novapoint base

NOVAPOINT
BASE
NOVAPOINT BASE
NOVAPOINT BASE on Novapoint ohjelmistoperheen perusta. Novapoint Base
sisältää esimerkiksi
maastotietokannan,
kolmioinnin,
piirustustuotannon
N ovapo i Nt
Base is the foundation
of Novapoint.
With this module yousekä tarvittavat perustoiminnallisuudet
sekä muiden
hallinnan.
Novapoint
can administrate your projects
in an easysovellusten
way. Novapoint
Base handles
all your Basea
data and connects
the terrain
to the design
terrain model. Inside
the
täydentää terrain
tiedonsiirtoon
tarkoitettu
3D-Win
Light in
jathe
suomalaisille
Novapoint
käyttäterrainFinnish
model you
can organize
terrain- andBase
designtyökaluilla
data in the way
you want.
jille tarkoitettu
Value
Pack.your
Novapoint
hallitaan
esimerkiksi
Besides the terrain model, Novapoint Base also includes a lot of tools that helps
Novapoint ohjelmistojen ympäristöasetuksia, lisensointia, suunnitelmatietoja ja mityou producing maps, drawings and getting information out of the terrain model.
takaavoja. Yksinkertaistettuna ohjelmisto tarjoaa perustoiminnallisuuden sekä yleisesti tarvittavat työkalut.
NOVAPOINT SOVELLUSTEN HALLINTA | SYMBOLI- JA VIIVATYYPPIKIRJASTOT
KARTTATYÖKALUT | OMINAISUUSTIETOJEN HALLINTA
Maastotietokanta ja tiedonsiirto
Piirustusten luonti ja tulostus
Maastotietokanta tukee useita eri formaatteja sekä
aineistomuotoja. Maastotietokantaan voidaan viedä
kaikkia AutoCAD Map -ohjelmiston tukemia formaatteja sekä optiona 3D-Win Light ohjelmiston formaatteja. 3D-Win Light tukee useita eri mittalaite- ja karttaformaatteja ja toimii osana Basea. Kun suunnittelun
lähtöaineistot on julkaistu maastotietokantaan, voidaan Novapoint Base -ohjelmiston avulla käsitellä ja
jalostaa aineistoa usealla tavalla:
Moduuli sisältää toiminnallisuudet piirustusten viimeistelyyn esimerkiksi: piirustusreunat, koordinaattiristikot, leikkausnuolet, mittakaavat, mitat, pohjoisnuolet ja symbolit. Sarjatulostus -toiminnon avulla
kuvien automaattinen selaus ja tulostus.
•
•
•
luoda kolmio- ja neliöverkkoja sekä pituus-ja
poikkileikkauksia
laskea korkeuskäyriä ja tasauspiirroksia
luoda erilaisia pintamalleja
- maanpinta
- kallio
- maalajit
Kartat
Kartta-aineistoja voidaan tuoda suunnitelmaan, joko
AutoCAD Map tai 3D-Win Light ohjelmistoilla. Karttatiedot voidaan myös lukea jo tallennetun
maastotietokannan tiedoista. Maastotietokantaa voidaan käyttää niin suunnitelmatiedon tietovarastona
kuin pintamallien ja karttatiedon varastona.
Työkalut
Novapoint Base -työkalut tarjoavat monipuoliset
mahdollisuudet hyödyntää suunnitelmatietoja. Työkaluilla saadaan mittaustiedot suunnitelmasta ja kuvista. Suunnitelmatiedot voidaan siirtää digitaalisena
eri formaateissa työmaalle. Suunnitelmasta voidaan
myös laatia rakentamista varten erityyppisiä tulosteita, taulukoita ja karttoja.
Quickship
Suunnitelmaan liittyvän aineiston koonti yhdeksi paketiksi esimerkiksi lähetettäväksi asiakkaalle, yhteistyökumppanille tai työmaalle.
V I A N OVA SYST E M S FI N L A N D OY | 0 9 2 313 210 0 | www.V I A N Ova . FI | V I A N OVA @V I A N OVA . FI