XXXII ROYAL-PYÖRÄILY 7.7.2013 Tulokset sarjoittain

XXXII ROYAL-PYÖRÄILY 7.7.2013
Tulokset sarjoittain
Miehet Royal Sarja 132 km
rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
18
19
20
21
22
23
24
25
25
25
28
29
30
30
32
33
34
35
35
37
38
39
40
41
42
43
44
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
#
194
339
232
19
317
296
139
64
32
214
305
94
335
204
88
225
304
114
143
200
284
205
218
240
322
342
98
231
110
215
223
222
228
179
192
80
152
136
93
258
326
33
221
151
91
102
2
150
212
345
290
340
273
224
158
113
292
250
244
169
251
138
109
249
239
301
173
216
184
106
247
208
name
Henri Järvinen
Juhana Hietala
Pauli Uitto
Lasse Huovilainen
Jussi Nummikko
Kari Myyryläinen
John Lawson
Ville-Pekka Reponen
Juha Parviainen
Joni Hallikainen
Antti Mäkelä
Jesse Kaislavuo
Aku Joentausta
Asko Sneck
Markus Karvonen
Markku Kontila
Tommi Ikonen
Anssi Engvist
Antti Laasonen
Kimmo Vehkakoski
Jukka Mikkonen
Jari Heinikainen
Jussi Hytönen
Joni Kanerva
Pedro Lopez
Henk Leermakers
Kimmo Kattelus
Timo Matikoinen
Jussi Kanerva
Jari Lilja
Seppo Kettunen
Arttu Pekkarinen
Hannu Koimäki
Johan Keituri
Juuso Jutila
Ville Pursiainen
Anssi Kesonen
Ville Ilves
Sami Kervinen
Janne Turunen
Antti Salonen
Matti Pesu
Matti Ruusku
Jari Kemppainen
Juho Saarinen
Timo Kovanen
Tuomo Lahtinen
Markus Kostiainen
Heikki Sundström
Pekka Siiriäinen
Jukka Tiitinen
Markku Piitulainen
Jukka Loikas
Tuomo Ahosalmi
Harri Syrjä
Niko Porkka
Olli Vaittinen
Rolf Söderberg
Petteri Kuittinen
Heikki Köykkä
Hans Mansner
Petri Rinkinen
Timo Herranen
Kimmo Karhu
Jari Parviainen
Hannu Ala-Kapee
Tomi Kaarela
Ilkka Kilappa
Seppo Pulliainen
Esko Lius
Timo Nurminen
Verneri Aaltonen
Tulokset - www.championchip.fi
club
Kaupin Kanuunat
CCH KTM
Kouvolan Pyöräilijät
Aviapolis Cycling Team
Lahti
Hyvinkää
Aviapolis Cycling Team
Idrottsklubben-32
Porvoon Akilles
Porvoon Akilles
CCH
CC Tailwind
Lappeenrannan pyöräilijät
ZEUS
CCH
Team Lahden Polkupyörähuolto
CCPicaro
Vantaan pyöräilijät ry
Team Lahden Polkupyörähuolto
ZEUS Kerava
Porvoon Akilles
Porvoon Akilles
Lpr Py
PPP-97
Lahden Pyöräilijät
Orimattilan Toive
PKK
IK-32
Joensuu
Vantaan pyöräilijät ry
Nck
Lahden Pyöräilijät
CK Master
HK-Varma
Aviapolis Cycling Team
Rantapyörä
Lapu
Prologi
Lappeenrannan pyöräilijät
Vantaa
CycleCenterTeam
Lahden Pyöräilijät
Picaro
HMTBC
CCH
Mikkeli
Cycle Center Team
ZEUS
ZEUS
Helsinki
Helsinki
Klaukkala
Team Lahden Polkupyörähuolto
HYPY
Porvoon Akilles
ZEUS
Taipalsaaren veikot
Porvoon Akilles
Aviapolis Cycling Team
Picaro cc
Porvoon Akilles
Kouvolan Pyöräilijät
Pyörä-Pojat TRG
HeRaTe
HoRaTo
CC Picaro
CCH
PeToTeam
Road Academy
time
3:16:19
3:16:19
3:16:20
3:16:20
3:16:21
3:16:33
3:16:33
3:16:34
3:16:34
3:16:34
3:16:34
3:16:35
3:16:35
3:16:35
3:16:35
3:16:35
3:16:35
3:16:36
3:16:36
3:16:36
3:16:36
3:16:37
3:16:37
3:16:37
3:16:37
3:16:37
3:16:37
3:16:37
3:16:37
3:16:38
3:16:38
3:16:38
3:16:38
3:16:38
3:16:39
3:16:39
3:16:40
3:16:41
3:16:42
3:16:43
3:16:43
3:16:43
3:16:43
3:16:44
3:16:44
3:16:44
3:16:45
3:16:46
3:16:47
3:16:47
3:17:30
3:17:32
3:17:36
3:17:37
3:17:48
3:17:48
3:17:51
3:17:55
3:18:04
3:18:20
3:18:21
3:18:21
3:18:22
3:18:22
3:18:48
3:18:49
3:20:19
3:33:57
3:36:32
3:36:32
3:36:50
3:36:50
Behind
+
+
+1
+2
+2
+ 14
+ 15
+ 15
+ 15
+ 15
+ 15
+ 16
+ 16
+ 16
+ 16
+ 16
+ 16
+ 17
+ 17
+ 17
+ 18
+ 18
+ 18
+ 18
+ 18
+ 18
+ 18
+ 18
+ 19
+ 19
+ 19
+ 19
+ 19
+ 19
+ 20
+ 20
+ 21
+ 22
+ 23
+ 24
+ 24
+ 24
+ 24
+ 25
+ 25
+ 25
+ 26
+ 27
+ 28
+ 28
+ 1.11
+ 1.13
+ 1.17
+ 1.18
+ 1.29
+ 1.30
+ 1.32
+ 1.36
+ 1.45
+ 2.01
+ 2.02
+ 2.02
+ 2.03
+ 2.03
+ 2.29
+ 2.30
+ 4.00
+ 17.38
+ 20.13
+ 20.13
+ 20.31
+ 20.31
NetTime
3:16:14
3:16:15
3:16:09
3:16:05
3:16:13
3:16:15
3:16:20
3:16:27
3:16:30
3:16:29
3:16:27
3:16:29
3:16:22
3:16:18
3:16:26
3:16:27
3:16:30
3:16:27
3:16:27
3:16:31
3:16:31
3:16:25
3:16:31
3:16:32
3:16:29
3:16:27
3:16:30
3:16:26
3:16:28
3:16:20
3:16:30
3:16:22
3:16:32
3:16:25
3:16:32
3:16:30
3:16:29
3:16:26
3:16:32
3:16:30
3:16:34
3:16:32
3:16:31
3:16:38
3:16:38
3:16:34
3:16:36
3:16:38
3:16:27
3:16:40
3:17:23
3:17:24
3:17:23
3:17:16
3:17:37
3:17:37
3:17:32
3:17:45
3:17:56
3:18:16
3:18:11
3:18:07
3:18:11
3:18:14
3:18:35
3:18:42
3:19:59
3:33:38
3:36:20
3:36:10
3:36:29
3:36:34
avg
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.3 km/h
40.1 km/h
40.1 km/h
40.1 km/h
40.1 km/h
40 km/h
40 km/h
40 km/h
40 km/h
40 km/h
39.9 km/h
39.9 km/h
39.9 km/h
39.9 km/h
39.9 km/h
39.8 km/h
39.8 km/h
39.5 km/h
37 km/h
36.6 km/h
36.6 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
1
XXXII ROYAL-PYÖRÄILY 7.7.2013
Tulokset sarjoittain
Miehet Royal Sarja 132 km
rank
72
72
75
76
77
78
79
80
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
120
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
#
242
149
21
92
145
209
20
23
272
99
181
104
53
156
11
285
137
140
123
348
14
105
307
103
213
1
190
330
334
153
328
74
201
38
155
303
245
333
75
310
196
343
84
167
226
157
168
268
144
121
299
262
269
344
154
260
336
236
318
147
230
191
58
306
325
241
160
308
195
45
44
207
name
Olli-Pekka Kolehmainen
Esa Klaavu
Teemu Forsten
Kai Syrjälä
Jarkko Kovanen
Seppo Aaltonen
Timo Ruostetsaari
Tom Miulus
Tuomo Luokomies
Juha Junkkari
Teemu Toura
Jussi Saarela
Ville Laine
Mikko Löppönen
Jussi Koivuniemi
Niko Nättinen
Christian Tinell
Antti Palonen
Jarkko Pohjola
Aapo Granberg
Marko Hakulinen
Henri Valkonen
Veikko Hinkkinen
Jarmo Ahonen
Benfodda Abderrrahmane
Jarkko Kokko
Mikael Paulinow
Eero Korhonen
Jukka Alajoki
Börje Ahlbäck
Ville Nenonen
Pekka Laitinen
Sebastian Hyvönen
Tero Norkola
Anssi Laine
Kalevi Hyppönen
Tomas Holmström
Rami Korhonen
Jukka Erkkilä
Juha Tirri
Markku Eskola
Heikki Kärkkäinen
Tero Manninen
Sami Tamm
Reima Huotari
Osmo Ojala
Janne Vanttaja
Jari Turpeinen
Jarmo Henriksson
Björn Svärd
Stig-Olof Hannus
Puolakka Veli-Pekka
Petri Latva-Rasku
Petteri Pyrrö
Sven-Ole Ahlbäck
Riho Ridala
Rune Tikander
Jesse Uusi-Uitto
Anton Goebel
Jyrki Oraskari
Rauno Jokinen
Ville Vainio
Aaro Ruponen
Juha Leskelä
Jyrki Vaahermaa
Lehtonen Jarmo
Jani Mäkäläinen
Petri Oksmaa
Valtteri Mattila
Aleksi Soininen
Taru Schroderus
Ismo Sahlsten
Tulokset - www.championchip.fi
club
Vantaa
X-Tri Lahti
Road Academy
Pyöräriki
Hyvinkään Pyöräilijät
Hki
PPP-97
Rantapyörä
CC Tailwind
LUP
Kaupin Kanuunat
Lahti
Aviapolis Cycling Team
Kaupin Kanuunat
Hepo
CCH Helsinki
Vantaa
Road Academy
Zeus
Helsinki/Algeria
CCH
VaSuRi
Paippina
Bucine Bike
WASA VELOCITY
SPU
Kaupin Kanuunat
CC Vasuri
CC Tailwind
GYM PARK Hki
INKOO
KoPy
Xtri Lahti
Myrskylä
Zeus
Aviapolis Cycling Team
Korson Kaiku
CCH
CCRT
Hki
Hämeenlinna
Riihimäen Kiista-Veikot
Borga
Lahti
Kaupin Kanuunat
Kaupin Kanuunat
WASA VELOCITY
Nurmisjärvi
Hollola
Helsinki
Prologi
ZEUS
KunnasTek Oy
Tuusula
X-Tri Lahti
Team Kemppi
Pyörä-Pojat TRG
X-tri Lahti
X-tri Lahti
X-tri Lahti
Witsiälän Woima
time
3:36:50
3:36:50
3:36:53
3:36:53
3:36:54
3:36:54
3:36:54
3:36:54
3:36:54
3:36:55
3:36:56
3:36:57
3:36:58
3:37:00
3:37:10
3:37:10
3:37:27
3:38:21
3:38:22
3:38:22
3:38:22
3:38:23
3:38:25
3:40:26
3:48:44
3:50:32
3:50:34
3:50:34
3:50:35
3:50:35
3:50:36
3:50:37
3:50:37
3:50:37
3:50:37
3:50:38
3:50:38
3:50:40
3:50:56
3:50:56
3:51:13
3:51:57
3:52:02
3:52:26
3:56:12
3:57:08
3:58:43
3:59:14
3:59:14
3:59:14
3:59:14
3:59:36
3:59:36
4:01:16
4:01:34
4:02:53
4:03:22
4:03:28
4:03:28
4:04:06
4:04:10
4:04:45
4:05:06
4:05:07
4:05:08
4:05:08
4:05:09
4:05:09
4:05:09
4:05:09
4:05:09
4:05:10
Behind
+ 20.31
+ 20.31
+ 20.34
+ 20.34
+ 20.35
+ 20.35
+ 20.35
+ 20.35
+ 20.35
+ 20.37
+ 20.37
+ 20.38
+ 20.39
+ 20.41
+ 20.51
+ 20.52
+ 21.08
+ 22.02
+ 22.03
+ 22.03
+ 22.03
+ 22.04
+ 22.06
+ 24.08
+ 32.25
+ 34.13
+ 34.15
+ 34.15
+ 34.16
+ 34.16
+ 34.17
+ 34.18
+ 34.18
+ 34.18
+ 34.18
+ 34.19
+ 34.19
+ 34.21
+ 34.37
+ 34.38
+ 34.54
+ 35.38
+ 35.44
+ 36.08
+ 39.53
+ 40.49
+ 42.24
+ 42.55
+ 42.55
+ 42.55
+ 42.55
+ 43.17
+ 43.17
+ 44.57
+ 45.15
+ 46.34
+ 47.03
+ 47.09
+ 47.09
+ 47.47
+ 47.51
+ 48.26
+ 48.48
+ 48.48
+ 48.49
+ 48.50
+ 48.50
+ 48.50
+ 48.50
+ 48.50
+ 48.51
+ 48.51
NetTime
3:36:30
3:36:33
3:36:29
3:36:40
3:36:36
3:36:38
3:36:34
3:36:35
3:36:40
3:36:46
3:36:41
3:36:35
3:36:44
3:36:44
3:36:53
3:37:06
3:37:11
3:38:06
3:37:58
3:38:04
3:38:09
3:38:04
3:38:02
3:40:18
3:48:24
3:50:07
3:50:09
3:50:14
3:50:18
3:50:29
3:50:18
3:50:20
3:50:13
3:50:15
3:50:23
3:50:15
3:50:23
3:50:15
3:50:36
3:50:37
3:50:51
3:51:42
3:51:44
3:52:05
3:55:48
3:56:56
3:58:22
3:59:01
3:59:00
3:58:57
3:58:56
3:59:15
3:59:24
4:00:59
4:01:29
4:02:28
4:03:11
4:02:13
4:02:39
4:03:12
4:03:59
4:03:49
4:04:14
4:05:02
4:03:51
4:04:16
4:04:14
4:03:52
4:04:19
4:04:20
4:04:22
4:04:19
avg
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.5 km/h
36.4 km/h
36.3 km/h
36.3 km/h
36.3 km/h
36.3 km/h
36.3 km/h
36.3 km/h
35.9 km/h
34.6 km/h
34.4 km/h
34.4 km/h
34.4 km/h
34.4 km/h
34.4 km/h
34.3 km/h
34.3 km/h
34.3 km/h
34.3 km/h
34.3 km/h
34.3 km/h
34.3 km/h
34.3 km/h
34.3 km/h
34.3 km/h
34.3 km/h
34.1 km/h
34.1 km/h
34.1 km/h
33.5 km/h
33.4 km/h
33.2 km/h
33.1 km/h
33.1 km/h
33.1 km/h
33.1 km/h
33.1 km/h
33.1 km/h
32.8 km/h
32.8 km/h
32.6 km/h
32.5 km/h
32.5 km/h
32.5 km/h
32.4 km/h
32.4 km/h
32.4 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
2
XXXII ROYAL-PYÖRÄILY 7.7.2013
Tulokset sarjoittain
Miehet Royal Sarja 132 km
rank
145
146
147
148
149
150
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
161
163
164
165
165
167
167
169
169
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
203
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
#
47
100
171
298
183
320
203
146
302
57
282
77
193
119
97
6
101
162
176
261
177
48
314
323
338
73
124
125
63
122
274
257
275
267
313
4
312
324
24
270
107
198
294
276
90
271
95
202
329
62
85
332
219
18
86
5
237
291
96
27
186
263
187
89
235
283
337
238
277
81
281
243
name
Risto Nenonen
Mika Kujala
Juhani Torkkeli
Esa Koskimaa
Matti Juntunen
Matti Koskinen
Atte Järvinen
Unto Kovanen
Jukka Vuolle
Sebastian Lundström
Jarkko Keinänen
Pavle Stevanovic
Kari Nieminen
Jari Oinas
Jamie Given
Tero Toikka
Vesa Hyytiäinen
Jonne Stenbacka
Mika Peisa
Mika Vilkuna
Heikki Nurmela
Joni Kallinki
Jarmo Aaltonen
Marko Liikamaa
Jari Hirn
Toni Määttä
Jussi Kirjavainen
Kalle Hietanen
Aki Ahonen
Tenho Eteläinen
Patrik Tötterman
Hannu Rinne
Jukka Myllymäki
Esa Kinnunen
Ville Kivinen
Juha Lassila
Antti Tilli
Risto Toiviainen
Marko Martikainen
Anssi Vilkama
Jarl Ekström
Tapio Hietanen
Tomi Rosnell
Kari Nissilä
Jori Jokinen
Petteri Aalto
Jussi Sparre
Ville Haarala
Veli-Pekka Dufva
Taneli Salonen
Jukka Kuvaja
Marko Virtanen
Leho Allekand
Kimmo Rasinperä
Aleksi Mannerkivi
Richard Griffin
Roi Rasala
Jaakko Vasko
Mika Kangas
Alexander Kanavin
Sakari Isoniemi
Timo Martinen
Mika Lappalainen
Jussi Hakanen
Henrik Vinberg
Heikki Kärkkäinen
Niko Tikander
Mikko Nieminen
Kari Järvinen
Rasmus Alén
Eskola Eskola
Seppo Hovi
Tulokset - www.championchip.fi
club
Sippurasti
Helsinki Triathlon
Pyörä-68 Turku ry
lahti
Kuopys
Lahden Ahkera
Mikkelin Latu Ry
Pyörä-Pojat TRG
Lahti
Kuopion pyöräilyseura
Rauma
CCH
X-Tri Lahti
Konecranes
KVOPYS
Gymstick Liikuntapalvelut Oy
Tawast Cycling Club
Lieto
UP
Espoo
Lahti
Monninkylä
Lappeenranta
Kulmalahden Kisa
Helsinki
HePo
OJy
Espoo
UTTI
TCC
Team Lanste
Klaukkala
Nobina OY/Kalevi Rattakool
RCT
Kirkkonummi
HYPY
HePo
Triathlon club Heinola
PPP-97
Vantaa
Rauma
Vaasa
Uudenmaan Pyöräilijät
Tampereen P.Union
time
4:05:10
4:05:10
4:05:10
4:05:11
4:05:12
4:05:12
4:05:12
4:05:14
4:05:15
4:05:15
4:05:17
4:05:19
4:05:20
4:05:20
4:05:20
4:05:20
4:05:20
4:05:20
4:05:21
4:05:21
4:05:21
4:05:21
4:05:21
4:05:21
4:05:22
4:05:22
4:05:22
4:05:23
4:05:23
4:05:24
4:05:25
4:05:25
4:05:25
4:05:27
4:05:27
4:05:28
4:05:28
4:05:29
4:05:29
4:05:33
4:05:33
4:05:34
4:06:28
4:06:35
4:06:50
4:06:51
4:06:53
4:06:54
4:06:54
4:06:56
4:06:57
4:06:58
4:07:03
4:07:41
4:08:41
4:09:02
4:09:27
4:09:27
4:09:27
4:09:27
4:09:28
4:09:28
4:09:28
4:09:29
4:09:29
4:09:34
4:09:39
4:09:43
4:09:44
4:11:45
4:11:47
4:12:20
Behind
+ 48.51
+ 48.51
+ 48.51
+ 48.52
+ 48.53
+ 48.53
+ 48.53
+ 48.55
+ 48.56
+ 48.56
+ 48.58
+ 49.00
+ 49.01
+ 49.01
+ 49.01
+ 49.01
+ 49.01
+ 49.01
+ 49.02
+ 49.02
+ 49.02
+ 49.02
+ 49.02
+ 49.02
+ 49.03
+ 49.03
+ 49.04
+ 49.04
+ 49.04
+ 49.05
+ 49.06
+ 49.06
+ 49.07
+ 49.08
+ 49.08
+ 49.09
+ 49.09
+ 49.10
+ 49.10
+ 49.14
+ 49.14
+ 49.15
+ 50.09
+ 50.16
+ 50.31
+ 50.32
+ 50.34
+ 50.35
+ 50.35
+ 50.37
+ 50.38
+ 50.39
+ 50.44
+ 51.22
+ 52.22
+ 52.43
+ 53.08
+ 53.08
+ 53.09
+ 53.09
+ 53.09
+ 53.09
+ 53.09
+ 53.10
+ 53.10
+ 53.15
+ 53.20
+ 53.24
+ 53.25
+ 55.26
+ 55.29
+ 56.01
NetTime
4:04:20
4:04:14
4:04:15
4:03:56
4:04:21
4:03:55
4:04:19
4:04:00
4:03:57
4:04:19
4:04:23
4:04:31
4:04:29
4:04:27
4:04:30
4:04:29
4:04:08
4:04:04
4:04:27
4:04:09
4:04:27
4:04:09
4:04:32
4:04:30
4:04:23
4:04:32
4:04:27
4:04:27
4:04:31
4:04:32
4:04:24
4:05:08
4:04:30
4:04:33
4:04:31
4:04:17
4:05:08
4:04:30
4:04:30
4:04:17
4:04:34
4:04:43
4:05:35
4:05:42
4:05:49
4:05:50
4:05:55
4:05:54
4:06:06
4:05:58
4:06:38
4:05:58
4:06:53
4:06:45
4:08:14
4:08:36
4:08:16
4:08:35
4:08:14
4:08:14
4:08:12
4:08:10
4:08:13
4:08:32
4:09:06
4:08:01
4:09:32
4:08:24
4:08:46
4:11:21
4:10:32
4:11:18
avg
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.1 km/h
32.1 km/h
32.1 km/h
32.1 km/h
32.1 km/h
32.1 km/h
32.1 km/h
32.1 km/h
32.1 km/h
32.1 km/h
32.1 km/h
32 km/h
31.8 km/h
31.8 km/h
31.8 km/h
31.8 km/h
31.8 km/h
31.8 km/h
31.7 km/h
31.7 km/h
31.7 km/h
31.7 km/h
31.7 km/h
31.7 km/h
31.7 km/h
31.7 km/h
31.7 km/h
31.5 km/h
31.5 km/h
31.4 km/h
3
XXXII ROYAL-PYÖRÄILY 7.7.2013
Tulokset sarjoittain
Miehet Royal Sarja 132 km
rank
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
252
254
254
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
#
197
287
42
256
255
39
117
234
189
278
300
60
315
41
248
61
166
289
346
37
182
293
341
17
126
129
36
40
67
59
29
159
28
233
72
111
188
172
68
30
316
128
56
175
54
55
253
130
52
174
34
120
35
70
71
280
10
15
252
265
264
199
206
217
279
327
163
297
161
31
178
259
name
Jaanus Audova
Antero Manninen
Jaro Kesänen
Risto Hovirinta
Arto Ojanen
Jari Mikael Tasanen
Olli-Pekka Porkka
Veikko Piirainen
Juho Kauhanen
Ari Kiviluoma
Leevi Kangasaho
Antti Anttonen
Vesa Malila
Jukka Härkönen
Matti Räisänen
Kyösti Ryhänen
Janne Hassi
Miika Johansson
Jarkko Rantanen
Niklas Kaustinen
Mika Henttu
Juha Leskinen
Pekka Raatikainen
Jussi Piispanen
Lasse Wirenius
Tommi Ollikainen
JK
Heikki Kivivasara
Kari Järveläinen
Mikko Siukkola
Harri Ouri
Juhani Sinkkonen
Kari Järvenkylä
Veikko Kenttä
Markku Sotejeff
Jukka Martama
Heikki Patrakka
Janne Eskelinen
Sebastian Wallenius
Olli Aalto
Mika Härmä
Joonas Kukkonen
Jaakko Helminen
Santeri Savolainen
Kai-Jussi Ruuskanen
Timo Pärnänen
Pekka Oksanen
Toni Hirvonen
Esa-Pekka Viinikka
Klaus von Wendt
Veijo Länsikunnas
Timo Satoniitty
Ville Lepola
Jarno Koskimaa
Janne Kuokkanen
Tero Helli
Jari Salonen
Antti Koski
Mikko Aalto
Tatu Edelmann
Jukka Laitinen
Petteri Mäkeläinen
Tuomas Lindholm
Voitto Vikström
Juha Pitkäranta
Hannu Hölttä
Keijo Lindholm
Bjarne Gabrielsson
Hannu Poutiainen
Hannu Tuomisto
Markku Kouhia
Arto Raappana
Tulokset - www.championchip.fi
club
KJK Viro
X-Tri Lahti
Turku
Turku
RiiVU
Team Lahden Polkupyörähuolto
Vantaa
Tampereen Yritys
Lahden Ahkera
Road Academy
Kouvolan Pyöräilijät
ZEUS
Zeus
Helsinki
Renko
Team JuMi
Vantaa
Kaupin Kanuunat
Helsinki Triathlon
MTBCF ry Hki
HePo
Vantaa
Tampere
Team CADS Planner
Helsingin Polkupyöräilijät
Olin ja Mikon polkupyör
Road Academy
Tuusulan Tallaajat
Team Garmin MTB Finland
Pornainen
Lopen Uupuneet
Hämeenlinnan Tarmo
Hyvinkään Pyöräilijät
Vantaan pyöräilijät ry
TWD
HVL
HVL
X-Tri Lahti
Sahalahden VPK
Kouvolan Pyöräilijät
Helsinki
Voima
Road Academy
Kerava
Lahti
Liranta
Isnäs
Kuopys
Pälkäneen Luja-Lukko
Triathlon club Heinola
time
4:13:30
4:14:00
4:14:14
4:18:09
4:18:09
4:18:09
4:18:27
4:19:43
4:20:30
4:20:32
4:20:32
4:20:38
4:23:17
4:23:18
4:23:18
4:23:26
4:26:26
4:28:59
4:33:44
4:34:06
4:34:57
4:35:04
4:35:08
4:36:31
4:36:41
4:36:41
4:38:24
4:38:26
4:38:31
4:38:32
4:38:32
4:38:33
4:38:45
4:39:54
4:39:56
4:40:01
4:40:01
4:40:01
4:40:01
4:40:02
4:40:02
4:40:02
4:40:03
4:40:04
4:40:04
4:40:04
4:40:30
4:40:50
4:41:10
4:41:12
4:42:00
4:45:33
4:47:51
4:51:42
4:51:42
4:51:43
4:51:44
4:51:44
4:51:44
4:51:45
4:51:45
4:51:45
4:51:46
4:51:46
4:51:47
4:51:47
4:51:48
4:54:18
4:55:01
4:58:43
4:58:45
4:59:06
Behind
+ 57.11
+ 57.42
+ 57.56
+ 1.01.50
+ 1.01.50
+ 1.01.50
+ 1.02.08
+ 1.03.24
+ 1.04.11
+ 1.04.13
+ 1.04.13
+ 1.04.20
+ 1.06.58
+ 1.06.59
+ 1.06.59
+ 1.07.07
+ 1.10.07
+ 1.12.40
+ 1.17.25
+ 1.17.47
+ 1.18.38
+ 1.18.45
+ 1.18.49
+ 1.20.12
+ 1.20.22
+ 1.20.22
+ 1.22.06
+ 1.22.08
+ 1.22.12
+ 1.22.13
+ 1.22.13
+ 1.22.15
+ 1.22.26
+ 1.23.36
+ 1.23.37
+ 1.23.42
+ 1.23.42
+ 1.23.42
+ 1.23.42
+ 1.23.43
+ 1.23.43
+ 1.23.44
+ 1.23.44
+ 1.23.45
+ 1.23.45
+ 1.23.45
+ 1.24.11
+ 1.24.31
+ 1.24.51
+ 1.24.53
+ 1.25.41
+ 1.29.14
+ 1.31.32
+ 1.35.23
+ 1.35.24
+ 1.35.24
+ 1.35.25
+ 1.35.25
+ 1.35.25
+ 1.35.26
+ 1.35.26
+ 1.35.27
+ 1.35.27
+ 1.35.27
+ 1.35.28
+ 1.35.28
+ 1.35.29
+ 1.37.59
+ 1.38.42
+ 1.42.24
+ 1.42.27
+ 1.42.47
NetTime
4:13:17
4:13:38
4:13:17
4:17:21
4:17:19
4:16:52
4:18:11
4:18:24
4:19:30
4:19:19
4:20:08
4:19:21
4:23:01
4:23:04
4:23:11
4:22:28
4:25:31
4:27:41
4:33:16
4:33:07
4:34:35
4:33:14
4:33:22
4:35:29
4:34:51
4:34:51
4:36:27
4:36:45
4:36:55
4:36:51
4:36:36
4:37:01
4:37:05
4:38:36
4:38:17
4:38:33
4:38:33
4:38:33
4:38:34
4:38:31
4:38:32
4:38:34
4:38:18
4:38:20
4:38:17
4:38:17
4:38:59
4:39:21
4:40:47
4:39:57
4:40:28
4:44:20
4:46:59
4:50:05
4:50:03
4:50:08
4:50:04
4:50:06
4:50:08
4:50:15
4:50:16
4:50:06
4:49:51
4:50:06
4:50:08
4:50:02
4:49:53
4:53:58
4:53:29
4:56:55
4:57:02
4:57:24
avg
31.2 km/h
31.2 km/h
31.2 km/h
30.7 km/h
30.7 km/h
30.7 km/h
30.6 km/h
30.5 km/h
30.4 km/h
30.4 km/h
30.4 km/h
30.4 km/h
30.1 km/h
30.1 km/h
30.1 km/h
30.1 km/h
29.7 km/h
29.4 km/h
28.9 km/h
28.9 km/h
28.8 km/h
28.8 km/h
28.8 km/h
28.6 km/h
28.6 km/h
28.6 km/h
28.4 km/h
28.4 km/h
28.4 km/h
28.4 km/h
28.4 km/h
28.4 km/h
28.4 km/h
28.3 km/h
28.3 km/h
28.3 km/h
28.3 km/h
28.3 km/h
28.3 km/h
28.3 km/h
28.3 km/h
28.3 km/h
28.3 km/h
28.3 km/h
28.3 km/h
28.3 km/h
28.2 km/h
28.2 km/h
28.2 km/h
28.2 km/h
28.1 km/h
27.7 km/h
27.5 km/h
27.2 km/h
27.2 km/h
27.2 km/h
27.1 km/h
27.1 km/h
27.1 km/h
27.1 km/h
27.1 km/h
27.1 km/h
27.1 km/h
27.1 km/h
27.1 km/h
27.1 km/h
27.1 km/h
26.9 km/h
26.8 km/h
26.5 km/h
26.5 km/h
26.5 km/h
4
XXXII ROYAL-PYÖRÄILY 7.7.2013
Tulokset sarjoittain
Miehet Royal Sarja 132 km
rank
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
308
310
#
210
227
288
133
118
9
309
69
79
87
266
132
116
127
229
83
66
142
141
135
134
131
name
Mika Sulkinoja
Henri Ohvo
Peter Johansson
Juha Vallenius
Yan Maurakh
Samuli Kaija
Hannes Hyttinen
Heikki Välkepinta
Eero Seppälä
Niko Suni
Antti Koskelo
Jarkko Taiviola
Teemu Pohjanlehto
Jyrki Sinkkonen
Lauri Lappalainen
Tommi Kröger
Joni Halli
Heikki Malkamäki
Jesse Kivimäki
Mikael Leminen
Markus Leminen
Harri Hakala
Tulokset - www.championchip.fi
club
Lahti
SK Marlot
Sastamala
Team Lahden Polkupyörähuolto
Trilife.ru
Mäntsälä
Kaupin Kanuunat
Atletico Parosperä
Itähelsingin Voima
LaPy
Team Lahden Polkupyörähuolto
Orimattilan Jymy
Team Lahden Polkupyörähuolto
Team Lahden Polkupyörähuolto
time
5:01:57
5:03:30
5:06:18
5:08:15
5:09:25
5:11:10
5:16:06
5:18:47
5:26:04
5:26:12
5:26:59
5:36:22
5:36:23
5:36:24
5:37:46
5:37:48
5:54:30
5:57:48
5:57:48
6:11:15
6:11:15
6:28:24
Behind
+ 1.45.38
+ 1.47.11
+ 1.49.59
+ 1.51.56
+ 1.53.06
+ 1.54.51
+ 1.59.47
+ 2.02.28
+ 2.09.46
+ 2.09.53
+ 2.10.40
+ 2.20.03
+ 2.20.04
+ 2.20.05
+ 2.21.27
+ 2.21.29
+ 2.38.11
+ 2.41.29
+ 2.41.29
+ 2.54.56
+ 2.54.56
+ 3.12.05
NetTime
5:00:16
5:01:47
5:04:31
5:06:12
5:09:12
5:09:22
5:15:04
5:17:33
5:24:18
5:24:18
5:25:29
5:34:30
5:34:30
5:34:26
5:36:00
5:35:59
5:52:37
5:57:19
5:57:19
6:09:15
6:09:16
6:26:45
avg
26.2 km/h
26.1 km/h
25.9 km/h
25.7 km/h
25.6 km/h
25.5 km/h
25.1 km/h
24.8 km/h
24.3 km/h
24.3 km/h
24.2 km/h
23.5 km/h
23.5 km/h
23.5 km/h
23.4 km/h
23.4 km/h
22.3 km/h
22.1 km/h
22.1 km/h
21.3 km/h
21.3 km/h
20.4 km/h
5
XXXII ROYAL-PYÖRÄILY 7.7.2013
Tulokset sarjoittain
Naiset Royal Sarja 132 km
rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#
164
170
148
321
76
319
16
180
286
331
78
254
7
46
112
211
8
65
165
name
Maarit Mäntysaari
Heidi Onger
Kati Jokio
Iiris Lopez
Minna Ikonen
Katja Kallioinen
Petri Sorsa
Vilma Niskanen
Anu Silvasti
Anna-Maija Vitrtanen
Leena Aalto
Veera Alanko
Tarja Aholainen
Ritva Nihtilä
Pia Wellinger
Essi Artima-Sulkinoja
Saara Huttunen
Sirpa Kirjola
Katja Hassi
Tulokset - www.championchip.fi
club
TuUL
Porvoo
X-Tri Lahti
Jyps
X-Tri Lahti
Klaukkala
Hämeenlinna
Pornainen
MTBCF
MTBCF
Team Lahden Polkupyörähuolto
Lahti
time
3:42:02
3:51:51
3:51:52
4:02:53
4:04:09
4:05:09
4:05:10
4:05:24
4:05:24
4:06:58
4:11:04
4:40:31
4:41:09
4:42:00
4:43:46
5:01:57
5:03:29
5:54:29
6:28:22
Behind
+
+ 9.50
+ 9.51
+ 20.51
+ 22.08
+ 23.08
+ 23.08
+ 23.22
+ 23.23
+ 24.56
+ 29.03
+ 58.29
+ 59.08
+ 59.59
+ 1.01.45
+ 1.19.56
+ 1.21.28
+ 2.12.28
+ 2.46.21
NetTime
3:41:45
3:51:34
3:51:31
4:02:44
4:03:49
4:04:22
4:04:15
4:05:09
4:04:36
4:05:58
4:09:50
4:38:59
4:39:12
4:40:03
4:43:28
5:00:17
5:01:41
5:52:35
6:26:31
avg
35.7 km/h
34.2 km/h
34.2 km/h
32.6 km/h
32.4 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.3 km/h
32.1 km/h
31.5 km/h
28.2 km/h
28.2 km/h
28.1 km/h
27.9 km/h
26.2 km/h
26.1 km/h
22.3 km/h
20.4 km/h
6
XXXII ROYAL-PYÖRÄILY 7.7.2013
Tulokset sarjoittain
Miehet Kuntosarja 50 km
rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
#
8
17
21
89
9
12
18
311
32
24
10
80
31
69
48
58
75
50
51
43
71
23
29
73
41
30
82
72
81
34
60
44
86
62
61
65
87
28
25
45
33
79
85
90
59
35
67
52
38
36
74
49
19
6
7
55
56
4
88
64
11
66
14
27
13
name
Jouni Sompi
Kalle Vitikainen
Sami Parkkonen
Santeri Syrjä
Janne Hallikainen
Mika Leppäaho
Raimo Veini
Igor Hamppu
Mika Hillberg
Kimmo Mäkinen
Hannu Kemppi
Markku Vanhatalo
Markus Kajaste
Jani Häkkinen
Jere Visapää
Veli-Matti Rantasalo
Erkki Pannula
Harri Mattila
Ville Nieminen
Juha Räsänen
Leo Lehtimäki
Juho Silfver
Tuomas Kainulainen
Mikael Holm
Arno Sipponen
Aimo Lipponen
Pertti Kortesoja
Toni Kämppi
Markku Karjalainen
Samu Salokannel
Igor Hamppu
Hannu Laaksonen
Keijo Lahtinen
Nicklas Backman
Jan Backman
Hannu Kuukko
Risto Rinne
Jani Koskimäki
Olavi Qvist
Marko Haapaniemi
Sulo Pakarinen
Raimo Eessaar
Jaakko Parikka
Eero Karhu
Jukka Vepsäläinen
Arttu Lehtinen
Hannu Humalisto
Jukka Mandelin
Mika Niemi
Ivan Maurakh
Huovinen Hannu Lahtinen Kalle
Eero Väisänen
Jari-Pekka Siivonen
Lauri Mäkinen
Kari Mäkinen
Marko Sairanen
Olli-Pekka Holmberg
Sami Sinisalo
Antti Lehto
Tor-Christer Oljemark
Kari Kaiturinmäki
Timo Pitkäranta
Jouni Salonen
Juha Muje
Jami Karonen
Tulokset - www.championchip.fi
club
Triathlon club Heinola
Rantapyörä
CC Tailwind
Klaukkala
HePo
JYPS
Rantapyörä ry
Helsinki
LaPy
Myllykoski
Ristiina
Aviapolis Cycling Team
Team Kemppi
Royal Cycling Team
Lappeenranta
ÖSK
Team Lahden Polkupyörähuolto
Nokia Road Runners
Lahti
Mäntsälä
Jellonas Finland
Helsinki
orima-tuote oy
Helsinki
Team Corney
Team Corney
Kouvola
Lahti
Skågbyik
orima-tuote oy
Ukko Team
Lahti
Orimattila
Uponor Intra
Team Kemppi
Team Lahden Polkupyörähuolto
Open Forum
Tandem
Aviapolis Cycling Team
MTBCF ry
Lahti
NSU/Sipoo
Helsinki
time
1:24:15
1:25:15
1:25:18
1:28:21
1:33:31
1:35:51
1:35:52
1:37:07
1:37:37
1:37:37
1:38:29
1:38:32
1:40:36
1:42:05
1:42:08
1:44:26
1:44:28
1:44:28
1:46:03
1:46:06
1:47:56
1:47:57
1:49:45
1:49:45
1:49:46
1:49:46
1:49:56
1:50:35
1:50:39
1:52:16
1:52:28
1:52:40
1:52:45
1:52:46
1:52:47
1:52:57
1:53:00
1:53:10
1:53:18
1:53:49
1:55:28
1:56:42
1:57:10
2:02:53
2:04:31
2:04:55
2:04:56
2:07:06
2:07:59
2:08:02
2:08:06
2:09:59
2:13:16
2:13:42
2:13:43
2:15:00
2:15:57
2:17:30
2:20:00
2:21:49
2:24:55
2:36:01
2:38:30
2:45:41
2:51:24
Behind
+
+ 1.01
+ 1.04
+ 4.06
+ 9.16
+ 11.36
+ 11.37
+ 12.53
+ 13.23
+ 13.23
+ 14.15
+ 14.17
+ 16.21
+ 17.50
+ 17.54
+ 20.12
+ 20.13
+ 20.13
+ 21.48
+ 21.52
+ 23.42
+ 23.43
+ 25.31
+ 25.31
+ 25.31
+ 25.31
+ 25.42
+ 26.21
+ 26.24
+ 28.01
+ 28.13
+ 28.25
+ 28.31
+ 28.31
+ 28.32
+ 28.43
+ 28.45
+ 28.55
+ 29.03
+ 29.34
+ 31.13
+ 32.28
+ 32.55
+ 38.38
+ 40.17
+ 40.40
+ 40.41
+ 42.51
+ 43.44
+ 43.47
+ 43.51
+ 45.44
+ 49.01
+ 49.27
+ 49.28
+ 50.45
+ 51.43
+ 53.15
+ 55.46
+ 57.35
+ 1.00.40
+ 1.11.46
+ 1.14.15
+ 1.21.26
+ 1.27.10
NetTime
1:24:12
1:25:08
1:25:15
1:28:17
1:33:28
1:35:48
1:35:42
1:36:52
1:37:26
1:37:26
1:38:20
1:38:24
1:40:14
1:41:40
1:42:02
1:44:21
1:44:22
1:44:13
1:45:37
1:45:57
1:47:40
1:47:44
1:49:25
1:49:15
1:49:31
1:49:26
1:49:30
1:50:24
1:50:36
1:52:12
1:51:59
1:52:08
1:52:26
1:52:36
1:52:38
1:52:39
1:52:38
1:52:48
1:53:07
1:53:37
1:55:01
1:56:37
1:56:56
2:02:49
2:03:54
2:04:20
2:04:22
2:06:42
2:07:34
2:07:47
2:07:55
2:09:57
2:13:09
2:13:03
2:13:04
2:14:35
2:15:40
2:17:12
2:19:31
2:24:36
2:35:51
2:38:16
2:45:28
2:51:08
avg
35.6 km/h
35.2 km/h
35.2 km/h
34 km/h
32.1 km/h
31.3 km/h
31.3 km/h
30.9 km/h
30.7 km/h
30.7 km/h
30.5 km/h
30.5 km/h
29.8 km/h
29.4 km/h
29.4 km/h
28.7 km/h
28.7 km/h
28.7 km/h
28.3 km/h
28.3 km/h
27.8 km/h
27.8 km/h
27.3 km/h
27.3 km/h
27.3 km/h
27.3 km/h
27.3 km/h
27.1 km/h
27.1 km/h
26.7 km/h
26.7 km/h
26.6 km/h
26.6 km/h
26.6 km/h
26.6 km/h
26.6 km/h
26.6 km/h
26.5 km/h
26.5 km/h
26.4 km/h
26 km/h
25.7 km/h
25.6 km/h
24.4 km/h
24.1 km/h
24 km/h
24 km/h
23.6 km/h
23.4 km/h
23.4 km/h
23.4 km/h
23.1 km/h
22.5 km/h
22.4 km/h
22.4 km/h
22.2 km/h
22.1 km/h
21.8 km/h
21.4 km/h
21.2 km/h
20.7 km/h
19.2 km/h
18.9 km/h
18.1 km/h
17.5 km/h
7
XXXII ROYAL-PYÖRÄILY 7.7.2013
Tulokset sarjoittain
Naiset Kuntosarja 50 km
rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#
47
42
68
46
70
22
37
63
84
83
1
76
91
5
57
39
40
3
2
54
53
15
78
77
name
Anne Kanto
Kirsi Aho
Sari Repo
Tuula Rinkinen
Etti Kantola
Elssa Silfver
Petra Talvitie
Emilia Hallamäki
Sanna Huttunen
Mari Kokkonen
Lea Viljanen
Riikka Heikinheimo
San Santanen
Krista Kukkanen
Laura Lehto
Ira Lallo
Arja Vehniäinen
Marja Eloranta
Anni Viljanen
Sari Tiihonen
Mia Korento
Miia Karonen
Onerva Oksman
Erja Oksman
Tulokset - www.championchip.fi
club
Aviapolis Cycling Team
Royal Cycling Team
Ristiina
Aviapolis Cycling Team
Team Corney
Lahti
Lahti
Sipoo
Siilinjärvi
Team JuMi
Team Lahden Polkupyörähuolto
Team Lahden Polkupyörähuolto
Team Kemppi
Team Kemppi
Tampere
Tampereen Pyöräpojat
time
1:38:31
1:42:07
1:42:15
1:44:28
1:47:57
1:47:57
1:52:39
1:52:57
1:54:10
1:58:51
2:07:05
2:08:19
2:09:57
2:13:42
2:17:56
2:21:08
2:21:08
2:35:44
2:35:44
2:47:18
2:47:19
2:51:28
2:52:00
2:52:07
Behind
+
+ 3.37
+ 3.44
+ 5.57
+ 9.26
+ 9.26
+ 14.08
+ 14.26
+ 15.39
+ 20.20
+ 28.35
+ 29.48
+ 31.26
+ 35.11
+ 39.25
+ 42.37
+ 42.37
+ 57.13
+ 57.13
+ 1.08.47
+ 1.08.48
+ 1.12.57
+ 1.13.29
+ 1.13.36
NetTime
1:38:25
1:42:00
1:41:50
1:44:21
1:47:41
1:47:44
1:52:22
1:52:47
1:53:43
1:58:35
2:06:36
2:07:59
2:09:36
2:13:03
2:17:38
2:20:43
2:20:43
2:35:18
2:35:17
2:46:56
2:46:56
2:51:12
2:51:36
2:51:38
avg
30.5 km/h
29.4 km/h
29.3 km/h
28.7 km/h
27.8 km/h
27.8 km/h
26.6 km/h
26.6 km/h
26.3 km/h
25.2 km/h
23.6 km/h
23.4 km/h
23.1 km/h
22.4 km/h
21.8 km/h
21.3 km/h
21.3 km/h
19.3 km/h
19.3 km/h
17.9 km/h
17.9 km/h
17.5 km/h
17.4 km/h
17.4 km/h
8