Nuorten metsä -tiedotushanke

 Nuorten metsä – tiedotushanke Yhteystiedot Suomen 4H-­‐liitto Ukkoherrantie 15 B 18 96100 Rovaniemi www.tuottavatuohi.fi Hankevastaava Hankesihteeri Mari Niska Saara Korpela puh. 0400 234 041 puh. 040 545 5567 [email protected] [email protected] 1.1.2013 – 31.12.2014 Tavoitellaan tulevaisuuden metsänomistajia Nuorten metsä –tiedotushankkeen tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta ekosysteemipalveluista ja metsien kestävästä käytöstä, sekä luoda positiivista metsäkuvaa. Nuoria kannustetaan tutustumaan metsän tarjoamiin uusiin toimeentulon mahdollisuuksiin monikäytön näkökulmasta, perinteisiä metsäelinkeinoja kuitenkaan unohtamatta. Tietoisuuden lisääntyessä myös nuorten kiinnostus metsäsektoria kohtaan parantuu. Hanke toimii Lapissa kohderyhmänään 7-­‐24 –vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Hanke järjestää osallistujille tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta nuoria kiinnostavalla tavalla, muun muassa pelien ja toiminnallisien tapahtumien kautta.
Lapin metsäohjelma 2012 -­‐ 2015 Suomen metsäkeskuksen kokoaman Lapin metsäohjelman toimenpiteisiin on kirjattu muun muassa seuraavia toimenpide-­‐esityksiä. •
mahdollisuutena. •
•
•
•
•
Tavoitetaan Lapissa 2 000 lasta ja nuorta erilaisia teemapäiviä järjestämällä. Pilotoidaan Green Care -­‐aiheinen luonto-­‐ kokemuspolku ja monistetaan toimintamalli u usille alueille. Elvytetään metsätiimitoimintaa ja tehdään suunnitelma toiminnan levittämiseksi kaikkiin Lapin seutukuntiin. Tuottava Tuohi –peli otetaan koulujen opetuskäyttöön Lapin alueella. Järjestetään sidosryhmille ulkomaan opintomatka, josta uusia ideoita ja näkökulmia lasten ja nuorten metsä-­‐ ja luontokasvatukseen. Otetaan käyttöön Ota metsä omaksi – Tapio ja tuottava tuohi pelihankkeessa tuotetut netti-­‐ ja mobiilipelit. •
Lisätään lasten ja nuorten ympäristökasvatusta. •
Lisätään nuorille kohdennettua metsäalan tietoutta yhteistyössä metsäalan organisaatioiden ja koulujen kanssa. Konkreettiset tavoitteet •
Profiloidaan metsäalaa nuorille uutena •
Lisätään neuvontaa metsän monipuolisesta hyödyntämisestä. Tuottava Tuohi pelit Hankkeen yhtenä tavoitteena on saada Tuottava Tuohi metsänhoitopeli koulujen ja oppilaitosten opetusmateriaaliksi.