Tuomas Kuhmosen alustus 4.9.2014

Nuorten tulevaisuuskuvat ja maaseudun kehi3äminen Tuomas Kuhmonen Tutkimusjohtaja Salon kylästrategiaseminaari 4.9.2014 Nuorten valinnat ja maaseudun tulevaisuus Erilaisia tulevaisuuksia Vaihtoehtoiset
tulevaisuudet
Mahdottomat
tulevaisuudet
Mahdolliset
tulevaisuudet
Ei-toivottavat
tulevaisuudet
Toivottavat
tulevaisuudet
Epätodennäköiset
tulevaisuudet
Todennäköiset
tulevaisuudet
Nuorten valinnat ja maaseudun tulevaisuus Tutkimusprosessi Kirjallisuus
- Nuoriso
- Maaseutu
- Tulevaisuus
Sisällönanalyysi
Tulevaisuuskuvat
Tulevaisuusverstaat
Tulevaisuuskuvien
arviointi (kysely)
Tulokset
Toimenpidesuositukset
Nuorten valinnat ja maaseudun tulevaisuus Henkilökohtainen tulevaisuus Toimeentuloresepti
meentulore
Asumisresepti
misresepti
Elämäntaparesepti
mäntapares
Millä elän?
Missä elän?
Miten elän?
- Työmarkkina-asema
- Toimiala
- Sisältö
- Sijainti
- Asunto
- Sisältö
Toimeentuloresep;en sekä asumis-­‐ ja elämäntaparesep;en aineksia Nuorten valinnat ja maaseudun tulevaisuus ansiotaso
bioenergia biotalous
energiateknologia
elintarviketuotanto energia
epävarmuus eriarvoisuus
globaali haaste globaalit
työmarkkinat
etätyö
globaali vastuu
joustotyö julkinen valta
kestävä kehitys
kaksinapaisuus kansainvälisyys
liikenne
matkailu
maanviljely
keskittyminen
joustavuus juuret
keskus lähellä kestävyys
kunta kylä
luomuruoka
laatu
kauneus
historia hyvinvointi
iso asunto itsensä toteuttaminen
keskittyminen
kestävä elämäntapa kestävä kehitys kiireettömyys
kulttuuri kulutusmahdollisuudet
liikenneyhteydet
lapset
luonnonläheisyys
luonnonmukaisuus
luonto
läheisyys lähiluonto lähipalvelut lähiruoka
maaseutuasuminen maaseutumainen asuminen mahdollisuudet meluttomuus
luonnossa harrastaminen
kriisiaika kulttuuri laadukas palvelu laadukas tuote
maatalous mahdollisuus maisemanhoito
merkityksellinen työ merkitystalous
mielenkiintoinen työ
monimuotoisuus monipaikkainen työ monipuolinen osaaminen nuori yrittäjä omatarveviljely
omistajuus osaaminen paikkasidonnaisuus pakko pakolainen perustulo pienimuotoisuus
protektionismi puolison työllistyminen puolison työnsaanti
puunjalostus pysyvyys pysyvä työsuhde raaka-aine resurssitehokkuus riski
silpputyö sosiaaliturva suunnittelutyö suurtila sääntely sääntelyn vähentyminen
pk-yritys rakennemuutos
taloudellinen ympäristö talouden ylivalta tehokas maatalous tehokkuus tehotuotanto teknologia
tietoteknologia toimeentulo-ongelma työ työilmapiiri
työn saatavuus
urakehitys verkosto vienti viestintä yhteistyö
ympäristöliiketoiminta ympäristöteknologia yrittäjyys
työpaikka
itsenäistyminen
joustava työ
liiketoimintamalli liikkuvuus työelämässä luonnontuote luonnonvarat luonnonvaratalous
luova talous luovuus lähityö
identiteetti ilmapiiri imago internet
kohtuuhintaisuus kotiseutu kriisiaika
kestävä liiketoiminta kestävä maatalous kotimarkkinat
koulutus
erikoispalvelut
harrastusmahdollisuudet
hyvinvointiliiketoiminta hyvinvointipalvelut häiriöherkkyys ikääntyminen
ilmastonmuutos
innovaatio
edullinen asuminen edullisuus ekologinen elämäntapa
eläintenhoito elämys elämänlaatu epävarmuuden sieto
hajautuminen halpa asuminen harrastus
globalisaatio
informaatioteknologia
ahkeruus ajankäyttö arjen sujuvuus arki autioituminen avoimuus byrokratia
merkityksellisyys mielikuva
mökkeily naapuriapu
naapurit
monipaikkainen asuminen
muutto
nykyinen asuinpaikka oma elämäntapa
omakotitalo oma rauha oma tila
osallistuminen paikallisyhteisö
oma valinta omavaraisuus
perhe
peruspalvelut
pieni on kaunista pienviljely
puhtaus puutarhanhoito
rauhallisuus
ruuhkattomuus saasteettomuus
sosiaalinen elämä
sukulaiset tila tulevaisuuskuva
turvallisuus
tuttuus uusiutuva energia
vaikutusmahdollisuus vapaus väljyys väljä asuminen
yhteisöllisyys yksilöllisyys yksityisyys ystävät
Unelmatulevaisuuden sijain2 Unelmatulevaisuuden sijain; Unelmatulevaisuuden sijain; Unelmatulevaisuuden sijain2 Syvä maaseutu 2,2 %
Kirkonkylät ja
kyläkeskukset 5,0 %
Uusimaa
Aluejako:
1 Uusimaa
2 Lounais-Suomi
3 Sisä-Suomi
4 Pohjanmaa
5 Itä-Suomi
6 Lappi
Asuinalue 2,8 %
Unelma-alue 5,6 %
6
Alueen keskuskaupungit 15,5 %
Pohjanmaa
Alueen keskuskaupungit 48,9 %
Kaupunkien läheinen
maaseutu 43,9 %
Kaupunkien läheinen
maaseutu 66,4 %
Rovaniemi
Syvä maaseutu 9,9 %
Asuinalue 15,4 %
Unelma-alue 16,2 %
Oulu
Kokkola
4
Kajaani
5
Vaasa
Kuopio
Seinäjoki
Asuinalue 15,8 %
Unelma-alue 15,7 %
Syvä maaseutu 8,6 %
Kirkonkylät ja
kyläkeskukset 9,5 %
Pori
Tampere
2
Lahti
1
Lounais-Suomi
Kotka
Asuinalue 26,9 %
Unelma-alue 19,5 %
Kirkonkylät ja
kyläkeskukset 10,4 %
Itä-Suomi
Joensuu
Kaupunkien läheinen
maaseutu 56,8 %
Lappeenranta
Helsinki
Alueen keskuskaupungit 14,8 %
Syvä maaseutu 19,3 %
Kirkonkylät ja
kyläkeskukset 14,4 %
Mikkeli
Hämeenlinna
Turku
Maarianhamina
Jyväskylä
3
Asuinalue 17,9 %
Unelma-alue 18,9 %
Alueen keskuskaupungit 18,9 %
Asuinalue 21,1 %
Unelma-alue 24,1 %
Syvä maaseutu 11,0 %
Alueen keskuskaupungit 23,7 %
Kirkonkylät ja
kyläkeskukset 11,0 %
Kaupunkien läheinen
maaseutu 55,6 %
Alueen keskuskaupungit 10,0 %
Syvä maaseutu 17,5 %
Sisä-Suomi
Lappi
Kirkonkylät ja
kyläkeskukset 22,5 %
Kaupunkien läheinen
maaseutu 54,3 %
Kaupunkien läheinen
maaseutu 50,0 %
Unelmatulevaisuuden sijain2 ja sisältö Kaupunkeihin sijoi3uvien unelmatulevaisuuksien profiili (erityisen yleinen sisältö) Toimeentuloresepti
Asumisresepti
Elämäntaparesepti
Tärkein sisältö:
Työmarkkina-asema:
Kaupunki
Ei määritelty
Kaupungissa käynti
Harrastukset (ei määritelty)
Sijainnin tärkein erityispiirre:
Meren ranta lähellä
Asunto:
Kerrostalo
Paritalo
Rivitalo
Asunnon tärkein erityispiirre:
Pieni talo/asunto
p < 0,001
p < 0,01
p < 0,05
Muu määre
Pieni piha/tontti
Unelmatulevaisuuden sijain2 ja sisältö Kaupunkien läheiselle maaseudulle sijoi3uvien unelmatulevaisuuksien profiili (erityisen yleinen sisältö) Toimeentuloresepti
Asumisresepti
Tärkein erityissisältö:
Kaupungin
läheinen
maaseutu
Kulttuuri ja perinteet
Kahden tai monen paikan
yhdistelmä
Elämäntaparesepti
Tärkein sisältö:
Koneet
Arkiaskareet, kotityöt
Vapaus olla ja tehdä
Lapset
Omavaraisuus
Sijainnin tärkein erityispiirre:
p < 0,001
p < 0,01
p < 0,05
Naapurit riittävän kaukana
Järven ranta lähellä
Erakoituminen, yksinolo
Unelmatulevaisuuden sijain2 ja sisältö Maaseudun keskuksiin (kylät, kirkonkylät) sijoi3uvien unelmatulevaisuuksien profiili (erityisen yleinen sisältö) Toimeentuloresepti
Asumisresepti
Tärkein erityissisältö:
Maaseudun
keskukset
Pieni yksikö tai paikka
Sijainnin tärkein erityispiirre:
Naapurit riittävän lähellä
p < 0,001
p < 0,01
p < 0,05
Asunto:
Paritalo
Asunnon tärkein erityispiirre:
Pieni piha/tontti
Elämäntaparesepti
Tärkein sisältö:
Turvallisuus
Yhteiskunnallinen osallistuminen, kehittäminen
Yhteisöllisyys, naapurit,
ystävät
Unelmatulevaisuuden sijain2 ja sisältö Syvälle maaseudulle sijoi3uvien unelmatulevaisuuksien profiili (erityisen yleinen sisältö) Toimeentuloresepti
Asumisresepti
Työmarkkina-asema:
Syvä
maaseutu
Yrittäjä
Elämäntaparesepti
Tärkein sisältö:
Metsästys, kalastus
Vapaus olla ja tehdä
Yhteiskunnallinen osallistuminen, kehittäminen
Tärkein erityissisältö:
Kahden työn yhdistelmä
Kestävyys
Sijainnin tärkein erityispiirre:
Saari
p < 0,001
p < 0,01
p < 0,05
Asunnon tärkein erityispiirre:
Kesämökki tai huvila
Maalaistalo, maatila
Puutalo
Lopuksi Lopuksi 1) Kuva maaseudulla tarjolla olevista asumis- ja
elämäntaparesepteistä sekä erityisesti toimeentuloresepteistä
kaipaa kirkastamista, rikastamista ja tulevaisuusorientaatiota
2) Nuorilla on unelmissaan tuhansia erilaisia erilaisia reseptejä ja
maaseudulla on paljon vastinetta niille – yhteensovitus
•  Unelmien mahdollistaminen eri tasojen politiikkatoimin
Esimerkiksi asumisen vapaus ja kaavoitus, isoja tontteja luontoon
hajalleen erityisesti kaupunkien läheisellä maaseudulla – ei
ympäristörasite tulevaisuudessa
•  Alueiden erilaistuminen ja profiloituminen
Esimerkiksi ”meillä on hyvä asua ja yrittää” -> ”meillä voit toteuttaa
erityisesti näitä reseptejä: etätyö, perusduunari, hoivaaja,
yhteisöasuminen, punainen tupa ja perunamaa, hevoshullu,
luontoliikunta, käsityöharrastus, eräily, erakkoelämä”