Luovuus ja voimavarat RYHMÄkuntoutus2012

LUOVUUS JA VOIMAVARAT –KUNTOUTUSRYHMÄ neurologisille
potilaille
Kohderyhmä
Nuoret ja aikuiset neurologiset potilaat, joilla on neuropsykologisten tai vuorovaikutuksen häiriöiden
vuoksi tarvetta kehittää omatoimisuutta ja aktiivisuutta arjessa. Kohderyhmään kuuluvat potilaat
tarvitsevat tukea luovaan ilmaisu- ja ongelmanratkaisukyvyn kohentamiseen sekä aktivointia ja
keinoja sosiaaliseen osallistumiseen.
Kurssi soveltuu erityisen hyvin yksilökuntoutuksen jatkoksi tai yksilökuntoutusjaksojen välillä
toteutettavaksi. Edellytyksenä osallistumiselle on omatoimisuus liikkumisessa ja päivittäisissä
toimissa.
Tavoitteet
Ryhmäkuntoutuksessa yhdessä tekemällä ja toiminnallisten menetelmien kautta haetaan
voimavaroja, mitkä edesauttavat parempaa sairastumisen / vammautumisen jälkeistä sosiaalista
vuorovaikutusta ja integroitumista aktiivisempaan arkeen.
Ryhmän tavoitteena on kohentaa
aloitekykyä, joustavuutta ja aktiivisuutta sekä tukea luovaa ajattelua. Ryhmän toiminnallisissa
aktiviteeteissa vahvistetaan sosiaalista itsetuntoa sekä siirretään löytyneitä selviytymiskeinoja osaksi
arkea.
Toteutus
Kuntoutusryhmä toteutetaan moniammatillisesti. Neuropsykologisen kuntoutuksen ja puheterapian
menetelmien ohessa hyödynnetään vaihtelevasti erilaisia luovia menetelmiä. Ryhmässä huomioidaan
jokaisen yksilölliset taidot ja tavoitteet. Ryhmän harjoitukset ovat toiminnallisia ja ne suunnitellaan
aina jokaisen ryhmän tarpeisiin soveltuvaksi.
Ryhmää vetävät moniammatilliseen kuntoutukseen perehtyneet neuropsykologian erikoispsykologi ja
erikoispuheterapeutti yhdessä.
Ryhmäkuntoutuksen määrä: yht. 30 x 45min (kokoontumisia keskimäärin 12)
Hinta: 69 e / 45min (sopimuskausi 2011-2012)
Kurssille on jatkuva haku, kurssit aloitetaan aina ryhmän täyttyessä.
Palvelun toteuttajat:
Elina Vuorinen, PsL
neuropsykologian erikoispsykologi,
psykoterapeutti YET
Neutera p. 0400 773032
[email protected]
Marjaana Raukola-Lindblom, FL
erikoispuheterapeutti, neurologiset häiriöt
Puheklinikka p. 050 3444343
[email protected]
Laskutus:
R-L Erikoispalvelut Oy, PUHEKLINIKKA, Käsityöläiskatu 4a, 20100 Turku p. 050 344 434
Vuorinen / Raukola-Lindblom 2012
www.puheklinikka.net
www.neutera.fi