti varattuja
ajokaistoja ja reittejä saa käyttää. Asiattomien henkilöiden on pysyteltävä pois
työskentelyalueilta. Kuormia saa säilyttää vain tähän tarkoitukseen erityisesti
varatuissa paikoissa.
Ajokaistat ja työskentelyalueet: Vain trukkiliikenteeseen erityisesti varattuja
ajokaistoja ja reittejä saa käyttää. Asiattomien henkilöiden on pysyteltävä pois
työskentelyalueilta. Kuormia saa säilyttää vain tähän tarkoitukseen erityisesti
varatuissa paikoissa.
Ajotapa: Ajonopeus on säädettävä vallitsevien paikallisten olosuhteiden mukaan.
Trukkia pitää kuljettaa pienellä nopeudella kaarteissa, kulmissa ja kapeilla ajoradoilla,
heiluriovien läpi ajettaessa ja liikuttaessa paikoissa, joissa on huono näkyvyys.
Kuljettajan on aina pidettävä riittävä jarrutusetäisyys haarukkatrukin ja sen edessä
olevan ajoneuvon välillä. Kuljettajan on pystyttävä hallitsemaan trukki kaikissa
tilanteissa. Yhtäkkinen trukin pysäyttäminen (paitsi hätätilanteissa), suurella vauhdilla
ajetut U--käännökset ja ohitus paikoissa, joissa näkyvyys on huono, on kielletty.
Työskentely-- ja ajoalueen ulkopuolelle kurkottaminen on kielletty.
Ajotapa: Ajonopeus on säädettävä vallitsevien paikallisten olosuhteiden mukaan.
Trukkia pitää kuljettaa pienellä nopeudella kaarteissa, kulmissa ja kapeilla ajoradoilla,
heiluriovien läpi ajettaessa ja liikuttaessa paikoissa, joissa on huono näkyvyys.
Kuljettajan on aina pidettävä riittävä jarrutusetäisyys haarukkatrukin ja sen edessä
olevan ajoneuvon välillä. Kuljettajan on pystyttävä hallitsemaan trukki kaikissa
tilanteissa. Yhtäkkinen trukin pysäyttäminen (paitsi hätätilanteissa), suurella vauhdilla
ajetut U--käännökset ja ohitus paikoissa, joissa näkyvyys on huono, on kielletty.
Työskentely-- ja ajoalueen ulkopuolelle kurkottaminen on kielletty.
Näkyvyys: Kuljettajan on katsottava kulkusuuntaan ja hänen pitää aina pystyä
näkemään edessä oleva reitti selkeästi. Jos haarukkatrukilla kuljetetaan kuormia, jotka
peittävät näköalan, ne on kuormattava trukin taakse. Jos tämä ei ole mahdollista,
toisen henkilön on käveltävä haarukkatrukin edessä ja annettava tarpeelliset
varoitukset.
Näkyvyys: Kuljettajan on katsottava kulkusuuntaan ja hänen pitää aina pystyä
näkemään edessä oleva reitti selkeästi. Jos haarukkatrukilla kuljetetaan kuormia, jotka
peittävät näköalan, ne on kuormattava trukin taakse. Jos tämä ei ole mahdollista,
toisen henkilön on käveltävä haarukkatrukin edessä ja annettava tarpeelliset
varoitukset.
Rinteillä ja kaltevilla pinnoilla ajaminen: Rinteillä ja kaltevilla pinnoilla ajaminen on
sallittua ainoastaan, mikäli ne ovat osa virallista ajokaistaa, jos niiden pinta on puhdas,
mutta ei liukas, ja jos trukin tekniset ominaisuudet mahdollistavat trukin turvallisen
kuljetuksen rinteillä tai kaltevilla pinnoilla. Kuormat on aina kuljetettava siinä päässä
trukkia, joka osoittaa ylämäkeen päin. U--käännösten suorittaminen, rinteiden tai
kaltevien pintojen poikki ajaminen vinottain ja haarukkatrukin pysäkönti rinteeseen tai
kaltevalle pinnalle on kielletty. Kaltevilla pinnoilla on aina ajettava pienellä nopeudella
ja kuljettajan tulee olla valmis jarruttamaan millä hetkellä hyvänsä.
Rinteillä ja kaltevilla pinnoilla ajaminen: Rinteillä ja kaltevilla pinnoilla ajaminen on
sallittua ainoastaan, mikäli ne ovat osa virallista ajokaistaa, jos niiden pinta on puhdas,
mutta ei liukas, ja jos trukin tekniset ominaisuudet mahdollistavat trukin turvallisen
kuljetuksen rinteillä tai kaltevilla pinnoilla. Kuormat on aina kuljetettava siinä päässä
trukkia, joka osoittaa ylämäkeen päin. U--käännösten suorittaminen, rinteiden tai
kaltevien pintojen poikki ajaminen vinottain ja haarukkatrukin pysäkönti rinteeseen tai
kaltevalle pinnalle on kielletty. Kaltevilla pinnoilla on aina ajettava pienellä nopeudella
ja kuljettajan tulee olla valmis jarruttamaan millä hetkellä hyvänsä.
Hissien käyttö ja kuormauskorokkeille ajaminen: Hissejä ja kuormauskorokkeita
saa käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden kuormankantokyky on riittävä,
että niiden rakenne sallii niille ajamisen ja mikäli trukin käyttäjä on hyväksynyt ne
trukkiliikenteeseen. Haarukkatrukin kuljettajan on selvitettävä edellä mainitut seikat
itselleen, ennen kuin hän ajaa trukin hissiin tai kuormauskorokkeelle. Kuorman on
oltava edessä, kun trukki ajetaan hissiin. Trukki on sijoitettava hississä siten, että se ei
kosketa hissikuilun seinämiä. Henkilöt, jotka haluavat käyttää hissiä samanaikaisesti
kuin haarukkatrukki, saavat astua hissiin vasta sitten, kun trukki on täysin pysähtynyt.
Heidän on myös poistuttava hissistä ennen haarukkatrukkia.
Hissien käyttö ja kuormauskorokkeille ajaminen: Hissejä ja kuormauskorokkeita
saa käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden kuormankantokyky on riittävä,
että niiden rakenne sallii niille ajamisen ja mikäli trukin käyttäjä on hyväksynyt ne
trukkiliikenteeseen. Haarukkatrukin kuljettajan on selvitettävä edellä mainitut seikat
itselleen, ennen kuin hän ajaa trukin hissiin tai kuormauskorokkeelle. Kuorman on
oltava edessä, kun trukki ajetaan hissiin. Trukki on sijoitettava hississä siten, että se ei
kosketa hissikuilun seinämiä. Henkilöt, jotka haluavat käyttää hissiä samanaikaisesti
kuin haarukkatrukki, saavat astua hissiin vasta sitten, kun trukki on täysin pysähtynyt.
Heidän on myös poistuttava hissistä ennen haarukkatrukkia.
Kuljetettavan kuorman laatu: Vain turvallisesti ja oikein kiinnitettyjä kuormia
saadaan kuljettaa. Älä koskaan kuljeta kuormia, jotka on kuormattu
haarukankuljettimen yläreunaa tai suojasäleikköä korkeammalle.
Kuljetettavan kuorman laatu: Vain turvallisesti ja oikein kiinnitettyjä kuormia
saadaan kuljettaa. Älä koskaan kuljeta kuormia, jotka on kuormattu
haarukankuljettimen yläreunaa tai suojasäleikköä korkeammalle.
1203.SF
E 26
1203.SF
f
Peräkärryjen veto tai hinaus on sallittua vain tilapäisesti ja niiden on tapahduttava
kovilla teillä, joiden tasaisuus vaihtelee korkeintaan +/-- 1% eikä nopeus saa ylittää
5 km/h. Jatkuva käyttö peräkärryn kanssa ei ole sallittu.
Vedon aikana ei haarukassa saa olla minkäänlaista kuormaa.
Perävaunun paino ei saa ylittää trukille määrättyä jarruttomien ja/tai jarrullisten
perävaunujen enimmäiskuormaa. Ilmoitettu vetokuorma koskee vain trukin
vastapainossa olevaa apukytkintä. Muunlaisen vetokoukun asentamisessa trukkiin on
noudatettava vetokoukun valmistajan antamia ohjeita.
Kiinnittämisen jälkeen on kuljettajan tarkistettava ennen liikkeelle lähtöä, että
vetokoukku on varmistettu niin, ettei se voi irrota.
Perävaunua vedettäessä trukkia on ajettava niin, että se on kaikissa tianteissa
ohjattavissa ja jarrutettavissa.
Pakokaasupäästöt: Käytä trukkia vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Trukin
käyttö ahtaissa sisätiloissa voi johtaa haitallisten pakokaasujen kerääntymiseen ja
tämä voi puolestaan aiheuttaa huimausta, uneliaisuutta ja johtaa jopa kuolemaan!
1203.SF
E 27
f
Peräkärryjen veto tai hinaus on sallittua vain tilapäisesti ja niiden on tapahduttava
kovilla teillä, joiden tasaisuus vaihtelee korkeintaan +/-- 1% eikä nopeus saa ylittää
5 km/h. Jatkuva käyttö peräkärryn kanssa ei ole sallittu.
Vedon aikana ei haarukassa saa olla minkäänlaista kuormaa.
Perävaunun paino ei saa ylittää trukille määrättyä jarruttomien ja/tai jarrullisten
perävaunujen enimmäiskuormaa. Ilmoitettu vetokuorma koskee vain trukin
vastapainossa olevaa apukytkintä. Muunlaisen vetokoukun asentamisessa trukkiin on
noudatettava vetokoukun valmistajan antamia ohjeita.
Kiinnittämisen jälkeen on kuljettajan tarkistettava ennen liikkeelle lähtöä, että
vetokoukku on varmistettu niin, ettei se voi irrota.
Perävaunua vedettäessä trukkia on ajettava niin, että se on kaikissa tianteissa
ohjattavissa ja jarrutettavissa.
Pakokaasupäästöt: Käytä trukkia vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Trukin
käyttö ahtaissa sisätiloissa voi johtaa haitallisten pakokaasujen kerääntymiseen ja
tämä voi puolestaan aiheuttaa huimausta, uneliaisuutta ja johtaa jopa kuolemaan!
1203.SF
E 27
5.2
f
Ajaminen
5.2
Sopeuta ajonopeus
tilanteen, työalueen
mukaisesti.
f
tiellä olevan
ja kuorman
Ajaminen
Sopeuta ajonopeus
tilanteen, työalueen
mukaisesti.
tiellä olevan
ja kuorman
S Kytke suuntavipu (29) vapaalle.
S Kytke suuntavipu (29) vapaalle.
S Nosta haarukkateline n. 200 mm
korkeuteen
niin,
että
kuormahaarukat
ovat
selvästi
maanpinnan yläpuolella.
S Nosta haarukkateline n. 200 mm
korkeuteen
niin,
että
kuormahaarukat
ovat
selvästi
maanpinnan yläpuolella.
S Kallista
taakse.
S Kallista
taakse.
nostorunko
kokonaan
nostorunko
kokonaan
S Vapauta pysäköintijarru.
S Vapauta pysäköintijarru.
Ajaminen eteenpäin
Ajaminen eteenpäin
S Siirrä suuntakytkintä (29) eteenpäin.
S Siirrä suuntakytkintä (29) eteenpäin.
Pääkytkintä (27) ei saa kytkeä
maksiminopeudesta OFF-- asentoon
(pois päältä) koneen normaalin
toiminnan aikana. Tämä kytkee päälle
ajoneuvon täyden pakkojarrutuksen
(täyden tehon jarrutus).
Pääkytkintä (27) ei saa kytkeä
maksiminopeudesta OFF-- asentoon
(pois päältä) koneen normaalin
toiminnan aikana. Tämä kytkee päälle
ajoneuvon täyden pakkojarrutuksen
(täyden tehon jarrutus).
S Paina kaasupoljinta (22) hitaasti,
kunnes
vaadittu
nopeus
saavutetaan.
S Paina kaasupoljinta (22) hitaasti,
kunnes
vaadittu
nopeus
saavutetaan.
Kulkusuunnan vaihtaminen
Kulkusuunnan vaihtaminen
22
S Siirrä suuntavipu (29) vapaavaihteen
kautta vaadittuun kulkusuuntaan.
S Paina kaasupoljinta (22) hitaasti,
kunnes
vaadittu
nopeus
saavutetaan.
S Paina kaasupoljinta (22) hitaasti,
kunnes
vaadittu
nopeus
saavutetaan.
29
33
27
f
29
33
27
Peruuttaminen
f
Varmista, että takana oleva alue on
tyhjä.
S Siirrä suuntavipua (29) taaksepäin.
E 28
22
S Siirrä suuntavipu (29) vapaavaihteen
kautta vaadittuun kulkusuuntaan.
Peruuttaminen
Varmista, että takana oleva alue on
tyhjä.
S Siirrä suuntavipua (29) taaksepäin.
1203.SF
E 28
1203.SF
f
Trukin kiihdyttäminen
Trukin kiihdyttäminen
S Paina kaasupoljinta (22) hitaasti, kunnes trukki alkaa liikkua.
S Paina kaasupoljinta (22) hitaasti, kunnes trukki alkaa liikkua.
S Paina kaasupoljinta edelleen.
Moottori-- ja käyttönopeus kasvavat.
S Paina kaasupoljinta edelleen.
Moottori-- ja käyttönopeus kasvavat.
Trukin pysäyttäminen
Trukin pysäyttäminen
Trukin
käyttäytyminen
jarrutustilanteessa riippuu ajopinnasta.
Ajajan on otettava tämä huomioon
ajaessaan.
Ehkäise
kuorman
liukuminen
jarruttamalla
trukkia
rauhallisesti.
f
30
Trukin
käyttäytyminen
jarrutustilanteessa riippuu ajopinnasta.
Ajajan on otettava tämä huomioon
ajaessaan.
Ehkäise
kuorman
liukuminen
jarruttamalla
trukkia
rauhallisesti.
30
22
22
Jarruttaminen
Jarruttaminen
S Irrota jalka kaasupolkimelta (22). Ajoneuvo jarruttaa hitaasti.
S Irrota jalka kaasupolkimelta (22). Ajoneuvo jarruttaa hitaasti.
S Lisää jarrutustehoa painamalla kaasupoljinta (30).
S Lisää jarrutustehoa painamalla kaasupoljinta (30).
1203.SF
E 29
1203.SF
E 29
5.3
f
5.4
Ohjaaminen
5.3
Ohjaukseen tarvittava voima on
äärimmäisen
pieni
johtuen
hydrostaattisesta ohjauksesta. Käännä
ohjauspyörää (26) tästä syystä
varovasti.
f
26
Jarrutus
5.4
Jalkajarru
Paina ryömitä/jarrupoljinta (30), kunnes
jarrupaine
nousee huomattavissa
olevalle
tasolle.
Polkimen
toiminta--alueen ensimmäinen taso
ohjaa vaihteiden tehoa. Kun poljinta
painetaan
edelleen,
etupyörien
rumpujarrut menevät päälle.
30
Seisontajarru
jarru/ryömintäpolkimen
viimeisellä osuudella.
Seisontajarru
jarru/ryömintäpolkimen
viimeisellä osuudella.
Itsesäätyvät
levyjarrut
lukittuvat
jarrutusasentoon
pysäköintijarrun
avulla.
Vedä kytkin (31) taakse I--asentoon
kytkeäksesi seisontajarrun toimintaan.
Vedä kytkin (31) taakse I--asentoon
kytkeäksesi seisontajarrun toimintaan.
A
f
Pysäköintijarru pitää trukin paikoillaan
täydellä
kuormalla
puhtaalla
betonipinnalla 15 % mäessä.
1203.SF
O
Työnnä kytkin (31) eteen O--asentoon
vapauttaaksesi seisontajarrun.
1
31
22
kytkeytyy
liikkeen
Pysäköintijarru
O
Työnnä kytkin (31) eteen O--asentoon
vapauttaaksesi seisontajarrun.
E 30
Jarrutusta voidaan lisäksi tehostaa
painamalla jarru/ryömintäpoljinta (30)
alas.
22
Itsesäätyvät
levyjarrut
lukittuvat
jarrutusasentoon
pysäköintijarrun
avulla.
Kytke seisontajarru aina toimintaan ja
sammuta moottori ennen kuin poistut
trukin ohjaamosta.
Äänimerkki
varoittaa, jos seisontajarrua ei ole
kytketty toimintaan.
30
Kun kaasupoljin (22) vapautetaan,
hydrostaattiöljyn virtaus heikkenee
asteettain ja trukin jarrut toimivat.
kytkeytyy
liikkeen
Pysäköintijarru
26
Jarrutus
Paina ryömitä/jarrupoljinta (30), kunnes
jarrupaine
nousee huomattavissa
olevalle
tasolle.
Polkimen
toiminta--alueen ensimmäinen taso
ohjaa vaihteiden tehoa. Kun poljinta
painetaan
edelleen,
etupyörien
rumpujarrut menevät päälle.
Jarrutusta voidaan lisäksi tehostaa
painamalla jarru/ryömintäpoljinta (30)
alas.
f
Ohjaukseen tarvittava voima on
äärimmäisen
pieni
johtuen
hydrostaattisesta ohjauksesta. Käännä
ohjauspyörää (26) tästä syystä
varovasti.
Jalkajarru
Kun kaasupoljin (22) vapautetaan,
hydrostaattiöljyn virtaus heikkenee
asteettain ja trukin jarrut toimivat.
A
Ohjaaminen
E 30
Kytke seisontajarru aina toimintaan ja
sammuta moottori ennen kuin poistut
trukin ohjaamosta.
Äänimerkki
varoittaa, jos seisontajarrua ei ole
kytketty toimintaan.
1
31
Pysäköintijarru pitää trukin paikoillaan
täydellä
kuormalla
puhtaalla
betonipinnalla 15 % mäessä.
1203.SF
5.5
f
Pylvään ja lisäosien käyttäminen
5.5
23
Ohjausvipua
voidaan
ainoastaan ajajan istuimelta.
käyttää
Nostovaihdetta
käytetään
istuimen oikealla puolella
ohjausvivuilla.
ajajan
olevilla
f
Pylvään ja lisäosien käyttäminen
23
Ohjausvipua
voidaan
ainoastaan ajajan istuimelta.
käyttää
Nostovaihdetta
käytetään
istuimen oikealla puolella
ohjausvivuilla.
ajajan
olevilla
24
Haarukkavaunun
laskeminen
f
nostaminen
24
ja
Haarukkavaunun
laskeminen
ja
S Nosta haarukkavaunua vetämällä
ohjausvipua (23) taaksepäin.
S Nosta haarukkavaunua vetämällä
ohjausvipua (23) taaksepäin.
S Laske haarukkavaunua työntämällä
ohjausvipua (23) eteenpäin.
S Laske haarukkavaunua työntämällä
ohjausvipua (23) eteenpäin.
Pylvään kallistaminen
taaksepäin
Pylvään kallistaminen
taaksepäin
eteen--
ja
f
Kun pylvästä kallistetaan eteenpäin,
varmista, etteivät kehon jäsenet jää
pylvään ja etuseinän väliin.
eteen--
ja
Kun pylvästä kallistetaan eteenpäin,
varmista, etteivät kehon jäsenet jää
pylvään ja etuseinän väliin.
S Kallista pylvästä taakse vetämällä
ohjausvipua (24) taakse.
S Kallista pylvästä taakse vetämällä
ohjausvipua (24) taakse.
S Kallista pylvästä eteen työntämällä
ohjausvipua (24) eteen.
S Kallista pylvästä eteen työntämällä
ohjausvipua (24) eteen.
f Lisäosan käyttäminen
f
nostaminen
f Lisäosan käyttäminen
Lisäosia käytetään oikealla olevalla
ohjausvivulla
(64),
joka
on
mastonkallistuksen ohjausvivun (23)
vieressä.
Katso
valmistajan
lisäosaa käytettäessä.
23
32
f
käyttöohjeita
Lisäosia käytetään oikealla olevalla
ohjausvivulla
(64),
joka
on
mastonkallistuksen ohjausvivun (23)
vieressä.
Katso
valmistajan
lisäosaa käytettäessä.
64
49
1203.SF
E 31
23
32
käyttöohjeita
64
49
1203.SF
E 31
Moottorin nopeuden säätäminen
Hydraulisten sylintereiden työnopeutta
ohjataan ohjausvipujen liikkeen ja
moottorin nopeuden avulla.
Moottorin nopeuden säätäminen
23
Hydraulisten sylintereiden työnopeutta
ohjataan ohjausvipujen liikkeen ja
moottorin nopeuden avulla.
Kun ohjausvivut vapautetaan, ne
palaavat automaattisesti vapaalle ja
laite lukittuu asetusasentoon.
Käytä ohjausvipuja aina sulavasti ja
varovasti.
Vapauta
ohjausvivut
välittömästi, kun trukin osa saavuttaa
päätepisteen. Vapauta ohjausvivut
välittömästi
niiden
osuessa
ääriasentoonsa.
S Lisää
moottorin
kaasupolkimella (22) ja
Kun ohjausvivut vapautetaan, ne
palaavat automaattisesti vapaalle ja
laite lukittuu asetusasentoon.
24
Käytä ohjausvipuja aina sulavasti ja
varovasti.
Vapauta
ohjausvivut
välittömästi, kun trukin osa saavuttaa
päätepisteen. Vapauta ohjausvivut
välittömästi
niiden
osuessa
ääriasentoonsa.
nopeutta
S Lisää
moottorin
kaasupolkimella (22) ja
S Lisää laitteen nopeutta siirtämällä
ohjausvipua edelleen taaksepäin.
S Lisää laitteen nopeutta siirtämällä
ohjausvipua edelleen taaksepäin.
Hydrostaattisessa käytössä moottorin
nopeus
lisääntyy
automaattisesti
suhteessa
ohjausvivun
kulmaan
(suurempi kulma = suurempi nopeus).
A
Hydrostaattisessa käytössä moottorin
nopeus
lisääntyy
automaattisesti
suhteessa
ohjausvivun
kulmaan
(suurempi kulma = suurempi nopeus).
A
Moottorin nopeudella ei ole vaikutusta
haarukkatelineen laskunopeuteen.
A
Moottorin nopeudella ei ole vaikutusta
haarukkatelineen laskunopeuteen.
E 32
24
nopeutta
A
f
23
22
f
Ihmisten nostaminen nostovaihteella
on kielletty.
1203.SF
E 32
22
Ihmisten nostaminen nostovaihteella
on kielletty.
1203.SF
5.6
f
Kuormien nostaminen, siirtäminen ja
laskeminen alas.
Ohjausvipuja voidaan käyttää vain
ajajan istuimelta.
Ajajan on varmistettava, että kuorma on
oikein sidottu ennen sen nostamista.
Ajajan on myös varmistettava, ettei
trukin kantokapasiteetti ylity.
Huomaa kuormakaavio!
f
5.6
65
f
66
S Siirrä lukkovipua (65) ylöspäin.
Ohjausvipuja voidaan käyttää vain
ajajan istuimelta.
Ajajan on varmistettava, että kuorma on
oikein sidottu ennen sen nostamista.
Ajajan on myös varmistettava, ettei
trukin kantokapasiteetti ylity.
Huomaa kuormakaavio!
67
Haarukan säätö
Haarukka täytyy säätää siten, että
haarukan molemmat varret ovat
samalla
etäisyydellä
haarukan
kuljettimen ulkoreunoista. Kuorman
keskipisteen on samalla sijaittava
haarukan varsien välisen etäisyyden
keskipisteessä.
Kuormien nostaminen, siirtäminen ja
laskeminen alas.
f
31
29
Haarukka täytyy säätää siten, että
haarukan molemmat varret ovat
samalla
etäisyydellä
haarukan
kuljettimen ulkoreunoista. Kuorman
keskipisteen on samalla sijaittava
haarukan varsien välisen etäisyyden
keskipisteessä.
S Siirrä lukkovipua (65) ylöspäin.
S Säädä haarukan varret (66) oikeaan
asentoon haarukan kuljettimella (67).
S Siirrä lukkovipua alaspäin ja säädä
haarukan varsien sijaintia, kunnes ne
lukkiutuvat uraan.
S Siirrä lukkovipua alaspäin ja säädä
haarukan varsien sijaintia, kunnes ne
lukkiutuvat uraan.
Kuorman nostaminen
Kuorman nostaminen
nostettavaa
kuormaa
S Lähesty
varovasti.
nostettavaa
S Käännä suuntavipu (29) vapaalle.
S Käännä
pysäköintijarru
asentoon 1.
S Käännä
pysäköintijarru
asentoon 1.
S Nosta haarukat kuorman kannalta
oikeaan asentoon.
S Siirrä kulkusuuntavipua eteenpäin ja
vapauta pysäköintijarru.
S Siirrä kulkusuuntavipua eteenpäin ja
vapauta pysäköintijarru.
E 33
1203.SF
31
29
(31)
S Nosta haarukat kuorman kannalta
oikeaan asentoon.
1203.SF
67
kuormaa
S Käännä suuntavipu (29) vapaalle.
(31)
66
Haarukan säätö
S Säädä haarukan varret (66) oikeaan
asentoon haarukan kuljettimella (67).
S Lähesty
varovasti.
65
E 33
f
f
S Siirrä haarukat varovasti kuorman
alle, jos mahdollista, kunnes kuorma
lepää tukevasti haarukoilla.
E 34
Vähintään 2/3 kuormahaarukoiden
pituudesta on oltava kuorman alla.
S Siirrä suuntavipu (29) vapaalle ja
käännä
pysäköintijarru
(31)
asentoon 1.
S Siirrä suuntavipu (29) vapaalle ja
käännä
pysäköintijarru
(31)
asentoon 1.
S Kohota haarukkavaunuja, kunnes
kuorma
on
vapaasti
kuormahaarukoiden päällä.
S Kohota haarukkavaunuja, kunnes
kuorma
on
vapaasti
kuormahaarukoiden päällä.
S Vedä suuntavipu peruutusasentoon
ja vapauta pysäköintijarru.
S Vedä suuntavipu peruutusasentoon
ja vapauta pysäköintijarru.
f
Varmista, että trukin takana oleva reitti
on vapaa.
S Peruuta hitaasti ja varovasti, kunnes
kuorma
on
varastoalueen
ulkopuolella.
f
f
Vähintään 2/3 kuormahaarukoiden
pituudesta on oltava kuorman alla.
S Siirrä haarukat varovasti kuorman
alle, jos mahdollista, kunnes kuorma
lepää tukevasti haarukoilla.
Nostetun
kuorman
seisominen on kielletty.
31
Varmista, että trukin takana oleva reitti
on vapaa.
S Peruuta hitaasti ja varovasti, kunnes
kuorma
on
varastoalueen
ulkopuolella.
29
f
alapuolella
1203.SF
E 34
Nostetun
kuorman
seisominen on kielletty.
31
29
alapuolella
1203.SF
S Kallista
nostorunko
taaksepäin.
f
f
kokonaan
S Laske kuorma mahdollisimman alas
kuljetuksen ajaksi (etäisyys maasta
noin 150 mm – 200 mm).
f
Kuorma on sitä epävakaampi, mitä
korkeammalla se kuljetetaan.
Kuormien siirtäminen
f
Jos kuorma on niin korkea, että
näkyvyys
eteenpäin
estyy,
aja
taaksepäin.
S Kiihdytä
trukkia
varovasti
kaasupolkimella (22) ja jarruta
varovasti
käyttämällä
ryömintä/jarrupoljinta (30). Ole aina
valmis jarruttamaan.
S Mukauta ajonopeus
ominaisuuksien
ja
kuorman mukaan.
f
S Kallista
nostorunko
taaksepäin.
tien pinnan
siirrettävän
kokonaan
S Laske kuorma mahdollisimman alas
kuljetuksen ajaksi (etäisyys maasta
noin 150 mm – 200 mm).
Kuorma on sitä epävakaampi, mitä
korkeammalla se kuljetetaan.
Kuormien siirtäminen
Jos kuorma on niin korkea, että
näkyvyys
eteenpäin
estyy,
aja
taaksepäin.
S Kiihdytä
trukkia
varovasti
kaasupolkimella (22) ja jarruta
varovasti
käyttämällä
ryömintä/jarrupoljinta (30). Ole aina
valmis jarruttamaan.
30
S Mukauta ajonopeus
ominaisuuksien
ja
kuorman mukaan.
22
tien pinnan
siirrettävän
S Varo muuta liikennettä risteyksissä ja
liittymissä.
S Varo muuta liikennettä risteyksissä ja
liittymissä.
S Jos näkyvyys on huono, liiku vain,
joku antaa merkkejä.
S Jos näkyvyys on huono, liiku vain,
joku antaa merkkejä.
f
Mäissä kuorma on kuljetettava aina
mäen puolella yrittämättä liikkua
sivuttain tai kääntyä.
1203.SF
E 35
30
22
Mäissä kuorma on kuljetettava aina
mäen puolella yrittämättä liikkua
sivuttain tai kääntyä.
1203.SF
E 35
Kuorman varastoiminen
Kuorman varastoiminen
S Siirrä kuorma varovasti hyllypaikan
viereen.
S Siirrä kuorma varovasti hyllypaikan
viereen.
S Siirrä suuntavipu (29) vapaalle.
S Siirrä suuntavipu (29) vapaalle.
S Kytke pysäköintijarrukytkin
asentoon 1.
(31)
S Nosta haarukat oikeaan korkeuteen
hyllypaikan suhteen.
E 36
S Kytke pysäköintijarrukytkin
asentoon 1.
31
(31)
S Nosta haarukat oikeaan korkeuteen
hyllypaikan suhteen.
29
S Aseta nostorunko pystysuuntaan.
S Aseta nostorunko pystysuuntaan.
S Siirrä suuntavipua eteen ja vapauta
pysäköintijarru.
S Siirrä suuntavipua eteen ja vapauta
pysäköintijarru.
S Siirrä kuorma varovasti hyllytilaan.
S Siirrä kuorma varovasti hyllytilaan.
S Laske kuormaa hitaasti, kunnes
lastaushaarukat ovat vapaina.
S Laske kuormaa hitaasti, kunnes
lastaushaarukat ovat vapaina.
Vältä kuorman äkillistä pudottamista.
Näin
estetään
kuorman
ja
kuormankuljetuslaitteiston
vahingoittuminen.
Vältä kuorman äkillistä pudottamista.
Näin
estetään
kuorman
ja
kuormankuljetuslaitteiston
vahingoittuminen.
1203.SF
E 36
31
29
1203.SF
Pinoa lieriömäiset säiliöt tiukasti yhteen
samalle tasolle.
Pinoa lieriömäiset säiliöt tiukasti yhteen
samalle tasolle.
Sijoita jokainen rivi edellisen päälle
asetetulle levylle ja asenna kiilat levyjen
päihin.
Sijoita jokainen rivi edellisen päälle
asetetulle levylle ja asenna kiilat levyjen
päihin.
Lieriömäiset säiliöt
pinota pyramidiksi.
Lieriömäiset säiliöt
pinota pyramidiksi.
myös
voidaan
myös
Aseta kiilat alimmaisen rivin jokaista
lieriötä vasten.
Aseta kiilat alimmaisen rivin jokaista
lieriötä vasten.
Pinoa kuormalavoilla olevat
kohtisuoraan toisiinsa nähden.
Pinoa kuormalavoilla olevat
kohtisuoraan toisiinsa nähden.
lisätäksesi
pinon
Limitä ylin
tukevuutta.
rivi
laatikot
lisätäksesi
pinon
AO--127
rivi
laatikot
AO--127
Limitä ylin
tukevuutta.
A
voidaan
Roikkuvien kuormien käsittely
Roikkuvien kuormien käsittely
Haarukkavarteen kiinnitetty nostokoukkulaite (tai muu laite, joka mahdollistaa
kuorman ripustamisen koukkuun) tekee trukista normaalia kiikkerämmän. Näin
varustettuja trukkeja käytettäessä on noudatettava seuraavia ohjeita trukin tasapainon
lisäämiseksi.
Haarukkavarteen kiinnitetty nostokoukkulaite (tai muu laite, joka mahdollistaa
kuorman ripustamisen koukkuun) tekee trukista normaalia kiikkerämmän. Näin
varustettuja trukkeja käytettäessä on noudatettava seuraavia ohjeita trukin tasapainon
lisäämiseksi.
Haarukkatrukki, johon on asennettu nostokoukku, luetaan nostokurkiin kuuluvaksi ja
näin ollen nostokurkia koskeva lainsäädäntö koskee myös sitä.
A
Haarukkatrukki, johon on asennettu nostokoukku, luetaan nostokurkiin kuuluvaksi ja
näin ollen nostokurkia koskeva lainsäädäntö koskee myös sitä.
Siirrettäessä koukkuun ripustettuja kuormia trukin suurin sallittu ajonopeus
kuormitettuna tasaisella maaperällä on 17 km/h.
Siirrettäessä koukkuun ripustettuja kuormia trukin suurin sallittu ajonopeus
kuormitettuna tasaisella maaperällä on 17 km/h.
Trukin kapasiteetti pienenee, kun sitä muunnetaan siten, että sillä voidaan siirtää
koukkuun ripustettuja kuormia. Katso alla mainitut tiedot lisälaitteeseen tai ohjaamoon
tai molempiin asennetusta kilvestä:
Trukin kapasiteetti pienenee, kun sitä muunnetaan siten, että sillä voidaan siirtää
koukkuun ripustettuja kuormia. Katso alla mainitut tiedot lisälaitteeseen tai ohjaamoon
tai molempiin asennetusta kilvestä:
S Lisälaitteen paino
S Lisälaitteen paino
S Painopiste
S Painopiste
S Nimellisnostokapasiteetti
S Nimellisnostokapasiteetti
1203.SF
E 37
1203.SF
E 37
f
f
S Koukkua ei saa nostaa 4,5 metriä korkeammalle maanpinnasta mitattuna.
S Trukin liikkuessa kuorman pohja saa olla korkeintaan 300 mm:ä maanpinnan tai
trukin rungon yläpuolella, sen mukaan, kumpi etäisyys on pienempi. Maston täytyy
olla pystysuorassa tai taaksepäin kallistunut.
S Trukin liikkuessa kuorman pohja saa olla korkeintaan 300 mm:ä maanpinnan tai
trukin rungon yläpuolella, sen mukaan, kumpi etäisyys on pienempi. Maston täytyy
olla pystysuorassa tai taaksepäin kallistunut.
S Trukkia saa kuljettaa ainoastaan tukevalla, sileällä ja tasaisella pinnalla, joka on
valmiiksi käsitelty sopivalla tavalla.
S Trukkia saa kuljettaa ainoastaan tukevalla, sileällä ja tasaisella pinnalla, joka on
valmiiksi käsitelty sopivalla tavalla.
S Trukilla saa kuljettaa ainoastaan yksittäisiä kuormia.
S Trukilla saa kuljettaa ainoastaan yksittäisiä kuormia.
Trukki saattaa kaatua, jos sitä
käsitellään väärällä tavalla. Trukin
kaatuminen voi johtaa vakaviin
vammoihin. Jos kuljettamasi trukki
alkaa kaatua:
ÄLÄ HYPPÄÄ
f
PIDÄ KIINNI
TUKEVASTI
Trukki saattaa kaatua, jos sitä
käsitellään väärällä tavalla. Trukin
kaatuminen voi johtaa vakaviin
vammoihin. Jos kuljettamasi trukki
alkaa kaatua:
S Pysy trukin ohjaamon sisällä (älä
hyppää pois trukista).
S Pidä ohjauspyörästä tukevasti kiinni.
S Pidä ohjauspyörästä tukevasti kiinni.
S Ota jaloilla tukea.
S Ota jaloilla tukea.
S Nojaa poispäin iskusuunnasta.
E 38
ÄLÄ YLITÄ TRUKIN EIKÄ LISÄLAITTEEN NIMELLISKAPASITEETTIA
S Koukkua ei saa nostaa 4,5 metriä korkeammalle maanpinnasta mitattuna.
S Pysy trukin ohjaamon sisällä (älä
hyppää pois trukista).
5.7
f
ÄLÄ YLITÄ TRUKIN EIKÄ LISÄLAITTEEN NIMELLISKAPASITEETTIA
TUE JALOILLA
S Nojaa poispäin iskusuunnasta.
NOJAA POISPÄIN
Turvavyön käyttöohjeet
5.7
ÄLÄ HYPPÄÄ
PIDÄ KIINNI
TUKEVASTI
TUE JALOILLA
NOJAA POISPÄIN
Turvavyön käyttöohjeet
Kiinnityshihna (jos on) on kiinnitettävä ennen trukin käynnistämistä. Turvavyö
kiinnitetään näin:
Kiinnityshihna (jos on) on kiinnitettävä ennen trukin käynnistämistä. Turvavyö
kiinnitetään näin:
S Vedä turvavyö vetolaitteesta nykäisemättä sitä.
S Vedä turvavyö vetolaitteesta nykäisemättä sitä.
S Sijoita vyö alaruumiin ylitse ja työnnä vyön lukitussolki vyölukkoon varmistaen
samalla, ettei vyö ole kierteellä.
S Sijoita vyö alaruumiin ylitse ja työnnä vyön lukitussolki vyölukkoon varmistaen
samalla, ettei vyö ole kierteellä.
Trukin kuljettajan tulee aina istua mahdollisimman tukevasti selkänojaan nojaten. Näin
selkä saa tukea ja turvavyö antaa mahdollisimman hyvän suojan.
Trukin kuljettajan tulee aina istua mahdollisimman tukevasti selkänojaan nojaten. Näin
selkä saa tukea ja turvavyö antaa mahdollisimman hyvän suojan.
S Kun trukki on pysähtynyt ja moottori sammunut, avaa turvavyö painamalla vyön
soljessa olevaa punaista nappia. Ohjaa vyön lukitussolki takaisin vetolaitteeseen.
S Kun trukki on pysähtynyt ja moottori sammunut, avaa turvavyö painamalla vyön
soljessa olevaa punaista nappia. Ohjaa vyön lukitussolki takaisin vetolaitteeseen.
Liian nopeasti kulkeva hihna voi aktivoida automaattisen lukituslaitteen soljen osuessa
pakkaukseen. Kun automaattinen lukituslaite on aktivoitu, sen irrottaminen vaatii
ylimääräistä työtä. Irrota automaattinen lukituslaite seuraavasti:
Liian nopeasti kulkeva hihna voi aktivoida automaattisen lukituslaitteen soljen osuessa
pakkaukseen. Kun automaattinen lukituslaite on aktivoitu, sen irrottaminen vaatii
ylimääräistä työtä. Irrota automaattinen lukituslaite seuraavasti:
S Vedä vyötä ulos kotelosta noin 10--15 mm -- vedä voimallisesti, mikäli tarpeen!
S Vedä vyötä ulos kotelosta noin 10--15 mm -- vedä voimallisesti, mikäli tarpeen!
S Anna vyön sitten palautua vetolaitteeseen.
S Anna vyön sitten palautua vetolaitteeseen.
S Vyön voi nyt vetää ulos normaaliin tapaan.
S Vyön voi nyt vetää ulos normaaliin tapaan.
Automaattinen lukituslaite estää hihnaa ajautumasta vetolaitteeseen trukin ollessa
jyrkässä mäessä. Trukki on tällöin ajettava pois jyrkältä mäeltä ennen kiinnityshihnan
käyttöä.
Automaattinen lukituslaite estää hihnaa ajautumasta vetolaitteeseen trukin ollessa
jyrkässä mäessä. Trukki on tällöin ajettava pois jyrkältä mäeltä ennen kiinnityshihnan
käyttöä.
1203.SF
E 38
1203.SF
f
5.8
f
f
Turvavyön huolto ja päivittäinen tarkastus
Trukin käyttäjän tulee päivittäin tarkastaa turvavyön kunto ja toiminta ennen trukin
käyttöönottoa. Tarkastus on suoritettava näin:
S Vedä turvavyö ulos vetolaitteesta koko pituudeltaan ja tarkasta, ettei siinä näy
kulumia.
S Tarkasta, että vyön lukitussolki toimii oikein ja että turvavyö palautuu vetolaitteeseen
oikealla tavalla.
Testaa automaattinen lukituslaite seuraavasti:
S Pysäköi trukki tasaiselle maalle.
Turvavyön huolto ja päivittäinen tarkastus
Trukin käyttäjän tulee päivittäin tarkastaa turvavyön kunto ja toiminta ennen trukin
käyttöönottoa. Tarkastus on suoritettava näin:
S Vedä turvavyö ulos vetolaitteesta koko pituudeltaan ja tarkasta, ettei siinä näy
kulumia.
S Tarkasta, että vyön lukitussolki toimii oikein ja että turvavyö palautuu vetolaitteeseen
oikealla tavalla.
Testaa automaattinen lukituslaite seuraavasti:
S Pysäköi trukki tasaiselle maalle.
S Vedä hihna ulos nykäisemällä – automaattisen lukituslaitteen on pysäytettävä
kiinnityshihnan vetäytyminen.
S Vedä hihna ulos nykäisemällä – automaattisen lukituslaitteen on pysäytettävä
kiinnityshihnan vetäytyminen.
Trukkia ei saa käyttää, jos turvavyö on viallinen.
Vyö on uusittava välittömästi.
f
Trukkia ei saa käyttää, jos turvavyö on viallinen.
Vyö on uusittava välittömästi.
Turvavyö on uusittava, jos trukki on ollut osallisena onnettomuudessa.
Turvavyö on uusittava, jos trukki on ollut osallisena onnettomuudessa.
Ainoastaan tehtävään perehtynyt henkilö saa vaihtaa viallisen tai huonosti toimivan
turvavyön uuteen.
Ainoastaan tehtävään perehtynyt henkilö saa vaihtaa viallisen tai huonosti toimivan
turvavyön uuteen.
Trukin pysäköiminen turvallisesti
5.8
f
Kun trukki pysäköidään, se on
pysäköitävä turvalliseen paikkaan,
vaikka olisit poissa vain vähän aikaa.
Älä koskaan jätä trukkia kuorman
ollessa ylhäällä.
S Aja trukki tasaiselle maalle.
Nestekaasutrukkeja ei saa pysäköidä
maanpinnan
yläpuolelle
monikerroksisissa rakennuksissa tai
maanpinnan tasolle kellarikerrosten
yläpuolelle.
Nestekaasu on väritöntä, ilmaa
raskaampaa ja vaikeasti hajaantuvaa.
Se pyrkii laskeutumaan niin alas kuin
mahdollista ja sitä saattaa kerääntyä
asennuskuoppaan,
viemäriputkiin,
kellaritiloihin tai muihin syvänteisiin.
Tästä syystä nestekaasua saattaa
kerääntyä etäälle trukista. Silloin se
saattaa olla vaaraksi henkilökunnalle,
joka ei ole tietoinen mahdollisesta
räjähdysvaarasta
tai
paleltumisvaarasta.
31
f
29
26
S Laske kuormahaarukat kokonaan ja
kallista nostorunkoa eteenpäin.
S Siirrä suuntavipu (29) vapaalle.
S Siirrä
pysäköintijarrukytkin
(31)
asentoon I.
1203.SF
Trukin pysäköiminen turvallisesti
Kun trukki pysäköidään, se on
pysäköitävä turvalliseen paikkaan,
vaikka olisit poissa vain vähän aikaa.
Älä koskaan jätä trukkia kuorman
ollessa ylhäällä.
S Aja trukki tasaiselle maalle.
Nestekaasutrukkeja ei saa pysäköidä
maanpinnan
yläpuolelle
monikerroksisissa rakennuksissa tai
maanpinnan tasolle kellarikerrosten
yläpuolelle.
Nestekaasu on väritöntä, ilmaa
raskaampaa ja vaikeasti hajaantuvaa.
Se pyrkii laskeutumaan niin alas kuin
mahdollista ja sitä saattaa kerääntyä
asennuskuoppaan,
viemäriputkiin,
kellaritiloihin tai muihin syvänteisiin.
Tästä syystä nestekaasua saattaa
kerääntyä etäälle trukista. Silloin se
saattaa olla vaaraksi henkilökunnalle,
joka ei ole tietoinen mahdollisesta
räjähdysvaarasta
tai
paleltumisvaarasta.
31
29
26
S Laske kuormahaarukat kokonaan ja
kallista nostorunkoa eteenpäin.
S Siirrä suuntavipu (29) vapaalle.
S Siirrä
pysäköintijarrukytkin
(31)
asentoon I.
E 39
1203.SF
E 39
DFG:n moottorin sammuttaminen
DFG:n moottorin sammuttaminen
S Kytke vírta/käynnistyskytkin
0--asentoon.
S Kytke vírta/käynnistyskytkin
0--asentoon.
(26)
S Irrota
avain
virta/käynnistyskytkimestä (26).
S Irrota
avain
virta/käynnistyskytkimestä (26).
TFG:n moottorin sammuttaminen
TFG:n moottorin sammuttaminen
S Sulje kaasupullin sulkuventtiili (63).
S Sulje kaasupullin sulkuventtiili (63).
S Odota, kunnes moottori sammuu.
S Kytke virta/käynnistyskytkin
0--asentoon.
S Odota, kunnes moottori sammuu.
63
46
(26)
S Kytke virta/käynnistyskytkin
0--asentoon.
S Irrota
avain
virta/käynnistyskytkimestä (26).
5.9
Mootorikotelo ja huoltokannet
5.9
Mootorikotelo ja huoltokannet
Mootorikotelo
A
Ennen kuin moottoritila avataan,
ohjaustanko on siirrettävä täysin eteen
ja istuimen on oltava mahdollisimman
pitkällä takanapäin jalaksillaan.
Ennen kuin moottoritila avataan,
ohjaustanko on siirrettävä täysin eteen
ja istuimen on oltava mahdollisimman
pitkällä takanapäin jalaksillaan.
S Moottorikotelo
voidaan
avata
työntämällä sopiva työkalu (68)
huoltoaukon kautta ja painamalla
moottorikotelon säppi (69) alas.
S Moottorikotelo
voidaan
avata
työntämällä sopiva työkalu (68)
huoltoaukon kautta ja painamalla
moottorikotelon säppi (69) alas.
S Nosta moottorikotelo ääriasentoonsa
ylös; kaasutoiminen tukitanko pitää
kotelon ylhäällä.
S Nosta moottorikotelo ääriasentoonsa
ylös; kaasutoiminen tukitanko pitää
kotelon ylhäällä.
Jos
trukki
on
varustettu
teräsohjaamolla, ohjaamon molemmat
ovet on avattava, ennen kuin
moottorikoteloa ryhdytään nostamaan.
Varmista, että moottorikotelo on
kytkeytynyt oikein paikoilleen, ennen
kuin trukkia aletaan käyttää.
Jos
trukki
on
varustettu
teräsohjaamolla, ohjaamon molemmat
ovet on avattava, ennen kuin
moottorikoteloa ryhdytään nostamaan.
68
Varmista, että moottorikotelo on
kytkeytynyt oikein paikoilleen, ennen
kuin trukkia aletaan käyttää.
69
Selvyyden vuoksi trukki näkyy kuvassa ilman suojalevyä.
E 40
63
46
(26)
S Irrota
avain
virta/käynnistyskytkimestä (26).
Mootorikotelo
A
(26)
1203.SF
68
69
Selvyyden vuoksi trukki näkyy kuvassa ilman suojalevyä.
E 40
1203.SF
Huoltokannet
Huoltokannet
Kun
moottorikotelo
on
avattu,
huoltokannet (70) voidaan poistaa
seuraavalla tavalla:
Kun
moottorikotelo
on
avattu,
huoltokannet (70) voidaan poistaa
seuraavalla tavalla:
70
S Kallista
kansipaneelin
yläosaa
trukista poispäin. Nosta huoltokansi
pois trukista.
S Aseta
huoltokannen
ulokkeet
ohjaamoon/kuormasuojukseen
kiinni. Paina huoltokannen yläosaa
trukkia kohti, kunnes se lukkiutuu
paikoilleen.
S Aseta
huoltokannen
ulokkeet
ohjaamoon/kuormasuojukseen
kiinni. Paina huoltokannen yläosaa
trukkia kohti, kunnes se lukkiutuu
paikoilleen.
f Teräsohjaamo
f Teräsohjaamo
Trukkien teräsohjaamoiden molemmat
ovet voidaan lukita.
Trukkien teräsohjaamoiden molemmat
ovet voidaan lukita.
71
S Ohjaamon ovi avataan kääntämällä
avainta vastapäivään.
S Ohjaamon ovi avataan kääntämällä
avainta vastapäivään.
S Ohjaamon ovi lukitaan kääntämällä
avainta myötäpäivään.
S Ohjaamon ovi lukitaan kääntämällä
avainta myötäpäivään.
S Ohjaamon oven avaamiseksi lukko
avataan ja kahva (71) vedetään ulos,
tai 09/03 (C--sarja) lähtien painike
(72) painetaan sisään.
S Ohjaamon oven avaamiseksi lukko
avataan ja kahva (71) vedetään ulos,
tai 09/03 (C--sarja) lähtien painike
(72) painetaan sisään.
72
C--sarja 09/03 läthien
1203.SF
70
S Kallista
kansipaneelin
yläosaa
trukista poispäin. Nosta huoltokansi
pois trukista.
71
72
C--sarja 09/03 läthien
E 41
1203.SF
E 41
5.10 Hinaaminen
f
5.10 Hinaaminen
Mekaanisen jarrun vapauttaminen
Jos moottori joutuu epäkuntoon, jarrut
täytyy vapauttaa mekaanisesti ennen
kuin trukkia ryhdytään hinaamaan.
Trukin hinaaminen on suoritettava
seuraavalla tavalla:
74
Osien tunnistaminen
73
75
76
Ennen kuin ryhdyt töihin trukin alla, tue pylväs ja vaunu pölkyillä.
Mekaanisen jarrun vapauttaminen
Jos moottori joutuu epäkuntoon, jarrut
täytyy vapauttaa mekaanisesti ennen
kuin trukkia ryhdytään hinaamaan.
Trukin hinaaminen on suoritettava
seuraavalla tavalla:
73
73
74
Tulppa
74
Tulppa
75
Sovitelevy
75
Sovitelevy
76
O--rengas
76
O--rengas
Pidä
kuulalaakerit
vetoakselin kotelossa.
paikoillaan
75
Pidä
kuulalaakerit
vetoakselin kotelossa.
paikoillaan
S Poista sovitelevyt (75) ja O--renkaat
(76).
S Poista sovitelevyt (75) ja O--renkaat
(76).
S Asenna tulpat (74) pareittain ja kiristä
samanaikaisesti kireyteen 30 Nm.
S Asenna tulpat (74) pareittain ja kiristä
samanaikaisesti kireyteen 30 Nm.
74
1203.SF
E 42
76
73
74
S Poista
neljä
tulppaa
(74)
hydrostaattisesta vetoakselista.
74
75
Kuulalaakeri
S Tulppien sijainti (74)
74
S Poista
neljä
tulppaa
(74)
hydrostaattisesta vetoakselista.
74
Osien tunnistaminen
Kuulalaakeri
S Tulppien sijainti (74)
E 42
f
Ennen kuin ryhdyt töihin trukin alla, tue pylväs ja vaunu pölkyillä.
74
75
74
1203.SF
S Hinaa trukkia hitaasti. Pyörien ensimmäisen ¼--kierroksen aikana saattaa tuntua
vastusta -- tämä riippuu siitä, kuinka kauan moottori on seissyt.
S Hinaa trukkia hitaasti. Pyörien ensimmäisen ¼--kierroksen aikana saattaa tuntua
vastusta -- tämä riippuu siitä, kuinka kauan moottori on seissyt.
Moottorin hinaaminen, kun moottori ei ole toiminnassa, johtaa hydrostaattisen
vetoakselin ylikuumenemiseen. Jotta näin ei tapahtuisi, trukkia voidaan hinata vain
lyhyen matkaa suurimman sallitun hinausnopeuden ollessa 4 km/h.
Moottorin hinaaminen, kun moottori ei ole toiminnassa, johtaa hydrostaattisen
vetoakselin ylikuumenemiseen. Jotta näin ei tapahtuisi, trukkia voidaan hinata vain
lyhyen matkaa suurimman sallitun hinausnopeuden ollessa 4 km/h.
S Hinauksen jälkeen on välttämätöntä asettaa sovitelevyt ja O--renkaat takaisin
paikoilleen. Jos näin ei tehdä, hätä/seisontajarrun toiminta estyy.
S Hinauksen jälkeen on välttämätöntä asettaa sovitelevyt ja O--renkaat takaisin
paikoilleen. Jos näin ei tehdä, hätä/seisontajarrun toiminta estyy.
S Poista tulpat (74) ja asenna sovitelevyt (75) takaisin ja asenna uudet O--renkaat
(76). Kiristä tulpat kireyteen 60 + 6 Nm.
S Poista tulpat (74) ja asenna sovitelevyt (75) takaisin ja asenna uudet O--renkaat
(76). Kiristä tulpat kireyteen 60 + 6 Nm.
Trukin hinauspiste
Trukin hinauspiste
Trukkia siirrettäessä olisi käytettävä
jäykkää hinaustankoa varsinkin, jos
jarrujärjestelmä ei ole toiminnassa.
Trukkia siirrettäessä olisi käytettävä
jäykkää hinaustankoa varsinkin, jos
jarrujärjestelmä ei ole toiminnassa.
Trukin hinauskohta
symbolilla (77).
Trukin hinauskohta
symbolilla (77).
on
merkitty
Hinauspisteen käyttö
on
merkitty
Hinauspisteen käyttö
S Paina hinauspultti (78) alas ja käännä
sitä 90_.
S Paina hinauspultti (78) alas ja käännä
sitä 90_.
77
S Vedä pultti ylös ja työnnä perävaunun
vetolenkki tai akseli aukkoon (79).
S Vedä pultti ylös ja työnnä perävaunun
vetolenkki tai akseli aukkoon (79).
S Aseta hinauspultti paikalleen, paina
alas, käännä 90_ ja lukitse pultti.
S Aseta hinauspultti paikalleen, paina
alas, käännä 90_ ja lukitse pultti.
Peräkärryn kiinnittäminen
Peräkärryn kiinnittäminen
Ajajan
on
varmistettava
ennen
kiinnittämistä, ettei suurinta sallittua
hinausvoimaa ylitetä.
Ajajan
on
varmistettava
ennen
kiinnittämistä, ettei suurinta sallittua
hinausvoimaa ylitetä.
78
57
5.11 Perävaunujen hinaus
1203.SF
78
57
5.11 Perävaunujen hinaus
Vetopistettä
voidaan
käyttää
tilapäiseen perävaunun vetämiseen
kuivalla, tasaisella ja hyväkuntoisella
perustalla.
Perävaunun
kiinnittäminen,
”Vetopisteen käyttö”.
77
79
58
ks.
Vetopistettä
voidaan
käyttää
tilapäiseen perävaunun vetämiseen
kuivalla, tasaisella ja hyväkuntoisella
perustalla.
Perävaunun
kiinnittäminen,
”Vetopisteen käyttö”.
E 43
1203.SF
79
58
ks.
E 43
5.12 Vetokuormat
Ajajan on varmistettava ennen kiinnittämistä, ettei suurinta sallittua hinausvoimaa
ylitetä.
Ajajan on varmistettava ennen kiinnittämistä, ettei suurinta sallittua hinausvoimaa
ylitetä.
Sallittu vetokuorma
Sallittu vetokuorma
Laite
E 44
5.12 Vetokuormat
Omapaino
Vetovoima
Vetokuorma
(kg)
(N)
(kg)
DFG 16 AS
3020
8420
730
DFG 20 AS
3270
7600
TFG 16 AS
3000
TFG 20 AS
3250
DFG 20 BS
3740
DFG 25 BS
DFG 30 BS
Laite
Omapaino
Vetovoima
Vetokuorma
(kg)
(N)
(kg)
DFG 16 AS
3020
8420
730
660
DFG 20 AS
3270
7600
660
7400
640
TFG 16 AS
3000
7400
640
7100
615
TFG 20 AS
3250
7100
615
11830
1025
DFG 20 BS
3740
11830
1025
4170
11830
1025
DFG 25 BS
4170
11830
1025
4500
12800
1110
DFG 30 BS
4500
12800
1110
TFG 20 BS
3710
10500
910
TFG 20 BS
3710
10500
910
TFG 25 BS
4140
10800
935
TFG 25 BS
4140
10800
935
TFG 30 BS
4470
11700
1015
TFG 30 BS
4470
11700
1015
DFG 40 CS
6279
16730
1450
DFG 40 CS
6279
16730
1450
DFG 45 CS
6669
16730
1450
DFG 45 CS
6669
16730
1450
DFG 50 CS
7434
16730
1830
DFG 50 CS
7434
16730
1830
TFG 40 CS
6279
20500
1775
TFG 40 CS
6279
20500
1775
TFG 45 CS
6669
20500
1775
TFG 45 CS
6669
20500
1775
TFG 50 CS
7434
20500
1775
TFG 50 CS
7434
20500
1775
1203.SF
E 44
1203.SF
6
Vianetsintä
6
Tämä jakso auttaa käyttäjää paikoittamaan ja korjaamaan pikkuviat tai käyttövirheistä
aiheutuneet toimintahäiriöt. Vainetsintä tulisi suorittaa jäljempänä olevassa taulukossa
esitetyllä tavalla.
A
Mikäli vikaa ei pystytty poistamaan suorittamalla alla olevassa taulukossa esitetty
toimenpide, pyydämme ottamaan yhteyttä JUNGHEINRICH--huoltoon, sillä vain
erikoiskoulutettu ja ammattitaitoinen huoltohenkilökunta pystyy korjaamaan
suuremmat viat.
Vianetsintä
Tämä jakso auttaa käyttäjää paikoittamaan ja korjaamaan pikkuviat tai käyttövirheistä
aiheutuneet toimintahäiriöt. Vainetsintä tulisi suorittaa jäljempänä olevassa taulukossa
esitetyllä tavalla.
A
Mikäli vikaa ei pystytty poistamaan suorittamalla alla olevassa taulukossa esitetty
toimenpide, pyydämme ottamaan yhteyttä JUNGHEINRICH--huoltoon, sillä vain
erikoiskoulutettu ja ammattitaitoinen huoltohenkilökunta pystyy korjaamaan
suuremmat viat.
Vika
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Vika
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Käynnistin ei ala
pyöriä
S Kulkusuuntavipu ei ole va-
S Aseta kulkusuuntavipu vapaa--asentoon.
Käynnistin ei ala
pyöriä
S Kulkusuuntavipu ei ole va-
S Aseta kulkusuuntavipu vapaa--asentoon.
paa--asennossa
S Akku tyhjentynyt liikaa
S Tarkasta akun lataustila ja lataa tarvittaessa uudes-
S Akku tyhjentynyt liikaa
S Tarkasta akun lataustila ja lataa tarvittaessa uudes-
S Akkukaapeli irronnut tai
S Puhdista ja rasvaa napaliittimet. Kiristä akun liitos-
S Akkukaapeli irronnut tai
S Puhdista ja rasvaa napaliittimet. Kiristä akun liitos-
S Käynnistinkaapeli irronnut
S Tarkasta käynnistinkaapeli. Kiristä tai vaihda uuteen,
S Käynnistinkaapeli irronnut
S Tarkasta käynnistinkaapeli. Kiristä tai vaihda uuteen,
napaliittimet ovat hapettuneet
tai katkennut
taan.
kaapeli.
napaliittimet ovat hapettuneet
tarpeen mukaan.
tai katkennut
S Käynnistinsolenoidin katkai- S Tarkasta, toimiiko solenoidikatkaisin kuuluvasti.
taan.
kaapeli.
tarpeen mukaan.
S Käynnistinsolenoidin katkai- S Tarkasta, toimiiko solenoidikatkaisin kuuluvasti.
sin takertunut
sin takertunut
Moottori ei käyn- S Ilmansuodatin likaantunut
S Puhdista ilmansuodatin tai vaihda uuteen.
nisty
S Bowden--kaapeli viallinen tai S Tarkasta Bowden--kaapeli.
kytkentä katkoo
Moottori ei käyn- S Ilmansuodatin likaantunut
S Puhdista ilmansuodatin tai vaihda uuteen.
nisty
S Bowden--kaapeli viallinen tai S Tarkasta Bowden--kaapeli.
kytkentä katkoo
LPG--trukkeja koskevat
lisäsyyt
LPG--trukkeja koskevat
lisäsyyt
S Polttokaasusylinterin sulku-
S Avaa sulkuventtiili.
S Polttokaasusylinterin sulku-
S Avaa sulkuventtiili.
S Polttokaasusylinteri tyhjä
S Vaihda polttokaasusylinteri uuteen.
S Polttokaasusylinteri tyhjä
S Vaihda polttokaasusylinteri uuteen.
S Virranjakajan tulppa kostea
S Kuivaa virranjakajan tulppa tai suihkuta kosketussuih-
S Virranjakajan tulppa kostea
S Kuivaa virranjakajan tulppa tai suihkuta kosketussuih-
S Sytytystulpat kosteita, öljyi-
S Kuivaa, puhdista tai kiristä sytytystulpat.
S Sytytystulpat kosteita, öljyi-
S Kuivaa, puhdista tai kiristä sytytystulpat.
S Sytystystulpat viallisia
S Vaihda sytytystulpat uusiin.
S Sytystystulpat viallisia
S Vaihda sytytystulpat uusiin.
venttiili kiinni
siä tai irronneet
venttiili kiinni
keella.
siä tai irronneet
Diesel--trukkeja koskevat
lisäsyyt
S Polttoainesäiliö tyhjä, ruiskutusjärjestelmään päässyt
ilmaa
S Vettä polttoainejärjestelmässä
1203.SF
paa--asennossa
keella.
Diesel--trukkeja koskevat
lisäsyyt
S Täytä trukin polttoainesäiliö uudestaan ja ilmaa ruis-
S Polttoainesäiliö tyhjä, ruis-
kutusjärjestelmä.
kutusjärjestelmään päässyt
ilmaa
S Tyhjennä polttoainejärjestelmä.
S Vettä polttoainejärjes-
Täyty trukin polttoainesäiliö uudestaan.
Ilmaa polttoainejärjestelmä.
telmässä
E 45
1203.SF
S Täytä trukin polttoainesäiliö uudestaan ja ilmaa ruiskutusjärjestelmä.
S Tyhjennä polttoainejärjestelmä.
Täyty trukin polttoainesäiliö uudestaan.
Ilmaa polttoainejärjestelmä.
E 45
Vika
Mahdollinen syy
Moottori ei käyn- S Polttoainesuodatin tukkeunisty (jatkoa)
tunut
S Dieselöljyn hiutaloituminen
Korjaustoimenpide
Vika
S Tarkasta polttoaineen virtaus ja tarkasta polttoaine-
Moottori ei käyn- S Polttoainesuodatin tukkeunisty (jatkoa)
tunut
suodatin, mikäli tarpeen.
S Pysäköi trukki lämpimään paikkaan ja odota, kunnes
Mahdollinen syy
S Dieselöljyn hiutaloituminen
hiutaloituminen on poistunut.
Vaihda polttoainesuodatin uuteen tarvittaessa.
Täytä talvipolttoaineella.
Korjaustoimenpide
S Tarkasta polttoaineen virtaus ja tarkasta polttoainesuodatin, mikäli tarpeen.
S Pysäköi trukki lämpimään paikkaan ja odota, kunnes
hiutaloituminen on poistunut.
Vaihda polttoainesuodatin uuteen tarvittaessa.
Täytä talvipolttoaineella.
Moottorin öljynS Moottorin öljytaso alhainen
paineen varoitusvalo syttyy trukin
toiminnan aikana
S Tarkasta moottorin öljytaso ja lisää tarvittaessa.
Moottorin öljynS Moottorin öljytaso alhainen
paineen varoitusvalo syttyy trukin
toiminnan aikana
S Tarkasta moottorin öljytaso ja lisää tarvittaessa.
Moottorin
lämpötilan osoitin siirtyy punaiselle alueelle
S Moottorin öljytaso alhainen
S Tarkasta moottorin öljytaso ja lisää tarvittaessa.
S Moottorin öljytaso alhainen
S Tarkasta moottorin öljytaso ja lisää tarvittaessa.
S Jäähdytin likaantunut
S Puhdista jäähdytin.
Moottorin
lämpötilan osoitin siirtyy punaiselle alueelle
S Jäähdytin likaantunut
S Puhdista jäähdytin.
S Jäähdytysainetaso alhainen S Varmista, että moottorin jäähdytysjärjestelmässä ei
S Jäähdytysainetaso alhainen S Varmista, että moottorin jäähdytysjärjestelmässä ei
S Tuulettimen V--hihna luistaa S Tarkasta V--hihnan kireys. Kiristä uudestaan tai vaih-
S Tuulettimen V--hihna luistaa S Tarkasta V--hihnan kireys. Kiristä uudestaan tai vaih-
ole vuotoja ja lisää tarvittaessa jäähdytysainetta.
ole vuotoja ja lisää tarvittaessa jäähdytysainetta.
da uuteen tarpeen mukaan.
da uuteen tarpeen mukaan.
Voimansiirtoöljyn S Voimansiirron öljytaso alhai- S Tarkasta voimansiirron öljytaso ja lisää tarvittaessa.
lämpötilan varoinen
tusvalo syttyy
trukin toiminnan S Öljynjäähdytin likaantunut
S Puhdista öljynjäähdytin.
aikana
Voimansiirtoöljyn S Voimansiirron öljytaso alhai- S Tarkasta voimansiirron öljytaso ja lisää tarvittaessa.
lämpötilan varoinen
tusvalo syttyy
trukin toiminnan S Öljynjäähdytin likaantunut
S Puhdista öljynjäähdytin.
aikana
Moottori käy,
mutta trukki ei
liiku
Moottori käy,
mutta trukki ei
liiku
S Kulkusuuntavipu vapaa--
S Aseta kulkusuuntavipu tarvittavaan asentoon.
S Seisontajarru kytketty
S Vapauta seisontajarru.
asennossa
S Kulkusuuntavipu vapaa--
S Aseta kulkusuuntavipu tarvittavaan asentoon.
S Seisontajarru kytketty
S Vapauta seisontajarru.
asennossa
Trukki ei saavuta S Voimansiirron öljytaso alhai- S Tarkasta voimansiirron öljytaso ja lisää tarvittaessa.
suurinta nopeutnen
taan
Trukki ei saavuta S Voimansiirron öljytaso alhai- S Tarkasta voimansiirron öljytaso ja lisää tarvittaessa.
suurinta nopeutnen
taan
Nostonopeus
liian pieni
Nostonopeus
liian pieni
S Öljytaso hydraulisäiliössä
alhainen
S Tarkasta hydrauliöljytaso ja lisää tarvittaessa.
S Hydraulijärjestelmän ilmaus- S Vaihda hydraulijärjestelmän ilmaustulppa uuteen tai
tulppa likaantunut tai tukkeutunut
S Öljytaso hydraulisäiliössä
alhainen
S Tarkasta hydrauliöljytaso ja lisää tarvittaessa.
S Hydraulijärjestelmän ilmaus- S Vaihda hydraulijärjestelmän ilmaustulppa uuteen tai
puhdista.
tulppa likaantunut tai tukkeutunut
puhdista.
Kuormaa ei pystytä nostamaan
suurimpaan korkeuteen
S Öljytaso hydraulisäiliössä
S Tarkasta hydrauliöljytaso ja lisää tarvittaessa.
Kuormaa ei pystytä nostamaan
suurimpaan korkeuteen
S Öljytaso hydraulisäiliössä
S Tarkasta hydrauliöljytaso ja lisää tarvittaessa.
Ohjaus jäykkää
S Ohjatun akselin rengas-
S Tarkasta rengaspaine ja korjaa tarpeen mukaan.
Ohjaus jäykkää
S Ohjatun akselin rengas-
S Tarkasta rengaspaine ja korjaa tarpeen mukaan.
S Tarkasta hydrauliöljytaso ja lisää tarvittaessa. Käännä
Ohjausvälys liian S Ilmaa ohjausjärjestelmässä
suuri
alhainen
paine liian alhainen
Ohjausvälys liian S Ilmaa ohjausjärjestelmässä
suuri
E 46
tämän jälkeen ohjaustankoa useita kertoja ääriasennosta toiseen.
1203.SF
alhainen
paine liian alhainen
E 46
S Tarkasta hydrauliöljytaso ja lisää tarvittaessa. Käännä
tämän jälkeen ohjaustankoa useita kertoja ääriasennosta toiseen.
1203.SF
F Truckin huolto
F Truckin huolto
1
1
f
2
f
Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu
Tässä jaksossa esitetyt tarkastukset ja huoltotoimenpiteet on suoritettava
huoltoluetteloissa ilmoitetuin väliajoin.
Haarukkatrukkiasennelmia ja varsinkaan turvasäätöjä ei saa muuntaa.
f
Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu
Tässä jaksossa esitetyt tarkastukset ja huoltotoimenpiteet on suoritettava
huoltoluetteloissa ilmoitetuin väliajoin.
Haarukkatrukkiasennelmia ja varsinkaan turvasäätöjä ei saa muuntaa.
Laadunvarmistus edellyttää, että trukkiin asennetaan vain alkuperäisiä varaosia.
Trukin turvallisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi on käytettävä ainoastaan
valmistajan omia varaosia. Vanhat osat, öljyt ja polttoaineet on hävitettävä ympäristön
suojelumääräysten mukaisesti. Öljynvaihdon ollessa tarpeen voidaan hyödyntää
valmistajan öljypalvelua.
Laadunvarmistus edellyttää, että trukkiin asennetaan vain alkuperäisiä varaosia.
Trukin turvallisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi on käytettävä ainoastaan
valmistajan omia varaosia. Vanhat osat, öljyt ja polttoaineet on hävitettävä ympäristön
suojelumääräysten mukaisesti. Öljynvaihdon ollessa tarpeen voidaan hyödyntää
valmistajan öljypalvelua.
Trukin toiminnan tai eri osien tarkastusten, puhdistuksen tai huollon jälkeen on
suoritettava toimenpiteet, jotka on selostettu kohdassa 14 “Alkutarkastus ja
tarkastukset suurempien korjausten tai säätöjen jälkeen”.
Trukin toiminnan tai eri osien tarkastusten, puhdistuksen tai huollon jälkeen on
suoritettava toimenpiteet, jotka on selostettu kohdassa 14 “Alkutarkastus ja
tarkastukset suurempien korjausten tai säätöjen jälkeen”.
Trukin huoltoon liityvät turvamääräykset
2
Trukin huoltoon liityvät turvamääräykset
Huolto-- ja korjaamohenkilöstö: Ainoastaan valmistajan kouluttamat henkilöt saavat
suorittaa haarukkatrukin huollon ja korjaukset. Valmistajan huoltoverkkoon kuuluu
ulkopuolisia teknikkoja, jotka on erityisesti koulutettu näihin tehtäviin. Näin ollen
suosittelemme huoltosopimuksen tekemistä valmistajan paikallisen huoltoliikkeen
kanssa.
Huolto-- ja korjaamohenkilöstö: Ainoastaan valmistajan kouluttamat henkilöt saavat
suorittaa haarukkatrukin huollon ja korjaukset. Valmistajan huoltoverkkoon kuuluu
ulkopuolisia teknikkoja, jotka on erityisesti koulutettu näihin tehtäviin. Näin ollen
suosittelemme huoltosopimuksen tekemistä valmistajan paikallisen huoltoliikkeen
kanssa.
Nostaminen ylös: Kun haarukkatrukki nostetaan ylös, nostolaitteet saadaan
kiinnittää ainoastaan tätä tarkoitusta varten erityisesti varattuihin kiinnityspisteisiin.
Kun trukki on tarkoitus nostaa ylös nostolaitteella, on varmistettava asianmukaisin
keinoin, että trukki ei pääse luistamaan tai kaatumaan (käyttämällä kiiloja, puulohkoja).
Ylösnostetun kuormannostolaitteen alla voidaan työskennellä vain silloin, kun
haarukkaa ei voida liikuttaa ja kun se on tuettu riittävän voimakkaan ketjun avulla.
Nostaminen ylös: Kun haarukkatrukki nostetaan ylös, nostolaitteet saadaan
kiinnittää ainoastaan tätä tarkoitusta varten erityisesti varattuihin kiinnityspisteisiin.
Kun trukki on tarkoitus nostaa ylös nostolaitteella, on varmistettava asianmukaisin
keinoin, että trukki ei pääse luistamaan tai kaatumaan (käyttämällä kiiloja, puulohkoja).
Ylösnostetun kuormannostolaitteen alla voidaan työskennellä vain silloin, kun
haarukkaa ei voida liikuttaa ja kun se on tuettu riittävän voimakkaan ketjun avulla.
Puhdistustoimenpiteet: Haarukkatrukin puhdistamiseen ei saa käyttää mitään
syttyviä nesteitä. Ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista, kaikki vaaditut
kipinöintiä ehkäisevät turvatoimenpiteet on suoritettava (esim. oikosulut). Akulla
toimivien haarukkatrukkien ollessa kysymyksessä akun tulppa on poistettava. Sähkö-tai elektroniikkalaitteiden puhdistukseen saa käyttää ainoastaan heikkoa imua,
heikkoa paineilmaa ja eristäviä, antistaattisia harjoja.
Puhdistustoimenpiteet: Haarukkatrukin puhdistamiseen ei saa käyttää mitään
syttyviä nesteitä. Ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista, kaikki vaaditut
kipinöintiä ehkäisevät turvatoimenpiteet on suoritettava (esim. oikosulut). Akulla
toimivien haarukkatrukkien ollessa kysymyksessä akun tulppa on poistettava. Sähkö-tai elektroniikkalaitteiden puhdistukseen saa käyttää ainoastaan heikkoa imua,
heikkoa paineilmaa ja eristäviä, antistaattisia harjoja.
Jos haarukkatrukki tullaan puhdistamaan vesisuihkulla tai korkeapaineisella
puhdistimella, kaikki sähkö-- ja elektroniikkaosat on peitettävä huolellisesti etukäteen,
koska kosteus voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Höyrysuihkun avulla puhdistaminen on kielletty.
Jos haarukkatrukki tullaan puhdistamaan vesisuihkulla tai korkeapaineisella
puhdistimella, kaikki sähkö-- ja elektroniikkaosat on peitettävä huolellisesti etukäteen,
koska kosteus voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Höyrysuihkun avulla puhdistaminen on kielletty.
Sammuta moottori ja poista virta--avain virtalukosta ennen kuin avaat mitään luukkuja
tai kansia tai poistat mitään suojuksia. Huolto-- ja korjaustyöt saa aloittaa vasta
moottorin jäähdyttyä.
Sähköjärjestelmään kohdistuva työ: Trukin sähköjärjestelmään kohdistuvia töitä
saavat suorittaa ainoastaan näiden tehtävien erikoiskoulutuksen saaneet henkilöt.
Ennen kuin trukin sähköjärjestelmään kohdistuviin tehtäviin ryhdytään, on suoritettava
kaikki sähköiskuilta suojaavat toimenpiteet. Akuilla toimivien trukkien voimansaanti on
katkaistava irrottamalla akkutulppa.
1203.SF
F1
f
Sammuta moottori ja poista virta--avain virtalukosta ennen kuin avaat mitään luukkuja
tai kansia tai poistat mitään suojuksia. Huolto-- ja korjaustyöt saa aloittaa vasta
moottorin jäähdyttyä.
Sähköjärjestelmään kohdistuva työ: Trukin sähköjärjestelmään kohdistuvia töitä
saavat suorittaa ainoastaan näiden tehtävien erikoiskoulutuksen saaneet henkilöt.
Ennen kuin trukin sähköjärjestelmään kohdistuviin tehtäviin ryhdytään, on suoritettava
kaikki sähköiskuilta suojaavat toimenpiteet. Akuilla toimivien trukkien voimansaanti on
katkaistava irrottamalla akkutulppa.
1203.SF
F1
3
f
F2
Hitsaustyöt: Suojataksesi trukin sähkö-- tai elektroniikkaosia vahingoittumiselta kytke
akku (tai akut) ja vaihtovirtageneraattori irti ennen hitsaustöiden aloittamista. Katkaise
tietokonehallintajärjestelmän kytkentä hydrostaattisen trukin ollessa kysymyksessä.
Trukkiin kohdistuvia hitsaustöitä saavat suorittaa ainoastaan siihen erityisesti
koulutetut henkilöt.
Hitsaustyöt: Suojataksesi trukin sähkö-- tai elektroniikkaosia vahingoittumiselta kytke
akku (tai akut) ja vaihtovirtageneraattori irti ennen hitsaustöiden aloittamista. Katkaise
tietokonehallintajärjestelmän kytkentä hydrostaattisen trukin ollessa kysymyksessä.
Trukkiin kohdistuvia hitsaustöitä saavat suorittaa ainoastaan siihen erityisesti
koulutetut henkilöt.
Asetukset: Hydraulisia, sähköisiä tai elektronisia osia tai asennelmia korjattaessa tai
uusittaessa on ylläpidettävä kaikki trukille ominaiset asetukset.
Asetukset: Hydraulisia, sähköisiä tai elektronisia osia tai asennelmia korjattaessa tai
uusittaessa on ylläpidettävä kaikki trukille ominaiset asetukset.
Renkaat: Renkaiden laatu vaikuttaa suuresti trukin tasapainoisuuteen ja
ajo--ominaisuuksiin. Renkaiden vaihdosta on aina neuvoteltava valmistajan kanssa.
Kun pyöriä tai renkaita vaihdetaan uusiin, on varmistettava, että haarukkatrukki pysyy
tasapainossa (renkaat ja pyörät on aina uusittava pareittain, ts. vasen ja oikea
yhdessä).
Renkaat: Renkaiden laatu vaikuttaa suuresti trukin tasapainoisuuteen ja
ajo--ominaisuuksiin. Renkaiden vaihdosta on aina neuvoteltava valmistajan kanssa.
Kun pyöriä tai renkaita vaihdetaan uusiin, on varmistettava, että haarukkatrukki pysyy
tasapainossa (renkaat ja pyörät on aina uusittava pareittain, ts. vasen ja oikea
yhdessä).
Nostoketjut: Nostoketjut kuluvat nopeasti, jos niitä ei voidella. Huoltoluettelossa
mainitut väliajat koskevat normaalia käyttöä. Lyhyemmät voiteluvälit ovat tarpeen, jos
olosuhteet ovat tavallista vaativampia (runsaasti pölyä, äärilämpötilat). Määritettyä
ketjusuihkua on käytettävä määritysten mukaisesti. Ulkopuolelle levitetty rasva ei ole
riittävä voitelutapa.
Nostoketjut: Nostoketjut kuluvat nopeasti, jos niitä ei voidella. Huoltoluettelossa
mainitut väliajat koskevat normaalia käyttöä. Lyhyemmät voiteluvälit ovat tarpeen, jos
olosuhteet ovat tavallista vaativampia (runsaasti pölyä, äärilämpötilat). Määritettyä
ketjusuihkua on käytettävä määritysten mukaisesti. Ulkopuolelle levitetty rasva ei ole
riittävä voitelutapa.
Hydrauliletkut: Letkut on uusittava kuuden vuoden välein. Vaihtaessasi tämän
hydraulijärjestelmän osia uusiin, vaihda myös letkut.
Hydrauliletkut: Letkut on uusittava kuuden vuoden välein. Vaihtaessasi tämän
hydraulijärjestelmän osia uusiin, vaihda myös letkut.
Huolto ja tarkastukset
3
Huolto ja tarkastukset
Perusteellinen ja asiantunteva huolto on yksi tärkeimmistä haarukkatrukin turvallisen
käytön edellytyksistä. Säännöllisten huoltovälien laiminlyönti saattaa johtaa
haarukkatrukin toimintahäiriöihin ja asettaa sekä ihmiset että laitteet vaaroille alttiiksi.
Perusteellinen ja asiantunteva huolto on yksi tärkeimmistä haarukkatrukin turvallisen
käytön edellytyksistä. Säännöllisten huoltovälien laiminlyönti saattaa johtaa
haarukkatrukin toimintahäiriöihin ja asettaa sekä ihmiset että laitteet vaaroille alttiiksi.
Tässä käsikirjassa esitetyt huoltovälit perustuvat yksivuorotyöskentelyyn
normaaleissa työolosuhteissa. Huoltovälejä on lyhennettävä tarvittavassa määrin, jos
trukkia käytetään pölyisessä ympäristössä tai tiloissa, joissa lämpötilat vaihtelevat
suuresti, tai monivuorotyössä.
Tässä käsikirjassa esitetyt huoltovälit perustuvat yksivuorotyöskentelyyn
normaaleissa työolosuhteissa. Huoltovälejä on lyhennettävä tarvittavassa määrin, jos
trukkia käytetään pölyisessä ympäristössä tai tiloissa, joissa lämpötilat vaihtelevat
suuresti, tai monivuorotyössä.
Trukin käyttäjän tulee päivittäin tarkastaa turvavyön kunto ja toiminta ennen trukin
käyttöönottoa.
f
Trukin käyttäjän tulee päivittäin tarkastaa turvavyön kunto ja toiminta ennen trukin
käyttöönottoa.
Jäljempänä olevassa tarkastusluettelossa on esitetty toimenpiteet, joiden
suorittaminen on tarpeen, sekä näiden toimenpiteiden aikavälit. Huoltovälit on
määritetty seuraavasti:
Jäljempänä olevassa tarkastusluettelossa on esitetty toimenpiteet, joiden
suorittaminen on tarpeen, sekä näiden toimenpiteiden aikavälit. Huoltovälit on
määritetty seuraavasti:
W1
M3
M6
M12
W1
M3
M6
M12
=
=
=
=
joka 50 käyttötunnin jälkeen ja vähintään kerran viikossa
joka 500 käyttötunnin jälkeen ja vähintään kerran 3 kuukaudessa
joka 1000 käyttötunnin jälkeen ja vähintään kerran 6 kuukaudessa
joka 2000 käyttötunnin jälkeen ja vähintään kerran 12 kuukaudessa
=
=
=
=
joka 50 käyttötunnin jälkeen ja vähintään kerran viikossa
joka 500 käyttötunnin jälkeen ja vähintään kerran 3 kuukaudessa
joka 1000 käyttötunnin jälkeen ja vähintään kerran 6 kuukaudessa
joka 2000 käyttötunnin jälkeen ja vähintään kerran 12 kuukaudessa
Trukin totutusajovaiheessa on suoritettava seuraavat lisätoimenpiteet:
Trukin totutusajovaiheessa on suoritettava seuraavat lisätoimenpiteet:
Ensimmäisten 100 käyttötunnin jälkeen:
Ensimmäisten 100 käyttötunnin jälkeen:
S Tarkasta pyörän muttereiden kireys ja kiristä uudestaan tarvittaessa.
S Tarkasta pyörän muttereiden kireys ja kiristä uudestaan tarvittaessa.
S Tarkasta hydraulikytkennät. Jos käytön aikana esiintyy liikettä, joka aiheuttaa
tihkumista tai vuodon, kiristystä tulisi lisätä ½ kierrosta. ÄLÄ kiristä normaaleihin
kireyksiin.
S Tarkasta hydraulikytkennät. Jos käytön aikana esiintyy liikettä, joka aiheuttaa
tihkumista tai vuodon, kiristystä tulisi lisätä ½ kierrosta. ÄLÄ kiristä normaaleihin
kireyksiin.
Ensimmäisten 500 käyttötunnin jälkeen:
Ensimmäisten 500 käyttötunnin jälkeen:
S Vaihda hydrauliöljy ja suodatinpanos.
S Vaihda hydrauliöljy ja suodatinpanos.
1203.SF
F2
1203.SF
4
Huoltolista DFG/TFG
4
Huoltolista DFG/TFG
Huoltovälit
vakio
=F
kylmä varasto= :
Alusta ja
ylärakenne:
Vetoyksikkö:
Jarrujärjes
Jarrujärjestelmä:
Pyörät:
Ohjaus:
Nostorunko:
A
Tarkasta kaikkien kantavien rakenteiden kunto.
Tarkasta kaikki pulttiliitokset
Tarkasta, että kuljettajan suojakatto ja kuormasuojus on kiinnitetty lujasti
Tarkasta perävaunun kiinnitys
Polttomoottori -- Katso erillistä tarkastuslistaa
Tarkasta voimansiirto, sen äänekkyys ja mahdolliset vuodot
Tarkasta polkimen vivusto, säädä ja rasvaa tarvittaessa
Tarkasta voimansiirron öljytaso
Vaihda voimansiirtoöljy
Puhdista voimansiirtoöljyn imusiivilä ja tuuletusjärjestelmä
Vaihda voimansiirtoöljyn suodatin
Tarkasta vetoakselin äänekkyys ja mahdolliset vuodot
Vetoakseli -- Tarkasta öljytaso (vain hydrokineettinen)
Vetoakseli -- Vaihda öljy (vain hydrokineettinen)
Tarkasta kytkinvivun kytkentämekanismin kuluminen ja rasvaa liukuvat
2.11
pinnat (vain hydrokineettinen)
Voitele käytinakseli / ohjauspylvään kiinnitystapit (vain hydrokineetti2.12
nen).
3.1 Toiminnan ja säädön tarkastus
3.2 Tarkasta jarruhihnan kuluminen (vain hydrokineettinen)
3.3 Tarkasta jarruvivusto, säädä ja rasvaa tarvittaessa (vain hydrokineettinen)
3.4 Tarkasta jarrupiirit, kytkennät ja jarrunestetaso (vain hydrokineettinen)
3.5 Vaihda jarruneste (vain hydrokineettinen)
4.1 Tarkasta kuluminen ja mahdollinen vioittuminen
4.2 Tarkasta pyöränlaakerit ja varmista, että pyörät on kiinnitetty lujasti
4.3 Tarkasta rengaspaineet
5.1 Tarkasta ohjauspyörän vapaa liike
5.2 Tarkasta ohjauspylvään mekaaniset osat ja rasvaa tarvittaessa
Tarkasta ohjausakselin, olkatappien ja rajapysäyttimien kuluminen ja
5.3
mahdolliset muodonmuutokset
5.4 Tarkasta hydrauliasennelmien toiminta ja mahdolliset vuodot
6.1 Tarkasta maston ankkurointi
6.2 Tarkasta ja rasvaa nostovaihteen tuki
6.3 Tarkasta toiminta ja säätö
6.4 Suorita telojen, liukuvien osien ja pysäyttimien näkövarainen tarkastus
6.5 Tarkasta nostoketjujen ja ketjunohjaimien kuluminen, säädä ja rasvaa
6.6 Tarkasta maston osien vapaa liike sivuttain ja niiden yhdensuuntaisuus
6.7 Tarkasta haarukan varsien ja haarukan kuljettimen kuluminen ja kunto
6.8 Tarkasta suojalaitteiden kiinnitys ja kunto
6.9 Tarkasta kallistussylinterin tuki ja kiinnitys
6.10 Tarkasta maston kallistuskulma
1203.SF
M
1
6 12
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Huoltovälit koskevat normaaleja käyttöolosuhteita. Vaikeissa
työskenneltäessä huoltovälejä on lyhennettävä tarpeen mukaan.
Huoltovälit
W M
3
F
F
F
F
M
vakio
=F
kylmä varasto= :
Alusta ja
ylärakenne:
Vetoyksikkö:
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Jarrujärjes
Jarrujärjestelmä:
F
F
F
Pyörät:
F
F
Ohjaus:
F
F
F
F
F
F
F
F
Nostorunko:
F
F
F
F
F
olosuhteissa
F3
A
Tarkasta kaikkien kantavien rakenteiden kunto.
Tarkasta kaikki pulttiliitokset
Tarkasta, että kuljettajan suojakatto ja kuormasuojus on kiinnitetty lujasti
Tarkasta perävaunun kiinnitys
Polttomoottori -- Katso erillistä tarkastuslistaa
Tarkasta voimansiirto, sen äänekkyys ja mahdolliset vuodot
Tarkasta polkimen vivusto, säädä ja rasvaa tarvittaessa
Tarkasta voimansiirron öljytaso
Vaihda voimansiirtoöljy
Puhdista voimansiirtoöljyn imusiivilä ja tuuletusjärjestelmä
Vaihda voimansiirtoöljyn suodatin
Tarkasta vetoakselin äänekkyys ja mahdolliset vuodot
Vetoakseli -- Tarkasta öljytaso (vain hydrokineettinen)
Vetoakseli -- Vaihda öljy (vain hydrokineettinen)
Tarkasta kytkinvivun kytkentämekanismin kuluminen ja rasvaa liukuvat
2.11
pinnat (vain hydrokineettinen)
Voitele käytinakseli / ohjauspylvään kiinnitystapit (vain hydrokineetti2.12
nen).
3.1 Toiminnan ja säädön tarkastus
3.2 Tarkasta jarruhihnan kuluminen (vain hydrokineettinen)
3.3 Tarkasta jarruvivusto, säädä ja rasvaa tarvittaessa (vain hydrokineettinen)
3.4 Tarkasta jarrupiirit, kytkennät ja jarrunestetaso (vain hydrokineettinen)
3.5 Vaihda jarruneste (vain hydrokineettinen)
4.1 Tarkasta kuluminen ja mahdollinen vioittuminen
4.2 Tarkasta pyöränlaakerit ja varmista, että pyörät on kiinnitetty lujasti
4.3 Tarkasta rengaspaineet
5.1 Tarkasta ohjauspyörän vapaa liike
5.2 Tarkasta ohjauspylvään mekaaniset osat ja rasvaa tarvittaessa
Tarkasta ohjausakselin, olkatappien ja rajapysäyttimien kuluminen ja
5.3
mahdolliset muodonmuutokset
5.4 Tarkasta hydrauliasennelmien toiminta ja mahdolliset vuodot
6.1 Tarkasta maston ankkurointi
6.2 Tarkasta ja rasvaa nostovaihteen tuki
6.3 Tarkasta toiminta ja säätö
6.4 Suorita telojen, liukuvien osien ja pysäyttimien näkövarainen tarkastus
6.5 Tarkasta nostoketjujen ja ketjunohjaimien kuluminen, säädä ja rasvaa
6.6 Tarkasta maston osien vapaa liike sivuttain ja niiden yhdensuuntaisuus
6.7 Tarkasta haarukan varsien ja haarukan kuljettimen kuluminen ja kunto
6.8 Tarkasta suojalaitteiden kiinnitys ja kunto
6.9 Tarkasta kallistussylinterin tuki ja kiinnitys
6.10 Tarkasta maston kallistuskulma
M
1
6 12
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Huoltovälit koskevat normaaleja käyttöolosuhteita. Vaikeissa
työskenneltäessä huoltovälejä on lyhennettävä tarpeen mukaan.
1203.SF
W M
3
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
olosuhteissa
F3
Huoltovälit
vakio
=F
kylmä varasto= :
Hydraulijärjestelmä
lijärjestelmä:
Sähköjärjestelmä
telmä:
Akku:
Trukkiin kiinnitetty laite
Voitelu:
Yleistoimenpiteet
piteet:
Esittely:
7.1
Toiminnan tarkastus
7.2
Tarkasta kaikki liitännät vuotojen ja vikojen varalta
F
7.3
Tarkasta hydraulisylintereiden vuodot, viat ja luja kiinnitys
7.4
Tarkasta öljytaso
7.5
Vaihda hydrauliöljy
7.6
Vaihda suodatinkasetti
F
7.7
Puhdista hydrauliöljyn imusiivilä ja tuuletusjärjestelmä
F
7.8
Tarkasta paineenrajoitusventtiilien toiminta
7.9
Tarkasta letkujen toiminta ja kunto
F
8.1
Toiminnan tarkastus
F
8.2
Tarkasta kaikkien kaapeleiden luja kytkentä ja kunto
F
8.3
Tarkasta varoituslaitteiden oikea toiminta
8.4
vakio
=F
kylmä varasto= :
Hydraulijärjestelmä
lijärjestelmä:
W M M M
1 3 6 12
F
7.1
Toiminnan tarkastus
7.2
Tarkasta kaikki liitännät vuotojen ja vikojen varalta
F
F
7.3
Tarkasta hydraulisylintereiden vuodot, viat ja luja kiinnitys
F
F
7.4
Tarkasta öljytaso
F
7.5
Vaihda hydrauliöljy
7.6
Vaihda suodatinkasetti
F
7.7
Puhdista hydrauliöljyn imusiivilä ja tuuletusjärjestelmä
F
7.8
Tarkasta paineenrajoitusventtiilien toiminta
7.9
Tarkasta letkujen toiminta ja kunto
F
8.1
Toiminnan tarkastus
F
8.2
Tarkasta kaikkien kaapeleiden luja kytkentä ja kunto
F
F
8.3
Tarkasta varoituslaitteiden oikea toiminta
F
Tarkasta mittareiden ja näyttöjen oikea toiminta
F
8.4
Tarkasta mittareiden ja näyttöjen oikea toiminta
F
9.1
Tarkasta akkuhapon tiheys, akkuhappotaso ja akun jännite
F
9.1
Tarkasta akkuhapon tiheys, akkuhappotaso ja akun jännite
F
9.2
Tarkasta napojen kiinnityksen lujuus ja rasvaa
F
9.2
Tarkasta napojen kiinnityksen lujuus ja rasvaa
F
9.3
Tarkasta akkukaapeleiden kunto ja vaihda uusiin tarvittaessa
F
9.3
Tarkasta akkukaapeleiden kunto ja vaihda uusiin tarvittaessa
F
F
F
10.1 Toiminnan tarkastus
F
10.2 Tarkasta kiinnitys trukkiin ja kaikki kantavat osat
F
Tarkasta laakereiden, ohjaimien ja pysäyttimien kuluminen ja viat, ras10.3
vaa
F
11.1 Rasvaa trukki voiteluohjelman mukaisesti
F
Sähköjärjestelmä
telmä:
Akku:
Trukkiin kiinnitetty laite
12.1 Tarkasta ajonopeus ja jarrutusmatka
F
12.2 Tarkasta nosto-- ja laskunopeus
F
12.3 Tarkasta turva-- ja pysäytyslaitteet
F
13.1 Suorita koeajo nimelliskuormituksella
F
Esittele trukin toiminta siitä vastuussa olevalle henkilölle, kun huolto
13.2
on suoritettu
F4
Huoltovälit
W M M M
1 3 6 12
F
Voitelu:
Yleistoimenpiteet
piteet:
Esittely:
F
1203.SF
F4
F
F
10.1 Toiminnan tarkastus
F
10.2 Tarkasta kiinnitys trukkiin ja kaikki kantavat osat
F
Tarkasta laakereiden, ohjaimien ja pysäyttimien kuluminen ja viat, ras10.3
vaa
F
11.1 Rasvaa trukki voiteluohjelman mukaisesti
F
12.1 Tarkasta ajonopeus ja jarrutusmatka
F
12.2 Tarkasta nosto-- ja laskunopeus
F
12.3 Tarkasta turva-- ja pysäytyslaitteet
F
13.1 Suorita koeajo nimelliskuormituksella
F
Esittele trukin toiminta siitä vastuussa olevalle henkilölle, kun huolto
13.2
on suoritettu
F
1203.SF
5
Huoltolista DFG
5
Huoltolista DFG
Huoltovälit
vakio
Moottorit:
Huoltovälit
W M M M
1 3 6 12
F
=F
1.1
Tarkasta moottoreiden äänekkyys ja mahdolliset vuodot
1.2
Tarkasta ja tarvittaessa säädä ruiskupumpun ruiskutuksen käynnistymisen ajoitus
1.3
Tarkasta ja tarvittaessa säädä ruiskusuuttimien paine
1.4
Kiristä hyksykantaruuvit uudestaan
1.5
Tarkasta ja tarvittaessa säädä venttiilinvälys
1.6
Tarkasta moottorin öljytaso ja lisää öljyä tarvittaessa
1.7
Vaihda moottoriöljy
F
1.8
Vaihda moottoriöljyn suodatin
1.9
Tarkasta V--hihnan kireys ja kunto
Tarkasta moottoreiden äänekkyys ja mahdolliset vuodot
1.2
Tarkasta ja tarvittaessa säädä ruiskupumpun ruiskutuksen käynnistymisen ajoitus
1.3
Tarkasta ja tarvittaessa säädä ruiskusuuttimien paine
1.4
Kiristä hyksykantaruuvit uudestaan
1.5
Tarkasta ja tarvittaessa säädä venttiilinvälys
1.6
Tarkasta moottorin öljytaso ja lisää öljyä tarvittaessa
1.7
Vaihda moottoriöljy
F
F
1.8
Vaihda moottoriöljyn suodatin
F
F
1.9
Tarkasta V--hihnan kireys ja kunto
F
F
1.10 Tarkasta suurin nopeus (ilman kuormaa) ja säädä tarvittaessa
F
F
F
F
Jäähdyty
Jäähdytysaine:
2.1
Tarkasta jäähdytysainetaso ja lisää tarvittaessa
2.2
Tarkasta jäätymisenestoainesekoitus ja lisää tarvittaessa
F
Pakojärjes
Pakojärjestelmä:
3.1
Tarkasta pakojärjestelmän kunto ja mahdolliset vuodot
F
3.2
Tarkasta pakokaasuarvot ja tarvittaessa säädä
F
Ilmansuoda
Ilmansuodatin:
4.1
Puhdista ilmansuodatinpanos
4.2
Vaihda ilmansuodatinpanos
Hydrauliikka:
5.1
Tarkasta ja voitele hydraulipumpun käytin
6.3
d)
F
F
F
F
F
2.1
Tarkasta jäähdytysainetaso ja lisää tarvittaessa
2.2
Tarkasta jäätymisenestoainesekoitus ja lisää tarvittaessa
F
Pakojärjes
Pakojärjestelmä:
3.1
Tarkasta pakojärjestelmän kunto ja mahdolliset vuodot
F
3.2
Tarkasta pakokaasuarvot ja tarvittaessa säädä
Ilmansuoda
Ilmansuodatin:
4.1
Puhdista ilmansuodatinpanos
4.2
Vaihda ilmansuodatinpanos
F
Hydrauliikka:
5.1
Tarkasta ja voitele hydraulipumpun käytin
F
Vaihda polttoainesuodatin
F
F
F
6.1
Polttoai
Polttoainejärjestelmä: 6.2
Vaihda polttoainesuodatin
Tarkasta ja heitä polttoaineen/veden erotin pois tarvittaessa
Tarkasta ja heitä polttoaineen/veden erotin pois tarvittaessa
F
Tarkasta polttoainesäiliön ja putkiston kunto ja mahdolliset vuodot
F
6.3
Tarkasta polttoainesäiliön ja putkiston kunto ja mahdolliset vuodot
F
Huoltovälit koskevat normaaleja käyttöolosuhteita. Vaikeissa
työskenneltäessä huoltovälejä on lyhennettävä tarpeen mukaan.
1203.SF
F
Jäähdyty
Jäähdytysaine:
F
F
F
d) Vaihda jäähdytysaine uuteen kerran vuodessa.
A
W M M M
1 3 6 12
F
=F
1.1
Moottorit:
F
1.10 Tarkasta suurin nopeus (ilman kuormaa) ja säädä tarvittaessa
6.1
Polttoai
Polttoainejärjestelmä: 6.2
vakio
d)
F
F
F
F
d) Vaihda jäähdytysaine uuteen kerran vuodessa.
olosuhteissa
F5
A
Huoltovälit koskevat normaaleja käyttöolosuhteita. Vaikeissa
työskenneltäessä huoltovälejä on lyhennettävä tarpeen mukaan.
1203.SF
olosuhteissa
F5
6
Huoltolista TFG
6
Huoltolista TFG
Huoltovälit
vakio
Moottorit:
Huoltovälit
W M M M
1 3 6 12
F
=F
vakio
1.1
Tarkasta moottoreiden äänekkyys ja mahdolliset vuodot
1.1
Tarkasta moottoreiden äänekkyys ja mahdolliset vuodot
1.2
Tarkasta sytytystulpat ja vaihda tarvittaessa uusiin
F
1.2
Tarkasta sytytystulpat ja vaihda tarvittaessa uusiin
F
1.3
Tarkasta sytytyspiste ja säädä tarvittaessa
F
1.3
Tarkasta sytytyspiste ja säädä tarvittaessa
F
1.4
Tarkasta sytystysvirranjakajan säätö ja säädä uudestaan tarvittaessa
F
1.4
Tarkasta sytystysvirranjakajan säätö ja säädä uudestaan tarvittaessa
F
1.5
Tarkasta ja tarvittaessa säädä venttiilinvälys
F
1.5
Tarkasta ja tarvittaessa säädä venttiilinvälys
1.6
Tarkasta moottorin öljytaso ja lisää öljyä tarvittaessa
1.6
Tarkasta moottorin öljytaso ja lisää öljyä tarvittaessa
1.7
Vaihda moottoriöljy
F
1.7
Vaihda moottoriöljy
F
1.8
Vaihda moottoriöljyn suodatin
F
1.8
Vaihda moottoriöljyn suodatin
F
1.9
Tarkasta V--hihnan kireys ja kunto
F
1.9
Tarkasta V--hihnan kireys ja kunto
F
F
1.10 Tarkasta suurin nopeus (ilman kuormaa) ja säädä tarvittaessa
Moottorit:
F
1.10 Tarkasta suurin nopeus (ilman kuormaa) ja säädä tarvittaessa
Jäähdyty
Jäähdytysaine:
2.1
Tarkasta jäähdytysainetaso ja lisää tarvittaessa
2.2
Tarkasta jäätymisenestoainesekoitus ja lisää tarvittaessa
F
Pakojärjes
Pakojärjestelmä:
3.1
Tarkasta pakojärjestelmän kunto ja mahdolliset vuodot
F
3.2
Tarkasta pakokaasuarvot ja tarvittaessa säädä
F
Ilmansuoda
Ilmansuodatin:
4.1
Puhdista ilmansuodatinpanos
4.2
Vaihda ilmansuodatinpanos
Hydrauliikka:
5.1
Tarkasta ja voitele hydraulipumpun käytin
Nestekaas
Nestekaasujärjestelmä:
6.1
6.2
6.3
Anna nestekaasujärjestelmän tarkastus asiantuntijan suoritettavaksi
6.4
Anna pakokaasun sisältämien myrkyllisten aineiden mittaus ammattitaitoisen tarkastajan suoritettavaksi ja vähennä niiden määrä mahdollisimman alhaiselle tasolle
d)
6.5
Tarkasta ja huolla Impco--yksiköt
F6
F
F
F
Jäähdyty
Jäähdytysaine:
2.1
Tarkasta jäähdytysainetaso ja lisää tarvittaessa
2.2
Tarkasta jäätymisenestoainesekoitus ja lisää tarvittaessa
F
Pakojärjes
Pakojärjestelmä:
3.1
Tarkasta pakojärjestelmän kunto ja mahdolliset vuodot
F
3.2
Tarkasta pakokaasuarvot ja tarvittaessa säädä
Ilmansuoda
Ilmansuodatin:
4.1
Puhdista ilmansuodatinpanos
4.2
Vaihda ilmansuodatinpanos
F
Hydrauliikka:
5.1
Tarkasta ja voitele hydraulipumpun käytin
F
Tarkasta järjestelmän kunto ja mahdolliset vuodot
F
Tarkasta järjestelmän kunto ja mahdolliset vuodot
F
F
Nestekaas
Nestekaasujärjestelmä:
6.1
Anna nestekaasusuodattimen vaihto asiantuntijan suoritettavaksi
6.2
Anna nestekaasusuodattimen vaihto asiantuntijan suoritettavaksi
F
6.3
Anna nestekaasujärjestelmän tarkastus asiantuntijan suoritettavaksi
6.4
Anna pakokaasun sisältämien myrkyllisten aineiden mittaus ammattitaitoisen tarkastajan suoritettavaksi ja vähennä niiden määrä mahdollisimman alhaiselle tasolle
6.5
Tarkasta ja huolla Impco--yksiköt
F
F
F
F
F
F
d) Vaihda jäähdytysaine uuteen kerran vuodessa.
A
W M M M
1 3 6 12
F
=F
Huoltovälit koskevat normaaleja käyttöolosuhteita. Vaikeissa
työskenneltäessä huoltovälejä on lyhennettävä tarpeen mukaan.
d)
F
F
F
F
F
F
F
d) Vaihda jäähdytysaine uuteen kerran vuodessa.
olosuhteissa
1203.SF
A
F6
Huoltovälit koskevat normaaleja käyttöolosuhteita. Vaikeissa
työskenneltäessä huoltovälejä on lyhennettävä tarpeen mukaan.
olosuhteissa
1203.SF
7
Jäähdytysainetiedot
7
Trukissa käytetyn jäähdytysaineen laatu voi vaikuttaa suuressa määrin
jäähdytysjärjestelmän tehokkuuteen ja käyttöikään. Alla annetut suositukset voivat
auttaa jäähdytysjärjestelmän hyvän toimintakunnon ylläpitämisessä ja suojaamisessa
sekä pakkaselta että ruosteelta.
Mikäli mahdollista, käytä aina puhdasta, pehmeää vettä.
Mikäli mahdollista, käytä aina puhdasta, pehmeää vettä.
Hyväksytyn pakkasnesteseoksen käyttö on suositeltavaa silloinkin, kun suojaus
pakkaselta ei ole tarpeen, sillä pakkasneste suojaa jäähdytysjärjestelmää myös
ruosteelta
ja
lisäksi
se
nostaa
jäähdytysnesteen
kiehumispistettä.
Vähimmäisvaatimus on 25 %:n pakkasnestepitoisuus tilavuuteen nähden, mutta 33
%:n tilavuuspitoisuutta suositellaan.
Hyväksytyn pakkasnesteseoksen käyttö on suositeltavaa silloinkin, kun suojaus
pakkaselta ei ole tarpeen, sillä pakkasneste suojaa jäähdytysjärjestelmää myös
ruosteelta
ja
lisäksi
se
nostaa
jäähdytysnesteen
kiehumispistettä.
Vähimmäisvaatimus on 25 %:n pakkasnestepitoisuus tilavuuteen nähden, mutta 33
%:n tilavuuspitoisuutta suositellaan.
Jos pakkasnestettä ei käytetä, lisää oikeaa ruosteenestoseosta veteen. Seuraavan
lisäaineseoksen on todettu tuottavan hyvät tulokset:
Jos pakkasnestettä ei käytetä, lisää oikeaa ruosteenestoseosta veteen. Seuraavan
lisäaineseoksen on todettu tuottavan hyvät tulokset:
Syöpymisen estoaine
Sekoite
Syöpymisen estoaine
Sekoite
Natriumbensoaatti
10--15 g/l
Natriumbensoaatti
10--15 g/l
Natriumnitriitti
1--2 g/l
Natriumnitriitti
1--2 g/l
0,5 g/l
Bensotriasole pH (hapan/alkalinen) tasapainottava lisäaine
0,5 g/l
Bensotriasole pH (hapan/alkalinen) tasapainottava lisäaine
Vaihda veden ja ruosteenestoaineen seos kuuden kuukauden välein tai tarkasta sen
laatu ruosteenestoaineen valmistajan suositusten mukaisesti.
A
Tietyt ruosteenestoaineseokset sisältävät liukenevaa öljyä, joka voi vahingoittaa tietyn
tyyppisiä vesiletkuja.
Vaihda veden ja ruosteenestoaineen seos kuuden kuukauden välein tai tarkasta sen
laatu ruosteenestoaineen valmistajan suositusten mukaisesti.
A
S Jos pakkasnestettä käytetään, sen täytyy olla eteeniglykoli-- (etanedioli--) pohjaista.
Pakkasnesteet, joiden ominaisuudet vastaavat yhtä alla mainituista standardeista
tai jotain niitä vastaavaa standardia, voidaan käyttää sillä edellytyksellä, että
laimennetun nesteen pH--arvo pidetään välillä 7,0 -- 8,5.
Tietyt ruosteenestoaineseokset sisältävät liukenevaa öljyä, joka voi vahingoittaa tietyn
tyyppisiä vesiletkuja.
S Jos pakkasnestettä käytetään, sen täytyy olla eteeniglykoli-- (etanedioli--) pohjaista.
Pakkasnesteet, joiden ominaisuudet vastaavat yhtä alla mainituista standardeista
tai jotain niitä vastaavaa standardia, voidaan käyttää sillä edellytyksellä, että
laimennetun nesteen pH--arvo pidetään välillä 7,0 -- 8,5.
U K BS 6580:1992
U.K.BS
Moottorin
ootto jäähdytysainetiivisteen
jää dytysa et stee ruosuos
teenestoaine (pakkasneste)
U K BS 6580:1992
U.K.BS
Moottorin
ootto jäähdytysainetiivisteen
jää dytysa et stee ruosuos
teenestoaine (pakkasneste)
U.S.A. ASTM D4985 tai SAE J1941
“Eteeniglykolipohjainen moottorin
jäähdytysaine”
U.S.A. ASTM D4985 tai SAE J1941
“Eteeniglykolipohjainen moottorin
jäähdytysaine”
S Pakkasnesteen ja veden oikeat sekoitussuhteet on annettu alla. Jäänestoaineen on
täytettävä yllä olevat standardit.
f
Jäähdytysainetiedot
Trukissa käytetyn jäähdytysaineen laatu voi vaikuttaa suuressa määrin
jäähdytysjärjestelmän tehokkuuteen ja käyttöikään. Alla annetut suositukset voivat
auttaa jäähdytysjärjestelmän hyvän toimintakunnon ylläpitämisessä ja suojaamisessa
sekä pakkaselta että ruosteelta.
S Pakkasnesteen ja veden oikeat sekoitussuhteet on annettu alla. Jäänestoaineen on
täytettävä yllä olevat standardit.
Alin lämpötila
tilavuus-- %:ssa
Tilavuussuhde pakkasneste:vesi
Alin lämpötila
tilavuus-- %:ssa
Tilavuussuhde pakkasneste:vesi
--37_C (--34_F)
50
1:1
--37_C (--34_F)
50
1:1
Pakkasnestettä sisältävän jäähdytysaineen laatu on tarkastettava vähintään kerran
vuodessa, esimerkiksi kylmän vuodenajan alussa.
Pakkasnestettä sisältävän jäähdytysaineen laatu on tarkastettava vähintään kerran
vuodessa, esimerkiksi kylmän vuodenajan alussa.
Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisen tai ruosteen aiheuttamista vioista, mikäli ohjeita
ei ole noudatettu.
Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisen tai ruosteen aiheuttamista vioista, mikäli ohjeita
ei ole noudatettu.
PAKKASNESTE SISÄLTÄÄ ETEENIGLYKOLIA JA MUITA AINEITA, JOTKA OVAT
MYRKYLLISIÄ SISÄISESTI NAUTITTUNA. MYRKYTYKSEN AIHEUTTAVIA MÄÄRIÄ
VOI MYÖS IMEYTYÄ IHON LÄPI KEHOON, JOS AINEITA JOUTUU IHOLLE
PITEMMÄKSI AIKAA TAI TOISTUVASTI.
1203.SF
F7
f
PAKKASNESTE SISÄLTÄÄ ETEENIGLYKOLIA JA MUITA AINEITA, JOTKA OVAT
MYRKYLLISIÄ SISÄISESTI NAUTITTUNA. MYRKYTYKSEN AIHEUTTAVIA MÄÄRIÄ
VOI MYÖS IMEYTYÄ IHON LÄPI KEHOON, JOS AINEITA JOUTUU IHOLLE
PITEMMÄKSI AIKAA TAI TOISTUVASTI.
1203.SF
F7
f
F8
Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita, kun käsittelet pakkasnestettä:
Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita, kun käsittelet pakkasnestettä:
S Pakkasnestettä EI saa niellä. Jos sitä niellään vahingossa, on hakeuduttava lääkärin
hoitoon VÄLITTÖMÄSTI.
S Pakkasnestettä EI saa niellä. Jos sitä niellään vahingossa, on hakeuduttava lääkärin
hoitoon VÄLITTÖMÄSTI.
S Vältä pakkasnesteen joutumista iholle pitemmäksi aikaa.
S Vältä pakkasnesteen joutumista iholle pitemmäksi aikaa.
S Pese iholle joutuneet roiskeet niin pian kuin mahdollista.
S Pese iholle joutuneet roiskeet niin pian kuin mahdollista.
S Jos pakkasnestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi.
S Jos pakkasnestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi.
S Jos pakkasnestettä roiskuu vaatteille, ne on riisuttava ja pestävä ennen seuraavaa
käyttöä.
S Jos pakkasnestettä roiskuu vaatteille, ne on riisuttava ja pestävä ennen seuraavaa
käyttöä.
S Pakkasnestettä säännöllisesti ja lyhyin väliajoin käsittelevien on käytettävä
suojavaatteita (muovi-- tai kumikäsineitä, saappaita ja ainetta läpäisemättömiä
haalareita tai esiliinaa).
S Pakkasnestettä säännöllisesti ja lyhyin väliajoin käsittelevien on käytettävä
suojavaatteita (muovi-- tai kumikäsineitä, saappaita ja ainetta läpäisemättömiä
haalareita tai esiliinaa).
RUOSTEENESTOAINEET SISÄLTÄVÄT LISÄAINEITA, JOTKA OVAT MYRKYLLISIÄ
SISÄISESTI NAUTITTUNA. MYRKYTYKSEN AIHEUTTAVIA MÄÄRIÄ VOI MYÖS
IMEYTYÄ IHON LÄPI KEHOON, JOS AINEITA JOUTUU IHOLLE PITEMMÄKSI
AIKAA TAI TOISTUVASTI. NOUDATA SAMOJA TURVATOIMENPITEITÄ KUIN
PAKKASNESTETTÄ KÄSITELTÄESSÄ.
1203.SF
f
F8
RUOSTEENESTOAINEET SISÄLTÄVÄT LISÄAINEITA, JOTKA OVAT MYRKYLLISIÄ
SISÄISESTI NAUTITTUNA. MYRKYTYKSEN AIHEUTTAVIA MÄÄRIÄ VOI MYÖS
IMEYTYÄ IHON LÄPI KEHOON, JOS AINEITA JOUTUU IHOLLE PITEMMÄKSI
AIKAA TAI TOISTUVASTI. NOUDATA SAMOJA TURVATOIMENPITEITÄ KUIN
PAKKASNESTETTÄ KÄSITELTÄESSÄ.
1203.SF
8
Voiteluainetiedot
VOITELUPISTE
8
VOITELUAINE
- 5...+30oC
(lauhkea)
+30...+50oC
(trooppinen)
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
1. OHJAUSVAIHDE
2. ALENNUSNAVAT
- 20...-- 5oC
(kylmä)
404C.22
b. TFG 16/20 A
2.0L FE5F 02 000
c. DFG 20-- 30 B
704 30
704.30
704.26
d. TFG 20-- 30 B
3.0L L4
e. DFG 40-- 50 C
1004.4 2
1104C.44
f. TFG 40-- 50 C
4.3L V6
SAE 80
SAE 90
SAE 140
API CH4 oder
ACEA E5
SAE 5W/20
SAE 10W/30
SAE 15 W/40
API CC
SAE 10W
SAE 10W/30
SAE 40W
API CD/SE
SAE 10W
SAE 10W/30
SAE 40W
6. RASVA
Pyörännavan laakerit, nipat ja
rullat
2. ALENNUSNAVAT
- 20...-- 5oC
(kylmä)
VOITELUAINE
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
SAE 80
SAE 90
SAE 140
API CC/SE
SAE 5W/20
SAE 10W/30
SAE 15 W/40
SAE 10W/30
SAE 40W
API CD/SE
SAE 10W
SAE 20/20W
SAE 30
SAE 5W/20
API SG/SH
SAE 15 W/40
SAE 10 W/30
SAE 10W/30
404C.22
b. TFG 16/20 A
2.0L FE5F 02 000
c. DFG 20-- 30 B
704 30
704.30
SAE 15 W/40
API SG/SH
API CG4/CH4 tai
ACEA E3/E5
a. DFG 16/20 A
API CH4 oder
ACEA E5
SAE 5W/20
SAE 10W/30
SAE 15 W/40
API CC
SAE 10W
SAE 10W/30
SAE 40W
API CD/SE
SAE 10W
SAE 10W/30
SAE 40W
SAE 15 W/40
SAE 40W
704.26
d. TFG 20-- 30 B
API CC/SE
SAE 5W/20
SAE 10W/30
SAE 15 W/40
3.0L L4
API SG/SH
SAE 15 W/40
SAE 10W/30
SAE 40W
e. DFG 40-- 50 C
1004.4 2
1104C.44
f. TFG 40-- 50 C
4.3L V6
API CD/SE
SAE 10W
SAE 20/20W
SAE 30
API CG4/CH4 tai
ACEA E3/E5
SAE 5W/20
SAE 10 W/30
SAE 15 W/40
API SG/SH
SAE 15 W/40
SAE 10W/30
SAE 40W
4. HYDROSTAATTINEN
VOIMANSIIRTO
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
Kulumiselta suojaava
hydrauliöljy, joka sisältää
antioksidantteja ja
vaahtoamisen estoaineita,
täyttää ISO--luokituksen
viskositeettivaatimukset
HV 46
HV 46
HV 46
tai on laadultaan standardeja
API SC, SD tai SE vastaava
SAE10
SAE10
SAE20/20W
5. HYDRAULIC SYSTEM-HYDROSTATIC
6. RASVA
Pyörännavan laakerit, nipat ja
rullat
Litiumpohjainen
rullalaakerirasva NLG -- nro 2
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
Kulumiselta suojaava
hydrauliöljy, joka sisältää
antioksidantteja ja
vaahtoamisen estoaineita,
täyttää ISO--luokituksen
viskositeettivaatimukset
HV 46
HV 46
HV 46
tai on laadultaan standardeja
API SC, SD tai SE vastaava
SAE10
SAE10
SAE20/20W
Litiumpohjainen
rullalaakerirasva NLG -- nro 2
Ei emulgoituva öljy. SAE 30
moottoriöljy
7. NOSTOKETJUT
Ei emulgoituva öljy. SAE 30
moottoriöljy
8. MASTOKANAVA
Ruosteelta suojaava
öljykangas
8. MASTOKANAVA
Ruosteelta suojaava
öljykangas
10. AKUN NAVAT
1203.SF
+30...+50oC
(trooppinen)
EP--mineraaliöljy API--GL5
--luokka
7. NOSTOKETJUT
9. VIVUSTOT, SARANAT JA
NIVELPULTIT
- 5...+30oC
(lauhkea)
3. MOOTTORI
4. HYDROSTAATTINEN
VOIMANSIIRTO
5. HYDRAULIC SYSTEM-HYDROSTATIC
VOITELUPISTE
1. OHJAUSVAIHDE
EP--mineraaliöljy API--GL5
--luokka
3. MOOTTORI
a. DFG 16/20 A
Voiteluainetiedot
9. VIVUSTOT, SARANAT JA
NIVELPULTIT
Öljykannu
Vaseliini
10. AKUN NAVAT
F9
1203.SF
Öljykannu
Vaseliini
F9
Suositellut voiteluaineet - 20_...-- 5_c (kylmä)
VOITELUPISTE
Castrol
Suositellut voiteluaineet - 20_...-- 5_c (kylmä)
Shell
B.P.
Esso
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
1. OHJAUSVAIHDE
2. ALENNUSNAVAT
Hypoy Light
Spirax
Hypogear
Esso Gear Oil
EP80W
HD80w/90
80EP
GX80W
3. MOOTTORI
404C.22
b. TFG 16/20 A
2.0L FE5F LPG
Shell
B.P.
Esso
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
2. ALENNUSNAVAT
Essolube
Rimula
X10W
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
CRX
Rimula
Vanellus
Essolube
X10W
C5 Global 15 W/40
XD3+10W
Rimula X10W
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
Essolube XD3+10W
VanellusC5 Global 15
W/40
Essolube XD3+10W
4. HYDROSTAATTINEN
VOIMANSIIRTO
Vanellus C3 10W
Rimula X10W
Hypoy Light
Spirax
Hypogear
Esso Gear Oil
EP80W
HD80w/90
80EP
GX80W
Deusol CRX 10/30
/
Rimula
tai CRI 10W/30
X10W
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
XD3+10W
CRX
Rimula
Vanellus
Essolube
10W/30
X10W
C3 10W
XD3+10W
Rimula
Vanellus C3 10--30
tai Vanellus C3 10W
Spheerol
L--EP2
VOITELUPISTE
c. DFG 20-- 30 B
704 30
704.30
Deusol CRX 10/30
704.26
tai CRI 10W/30
d. TFG 20-- 30 B
3.0L L4
e. DFG 40-- 50 C
Vanellus
Essolube
X10W
C5 Global 15 W/40
XD3+10W
Rimula X10W
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
Essolube XD3+10W
Rimula X10W
VanellusC5 Global 15
W/40
Essolube XD3+10W
4. HYDROSTAATTINEN
VOIMANSIIRTO
Tellus Oil T46
Energol SHF--HV 46
Univis N46
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
5. HYDRAULIJÄRJESTELMÄ HYDROSTAATTINEN
6. RASVA
Pyörännavan laakerit,
nipat ja rullat
VOITELUAINE
Essolube
XD3+10W
Rimula
CRX 10W/30
4.3L V6
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
CRX
tai CRI 10W/30
f. TFG 40-- 50 C
X10W
Essolube
10W/30
CRX 10/30
1004.4--2
1104C44
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
Hyspin AWH M46
2.0L FE5F LPG
XD3+10W
10W/30
CRX 10W/30
4.3L V6
Vanellus C3 10--30
tai Vanellus C3 10W
X10W
tai CRI 10W/30
f. TFG 40-- 50 C
b. TFG 16/20 A
XD3+10W
Rimula
CRX 10/30
1104C44
Essolube
C3 10W
CRX
10W/30
tai CRI 10W/30
1004.4--2
Vanellus
Vanellus 5W/30 C8
Ultima
704.26
e. DFG 40-- 50 C
404C.22
X10W
Deusol CRX 10/30
3.0L L4
a. DFG 16/20 A
Rimula
tai CRI 10W/30
704 30
704.30
d. TFG 20-- 30 B
Essolube
XD3+10W
Deusol CRX 10/30
/
c. DFG 20-- 30 B
6. RASVA
Pyörännavan laakerit,
nipat ja rullat
Castrol
3. MOOTTORI
a. DFG 16/20 A
5. HYDRAULIJÄRJESTELMÄ HYDROSTAATTINEN
VOITELUPISTE
1. OHJAUSVAIHDE
Vanellus C3 10W
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
Hyspin AWH M46
Spheerol
L--EP2
VOITELUPISTE
Tellus Oil T46
Energol SHF--HV 46
Univis N46
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
VOITELUAINE
7. NOSTOKETJUT
öljy tai nostoketjun voiteluaine Acheson HI LOAD Forklift Chain
Lubricant tai nostoketjun voitelusuihke Rocol Lift Truck Chain
Spray
7. NOSTOKETJUT
öljy tai nostoketjun voiteluaine Acheson HI LOAD Forklift Chain
Lubricant tai nostoketjun voitelusuihke Rocol Lift Truck Chain
Spray
8. MASTOKANAVA
Ruosteelta suojaava öljykangas
8. MASTOKANAVA
Ruosteelta suojaava öljykangas
9. VIVUSTOT, SARANAT JA NIVELPULTIT
10. AKUN NAVAT
F 10
Öljykannu
9. VIVUSTOT, SARANAT JA NIVELPULTIT
Vaseliini
10. AKUN NAVAT
1203.SF
F 10
Öljykannu
Vaseliini
1203.SF
Suositellut voiteluaineet - 5_...+30_c (lauhkea)
VOITELUPISTE
Castrol
Shell
Suositellut voiteluaineet - 5_...+30_c (lauhkea)
B.P.
Esso
VOITELUPISTE
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
1. OHJAUSVAIHDE
Hypoy EP90
2. ALENNUSNAVAT
Esso Gear Oil
GX85W--90
Spirax HD85W/90
Hypogear 90EP
Deusol CRX10W/30
/
Rimula 15W/40
/
Vanellus C3 20--50 tai
VanellusC3 20W
tai CRI 20W/30
tai Rimula X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
XD3+20W
Deusol CRX 10W/30
/
Rimula
Essolube
oder CRX 15W/40
X15W/40
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
XD3+20W
Deusol CRX10W/30
/
Rimula 15W/40
/
Vanellus C3 20--50 oder
Vanellus C3 20W
Essolube
tai CRI 20W/30
oder Rimula X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
XD3+20W
Deusol CRX 10W/30
/
Rimula
Essolube
tai CRX 15W/40
X15W/40
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
3. MOOTTORI
104 22
104.22
404C.22
b. TFG 16/20 A
2.0L FE5F LPG
c. DFG 20-- 30 B
704 30
704.30
704.26
d. TFG 20-- 30 B
3.0L L4
e. DFG 40-- 50 C
1004.4--2
1104C.44
f. TFG 40-- 50 C
2. ALENNUSNAVAT
a. DFG 16/20 A
Essolube
104 22
104.22
404C.22
b. TFG 16/20 A
2.0L FE5F LPG
c. DFG 20-- 30 B
704 30
704.30
704.26
d. TFG 20-- 30 B
XD3+20W
3.0L L4
Vanellus C3 20--50
e. DFG 40-- 50 C
Deusol CRX 10W/30
Rimula 15W/40
tai CRI 20W/30
oder Rimula X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Essolube XD3+20W
Rimula X15W/40
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Essolube XD3+20W
Deusol CRX 10W/30
/
4.3L V6
tai CRX 15W/40
4. HYDROSTAATTINEN
VOIMANSIIRTO
6. RASVA
Pyörännavan laakerit,
nipat ja rullat
Shell
B.P.
Esso
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
Hypoy EP90
Spirax HD85W/90
Hypogear 90EP
Deusol CRX10W/30
/
Rimula 15W/40
/
Vanellus C3 20--50 tai
VanellusC3 20W
tai CRI 20W/30
tai Rimula X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Deusol CRX 10W/30
/
Rimula
oder CRX 15W/40
X15W/40
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Deusol CRX10W/30
/
Rimula 15W/40
/
Vanellus C3 20--50 oder
Vanellus C3 20W
tai CRI 20W/30
oder Rimula X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Deusol CRX 10W/30
/
Rimula
tai CRX 15W/40
X15W/40
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Esso Gear Oil
GX85W--90
3. MOOTTORI
a. DFG 16/20 A
5. HYDRAULIJÄRJESTELMÄ HYDROSTAATTINEN
Castrol
1. OHJAUSVAIHDE
1104C.44
f. TFG 40-- 50 C
Hyspin AWH M46
Tellus Oil T46
Energol SHF--HV 46
Univis N46
Spheerol L--EP2
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
5. HYDRAULIJÄRJESTELMÄ HYDROSTAATTINEN
6. RASVA
Pyörännavan laakerit,
nipat ja rullat
VOITELUAINE
Essolube
XD3+20W
Essolube
XD3+20W
Vanellus C3 20--50
Rimula 15W/40
tai CRI 20W/30
oder Rimula X20/20W
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Essolube XD3+20W
Rimula X15W/40
Vanellus C6 Global Plus
10W/40
Essolube XD3+20W
Deusol CRX 10W/30
/
4.3L V6
Essolube
XD3+20W
Deusol CRX 10W/30
tai CRX 15W/40
4. HYDROSTAATTINEN
VOIMANSIIRTO
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
VOITELUPISTE
1004.4--2
Essolube
XD3+20W
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
Hyspin AWH M46
Tellus Oil T46
Energol SHF--HV 46
Univis N46
Spheerol L--EP2
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
VOITELUPISTE
VOITELUAINE
7. NOSTOKETJUT
öljy tai nostoketjun voiteluaine Acheson HI LOAD Forklift Chain
Lubricant tai nostoketjun voitelusuihke Rocol Lift Truck Chain
Spray
7. NOSTOKETJUT
öljy tai nostoketjun voiteluaine Acheson HI LOAD Forklift Chain
Lubricant tai nostoketjun voitelusuihke Rocol Lift Truck Chain
Spray
8. MASTOKANAVA
Ruosteelta suojaava öljykangas
8. MASTOKANAVA
Ruosteelta suojaava öljykangas
9. VIVUSTOT, SARANAT JA NIVELPULTIT
10. AKUN NAVAT
1203.SF
Öljykannu
9. VIVUSTOT, SARANAT JA NIVELPULTIT
Vaseliini
10. AKUN NAVAT
F 11
1203.SF
Öljykannu
Vaseliini
F 11
Suositellut voiteluaineet +30_...+50_c (trooppinen)
VOITELUPISTE
Castrol
Shell
Suositellut voiteluaineet +30_...+50_c (trooppinen)
B.P.
Esso
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
1. OHJAUSVAIHDE
2. ALENNUSNAVAT
Castrol EPX 85W/140
Spirax HD85w/140
Hypogear 140EP
Deusol CRX10W/30
Rimula X15W/40
Vanellus C3 15W--40
Vanellus C3 30
Esso Gear Oil
GX85W--140
3. MOOTTORI
104 22
104.22
Deusol CRI 20W/30
404C.22
b. TFG 16/20A
CRX 15W/40
2.0L FE5F LPG
c. DFG 20-- 30 B
Rimula X30
Shell
B.P.
Esso
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
2. ALENNUSNAVAT
704.26
e. DFG 40-- 50 C
1004 4 -2
1004.42
1104C.44
f. TFG 40-- 50 C
Esso Gear Oil
GX85W--140
Castrol EPX 85W/140
Spirax HD85w/140
Hypogear 140EP
Deusol CRX10W/30
Rimula X15W/40
Vanellus C3 15W--40
Vanellus C3 30
Deusol CRI 20W/30
Rimula X30
Vanellus C5 Global
15W/40
XD3+30W
CRX 15W/40
Rimula X10W/40
SAE 40W
Essolube MHX 15W--40
Deusol CRX10W/30
Rimula X15W/40
Vanellus C3 15W--40
Vanellus C3 30
Deusol CRI 20W/30
Rimula X30
Vanellus C5 Global
15W/40
XD3+30W
CRX 15W/40
Rimula X10W/40
Vanellus C3 Mono 40
Essolube MHX 15W--40
Deusol CRX 10W/30
/
Rimula X15W/40
/
Vanellus C3 15W--40 tai
Vanellus C3 30
Essolube XD3+30W
tai Deusol CRI 20W/30
oder Rimula X30
Vanellus C5 Global
15W/40
Essolube XD3+30W
CRX 15W/40
Rimula X10W/40
Vanellus C3 Mono 40
Essolube MHX 15W--40
104 22
104.22
XD3+30W
Rimula X15W/40
Deusol CRI 20W/30
Rimula X30
Vanellus C5 Global
15W/40
XD3+30W
CRX 15W/40
Rimula X10W/40
Vanellus C3 Mono 40
Essolube MHX 15W--40
d. TFG 20-- 30 B
3.0L L4
Deusol CRX 10W/30
/
Rimula X15W/40
/
Vanellus C3 15W--40 tai
Vanellus C3 30
Essolube XD3+30W
e. DFG 40-- 50 C
tai Deusol CRI 20W/30
oder Rimula X30
4. HYDROSTAATTINEN
VOIMANSIIRTO
Rimula X10W/40
Vanellus C5 Global
15W/40
Vanellus C3 Mono 40
Essolube MHX 15W--40
404C.22
b. TFG 16/20A
SAE 40W
CRX 15W/40
4.3L V6
a. DFG 16/20 A
Vanellus C3 15W--40
Vanellus C3 30
Deusol CRX10W/30
d. TFG 20-- 30 B
3.0L L4
Vanellus C5 Global
15W/40
Essolube
Rimula X10W/40
704 30
704.30
6. RASVA
Pyörännavan laakerit,
nipat ja rullat
Castrol
3. MOOTTORI
a. DFG 16/20 A
5. HYDRAULIJÄRJESTELMÄ
VOITELUPISTE
1. OHJAUSVAIHDE
Essolube
c. DFG 20-- 30 B
704 30
704.30
704.26
1004 4 -2
1004.42
Essolube XD3+30W
Essolube MHX 15W--40
1104C.44
f. TFG 40-- 50 C
4.3L V6
4. HYDROSTAATTINEN
VOIMANSIIRTO
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
Hyspin AWH M46
Tellus Oil T46
Energol SHF--HV 46
Univis N46
Spheerol L--EP2
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
VOITELUPISTE
2.0L FE5F LPG
5. HYDRAULIJÄRJESTELMÄ
6. RASVA
Pyörännavan laakerit,
nipat ja rullat
VOITELUAINE
Essolube
Essolube
Täysin hydrostaattinen hydraulijärjestelmästä
Hyspin AWH M46
Tellus Oil T46
Energol SHF--HV 46
Univis N46
Spheerol L--EP2
Retinax LX2
Energrease L2
Beacon EP2
VOITELUPISTE
VOITELUAINE
7. NOSTOKETJUT
öljy tai nostoketjun voiteluaine Acheson HI LOAD Forklift Chain
Lubricant tai nostoketjun voitelusuihke Rocol Lift Truck Chain
Spray
7. NOSTOKETJUT
öljy tai nostoketjun voiteluaine Acheson HI LOAD Forklift Chain
Lubricant tai nostoketjun voitelusuihke Rocol Lift Truck Chain
Spray
8. MASTOKANAVA
Ruosteelta suojaava öljykangas
8. MASTOKANAVA
Ruosteelta suojaava öljykangas
9. VIVUSTOT, SARANAT JA NIVELPULTIT
10. AKUN NAVAT
F 12
Öljykannu
9. VIVUSTOT, SARANAT JA NIVELPULTIT
Vaseliini
10. AKUN NAVAT
1203.SF
F 12
Öljykannu
Vaseliini
1203.SF
Suositellut voiteluaineet
Luokka
Moottoriöljy 15W/40
Mittayksikkö
Litra*
Moottoriöljy 15W/40
14088020 5 l säiliö
Litra*
Moottoriöljy 10W/30
50302948 20 l rumpu
Litra*
Rasva
14038650 400 g
Sovellus
Luokka
Kaikki diesel-moottorit
Kaikki diesel-moottorit
LPG/bensiinikäyttöiset moottorit
Moottoriöljy 15W/40
Osanum- Tilavuus
ero
50302947 25 l rumpu
Mittayksikkö
Litra*
Moottoriöljy 15W/40
14088020 5 l säiliö
Litra*
Moottoriöljy 10W/30
50302948 20 l rumpu
Litra*
Gramma
Rasva
14038650 400 g
Gramma
5 l säiliö
Litra*
Jarruneste HD
29201570 5 l säiliö
Litra*
Jäätymisenestoaine ja 14295090
kesäjäähdytysaine
Vaihteistoöljy 10W
50302949 20 l rumpu
Litra*
Moottoriöljy 15W/40
50302950 205 l säiliö
Litra*
Jäätymisenestoaine ja 14295090
kesäjäähdytysaine
A
A
A
Suositellut voiteluaineet
Osanum- Tilavuus
ero
50302947 25 l rumpu
Kaikki ei--automaattiset vaihteistot
Kaikki diesel--moottorit
Jos tilaus koskee ainetta, jossa on merkintänä *, suorita tilaus litroina.
Tilavuus määrittää minimin toimitetun määrän. Suorita tilaus ilmoitetun tilavuuden
kerrannaisina;
esim. moottoriöljyn 50302947 tilaus 25 litraa = 25 poimintalipulla = toimitus: 1 rumpu.
A
A
A
ÄLÄ SEKOITA ERIMERKKISIÄ ÖLJYLAATUJA KESKENÄÄN ÄLÄKÄ KÄYTÄ NIITÄ
SAMASSA VOITELUPISTEESSÄ
9
Polttoainetyyppi - DFG
1203.SF
F 13
Litra*
Jarruneste HD
29201570 5 l säiliö
Litra*
Vaihteistoöljy 10W
50302949 20 l rumpu
Litra*
Moottoriöljy 15W/40
50302950 205 l säiliö
Litra*
Kaikki diesel-moottorit
Kaikki diesel-moottorit
LPG/bensiinikäyttöiset moottorit
Kaikki ei--automaattiset vaihteistot
Kaikki diesel--moottorit
Jos tilaus koskee ainetta, jossa on merkintänä *, suorita tilaus litroina.
Tilavuus määrittää minimin toimitetun määrän. Suorita tilaus ilmoitetun tilavuuden
kerrannaisina;
esim. moottoriöljyn 50302947 tilaus 25 litraa = 25 poimintalipulla = toimitus: 1 rumpu.
ÄLÄ SEKOITA ERIMERKKISIÄ ÖLJYLAATUJA KESKENÄÄN ÄLÄKÄ KÄYTÄ NIITÄ
SAMASSA VOITELUPISTEESSÄ
9
Trukissa voidaan käyttää polttoaineena vain standardin DIN 51601 mukaista
dieselöljyä.
5 l säiliö
Sovellus
Polttoainetyyppi - DFG
Trukissa voidaan käyttää polttoaineena vain standardin DIN 51601 mukaista
dieselöljyä.
1203.SF
F 13
10
Voitelukaavio
10
Voitelukaavion selostus 10.1 - DFG/TFG 16-- 50 AS/BS/CS
Art.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F 14
Kuvaus
Ketjun rullat
Nostoketjut
Maston kanavat
Kallistussylinterin kääntötapit
Hydrostaattinen vetoakseli
Hydraulipumppu
Säädettävä iskutilavuuspumppu
Hydrauliöljy ja suodin
Art.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Voitelukaavio
Voitelukaavion selostus 10.1 - DFG/TFG 16-- 50 AS/BS/CS
Art.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kuvaus
Saranat ja salvat
Ohjausakselin keskiöt
Kääntötapit
Yhdystapit
Moottoriöljy ja suodin
Kuljettajan hallintalaitteet
Masto ja kuljettimen rullat
1203.SF
F 14
Kuvaus
Ketjun rullat
Nostoketjut
Maston kanavat
Kallistussylinterin kääntötapit
Hydrostaattinen vetoakseli
Hydraulipumppu
Säädettävä iskutilavuuspumppu
Hydrauliöljy ja suodin
Art.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kuvaus
Saranat ja salvat
Ohjausakselin keskiöt
Kääntötapit
Yhdystapit
Moottoriöljy ja suodin
Kuljettajan hallintalaitteet
Masto ja kuljettimen rullat
1203.SF
10.1 Voitelukaavio - DFG/TFG 16-- 50 AS/BS/CS
1
15
2
10.1 Voitelukaavio - DFG/TFG 16-- 50 AS/BS/CS
3
1
15
4
5
2
3
4
5
6
14
6
14
14
7
14
7
8
8
13
13
9
9
9
9
10
11
10
11
12
Öljy
1203.SF
12
Rasva
Öljy
F 15
1203.SF
Rasva
F 15
11
Tietoja trukin huoltamisesta ja korjaamisesta
11
11.1 Trukin valmisteleminen huoltoa ja korjaustoimenpiteitä varten.
Kaikki tarpeelliset turvatoimenpiteet on tehtävä, ettei huollon ja korjauksen aikana satu
onnettomuuksia. Varmista, että työn aikana on seuraavanlaiset olosuhteet:
Kaikki tarpeelliset turvatoimenpiteet on tehtävä, ettei huollon ja korjauksen aikana satu
onnettomuuksia. Varmista, että työn aikana on seuraavanlaiset olosuhteet:
S Pysäköi trukki turvallisesti (katso luku
E, kohta 5.8).
S Pysäköi trukki turvallisesti (katso luku
E, kohta 5.8).
S Irrota
avain
virta/käynnistys--kytkimestä (2). Näin
trukkia ei voida käyttää luvatta.
f
S Irrota
avain
virta/käynnistys--kytkimestä (2). Näin
trukkia ei voida käyttää luvatta.
1
S Paina akun eristyskytkin alas (1).
S Paina akun eristyskytkin alas (1).
S Nämä
on
kiinnitettävä
työskenneltäessä
nostettujen
lastaushaarukoiden
tai
trukin
alapuolella, etteivät haarukat ala
laskea, kuormarunko kallistua tai
trukki ala liukua.
S Nämä
on
kiinnitettävä
työskenneltäessä
nostettujen
lastaushaarukoiden
tai
trukin
alapuolella, etteivät haarukat ala
laskea, kuormarunko kallistua tai
trukki ala liukua.
2
f
Kun kohotat trukkia, ota huomioon
seuraavat seikat:
1
2
Kun kohotat trukkia, ota huomioon
seuraavat seikat:
Käytä vain sellaisia nostovarusteita, joiden kuormakapasiteetti on riittävä (katso trukin
luokituslevystä suurin sallittu kuormaus).
Käytä vain sellaisia nostovarusteita, joiden kuormakapasiteetti on riittävä (katso trukin
luokituslevystä suurin sallittu kuormaus).
S Pysäköi trukki turvallisesti (katso luku E, kohta 5.7).
S Pysäköi trukki turvallisesti (katso luku E, kohta 5.7).
S Liitä nosturin ketjut nostopylvääseen merkittyihin kohtiin.
S Liitä nosturin ketjut nostopylvääseen merkittyihin kohtiin.
S Liitä nosturin ketjut vastapainoon kytkentäosalla.
S Liitä nosturin ketjut vastapainoon kytkentäosalla.
Nosturin ketjujen pysäytyskappaleet on sovitettava niin, etteivät ne kosketa lisäosia tai
ohjaamon kattoa noston aikana.
Nosturin ketjujen pysäytyskappaleet on sovitettava niin, etteivät ne kosketa lisäosia tai
ohjaamon kattoa noston aikana.
11.2 Moottorin huoltaminen
TFG 16/20 AS
11.2 Moottorin huoltaminen
TFG 16/20 AS
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihtaminen
Vaihda moottoriöljy vain moottorin
ollessa lämmin ja trukin ollessa
vaakatasossa pysäköitynä. Moottoriöljy
ja öljynsuodatin on vaihdettava aina
samalla kertaa.
F 16
Tietoja trukin huoltamisesta ja korjaamisesta
11.1 Trukin valmisteleminen huoltoa ja korjaustoimenpiteitä varten.
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihtaminen
Vaihda moottoriöljy vain moottorin
ollessa lämmin ja trukin ollessa
vaakatasossa pysäköitynä. Moottoriöljy
ja öljynsuodatin on vaihdettava aina
samalla kertaa.
3
1203.SF
F 16
3
1203.SF
f
f
f
Moottoriöljyn tyhjentäminen
Moottoriöljyn tyhjentäminen
S Irrota korkki (3).
S Irrota korkki (3).
S Puhdista öljyn tyhjennysruuvi (4) ja
tyhjennysreikää ympäröivä alue
huolellisesti.
S Puhdista öljyn tyhjennysruuvi (4) ja
tyhjennysreikää ympäröivä alue
huolellisesti.
S Irrota öljyn tyhjennysruuvi ja tyhjennä
öljy sopivaan säiliöön.
S Irrota öljyn tyhjennysruuvi ja tyhjennä
öljy sopivaan säiliöön.
Kuuma
öljy
palovammoja.
saattaa
aiheuttaa
f
4
S Korvaa öljyn tyhjennysruuvi uudella
tiivisteellä.
f
Hävitä jäteöljy asianmukaisella tavalla.
Öljynsuodattimen vaihtaminen
5
S Vapauta
öljynsuodatin
(5)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
f
Kokoa kaikki jäteöljy talteen. Hävitä öljy
ja
öljynsuodatin
asianmukaisella
tavalla.
Kuuma
öljy
palovammoja.
saattaa
aiheuttaa
S Korvaa öljyn tyhjennysruuvi uudella
tiivisteellä.
Hävitä jäteöljy asianmukaisella tavalla.
Öljynsuodattimen vaihtaminen
Kokoa kaikki jäteöljy talteen. Hävitä öljy
ja
öljynsuodatin
asianmukaisella
tavalla.
S Puhdista
öljynsuodatinlaipan
tiivistyspinnat huolellisesti.
S Rasvaa uusi öljynsuodattimen tiiviste
kevyesti uudella moottoriöljyllä.
S Rasvaa uusi öljynsuodattimen tiiviste
kevyesti uudella moottoriöljyllä.
S Kiristä öljynsuodatin käsin.
S Kiristä öljynsuodatin käsin.
Moottoriöljyn lisääminen
Moottoriöljyn lisääminen
6
S Kaada aukkoon uutta moottoriöljyä.
Valitse öljy voitelua koskevien
teknisten tietojen mukaisesti (katso
kohtaa 8).
Täyttömäärä: 4,3 l
Täyttömäärä: 4,3 l
S Testaa öljytaso mittatikulla (6). Lisää
tai vähennä öljymäärää tarvittaessa
(katso luku E, kohta 3).
S Testaa öljytaso mittatikulla (6). Lisää
tai vähennä öljymäärää tarvittaessa
(katso luku E, kohta 3).
7
S Aseta kansi takaisin.
S Aseta kansi takaisin.
S Aseta mittatikku takaisin.
S Aseta mittatikku takaisin.
Tarkkaile
moottoriöljynpaineen
varoitusvaloa (7) öljyn ja suodattimen
vaihtamisen jälkeen koeajon aikana.
Varmista, ettei öljyn tyhjennysruuvissa
ja suodattimessa esiinny vuotoja.
Tarkkaile
moottoriöljynpaineen
varoitusvaloa (7) öljyn ja suodattimen
vaihtamisen jälkeen koeajon aikana.
Varmista, ettei öljyn tyhjennysruuvissa
ja suodattimessa esiinny vuotoja.
1203.SF
F 17
5
S Vapauta
öljynsuodatin
(5)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
S Puhdista
öljynsuodatinlaipan
tiivistyspinnat huolellisesti.
S Kaada aukkoon uutta moottoriöljyä.
Valitse öljy voitelua koskevien
teknisten tietojen mukaisesti (katso
kohtaa 8).
4
1203.SF
6
7
F 17
Sytytystulppien vaihtaminen
Sytytystulppien vaihtaminen
S Irrota sytytystulppien liitin (8).
S Puhdista
sylinterin
sytytystulppia
ympäröivä
huolellisesti.
S Irrota sytytystulppien liitin (8).
8
pään
alue
S Puhdista
sylinterin
sytytystulppia
ympäröivä
huolellisesti.
S Ruuvaa sytytystulpat irti.
S Ruuvaa sytytystulpat irti.
S Tarkista uusien tulppien kärkiväli
rakotulkilla. Säädä tarvittaessa.
S Tarkista uusien tulppien kärkiväli
rakotulkilla. Säädä tarvittaessa.
Nimellisarvo: 0,8 mm.
Nimellisarvo: 0,8 mm.
Käytä vain alkuperäisen
sytytystulppia.
kaltaisia
Käytä vain alkuperäisen
sytytystulppia.
kaltaisia
S Ruuvaa sytytystulpat paikoilleen
käsin
ja
kiristä
ne
vääntömomenttilukemaan 20 Nm.
S Ruuvaa sytytystulpat paikoilleen
käsin
ja
kiristä
ne
vääntömomenttilukemaan 20 Nm.
Tarkista V--hihnan kireys
Tarkista V--hihnan kireys
S Paina
V--hihna
tuuletinhihnan
urapyörän
(9)
ja
vaihtovirtageneraattorin (10) väliin
voimalla. Käytä noin 45 N:n voimaa.
45 N
ca. 11 mm
S Paina
V--hihna
tuuletinhihnan
urapyörän
(9)
ja
vaihtovirtageneraattorin (10) väliin
voimalla. Käytä noin 45 N:n voimaa.
9
Hihnan tulisi liikkua n. 11 mm.
9
Säädä V-- hihnan kireys
S Irrota
pultti
(11)
ja
vedä
vaihtovirtageneraattoria
(12)
nuolensuuntaisesti,
kunnes
määritetty kireys saavutetaan.
12
S Kiristä pultti uudelleen.
11
S Testaa hihnan kireys uudelleen,
toista säätöprosessi tarvittaessa.
F 18
ca. 11 mm
10
Säädä V-- hihnan kireys
S Kiristä pultti uudelleen.
45 N
Hihnan tulisi liikkua n. 11 mm.
10
S Irrota
pultti
(11)
ja
vedä
vaihtovirtageneraattoria
(12)
nuolensuuntaisesti,
kunnes
määritetty kireys saavutetaan.
8
pään
alue
12
11
S Testaa hihnan kireys uudelleen,
toista säätöprosessi tarvittaessa.
1203.SF
F 18
1203.SF
11.3 Moottorin huoltaminen
DFG 16/20 AS
11.3 Moottorin huoltaminen
DFG 16/20 AS
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihtaminen
f
f
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihtaminen
13
Vaihda moottoriöljy vain moottorin
ollessa lämmin ja trukin ollessa
vaakatasossa pysäköitynä. Moottoriöljy
ja öljynsuodatin on vaihdettava aina
samalla kertaa.
Vaihda moottoriöljy vain moottorin
ollessa lämmin ja trukin ollessa
vaakatasossa pysäköitynä. Moottoriöljy
ja öljynsuodatin on vaihdettava aina
samalla kertaa.
Moottoriöljyn tyhjentäminen
Moottoriöljyn tyhjentäminen
S Irrota korkki (13).
S Irrota korkki (13).
S Puhdista öljyn tyhjennysruuvi (14) ja
tyhjennysreikää ympäröivä alue
huolellisesti.
S Puhdista öljyn tyhjennysruuvi (14) ja
tyhjennysreikää ympäröivä alue
huolellisesti.
S Irrota öljyn tyhjennysruuvi ja tyhjennä
öljy sopivaan säiliöön.
S Irrota öljyn tyhjennysruuvi ja tyhjennä
öljy sopivaan säiliöön.
Kuuma
öljy
palovammoja.
saattaa
f
aiheuttaa
S Korvaa öljyn tyhjennysruuvi uudella
tiivisteellä.
f
Hävitä jäteöljy asianmukaisella tavalla.
15
Öljynsuodattimen vaihtaminen
f
S Vapauta
öljynsuodatin
(15)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
Kuuma
öljy
palovammoja.
saattaa
aiheuttaa
S Korvaa öljyn tyhjennysruuvi uudella
tiivisteellä.
Hävitä jäteöljy asianmukaisella tavalla.
15
Öljynsuodattimen vaihtaminen
14
f
Kokoa kaikki jäteöljy talteen. Hävitä öljy
ja
öljynsuodatin
asianmukaisella
tavalla.
S Vapauta
öljynsuodatin
(15)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
S Puhdista
öljynsuodatinlaipan
tiivistyspinnat huolellisesti.
S Rasvaa uusi öljynsuodattimen tiiviste
kevyesti uudella moottoriöljyllä.
S Rasvaa uusi öljynsuodattimen tiiviste
kevyesti uudella moottoriöljyllä.
S Kiristä öljynsuodatin käsin.
S Kiristä öljynsuodatin käsin.
F 19
14
Kokoa kaikki jäteöljy talteen. Hävitä öljy
ja
öljynsuodatin
asianmukaisella
tavalla.
S Puhdista
öljynsuodatinlaipan
tiivistyspinnat huolellisesti.
1203.SF
13
1203.SF
F 19
Moottoriöljyn lisääminen
Moottoriöljyn lisääminen
S Kaada
aukkoon
(16)
uutta
moottoriöljyä. Valitse öljy voitelua
koskevien
teknisten
tietojen
mukaisesti (katso kohtaa 8).
S Kaada
aukkoon
(16)
uutta
moottoriöljyä. Valitse öljy voitelua
koskevien
teknisten
tietojen
mukaisesti (katso kohtaa 8).
16
Täyttömäärä: 8,2 l
Täyttömäärä: 8,2 l
S Testaa öljytaso mittatikulla (17).
Lisää tai vähennä öljymäärää
tarvittaessa (katso luku E, kohta 3).
S Testaa öljytaso mittatikulla (17).
Lisää tai vähennä öljymäärää
tarvittaessa (katso luku E, kohta 3).
S Aseta kansi takaisin.
S Aseta kansi takaisin.
17
S Aseta mittatikku takaisin.
Tarkkaile
moottoriöljynpaineen
varoitusvaloa (18) öljyn ja suodattimen
vaihtamisen jälkeen koeajon aikana.
Varmista, ettei öljyn tyhjennysruuvissa
ja suodattimessa esiinny vuotoja.
Hihnan tulisi liikkua n. 5 mm.
F 20
17
S Aseta mittatikku takaisin.
Tarkkaile
moottoriöljynpaineen
varoitusvaloa (18) öljyn ja suodattimen
vaihtamisen jälkeen koeajon aikana.
Varmista, ettei öljyn tyhjennysruuvissa
ja suodattimessa esiinny vuotoja.
18
Tarkista V-- hihnan kireys
S Paina
V--hihna
tuuletinhihnan
urapyörän
(19)
ja
vaihtovirtageneraattorin (20) väliin
voimalla. Käytä noin 100 N:n voimaa.
16
18
Tarkista V-- hihnan kireys
100 N
ca. 5 mm
S Paina
V--hihna
tuuletinhihnan
urapyörän
(19)
ja
vaihtovirtageneraattorin (20) väliin
voimalla. Käytä noin 100 N:n voimaa.
19
Hihnan tulisi liikkua n. 5 mm.
20
Säädä V-- hihnan kireys
Säädä V-- hihnan kireys
S Irrota
pultti
(21)
ja
vedä
vaihtovirtageneraattoria
(22)
nuolensuuntaisesti,
kunnes
määritetty kireys saavutetaan.
S Irrota
pultti
(21)
ja
vedä
vaihtovirtageneraattoria
(22)
nuolensuuntaisesti,
kunnes
määritetty kireys saavutetaan.
21
22
S Kiristä pultti uudelleen.
S Kiristä pultti uudelleen.
S Testaa hihnan kireys uudelleen,
toista säätöprosessi tarvittaessa.
S Testaa hihnan kireys uudelleen,
toista säätöprosessi tarvittaessa.
1203.SF
F 20
100 N
ca. 5 mm
19
20
21
22
1203.SF
f
Polttoainesuodattimen vaihtaminen
Polttoainesuodattimen vaihtaminen
S Tyhjennä polttoaine suodattimesta
sopivaan säiliöön.
S Tyhjennä polttoaine suodattimesta
sopivaan säiliöön.
S Irrota
polttoainesuodatin
(23)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
S Irrota
polttoainesuodatin
(23)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
f
Hävitä polttoainesuodatin ja polttoaine
asianmukaisella tavalla.
S Ruuvaa polttoainesuodatin ja uusi
O--rengas uuteen säiliöön.
S Voitele
O--rengas
diesel--polttoaineella
sovitusta.
S Ruuvaa polttoainesuodatin ja uusi
O--rengas uuteen säiliöön.
23
kevyesti
ennen
S Voitele
O--rengas
diesel--polttoaineella
sovitusta.
S Puhdista suodatinlaipan liitospinnat
huolellisesti.
S Kostuta
uuden
polttoainesuodattimen
tiiviste
kevyesti diesel--polttoaineella.
S Kostuta
uuden
polttoainesuodattimen
tiiviste
kevyesti diesel--polttoaineella.
S Ruuvaa
polttoainesuodatin
paikalleen käsin, kunnes tiiviste on
suodatinlaipan päällä.
S Ruuvaa
polttoainesuodatin
paikalleen käsin, kunnes tiiviste on
suodatinlaipan päällä.
24
A
S Ilmaa polttoainejärjestelmä.
S Ilmaa polttoainejärjestelmä.
Polttoainejärjestelmän ilmaaminen
f
Pysäytä valuva polttoaine ja hävitä se
asianmukaisella tavalla.
Pysäytä valuva polttoaine ja hävitä se
asianmukaisella tavalla.
S Avaa ilmausruuvi (24).
S Avaa ilmausruuvi (24).
S Käytä
polttoainepumpun
käsipumppuvipua
(25),
kunnes
polttoainetta valuu ilmausruuvista
ilman kuplia.
S Käytä
polttoainepumpun
käsipumppuvipua
(25),
kunnes
polttoainetta valuu ilmausruuvista
ilman kuplia.
S Kiristä ilmausruuvi.
S Kiristä ilmausruuvi.
S Pidä
virta/käynnistyskytkintä
I-- asennossa n. 10 sekunnin ajan.
S Pidä
virta/käynnistyskytkintä
I-- asennossa n. 10 sekunnin ajan.
S Odota 10 sekuntia.
S Odota 10 sekuntia.
S Toista menettely, kunnes moottori
käynnistyy.
S Toista menettely, kunnes moottori
käynnistyy.
25
Tarkista
polttoainesuodattimen,
ylivuotoventtiilin
ja
polttoaineen--ruiskupumpun suuttimen
ruuvien mahdolliset vuodot.
A
Jos moottori ei käynnisty tai sammuu
uudelleen lyhyen ajan kuluttua, ilmaa
moottori uudelleen.
1203.SF
24
S Kiristä
polttoainesuodatin
vielä
yhdellä kolmasosakierroksella.
Polttoainejärjestelmän ilmaaminen
Tarkista
polttoainesuodattimen,
ylivuotoventtiilin
ja
polttoaineen--ruiskupumpun suuttimen
ruuvien mahdolliset vuodot.
23
kevyesti
ennen
S Puhdista suodatinlaipan liitospinnat
huolellisesti.
S Kiristä
polttoainesuodatin
vielä
yhdellä kolmasosakierroksella.
f
Hävitä polttoainesuodatin ja polttoaine
asianmukaisella tavalla.
F 21
25
Jos moottori ei käynnisty tai sammuu
uudelleen lyhyen ajan kuluttua, ilmaa
moottori uudelleen.
1203.SF
F 21
11.4 Moottorin huoltaminen
TFG 20-- 30 BS
11.4 Moottorin huoltaminen
TFG 20-- 30 BS
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihtaminen
f
f
f
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihtaminen
26
3
Vaihda moottoriöljy vain moottorin
ollessa lämmin ja trukin ollessa
vaakatasossa pysäköitynä. Moottoriöljy
ja öljynsuodatin on vaihdettava aina
samalla kertaa.
Vaihda moottoriöljy vain moottorin
ollessa lämmin ja trukin ollessa
vaakatasossa pysäköitynä. Moottoriöljy
ja öljynsuodatin on vaihdettava aina
samalla kertaa.
Moottoriöljyn tyhjentäminen
Moottoriöljyn tyhjentäminen
S Irrota korkki (26).
S Irrota korkki (26).
S Puhdista öljyn tyhjennysruuvi (27) ja
tyhjennysreikää ympäröivä alue
huolellisesti.
S Puhdista öljyn tyhjennysruuvi (27) ja
tyhjennysreikää ympäröivä alue
huolellisesti.
S Irrota öljyn tyhjennysruuvi ja tyhjennä
öljy sopivaan säiliöön.
S Irrota öljyn tyhjennysruuvi ja tyhjennä
öljy sopivaan säiliöön.
Kuuma
öljy
palovammoja.
saattaa
f
aiheuttaa
S Korvaa öljyn tyhjennysruuvi uudella
tiivisteellä.
f
27
4
Hävitä jäteöljy asianmukaisella tavalla.
Öljynsuodattimen vaihtaminen
S Vapauta
öljynsuodatin
(28)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
f
Kokoa kaikki jäteöljy talteen. Hävitä öljy
ja
öljynsuodatin
asianmukaisella
tavalla.
S Puhdista
öljynsuodatinlaipan
tiivistyspinnat huolellisesti.
S Rasvaa uusi öljynsuodattimen tiiviste
kevyesti uudella moottoriöljyllä.
saattaa
aiheuttaa
S Korvaa öljyn tyhjennysruuvi uudella
tiivisteellä.
Öljynsuodattimen vaihtaminen
S Vapauta
öljynsuodatin
(28)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
Kokoa kaikki jäteöljy talteen. Hävitä öljy
ja
öljynsuodatin
asianmukaisella
tavalla.
S Puhdista
öljynsuodatinlaipan
tiivistyspinnat huolellisesti.
28
S Rasvaa uusi öljynsuodattimen tiiviste
kevyesti uudella moottoriöljyllä.
S Kiristä öljynsuodatin käsin.
S Kiristä öljynsuodatin käsin.
Moottoriöljyn lisääminen
S Kaada aukkoon uutta moottoriöljyä.
Valitse öljy voitelua koskevien
teknisten tietojen mukaisesti (katso
kohtaa 8).
S Kaada aukkoon uutta moottoriöljyä.
Valitse öljy voitelua koskevien
teknisten tietojen mukaisesti (katso
kohtaa 8).
Täyttömäärä: 4,73 l
Täyttömäärä: 4,73 l
S Testaa öljytaso mittatikulla (29).
Lisää tai vähennä öljymäärää
tarvittaessa (katso luku E, kohta 3).
S Testaa öljytaso mittatikulla (29).
Lisää tai vähennä öljymäärää
tarvittaessa (katso luku E, kohta 3).
29
S Aseta kansi takaisin.
S Aseta mittatikku takaisin.
27
4
Hävitä jäteöljy asianmukaisella tavalla.
Moottoriöljyn lisääminen
S Aseta kansi takaisin.
F 22
Kuuma
öljy
palovammoja.
26
3
28
29
S Aseta mittatikku takaisin.
1203.SF
F 22
1203.SF
Tarkkaile
moottoriöljynpaineen
varoitusvaloa (30) öljyn ja suodattimen
vaihtamisen jälkeen koeajon aikana.
Varmista, ettei öljyn tyhjennysruuvissa
ja suodattimessa esiinny vuotoja.
30
Tarkkaile
moottoriöljynpaineen
varoitusvaloa (30) öljyn ja suodattimen
vaihtamisen jälkeen koeajon aikana.
Varmista, ettei öljyn tyhjennysruuvissa
ja suodattimessa esiinny vuotoja.
Sytytystulppien vaihtaminen
Sytytystulppien vaihtaminen
S Irrota sytytystulppien liitin (31).
S Irrota sytytystulppien liitin (31).
S Puhdista
sylinterin
sytytystulppia
ympäröivä
huolellisesti.
pään
alue
S Puhdista
sylinterin
sytytystulppia
ympäröivä
huolellisesti.
31
S Ruuvaa sytytystulpat irti.
pään
alue
31
S Ruuvaa sytytystulpat irti.
S Tarkista uusien tulppien kärkiväli
rakotulkilla. Säädä tarvittaessa.
S Tarkista uusien tulppien kärkiväli
rakotulkilla. Säädä tarvittaessa.
Nimellisarvo: 1,0 mm
Nimellisarvo: 1,0 mm
Käytä vain alkuperäisen
sytytystulppia.
kaltaisia
Käytä vain alkuperäisen
sytytystulppia.
S Ruuvaa sytytystulpat paikoilleen
käsin
ja
kiristä
ne
vääntömomenttilukemaan 20 Nm.
Tarkista V--hihnan kireys
S Paina
V--hihna
tuuletinhihnan
urapyörän
(32)
ja
vaihtovirtageneraattorin (33) väliin
voimalla. Käytä noin 45 N:n voimaa.
Hihnan tulisi liikkua n. 11 mm.
Säädä V-- hihnan kireys
S Irrota
pultti
(34)
ja
vedä
vaihtovirtageneraattoria
(35)
nuolensuuntaisesti,
kunnes
määritetty kireys saavutetaan.
kaltaisia
S Ruuvaa sytytystulpat paikoilleen
käsin
ja
kiristä
ne
vääntömomenttilukemaan 20 Nm.
45 N
ca. 11 mm
32
9
10
33
Tarkista V--hihnan kireys
S Paina
V--hihna
tuuletinhihnan
urapyörän
(32)
ja
vaihtovirtageneraattorin (33) väliin
voimalla. Käytä noin 45 N:n voimaa.
Hihnan tulisi liikkua n. 11 mm.
Säädä V-- hihnan kireys
34
35
S Irrota
pultti
(34)
ja
vedä
vaihtovirtageneraattoria
(35)
nuolensuuntaisesti,
kunnes
määritetty kireys saavutetaan.
S Kiristä pultti uudelleen.
S Kiristä pultti uudelleen.
S Testaa hihnan kireys uudelleen,
toista säätöprosessi tarvittaessa.
S Testaa hihnan kireys uudelleen,
toista säätöprosessi tarvittaessa.
1203.SF
30
F 23
1203.SF
45 N
ca. 11 mm
32
9
10
33
34
35
F 23
11.5 Moottorin huoltaminen
DFG 20-- 30 BS
11.5 Moottorin huoltaminen
DFG 20-- 30 BS
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihtaminen
Vaihda moottoriöljy vain moottorin
ollessa lämmin ja trukin ollessa
vaakatasossa pysäköitynä. Moottoriöljy
ja öljynsuodatin on vaihdettava aina
samalla kertaa.
f
f
f
F 24
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihtaminen
36
Vaihda moottoriöljy vain moottorin
ollessa lämmin ja trukin ollessa
vaakatasossa pysäköitynä. Moottoriöljy
ja öljynsuodatin on vaihdettava aina
samalla kertaa.
Moottoriöljyn tyhjentäminen
Moottoriöljyn tyhjentäminen
S Irrota korkki (36).
S Irrota korkki (36).
S Puhdista öljyn tyhjennysruuvi (37) ja
tyhjennysreikää ympäröivä alue
huolellisesti.
S Puhdista öljyn tyhjennysruuvi (37) ja
tyhjennysreikää ympäröivä alue
huolellisesti.
S Irrota öljyn tyhjennysruuvi ja tyhjennä
öljy sopivaan säiliöön.
S Irrota öljyn tyhjennysruuvi ja tyhjennä
öljy sopivaan säiliöön.
Kuuma
öljy
palovammoja.
saattaa
f
aiheuttaa
37
14
S Korvaa öljyn tyhjennysruuvi uudella
tiivisteellä.
f
Hävitä jäteöljy asianmukaisella tavalla.
Kuuma
öljy
palovammoja.
saattaa
aiheuttaa
Hävitä jäteöljy asianmukaisella tavalla.
Öljynsuodattimen vaihtaminen
S Vapauta
öljynsuodatin
(38)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
S Vapauta
öljynsuodatin
(38)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
f
38
Kokoa kaikki jäteöljy talteen. Hävitä öljy
ja
öljynsuodatin
asianmukaisella
tavalla.
S Puhdista
öljynsuodatinlaipan
tiivistyspinnat huolellisesti.
S Puhdista
öljynsuodatinlaipan
tiivistyspinnat huolellisesti.
S Rasvaa uusi öljynsuodattimen tiiviste
kevyesti uudella moottoriöljyllä.
S Rasvaa uusi öljynsuodattimen tiiviste
kevyesti uudella moottoriöljyllä.
S Kiristä öljynsuodatin käsin.
S Kiristä öljynsuodatin käsin.
1203.SF
F 24
37
14
S Korvaa öljyn tyhjennysruuvi uudella
tiivisteellä.
Öljynsuodattimen vaihtaminen
Kokoa kaikki jäteöljy talteen. Hävitä öljy
ja
öljynsuodatin
asianmukaisella
tavalla.
36
38
1203.SF
Moottoriöljyn lisääminen
Moottoriöljyn lisääminen
S Kaada
aukkoon
(36)
uutta
moottoriöljyä. Valitse öljy voitelua
koskevien
teknisten
tietojen
mukaisesti (katso kohtaa 8).
S Kaada
aukkoon
(36)
uutta
moottoriöljyä. Valitse öljy voitelua
koskevien
teknisten
tietojen
mukaisesti (katso kohtaa 8).
Täyttömäärä: 8,0l
Täyttömäärä: 8,0l
S Testaa öljytaso mittatikulla (39).
Lisää tai vähennä öljymäärää
tarvittaessa (katso luku E, kohta 3).
S Testaa öljytaso mittatikulla (39).
Lisää tai vähennä öljymäärää
tarvittaessa (katso luku E, kohta 3).
39
S Aseta kansi takaisin.
S Aseta mittatikku takaisin.
S Aseta mittatikku takaisin.
Tarkkaile
moottoriöljynpaineen
varoitusvaloa (40) öljyn ja suodattimen
vaihtamisen jälkeen koeajon aikana.
Varmista, ettei öljyn tyhjennysruuvissa
ja suodattimessa esiinny vuotoja.
40
Tarkista V-- hihnan kireys
S Paina
V--hihna
tuuletinhihnan
urapyörän
(41)
ja
vaihtovirtageneraattorin (42) väliin
voimalla. Käytä noin 45 N:n voimaa.
Tarkkaile
moottoriöljynpaineen
varoitusvaloa (40) öljyn ja suodattimen
vaihtamisen jälkeen koeajon aikana.
Varmista, ettei öljyn tyhjennysruuvissa
ja suodattimessa esiinny vuotoja.
45 N
ca. 10 mm
S Paina
V--hihna
tuuletinhihnan
urapyörän
(41)
ja
vaihtovirtageneraattorin (42) väliin
voimalla. Käytä noin 45 N:n voimaa.
41
45 N
ca. 10 mm
41
Hihnan tulisi liikkua n. 10 mm.
42
42
Säädä V-- hihnan kireys
Säädä V-- hihnan kireys
S Irrota
pultti
(43)
ja
vedä
vaihtovirtageneraattoria
(44)
nuolensuuntaisesti,
kunnes
määritetty kireys saavutetaan.
44
S Kiristä pultti uudelleen.
S Kiristä pultti uudelleen.
S Testaa hihnan kireys uudelleen,
toista säätöprosessi tarvittaessa.
S Testaa hihnan kireys uudelleen,
toista säätöprosessi tarvittaessa.
1203.SF
40
Tarkista V-- hihnan kireys
Hihnan tulisi liikkua n. 10 mm.
S Irrota
pultti
(43)
ja
vedä
vaihtovirtageneraattoria
(44)
nuolensuuntaisesti,
kunnes
määritetty kireys saavutetaan.
39
S Aseta kansi takaisin.
43
F 25
1203.SF
44
43
F 25
f
f
Polttoainesuodattimen vaihtaminen
Polttoainesuodattimen vaihtaminen
S Tyhjennä polttoaine suodattimesta
sopivaan säiliöön.
S Tyhjennä polttoaine suodattimesta
sopivaan säiliöön.
S Irrota
polttoainesuodatin
(45)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
45
f
Hävitä polttoainesuodatin ja polttoaine
asianmukaisella tavalla.
S Ruuvaa polttoainesuodatin ja uusi
O--rengas uuteen säiliöön.
S Voitele
O--rengas
diesel--polttoaineella
sovitusta.
S Voitele
O--rengas
diesel--polttoaineella
sovitusta.
kevyesti
ennen
S Puhdista suodatinlaipan liitospinnat
huolellisesti.
S Kostuta
uuden
polttoainesuodattimen
tiiviste
kevyesti diesel--polttoaineella.
S Kostuta
uuden
polttoainesuodattimen
tiiviste
kevyesti diesel--polttoaineella.
S Ruuvaa
polttoainesuodatin
paikalleen käsin, kunnes tiiviste on
suodatinlaipan päällä.
S Ruuvaa
polttoainesuodatin
paikalleen käsin, kunnes tiiviste on
suodatinlaipan päällä.
S Kiristä
polttoainesuodatin
vielä
yhdellä kolmasosakierroksella.
S Kiristä
polttoainesuodatin
vielä
yhdellä kolmasosakierroksella.
S Ilmaa polttoainejärjestelmä.
S Ilmaa polttoainejärjestelmä.
Polttoainejärjestelmän ilmaaminen
Polttoainejärjestelmän ilmaaminen
S Käytä
polttoainepumpun
käsipumppuvipua
(47),
kunnes
polttoainetta valuu ilmausruuvista
ilman kuplia.
F 26
kevyesti
ennen
S Puhdista suodatinlaipan liitospinnat
huolellisesti.
f
Pysäytä valuva polttoaine ja hävitä se
asianmukaisella tavalla.
45
Hävitä polttoainesuodatin ja polttoaine
asianmukaisella tavalla.
S Ruuvaa polttoainesuodatin ja uusi
O--rengas uuteen säiliöön.
S Avaa ilmausruuvi (46).
A
S Irrota
polttoainesuodatin
(45)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
Pysäytä valuva polttoaine ja hävitä se
asianmukaisella tavalla.
S Avaa ilmausruuvi (46).
46
S Käytä
polttoainepumpun
käsipumppuvipua
(47),
kunnes
polttoainetta valuu ilmausruuvista
ilman kuplia.
S Kiristä ilmausruuvi.
S Kiristä ilmausruuvi.
S Pidä
virta/käynnistyskytkintä
I-- asennossa n. 10 sekunnin ajan.
S Pidä
virta/käynnistyskytkintä
I-- asennossa n. 10 sekunnin ajan.
S Odota 10 sekuntia.
S Odota 10 sekuntia.
S Toista menettely, kunnes moottori
käynnistyy.
S Toista menettely, kunnes moottori
käynnistyy.
Tarkista
polttoainesuodattimen,
ylivuotoventtiilin
ja
polttoaineen--ruiskupumpun suuttimen
ruuvien mahdolliset vuodot.
Tarkista
polttoainesuodattimen,
ylivuotoventtiilin
ja
polttoaineen--ruiskupumpun suuttimen
ruuvien mahdolliset vuodot.
47
A
Jos moottori ei käynnisty tai sammuu
uudelleen lyhyen ajan kuluttua, ilmaa
moottori uudelleen.
1203.SF
F 26
46
47
Jos moottori ei käynnisty tai sammuu
uudelleen lyhyen ajan kuluttua, ilmaa
moottori uudelleen.
1203.SF
11.6 Moottorin huoltaminen
TFG 40-- 50 CS
11.6 Moottorin huoltaminen
TFG 40-- 50 CS
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihtaminen
f
f
f
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihtaminen
48
Vaihda moottoriöljy vain moottorin
ollessa lämmin ja trukin ollessa
vaakatasossa pysäköitynä. Moottoriöljy
ja öljynsuodatin on vaihdettava aina
samalla kertaa.
Vaihda moottoriöljy vain moottorin
ollessa lämmin ja trukin ollessa
vaakatasossa pysäköitynä. Moottoriöljy
ja öljynsuodatin on vaihdettava aina
samalla kertaa.
Moottoriöljyn tyhjentäminen
Moottoriöljyn tyhjentäminen
S Irrota korkki (48).
S Irrota korkki (48).
S Puhdista öljyn tyhjennysruuvi (49) ja
tyhjennysreikää ympäröivä alue
huolellisesti.
S Puhdista öljyn tyhjennysruuvi (49) ja
tyhjennysreikää ympäröivä alue
huolellisesti.
S Irrota öljyn tyhjennysruuvi ja tyhjennä
öljy sopivaan säiliöön.
S Irrota öljyn tyhjennysruuvi ja tyhjennä
öljy sopivaan säiliöön.
Kuuma
öljy
palovammoja.
saattaa
aiheuttaa
49
S Korvaa öljyn tyhjennysruuvi uudella
tiivisteellä.
f
Hävitä jäteöljy asianmukaisella tavalla
Öljynsuodattimen vaihtaminen
S Vapauta
öljynsuodatin
(50)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
f
Kokoa kaikki jäteöljy talteen. Hävitä öljy
ja
öljynsuodatin
asianmukaisella
tavalla.
S Puhdista
öljynsuodatinlaipan
tiivistyspinnat huolellisesti.
S Rasvaa uusi öljynsuodattimen tiiviste
kevyesti uudella moottoriöljyllä.
f
Kuuma
öljy
palovammoja.
saattaa
aiheuttaa
Hävitä jäteöljy asianmukaisella tavalla
Öljynsuodattimen vaihtaminen
S Vapauta
öljynsuodatin
(50)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
Kokoa kaikki jäteöljy talteen. Hävitä öljy
ja
öljynsuodatin
asianmukaisella
tavalla.
S Puhdista
öljynsuodatinlaipan
tiivistyspinnat huolellisesti.
S Rasvaa uusi öljynsuodattimen tiiviste
kevyesti uudella moottoriöljyllä.
50
S Kiristä öljynsuodatin käsin.
S Kiristä öljynsuodatin käsin.
Moottoriöljyn lisääminen
S Kaada aukkoon uutta moottoriöljyä.
Valitse öljy voitelua koskevien
teknisten tietojen mukaisesti (katso
kohtaa 8).
S Kaada aukkoon uutta moottoriöljyä.
Valitse öljy voitelua koskevien
teknisten tietojen mukaisesti (katso
kohtaa 8).
Täyttömäärä: 4,7l
Täyttömäärä: 4,7l
51
S Testaa öljytaso mittatikulla (51).
Lisää tai vähennä öljymäärää
tarvittaessa (katso luku E, kohta 3).
S Aseta kansi takaisin.
S Aseta kansi takaisin.
S Aseta mittatikku takaisin.
S Aseta mittatikku takaisin.
1203.SF
49
S Korvaa öljyn tyhjennysruuvi uudella
tiivisteellä.
Moottoriöljyn lisääminen
S Testaa öljytaso mittatikulla (51).
Lisää tai vähennä öljymäärää
tarvittaessa (katso luku E, kohta 3).
48
F 27
1203.SF
50
51
F 27
Tarkkaile
moottoriöljynpaineen
varoitusvaloa (52) öljyn ja suodattimen
vaihtamisen jälkeen koeajon aikana.
Varmista, ettei öljyn tyhjennysruuvissa
ja suodattimessa esiinny vuotoja.
Sytytystulppien vaihtaminen
Sytytystulppien vaihtaminen
S Irrota sytytystulppien liitin (53).
S Irrota sytytystulppien liitin (53).
S Puhdista
sylinterin
sytytystulppia
ympäröivä
huolellisesti.
pään
alue
S Puhdista
sylinterin
sytytystulppia
ympäröivä
huolellisesti.
53
S Ruuvaa sytytystulpat irti.
53
S Ruuvaa sytytystulpat irti.
S Tarkista uusien tulppien kärkiväli
rakotulkilla. Säädä tarvittaessa.
Nimellisarvo: 1,6 mm
Nimellisarvo: 1,6 mm
kaltaisia
Käytä vain alkuperäisen
sytytystulppia.
kaltaisia
S Ruuvaa sytytystulpat paikoilleen
käsin
ja
kiristä
ne
vääntömomenttilukemaan 20 Nm.
S Ruuvaa sytytystulpat paikoilleen
käsin
ja
kiristä
ne
vääntömomenttilukemaan 20 Nm.
Testaa V-- hihnan kireys
Testaa V-- hihnan kireys
V--hihnan pitää kireänä automaattinen
hihnankiristysyksikkö (54). Hihnan
kireyttä ei tarvitse säätää käsin.
V--hihnan pitää kireänä automaattinen
hihnankiristysyksikkö (54). Hihnan
kireyttä ei tarvitse säätää käsin.
Jos
kiinnityskohdistin
(55)
on
ohjemerkin ulkopuolella, asenna uusi
hihna.
V--hihnan
oikea
kulkureitti
on
äärimmäisen tärkeä. Hihnat saa vaihtaa
vain koulutettu henkilökunta.
55
Jos
kiinnityskohdistin
(55)
on
ohjemerkin ulkopuolella, asenna uusi
hihna.
9
54
52
pään
alue
S Tarkista uusien tulppien kärkiväli
rakotulkilla. Säädä tarvittaessa.
Käytä vain alkuperäisen
sytytystulppia.
F 28
Tarkkaile
moottoriöljynpaineen
varoitusvaloa (52) öljyn ja suodattimen
vaihtamisen jälkeen koeajon aikana.
Varmista, ettei öljyn tyhjennysruuvissa
ja suodattimessa esiinny vuotoja.
52
V--hihnan
oikea
kulkureitti
on
äärimmäisen tärkeä. Hihnat saa vaihtaa
vain koulutettu henkilökunta.
10
1203.SF
F 28
55
9
54
10
1203.SF
11.7 Moottorin huoltaminen
DFG 40-- 50 CS
f
f
f
11.7 Moottorin huoltaminen
DFG 40-- 50 CS
56
56
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihtaminen
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihtaminen
Vaihda moottoriöljy vain moottorin
ollessa lämmin ja trukin ollessa
vaakatasossa pysäköitynä. Moottoriöljy
ja öljynsuodatin on vaihdettava aina
samalla kertaa.
Vaihda moottoriöljy vain moottorin
ollessa lämmin ja trukin ollessa
vaakatasossa pysäköitynä. Moottoriöljy
ja öljynsuodatin on vaihdettava aina
samalla kertaa.
Moottoriöljyn tyhjentäminen
Moottoriöljyn tyhjentäminen
S Irrota korkki (56).
S Irrota korkki (56).
S Puhdista öljyn tyhjennysruuvi (57) ja
tyhjennysreikää ympäröivä alue
huolellisesti.
S Puhdista öljyn tyhjennysruuvi (57) ja
tyhjennysreikää ympäröivä alue
huolellisesti.
S Irrota öljyn tyhjennysruuvi ja tyhjennä
öljy sopivaan säiliöön.
S Irrota öljyn tyhjennysruuvi ja tyhjennä
öljy sopivaan säiliöön.
Kuuma
öljy
palovammoja.
saattaa
f
aiheuttaa
S Korvaa öljyn tyhjennysruuvi uudella
tiivisteellä.
f
Hävitä jäteöljy asianmukaisella tavalla.
57
Kuuma
öljy
palovammoja.
saattaa
aiheuttaa
S Korvaa öljyn tyhjennysruuvi uudella
tiivisteellä.
Hävitä jäteöljy asianmukaisella tavalla.
57
Öljynsuodattimen vaihtaminen
Öljynsuodattimen vaihtaminen
S Vapauta
öljynsuodatin
(58)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
S Vapauta
öljynsuodatin
(58)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
Kokoa kaikki jäteöljy talteen. Hävitä öljy
ja
öljynsuodatin
asianmukaisella
tavalla.
f
58
Kokoa kaikki jäteöljy talteen. Hävitä öljy
ja
öljynsuodatin
asianmukaisella
tavalla.
S Puhdista
öljynsuodatinlaipan
tiivistyspinnat huolellisesti.
S Puhdista
öljynsuodatinlaipan
tiivistyspinnat huolellisesti.
S Rasvaa uusi öljynsuodattimen tiiviste
kevyesti uudella moottoriöljyllä.
S Rasvaa uusi öljynsuodattimen tiiviste
kevyesti uudella moottoriöljyllä.
S Kiristä öljynsuodatin käsin.
S Kiristä öljynsuodatin käsin.
1203.SF
F 29
1203.SF
58
F 29
Moottoriöljyn lisääminen
Moottoriöljyn lisääminen
S Kaada
aukkoon
(56)
uutta
moottoriöljyä. Valitse öljy voitelua
koskevien
teknisten
tietojen
mukaisesti (katso kohtaa 8).
S Kaada
aukkoon
(56)
uutta
moottoriöljyä. Valitse öljy voitelua
koskevien
teknisten
tietojen
mukaisesti (katso kohtaa 8).
59
Täyttömäärä: 6,9l
Täyttömäärä: 6,9l
S Testaa öljytaso mittatikulla (59).
Lisää tai vähennä öljymäärää
tarvittaessa (katso luku E, kohta 3).
S Testaa öljytaso mittatikulla (59).
Lisää tai vähennä öljymäärää
tarvittaessa (katso luku E, kohta 3).
S Aseta kansi takaisin.
S Aseta kansi takaisin.
S Aseta mittatikku takaisin.
S Aseta mittatikku takaisin.
Tarkkaile
moottoriöljynpaineen
varoitusvaloa (60) öljyn ja suodattimen
vaihtamisen jälkeen koeajon aikana.
Varmista, ettei öljyn tyhjennysruuvissa
ja suodattimessa esiinny vuotoja.
59
Tarkkaile
moottoriöljynpaineen
varoitusvaloa (60) öljyn ja suodattimen
vaihtamisen jälkeen koeajon aikana.
Varmista, ettei öljyn tyhjennysruuvissa
ja suodattimessa esiinny vuotoja.
60
Tarkista V-- hihnan kireys
60
Tarkista V-- hihnan kireys
S Paina
V--hihna
tuuletinhihnan
urapyörän
(61)
ja
vaihtovirtageneraattorin (62) väliin
voimalla. Käytä noin 45 N:n voimaa.
45 N
ca. 10 mm
S Paina
V--hihna
tuuletinhihnan
urapyörän
(61)
ja
vaihtovirtageneraattorin (62) väliin
voimalla. Käytä noin 45 N:n voimaa.
61
Hihnan tulisi liikkua n. 10 mm.
45 N
Säädä V-- hihnan kireys
62
Säädä V-- hihnan kireys
65
S Irrota
pultti
(63)
ja
vedä
vaihtovirtageneraattoria
(64)
nuolensuuntaisesti,
kunnes
määritetty kireys saavutetaan.
65
S Irrota
pultti
(63)
ja
vedä
vaihtovirtageneraattoria
(64)
nuolensuuntaisesti,
kunnes
määritetty kireys saavutetaan.
S Kiristä pultti uudelleen.
64
S Testaa hihnan kireys uudelleen,
toista säätöprosessi tarvittaessa.
64
S Testaa hihnan kireys uudelleen,
toista säätöprosessi tarvittaessa.
63
F 30
61
Hihnan tulisi liikkua n. 10 mm.
62
S Kiristä pultti uudelleen.
ca. 10 mm
63
1203.SF
F 30
1203.SF
f
f
A
Polttoainesuodattimen vaihtaminen
Polttoainesuodattimen vaihtaminen
S Tyhjennä polttoaine suodattimesta
sopivaan säiliöön.
S Tyhjennä polttoaine suodattimesta
sopivaan säiliöön.
S Irrota
polttoainesuodatin
(65)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
S Irrota
polttoainesuodatin
(65)
suodatinavaimella ja ruuvaa se irti
käsin.
65
f
Hävitä polttoainesuodatin ja polttoaine
asianmukaisella tavalla.
S Ruuvaa polttoainesuodatin ja uusi
O--rengas uuteen säiliöön.
S Ruuvaa polttoainesuodatin ja uusi
O--rengas uuteen säiliöön.
S Voitele
O--rengas
diesel--polttoaineella
sovitusta.
S Voitele
O--rengas
diesel--polttoaineella
sovitusta.
kevyesti
ennen
kevyesti
ennen
S Puhdista suodatinlaipan liitospinnat
huolellisesti.
S Puhdista suodatinlaipan liitospinnat
huolellisesti.
S Kostuta
uuden
polttoainesuodattimen
tiiviste
kevyesti diesel--polttoaineella.
S Kostuta
uuden
polttoainesuodattimen
tiiviste
kevyesti diesel--polttoaineella.
S Ruuvaa
polttoainesuodatin
paikalleen käsin, kunnes tiiviste on
suodatinlaipan päällä.
S Ruuvaa
polttoainesuodatin
paikalleen käsin, kunnes tiiviste on
suodatinlaipan päällä.
S Kiristä
polttoainesuodatin
vielä
yhdellä kolmasosakierroksella.
S Kiristä
polttoainesuodatin
vielä
yhdellä kolmasosakierroksella.
S Ilmaa polttoainejärjestelmä.
S Ilmaa polttoainejärjestelmä.
Polttoainejärjestelmän ilmaaminen
Polttoainejärjestelmän ilmaaminen
f
66
Pysäytä valuva polttoaine ja hävitä se
asianmukaisella tavalla.
S Avaa ilmausruuvi (66).
S Käytä
polttoainepumpun
käsipumppuvipua
(67),
kunnes
polttoainetta valuu ilmausruuvista
ilman kuplia.
S Käytä
polttoainepumpun
käsipumppuvipua
(67),
kunnes
polttoainetta valuu ilmausruuvista
ilman kuplia.
S Kiristä ilmausruuvi.
S Kiristä ilmausruuvi.
S Pidä
virta/käynnistyskytkintä
I-- asennossa n. 10 sekunnin ajan.
S Pidä
virta/käynnistyskytkintä
I-- asennossa n. 10 sekunnin ajan.
S Odota 10 sekuntia.
S Odota 10 sekuntia.
S Toista menettely, kunnes moottori
käynnistyy.
S Toista menettely, kunnes moottori
käynnistyy.
Tarkista
polttoainesuodattimen,
ylivuotoventtiilin
ja
polttoaineen--ruiskupumpun suuttimen
ruuvien mahdolliset vuodot.
Tarkista
polttoainesuodattimen,
ylivuotoventtiilin
ja
polttoaineen--ruiskupumpun suuttimen
ruuvien mahdolliset vuodot.
1203.SF
A
67
F 31
66
Pysäytä valuva polttoaine ja hävitä se
asianmukaisella tavalla.
S Avaa ilmausruuvi (66).
Jos moottori ei käynnisty tai sammuu
uudelleen lyhyen ajan kuluttua, ilmaa
moottori uudelleen.
65
Hävitä polttoainesuodatin ja polttoaine
asianmukaisella tavalla.
Jos moottori ei käynnisty tai sammuu
uudelleen lyhyen ajan kuluttua, ilmaa
moottori uudelleen.
1203.SF
67
F 31
11.8 Jäähdytysnesteen pitoisuuden tarkastaminen
f
Älä avaa jäähdytysnesteen korkkia moottorin ollessa kuuma.
Kalkkikertymät, ruostevahingot ja jäähdytysnesteen jäätyminen voidaan estää
täyttämällä
jäähdytinjärjestelmä
veden
ja
jäänestoaineen
sekoituksella
(jäänestoaineessa on ruosteelta suojaavia lisäaineita). Samalla kiehumislämpötila
nousee.
S Jos jäätymisenesto ei ole riittävää,
tyhjennä jäähdytysnestesäiliö ja lisää
tarvittava
määrä
jäätymisenestoainetta
paisuntasäiliöön
(68),
kunnes
sekoitussuhde on oikea.
f
11.8 Jäähdytysnesteen pitoisuuden tarkastaminen
f
Kalkkikertymät, ruostevahingot ja jäähdytysnesteen jäätyminen voidaan estää
täyttämällä
jäähdytinjärjestelmä
veden
ja
jäänestoaineen
sekoituksella
(jäänestoaineessa on ruosteelta suojaavia lisäaineita). Samalla kiehumislämpötila
nousee.
S Jos jäätymisenesto ei ole riittävää,
tyhjennä jäähdytysnestesäiliö ja lisää
tarvittava
määrä
jäätymisenestoainetta
paisuntasäiliöön
(68),
kunnes
sekoitussuhde on oikea.
68
68
Käytä käyttöainetaulukon (katso kohtaa
7)
mukaista
jäänestoainetta
ja
ruosteenestoöljyä.
Käytä käyttöainetaulukon (katso kohtaa
7)
mukaista
jäänestoainetta
ja
ruosteenestoöljyä.
Veden/jäätymisenestoaineen suhde ja saavutettava jäätymisenestosuoja ilmenevät
jäätymisenestotiedoista.
Veden/jäätymisenestoaineen suhde ja saavutettava jäätymisenestosuoja ilmenevät
jäätymisenestotiedoista.
Jäähdytysjärjestelmän täyttömäärät:
Jäähdytysjärjestelmän täyttömäärät:
DFG16/20 A:
10,0 l
DFG16/20 A:
10,0 l
TFG 16/20 A:
8,5 l
TFG 16/20 A:
8,5 l
DFG 20--30 B:
10,7 l
DFG 20--30 B:
10,7 l
TFG 20--30 B:
10,7 l
TFG 20--30 B:
10,7 l
DFG 40--50 C:
16,0 l
DFG 40--50 C:
16,0 l
TFG 40--50 C:
16,0 l
TFG 40--50 C:
16,0 l
Jäähdytysjärjestelmän täyttö
Anna moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteiden täyttöä huollossa. Avaa korkki
hitaasti; vaarallisen kuumaa jäähdytysnestettä voi paisua yli jäähdytysjärjestelmän
ollessa vielä paineessa. Älä kaada jäähdytysjärjestelmään liikaa nestettä. Korkissa on
varoventtiili, joka aukeaa ja päästää liian jäähdytysnesteen ulos.
f
Huollossa käyttämäsi jäähdytysnesteen on vastattava alkuperäisnesteen
laatuvaatimuksia (katso kohtaa 7). Liian nopea täyttö tai nesteen kaato koneeseen,
joka ei seiso vaakasuorassa, päästää ilmaa jäähdytysjärjestelmään. Moottori, jonka
jäähdytysjärjestelmässä on ilmaa, kuumenee käytössä liikaa, mikä voi voi aiheuttaa
moottorivaurioita.
F 32
Älä avaa jäähdytysnesteen korkkia moottorin ollessa kuuma.
1203.SF
Jäähdytysjärjestelmän täyttö
Anna moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteiden täyttöä huollossa. Avaa korkki
hitaasti; vaarallisen kuumaa jäähdytysnestettä voi paisua yli jäähdytysjärjestelmän
ollessa vielä paineessa. Älä kaada jäähdytysjärjestelmään liikaa nestettä. Korkissa on
varoventtiili, joka aukeaa ja päästää liian jäähdytysnesteen ulos.
Huollossa käyttämäsi jäähdytysnesteen on vastattava alkuperäisnesteen
laatuvaatimuksia (katso kohtaa 7). Liian nopea täyttö tai nesteen kaato koneeseen,
joka ei seiso vaakasuorassa, päästää ilmaa jäähdytysjärjestelmään. Moottori, jonka
jäähdytysjärjestelmässä on ilmaa, kuumenee käytössä liikaa, mikä voi voi aiheuttaa
moottorivaurioita.
F 32
1203.SF
Varmista, että kone on vaakasuorassa. Avaa tasaussäiliön korkki hitaasti. Kaada
jäähdytysneste hitaasti järjestelmään suppilolla käsikirjassa ilmoitettuun korkeuteen
asti. Suppilo saa aikaan tarvittavan paineen, joka työntää ilman pois
jäähdytysjärjestelmästä. Odota ennen korkin sulkemista, että kaikki ilmakuplat ovat
häipyneet. Käynnistä moottori. Sammuta moottori sen saavutettua käyttölämpötilansa
ja anna sen jäähtyä. Avaa tasaussäiliön korkki hitaasti, ja lisää tarvittaessa nestettä
käsikirjan ohjeiden mukaiseen korkeuteen asti. Laita korkki takaisin paikoilleen.
11.9 Ilmansuodatinkasetin puhdistaminen ja vaihtaminen
Varmista, että kone on vaakasuorassa. Avaa tasaussäiliön korkki hitaasti. Kaada
jäähdytysneste hitaasti järjestelmään suppilolla käsikirjassa ilmoitettuun korkeuteen
asti. Suppilo saa aikaan tarvittavan paineen, joka työntää ilman pois
jäähdytysjärjestelmästä. Odota ennen korkin sulkemista, että kaikki ilmakuplat ovat
häipyneet. Käynnistä moottori. Sammuta moottori sen saavutettua käyttölämpötilansa
ja anna sen jäähtyä. Avaa tasaussäiliön korkki hitaasti, ja lisää tarvittaessa nestettä
käsikirjan ohjeiden mukaiseen korkeuteen asti. Laita korkki takaisin paikoilleen.
11.9 Ilmansuodatinkasetin puhdistaminen ja vaihtaminen
Huolla trukkia ainoastaan moottorin ollessa sammutettuna. Älä käynnistä moottoria,
jos moottorissa ei ole ilmansuodatinkasettia.
Huolla trukkia ainoastaan moottorin ollessa sammutettuna. Älä käynnistä moottoria,
jos moottorissa ei ole ilmansuodatinkasettia.
S Vapauta 2 kiinnityspuristinta (70) ja
irrota pölynkeräysastia (71).
S Vapauta 2 kiinnityspuristinta (70) ja
irrota pölynkeräysastia (71).
S Vedä sisempi (72) ja ulompi (73)
ilmansuodatinkasetti varovasti ulos
suodatinkotelosta (69).
70
69
S Vedä sisempi (72) ja ulompi (73)
ilmansuodatinkasetti varovasti ulos
suodatinkotelosta (69).
S Puhalla ulompaa kasettia (73)
sisäpuolelta ja ulkopuolelta kuivalla
paineilmalla, kunnes pölyä ei enää
tule.
S Puhalla ulompaa kasettia (73)
sisäpuolelta ja ulkopuolelta kuivalla
paineilmalla, kunnes pölyä ei enää
tule.
71
S Pyyhi sisempi kasetti (72) varovasti
nukkaamattomalla kankaalla.
Älä
puhalla
suodatinkoteloon
paineilmalla, vaan pyyhi se kuivalla,
puhtaalla kankaalla.
S Vaihda
vahingoittuneet
nokeutuneet suodatinkasetit.
ja
72
71
S Pyyhi sisempi kasetti (72) varovasti
nukkaamattomalla kankaalla.
Älä
puhalla
suodatinkoteloon
paineilmalla, vaan pyyhi se kuivalla,
puhtaalla kankaalla.
73
S Vaihda
vahingoittuneet
nokeutuneet suodatinkasetit.
ja
S Puhdista
pölynkeräysastia
huolellisesti poistettuasi kumiosan.
S Puhdista
pölynkeräysastia
huolellisesti poistettuasi kumiosan.
S Aseta
ilmasuodatinkasetti
suodatinkoteloon ja kiristä.
S Aseta
ilmasuodatinkasetti
suodatinkoteloon ja kiristä.
Älä vahingoita ilmansuodatinkasettia
asentaessasi sitä.
Älä vahingoita ilmansuodatinkasettia
asentaessasi sitä.
S Sovita pölynkeräysastia paikalleen ja
kiinnitä se 2 kiinnityspuristimella.
S Sovita pölynkeräysastia paikalleen ja
kiinnitä se 2 kiinnityspuristimella.
Joihinkin malleihin on asennettu ainoastaan ulompi ilmansuodatinkasetti (73).
A
11.10 Jarrujärjestelmä
f
70
69
72
73
Joihinkin malleihin on asennettu ainoastaan ulompi ilmansuodatinkasetti (73).
A
11.10 Jarrujärjestelmä
Kaikki jarrujärjestelmän tarkastukset, säädöt, huolto ja korjaukset on annettava
ainoastaan kokeneen teknikon suoritettavaksi.
Kaikki jarrujärjestelmän tarkastukset, säädöt, huolto ja korjaukset on annettava
ainoastaan kokeneen teknikon suoritettavaksi.
Jos jarrujärjestelmään syntyy jokin vika, kysy neuvoa teknikolta.
Jos jarrujärjestelmään syntyy jokin vika, kysy neuvoa teknikolta.
ÄLÄ KULJETA TRUKKIA ENNEN KUIN VIKA ON KORJATTU, MUUSSA
TAPAUKSESSA JARRUJÄRJESTELMÄ VOI VAHINGOITTUA JA JOHTAA
VAARATILANTEESEEN.
1203.SF
F 33
f
ÄLÄ KULJETA TRUKKIA ENNEN KUIN VIKA ON KORJATTU, MUUSSA
TAPAUKSESSA JARRUJÄRJESTELMÄ VOI VAHINGOITTUA JA JOHTAA
VAARATILANTEESEEN.
1203.SF
F 33
11.11 Pyörien vaihtaminen
f
f
11.11 Pyörien vaihtaminen
Älä koskaan irrota pyöräpulttien välissä olevia vanneosan kiinnityspultteja, kun
ilmarenkaiden päällä on kuormaa.
Älä koskaan irrota pyöräpulttien välissä olevia vanneosan kiinnityspultteja, kun
ilmarenkaiden päällä on kuormaa.
S Nosta trukkia ylös tunkilla nostokohdista, kunnes pyörät ovat selvästi irti maasta.
S Nosta trukkia ylös tunkilla nostokohdista, kunnes pyörät ovat selvästi irti maasta.
S Varmista puupaloilla, että trukki pysyy paikoillaan.
S Varmista puupaloilla, että trukki pysyy paikoillaan.
S Koska 40--50 --mallin trukkien maavara on korkea, niitä ei voida nostaa tavallisella
saksinosturilla, vaan pitää käyttää seuraavia menetelmiä:
S Koska 40--50 --mallin trukkien maavara on korkea, niitä ei voida nostaa tavallisella
saksinosturilla, vaan pitää käyttää seuraavia menetelmiä:
S Menetelmä yksi
S Menetelmä yksi
Trukin etuosaa voidaan nostaa
asettamalla pölkyt pylväsosien alle ja
kallistamalla pylväs eteenpäin.
Trukin etuosaa voidaan nostaa
asettamalla pölkyt pylväsosien alle ja
kallistamalla pylväs eteenpäin.
f
Tätä
menetelmää
ei
suositella
tehtäessä
töitä
trukin
hydraulijärjestelmässä ellei runkoa ole
tuettu paremmin.
Tätä
menetelmää
ei
suositella
tehtäessä
töitä
trukin
hydraulijärjestelmässä ellei runkoa ole
tuettu paremmin.
S Menetelmä kaksi
S Menetelmä kaksi
Tätä
menetelmää
suositellaan
käytettäväksi,
kun
trukissa
on
alustalevyt. Nostokohdat:
Tätä
menetelmää
suositellaan
käytettäväksi,
kun
trukissa
on
alustalevyt. Nostokohdat:
S Nostokohta (1) on lokasuojan alla
mahdollisimman lähellä rungon
sivulevyä.
S Nostokohta (1) on lokasuojan alla
mahdollisimman lähellä rungon
sivulevyä.
S Nostokohta (2) on ohjausakselin alla,
trukin keskilinjalla.
S Nostokohta (2) on ohjausakselin alla,
trukin keskilinjalla.
1
F 34
f
2
1203.SF
1
F 34
2
1203.SF
f
f
Katso luvun C kohtaa 1.
S Irrota pyörämutterit.
A
S Irrota pyörät.
C
S Kiinnitä uudet pyörät.
S Irrota pyörämutterit.
A
S Irrota pyörät.
C
S Kiinnitä uudet pyörät.
F
S Kiristä pyörämutterit käsin.
Katso luvun C kohtaa 1.
S Kiristä
pyörämutterit
kuvan
osoittamalla tavalla. Aloita pienellä
vääntömomentilla kohdasta A.
S Kiristä
pyörämutterit
kuvan
osoittamalla tavalla. Aloita pienellä
vääntömomentilla kohdasta A.
S Kiristä
pyörämutterit
samassa
järjestyksessä
määrätyn
vääntömomentin mukaisesti.
S Kiristä
pyörämutterit
samassa
järjestyksessä
määrätyn
vääntömomentin mukaisesti.
E
D
Pyörämutterien vääntömomentit
Vetävät pyörät (AS)
Vetävät pyörät (BS)
Vetävät pyörät (CS)
Takapyörät (AS/BS)
Takapyörät (CS)
Vetävät pyörät (AS)
Vetävät pyörät (BS)
Vetävät pyörät (CS)
Takapyörät (AS/BS)
Takapyörät (CS)
11.12 Hydraulinen järjestelmä
Hydrauliikkaöljyn
vaihtaminen
Hydrauliikkaöljyn
vaihtaminen
suodattimen
S Avaa hydrauliikkaöljyn suodattimen
kansi (74).
74
S Poista hydrauliikkaöljyn suodatin ja
vaihda se.
S Aseta hydrauliikkaöljyn
paikalleen ja sulje kansi.
suodatin
S Aseta hydrauliikkaöljyn
paikalleen ja sulje kansi.
suodatin
Kerää
mahdollinen
hydrauliikkaöljy
talteen.
hydrauliikkaöljy
ja
asianmukaisella tavalla.
valuva
Hävitä
suodatin
Kerää
mahdollinen
hydrauliikkaöljy
talteen.
hydrauliikkaöljy
ja
asianmukaisella tavalla.
valuva
Hävitä
suodatin
f
F 35
1203.SF
B
suodattimen
S Poista hydrauliikkaöljyn suodatin ja
vaihda se.
1203.SF
D
210 Nm
460 Nm
520-- 620 Nm
176 Nm
500-- 520 Nm
11.12 Hydraulinen järjestelmä
f
E
Pyörämutterien vääntömomentit
B
210 Nm
460 Nm
520-- 620 Nm
176 Nm
500-- 520 Nm
S Avaa hydrauliikkaöljyn suodattimen
kansi (74).
F
S Kiristä pyörämutterit käsin.
74
F 35
Hydrauliikkasäiliön tuuletusaukon
vaihtaminen ja puhdistaminen
Hydrauliikkasäiliön tuuletusaukon
vaihtaminen ja puhdistaminen
S Ruuvaa
hydrauliikkasäiliön
tuuletusaukko (75) irti hydraulisesta
öljyntäyttösuuttimesta.
S Ruuvaa
hydrauliikkasäiliön
tuuletusaukko (75) irti hydraulisesta
öljyntäyttösuuttimesta.
S Puhdista
tuuletusaukko.
75
hydrauliikkasäiliön
S Puhdista
tuuletusaukko.
Jos
likaa
ei
voida
poistaa
puhdistamalla,
vaihda
hydrauliikkasäiliön tuuletusaukko.
11.13 Sähköjärjestelmä
Tarkista akun kunto, akkuhapon määrä ja sen tiheys
Akkuhappo on erittäin syövyttävää, joten vältä koskettamasta sitä. Jos akkuhappoa
leviää vaatteille, iholle tai silmiin, huuhtele kosketusalueet välittömästi vedellä. Jos
akkuhappoa leviää silmiin, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Neutraloi roiskunut
akkuhappo välittömästi.
S Tarkista akkukotelon (78) mahdolliset
halkeamat ja akkuvuodot.
S Poista
hapettumiskuona
liitännöistä (76).
f
akun
76
akun
S Rasvaa akun liitännät hapottomalla
rasvalla.
S Testaa happotaso.
S Irrota tulppakorkit (77).
F 36
Akkuhappo on erittäin syövyttävää, joten vältä koskettamasta sitä. Jos akkuhappoa
leviää vaatteille, iholle tai silmiin, huuhtele kosketusalueet välittömästi vedellä. Jos
akkuhappoa leviää silmiin, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Neutraloi roiskunut
akkuhappo välittömästi.
S Poista
hapettumiskuona
liitännöistä (76).
S Testaa happotaso.
Hapon on oltava ylempien ja alempien
merkkien välissä.
A
Tarkista akun kunto, akkuhapon määrä ja sen tiheys
S Tarkista akkukotelon (78) mahdolliset
halkeamat ja akkuvuodot.
76
S Rasvaa akun liitännät hapottomalla
rasvalla.
S Lisää tarvittaessa tislattua
ylempään merkkiin asti.
hydrauliikkasäiliön
Jos
likaa
ei
voida
poistaa
puhdistamalla,
vaihda
hydrauliikkasäiliön tuuletusaukko.
11.13 Sähköjärjestelmä
f
75
77
Hapon on oltava ylempien ja alempien
merkkien välissä.
78
S Irrota tulppakorkit (77).
vettä
S Lisää tarvittaessa tislattua
ylempään merkkiin asti.
77
78
vettä
S Testaa hapon tiheys hydrometrillä.
S Testaa hapon tiheys hydrometrillä.
Asianmukaisesti ladatun akun happotiheys on 1,24 – 1,28 kg/l.
Asianmukaisesti ladatun akun happotiheys on 1,24 – 1,28 kg/l.
S Lataa akku tarvittaessa.
S Lataa akku tarvittaessa.
S Aseta tulppakorkit takaisin paikoilleen.
S Aseta tulppakorkit takaisin paikoilleen.
Vähäistä huoltoa vaativien akkujen happotaso ja tiheys eivät vaadi minkäänlaisia
testaustoimenpiteitä.
1203.SF
A
F 36
Vähäistä huoltoa vaativien akkujen happotaso ja tiheys eivät vaadi minkäänlaisia
testaustoimenpiteitä.
1203.SF
Sulakkeiden tarkastus
Jos sähköjärjestelmään ilmaantuu
vikoja, tarkista moottorin kotelon alla
sijaitsevat sulakkeet.
S Avaa moottorin kotelo ja poista
sulakerasian kansi (79).
85
84
83
82
Sulakkeiden tarkastus
81 80
Jos sähköjärjestelmään ilmaantuu
vikoja, tarkista moottorin kotelon alla
sijaitsevat sulakkeet.
S Avaa moottorin kotelo ja poista
sulakerasian kansi (79).
79
S Tarkasta sulakkeiden kunto ja oikea
jännite sekä vaihda tarvittaessa
uusiin.
85
84
83
82
81 80
79
S Tarkasta sulakkeiden kunto ja oikea
jännite sekä vaihda tarvittaessa
uusiin.
S Asenna kansi.
86
S Asenna kansi.
86
87
91
90
89
87
88
91
F Vakiosulakerasia (Musta)
89
88
F Vakiosulakerasia (Musta)
16-- 30 - mallit
16-- 30 - mallit
Art.
Suojaus
Teho
Art.
Suojaus
Teho
80 (A)
Työvalot
20 A
80 (A)
Työvalot
20 A
81 (B)
Vaihteenvalitsin, hätävalo
10 A
81 (B)
Vaihteenvalitsin, hätävalo
10 A
82 (C)
Ajovalot, Jarruvalot, takavalot
20 A
82 (C)
Ajovalot, Jarruvalot, takavalot
20 A
83 (D)
Tuntilaskin, tietokoneinstrumenttipaneeli
20 A
83 (D)
Tuntilaskin, tietokoneinstrumenttipaneeli
20 A
84 (E)
Äänimerkki, sytytys, takatyövalo
15 A
84 (E)
Äänimerkki, sytytys, takatyövalo
15 A
85 (F)
Kello
15 A
85 (F)
Kello
15 A
40-- 50 - mallit
Art.
1203.SF
90
Suojaus:
40-- 50 - mallit
Nimellisvirta
Art.
Suojaus:
Nimellisvirta
80 (A)
Työvalot S2 ja S3, takatyövalo
15 A
80 (A)
Työvalot S2 ja S3, takatyövalo
15 A
81 (B)
Vaihteisto, peruutusvalo, peruutuksen varoitusääni,
vilkkuvalo
10 A
81 (B)
Vaihteisto, peruutusvalo, peruutuksen varoitusääni,
vilkkuvalo
10 A
82 (C)
B--sarjan valot, jarruvalot (rele), vaihteiston lukitus
15 A
82 (C)
B--sarjan valot, jarruvalot (rele), vaihteiston lukitus
15 A
83 (D)
Käynnistinmoottorin ohjausrele (vaihde N--asennossa),
tietokonesyöttö, kojelautasyöttö
10 A
83 (D)
Käynnistinmoottorin ohjausrele (vaihde N--asennossa),
tietokonesyöttö, kojelautasyöttö
10 A
84 (E)
Polttoainesolenoidi, äänimerkki
10 A
84 (E)
Polttoainesolenoidi, äänimerkki
10 A
85 (F)
Kello (kojetaulu)
10 A
85 (F)
Kello (kojetaulu)
10 A
F 37
1203.SF
F 37
f Valinnaisten
lisävarusteiden
tieliikennemääräykset
sulakerasia
(Punainen)
-
saksalaiset
f Valinnaisten
lisävarusteiden
tieliikennemääräykset
16-- 30 - mallit
Art.
(Punainen)
-
saksalaiset
16-- 30 - mallit
Suojaus
Teho
Art.
Suojaus
Teho
86 (A)
Vilkut
15 A
86 (A)
Vilkut
15 A
87 (B)
Pääsulake, sulake D & E, valinnainen valonheitin takana
& hätävalot
15 A
87 (B)
Pääsulake, sulake D & E, valinnainen valonheitin takana
& hätävalot
15 A
88 (C)
Ajovalot
15 A
88 (C)
Ajovalot
15 A
89 (D)
Etusivuvalo ja oikea takavalo
5A
89 (D)
Etusivuvalo ja oikea takavalo
5A
90 (E)
Etusivuvalo ja vasen takavalo
5A
90 (E)
Etusivuvalo ja vasen takavalo
5A
91 (F)
Jarruvalot
5A
91 (F)
Jarruvalot
5A
40-- 50 - mallit
Art.
F 38
sulakerasia
Suojaus:
40-- 50 - mallit
Nimellisvirta
Art.
86 (A)
Suuntavilkut, ajovalojen rele
15 A
86 (A)
Suuntavilkut, ajovalojen rele
15 A
Suojaus:
Nimellisvirta
87 (B)
Varoitusvalo, sivuvalot (master), relevalot
15 A
87 (B)
Varoitusvalo, sivuvalot (master), relevalot
15 A
88 (C)
Ajovalot
15 A
88 (C)
Ajovalot
15 A
89 (D)
Etu-- ja takavalot oikea
5A
89 (D)
Etu-- ja takavalot oikea
5A
90 (E)
Etu-- ja takavalot oikea vasen
10 A
90 (E)
Etu-- ja takavalot oikea vasen
10 A
91 (F)
Jarruvalot
5A
91 (F)
Jarruvalot
5A
1203.SF
F 38
1203.SF
f Valinnaisten lisävarusteiden
sulakerasia 3 (Vihreä) - vain ohjaamo
97
96
95
94
93
f Valinnaisten lisävarusteiden
sulakerasia 3 (Vihreä) - vain ohjaamo
92
16-- 30 - mallit
Art.
Suojaus
Teho
Art.
95
94
93
92
92 (A)
Ohjaamon lämmitin
15 A
93 (B)
Etutuulilasinpyyhin
15 A
94 (C)
Takatuulilasinpyyhin
95 (D)
Suojaus
Teho
92 (A)
Ohjaamon lämmitin
15 A
93 (B)
Etutuulilasinpyyhin
15 A
15 A
94 (C)
Takatuulilasinpyyhin
15 A
Takalasin pesin
5A
95 (D)
Takalasin pesin
5A
96 (E)
Kattolasinpyyhin & --pesin
5A
96 (E)
Kattolasinpyyhin & --pesin
5A
97 (F)
Tuulilasin lämmitin
5A
97 (F)
Tuulilasin lämmitin
5A
Art.
40-- 50 - mallit
Suojaus:
Nimellisvirta
Art.
Suojaus:
Nimellisvirta
92 (A)
Ohjaamon lämmityslaite
10 A
92 (A)
Ohjaamon lämmityslaite
10 A
93 (B)
Etupyyhkimen moottori
10 A
93 (B)
Etupyyhkimen moottori
10 A
94 (C)
Tuulilasin pesu, istuinlämmitys
15 A
94 (C)
Tuulilasin pesu, istuinlämmitys
15 A
95 (D)
Takalasin lämmitys
10 A
95 (D)
Takalasin lämmitys
10 A
96 (E)
Takapyyhkimen moottori
10 A
96 (E)
Takapyyhkimen moottori
10 A
97 (F)
Sisävalo
10 A
97 (F)
Sisävalo
10 A
40-- 50 Models - In line Fuse
Pos.
Sijaitsee etupeiton alla lähellä seisontajarrukytkintä
40-- 50 Models - In line Fuse
Suojaus:
Äänimerkki (seisontajarru
ei päällä)
Nimellisvirta
Pos.
50A
Sijaitsee etupeiton alla lähellä seisontajarrukytkintä
A
Trukin sähkökaavio sisältyy varaosaluetteloon ja korjauskäsikirjaan.
11.14 Kytkinlaitteet ja hallintapotentiometrit
Suojaus:
Äänimerkki (seisontajarru
ei päällä)
Nimellisvirta
50A
Trukin sähkökaavio sisältyy varaosaluetteloon ja korjauskäsikirjaan.
11.14 Kytkinlaitteet ja hallintapotentiometrit
Kytkinlaitteiston ja hallintapotentiometrien asennus ja kalibrointi on annettava
ammattitaitoisen teknikon suoritettavaksi. Mikäli näitä tehtäviä ei suoriteta
ammattitaidolla, ajoneuvon toiminta saattaa heikentyä tai ääritapauksissa muodostua
jopa vaaralliseksi.
1203.SF
96
16-- 30 - mallit
40-- 50 - mallit
A
97
F 39
Kytkinlaitteiston ja hallintapotentiometrien asennus ja kalibrointi on annettava
ammattitaitoisen teknikon suoritettavaksi. Mikäli näitä tehtäviä ei suoriteta
ammattitaidolla, ajoneuvon toiminta saattaa heikentyä tai ääritapauksissa muodostua
jopa vaaralliseksi.
1203.SF
F 39
12
Pakokaasujärjestelmä
12
Pakokaasujärjestelmä pitää tarkastaa aika ajoittain päästöjen varalta. Musta tai
sininen pakokaasu on merkki saastuttavista päästöistä ja tällöin on pyydettävä
asiantuntijan apua.
13
F 40
Käytöstä poisto
Pakokaasujärjestelmä
Pakokaasujärjestelmä pitää tarkastaa aika ajoittain päästöjen varalta. Musta tai
sininen pakokaasu on merkki saastuttavista päästöistä ja tällöin on pyydettävä
asiantuntijan apua.
13
Käytöstä poisto
Trukin käytöstäpoistotoimenpiteet voi suorittaa ainoastaan trukin valmistaja tai
tehtävään koulutettu valmistajan edustaja.
Trukin käytöstäpoistotoimenpiteet voi suorittaa ainoastaan trukin valmistaja tai
tehtävään koulutettu valmistajan edustaja.
Yleistä
Yleistä
Käytöstäpoistotoimenpiteet suorittaa tehtävään pätevä mekaanikko, joka järjestää
trukin kuljetuskuntoon.
Käytöstäpoistotoimenpiteet suorittaa tehtävään pätevä mekaanikko, joka järjestää
trukin kuljetuskuntoon.
Tarvittavat nostolaitteet
Tarvittavat nostolaitteet
Trukin painon kestävät ketjut ja ketjulukot -- katso trukin paino teknisestä erittelystä.
Trukin painon kestävät ketjut ja ketjulukot -- katso trukin paino teknisestä erittelystä.
Trukin painon kestävä nosturi tai nostolaite -- katso trukin paino teknisestä erittelystä.
Trukin painon kestävä nosturi tai nostolaite -- katso trukin paino teknisestä erittelystä.
Trukin purkaminen
Trukin purkaminen
Trukin purkamisen ja käytöstä poistamisen saa suorittaa ainoastaan tehtävään pätevä
mekaanikko. Alla oleva purkamistoimenpiteiden selostus on tarkoitettu vain tiedoksi:--
Trukin purkamisen ja käytöstä poistamisen saa suorittaa ainoastaan tehtävään pätevä
mekaanikko. Alla oleva purkamistoimenpiteiden selostus on tarkoitettu vain tiedoksi:--
S Tyhjennä trukin dieselöljysäiliö, mikäli tulee kysymykseen.
S Tyhjennä trukin dieselöljysäiliö, mikäli tulee kysymykseen.
S Tyhjennä trukin hydrauliöljysäiliö valuttamalla öljy sopivaan astiaan.
S Tyhjennä trukin hydrauliöljysäiliö valuttamalla öljy sopivaan astiaan.
S Poista kaikki nestekaasupullot, mikäli tulee kysymykseen.
S Poista kaikki nestekaasupullot, mikäli tulee kysymykseen.
S Poista kaikki varusteet, esim. valonheittimet yms.
S Poista kaikki varusteet, esim. valonheittimet yms.
S Irrota masto trukista.
S Irrota masto trukista.
S Poista kallistussylinterit trukista.
S Poista kallistussylinterit trukista.
S Kerää trukin osarakenteet pakkauslaatikoihin.
S Kerää trukin osarakenteet pakkauslaatikoihin.
Trukin purkamisen aikana on huolehdittava siitä, että trukin osat suojataan
likaantumiselta:
Trukin purkamisen aikana on huolehdittava siitä, että trukin osat suojataan
likaantumiselta:
S Puhdista kaikki osat, liitokset ja niiden ympäristö ennen purkamista.
S Puhdista kaikki osat, liitokset ja niiden ympäristö ennen purkamista.
S Sulje kaikki avoimet liitokset tulpilla osien purkamisen yhteydessä.
S Sulje kaikki avoimet liitokset tulpilla osien purkamisen yhteydessä.
1203.SF
F 40
1203.SF
14
Tarkastukset
14
Tarkastukset
Yleistä
Yleistä
Turvallisten työ-- ja käyttöolosuhteiden ylläpitämiseksi trukin turvallinen käyttö on
varmistettava. Tästä syystä trukin toimintakuntoa on seurattava tarkastuksin ja testein.
Tarkastusten ja testien järjestäminen ovat käyttäjän vastuulla ja ne on suoritettava
kohdassa “Tarkastajien pätevyyden määrittely” määritettyjen henkilöiden toimesta.
Turvallisten työ-- ja käyttöolosuhteiden ylläpitämiseksi trukin turvallinen käyttö on
varmistettava. Tästä syystä trukin toimintakuntoa on seurattava tarkastuksin ja testein.
Tarkastusten ja testien järjestäminen ovat käyttäjän vastuulla ja ne on suoritettava
kohdassa “Tarkastajien pätevyyden määrittely” määritettyjen henkilöiden toimesta.
Todisteet suoritetuista testeistä on kirjattava trukin ajopäiväkirjaan.
Todisteet suoritetuista testeistä on kirjattava trukin ajopäiväkirjaan.
Tarkastajan on suoritettava testit objektiivisesti. Liiketoiminnalliset tai hallinnolliset
näkökannat eivät saa vaikuttaa testitodistuksen myöntämiseen.
Tarkastajan on suoritettava testit objektiivisesti. Liiketoiminnalliset tai hallinnolliset
näkökannat eivät saa vaikuttaa testitodistuksen myöntämiseen.
Tarpeelliset säädöt tai korjaukset on suoritettava välittömästi.
Tarpeelliset säädöt tai korjaukset on suoritettava välittömästi.
Tapaturmien ehkäisyä koskevat viralliset määräykset ovat lakisääteisesti sitovia ja
urakoitsijan (ts. trukin kuljettajan) on noudatettava niitä. Määräysten rikkominen
saattaa kuulua sekä siviili-- että rikoslain alaisuuteen.
Tapaturmien ehkäisyä koskevat viralliset määräykset ovat lakisääteisesti sitovia ja
urakoitsijan (ts. trukin kuljettajan) on noudatettava niitä. Määräysten rikkominen
saattaa kuulua sekä siviili-- että rikoslain alaisuuteen.
Tarkastajien pätevyyden määrittely
Tarkastajien pätevyyden määrittely
Perustarkastaja: Henkilö, jolla on riittävästi kokemusta kyseisen trukin käytöstä, jotta
hän pystyy tunnistamaan ilmeiset viat.
Perustarkastaja: Henkilö, jolla on riittävästi kokemusta kyseisen trukin käytöstä, jotta
hän pystyy tunnistamaan ilmeiset viat.
Kokenut teknikko: Henkilö, jolla ammatillisen koulutuksensa ja kokemuksensa
johdosta on riittävät tiedot kyseisestä trukkityypistä ja jolla on riittävät tiedot
kysymykseen tulevista määräyksistä, jotta hän pystyy havaitsemaan, milloin trukin
kunto poikkeaa asianmukaisesta (erityiskoulutuksen saaneet henkilöt).
Kokenut teknikko: Henkilö, jolla ammatillisen koulutuksensa ja kokemuksensa
johdosta on riittävät tiedot kyseisestä trukkityypistä ja jolla on riittävät tiedot
kysymykseen tulevista määräyksistä, jotta hän pystyy havaitsemaan, milloin trukin
kunto poikkeaa asianmukaisesta (erityiskoulutuksen saaneet henkilöt).
Asiantunteva mekaanikko: Mekaanikko, jolla on hyvät tiedot kyseisen trukkityypin
koostumuksesta, rakenteesta ja huollosta sekä kysymykseen tulevista virallisista
määräyksistä ja standardeista, ja joka pystyy määrittelemään trukin turvallisen kunnon
sen turvallisen käytön varmistamiseksi jatkossakin.
Asiantunteva mekaanikko: Mekaanikko, jolla on hyvät tiedot kyseisen trukkityypin
koostumuksesta, rakenteesta ja huollosta sekä kysymykseen tulevista virallisista
määräyksistä ja standardeista, ja joka pystyy määrittelemään trukin turvallisen kunnon
sen turvallisen käytön varmistamiseksi jatkossakin.
Alkutarkastus ja tarkastukset suurempien korjausten tai säätöjen jälkeen
Alkutarkastus ja tarkastukset suurempien korjausten tai säätöjen jälkeen
Uusi tai suurempien korjausten tai osien vaihdon kohteena ollut trukki on tarkastettava
ja testattava, ennen kuin se otetaan käyttöön. Tämä tarkastus, johon sisältyy myös
trukin asiakirjojen tarkastus, koostuu silmämääräisestä tarkastuksesta ja trukin
toimintojen ja tehokkuuden varmistamisesta.
Uusi tai suurempien korjausten tai osien vaihdon kohteena ollut trukki on tarkastettava
ja testattava, ennen kuin se otetaan käyttöön. Tämä tarkastus, johon sisältyy myös
trukin asiakirjojen tarkastus, koostuu silmämääräisestä tarkastuksesta ja trukin
toimintojen ja tehokkuuden varmistamisesta.
Seuraavien toimenpiteiden tulee sisältyä edellä mainittuihin tarkastuksiin:
Seuraavien toimenpiteiden tulee sisältyä edellä mainittuihin tarkastuksiin:
S trukin tunnusnumeroiden sekä kilpien tarkastus;
S trukin tunnusnumeroiden sekä kilpien tarkastus;
S trukin osien ja varusteiden tarkastus mahdollisten vahinkojen, syöpymisen tai minkä
tahansa muiden vikojen havaitsemiseksi;
S trukin osien ja varusteiden tarkastus mahdollisten vahinkojen, syöpymisen tai minkä
tahansa muiden vikojen havaitsemiseksi;
S mekanismien toimintatestit;
S mekanismien toimintatestit;
S turvalaitteiden, välysten, tukosvaarojen yms. tarkastus;
S turvalaitteiden, välysten, tukosvaarojen yms. tarkastus;
S kuormitustesti joko nimelliskapasiteettia tai kansallisen lainsäädännön mukaista
käyttökapasiteettia soveltaen;
S kuormitustesti joko nimelliskapasiteettia tai kansallisen lainsäädännön mukaista
käyttökapasiteettia soveltaen;
S lisälaitteiden tarkastus.
S lisälaitteiden tarkastus.
Tarkastus ennen käyttöä
Tarkastus ennen käyttöä
Perustarkastajan pitää tarkastaa trukki ennen käyttöä. Tämä tarkastus koostuu
yleensä trukin toimintatestistä, silmämääräisestä tarkastuksesta ilmeisten vikojen
havaitsemiseksi ja kaikkien lisälaitteiden tarkastuksesta.
Perustarkastajan pitää tarkastaa trukki ennen käyttöä. Tämä tarkastus koostuu
yleensä trukin toimintatestistä, silmämääräisestä tarkastuksesta ilmeisten vikojen
havaitsemiseksi ja kaikkien lisälaitteiden tarkastuksesta.
1203.SF
F 41
1203.SF
F 41
14.1 Säännöllisin väliajoin ja toimintahäiriöiden tai onnettomuuksien jälkeen
suoritettavat turvatarkastukset (D: Onnettomuuksia ehkäisevä tarkastus BGV D27)
14.1 Säännöllisin väliajoin ja toimintahäiriöiden tai onnettomuuksien jälkeen
suoritettavat turvatarkastukset (D: Onnettomuuksia ehkäisevä tarkastus BGV D27)
Ammattitaitoisen tarkastajan tulee tarkastaa trukki vähintään kerran vuodessa sekä kaikkien
toimintahäiriöiden tai onnettomuuksien jälkeen. Tarkastajan tulee arvioida trukin kunto
puhtaasti sen turvallisuuden kannalta. Yrityksen näkemysten tai taloudellisten olosuhteiden
ei saa antaa vaikuttaa arviointiin. Tarkastajan tulee olla riittävän kokenut ja tietoinen trukilla
työskentelyyn liittyvistä seikoista voidakseen arvioida haarukkatrukin kunnon ja siihen
asennettujen turvalaitteiden tehokkuuden haarukkatrukkien tarkastusta säätävien teknisten
määräysten ja periaatteiden pohjalta.
Ammattitaitoisen tarkastajan tulee tarkastaa trukki vähintään kerran vuodessa sekä kaikkien
toimintahäiriöiden tai onnettomuuksien jälkeen. Tarkastajan tulee arvioida trukin kunto
puhtaasti sen turvallisuuden kannalta. Yrityksen näkemysten tai taloudellisten olosuhteiden
ei saa antaa vaikuttaa arviointiin. Tarkastajan tulee olla riittävän kokenut ja tietoinen trukilla
työskentelyyn liittyvistä seikoista voidakseen arvioida haarukkatrukin kunnon ja siihen
asennettujen turvalaitteiden tehokkuuden haarukkatrukkien tarkastusta säätävien teknisten
määräysten ja periaatteiden pohjalta.
Tarkastuksen pitää koostua haarukkatrukin teknisten ominaisuuksien monipuolisesta
tarkastuksesta onnettomuuksien ehkäisyn varmistamiseksi. Tämän lisäksi on
perusteellisesti tarkastettava, onko haarukkatrukki vioittunut, mahdollisesti
virheellisen käytön tuloksena. Tarkastustulokset on kirjattava tarkastusraporttiin, joka
on säilytettävä ainakin seuraavien kahden tarkastusvälin ajan siten, että sitä voidaan
haluttaessa käyttää.
Tarkastuksen pitää koostua haarukkatrukin teknisten ominaisuuksien monipuolisesta
tarkastuksesta onnettomuuksien ehkäisyn varmistamiseksi. Tämän lisäksi on
perusteellisesti tarkastettava, onko haarukkatrukki vioittunut, mahdollisesti
virheellisen käytön tuloksena. Tarkastustulokset on kirjattava tarkastusraporttiin, joka
on säilytettävä ainakin seuraavien kahden tarkastusvälin ajan siten, että sitä voidaan
haluttaessa käyttää.
Käyttäjän on varmistettava, että kaikki viat korjataan välittömästi.
Käyttäjän on varmistettava, että kaikki viat korjataan välittömästi.
A
A
Valmistaja on perustanut erityisen
turvapalvelun,
jossa
on
erikoiskoulutettua
henkilökuntaa.
Turvatarkastuksen jälkeen trukkiin
kiinnitetään kilpi, joka on näkyvä merkki
siitä, että haarukkatrukki on läpäissyt
turvatarkastuksen.
Seuraavan
turvatarkastuksen vuosi ja kuukausi
näkyvät kilvestä.
Valmistaja on perustanut erityisen
turvapalvelun,
jossa
on
erikoiskoulutettua
henkilökuntaa.
Turvatarkastuksen jälkeen trukkiin
kiinnitetään kilpi, joka on näkyvä merkki
siitä, että haarukkatrukki on läpäissyt
turvatarkastuksen.
Seuraavan
turvatarkastuksen vuosi ja kuukausi
näkyvät kilvestä.
Esimerkki D:
F 42
Esimerkki D:
Tarkastusten tulokset
Tarkastusten tulokset
Tarkastuksia suorittavien henkilöiden on kirjattava säännöllisten tarkastusten tulokset.
Tarkastuksia suorittavien henkilöiden on kirjattava säännöllisten tarkastusten tulokset.
Kokeneiden teknikkojen on laadittava yksityiskohtainen raportti havainnoistaan.
Asiantuntevien mekaanikkojen laatimien raporttien täytyy sisältää mekaanikon
suorittaman tarkastuksen pohjalta tehdyt johtopäätökset.
Kokeneiden teknikkojen on laadittava yksityiskohtainen raportti havainnoistaan.
Asiantuntevien mekaanikkojen laatimien raporttien täytyy sisältää mekaanikon
suorittaman tarkastuksen pohjalta tehdyt johtopäätökset.
Tarkastuksen aikana havaittu mikä tahansa turvallisuutta vaarantava vika, trukin osan
kuluminen tai vioittuminen on korjattava ennen kuin trukki otetaan uudestaan käyttöön.
Tarkastuksen aikana havaittu mikä tahansa turvallisuutta vaarantava vika, trukin osan
kuluminen tai vioittuminen on korjattava ennen kuin trukki otetaan uudestaan käyttöön.
Ennalta ehkäisevät huolto--, voitelu-- ja tarkastustoimenpiteet olisi suoritettava
suositetuin väliajoin. Toimenpiteistä tulisi pitää kirjaa tarpeelliseksi katsotussa määrin
(tai viranomaisten määräysten mukaisesti).
Ennalta ehkäisevät huolto--, voitelu-- ja tarkastustoimenpiteet olisi suoritettava
suositetuin väliajoin. Toimenpiteistä tulisi pitää kirjaa tarpeelliseksi katsotussa määrin
(tai viranomaisten määräysten mukaisesti).
1203.SF
F 42
1203.SF
15
Varastointi
15
Varastointi
Trukkien pitkäaikainen varastointi
Trukkien pitkäaikainen varastointi
Yleistä
Yleistä
Jos trukki tullaan varastoimaan neljäksi viikoksi tai sitä pidemmäksi ajaksi, se pitää
käsitellä suoja--aineilla. Parhaan mahdollisen peiton varmistamiseksi kaikki
suoja--aineet pitää levittää ruiskuttamalla tai painepakkausta käyttäen.
Jos trukki tullaan varastoimaan neljäksi viikoksi tai sitä pidemmäksi ajaksi, se pitää
käsitellä suoja--aineilla. Parhaan mahdollisen peiton varmistamiseksi kaikki
suoja--aineet pitää levittää ruiskuttamalla tai painepakkausta käyttäen.
Ennen suoja--aineen levittämistä on tärkeää varmistaa, että seuraavat valmistelut on
suoritettu:
Ennen suoja--aineen levittämistä on tärkeää varmistaa, että seuraavat valmistelut on
suoritettu:
S Trukin ja lisälaitteiden maalipinnoissa esiintyvät kolhiintumat, naarmut yms. täytyy
ensin korjata maalaamalla.
S Trukin ja lisälaitteiden maalipinnoissa esiintyvät kolhiintumat, naarmut yms. täytyy
ensin korjata maalaamalla.
S Maalaamattomien osien suojattavissa pinnoissa ei saa esiintyä ruostetta,
kalkkisaostumaa, hitsausjätettä, maalia eikä kosteutta.
S Maalaamattomien osien suojattavissa pinnoissa ei saa esiintyä ruostetta,
kalkkisaostumaa, hitsausjätettä, maalia eikä kosteutta.
S Käsiteltävien pintojen tulee olla hyvin esillä, jotta suoja--aineen levitys voidaan
suorittaa mahdollisimman tehokkaasti.
S Käsiteltävien pintojen tulee olla hyvin esillä, jotta suoja--aineen levitys voidaan
suorittaa mahdollisimman tehokkaasti.
Suoja-- aineet
Suoja-- aineet
Suojausluokitus
Suojausluokitus
Eri osat ja alueet on tarpeen suojata eri valmisteilla. Alla on luokiteltu eri valmisteiden
yleiset käyttökohteet.
Luokka A
Varastoinnin tai kuljetuksen aikana jonkin verran liikkumaan tulevien
osien perussuojaus ruostetta vastaan.
Eri osat ja alueet on tarpeen suojata eri valmisteilla. Alla on luokiteltu eri valmisteiden
yleiset käyttökohteet.
Luokka A
Varastoinnin tai kuljetuksen aikana jonkin verran liikkumaan tulevien
osien perussuojaus ruostetta vastaan.
Luokka B
Perussähkölaitteet, liitokset yms.
Luokka B
Perussähkölaitteet, liitokset yms.
Luokka C
Varastoinnin tai kuljetuksen aikana liikkumattomina pysyvien osien ja
pintojen suojaus.
Luokka C
Varastoinnin tai kuljetuksen aikana liikkumattomina pysyvien osien ja
pintojen suojaus.
Suositeltu säilöntäaine
(kemiallinen aineryhmä)
Luokka
Suositeltu säilöntäaine
(kemiallinen aineryhmä)
Luokka
Vahamainen, kalvon muodostava liuotinvapaa voiteluaine, joka
syrjäyttää kosteuden ja toimii voiteluaineena.
A
Vahamainen, kalvon muodostava liuotinvapaa voiteluaine, joka
syrjäyttää kosteuden ja toimii voiteluaineena.
A
Suojaava voiteluainekalvo, joka ei johda sähköä ja toimii myös
pakkaslämpötiloissa.
B
Suojaava voiteluainekalvo, joka ei johda sähköä ja toimii myös
pakkaslämpötiloissa.
B
Liuotinvapaa, veden syrjäyttävä vahamaisen kalvon
muodostava aine. Estää korroosiota.
C
Liuotinvapaa, veden syrjäyttävä vahamaisen kalvon
muodostava aine. Estää korroosiota.
C
Trukkien valmistelu varastointia varten
Trukkien valmistelu varastointia varten
Mastoasennelma
Mastoasennelma
S Laske masto täysin alas.
S Laske masto täysin alas.
S Ruiskuta seuraavat osat luokan A suoja--aineilla:
S Ruiskuta seuraavat osat luokan A suoja--aineilla:
S Ketju, ketjun kiinnittimet, ketjurullat, maston kiinnitystapit, vapaa nostoluisti, esillä
oleva nostosylinterin tanko, maston sisäpuolella oleva rullarata, haarukkatapit.
S Ketju, ketjun kiinnittimet, ketjurullat, maston kiinnitystapit, vapaa nostoluisti, esillä
oleva nostosylinterin tanko, maston sisäpuolella oleva rullarata, haarukkatapit.
1203.SF
F 43
1203.SF
F 43
Ohjausakseliasennelma
Ohjausakseliasennelma
S Ruiskuta seuraavat osat luokan A suoja--aineilla:
S Ruiskuta seuraavat osat luokan A suoja--aineilla:
S Esillä oleva sylinterin tanko, yhdysniveltapit ja laakerit, pyöränmutterit.
S Esillä oleva sylinterin tanko, yhdysniveltapit ja laakerit, pyöränmutterit.
S Varmista, että kaikki rasvanipat on rasvattu hyvin, esim. olkatapit, navat yms. Käytä
rasvapistoolia.
S Varmista, että kaikki rasvanipat on rasvattu hyvin, esim. olkatapit, navat yms. Käytä
rasvapistoolia.
Vetoakseliasennelma
Vetoakseliasennelma
S Varmista, että jarrunippojen päälle on asennettu suojaavat kannet.
S Varmista, että jarrunippojen päälle on asennettu suojaavat kannet.
S Ruiskuta seuraavat osat luokan A suoja--aineilla:
S Ruiskuta seuraavat osat luokan A suoja--aineilla:
S Pysäköintijarrun yhdysvivut, pyöränmutterit, kaikki Keyte--silmukkapääasennelmat,
alustan kallistussylinterit.
S Pysäköintijarrun yhdysvivut, pyöränmutterit, kaikki Keyte--silmukkapääasennelmat,
alustan kallistussylinterit.
Hallintalaitteet ja vivustot
Hallintalaitteet ja vivustot
S Ruiskuta seuraavat osat luokan A suoja--aineilla:
S Ruiskuta seuraavat osat luokan A suoja--aineilla:
S Hydrauliikan hallintaventtiilin käyttövivusto ja akseli, venttiilikarojen esillä olevat
yläosat, vaihteenvaihtovivusto ja kääntöpisteet, jalkajarrun akseli ja vivusto,
kiihdyttimen kääntötappi ja vivusto, pysäytyskaapelin vivusto, jarrukaapelin ja
kiihdyttimen sisäkaapelin esillä oleva pää. Joustavan hallintakaapelin päät.
S Hydrauliikan hallintaventtiilin käyttövivusto ja akseli, venttiilikarojen esillä olevat
yläosat, vaihteenvaihtovivusto ja kääntöpisteet, jalkajarrun akseli ja vivusto,
kiihdyttimen kääntötappi ja vivusto, pysäytyskaapelin vivusto, jarrukaapelin ja
kiihdyttimen sisäkaapelin esillä oleva pää. Joustavan hallintakaapelin päät.
Sähkölaitteet
Sähkölaitteet
S Kytke akku irti ja sivele akun napoihin runsaasti vaseliinia.
S Kytke akku irti ja sivele akun napoihin runsaasti vaseliinia.
S Ruiskuta seuraavat osat luokan B suoja--aineilla:
S Ruiskuta seuraavat osat luokan B suoja--aineilla:
S Kaikki vaihtovirtalaturin
paljaat
metalliosat,
vaihtovirtalaturin
liittimet,
käynnistysmoottorin liittimet, äänimerkin liittimet, tyhjiökytkimen liittimet, konsolin
liittimet ja konepellin alla sijaitsevat liittimet. Mikrokytkimet. Lisäsähkölaitteet, esim.
peruutus-- tai perävalo ja valonheittimet yms. Kaikki liittimet, kojelauta.
S Kaikki vaihtovirtalaturin
paljaat
metalliosat,
vaihtovirtalaturin
liittimet,
käynnistysmoottorin liittimet, äänimerkin liittimet, tyhjiökytkimen liittimet, konsolin
liittimet ja konepellin alla sijaitsevat liittimet. Mikrokytkimet. Lisäsähkölaitteet, esim.
peruutus-- tai perävalo ja valonheittimet yms. Kaikki liittimet, kojelauta.
Istuin ja kojelauta.
Istuin ja kojelauta.
S Ruiskuta istuimen kiskot ja mekanismi luokan A suoja--aineilla.
S Ruiskuta istuimen kiskot ja mekanismi luokan A suoja--aineilla.
S Peitä istuin ja kojelauta muovilla ja sulje teipillä kiinnittäen. Jätä virta--avain esille.
S Peitä istuin ja kojelauta muovilla ja sulje teipillä kiinnittäen. Jätä virta--avain esille.
Pakoputki
Pakoputki
S Korjausmaalaa äänenvaimennin ja pakoputki mustalla, lämmönkestävällä maalilla.
S Korjausmaalaa äänenvaimennin ja pakoputki mustalla, lämmönkestävällä maalilla.
Ohjaamo
Ohjaamo
S Ruiskuta oven salvat, saranat ja oven liukumekanismi luokan A suoja--aineilla.
S Ruiskuta oven salvat, saranat ja oven liukumekanismi luokan A suoja--aineilla.
S Ruiskuta tuulilasinpyyhkimen moottori ja liittimet luokan B suoja--aineilla.
S Ruiskuta tuulilasinpyyhkimen moottori ja liittimet luokan B suoja--aineilla.
Sekalaiset osat
Sekalaiset osat
S Ruiskuta konepellin saranatapit, konepellin salvat ja trukin arvokilpi luokan A
suoja--aineilla.
S Ruiskuta konepellin saranatapit, konepellin salvat ja trukin arvokilpi luokan A
suoja--aineilla.
Renkaat
Renkaat
S Aseta trukki
vioittumisen.
F 44
tukitelineiden
varaan
ehkäistäksesi
renkaiden
paikoittaisen
S Aseta trukki
vioittumisen.
tukitelineiden
varaan
ehkäistäksesi
renkaiden
paikoittaisen
Trukin käyttö pitkän seisontakauden jälkeen
Trukin käyttö pitkän seisontakauden jälkeen
S Poista suojakannet, muovisuojukset yms., mikäli asennettu trukin varastoinnin
yhteydessä.
S Poista suojakannet, muovisuojukset yms., mikäli asennettu trukin varastoinnin
yhteydessä.
S Kuljettajan on varmistettava ennen trukin käynnistämistä, että se on hyvässä
toimintakunnossa.
S Kuljettajan on varmistettava ennen trukin käynnistämistä, että se on hyvässä
toimintakunnossa.
1203.SF
F 44
1203.SF
Trukkien lyhytaikainen varastointi
Trukkien lyhytaikainen varastointi
Lyhytaikainen varastointi kuivissa olosuhteissa ei vaadi mitään erikoistoimenpiteitä.
Moottorin suojaus, kun se ei ole käytössä
Lyhytaikainen varastointi kuivissa olosuhteissa ei vaadi mitään erikoistoimenpiteitä.
Moottorin suojaus, kun se ei ole käytössä
Yleistä
Yleistä
Lyhytaikainen varastointi
Lyhytaikainen varastointi
S Korkeintaan 7 vrk -- suojaustoimenpiteet eivät ole tarpeen.
S Korkeintaan 7 vrk -- suojaustoimenpiteet eivät ole tarpeen.
S Korkeintaan 3 kk -- anna moottorin käydä kerran viikossa, kunnes se saavuttaa
normaalin käyttölämpötilan. Jos moottorin käynnistäminen on mahdotonta, kierrä
kampiakselia käsivoimin vähintään kolme kierrosta.
S Korkeintaan 3 kk -- anna moottorin käydä kerran viikossa, kunnes se saavuttaa
normaalin käyttölämpötilan. Jos moottorin käynnistäminen on mahdotonta, kierrä
kampiakselia käsivoimin vähintään kolme kierrosta.
Pitkäaikainen varastointi
Alla annettujen ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että moottori ei vahingoitu
pitkäaikaisen varastoinnin aikana (kolme kuukautta tai sitä kauemmin kestävä
varastointi). Suorita nämä toimenpiteet välittömästi, kun moottori on siirretty pois
käytöstä. POWERPART--tuotteiden käyttöohjeet on merkitty säiliöihin.
POWERPART--tuotteita tai vastaavia tuotteita saa lähimmältä jälleenmyyjältä.
Pitkäaikainen varastointi
Alla annettujen ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että moottori ei vahingoitu
pitkäaikaisen varastoinnin aikana (kolme kuukautta tai sitä kauemmin kestävä
varastointi). Suorita nämä toimenpiteet välittömästi, kun moottori on siirretty pois
käytöstä. POWERPART--tuotteiden käyttöohjeet on merkitty säiliöihin.
POWERPART--tuotteita tai vastaavia tuotteita saa lähimmältä jälleenmyyjältä.
Ohjeet
S Puhdista moottorin ulkopuoli perusteellisesti.
S Mikäli suojaavaa polttoainetta tullaan käyttämään, tyhjennä polttoainejärjestelmä ja
täytä suojaavalla polttoaineella. Tavallinen polttoaine voidaan muuttaa suojaavaksi
polttoaineeksi lisäämällä siihen POWERPART Lay--Up 1:tä. Jos suojaavaa
polttoainetta ei käytetä, tavallista polttoainetta voidaan jättää järjestelmään, mutta
se täytyy tyhjentää ja heittää pois yhdessä polttoainesuotimen kanssa
varastointijakson päätyttyä.
Ohjeet
S Puhdista moottorin ulkopuoli perusteellisesti.
S Mikäli suojaavaa polttoainetta tullaan käyttämään, tyhjennä polttoainejärjestelmä ja
täytä suojaavalla polttoaineella. Tavallinen polttoaine voidaan muuttaa suojaavaksi
polttoaineeksi lisäämällä siihen POWERPART Lay--Up 1:tä. Jos suojaavaa
polttoainetta ei käytetä, tavallista polttoainetta voidaan jättää järjestelmään, mutta
se täytyy tyhjentää ja heittää pois yhdessä polttoainesuotimen kanssa
varastointijakson päätyttyä.
S Anna moottorin käydä, kunnes se on lämmennyt. Korjaa mahdolliset polttoaine--,
voiteluöljy-- tai ilmavuodot. Pysäytä moottori ja tyhjennä voiteluöljypohja.
S Vaihda voiteluöljysuodinsäiliö uuteen.
S Täytä öljypohja mittatikun täyttä täyttömäärää osoittavan merkin tasolle puhtaalla,
tuoreella voiteluöljyllä tai tarkoitukseen sopivalla suojanesteellä. POWERPART
Lay--Up 2:ta voidaan lisätä voiteluöljyyn ruostumisen ehkäisemiseksi varastoinnin
aikana. Jos suojanestettä käytetään, se täytyy tyhjentää ja tavallista voiteluöljyä on
täytettävä sen tilalle, kun moottori otetaan uudestaan käyttöön.
S Anna moottorin käydä, kunnes se on lämmennyt. Korjaa mahdolliset polttoaine--,
voiteluöljy-- tai ilmavuodot. Pysäytä moottori ja tyhjennä voiteluöljypohja.
S Vaihda voiteluöljysuodinsäiliö uuteen.
S Täytä öljypohja mittatikun täyttä täyttömäärää osoittavan merkin tasolle puhtaalla,
tuoreella voiteluöljyllä tai tarkoitukseen sopivalla suojanesteellä. POWERPART
Lay--Up 2:ta voidaan lisätä voiteluöljyyn ruostumisen ehkäisemiseksi varastoinnin
aikana. Jos suojanestettä käytetään, se täytyy tyhjentää ja tavallista voiteluöljyä on
täytettävä sen tilalle, kun moottori otetaan uudestaan käyttöön.
S Tyhjennä jäähdytysjärjestelmä. Ruostumisen ehkäisemiseksi jäähdytysjärjestelmä
on paras täyttää ruostumisenestoainetta sisältävällä jäähdytysnesteellä. Jos
pakkassuojaus on tarpeen, käytä pakkasnesteseosta. Jos pakkassuojaus ei ole
tarpeen, käytä vettä, johon on lisätty hyväksyttyä ruosteenestoseosta.
S Tyhjennä jäähdytysjärjestelmä. Ruostumisen ehkäisemiseksi jäähdytysjärjestelmä
on paras täyttää ruostumisenestoainetta sisältävällä jäähdytysnesteellä. Jos
pakkassuojaus on tarpeen, käytä pakkasnesteseosta. Jos pakkassuojaus ei ole
tarpeen, käytä vettä, johon on lisätty hyväksyttyä ruosteenestoseosta.
S Anna moottorin käydä lyhyen aikaa, jotta voiteluöljy ja jäähdytysneste ehtivät
kiertää.
S Anna moottorin käydä lyhyen aikaa, jotta voiteluöljy ja jäähdytysneste ehtivät
kiertää.
S Puhdista moottorin huohotinputki ja sulje putken pää.
S Poista sumuttimet ja ruiskuta POWERPART Lay--Up 2:ta kaikkiin sylintereihin. Jos
edellä mainittua ei ole saatavissa, voidaan käyttää puhdasta moottorin voiteluöljyä,
joka suojaa jossain määrin. Ruiskuta kaikkiin kuuteen sylinteriin yhteensä 140 ml
voiteluöljyä siten, että jokaiseen sylinteriin ruiskuttuu yhtä paljon öljyä.
S Puhdista moottorin huohotinputki ja sulje putken pää.
S Poista sumuttimet ja ruiskuta POWERPART Lay--Up 2:ta kaikkiin sylintereihin. Jos
edellä mainittua ei ole saatavissa, voidaan käyttää puhdasta moottorin voiteluöljyä,
joka suojaa jossain määrin. Ruiskuta kaikkiin kuuteen sylinteriin yhteensä 140 ml
voiteluöljyä siten, että jokaiseen sylinteriin ruiskuttuu yhtä paljon öljyä.
S Käännä kampiakselia hitaasti yhden kierroksen verran. Asenna sitten uudet
sumuttimet yhdessä uusien istukkasovituslevyjen kanssa.
S Poista ilmasuodin sekä sen ja imusarjan välillä mahdollisesti oleva putki. Ruiskuta
POWERPART Lay--Up 2:ta imusarjaan. Sulje imusarjan aukko vedenpitävällä
teipillä.
S Käännä kampiakselia hitaasti yhden kierroksen verran. Asenna sitten uudet
sumuttimet yhdessä uusien istukkasovituslevyjen kanssa.
S Poista ilmasuodin sekä sen ja imusarjan välillä mahdollisesti oleva putki. Ruiskuta
POWERPART Lay--Up 2:ta imusarjaan. Sulje imusarjan aukko vedenpitävällä
teipillä.
1203.SF
F 45
1203.SF
F 45
A
S Poista pakoputki. Ruiskuta POWERPART Lay--Up 2:ta pakosarjaan. Sulje
imusarjan aukko vedenpitävällä teipillä.
S Poista pakoputki. Ruiskuta POWERPART Lay--Up 2:ta pakosarjaan. Sulje
imusarjan aukko vedenpitävällä teipillä.
S Poista voiteluöljyn täyttötulppa. Ruiskuta POWERPART Lay--Up
keinuvipuakseliasennelman ympärille. Asenna täyttötulppa takaisin.
S Poista voiteluöljyn täyttötulppa. Ruiskuta POWERPART Lay--Up
keinuvipuakseliasennelman ympärille. Asenna täyttötulppa takaisin.
2:ta
S Irrota akku ja sijoita se turvalliseen varastointipaikkaan täysin ladattuna. Suojaa
akun navat ruostumiselta, ennen kuin se pannaan varastoon. POWERPART
Lay--Up 3 soveltuu akun napojen käsittelyyn.
S Irrota akku ja sijoita se turvalliseen varastointipaikkaan täysin ladattuna. Suojaa
akun navat ruostumiselta, ennen kuin se pannaan varastoon. POWERPART
Lay--Up 3 soveltuu akun napojen käsittelyyn.
S Sulje polttoainesäiliön tai polttoaineen täyttötulpan ilmareikä vedenpitävällä teipillä.
S Sulje polttoainesäiliön tai polttoaineen täyttötulpan ilmareikä vedenpitävällä teipillä.
S Poista tuulettimen hihna ja aseta varastoon.
S Poista tuulettimen hihna ja aseta varastoon.
S Ruiskuta moottori ruostumisen ehkäisemiseksi POWERPART Lay--Up 3:lla. Älä
ruiskuta alueelle, jossa vaihtovirtalaturin jäähdytyspuhallin sijaitsee.
S Ruiskuta moottori ruostumisen ehkäisemiseksi POWERPART Lay--Up 3:lla. Älä
ruiskuta alueelle, jossa vaihtovirtalaturin jäähdytyspuhallin sijaitsee.
Ennen kuin moottori käynnistetään varastoinnin jälkeen, kytke käynnistysmoottori
toimintaan moottorin pysäytyskytkimen ollessa kytkennän katkaisuasennossa ja anna
käynnistysmoottorin käydä, kunnes öljynpaine näkyy öljynpainemittarista tai kunnes
öljyn varoitusvalo sammuu. Jos solenoidipysäytyskytkin on käytössä, se on kytkettävä
pois toiminnasta tämän toimenpiteen ajaksi.
A
S Kiinnitä näkyvälle paikalle moottoriin lappu, johon on merkitty päivämäärä, jolloin
moottorin ruosteenestosuojaus suoritettiin, sekä päivämäärä, jolloin suojaus on
uusittava.
A
F 46
2:ta
Jos moottori tullaan varastoimaan yli yhden vuoden ajaksi, edellä selostetut
toimenpiteet on toistettava aina kahdentoista kuukauden välein.
Ennen kuin moottori käynnistetään varastoinnin jälkeen, kytke käynnistysmoottori
toimintaan moottorin pysäytyskytkimen ollessa kytkennän katkaisuasennossa ja anna
käynnistysmoottorin käydä, kunnes öljynpaine näkyy öljynpainemittarista tai kunnes
öljyn varoitusvalo sammuu. Jos solenoidipysäytyskytkin on käytössä, se on kytkettävä
pois toiminnasta tämän toimenpiteen ajaksi.
S Kiinnitä näkyvälle paikalle moottoriin lappu, johon on merkitty päivämäärä, jolloin
moottorin ruosteenestosuojaus suoritettiin, sekä päivämäärä, jolloin suojaus on
uusittava.
A
Jos moottori tullaan varastoimaan yli yhden vuoden ajaksi, edellä selostetut
toimenpiteet on toistettava aina kahdentoista kuukauden välein.
Koostumus / Powerpart-- tuotteiden kemiallinen ryhmä
Koostumus / Powerpart-- tuotteiden kemiallinen ryhmä
Lay-up 1
Korroosiota estäviä aineita, ionisoimattomia emulsiointiaineita ja
pitkälle jalostettuja mineraaliöljyjä.
Lay-up 1
Korroosiota estäviä aineita, ionisoimattomia emulsiointiaineita ja
pitkälle jalostettuja mineraaliöljyjä.
Lay-up 2
Mineraaliöljyssä olevia korroosiota estäviä aineita. Mineraaliöljy on
voimakkaasti hydrokäsiteltyä raakakiviöljyä, josta on poistettu
moniytimiset aromaattiset hiilivedyt.
Lay-up 2
Mineraaliöljyssä olevia korroosiota estäviä aineita. Mineraaliöljy on
voimakkaasti hydrokäsiteltyä raakakiviöljyä, josta on poistettu
moniytimiset aromaattiset hiilivedyt.
Lay-up 3
Liuotinvapaa, veden syrjäyttävä vahamaisen kalvon muodostava
aine. Estää korroosiota.
Lay-up 3
Liuotinvapaa, veden syrjäyttävä vahamaisen kalvon muodostava
aine. Estää korroosiota.
Trukin käyttöönotto varastoinnin jälkeen
Trukin käyttöönotto varastoinnin jälkeen
S Tarkasta, että kaikki vedenpitävät teipit, eri osien ympärille asetetut peitteet ja
aukkojen tulpat on poistettu.
S Tarkasta, että kaikki vedenpitävät teipit, eri osien ympärille asetetut peitteet ja
aukkojen tulpat on poistettu.
S Jos moottori on ollut käyttämättä tai varastossa yli kuukauden ajan, polttoaineen
ruiskutuspumppu, nopeudensäädin ja turboahdin (mikäli asennettu) täytyy
esikäsitellä puhtaalla moottoriöljyllä. Puhdista sumuttimet suojaavasta öljystä.
S Jos moottori on ollut käyttämättä tai varastossa yli kuukauden ajan, polttoaineen
ruiskutuspumppu, nopeudensäädin ja turboahdin (mikäli asennettu) täytyy
esikäsitellä puhtaalla moottoriöljyllä. Puhdista sumuttimet suojaavasta öljystä.
S Mikäli suojaavaa polttoainetta on käytetty, tyhjennä se pois polttoainejärjestelmästä
ja täytä polttoaineella, jonka oktaaniluku on oikea. Suorita polttoainejärjestelmän
ilmaus.
S Mikäli suojaavaa polttoainetta on käytetty, tyhjennä se pois polttoainejärjestelmästä
ja täytä polttoaineella, jonka oktaaniluku on oikea. Suorita polttoainejärjestelmän
ilmaus.
S nnen trukin käynnistämistä kuljettajan on varmistettava, että se on hyvässä
toimintakunnossa. Kuljettajan on tarkastettava kaikki turvalaitteet niiden oikean
toiminnan varmistamiseksi.
S nnen trukin käynnistämistä kuljettajan on varmistettava, että se on hyvässä
toimintakunnossa. Kuljettajan on tarkastettava kaikki turvalaitteet niiden oikean
toiminnan varmistamiseksi.
1203.SF
F 46
1203.SF
16
Hävittäminen
16
Hävittäminen
Trukin hävittämisen voi suorittaa vain sen valmistaja tai valmistajan kouluttama
edustaja.
Trukin hävittämisen voi suorittaa vain sen valmistaja tai valmistajan kouluttama
edustaja.
Seuraavat varotoimenpiteet on suoritettava, ennen kuin trukki hajotetaan osiin
hävittämistä varten:
Seuraavat varotoimenpiteet on suoritettava, ennen kuin trukki hajotetaan osiin
hävittämistä varten:
S Poista akut trukista, sillä ne saattavat räjähtää.
S Poista akut trukista, sillä ne saattavat räjähtää.
S Valuta dieselöljy tarkoitukseen sopivaan astiaan. Irrota dieselöljysäiliö trukista.
Poista nestekaasupullot, mikäli tulee kysymykseen.
S Valuta dieselöljy tarkoitukseen sopivaan astiaan. Irrota dieselöljysäiliö trukista.
Poista nestekaasupullot, mikäli tulee kysymykseen.
S Valuta hydrauliöljy tarkoitukseen sopivaan astiaan.
S Valuta hydrauliöljy tarkoitukseen sopivaan astiaan.
S Varmista, että tulensammutin on käytettävissä.
S Varmista, että tulensammutin on käytettävissä.
S ÄLÄ polttoleikkaa kiristysvoimien alaisina olevia trukin osia, sillä ne saattavat
sinkoutua irti.
S ÄLÄ polttoleikkaa kiristysvoimien alaisina olevia trukin osia, sillä ne saattavat
sinkoutua irti.
S Tue trukkia polttoleikkauksen aikana.
S Tue trukkia polttoleikkauksen aikana.
S Poista tai sido syrjään hydrauliletkut ja sähkökaapelit alueilta, joihin polttoleikkaus
kohdistetaan.
S Poista tai sido syrjään hydrauliletkut ja sähkökaapelit alueilta, joihin polttoleikkaus
kohdistetaan.
Hävitä jätteet turvallisella ja vastuuntuntoisella
hävittämisestä voidaan saada työsuojelu-- tai
viranomaisten hyväksymältä jätehuoltoyhtiöltä.
Hävitä jätteet turvallisella ja vastuuntuntoisella
hävittämisestä voidaan saada työsuojelu-- tai
viranomaisten hyväksymältä jätehuoltoyhtiöltä.
1203.SF
tavalla. Neuvoja jätteiden
ympäristöviranomaisilta tai
F 47
1203.SF
tavalla. Neuvoja jätteiden
ympäristöviranomaisilta tai
F 47
F 48
1203.SF
F 48
1203.SF
Dieselmoottorin pakokaasusuodattimen liitevihko
Tyyppi STX
1
Johdanto
STX dieselnoen
pakokaasusta.
2
Dieselmoottorin pakokaasusuodattimen liitevihko
Tyyppi STX
1
suodatinyksikkö
poistaa
tehokkaasti
hiukkasmateriaalin
Johdanto
STX dieselnoen
pakokaasusta.
suodatinyksikkö
poistaa
tehokkaasti
hiukkasmateriaalin
Suodatin toimii sulkemalla nokihiukkaset keraamisiin kuitukasetteihin, jotka ovat
ruostumattomasta teräksestä valmistetun sylinterin sisällä.
Suodatin toimii sulkemalla nokihiukkaset keraamisiin kuitukasetteihin, jotka ovat
ruostumattomasta teräksestä valmistetun sylinterin sisällä.
Sisäänrakennettu elektroninen ohjausyksikkö (ECU) tarkkailee noen kerääntymistä
suodatinyksikköön. Ohjausyksikkö näyttää 6--10 käyttötunnin jälkeen hälytysvalon ja
antaa äänimerkin siitä, että suodatin on puhdistettava.
Sisäänrakennettu elektroninen ohjausyksikkö (ECU) tarkkailee noen kerääntymistä
suodatinyksikköön. Ohjausyksikkö näyttää 6--10 käyttötunnin jälkeen hälytysvalon ja
antaa äänimerkin siitä, että suodatin on puhdistettava.
Hälytysvalo on kojelaudassa näkyvä, välkkyvä punainen varoitusvalo. Tämä on
hälytyksen ensimmäinen aste. Hälytyksen ensimmäinen aste merkitsee, että suodatin
on puhdistettava, jos tämä on mahdollista.
Hälytysvalo on kojelaudassa näkyvä, välkkyvä punainen varoitusvalo. Tämä on
hälytyksen ensimmäinen aste. Hälytyksen ensimmäinen aste merkitsee, että suodatin
on puhdistettava, jos tämä on mahdollista.
Hälytyksen toinen aste on hälytysäänimerkki (98 dbA), jota ei saa ohittaa missään
tilanteessa. Tämän hälytystilan sattuessa suodatin on ehdottomasti puhdistettava.
Hälytyksen toinen aste on hälytysäänimerkki (98 dbA), jota ei saa ohittaa missään
tilanteessa. Tämän hälytystilan sattuessa suodatin on ehdottomasti puhdistettava.
Jos suodatinta ei puhdisteta toisen hälytysasteen esiintyessä, kaikki järjestelmää
koskevat takuut raukeavat.
Jos suodatinta ei puhdisteta toisen hälytysasteen esiintyessä, kaikki järjestelmää
koskevat takuut raukeavat.
Puhdistusprosessi
käynnistyy
käyttämällä
seinään
asennettua
puhdistusvirtayksikköä. Tämä yksikkö tuottaa sekä lämpöä, että ilmaa, joita tarvitaan
nokisuodattimen tehokkaaseen puhdistamiseen. Puhdistusprosessi kestää
kokonaisuudessaan enintään 14 minuuttia.
Puhdistusprosessi
käynnistyy
käyttämällä
seinään
asennettua
puhdistusvirtayksikköä. Tämä yksikkö tuottaa sekä lämpöä, että ilmaa, joita tarvitaan
nokisuodattimen tehokkaaseen puhdistamiseen. Puhdistusprosessi kestää
kokonaisuudessaan enintään 14 minuuttia.
STX--nokisuodatin on ainutlaatuinen tuote, sillä se voidaan puhdistaa milloin tahansa.
Näin puhdistaminen voidaan sovittaa trukin käytön kannalta edullisimpaan
ajankohtaan. Suodatin voidaan puhdistaa työvuoron alussa tai lopussa tarpeen
mukaan. Suodatin voi olla puhdistettaessa tyhjä, osittain täynnä tai täynnä.
Suodattimen puhdistaminen useita kertoja peräkkäin EI vahingoita laitetta.
STX--nokisuodatin on ainutlaatuinen tuote, sillä se voidaan puhdistaa milloin tahansa.
Näin puhdistaminen voidaan sovittaa trukin käytön kannalta edullisimpaan
ajankohtaan. Suodatin voidaan puhdistaa työvuoron alussa tai lopussa tarpeen
mukaan. Suodatin voi olla puhdistettaessa tyhjä, osittain täynnä tai täynnä.
Suodattimen puhdistaminen useita kertoja peräkkäin EI vahingoita laitetta.
Puhdistaminen
2
Puhdistaminen
Puhdista suodatin seuraavasti:
Puhdista suodatin seuraavasti:
S Kojelaudan punainen hälytysvalo syttyy, kun moottoria on käytetty 6--10 tuntia
edellisen puhdistamisen jälkeen.
S Kojelaudan punainen hälytysvalo syttyy, kun moottoria on käytetty 6--10 tuntia
edellisen puhdistamisen jälkeen.
S Suorita meneillään oleva työ loppuun, mutta älä viivyttele. Jos PUNAISTA
hälytysvaloa ei huomioida, äänimerkki soi.
S Suorita meneillään oleva työ loppuun, mutta älä viivyttele. Jos PUNAISTA
hälytysvaloa ei huomioida, äänimerkki soi.
S Aja puhdistusvirtayksikköön (RPU).
S Aja puhdistusvirtayksikköön (RPU).
S Pysäköi trukki turvallisesti sopivan
etäisyyden päähän johdinnipusta
(kuva 1) ja irrota virta--avain.
4
S Pysäköi trukki turvallisesti sopivan
etäisyyden päähän johdinnipusta
(kuva 1) ja irrota virta--avain.
3
4
3
2
1
2
1
1
Kuva 1
Kuva 1
1
S Poista
pölykorkki
puhdistusvirtayksikön
ilmaletku. Sulje vivut.
ja
liitä
(RPU)
S Poista
pölykorkki
puhdistusvirtayksikön
ilmaletku. Sulje vivut.
ja
liitä
(RPU)
Kuva 2
Kuva 2
S Yhdistä sähköjohdinniput painamalla
harmaat liittimet tiukasti yhteen.
S Yhdistä sähköjohdinniput painamalla
harmaat liittimet tiukasti yhteen.
S Kytke päävirtakytkin (2 kuva 1)
päälle.
S Kytke päävirtakytkin (2 kuva 1)
päälle.
S Kytke puhdistusvirtayksikön (RPU)
virtakytkin (3 kuva 1) päälle.
S Kytke puhdistusvirtayksikön (RPU)
virtakytkin (3 kuva 1) päälle.
Kuva 3
Kuva 3
S Puhdistusvirtayksikön
vihreä
virtavalo syttyy (4 kuva 1) ja
kojelaudan vihreä valo alkaa vilkkua.
Tämä merkitsee, että STX--yksikkö
on valmis puhdistettavaksi.
S Puhdistusvirtayksikön
vihreä
virtavalo syttyy (4 kuva 1) ja
kojelaudan vihreä valo alkaa vilkkua.
Tämä merkitsee, että STX--yksikkö
on valmis puhdistettavaksi.
S Paina
trukin
käynnistyspainiketta.
S Paina
trukin
käynnistyspainiketta.
kojelaudan
kojelaudan
Kuva 4
Kuva 4
S Puhdistusprosessi alkaa. Se kestää
14 minuuttia.
S Puhdistusprosessi alkaa. Se kestää
14 minuuttia.
S Puhdistusprosessin
aikana
puhdistusvirtayksikön
virta-(“power”) ja puhdistusvalot (“regen”)
syttyvät ja kojelaudan vihreä ja
punainen valo vilkkuvat.
S Puhdistusprosessin
aikana
puhdistusvirtayksikön
virta-(“power”) ja puhdistusvalot (“regen”)
syttyvät ja kojelaudan vihreä ja
punainen valo vilkkuvat.
Kuva 5
2
Kuva 5
2
S Kun puhdistusprosessi on valmis,
vain vihreä kojelaudan valo ja RPU:n
virtavalo palavat.
S Kun puhdistusprosessi on valmis,
vain vihreä kojelaudan valo ja RPU:n
virtavalo palavat.
ÄLÄ
AJA
POIS
PUHDISTUSVIRTAYKSIKÖSTÄ.
ÄLÄ
AJA
POIS
PUHDISTUSVIRTAYKSIKÖSTÄ.
S Käännä
puhdistusvirtayksikön
virtakytkin pois päältä (3 kuva 1).
S Käännä
puhdistusvirtayksikön
virtakytkin pois päältä (3 kuva 1).
S Käännä päävirtakytkin pois päältä (2
kuva 1).
S Käännä päävirtakytkin pois päältä (2
kuva 1).
Kuva 6
S Irrota harmaat virtaliittimet toisistaan.
S Irrota harmaat virtaliittimet toisistaan.
Kuva 7
Kuva 7
S Irrota ilmaletku ja aseta pölykorkki
takaisin.
S Irrota ilmaletku ja aseta pölykorkki
takaisin.
PÖLYKORKIN
ASETTAMINEN
TAKAISIN
ON
ÄÄRIMMÄISEN
TÄRKEÄÄ
STX--NOKISUODATTIMEN
TOIMINNAN KANNALTA..
PÖLYKORKIN
ASETTAMINEN
TAKAISIN
ON
ÄÄRIMMÄISEN
TÄRKEÄÄ
STX--NOKISUODATTIMEN
TOIMINNAN KANNALTA..
S Palauta ilmaletku ja virtajohdinnippu
puhdistusvirtayksikön
(RPU)
telineeseen.
S Trukki on nyt käyttövalmis.
Kuva 8
S Palauta ilmaletku ja virtajohdinnippu
puhdistusvirtayksikön
(RPU)
telineeseen.
S Trukki on nyt käyttövalmis.
3
Kuva 6
3
Kuva 8
4
4