ARS-1210 KORJAUSRAKENTAMISEN JK A

MITEN KORJATA VANHAA PURKAMISEN
SIJASTA ???
Lähde:http://www.ruukki.com/www/corporate.nsf/Documents/92D7D182
B29B5FFFC22576C800378C8B?OpenDocument&lang=2
Rautaruukin tulo Raaheen 60-luvun
alussa synnytti muuttoaallon, jonka
seurauksena Raahen väkiluku lähti
voimakkaaseen kasvuun. Uusia
asuntoja tarvittiin nopeasti ja
ensimmäinen 30 huoneiston
kerrostalo Jousikatu 6 A, valmistui
Kummattiin vuonna 1966.
Vuosikymmenten aikana alueen
rakennuskanta kasvoi tasaisesti.
Kiinteistö Oy Kummatti perustettiin
vuonna 1987, jolloin asuntokanta
käsitti n. 570 asuntoa ja
parhaimmillaan 1360.
Yhtiön omistussuhteet:
Raahen kaupunki
Metallityöväenliitto
Ammattiosasto n:o 200
KVY ammattiosasto
Raahen JHL Ry
Raahen Metallityöväenliitto ammattiosasto 55
97,89 %
1,95 %
0,07 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
11181 osaketta
223
8
3
4
3
Yhteensä:
100 %
11422 osaketta
Liikevaihto n. 5 milj.€
Asuntokannasta aravarajoitteisia on 488 ja vapaarahoitteisia 602 asuntoa
vrt. ARA :n asukasvalinta säännökset
Omakoti-, rivi- ja kerrostaloja
Perhe-, opiskelija- ja senioriasuntoja
Yhtiökokous
Hallitus
Toimitusjohtaja
Leo Sassi
Hallinto
Vuokranvalvoja
Päivi Ilmarinen
Asuntosihteerit
Isännöinti
Kiinteistöhuolto
Päivi Ilmarinen
Tarmo Heiskanen
Rakennuttaminen
Puhtaanapito
Leo Sassi
Piia Väyrynen
yhteensä 17 työntekijää
kolme yksikköä: hallinto, kiinteistöhuolto ja puhtaanapito
Huoltomiehet
Laitoshuoltajat
KIINTEISTÖ OY KUMMATTI ON OSAKEYHTIÖ
- Osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen
oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimisellä.
- Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa
voittoa osakkeenomistajille, jollei
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.
- Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä
yhtiön etua.
IDEAKILPAILUN TAVOITTEET 2005
►Asuntojen määrä ja koko saatava kysyntää vastaavaksi
►Alueen esteettistä ilmettä parannettava ja siten vaikutettava
alueen haluttavuuteen asuinympäristönä
►Asuntojen käyttöaste tällä hetkellä n. 70%, kysyntää
pienasunnoista
►Yhtään rakennusta ei saa kokonaan purkaa
►Alueen identiteettiä korostettava
Arkkitehtikilpailun jälkeen korostui senioriasumisen teema ja
energiatehokkuus
Rakennushanke
• Hanke käsittää 13 kerrostaloa, joista 3 matalaa
(3krs) ja 10 korkeaa (6krs)
• Asuntoja 364, joista purettavia 120 kpl isoja
asuntoja
• Alue on rakennettu vaiheittain vuosina 19671980
• Ideakilpailun taustalla 40 kunnan yhteinen
käyttöasteprojekti
Kummatti
lähtökohta
purku
muutos
Seniori talo
Alakerran yhteistila
Korkea varustelutaso
Seniori varustus
Automatiikkaa
Nostetut sähkörasiat
Puhuva hissi
Näkymä saunassa
Näkymä saunasta
ESTEITÄ TULEVAISUUDELLE
• KAAVOITUS
• RAKENTAMISEN
MÄÄRÄYKSET
• KUNTA MONOPOLIT
• LUUTUNEET
ASENTEET
KAAVOITUS
- Sama pipo kaikkiin päihin oli koko mikä
tahansa.
Eli yhden ainoan oikean ratkaisun ihanne.
Kykenemättömät ja osaamattomat voivat
estää kykenevien ja osaavien tekemisen.
33
Miltä tulevaisuus
näyttää
rakentamisen alalla?
VANHA KAUPUNKIKUVA
NYKYINEN KAUPUNKIKUVA
VANHA KAUPUNKIKUVA
NYKYINEN KAUPUNKIKUVA
ENNEN
JÄLJEEN
ENNEN
JÄLKEEN
RAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET
Edistävätkö / Haittaavatko
Määräykset eivät edistä rakentamista, vaan
palvelevat lähinnä näköalattomia byrokraatteja.
Vanhanaikaisilla määräyksillä saadaan aikaiseksi
vanhanaikaisia tuotteita.
43
HYRRÄT HÄIRITSEVÄT
KAUPUNKIKUVA JA KAUAS
KUNTAMONOPOLI
-Energialaitokset ja paikalliset yhtiöt kehityksen
suurimpia esteitä ????? ONKO.
- Pienimmät päästöt perustuvat uusiutuvaan
energiaan.
- Jo myös sähköverkkoa ideoinut Edison piti
tärkeänä , että tuotantoa hajautetaan.
Hybridi energia on tulevaisuutta????
45
”Kaupunki” sai laskelmissaan maalämmölle 200 vuoden
takaisinmaksuajan
Mahdollisuus
Noin 500 asuntoa ???
Lähtötilanne
Lisärakennusoikeus lisää
rahoitusmahdollisuuksia
Hissiasiat kuntoon
Lopputulos
Esiin nousset kysymykset
• Kokonaisverotus ???
• Jokainen kaavamuutos on huonosti tehty työ.
Kestoajat ja oikeat tiedot (Sipoo) ???
• Autopaikka vai Ihminen ???
• Kalastuksenvalvojalla on osaamisvaatimus onko
Rakennusvalvontaviranomaisella ???
• Investoinnin käyttökustannuksien puute 50 v
• Energia ratkaisut ??
• Kuntaliitokset ???
• Tulevaisuuden tutkimus ????????
EI ENÄÄ YHTÄÄN
VUOKRATALOA
VAAN
HUONEISTOJA
ASUMISEN MUKAVUUS
56
Leo Sassi
www.kummatti.fi