Vakuutusalan Tekniset tarkastajat ry

_____________________________________________________________________________________
Aika 10.4.2014 klo 9-17.00
Paikka Cumulus Koskikatu Tampere
___________________________________________________________________________________
9.00
Aamiainen
9.30
Sään ääri-ilmiöt, SYKE
11.00
Poikkeukselliset tulvat vakuutusalan kannalta, Seppo Pekurinen FK
11.45
Lounas
12.30
Miten saadaan tunnistettua työvirhe ja miten se osoitetaan, DI / HTT Arto
Krootila
13.30
Lautakuntaratkaisut työ- ja asennusvirheistä, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Tuomas Korkeamäki
14.30
Kahvi
15.00
Rakentamismääräysten ajankohtaiset muutokset, tulevaisuuden näkymät ja
niihin liittyvät ongelmat, professori Ralf Lindberg Tampereen teknillinen
yliopisto
16.00
Lopetus
Ohjelma jatkuu vuosikokouksena
KUTSU
Vakuutusalan tekniset tarkastajat ry:n kevätkokous
Aika: Torstai 10.4.2014 klo 16:00
Paikka: Hotelli Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, 33100 Tampere
Kokouksessa käsitellään kevätkokouksen työjärjestyksen mukaisesti seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri
4. Valitaan kaksi kokouspöytäkirjan tarkastajaa sekä riittävä määrä ääntenlaskijoita
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Käsitellään hallituksen laatimat toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä kalenterivuodelta sekä luetaan
toiminnan tarkastajien lausunto
7. Vahvistetaan tilinpäätös
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle yhdistyksen asiain hoidosta edelliseltä
kalenterivuodelta
9. Päätetään muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös mahdollisesti antaa aihetta
10. päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista
11. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa Vakuutusalan tekniset tarkastajat ry Hallitus
VATEK ry:n puolesta
Kai Huurre, Vatekin pj. 2014
puheenjohtaja
sihteeri