ICC Tekijät 2013

Kansainvälinen kauppakamari
LIITE 2
Kansainvälinen kauppakamari
Make Trade Simple
Luottamushenkilöt ja asiantuntijat
ICC Suomen valtuuskunta, hallitus ja tilintarkastajat
ICC Suomen vaalivaliokunta
ICC Suomen edustajat kansainvälisissä toimielimissä
ICC Suomen asiantuntijaryhmät
Tekijät 2013
Hallituksen ehdotus 4.12.2012
ICC SUOMI 2013
Kansainvälinen kauppakamari
KANSAINVÄLINEN KAUPPAKAMARI 2013 - VALTUUSKUNTA JA HALLITUS 2013
Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen valtuuskunta 1.1.-31.12.2013
(ICC Finland Council / ICC Finland Delegation)
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Kauppatieteen tohtori, hallituksen jäsen Anne Brunila, Kone Oyj, Sampo Oyj
Toimitusjohtaja Pertti Korhonen, Outotec Oyj
Teollisuusneuvos, hallituksen puheenjohtaja Martin Granholm, Algol Oy
Jäsenet (63 kpl)
Kauppaneuvos, hall.pj. Heimo Aho, SKS Group
Toimitusjohtaja Yrjänä Ahto, Fujitsu Services Oy
Kauppaneuvos Magnus Bargum, Algol Oy
Toimitusjohtaja George Berner, Berner Oy
Johtaja Klaus Cawén, Kone Oyj
Toimitusjohtaja Ann Marie Didrichsen, Trans-Meri Oy
Vuorineuvos, toim.joht. Kim Gran, Nokian Renkaat Oyj
Toimitusjohtaja Hanna Halme, PerkinElmer/Wallac Oy
Toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaara, IBM Oy
Toimitusjohtaja Tauno Heinola, ABB Oy
Toimitusjohtaja Vesa Luhtanen, L-Fashion Group Oy
Toimitusjohtaja Pekka Lundmark, Konecranes Oyj
Toimitusjohtaja Jari Lähteenmäki, Turun kk
Konsernijohtaja Heikki Malinen, Itella Oyj
Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen, Cargotec Marine
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, Energiateollisuus
Pääjohtaja Kuisma Niemelä, SOK
Toimitusjohtaja Juhani Pekkala, Suomen Kaupan Liitto
Toimitusjohtaja Hannu Penttilä, Stockmann Oyj Abp
Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä, Helsingin seudun kk
Johtaja Annikka Hurme, Valio Oy
Toimitusjohtaja Peter Höglund, KWH-yhtymä
Toimitusjohtaja Kari Häyrinen, Finpro
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus
Vuorineuvos, hall.pj Ole Johansson, Outokumpu Oyj
Vuorineuvos, pääjohtaja Kari Jordan, Metsä Group
Toimitusjohtaja Kaius Juuranto, Lejos Oy
Toimitusjohtaja Erkki Järvinen, Tikkurila Oyj
Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, Fiskars Oyj
Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen, Sanoma Oyj
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oyj
Vuorineuvos, hall pj. Jaakko Rauramo, Sanoma Oyj
Toimitusjohtaja Matti Rihko, Raisio Oyj
Toimitusjohtaja Björn Rosengren, Wärtsilä Oyj
Johtaja Juha Salonen, Huhtamäki Oyj
Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, Pohjola Pankki
Toimitusjohtaja Hans Sohlström, Rettig Oy
Toimitusjohtaja Andreas Tallberg, GWS-yhtiöt
Toimitusjohtaja Heikki Takala, Amer Sports Oyj
Vuorineuvos, toim.joht.Sakari Tamminen, Rautaruukki
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, FK
Toimitusjohtaja Henri Kuitunen, Steveco Oy
Toimitusjohtaja Johanna Lamminen, Danske Bank Oy
Varatoimitusjohtaja Jyrki Mäki-Kala, Kemira Oyj
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki, Lemminkäinen Oyj
Toimitusjohtaja Tapio Kuula, Fortum Oyj
Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK
Toimitusjohtaja Matti Kähkönen, Metso Oyj
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, Aktia Pankki Oyj
Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Orion Oyj
Toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry
Toimitusjohtaja Kai Telanne, Alma Media Oyj
Kauppaneuvos Heikki Timonen, Machinery Oy
Konsernijohtaja Jaana Tuominen, Paulig Group
Toimitusjohtaja Jorma Turunen, Teknologiateollisuus
Varatoimitusjohtaja Seija Turunen, Finnlines Oyj
Maajohtaja Juha Vanhainen, StoraEnso Oyj
Hallituksen pj. Timo Vartiainen, Larox Flowsys Oy
Toimitusjohtaja Jukka Viri, Inex Partners Oy
Hallituksen pj. Bengt Westerholm, Beweship Oy
Johtaja Anne Viitala, Pöyry Oyj
Toimitusjohtaja Helena Vänskä, Öljyalan keskusliitto
Toimitusjohtaja Göran Åberg, DB Schenker
ICC SUOMI 2013
3
Kansainvälinen kauppakamari
Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen hallitus 1.1.-31.12.2013
(ICC Finland Board of Director / ICC Finland styrelse)
Puheenjohtaja
Kauppatieteen tohtori, hallituksen jäsen Anne Brunila, Kone Oyj, Sampo Oyj
Varapuheenjohtajat
Toimitusjohtaja Pertti Korhonen, Outotec Oyj
Teollisuusneuvos, hallituksen puheenjohtaja Martin Granholm, Algol Oy
Jäsenet:
Toimitusjohtaja Kjell Forsen, Vaisala Oyj
Varatoimitusjohtaja Casper von Koskull, Nordea
Johtaja Anne Leppälä-Nilsson, Kesko Oyj
Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski, Uponor Oyj
Toimitusjohtaja Jan Lång, Ahlström Oyj
Johtaja Leena Mörttinen, Elinkeinoelämän keskusliitto
Vice President Governmental relations Kaisa Olkkonen, Nokia Oyj
Toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä, Keskuskauppakamari
Asianajaja Carita Wallgren-Lindholm, Lindholm Wallgren Asianajotoimisto Oy
ICC Suomen tilintarkastajat ja varatilintarkastajat 2013
Varsinainen: KHT Sixten Nyman, KPMG Oy ja KHT Jukka Ala-Mello
Varatilintarkastaja: KPMG Oy, KHT-yhteisö
ICC Suomen vaalivaliokunta 2013
Puheenjohtaja: hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen (Orion)
Jäsenet: Kauppaneuvos Magnus Bargum (Algol), johtaja Merja Kamppari (Metso)
Suomen edustajat ICC:n toimielimissä 2013
ICC World Council 2013 – Suomen edustaja:
Varsinainen jäsen: KTT, hallituksen jäsen Anne Brunila, Kone Oyj, Sampo Oyj
Varajäsenet: teollisuusneuvos Martin Granholm ja toimitusjohtaja Pertti Korhonen
ICC World Chambers Federation / General Council 2013
Varsinainen jäsen: toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä, Keskuskauppakamari
ICC International Court of Arbitration 1.7.2012-30.6.2015
Suomen edustaja ICC:n välitystuomioistuimessa:
Asianajaja Carita Wallgren-Lindholm, Lindholm Wallgren Asianajotoimisto Oy
ICC Permanent Heads / Networks of National Committees 2013
Maajohtaja, pääsihteeri Timo Vuori, ICC Suomi
ICC SUOMI 2013
4
Kansainvälinen kauppakamari
SUOMEN EDUSTAJAT ICC:N ASIANTUNTIJA- JA SEURANTARYHMISSÄ 2013




ICC:n kansainväliset asiantuntijaryhmät (ICC Commission) ja niitä seuraavat ICC Suomen kotimaiset seurantaryhmät koostuvat jäsenyritysten ja järjestöjen asiantuntijoista. Kansainvälisiä kokouksia on kaksi kertaa
vuodessa ja niihin osallistuu tapauskohtaisesti muutama kotimaisen seurantaryhmän asiantuntija.
Kotimaiset ICC-seurantaryhmä kokoontuvat tarvittaessa 1 -2 kertaa vuodessa. Seurantaryhmiä voidaan tarvittaessa täydentää vuoden aikana ottaen huomioon jäsenorganisaatioissa tapahtuvat henkilömuutokset.
Oheisena ovat kotimaiset ICC-seurantaryhmät 2013 ja niille nimetyt vastuuhenkilöt, puheenjohtajat (PJ), jotka yhteistyössä Suomen toimiston kanssa sopivat toiminnasta.
Teemakohtaisten seurantaryhmien ohella ICC Suomen toiminnan tueksi kansainvälisen kaupan ja talouden
sekä yritysten kansainvälisen toimintaympäristön haasteiden seuraamiseksi kutsutaan erillinen, laaja-alainen
yritysedustaja verkosto työnimellä ”ICC Corporate Advisory Network”. Ryhmään kutsutaan keskeiset yritysedustajat alla olevista seurantaryhmistä edustaen laajasti eri toimijoita.
KANSAINVÄLINEN KAUPPA JA INVESTOINNIT – TOIMINTAYMPÄRISTÖN SÄÄNTELY
KAUPPA JA INVESTOINNIT – ICC COMMISSION ON TRADE AND INVESTMENT
Johtaja Kari Hietanen, puheenjohtaja
Johtaja Minna Aila,
Johtaja Jukka Heinonen,
Johtaja Esa Hyvärinen,
Johtaja Marko Janhunen,
Johtaja Esa Kaikkonen,
Johtava asiantuntija Simo Karetie,
Johtaja Esa Kaunistola,
Asiantuntija Marja-Liisa Peltola,
Johtaja Jukka Seppälä,
Johtaja Hannu Väänänen,
Johtaja Jorma Westlund,
Wärtsilä Oyj
Outotec Oyj
Cargotec Oyj
Fortum Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Metsä Group
Elinkeinoelämän keskusliitto
Nokia Oyj
Keskuskauppakamari
Metso Oyj
ABB Oy
StoraEnso Oyj
KILPAILUOIKEUS - ICC COMMISSION ON COMPETITION
Toimitusjohtaja Petri Kuoppamäki, puheenjohtaja
Asianajaja Ilkka Aalto-Setälä,
Lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen,
Asianajaja Tuomas Saraste,
Johtaja Erkki Autio,
Johtaja Olli Huotari,
Lakiasiainjohtaja Kaisa Rotkirch
Lakimies Peter Karlsson
Lakiasiainjohtaja Saija Kivinen,
Competition Consulting Europe Ltd
Borenius & Kemppinen Oy
Cargotec Oyj
Hammarström Puhakka Partners Oy
StoraEnso Oyj
Orion Oyj
Amer Sports Oyj
Itella Oyj
Telia Sonera Finland
Lakiasiainjohtaja Sari Koivulehto-Mäkitalo
Raisio Oyj
Lakiasiainjohtaja Mikko Korttila,
Lakimies Hanna Laakso,
Group Counsel Karita Lassila,
Asiantuntija Jukka Lehtonen,
Johtaja Anne Leppälä-Nilsson,
Johtaja Kalle Luoto
Asianajaja Jukka Luostarinen,
Asianajaja Arttu Mentula,
Lakimies Petri Meurman,
Asianajaja Katri Joenpolvi,
Asianajaja Hannu Pokela,
Johtaja Harri Pynnä
Lakimies Markus Remes,
Lakimies Ville Soro,
Lakiasiainjohtaja Susanna Tusa,
Alma Media Oyj
Metsä Group
OSI Systems Group
Elinkeinoelämän keskusliitto
Kesko Oyj
Outokumpu Oyj
Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy
Merilampi Oy
UPM-Kymmene Oyj
Krogerus Oy
Castren & Snellman Oy
Fortum Oyj
Kone Oyj
Huhtamäki Oyj
Nokian Renkaat Oyj
ICC SUOMI 2013
5
Kansainvälinen kauppakamari
Johtava lakimies Anne Vainio
Johtaja Anne Viitala,
Lakimies Martti Virtanen,
Asianajaja Mikael Wahlbeck,
Asianajaja Christian Wik,
Elisa Oyj
Pöyry Oyj
Suomen Kaupan Liitto
Hannes Snellman Oy
Roschier Oy
VEROTUS – ICC COMMISSION ON TAXATION
Johtaja Anna-Liisa Aminoff-Lindblad, puheenjohtaja
Johtaja Terhi Järvikare,
Asiantuntija Virpi Pasanen,
Johtaja Nina Leväjärvi,
Asianajaja Tuomo Kauttu,
Johtaja Olli Korhonen,
Veroasiantuntija Petri Pulkkanen,
Johtaja Mirja Pättikangas,
Asianajaja Outi Raitasuo,
Johtaja Kaj Sajalahti,
Johtaja Reijo Salo
Johtaja Juha Salonen,
Varatuomari Outi Ukkola,
Metsä Group
Keskuskauppakamari
Elinkeinoelämän keskusliitto
Kone Oyj
Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy
Nokia Oyj
Metso Oyj
Nordea
Hannes Snellman Oy
Cargotec Oyj
Fortum,
Huhtamäki Oyj
Deloitte & Touche Oy
TIETOYHTEISKUNTA – ICC COMMISSION ON DIGITAL ECONOMY
Johtaja Kaisa Olkkonen, puheenjohtaja
Asianajaja Jari-Pekka Alho,
Johtaja Tapio Haapanen,
Lakimies Ismo Huhtanen,
Lakiasiainjohtaja Mikko Korttila,
Lakimies Ismo Huhtanen,
Asianajaja, partner Markus Myhrberg
Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä,
Asiantuntija Jari Salo
Johtaja Tero Mustala,
Toimitusjohtaja Reijo Svento,
Johtaja Jyri Terämaa,
Asiantuntija Veijo Turunen,
Johtava lakimies Anne Vainio
Nokia Oyj
Krogerus Oy
Telia Sonera Finland
Sanoma Oyj
Alma Media Oyj
Sanoma Oyj
Lexia Oy
Helsingin seudun kauppakamari
TIEKE ry
NokiaSiemensNetworks
FiCom
Nordea Pankki Oyj
Elinkeinoelämän keskusliitto
Elisa Oyj
TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET – ICC COMMISSION ON INTELLECTUAL PROPERTY
Johtaja Timo Vuorimies, puheenjohtaja
Johtaja Merja Karhapää,
IPR manager Irja Hannimäki
Johtaja, IPR Eeva Hakoranta,
Toimitusjohtaja Jorma Hanski,
Asianajaja Rainer Hilli,
Lakimies Minna Jokela,
Lakiasiainjohtaja Satu Kangas,
Asianajaja J-P Katainen,
Patenttilakimies Klaus Korhonen,
Toimitusjohtaja Jari Kuusisto
Lakimies Teresa Laimio,
Pääsihteeri Marja-Leena Mansala,
Asianajaja Ella Mikkola,
Lakimies Minna Aalto-Setälä,
Toimitusjohtaja Antti Peltonen,
Johtaja Pekka Rantanen,
Lakimies Riikka Roman,
Varatuomari, partner Mikko Räsänen
Asianajaja Pekka Tarkela,
Asianajaja Marja Tommila,
Lakiasiainjohtaja Susanna Tusa,
Wärtsilä Oyj
Sanoma Oyj
Uponor Oyj
Nokia Oyj
Berggren Oy
Roschier Oy
Cargotec Oyj
Viestinnän Keskusliitto
Krogerus Oy
Kemira Oyj
European Touch Ltd
Valio Oy
IPR Center
Bird & Bird Oy
Keskuskauppakamari
Oy Kolster Ab
Kone Oyj
Raisio Oyj
Lexia Oy
Borenius & Kemppinen Oy
Juridia Oy
Nokian Renkaat Oyj
ICC SUOMI 2013
6
Kansainvälinen kauppakamari
Asiantuntija Riikka Tähtivuori,
Asianajaja Alf-Ole Wanamo,
Johtaja Arja Weckman,
Johtaja Jouko Yli-Kauppila
Elinkeinoelämän keskusliitto
HH Partners Oy
Orion Oyj
Metso Oyj
MARKKINOINTI JA MAINONTA – ICC COMMISSION ON MARKETING AND ADVERTISING
Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, puheenjohtaja
Asiantuntija Niina Harjunheimo,
Lakimies Ismo Huhtanen,
Johtaja Jari Klemetti,
Asianajaja Elina Koivumäki,
Päälakimies Pia Kumpulainen,
Varatuomari, partner Markus Myhrberg
Lakimies Paula Paloranta,
Toimitusjohtaja Jari Perko,
Mainostajien Liitto ry
Elinkeinoelämän keskusliitto
Sanoma Oyj
Oy Valitut Palat – Reader´s Digest Ab
Juridia Oy
Sanoma Magazines Finland Oy
Lexia Oy
Keskuskauppakamari / Mainonnan Eettinen Neuvosto
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto
YRITYSVASTUU – ICC COMMISSION ON CORPORATE RESPONSIBILITY AND ANTI-CORRUPTION
Johtaja Jukka Seppälä, puheenjohtaja
Johtaja Minna Aila,
Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen,
Johtaja Sari Sarin,
Johtaja Merja Haverinen,
Ympäristöpäällikkö Mats Hagerström,
Johtaja Toni Hemminki,
Ympäristöjohtaja Juhani Ilmola,
Johtaja Chad Ferntress,
Asiantuntija Tiina Mylly
Johtaja Päivi Makkonen,
Johtaja Tuomas Haikka,
Johtaja Marko Janhunen,
Johtaja Karoliina Loikkanen,
Johtaja Anneli Nikula,
Johtaja Eija Pitkänen,
Johtaja Terhi Koipijärvi
Johtaja Ulla Rehell,
Johtaja Hannu Rintala,
Asiantuntija Tomi Rintanen,
Johtaja Riikka Timonen,
Johtaja Marko Vainikka,
Johtaja Anna Wessman,
Metso Oyj
Outotec Oyj
Elinkeinoelämän keskusliitto
NokiaSiemensNetworks Oyj
Kesko Oyj
Huhtamäki Oyj
Rautaruukki Oyj
SOK
Nokia Oyj
Stockmann Oyj
Metsäliitto
Outokumpu Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Cargotec Oyj
Teollisuuden Voima Oy
Telia Sonera Finland Oyj
Stora Enso Oyj
Fortum Oyj
ABB Oy
Vaisala Oyj
Kemira Oyj
Wärtsilä Oyj
Ahlström Oyj
ICC SUOMI 2013
7
Kansainvälinen kauppakamari
KESTÄVÄ KEHITYS, YMPÄRISTÖ, ENERGIA JA ILMASTO
YMPÄRISTÖ JA ENERGIA - ICC COMMISSION ON ENVIRONMENT AND ENERGY
Johtaja Terhi Koipijärvi, puheenjohtaja
Johtaja Juhani Anhava,
Ympäristöpäällikkö Mats Hägerström,
Johtaja Esa Hyvärinen,
Johtaja Riikka Jouhkio,
Johtaja Kaisa Jungman,
Johtaja Aimo Kastinen,
Johtaja Karoliina Loikkanen,
Johtaja Toni Hemminki,
Asiantuntija Tuuli Mäkelä,
Asiantuntija Mikael Ohlström,
Kehityspäällikkö Ulla Rehell,
Johtaja Riikka Timonen,
Johtaja Markus Terho,
Johtaja Marko Vainikka,
Johtaja Juha Ylimaunu,
Johtaja Saija Äikäs
StoraEnso Oyj
Pöyry Oyj
Huhtamäki Oyj
Fortum Oyj
Metsä Group
Metso Oyj
Kemianteollisuus ry
Cargotec Oyj
Rautaruukki Oyj
Elinkeinoelämän keskusliitto
Elinkeinoelämän keskusliitto
Fortum Oyj
Kemira Oyj
Nokia Oyj
Wärtsilä Oyj
Outokumpu Oyj
Helsingin seudun kauppakamari
ILMASTONMUUTOS JA ENERGIA – KOTIMAINEN VALMISTELU JA - KOORDINAATIORYHMÄ
Johtaja Martti Kätkä, puheenjohtaja
Johtaja Juhani Anhava
Johtaja Esa Hyvärinen,
Ilmastopäällikkö Kari Kankaanpää,
Johtaja Riitta Larnimaa,
Johtaja Pertti Salminen
Johtaja Stefan Sundman,
Toimitusjohtaja Helena Vänskä,
Asiantuntija Tuuli Mäkelä,
Asiantuntija Mikael Ohlström,
Asiantuntija Jouko Rämö
Teknologiateollisuus
Pöyry Oyj
Fortum Oyj
Fortum Oyj
Pohjolan Voima Oy
Energiateollisuus ry
UPM-Kymmene Oyj
Öljyalan keskusliitto
Elinkeinoelämän keskusliitto
Elinkeinoelämän keskusliitto
Bioteollisuus ry
ICC SUOMI 2013
8
Kansainvälinen kauppakamari
KANSAINVÄLISEN KAUPAN KÄYTÄNNÖT JA PALVELUT
ULKOMAANKAUPPA JA SOPIMUKSET – ICC COMMISSION ON COMMERCIAL PRACTICE AND LAW
Lakimies Hannu Parkkola, puheenjohtaja
Lakimies Miika Arola,
Johtaja Erkki Autio,
Lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen,
Asianajaja Hans Bergmann,
Lakiasiainjohtaja Heikki Cantell,
Varatuomari Helena Haapio,
Asianajaja Tuomo Kauttu
Lakiasiainjohtaja Mikko Korttila,
Johtaja Ralf Lindbäck,
Varatuomari Juha Nokkanen,
Asianajaja Jyrki Prusila,
Asianajaja, OTT Lauri Railas,
Johtaja Juhani Ristaniemi, puheenjohtaja
Lakimies Ville Soro,
Asiantuntija Pia Vuoti,
Asianajaja Tom Vapaavuori,
Lakiasiainjohtaja Anne Viitala,
Konecranes Oyj
Metsä Group
Stora Enso Oyj
Cargotec Oyj
Bergmann Oy
Nordic Investment Bank
Lexpert Oy
Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy
Alma Media Oyj
Wärtsilä Services Oy
Kemira Oyj
Roschier Oy
Krogerus Oy
Kone Oyj / EMEA & Asia Pacific
Huhtamäki Oyj
Elinkeinoelämän keskusliitto
Bird & Bird Oy
Pöyry Oyj
ULKOMAANKAUPAN RAHOITUS – ICC COMMISSION ON BANKING TECHNIQUE & PRACTICE
Tuotepäällikkö Kaija Latvala, puheenjohtaja
Asiantuntija Helka Juurmaa,
Johtaja Eija Talvenheimo,
Asiantuntija Ken Nyberg,
Johtaja Jukka Kuusala,
Asiantuntija Petri Ikävalko,
Johtaja Eila Raatikainen,
Asiantuntija Kaarina Backas,
Remburssipäällikkö Sanna Laxén,
Asiantuntija Outi Mikola,
Rahoituspäällikkö Riitta Mustonen,
Danske Bank Oy
Danske Bank Oy
SEB Helsinki
SEB Helsinki
Handelsbanken Helsinki branch
Handelsbanken Helsinki branch
Nordea Pankki Oyj
Nordea Pankki Oyj
Credit Agricole CIB Helsinki
Pohjola Pankki Oy
Aktia Oyj
ULKOMAANKAUPAN LOGISTIIKKA – ICC COMMISSION ON TRANSPORT AND LOGISTICS
Johtaja Erkki Autio, puheenjohtaja
Johtava asiantuntija Kyösti Orre,
Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä,
Toimitusjohtaja Jukka Hölsä,
Kehitysjohtaja Eeva Kokkonen,
Toimitusjohtaja Ilkka Kuusniemi,
Rahtauspäällikkö Heljä Muurinen,
Huolintapäällikkö Kari Nurmela,
Laivauspäällikkö Arja Rönkkö,
Riskienhallintapäällikkö Jan Virtavuori,
Riskienhallintapäällikkö Björn Wörlund,
StoraEnso Oyj
EK / Rahdinantajien neuvottelukunta
Helsingin seudun kauppakamari
UPM-Kymmene Seaways Oy Ltd
Metsä Group
Neptun Juridica
Rautaruukki
Keslog Oy
Inex Partners Oy
Wärtsilä Oyj
Nokia Oyj
RIITOJENRATKAISU – ICC COMMISSION ON ARBITRATION
Asianajaja Petri Taivalkoski, puheenjohtaja
Lakiasiainjohtaja Heikki Cantell,
Asianajaja Marko Hentunen,
Asianajaja Jouko Huhtala,
Asianajaja Gisela Knuts,
Asianajaja Jussi Lehtinen,
Asianajaja Tomas Lindholm,
Asianajaja Pekka Puhakka,
Roschier Oy
Nordic Investment Bank
Castren & Snellman Oy
Castren & Snellman Oy
Roschier Oy
Dittmar & Indrenius Oy
Lindholm Wallgren Asianajotoimisto Oy
Hammarström Puhakka Partners Oy
ICC SUOMI 2013
9
Kansainvälinen kauppakamari
Asianajaja Mika Pakarinen,
Pääsihteeri Paula Paloranta,
Asianajaja Marja Ramm-Schmidt,
Asianajaja Jukka Luostarinen,
Lakimies Olli Sailas,
Asianajaja Mika Savola,
Asianajaja Eva Storkrubb,
Asianajaja Tom Vapaavuori,
Asianajaja Carita Wallgren-Lindholm,
Merilampi Oy
Keskuskauppakamarin välityslautakunta
Juridia Oy
Asianajotoimisto LMR Oy
Andritz Oy
Hannes Snellman Oy
Roschier Oy
Bird & Bird Oy
Lindholm Wallgren Asianajotoimisto Oy
KOTIMAISET ASIANTUNTIJAT JA ASIANTUNTIJARYHMÄT
ICC- YRITYSASIANTUNTIJAYHTEISTYÖ
ICC Suomi kokoaa vuoden 2013 aikana keskeisten jäsenorganisaatioiden ulkomaankaupan menettelyiden asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisista ulkomaankauppaan liittyvistä kauppakäytäntö ja kauppamenettelykysymyksistä sekä ulkomaankaupan
rahoituksen ja maksutapojen haasteista. Ulkomaankaupan sopimusehdot, toimitusehdot, maksutavat ja muut vastaavat kysymykset otetaan esille näissä keskusteluissa.
ICC TRADE FINANCE –VERKOSTO

Vapaamuotoinen yritysasiantuntijaverkosto, joka
o Seuraa kansainvälistä ja kansallista yritysrahoituksen ja maksutapojen kehitystä
o Keskustelee ulkomaankaupan rahoituksen haasteista ja tuotteista
o Keskustelee ulkomaankaupan maksutapoihin liittyvistä käytännöistä
PANKIT – vastuuhenkilöt / edustajat
AKTIA:
Riitta Mustonen
SEB:
Eija Talvenheimo
DANSKE BANK:
Kaija Latvala
HANDELSBANKEN
Jukka Kuusala
OP-POHJOLA:
Outi Mikola
Nordea:
Eila Raatikainen
Credit Agricole CIB:
Sanna Laxen
YRITYKSET – vastuuhenkilöt / edustajat
ABB:
Pekka Keränen
Andritz:
Marke Uosukainen
Cargotec:
Ulla Sinkkilä
Huhtamäki:
Juha Salonen
Konecranes:
Matti Malminen
Kemira:
Leena Tuura
Metso:
Pirjo Leikola
Metsä Group:
Kimmo Helle
Nokia:
Maritta Kallio
Outokumpu:
Renny Bång
Outotec:
Raili Kantola
Rautaruukki:
Kenneth Bärlund
Sandvik:
Seija Haavisto-Virtanen
UPM-Kymmene Seven Seas: Antti Vesa
Wärtsilä:
Sinikka Ilveskoski
ICC SUOMI 2013
10
Kansainvälinen kauppakamari
ICC INCOTERMS-ASIANTUNTIJARYHMÄ


Keskustelee ulkomaankaupan toimitusehtojen kehityksestä
Antaa ohjeita ja tulkintasuosituksia Incoterms-toimitusehtojen käytöstä
Puheenjohtaja: Asianajaja, OTT Lauri Railas,
Varapuheenjohtaja: Neuvonantaja, VTM Asko Räty,
Jäsenet
Liikennepäällikkö Yrjö Forsman,
Lakimies Heidi Huomo,
Lakimies Marja Korkka
Toimitusjohtaja Petri Laitinen
Vientineuvoja Kari Raatikainen,
Lakimies Kimmo Turunen,
Riskienhallintapäällikkö Jan Virtavuori,
Riskienhallintapäällikkö Björn Wörlund,
Krogerus Oy
ICC Suomi
Kesko / Keslog
SOK
DB Schenker Oy
Suomen Huolintaliikkeiden liitto
Finpro
DHL Express Oy
Wärtsilä Oyj
Nokia Oyj
ICC VAKIOLAIVAUSEHDOT –ASIANTUNTIJARYHMÄ


Keskustelee ulkomaankaupan laivaus- ja kuljetusehtojen kehityksestä
Antaa ohjeita ja tulkintasuosituksia Vakiolaivausehdot 2008 käytöstä
Puheenjohtaja: Neuvonantaja, VTM Asko Räty,
Varapuheenjohtaja: Lakimies Ilkka Kuusniemi,
ICC Suomi
Neptun Juridica
Asiantuntijajäsenet
Logistiikkapäällikkö Heljä Muurinen, Rautaruukki
Kuljetuspäällikkö Jan Virtavuori, Wärtsilä
Liikennepäällikkö Yrjö Forsman, Keslog
Johtaja Tapani Voionmaa, Finnlines
Johtaja Ari-Pekka Saari, Steveco Oy
Lakimies Kimmo Turunen, DHL
Asianajaja, OTT Lauri Railas, Asianajotoimisto Krogerus Oy
Lakimies Marja Korkka, DB Schenker Oy
Vienti
Vienti
Tuonti
Varustamo
Satamaoperaattorit
Huolinta
Kauppajuridiikka
Huolinta
***
LUOTTAMUSHENKILÖ- JA ASIANTUNTIJAVALINTOJEN MAHDOLLINEN TÄYDENTÄMINEN
Sääntömääräinen syyskokous ja valtuuskunnan kokous valtuuttavat ICC Suomen hallituksen tarvittaessa
täydentämään toimintavuoden 2013 aikana nyt tehtyjä henkilövalintoja, mikäli jäsenorganisaatioissa ja
niiden henkilöedustuksissa tapahtuu muutoksia. Nämä hallituksen tapauskohtaisesti hyväksymät muutokset
saatetaan aikanaan myös varsinaisen kokouksen ja valtuuskunnan tietoon.
ICC SUOMI 2013