EOK 2/2013 - Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry

36
www.omakotilehdet.fi
Asunto & Kiinteistö Omakoti Espoo 2/2013
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry
HSY järjestää sako- ja
umpikaivolietteen
kuljetukset 1.4.2016 alkaen
Omakotiyhdistysten, yksityishenkilöiden ja jätteenkuljetusyritysten mielipiteet
ja perustelut eivät paljon painaneet, kun Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY:n vanha hallitus viimeisessä kokouksessaan nuiji päätöksen, että
HSY ottaa haltuunsa sako- ja
umpikaivolietteen kuljetukset vuonna 2016. Päätös syntyi hallituksen äänestyksessä; 11 puolesta 3 vastaan.
Esityksestä oli etukäteen
saatu mielipiteitä ja kannanottoja 26 kappaletta. Mm. Espoon Omakotiyhdistysten
Keskusjärjestö ry, Vantaan
omakotiyhdistysten keskus-
järjestö ry ja Kirkkonummen
Pientalokiinteistöyhdistys
r.y. vastustivat uudistusta.
Myös jätteenkuljetusyritykset sekä Ympäristöyritysten
liitto vastustivat uudistusta.
HSY oli arvioinut, että viemäriverkostoihin kuulumattomia asuinkiinteistöjä
on 4400, mutta Helsingin ja
Vantaan ympäristökeskukset
ovat sitä mieltä, että kiinteistöjä on huomattavasti enemmän.
Uudistuksen puolustajat
perustelivat muutosta jätehuollon toimivuuden, valvonnan sekä ympäristön
kannalta myönteisenä asiana.
Espoon ja Kauniaisten
Pienkiinteistöt ry
Raimo Tiilikainen
[email protected]
puh. 050 366 7766
Antti Pietiläinen
[email protected]
puh. 050 483 6660
Gumbölen
Omakotiyhdistys ry
Joni Mäenpää
[email protected]
puh.040 730 7580
Järvenperän
Omakotiyhdistys ry
Jouko Kivimäki
[email protected]
puh.09 863 2238,
040 551 2497
Kauklahden
Omakotiyhdistys ry
EOK:n vuosikokouksessa huhtikuussa Simo J. Laakso
(kuvassa) valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana.
Sten Lindgren Pro Ruukinrannasta ja Seija Lohikoski
Nuuksio-Seurasta valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi.
Kari Simonen
[email protected]
puh.041 529 7152
Keski-Espoon
Pienkiinteistöyhdistys ry
Ann-Christin Lintula
[email protected]
puh.040 562 0259
Talkkari avuksi
omakotiasukkaille
Jäsenkuntamme kiinteistöjen omistajat, haltijat ja asukkaat haluavat hoitaa kaivojen tyhjennyksen itse valitsemiensa urakoitsijoiden toimesta. He haluavat myös
itse päättää milloin tyhjennys suoritetaan. Näin Espoon
Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK vastusti
18.3.2013 HSY:lle lähetetyssä kannanotossa monopolioikeuksien käyttöönottoa.
Asiakkailla tulee olla mahdollisuus tilata tyhjennykset itse valitsemaltaan taholta, jolloin myös tyhjennysaika voidaan joustavasti sopia sekä tyhjennykseen tarvittavan auton tilavuus. Asiakkaat haluavat myös itse
olla paikalla kun tyhjennys suoritetaan, jolloin he voivat
todeta kaivojen, putkien sekä tiivisteiden kunnon ja tarvittaessa keskustella mahdollisista huolloista. Tällä voidaan varmistaa myös se, että kaivot tyhjennetään aina
tyhjäksi asti ja näin tyhjennysvälit pitenevät sekä liikenteen haitat vähenevät.
HSY ilmoittaa, että tyhjennykset suoritetaan säännöllisesti. Tämä johtaa siihen, että tyhjennyksiä tehdään kalenterin eikä kaivojen täyttöasteen mukaan. Asiakkaan
kannalta toiminta on epätaloudellista ja lisää kustannuksia, kun tyhjennetään vajaita kaivoja. Tämä lisää tyhjennyskertojen määrää ja autot ajavat vajailla kuormilla.
HSY:n mukaan asiakas eli kotitaloudet tilaisivat sakoja umpikaivolietteen tyhjennykset HSY:ltä ja HSY kilpailuttaisi tyhjennykset ja kuljetukset optimaalisesti hankintasäännön mukaisesti.
Voisiko tämä olla edullisempi ja oikeudenmukaisempi kuin yksityisen asiakkaan naapuruudesta tilaama tyhjennys? Miksi lyhyen ajomatkan päässä olevien asiakkaiden pitää maksaa tyhjennyksestä sama hinta kuin
”kaukaa” haetun tyhjennyksen hinta on? Toisaalta ”kaukana” olevalla voi myös olla lähellä urakoitsija, joka voi
vapaasti käyttää toisia ajoreittejä ja näin hinta pysyy hänelläkin kohtuullisena. Mikäli jossakin kohteessa kilpailutuksella mahdollisesti voitetaan, se joustavuudessa hävitään.
Omakotiasukkaat ovat perinteisesti itse omia talonmiehiään, mutta myös ulkopuolista apua on mahdollista saada kohtuulliseen hintaan.
Näin hyvä tilanne on mm.
Kauklahden Omakotiyhdistyksen ikääntyvillä jäsenillä,
kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Kari Simonen.
Suomen Omakotiliiton
Uudenmaan piiri ry:n Omakotitalkkari-projekti toimii
Espoossa Kauklahdessa ja
Lounais-Espoossa. Nämä
omakotiyhdistykset edellyttävät, että talkkaripalvelujen käyttäjä on yhdistyksen
jäsen. Käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse asua yhdistyksen toimialueella ja hän voi
kuulua useaan omakotiyhdistykseen.
Omakotitalkkari auttaa
käytännön töissä, kuten pihatöissä, puutarhanhoidosta lumitöihin sekä pienimuotoisissa remonteissa ja
kiinteistön kunnostustöissä,
siivoamisessa sekä muissa
sovituissa töissä.
Omakotitalkkari työskentelee asiakkaan omilla työn
edellyttämillä välineillä, työkaluilla sekä aineilla.
Uudenmaan Ely-keskus
aloitti Omakotitalkkari-palvelun vuonna 2002 ja sen rahoitus jatkuu edelleen. Tällä
hetkellä Espoon alueella toimii 3-4 omakotitalkkaria.
Projektin tarkoitus on
työllistää pitkäaikaistyöttömiä miehiä ja naisia, vajaakuntoisia ja maahanmuuttajia. Työsuojelulainsäädäntö kieltää omakotitalkkarilta luvanvaraiset
työt, kuten sähkö-, putki- ja
tulityöt. Kiellettyihin töihin
kuuluvat myös katolle kiipeäminen, puiden kaataminen
sekä polttomoottorilla toimivan moottorisahan käyttö.
Toiminta on yleishyödyllistä eli se ei ole liiketoimintaa. Tavoitteena on avustaa
ikääntyvää väestöä asumiseen liittyvissä asioissa sekä
edistää työllisyyttä.
Kauklahden Omakotiyhdistys velottaa omakotitalkkarin työstä 7 euroa tunnilta, minimiveloitus on kaksi
tuntia eli 14 euroa. Lisäksi
tulee matkaveloitus 2,50 euroa tai 6 euroa.
Lisätietoja antaa Kari Simonen, Kauklahden Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja ja talkkarivastaava p.
041-5297152.
Alennusta EOK:n jäsenkortilla
Seuraavat yritykset antavat
sovituista tuotteistaan ja palveluistaan alennusta Espoon
Omakotiyhdistyksen Keskusjärjestön jäsenyhdistysten jäsenille. Tarkempia tietoja on
osoitteessa www.eokry.fi.
JÄSENYHDISTYKSET
Friisilän Omakotiyhdistys ry
Asukkaan saatava päättää
umpi- ja sakokaivon
tyhjennyksestä
Copy Shop Oy, alennus
10 prosenttia. Espoon Puukeskus, alennuksen saa esittämällä EOK:n jäsenkortin.
OP-PUU Oy, 15-20 prosenttia
alennusta normaalihintaisista tuotteista.
ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN
KESKUSJÄRJESTÖ RY
Kuninkaantie-Pihlajarinne
Omakotiyhdistys ry
Eero Jaakkola
[email protected]
puh.044 0409 690
Laajalahti ry
Aura Paloheimo
[email protected]
puh.040 079 4311
Lahnus-Takkulaseudun
Omakotiyhdistys ry
Hannu Laakso
[email protected]
puh.050 332 2113
Leppäsillan
Omakotiyhdistys ry
Juhani Parikka
[email protected]
puh.09 512 4315,
0400 216 846
Lillhemtin Omakotiyhdistys ry
Erkko Fontell
[email protected]
puh.040 754 4389
Ilmalinja Oy tarjoaa alennuksia palveluistaan, esim.
ilmanvaihtokanavien puhdistus -10 prosenttia. Raksystems esim. 6 prosentin alennus normaalihintaisista kuntotarkastuksista.
Ari Nykvist
Mankkaa-seura ry
Reijo O. Stedt
[email protected]
puh.0400 755 406
Nuuksio-Seura ry
Timo Rauhanen
[email protected]
puh.040 304 5556
Odilammen
Omakotiyhdistys ry
Jaana Leiniö-Rajamäki
jaana.leinio-rajamaki
@abbott.com
puh.040 9022 432
Pihlajamäen
Omakotiyhdistys ry
Hanna Salomaa
[email protected]
puh.050 330 0698
Pro Ruukinranta
Sten Lindgren
[email protected]
puh.050 552 1061
Rastaalan
Omakotiyhdistys ry
Esko Meuronen
[email protected]
puh.040 5015 023
Röylän ja Bodomin Seudun
Omakotiyhdistys ry
Hilkka Karimo
[email protected]
Sommarö-seura ry
Siv Matomaa
[email protected]
puh.0400 486 107
Tillinmäen
Asukasyhdistys ry
Jari Ikänen
[email protected]
Tuomarila-seura ry
Sirkka-Liisa Korkala
[email protected]
puh.0400 940 220,
09 805 7472
Vanhakartanon
Omakotiyhdistys ry
Ilona Hautamaa
[email protected]
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön kotisivut: www.eokry.fi
ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN
KESKUSJÄRJESTÖ RY
hallituKSEN JÄSENET 2013
Simo J. Laakso (pj.)
Eila Ruuth-Idman
Raimo Kukko (sihteeri)
Friisilä
p.8881 775, 050 529 8786
[email protected]
Kari Simonen
Sten Lindgren
Marja Sipilä
Laajalahti
p.0500 709 262
[email protected]
Ruukinranta
p. 050 552 1061
[email protected]
Seija Lohikoski
Starkki Oy alennusta normaalihintaisista tuotteista
koko maassa.
Värisilmä Espoo Muurala myöntää alennuksia normaalihintaisista tuotteista
tuoteryhmästä riippuen.
Lounais-Espoon
Omakotiyhdistys ry
Nuuksio-Seura ry
p. 040 560 5269
[email protected]
Mankkaa
p. 050 412 0917
[email protected]
Kauklahti
p. 041 529 7152
[email protected]
Tuomarila
p. 0400 822 162
[email protected]
Raimo Tiilikainen
Espoon ja Kauniaisten pk
p. 050 366 7766
[email protected]
Esko Meuronen
Rastaala
p. 040 501 5023
[email protected]
www.eokry.fi
Sivun on toimittanut Marja Sipilä.