KUNNOSSAPIDON JOHTAMINEN JA

Kuva: McKlein
KUNNOSSAPIDON JOHTAMINEN JA
KEHITTÄMINEN - Maintenance Management
12.–13.3.2014 ja 10.4.2014
Cumulus Jyväskylä
Laitoksen käyttövarmuuden ylläpito ja kunnossapidon kehittäminen vaatii syvällisiä tietoja ja taitoja useilta eri osa-alueilta.
Tämän valmennusohjelman tavoitteena on, että osallistujat pystyvät jatkossa aikaisempaa paremmin kehittämään yrityksensä
tuotantotehokkuutta ja vastaamaan niihin haasteisiin, joita ikääntyvä laitekanta ja yhä niukkenevat resurssit asettavat.
Valmennusohjelma antaa osallistujille myös hyvän valmiuden EFNMS:n kunnossapidon johtamisen sertifiointikokeeseen.
Valmennus koostuu kolmesta lähipäivästä sekä niitä tukemaan rakennetuista e-learning- osuuksista. Lähipäivien
teemat noudattavat EFNMS-sertifioinnin taustalla olevia eurooppalaisen kunnossapidon johtamisen ja kehittämisen
osaamisvaatimuksiin nojaavia osa-alueita.
Päivä 1, keskiviikko 12.3.2014
Päivä 3, torstai 10.4.2014
Kunnossapidon johtaminen ja organisointi
Tavoitteet, strategiat, tulokset
Organisaatio, osaaminen
Palveluiden hankinta ja myynti
Kokonaistehokkuus (OEE)
Kunnossapidon konseptit (TPM, RCM, Lean, OM,…)
Elinkaariajattelu, LCC; LCP
Turvallisuus, ympäristö, henkilöstö
Kunnossapidon informaatiojärjestelmät
Kunnossapidon suunnittelu, aikataulutus ja raportointi
Dokumentointijärjestelmät
Prosessijärjestelmät
Turvallisuus- ja riskienhallinta
Kertaus ja yhteenveto
Keskeisimpien teemojen kertaus
Etäjaksojen yhteenvetoa
”Harjoitustentti”
Päivä 2, torstai 13.3.2014
E-learning- osuudet
Tuotantolaitoksen käyttövarmuus
Käyttövarmuuden määritelmät
Prosessin vaatimukset käyttövarmuudelle
Käyttövarmuuden osa-alueet ja mittarit (MTTF; MTTR, MWT,…)
Riskienhallintamenetelmät ja –työkalut
Kunnossapidon menetelmät ja tekniikat
Vikaantumismekanismit
Systemaattinen vianetsintä
Kunnonvalvonta
Aikapohjainen ennakkohuolto
Korjaava ja parantava kunnossapito
E-learning- osuudet on rakennettu tukemaan osallistujien
aktiivista oppimista ja verkostoitumista muiden opiskelijoiden kanssa. E-learning- jaksoilla täydennetään ja laajennetaan osallistujien näkökulmia keskeisimpiin aihealueisiin.
Olennaisessa osassa on myös vertaisoppiminen ja muiden
kokemusten hyödyntäminen. E-learning toteutetaan
KMC-työkalulla. E-learning kattaa myös ennakkotehtävän
jo ennen varsinaisen koulutuksen alkua.
Valmennuksen asiantuntijana toimii Maintenance
Coach Kari Mäki, karimaki coaching Oy
e-learning/e-coaching
Ennakkotehtävä
Päivä 1 – ,F ..201
Päivä 2 – 5P ..201
Päivä 3 – To ..2014
Johtaminen
ja organisointi
Käyttövarmuus ja
kunnossapidon menetelmät
Informaatiojärjestelmät
ja kertaus
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.promaint.net