Kiinnostaako arkistoalan harjoittelu?

Kiinnostaako arkistoalan harjoittelu?
Korkeakouluharjoittelu, työelämävalmennus tai työkokeilu
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (myöh. Elka) tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen harjoitteluun
arkistoalan perustehtävistä. Näitä ovat mm.
 Arkistojen siirrot ja hyllyttämiset
 Arkistojen inventoiminen ja inventointiluetteloiden kirjoittaminen
 Arkistojen järjestäminen ja luetteloiminen arkistotietokantaan
Mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan harjoittelu voi sisältää myös erityismateriaalien järjestämistä ja
kuvailua.





Kartta-aineiston järjestämistä ja kuvailua karttarekisteriin
Piirustusmateriaalinen järjestämistä ja kuvailua piirustusrekisteriin
Valokuvien järjestämistä ja kuvailua valokuvarekisteriin
Audiovisuaalisen aineiston järjestämistä ja kuvailua AV-rekisteriin sekä ElkaD –sovellukseen
Asiakirjojen digitoimista, kuvankäsittelyä ja syöttämistä tietokantaan
Elka on yksi Arkistolaitoksen harjoittelupaikoista, joten ohjattu harjoittelu hyväksytään osaksi
Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoa (entinen arkistonhoitotutkinto).
Mikäli olet kiinnostunut arkistoalan harjoittelusta Elkassa, niin ota meihin yhteyttä
Kotisivut:
www.elka.fi
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinvaihde:
015 321 320