REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10

Tyhjennä lomake
REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
1
Rekisterinpitäjä
Laatimispäivä
01.04.2014
Nimi
HTA Palvelut
Osoite
Kukkainniementie 1, 42700 KEURUU
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 0405459901 sähköposti: [email protected]
Nimi
2
Yhteyshenki- Heikki Ahonen
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Kukkainniementie 1, 42700 KEURUU
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 0405459901 sähköposti: [email protected]
3
Rekisterin
nimi
Asiakasrekisteri
4
Henkilötietojen käsittelyn Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, asiakassuhteen
tarkoitus
hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin
tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus
kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä HTA Palvelut:lle
5
Rekisterin
tietosisältö
Asiakkaan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista,
niiden toimittamisesta sekä laskutus ja maksutiedot.
6
Säännönmukaiset
tietolähteet
Kertyvät omasta asiakashankinnasta ja toiminnasta asiakkaan kanssa sekä luovutuksina
muilta henkilörekisterinpitäjiltä kuten kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta yrityksiltä joilta
asiakkaita hankitaan
REKISTERISELOSTE
2
7
Henkilötietoja ei luovuteta muille säännönmukaisesti
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset
8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Asiakastiedot säilytetään lukitussa tilassa
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Asiakastiedot säilytetään salasanoilla suojatuissa tietokoneissa, sekä varmuuskopiot
lukitussa tilassa. Käyttöoikeus on asiakastietoihin on rajattu tietosuojavaltuutettuun ja
varatietosuojavaltuutettuun.
Asiakastietoja sisältävät manuaaliset tallenteet sekä ATK:lla käsiteltävät tallenteet
hävitetään asianmukaisesti henkilötietosuojaa vaarantamatta
Tulosta