liitteestä. - Metsämiesten Säätiö

Metsämiesten Säätiö
13.3.2012
Kaikki vähintään 1.500 euron suuruiset vuoden 2012 apurahat
Tutkimus - tutkimustyö
Marcus Lindner, dr. rer. nat.
European Forest Institute, Sustainability and Climate Change
Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen - bioE-bioD
45.000
Mika Rekola, MMT
Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos
Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä
(MEKOT)
40.000
Vesa Tanttu, MMM
Työtehoseura ry, Teknologia ja luonnonvarat / Metsätyö ja metsäenergia
Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 tutkintotasoittain
30.000
Asta Kietäväinen, YTT, MMM
Pihkaa metsästä. Pihkanjuoksutuksen kannattavuus metsätilan lisäansiona.
5.000
Tutkimus - väitöskirjatyö
Anne Toppinen, MMT, professori
Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos
Suomen metsäsektorin kilpailukyky: analyysi globalisaation ja kansainvälisen
politiikan vaikutuksista toimintaympäristöön ja kilpailuun
100.000
Ville Kankare, MMM
Laserkeilaukseen ja stero-SAR-X -mittauksiin perustuva puuston biomassan, muutosten ja bioenergiapotentiaalin inventointi, kartoitus ja seuranta
20.000
Tarja Wallenius, MMM
Laserkeilausaineistojen laadunvarmistus
10.000
Irmeli Vuorinen, FM
Metla, Vantaan tutkimuskeskus
Kuusentaimien symbionttisten juuristosienien teollinen kasvattaminen ja tuotteen
soveltaminen metsätaimitarhoilla
8.000
Tutkimus - opinnäytetyö
Elina Hirvonen
Tampereen ammattikorkeakoulu, Metsätalous
Kaksi opinnäytetyötä: Metsän kasvun ja tuottavuuden mittaus sekä hiilidioksidin
sitoutuminen, Puun laatua tuhoavat tekijät
1.990
Tutkimus - matka-apuraha
Ari Lauren, MMT, dosentti
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
IUFRO-apurahat 2012
18.000
Tutkimus - muu
Anne Toppinen, MMT, professori
Scandinavian Society of Forest Economics, SSFE Biennial Meeting 2012
Proceedings of Biennial Meeting of Scandinavian Society of Forest Economics, 23.26.5.2012, Hyytiälä
2.000
Metsäkulttuuri - yleinen metsäkulttuuri
Pekka Lehonkoski, Huk
Lusto - Suomen metsämuseo (Suomen metsämuseosäätiö)
Metsä, Skog, Wald, Forest. Hanke metsätiedon ja metsäkulttuurin välittämisestä
Luston kävijöille.
40.000
Leena Paaskoski, FT
Lusto - Suomen Metsämuseo (Suomen Metsämuseosäätiö)
Elävä metsäkuva. Luston metsähistoriallisen filmi- ja videoaineiston
tutkimushanke 2011–2013.
38.000
Liisa Eskelinen, FM
Lieksan kaupunki, Pielisen museo
Pielisen museossa olevien uittoperinteeseen liittyvien rakenteiden kunnostus
30.000
Jaana Laine, VTT, MMM
Metsähistorian Seura
Puukauppamuistoja-keruu
15.000
Jari Salonen, toimittaja
NaturPro Films Oy
Osaran aukeilla nyt -lyhytelokuva- ja dokumenttihanke
13.000
Ossi Takkinen, OTK, Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n puheenjohtaja
Lapin Metsämuseoyhdistys ry. , Lapin metsämuseo
Lapin metsämuseon toiminnan tukeminen ja museon 50-vuotisjuhlan
järjestämiseen
10.000
Tapani Tasanen, MMT
Metsähistorian Seura
Metsähistorian Seuran kansainvälinen toiminta, tiedotus ja viestintä
5.000
Johanna Vuorio, DI
Nikari Oy
Project 2012 Designs for Nature. Suomalaisen puun korkeatasoisia
käyttömahdollisuusvaihtoehtoja huippumuotoilussa.
5.000
2
Päivi Ronkanen, restonomi (amk)
Luston Tuki Oy
Luston yleisötapahtumat, työpajat ja -näytökset
4.000
Erkki Rytkönen, terveysteknikko, tarkastaja
Puunveistäjät ry
Koljonvirran veisto- ja taidetapahtumat 2012
3.000
Kari Vitie, VTM
20 vuotta metsäpoliittisia kiistoja ja keskustelua. Arkiston luovutus Lustolle.
3.000
Markku Turtiainen, mti, evp
Hirvaan metsätyökoulun I kurssi 1963-64
Hirvaan Metsätyökoulun I vuosikurssin (1963-64) valokuvien ja muun materiaalin
taltiointi
2.000
Matias Uusikylä, valokuvaaja, dipl. ekonomi
Lennart Segerstråle – metsänhoitajasta taiteilijaksi -näyttelyn av-ohjelma
2.000
Metsäkulttuuri - kulttuurikirjat
Rainer Smedman, FT
Matti Lepistö. Talonpoika, kansanedustaja ja ministeri Toholammilta.
15.000
Päivi Ronkainen-Forsius, MMM, agronomi
Puu kulttuurissa ry
Ihminen ja metsä -esseejulkaisu 2012
12.000
Outi Karemaa, FT
Metsäkustannus Oy
Ihminen ja metsä -kirjan sidosryhmäjakelu
10.000
Ulla Sarviala, ekonomi
Maahenki Oy
Markku Kososen muistolle ja suomalaisen puun monimuotoisuudelle omistettu
kirja
10.000
Marketta Sipi, TkT
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta , Tiedekunnan kanslia
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan historiaprojekti,
historiateoksen toinen osa
10.000
Antti Sipilä, MMM, MH
Metsäkustannus Oy
Martti Linnan kirjoittaman Metsänomistajan rahapuu -kirjan jakelu Suomen
pääkirjastoille
6.000
Mike Jurvélius, mti, metsäopettaja
Suomen savotoilta lännen lokariksi ja maailmalle
5.000
3
Anu Ruusila, FM
European Forest Institute, Viestintä
20 vuotta eurooppalaista metsäverkostoitumista Suomessa.
Celebrating 20 years of European forest networking in Finland.
5.000
Markku J. Seppälä, MH
Metsänhoitajakurssi, Hyytiälän vuosikurssi 72
Metsäalan kehitys 1972-2012 arvioituna metsänhoitajien näkökulmasta
5.000
Matti Palo, MMT
Akateemikko Yrjö Ilvessalon sanelema muistelmakirja elämästään vuosina 18921983
4.000
Leila Väänänen, YTM, konferenssitulkki; auktorisoitu kääntäjä
Pentti Väänäsen perikunta
Oma savotta. Metsäteknikko Pentti Väänäsen kuvia
metsätöistä ja niiden tekijöistä 1950–1970-luvun Ilomantsissa.
4.000
Tapani Pääkkönen, mti
Tapani Pääkkönen – Metsämiehen kädenpuristus
3.000
Veli Snellman, MH
Metsäsnellmanit-kirja 64:n Snellman-suvun jäsenen osallisuudesta maamme
metsätalouteen vuodesta 1835 nykypäivään
3.000
Koulutus - matka-apuraha
Markku Kanninen, MMT
Tropiikki tutuksi. Metsäopiskelijoiden kenttäkurssi Thaimaassa.
8.000
Ari Artturi Ojala, opiskelija
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, MMNS09Me
International Forestry -kurssin opintomatka
5.000
Lauri Heinonen, mti-opiskelija
Metsäalan opiskelijat raittiuden asialla ry
Opintomatka Skotlantiin syyskuussa 2012
4.400
Mika-Matti Mantere, opiskelija
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Maa- ja Metsätalous, Tuomarniemi
Tulevien metsätalousinsinöörien opintomatka Saksaan
3.600
Jussi Nurmela, mti-opiskelija
Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalouden laitos
Pohjois-Suomen metsätalouden ja -teollisuuden opintomatka syksyllä 2012
3.600
Pekka Kuitunen, MMM
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu , metsä-ja puutalous
Pohjois-Suomen metsätalouden ja luonnonhoidon retkeily -opintojakso
2.550
4
Paavo Lyytikäinen, maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas
Metsäylioppilaat ry ja Joensuun Metsäylioppilaat ry
Joensuun ja Helsingin metsäylioppilaiden yhteinen yritysretkeily Viroon ja
keskustelutilaisuus metsäalan vetovoimaisuudesta
2.000
Henri Suutari, opiskelija
YH Novia, Metsätalous
Opintomatka Islantiin
1.800
Kirsi Itkonen, MMM, lehtori
Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalouden laitos
Mikkelin ammattikorkeakoulun metsäopiskelijoiden intensiiviopiskelu Pietarissa
1.500
Koulutus - oppimateriaali
Juha Ruuska, MMM
Suomen 4H-liitto/4H-säätiö, Nuorisoyksikkö
4H-Metsäkoulu
32.000
Perttu Heino, FT
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Tampereen ammattikorkeakoulu
Puuvirta-oppimisympäristön levittäminen metsäopetusta antaviin oppilaitoksiin
30.000
Lars Ekman, mti
Suomen metsäkeskus, Rannikko
Skogen är full av liv -kirjan suomentaminen ja paino
17.000
Saara Lilja-Rothsten, MMT
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Ympäristö ja ekosysteemipalvelut
Ekosysteemipalvelut-opas. Olemassa oleva näkyväksi ja uutta hyvinvointia
luonnosta.
15.000
Heikki Ovaskainen, MMT
Metsäteho Oy
Koneellinen puukorjuu -verkko-opas
12.000
Koulutus - muu
Tomi Alakoski, KM
TAT-ryhmä ry, Yrityskylä
Metsäala alakoululaisten Yrityskylä-oppimisympäristössä
15.000
Maija Kovanen, MMM
Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos
Transatlantic Master's Degree Program in Forest Resources (Atlantis)
12.000
Markku Lahtinen
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Tampereen ammattikorkeakoulu,
Teollisuusteknologia / metsätalouden koulutusohjelma
Metsäkonesimulaattorikoulutuksen kehittäminen erilaisiin osaamistilanteisiin
10.000
5
Heli Ketola, metsätalouden opiskelija
MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry
MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry:n toiminta-avustus 2012
7.000
Tony Kiuru, maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas
Metsäylioppilaat ry
Metsäylioppilaat ry:n toiminta-avustus vuodelle 2012
4.000
Elina Paakkonen, ylioppilas
Joensuun Metsäylioppilaat ry
Joensuun Metsäylioppilaat ry:n kansainvälinen toiminta vuonna 2012
4.000
Sari Pitkänen, MMT
Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto
Yliopistojen tarjoaman metsäopetuksen kehittämisen kansainvälinen konferenssi
4.000
Timo Hokka, MH
Hämeen ammattikorkeakoulu, Evo
Metsäopetus Suomessa ja Evolla 150 vuotta -juhlavuoden tapahtumien
järjestäminen
2.000
Jussi Leppälahti
Lions-Club Kuru
Metsän väkeä. Metsäalan esittely peruskouluaan päättäville oppilaille.
1.500
Viestintä
Hannes Mäntyranta, LuK
Suomen Metsäyhdistys ry
Metsä puhuu -tulevaisuushanke metsälan maineen ja työvoiman saannin
edistämiseksi
Hannes Mäntyranta, LuK
Suomen Metsäyhdistys ry
Suomen Metsäyhdistyksen yhteistyö tiedotusvälineiden ja toimittajien kanssa
125.000
15.000
Ari Lauren, MMT, dosentti
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Metsätieteen päivä 2012
9.000
Heikki Vahantaniemi, MH
Suomen moottorisahauskilpailjat SUMOKI ry
Moottorisahauksen kilpailutoiminta vuonna 2012
8.000
Anssi Niskanen, MMT
Suomen metsäkeskus , Julkinen palvelu, Pohjois-Karjala
Metsä- ja metsäenergia-ala ammatiksi
5.000
Liisa Tahvanainen, MMT, professori
Itä-Suomen yliopisto, Kansainvälisen koulutuksen yksikkö
Kansainvälisen Koli Forum 2013 -päätapahtuman valmistelu ja Koli Forum väliseminaarien organisointi vuonna 2012
5.000
6
Tiina Eklund, mti
METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
Itä-Suomen Metsäpäivä 2012
3.000
Ville Manner, MH
Koneyrittäjien liitto ry
Metsäkoneen kuljettajien EM-kisat Saksassa sekä metsäkoneen kuljettajien SMkisat Jämsässä
3.000
Petri Pajunen, mti (YAMK)
Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savo
Metsä Rokkaa - nuorten metsätapahtuma
3.000
Hyvinvointi
Jorma Tolonen, MH, eMBA
Suomen metsäkeskus
Suomen metsäkeskus muutoksessa - Toimivat prosessit, hyvinvoiva henkilöstö
48.000
Arto Kariniemi, MMT, VTM
Metsäteho Oy
Korjuuoperaation johtaminen. Metsäkoneyrityksen työhyvinvointipainotteinen
näkökulma.
40.000
Juha Kauppila, DI
Metsäliitto Osuuskunta
Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja
työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli
40.000
Raimo Kauppila, mti
Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ry
Työterveys kuntoon
30.000
Petri Murtomäki, MMM, MH
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu, Koulutusja kehittämispalvelut
Hyvän elämän savotalla. Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto-ESR-hankkeen
omarahoitus työhyvinvoinnin kehittämiseen.
30.000
Aapo Palonen, mti
METO Metsäalan Yrittäjät ry
Metsäalan yrittäjien työhyvinvointihanke
30.000
Matti Varho, mti
UPM Kymmene OYJ, UPM Silvesta Oy
UPM Silvesta Oy:n työhyvinvointihanke 2012-2014
25.000
Pasi Pakkala, MML
Hajautetun asiantuntijaorganisaation toimintamallit ja johtajuus metsätalouden
neuvontaorganisaatioissa
22.000
7
Harri Lindholm, LL
Työterveyslaitos, Fyysinen toimintakyky
Metsämiesten työhyvinvointi – oikeita toimenpiteitä oikeaan aikaan
15.000
Esko Rytkönen, FT
Työterveyslaitos, Tekniset ratkaisut ja suojautuminen -tiimi
Työympäristöriskien hallinta tienvarsihaketuksessa
10.000
Ossi Takkinen, OTK
Rovalan Setlementti ry, Palosalmen metsätyömieskoti
Palosalmen metsätyömieskoti
30.000
Muu
Johanna Perkkalainen, mti
Suomen Metsäurheiluliitto ry
Suomen Metsäurheiluliitto ry:n koordinoima kansainvälinen toiminta,
metsäopiskelijoiden kannustus ja tukkilaiskulttuurin ylläpito
7.000
Marianne Leiviskä, KM
Setlementti Kainulan Kannatusyhdistys ry., Kainulan kansalaisopisto
Tuuhan niin tuumataan. Verkostoyhteistyössä laatua ikäihmisen arkeen Puolangan
metsätyömieskodissa.
6.500
8