Suomen Shakki 3-1987 0001odt.pdf

Suomen
Suomen
Työväen
Suomen
Suomen
Keskusshakkiliitto
Shakki/iitto
Shakki/iitto
Kirjeshakkiliitto
Tehtäväniekat
ISSN 0355-8096
PORIN SHAKINYSTÄVÄT SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARIKSI
Porin Shakinystävät voitti jännittävässä kilpailussa seurajoukkueiden
Suomen mestaruuden 14.3. päättyneessä kilpailussa. Kuvassamme porilaisten voittoisan joukkueen pelaajia ja edustajia. Takana vasemmalta:
Antti Hankipohja, Kimmo Välkesalmi, Seppo Aalto, Veijo Mäki, Jouni
Yrjölä, Henry Tanner ja Esa Koskinen. Edessä vasemmalta: Jarmo Palenius, Veikko Valo, Aanre Dunder ja Jorma Paavilainen.
Tulokset sivuLla 113.
Kuva: Mikko Markkula.
. .. . ..
SUO M E N
SKSL:N VUOSIKOKOUS
SKSL:n edustajiston vuosikokous pidettiin
Helsingissä 15.3. Liiton halLituksen kokoonpanossa ei tapahtunut suuria muutoksia. Puheenjohtajana jatkaa edelleen Aarne Suvela,
varapuheenjohtajana Osmo Särki lahti, jäseninä Harri Hurme, Juha Hyvärinen, Markku Kosonen, Mikko Markkula, Pekka Palamaa ja Kari
Välimetsä. Varajäseninä ovat Jörn Elfving,
Lauri Lehti, Torvald Perman ja Timo Väyrynen. Toimihenkilöistä Seppo Räisänen jatkaa
taloudenhoitajana, Eero Helme FIDE-edustajana ja Esko Nuutilainen sihteerinä ja toiminnanjohtajana.
ESKO NUUTILAINEN
JULKAISIJAJÄRJESTöT
SUOMEN KESKUSSHAKKILIITTO R.Y.
Puheenjohtaja Aarne Suvela, Inkoonkatu 5 A
22, 00510 Helsinki, puh 90-7536632
Sihteeri ja toiminnanjohtaja Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319
FIDE-edustaja Eero Helme, Mellstenintie 17 A
3, 02170 Espoo, puh 90-428320
TaLoudenhoitaja Seppo Räisänen, Kaivoskuja
10, 02730 Espoo, puh 90-846487, ps-tiLi
19591-5, SYP-Käpylä 209221-6189
I'ÄÄTOIMITTAJA
Isko Nuuti lainen,
puh. 90-2919319
PL
61,
04401 Järvenpää,
JULKAISUTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja
Osmo Sä rk i laht i (SKSU
Jäsenet
Jörn Elfving (SSL)
Markku Kosonen (SKSL)
leo Lahdenmäki (ST)
Ilaimo Lindroos (SKU
Veikko Valo (TShL)
liLaushinta 1987
Kotimaahan
Illkomai LLe
Irtonumerot
150,170,15,-
12 numeroa vuodessa
I's-ti li 413005-7, SYP-HKI-Käpy lä 209221-6809
Kertailmoitushinnat 1987 :
1/1 s.
1400,1/2 s.
800,1/4 s.
450,1/8 s.
250,Ilivi-i lmoitus
100,-
SUOMEN SHAKKILIITTO R.Y.
Puheenjohtaja Mikko Markkula, Satukuja
H
48, 02230 Espoo, puh 90-8034574
Sihteeri Pekka Palamaa, Prinsessantie 4 C
26, 00820 Helsinki, puh 90-784814
Taloudenhoitaja Iris AintiLa, PL 45, 02631
Espoo, puh 90-1655196 (t), tili SYP-EspooKilo 228120-68009
TYöVÄEN SHAKKILIITTO R.Y.
Puheenjohtaja Markku Kosonen, Hämeentie 9 A
20, 00530 HeLsinki, puh 90-765846
Sihteeri Kari
Heinonen, Varikonkatu 45,
05830 Hyvinkää, puh 914-19069
Taloudenhoitaja Timo Väyrynen, Honkavaarantie 5 A 159, 02710 Espoo, ps-tili 452285-6
SUOMEN KIRJESHAKKILIITTO R.Y.
PuheenJohtaJa Raimo Lindroos, Ahokuja 2,
04430 Järvenpää
Sihteeri Olavi HaLme, Nauristie 16, 04400
Järvenpää, puh 90-287550
TaLoudenhoitaja Seppo Räisänen, Kaivoskuja
10, 02730 Espoo, ps-tili 442321-4
SUOMEN TEHTÄVÄNIEKAT R.Y.
Puheenjohtaja Hannu HarkoLa, Ampujantie 18
B, 00700 Helsinki, puh 90-353898
';hakki ai hei si sta
kertai lmoi tuksi sta
35%
Sihteeri Kari Valtonen, MuroLeenkatu 8 B 39,
,ilennus. Vuosi-ilmoituksista 50% alennus.
33720 Tampere
Ilankintapalkkio 20% (kun iLmoitus on maksetTaloudenhoitaja Kauko Virtanen, Välimäenkuja
lu). Shakkiaihealennuksen lisäksi ei muita
3 D 20, 33430 Vuorentausta, ps-tili TA
.. lennuksia.
465965-1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _____. _
I
Uusimaa Oy, 1987
.
S HAKK1
107
'
JOUNI YRJöLÄ
SHAKKI-77:N KYMMENVUOTISTURNAUS OULUSSA 21.-22.2.1987
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Jouni Yrjölä
Petri Kopsa
Pentti Haara
Jukka Pakkanen
Matti Peltola
Jyrki Parkkinen
Jouni Rakennuskoski
Ari Lainetoja
Derik Lardot
Teemu Kilpi
Olavi Tenno
Esa Tuunala
Jouni Tolonen
Kalevi Haikola
Erkki Suomalainen
Kari Tammela
Kari Jauhiainen
Lauri AapoLa
Pekka Sassi
Kimmo Suopajärvi
Hannu SanjoLa
Jarmo Hartikainen
Kari Uusitalo
Pekka Koski
Veli-Matti Korhonen
Martti Mäki-Torkko
Timo Ollitervo
Heikki Nissinen
Mikko Paavola
Ari Vesanen
Mauno Alanen
Markku Kynsilehto
PSY
KokkSK
OSS
VSS
LaihKi
OSS
Sh-7?
Sh-7?
OSS
OSS
KemTS
KokkSK
Sh-7?
I-HSK
RaahLi
VSS
KSY
RaahLi
JyvTS
KemTS
VSS
IisSK
Sh-77
OSS
OSS
Sh-7?
OSS
KajTS
OSS
Sh-7?
RaahLi
Sh-7?
SELO
2428
1961
1962
2084
2010
1854
1797
2025
1990
1983
1943
1969
1886
2074
1943
1922
1839
1842
1733
1872
1857
1867
1874
1935
1762
1780
1777
1743
1865
1743
1792
1736
B-ryhmä:
1. Sauli Särki lahti (TaSY, 1737) 4,5
2. Kauko Rantsi (OSS, 1773) 4
3.-5. Kai Kuokkanen (VSS, 1755), Yrjö Kilpi
(OSS, 1738) ja Juhani Paasovaara (OSS, 1751)
3,5
6.-8. Toivo Saarenpää (OSS, 1711), Matti
Korhonen (KajTS, 1706) ja Jukka Rautiainen
(OSS, 1688) 3
9.-16. Juhani Rusanen (Sh-77, 1710), Matti
Sassi (OSS, 1656), Vesa Määttä (OSS, 1698),
Jukka Peltomaa (RaahLi, 1680), Markku Kosonen (HakRi, 1629), Riku Haataja (KajTS,
1641), Harri Ojala (VSS, 1667) ja Jouko Holopainen (OSS, 1663) 2,5
1
+20
+26
+31
+22
- 6
+ 5
+12
+21
+18
+17
+27
- 7
+32
=29
+25
+30
-10
- 9
+23
- 1
- 8
- 4
-19
-28
-15
- 2
-11
+24
=14
-16
- 3
-13
2
+11
+28
= 7
=15
=29
=10
= 3
+16
+13
= 6
- 1
=17
- 9
=19
= 4
- 8
=12
=32
=14
+27
+30
=25
+26
+31
=22
-23
-20
- 2
= 5
-21
-24
=18
3
4
5
+ 9
= 8
+ 8
= 3
- 4
+ 7
+15
= 6
+28
+ 6
=4
=10
=2
= 2
+24
+15
+ 9
+11
- 1
- 1
- 6
= 7
+19
+25
+21
+23
=13
- 7
=22
=10
=16
- 3
- 5
+29
=18
=17
-11
-24
-13
+32
-14
+20
-12
+31
+30
- 5
-16
-27
-26
-22
=14
=23
=28
=20
=19
+27
=12
=17
- 4
+32
=29
-21
=18
=26
=31
=30
-25
=1
+16
- 3
- 2
=13
+24
=14
+22
+21
=8
=10
+19
- 5
+28
+29
-15
=26
-12
-11
=25
- 9
=23
=20
+31
-17
-18
+32
-27
-30
P
4,5
4
4
3,5
3,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
0,5
0,5
SELO
2433
1982
1984
2095
2014
1899
1853
2032
1999
1980
1948
1957
1908
2060
1937
1926
1849
1840
1765
1862
1846
1858
1851
1913
1771
1785
1775
1748
1847
1741
1733
1679
17.-19. Timo Valle (Sh-77, 1608), Markus
Kovalainen (KajSK, 1651)
ja
Pauli Aho
(KemTS, 1626) 2
20.-22. Matti Kotkansalo (KemTS, 1585), Sulo
Kaikkonen (KajTS, 1612) ja Timo Väntsi (OSS,
1579) 1,5
23. Pauli Kilpeläinen (Sh-77, 1550)
24. Aimo Paananen (KemTS, 1542) 0,5
C-ryhmä:
1. Ari Heimonen (OSS, 1630) 4,5
2.-3. Risto Hietala (Sh-77, 1626) ja Jarno
Silvennoinen (JyvTS, 1639) 4
4.-6. Vesa-Matti Jokinen (KSY, 1472), Ahti
PietariLa (KemTS, 1601) ja Juho Tuominen
108
SUO M E N
(OSS, 1506) 3,5
7.-9. Tapio Kumpuniemi (KemTS, 1573), Sakari
Lukkarinen (JyvTS, 1536) ja Tauno Suorsa
(OSS, 1556) 3
10.-14. Janne Tyni (OSS, 1445), Ari Mononen
(KSY, 1533), Mikko NyLund (KSY, 1527), Pentti Hukkanen (Sh-77, 1530) ja Markku Hukkanen
(Sh-77, 1500) 2,5
15.-19. KaLevi Koivuaho (KemTS, 1494), Veikko Parkkinen (Sh-77, 1492), Simo Saarenpää
(RovSK, 1440), Marko Koistinen (JyvTS, 1493)
ja Hannu Haaranen (OSS, 1466) 2
20.-21. Juha ALavuotunki (Sh-77, 1388) ja
Miikka Haaranen (OSS, 1369) 1,5
22.-23. Erkki Parkkinen (Sh-77, 1375) ja
Jani KortesLuoma (Sh-77, 1353) 1
24. Janne Lardot (OSS, 1315) 0,5.
OuLussa tapahtuu. TäLLä kertaa kuitenkin jumaLan
hyLkäämä
sha~kiteatteri
keskittyi
heitteLemään kombeja, mistä tuskin vähäLukuinen yLeisö pahastui. NäytteLijöitä teatterissa
oLi
huomattavasti viimevuotista
enemmän, mikä toivottavasti osoittaa harrastuksen kasvua maassamme etenkin syrjäisemmiLLä kuLmiLLa. Innostus on muutenkin pohjoisen shakkiväen keskuudessa esimerkiLListä. Järjestävän kerhon peLaajien seLokeskiarvo on esim. vuoden aikana kohonnut 100
pistettä.
OuLuLaisten seLoLukutaso onkin oLLut yLLättävän aLhaaLLa kaupungin kokoon nähden. Rajoittavina tekijöinä on pidettävä pitkiä väLimatkoja Suomen shakkikeskuksiin ja shakin
juLkisuuden puutetta. Esimerkiksi paikaLLinen päiväLehti juLkaisee shakkipaLstan ainoastaan kerran viikossa. Nyt kuitenkin kehitys tuntuu päässeen hyvään vauhtiin etenkin kun paikaLLinen sponsori on kiinnostunut
shakista.
OsaLListumiseni OuLun turnaukseen pikashakin
SM-turnauksen sijasta ei täLLä kertaa oLLut
protesti pikashakkia kohtaan. Pääsyinä oLivat hyvät taLoudeLLiset ehdot ja Työväen
ShakkiLiiton johtajan hyvää tarkoittava painostus. Tapasin niin hauskoja ihmisiä, että
todennäköisesti menen myös ensi vuonna.
TuLokseLLisissa peLeissäni tiukimman vastuksen antoi järjestävän seuran toivo Ari Lainetoja:
Sisilialainen puoLustus (B73-1/2)
Ari Lainetoja - Jouni YrjöLä
1 e4 e5 2 Rf3 d6 3 d4 exd4 4 Rxd4 Rf6 5 Re3
Re6 6 Le2 g6 7 Le3 Lg7 8 0-0 0-0 9 Kh1!? Ld7
Teorian mukaan 9.- d5 10 exd5 Rxd5 11 Rxd5
Dxd5 12 Lf3 DeS tasoittaa, mutta toivoin
kompLisoidumpaa peLiä.
S HA KK1
10 Rb3!
Tässä muunneLmassa Lähetti oLisi paremmin
e6:ssa kuin d7:ssä.
10.- a6 11 f4
11 a4.
11.- b5 12 a3 Te8 13 Dd2
Kunnianhimoisempi suunniteLma on Lf3 - Tt?Td2.
13.- Le6 14 Rd4 Rxd4 15 Lxd4 De7 16 Lf3 Rd7
Pyrkien c4:ään.
17 Lxg7 Kxg7 18 Tf2! DeS 19 Rd5 Lxd5 20 cxd5
Rb6 21 Te2 Tfe8 22 Tae1 Te7 23 fS?!
VaLkea arveLi vihdoin pääsevänsä hy6kk~~
mään, mutta todeLLisuudessa mustan on helpp"
puoLustaa asemaansa, koska hän saa ratsun"~
e5:een. VaLkean oLisi joko pitänyt odoleLLd
tai ryhtyä hyökkäykseen siirroLLa 23 h4!1
23.- Re4 24 Df4 Re5 25 Le4
Tässä oLi myös mahdoLLista harrastaa sameall
veden kaLastusta jatkossa 25 Txe5 dx~5 7~
Dxe5+ f6 27 De6 <uhaten d6) Td8 28 Dxa6.
25.- Dd4 26 Tf1 f6 27 fxg6?
VaLkean oLisi pitänyt myöntää epäonnistuneensa K-hyökkäyksessä (ja saLLia g5), sillJ
h-Linjan avautuminen on eduksi mustaLLe.
27.- hxg6 28 e3 Da7 29 Lbl Th8 30 h3 Te4 31
Te4 De5 32 La2 Txe4 33 Dxe4 a5 34 Td1?
Ilman tätä virhettä musta oLisi edistynyt·
suunniteLmaLLa Tb8-b4. Vahva ratsu takdil
seLvän edun.
34.- Df2! 35 Tbl g5 36 Del De2 37 Dd1 De4 38
Kg1 De3+ 39 Kh1 Rd3 40 Kh2 Df4+ 41 Kg1 De3+
42 Kh2 Df4+ 43 Kg1 Txh3! 44 0-1
Pohjoisen pojat ovat kehiteLleet hyvin mi,,··
Lenkiintoisia
avausteoreettisia
ideoitå,
kuten seuraava peLi osoittaa:
Budapestin gambiitti (AS1-l/l)
Jouni Rakennuskoski - Esa TuunaLa
1 d4 Rf6 2 e4 e5 3 e4!? Rxe4 4 dxe5 LeS?!
TuunaLa esitti parannuksena 4.- Rc6. YrjöL5
esim. 4.- Lb4+.
5 Dg4!?
VaLkean idea. Musta uskoo nähneensä siirron
5 Dd5 kirjaLLisuudessa, mutta piti sitä vaLkeaLLe riittämättömänä.
5.- Lxf2+
Mitä mieLtä oLLaan siirrosta 5.- Rxf2?
6 Ke2 Dh4 7 Dxg7 Tf8 8 Rf3 Dh5 9 Lh6 LeS 10
g4 Dg6 11 Dxg6 fxg6 12 Lxf8 Lxf8 13 Rbd2
Rxd2 14 Kxd2 Re6 15 Ld3 Lh6+ 16 g5 Lg7 17
Tae1 b6 18 h4 Lb7 19 h5 Re7 20 Thf1 0-0-0 21
hxg6 Rxg6 22 Lxg6 hxg6 23 Rh4 d5 24 Rxg6
dxe4+ 25 Kc2 Td4 26 Re7+ Kd7 27 Rf5 Le4+ 28
Txe4 Txe4 29 Rxg7 Txe5 30 g6 Te2+ 31 Kc3 Tg2
32 Tf6 Ke7 33 Te6+ Kd7 34 Kxe4 Txb2 35 Kd5
Td2+ 36 Ke5 Tf2 37 Tf6 Te2+ 38 KfS Tb2 39
Kg5 Tg2+ 40 Kh6 e5 41 Rh5 Ke7 42 Tf3 c4 43
g7 Kd6 44 Rg3 1-0
VAIN MEILTÄ SAAT KAIKKI MAAILMAN PARHAAT SHAKKIKONEMALLlT JOKA HIN·
TALUOKASSA.
MUUT MYYVÄT VAIN YHTÄ SHAKKIKONEMERKKIÄ, EIVÄTKÄ OLE PUOLUEETTO·
MIA, MUTTA MEILTÄ VOIT VALITA JUURI SINULLE SOPIVIMMAN KONEEN KAIKIS·
TA MAAILMAN PARHAISTA SHAKKIKONEMERKEISTÄ.
CONCHESS - CXG - FIDELlTY - MEPHISTO - NOVAG - RCS - RFT - SCISYS
YM.
FIDELlTY ELITE AVANT GARDE voitti arvostetun US OPEN 85 mestaruuden Ja päihitti sekä suurtietokoneet
erikois shakklohjelmineen, että kaikki en shakkikonetehtaiden prototyypitkin. Siis AVANT GARDE ON MAA·
ILMAN VAHVIN KAUPALLINEN SHAKKITIETOKONE. Se sai pellvahvuudeksi ELO 2240. AVANT GARDE ko·
neessa on suuri jalopuinen automaatttpelllauta (48 x 45 x 4 cm) ja 2 kpl kunnon shakkikelloa, sekä kone
puhuu englantia. TARJDUSHINTA VAIN 6875 mk.
FIDELlTY PAR EXCELLENCE on varustettuna US OPEN "MASTER" peliohjelmalla ja 16000 puoli siirron
avauskir)astolla. Myös nopeus sama kuin AVANT GARDE. Mitat 27 x 28 x 4 cm ja sensorilauta ovat samat
kaikissa EXCELLENCE mijllelssa Ilmoitettu pelivahvuus ELO 2200. PAR EXCELLENCE ON MAAILMAN
VAHVIN, MYÖS MATKAKÄYTTÖINEN SHAKKIKONE. TARJOUSHINTA VAIN 2650 mk,
FIDELlTY EXCHELLENCE 4 on PLY ·Iehden plkarangilistalla YKKÖSENÄ Ja ELO 2170 saaneena. 1, Fidelity
Excellence 4, 2. Super Constellation. 2, Excellence 3 (sama ELO) 4. Conchess 6 MHz. 5. Conchess 4
MHz. 6. Mephisto Amsterdam S. ym. TARJDUSHINTA VAIN 1995 mk.
FIDELlTY EXCELLENCE 3 malli on edellistä 4 mallia vähän heikompi ja halvempi, mutta tarjoaa silti rajua pe·
litehoa, kuten viimeisen PLY -lehden No. 485 rangilista osoittaa 1 Mephisto Amsterdam S. 2. Conchess 6
MHz. 3. Fidelity Excellence 3, 4. Scisys Turbostar 432 5. Fidelity Private Line (vanh. ohJ.). 5. Fidelity Ele·
gace 3. 6. (vanha ohj.) sama ELO luku. 7. Mephisto MM II. 8. Novag Super Constellation ym. TARJOUSHINTA VAIN 1495 mk.
Huomio. FIDELlTY ei osallistunut Amsterdamin 85 MM shakkimikrokilpailuun.
CHESS-MASTER shakkimikrossa on iso puinen automaattipelilauta Ja puiset magneetttnappulat. jotka eivät
kaadu Ja takertele edes nopeimmassa pikapelissäkään. Hienon kotelon mitat 43 x 34,5 x 7 cm. Monipuo·
liset pelitoiminnot. Vastaavanlaatuisesta pUisella automaattipelilaudalla olevasta shakkikoneesta joudut
maksamaan CHESS·MASTERin hinnan tuplastl. Nyt pääset pIkkurahalla ison koneen omistajaksi. HINTA
AINOASTAAN 1600 mk.
MEPHISTD AMSTERDAM S voitti shakkimikrojen MM 1985 Amsterdamissa. TARJOUSHINTA MEILLÄ
VAIN 7995 mk.
NOVAG EXPERT CDNSTELLATIDN mallissa on suuri jalopuinen automaattipelilauta 47,5 x 40 x 5,5 cm ja
UUSI 64 KB-peliohjelma, sekä 22000 puolisiirron avauskirjasto TIEDUSTELE HALPA HINTAMME,
SCISYS TURBDSTAR 432. TARJOUSHINTA VAIN 2160 mk.
SCISYS SUPERSTAR 36 K. TARJOUSHINTA VAIN 1670 mk,
FIDELlTY ELITE A/S. Suuri jalopuinen automaatipelilauta 48 x 45 x 4 cm ja kunnon shakkikello. TAR·
JOUSHINTA VAIN 2750 mk.
POSTIMYYNTI LIIKE ELEKTRD-SHAKKI voit soittaa klo 10-20 vältllä la myös viikonloppuisin.
Unto Heiniö
KP 10 39700 Parkano
puh. 933 - 31143
SUO M E N
110
VEIKKO VALO
PIKASHAKIN SM-TURNAUS, PORI 21.-22.2.1987
Porin Shakinystävät järjesti pikashakin 14.
SM-turnauksen Porissa. Miesten kilpailu oli
jännittävä ja tasainen ja ratkaisu tapahtui
aivan viimeisten kierrosten aikana. Siihen
nähden kärkikaksikko onnistui kehittämään
yllättävän ison eron muihin. Mestaruuden vei
nimiinsä Kimmo Välkesalmi voitettuaan uusinnassa Veijo Mäen. Ensimmäinen uusinta päättyi 2-2 ja toisen voitti Kimmo 1,5-0,5.
Huomattavin poissaolija tämän vuoden kilpailusta oli Yrjö Rantanen, joka perui osallistumisensa aivan viime hetkillä.
Naisten 2. virallinen SM-kilpailu sai ikäviä
piirteitä. Tieto helsinkiläispelaajien boikotoinnista tuli järjestäjille kovin myöhään. Yritys siirtää kilpailu pelattavaksi
Helsingissä ei enää onnistunut, vaan Keskusshakkiliiton hallitus vaati kilpailun pelattavaksi Porissa. Järjestäjät olivat siis pakon edessä ja kilpailu jouduttiin pelaamaan
todellisena
tynkäkisana.
Voittaja olisi
saattanut isommassakin kilpailussa tosin olla sama, olihan hän mestaruuden puolustaja!
S HAKK1
SATAKUNNAN "ESTARUUS, PORI 28.2.-1.3.1987
1. Aki Perho (RSY, 1971) 4,5
2.-4. Pekka Ahonen (VammSK, 2000), Jari
Toivola (SS Aatos, 2007) ja Tuomo Halmeenmäki (RSY, 1997) 4
5.-8. Jarmo Palenius (PSY, 2056), Jukka-Pekka Haapasalo (VammSK, 2143), Aarne Järvinen
(PSY, 1844) ja Harri Danielsson (PSY, 1932)
3,5
9.-12. Aimo Koivunen (PSY, 1888), Seppo
Uusi-Oukari (KankSK,
1865), Tauno Tammi
(RSY, 1822) ja Markku Peltomäki (VammSK,
1788) 3
13.-15. Hannu Anttonen (KankSK, 1780), Marko
Haunia (VammSK, 1883) ja Jari TorkkoLa (PSY,
1663) 2,5
16.-2S. Timo Kuro (RSY, 1997>, Aulis Laiho
(PSY, 1966), Timo Mäkelä (KankSK, 1742),
Jari Grönroos (SS Aatos, 1837), Kimmo Sampakoski (PSY, 1795), Veikko Valo (PSY, 1873),
Kari Kivirauma (EurSK, 1836), Markku Viinilmäk i (KankSK, 1723), Eero Kopra (KankSK,
1611) ja Teemu Elo (PSY, 1695) 2
26. Osmo Hurula (VammSK, 1824) 1,5
27.-29. Pentti Salmela (SiikSK, 1617), Henrik Järnström (PSY, 1736) ja Kalevi Manninen
(RSY, 1549) 1
30. Bengt Lagus (PSY, 1511) 0,5.
Tulokset:
Miehet:
~mmo
3.
4.
7.
8.
10.
11.
12.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Välkesalmi (PSY) 32/46 (17+15)
Veijo Mäki (PSY) 32 (18,5+13,5)
Mika Ebeling (MatSK) 29,5 (12+17,5)
Antti Nokso-Koivisto (TuTS) 29 (15+14)
Antti Pyhälä (SKF) 29 (15+14)
Thomas Ristoja (SKF) 29 (14+15)
Eero Raaste (SKF) 28,5 (17+11,5)
Mikko Kivistö (MatSK) 28 (14+14)
Martti Helenius (HämSK) 28 (14+14)
Petri Kekki (MatSK) 27 (11,5+15,5)
Henry Tanner (PSY) 24,5 (10,5+14)
Asko Hentunen (MatSK) 24 (10,5+13,5)
Kaj Kivipelto (KS-58) 24 (11,5+12,5)
Henri Koskinen (EtVaS) 24 (14,5+9,5)
Pekka Ojanen (TuTS) 22,5 (11,5+11)
Paul Morant (TuTS) 20,5 (13+7,5)
Kari Heinola (KankSK) 19,5 (8,5+11)
Gösta Kvist (VSS) 19 (10+9)
Olli Moilanen (TuTS) 17 (7+10)
Jukka Koskinen (PSY) 16,5 (7,5+9)
Aki Nokso-Koivisto (TuTS) 15,5 (7,5+8)
Ari Rantanen (TaSY) 13 (3+10)
Arto Satonen (VammSK) 10 (8,5+1,5)
Kalle Tanni (VammSK) 10 (4,5+5,5)
Naiset:
~anna
Paasi kangas (SomSK) 6/2x3
2. Helmi Välimaa (VammSK) 4
3. Anelma Paasi kangas (SomSK) 2
4. Eija Kallio (PSY) O.
AHVENANMAAN PIKASHAKKI"ESTARUUS (20+20 "IN)
GODBY, 7.3.1987
1.-3. Kent Gustavsson (MarSK), Jerker Svensson (MarSK) ja Christer Karlsson (SeR) 5/7
4.-6. M§rten Sundberg (MarSK), Tom-Stefan
Witting (MarSK) ja Göran Sjuls (SeR) 4,5
7. Sten Söderdahl (SeR) 3,5
8. Kjell Allberg (MarSK) 3
9.-11. Teppo Virtanen (MarSK), Tom Söderlund
(MarSK) ja Johan Sundberg (SeR) 2
B-ryhmän voitti Margus Wirta (SeR) 5/5.
IV HELSINGIN AVOIN S+S "IN PIKASHAKKI"ESTARUUS 1S.3.1987
1. Timo Pirttimäki (KS-58) 9,5/11, 2.-3.
Thomas Ristoja (SKF) ja Tapio Talasterä
(EspSK) 8, 4.-5. Jyrki Auvinen (MatSK) ja
Helge Ruotanen (HTS) 7, 6. Björn Gustafsson
(Caissa) 6, 7. Timo Nippula (Sh-66) 5, 8.-9.
Veikko Koskinen (KS-58) ja Pasi Laakso (KS58) 3,5, 10.-11. Timo Tanhuanpää (KoTS) ja
Juha Ovaskainen (EtVaS) 3, 12. Tom Sjöblom
(G) 2,5.
Naiset: 1. Päivi Walta (KS-58) 8/2x4, 2.
Marjatta Kujasalo (G) 5, 3. Aulikki Ristoja
(G) 4,5, 4. Tiina Turunen (SSK( 2,5, 5.
Tuula Kärkkäinen (G) O.
SUO M E N
JORMA PURMONEN
KANSA-TURNAUS, KAJAANI 28.2.-1.3.1987
1. Mauri Näreaho (JoeSK, 2094) 4,5
2.-3. Pekka Koski (OSS, 1920) ja Mikko Paavola (OSS, 1880) 4
4. Hannu Keränen (KajTS, 1824) 3,5
S.-10. Yrjö Kilpi (OSS, 1763), Erkki Nyström
(KajTS,
2170),
Wolfgang Berger (PurSh,
1768), Riku Haataja (KajTS, 1655), Pekka
Nikkonen (JoeSK, 1570) ja Matti Korhonen
(KajTS, 1723) 3
11.-20. Timo Munukka (EspSK, 1893), YrjöMarkus Jouhki (JoeSK, 1732), Markus Kovalainen (KajSK, 16S9), Heikki Nissinen (KajTS,
1746), Ari Roine (Remi, 1692), Markku Kosonen (HakRi, 1647), Toivo Saarenpää (OSS,
1682), Kari Vuojolainen (PurSh, 1557), Timo
Väntsi (OSS, 1620) ja Matti Hannonen (JoeSK,
1660) 2,5
21.-24. Esa Annala (Remi, 1603), Yrjö Jouhki
(JoeSK, 1639), Esko Loven (IisSK, 1583) ja
Kari Tanninen (JoeSK, 1595) 2
2S.-26. Reijo Järvinen (KajSK, 1447) ja
Veikko Hiltunen (JoeSK, 1493) 1,5
27.-28. Ahti Pietarila (KemTS, 1556) ja
Petri Nurminen (TaSK, 1399) 1
29. Sulo Kaikkonen (KajTS, 1525) 0,5.
Työväen Shakkiliiton turnaussarjaan kuuluva
Kansa-turnaus keräsi 29 shakinharrastajaa
Kajaaniin.
Pelipaikkana oli kaupungin keskustassa sijaitseva Väinämöi3en koulu, jonka avariin
tiloihin olisi sopinut enemmänkin pelaajia.
Turnauksen avauksen suoritti Kansa-yhtiöiden
Kajaanin konttorin toimistonhoitaja Raili
Myllylä. Avauspuheessaan Myllylä mm. kiinnitti huomiota shakin vaatimaan luovaan ja
loogiseen ajatteluun, vertaili shakin ja vakuutustoiminnan yhteneväisyyksiä, sekä ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että Kansa-yhtiö tukee shakinharrastusta.
Turnauksessa oli ilahduttavaa joensuulaisten
pelaajien vahva panos niin määrällisesti,
seitsemän
pelaajaa,
kuin laadullisesti.
Voittajaksi selvisi JoeSK:n Mauri Näreaho.
Myös OSS:n Pekka Koski ja Mikko Paavola
pelasivat
hyvin
sijoittuen seuraaviksi.
Menestystä täydensi Yrjö Kilpi viidennellä
sijallaan.
Mielenkiintoisin peli käytiin viimeisellä
kierroksella.
Siinä kohtasivat etukäteen
vahvimmat pelaajat Nyström (2191) ja Näreaho
(2077). Aikapulavaiheessa, Näreaholla peliaikaa n. 5 min ja Nyströmillä 30 min, musta
uhrasi lähettinsä ja sommitteli hienon voiton. Pelin jälkeisessä analyysissä Nyström
löysi myös valkealle vahvan jatkon (37 DeS).
S HAKK1
111
Englantilainen peli (A16-7)
Erkki Nyström - Mauri Näreaho
1 e4 Rf6 2 Re3 dS 3 exdS Rxd5 4 Rf3 g6 S g3
Lg7 6 Lg2 Rxe3 7 bxe3 eS 8 Db3 Re6 9 La3 RaS
10 DbS+ Ld7 11 DxeS Te8 12 Dxa7 b6 13 Da6
Re4 14 Lb4 De7 1S d3 Rd6 16 Rd4 eS 17 Rb3 e4
18 0-0 RbS 19 Lxe4 Rxe3 20 Lxe3 Lxe3 21 Tae1
0-0 22 Te2 bS 23 a3 TbB 24 Tfe1 Tb6 2S Txe3
Dxe3 26 Dxb6 Dxb3 27 Dd6 Db2 28 Te1 Lg4 29
f3 Le6 30 Db4 DeS 31 Te1 hS 32 TeS Da1+ 33
Kg2 Dd1 34 Db2
34.- Lh3+ 3S Kxh3 Df1+ 36 Kh4 Df2 37 TxhS
37 De5! Dxh2+ 38 Kg5 f6+ 39 Kh6 fxe5 40 Ld5+
Kh8 41 Te7.
37.- Dxh2+ 38 Kg4 DxhS+ 39 Kf4 Dh6+ 40 Kg4
fS+ 41 LxfS gxfSX 0-1
Venäläinen peli (C42-20/126)
Mauri Näreaho - Timo Munukka
1 e4 e5 2 Rf3 Rf6 3 RxeS d6 4 Rf3 Rxe4 S d4
dS 6 Ld3 Le7 7 e4 Re6 8 0-0 Lg4 9 Rc3 Rf6 10
exdS RxdS 11 Te1 0-0 12 RxdS DxdS 13 Le4 Dd6
14 Lxe6 bxe6 1S Le3 Lf6 16 Te1 Tfd8 17 Da4
Lxf3 18 gxf3 DdS 19 Kg2 Lxd4 20 Lxd4 Dxd4 21
Dxd4 Txd4 22 Txe6 Td7 23 Tee1 Te8 24 T1eS
Kf8 2S TaS TbB 26 b3 Tb6 27 Te4 a6 28 TaeS
Td2 29 a4 Txb3 30 Txe7 Tb6 31 Tf4 Tg6+ 32
Kf1 Ta2 33 Tfxf7+ KgB 34 Tfe7 h6 3S Te4 Kf8
36 Ta7 KgB 37 f4 Tf6 38 Kg2 Ta3 39 f3 Ta2+
40 Kh3 Tg6 41 fS TgS 42 f6 1-0
VR:N "ESTARUUS, VUOKATTI 7.-11.2.1987
1. Ralf Källman (HakRi, 1991) 5,5/7
2. Antti Salli (RiiSY, 1779) 5
3.-S. Jarmo Laitinen (HakRi, 1830), Aarne
Suvela (PasVS, 1876) ja Jorma Mether (HRauS,
1748) 4,5
6.-7. Heikki Tawast (PieksSK, 1714) ja Reino
Riutta (RiiSY, 1709) 4
8.-11. Matti Haverinen (KajSK, 1755), Raimo
Kaukonen (RiiSY, 1777), Voitto Väisänen (Kaj
SK, 1614) ja Mauri Rautio (PasVS, 1680) 3,5
12. Veikko Martikainen (KoTS, 1553) 2
13. Teppo Selenius (TuRauS, 1598) 1
14. Jaakko Laine (TuRauS, 1473) O.
112
SUO M E N
SUO M E N
S HA KK1
PORIN SHAKINYSTXVÄT VOITTI SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUDEN
JÄRVENPÄÄN XV AVOIN MESTARUUS, 6.-8.3.1987
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Mikko Kivistö
Joose Norri
Esa Koskinen
Tapani Tähkävuori
Hannu SaLokangas
Teuvo Mertens
Riho Grunthal
Pekka PaLdanius
Arto Haapaniemi
Mikko ALava
Antti Nokso-Koivisto
Kaj Kivipelto
Jorma Haanpää
Kalevi _HaikoLa
MichaeL Nykopp
Antero BLomberg
ELjas Peltomaa
Marko Manninen
Erkki Puhakka
Antti Vi rtanen
MatSK
HSK
PSY
ToijSK
TaSK
JärvSK
JärvSK
KalSK
VanTS
JärvSK
TuTS
KS-S8
G
I-HSK
SKF
TSY
KankSK
HSK
SSK
HyvSK
SELO
2354
2099
2150
2076
2223
2053
2167
2097
2112
2083
2227
2189
2017
2060
2203
2034
1986
2040
2135
2044
B-ryhmä:
1.-4. Teemu KiLpi (OSS, 2006), Tapio TuomaLa
(EtVaS, 1973), Teemu Tomperi (NurmSK, 1891)
ja Pasi PoLLari (RantSK, 1985) 4
5.-6. VeLi-Pekka Sinervuo (MatSK, 1895) ja
VeLi VehkaLahti (LahSK, 1894) 3,5
7.-13. Ari Niemi (SSK, 1926), Seppo Pukkinen
(HyvSK, 1976), Esa Auvinen (ES-78, 1869),
Rauno Turunen (JärvSK, 1952), Risto YLihonkoLa (HämSK, 1835), Leif Nyström (EspSK,
1897) ja Petri Hokkanen (VanTS, 1886) 3
14.-21. Jyri Mäntysalo (EtVaS, 1965), Jyri
Lammi (MatSK,
1837), ILkka Varho (HSK,
1814), ILpo Mahrberg (MatSK, 1754), Antti
PihLajamäki (NurmSK, 1805), Timo Munukka
(EspSK, 1875), Tapani Sjöman (MatSK, 1799)
ja Matti LeppäLä (TuTS, 1779) 2,5
22.-25. WiLheLm JärnefeLt (EspSK, 1784),
Pentti JaLo (HTS, 1764), Aarne TiiLikainen
(JärvSK, 1798) ja Jarmo Rytkönen (HSK, 1756)
2
26. Seppo Uusi-Oukari (KankSK, 1842) 1,5
27.-31. Taisto Jokinen (LahSK, 1787), Osmo
KauLio
(LahSK,
1747),
Hannu
Anttonen
(KankSK, 1732), Aimo KaLteinen (KS-58, 1776)
ja Toivo PoLLari (RantSK, 1789) 1
32. Konstantin Lembidakis (SSK, 1826) 0
C-ryhmä:
1. Pasi Krook (JärvSK, 1750) 4,5
2.-4. Markku HeLke (JyvTS, 1595), Reijo
Vuorinen (EtVaS, 1695) ja Kimmo VaLkonen
(NurmSK, 1607) 4
5.-6. Kristian Smeds (NurmSK, 1654) ja OLLipekka Laakso (HSK, 1650) 3,5
7.-10. Mika Borenius (NurmSK, 1543), Eero
+8
=17
+18
+ 5
- 4
=12
+20
- 1
=13
=11
=10
= 6
=9
+15
-14
=19
= 2
- 3
=16
- 7
2
+4
+13
= 7
- 1
+17
+19
= 3
-18
-16
+12
+14
-10
- 2
-11
+20
+ 9
- 5
+8
- 6
-15
3
+11
+16
+ 6
=15
+14
- 3
-10
+20
=17
+ 7
- 1
+18
+19
- 5
= 4
- 2
= 9
-12
-13
- 8
4
+3
+10
- 1
+12
=11
=15
+16
+13
+18
- 2
= 5
- 4
- 8
+17
= 6
- 7
-14
- 9
+20
-19
S HAKK1
5
= 2
= 1
+10
=11
= 7
+16
= 5
+15
+14
- 3
= 4
+19
=17
- 9
- 8
- 6
=13
=20
-12
=18
P
4,5
4
3,5
3
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
SELO
2366
2128
2168
2107
2217
2075
2169
2111
2110
2094
2218
2174
2016
2062
2175
2023
1980
2029
2106
2008
ALarvo (KankSK, 1677), Matti SissaLa (LahSK,
1581) ja Antti Kinnunen (MikkSK, 1658) 3
11.-22. Mikko MatiLainen (KaLSK, 1499), Simo
Lattu (MatSK, 1477), Seppo SaLLiLa (TSY,
1540), Markku PukkiLa (NurmSK, 1654), Martti
Havulinna (KäpSK,
1623),
Markus Stortz
(TaRauS, 1559), Timo Bomb (JärvSK, 1560),
Paavo Koivuniemi (JärvSK, 1606), Leo Kanerva
(ViiaSK, 1551), Vesa Karhu (SavRi, 1590),
UoLevi Mannonen (HSK, 1633) ja Janne Huttunen (G, 1547) 2,5
23.-26. Tiina Turunen (SSK, 1506), Markku
SippoLa (SeinSK, 1485), Mikko Rynö (NurmSK,
1380) ja Kauko Asikanius (JärvSK, 1512) 2
27.-29. Jaakko Korpijaakko (VanTS, 1472),
PauLi Rahikainen (HSK, 1421) ja Lauri Lehikoinen (MatSK, 1460) 1,5
30.-31. Raimo Raivio (PasVS, 1376) ja Pauli
Laitinen (HakRi, 1440) 1
32. Tomi HoLmberg (JärvSK, 1413) O.
KOULULAISTEN 111 AHVENANMAAN HENKILöKOHTAINEN MESTARUUS, SOTTUNGAN KOULU 28.3.1987
KiLpaiLut peLattiin kuudessa sarjassa ja
osanottajia oLi yhteensä 44.
Voittajat:
A-sarja (1963-70): 1. Tom-Stefan Witting
4,5/5
B-sarja (1971-73): 1. Magnus Wirta 4/5
C-sarja (1974-76): 1. Björn Eklund 5/5
D-sarja (1977-): 1. Jakob Sauren 4,5/5
E-sarja (aLa- ja keskiaste): 1. Tanja Rosenberg 4/5
F-sarja (yLäaste): 1. Erica ~akuLa 5/5.
Seurajoukkueiden
SM-kiLpaiLuissa
1986-87
ratkaisu jäi viimeiseLLe kierrokseLLe, joLLa
PSY kukisti mestaruutta puoLustaneen SKF:n
peräti 6-2 ja nousi mestariksi. Hopean otti
KSY, joka voitti MatSK:n niukasti 4,5-3,5 ja
jätti MatSK:n pronssiLLe. Jumbofinaalissa
JärvSK kukisti HSK:n 5-3 ja nousi vertaiLussa seitsemänneksi ja pääsee naln otteLemaan
sarjapaikasta EtVaS:in kanssa. HSK putosi
Suomen sarjaan.
TuLokset:
JärvSK - HSK 5-3 (R.GrunthaL 1 I.Kanko, P.
Asomäki 1 E.Turunen, M.ALava = A.Kiviaho, A.
Issakainen 1 M.Lako, T.Mertens = J.YLiseLä,
R.Turunen 0 I.Mäkinen, O.HaLme 1 E.AaLtio ja
K.Toropainen 0 J.Norri)
SSK - KaLSK 4,5-3,5 (H.Hurme 1 E.Lipsanen,
I.Saren = H.Matikka, E.Havansi = O.Neuvonen,
T.ViLjava 0 K.Marjamäki, K.KetoLa = K.KonsaLa, O.ALivirta = P.PaLdanius, S.Aakio = R.
ToLvanen ja E.Puhakka 1 J.Inkeroinen)
SKF - PSY 2-6 (E.Raaste = J.YrjöLä, A.PyhäLä
- K.VäLkesaLmi, T.Ristoja 1 V.Mäki, M.Nykopp
o J.PaaviLainen, H.Susimaa 0 A.Hankipohja,
M.RaiLo 0 H.Tanner, J.KorteLainen 0 E.Koskinen ja T.HeiLaLa 0 J.PaLenius)
MatSK - KSY 3,5-4,5 (M.Kivistö = U.Räisä, M.
EbeLing = K.Tikkanen, P.Kekki 0 E-M.HakuLinen, J.Kekki = H.Heino, M.Kauppinen 0 M.Lahtinen, K.PuLkkinen 1 H.Fröberg, R.Lehtivaara
o J.Tapaninen ja P.Lehtivaara 1 P.Houtsonen)
Lopputulokset:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Porin Shakinystävät
Kuopion Shakinystävät
MatinkyLän Shakkikerho
Shakkikerho Fischer
SuomaLainen Shakkikerho
KaLevan Shakkikerho
Järvenpään Shakkikerho
HeLsingin ShakkikLubi
xxx
3,5
4
2
3,5
4
3
2,5
Joukkueiden kokoonpanot:
PSY: J.YrJoLä 5,5/7, K.VäLkesaLmi
5,5/7, V.
Mäki 2/3, J.PaaviLainen 4,5/6, A.Hankipohja
1/1, H.Tanner 4/7, E.Koskinen 3,5/6, J.PaLenius 1,5/6, S.AaLto 1,5/3, J.Koskinen 2,5/5,
H.DanieLsson 0/2, V.VaLo 1/1, P.SaLmi 1/1 ja
E. Vä LiLä 0/1
KSY: U.Räisä 3/7, K.Tikkanen 3,5/7, E-M.HakUTinen 5,5/7, H.Heino 4,5/7, M.Lahtinen
1,5/6, H.Fröberg 3,5/7, J.Tapaninen 5/7, J.Korhonen 1/2 ja P.Houtsonen 4,5/6
MatSK: M.Kivistö 4/6, M.EbeLing 3/7, A.Hentunen 1/5, P.Kekki 2,5/5, J.Kekki 6/7, M.
Kauppinen 3,5/7, K.PuLkkinen 4/7, R.Lehtivaara 3,5/6, P.Lehtivaara 2/4, J.Syrjänen
1/1 ja L.Byggmästar 0,5/1
SKF: Y.Rantanen 3,5/5, E.Raaste 3,5/7, A.PYhäLä 2/5, T.Ristoja 4,5/7, P.Kirjavainen
0/0, M.Nykopp 1,5/7, H.Susimaa 5/7, M.RaiLo
3,5/7, J.KorteLainen 3,5/6, J.Kivimäki 2/3,
A.HeikkiLä 1/1 ja T.HeiLaLa 0/1
SSK: H.Hurme 2,5/6, I.Saren 2,5/7, E.Havansi
2,5/5, P.Lehikoinen 0/0, T.ViLjava 2/7, K.
KetoLa 4,5/7, T.Porrasmaa 1/3, O.ALivirta
4,5/7, S.Aakio 4,5/7, K.Laine 0,5/1, S.HeLLe
1/2, P.Massinen 0/1, E.Puhakka 2/2 ja K.Vesa
0/1
KaLSK: E.Lipsanen 2/7, H.Matikka 3,5/7, o.
Neuvonen 2,5/7, K.Marjamäki 3/5, K.KonsaLa
2/5, L.Viitanen 4/5, J.Mertanen 1,5/4, P.
4,5
xxx
3,5
3,5
3,5
3,5
2,5
3
4
4,5
xxx
5
3,5
3,5
1,5
3
6
4,5
3
xxx
3
4,5
1,5
3,5
4,5
4,5
4,5
5
xxx
3,5
2,5
4
4
4,5
4,5
3,5
4,5
xxx
6
3
5
5,5
6,5
6,5
5,5
2
xxx
3
5,5
5
5
4,5
4
5
5
xxx
33,5
32
31
30
27,5
26
22
22
4
1
PaLdanius 5/7, - L.Heinimäki 0/1, R.ToLvanen
2/5, J.Inkeroinen 0,5/2 ja w.o. 0/1
JärvSK: P.KauppaLa 0,5/2, R.GrunthaL 2,5/6,
P.Asomäki 3,5/7, M.ALava 1/5, A.Issakainen
5/7, T.Mertens 3/6, R.Turunen 1,5/7, O.HaLme
2,5/6, K.Toropainen 1/6, H.OLLi 1/3 ja P.
Graeffe 0,5/1
HSK: T.Binham 0/0, I.Kanko 2,5/7, E.Turunen
3,5/7, A.Kiviaho 3/6, M.Lako 2/7, J.UnhoLa
0,5/2, J.YLiseLä 2,5/7, I.Mäkinen 2,5/6, E.
AaLtio 1,5/5, K.Funck 0/1, J.Norri 3,5/5, B.
Nyren 0/1, E.SahLberg 0,5/1 ja w.o. 0/1
Maakuntasarjan
jatko-otteLut
päättyivät
seuraavasti:
Gambiitti II - LprSK 3,5-4,5, HyvSK - EtVaS
II 5-3, HämSK - MikkSK 6-2 ja VSS - UudSK
4,5-3,5.
SKF EUROOPAN CUPIIN
OtteLussa oikeudesta edustaa Suomea Euroopan
cupissa kohtasivat tämän ja edeLLisen kauden
mestarit 6-henkisin joukkuein. 28.3. peLatussa otteLussa SKF osoittautui niukasti
PSY:tä paremmaksi:
PSY - SKF 2,5-3,5 (J.YrjöLä 0 Y.Rantanen, K.
VäLkesaLmi 1 E.Raaste, J.PaaviLainen 0 A.PyhäLä, A.Hankipohja = T.Ristoja, H.Tanner
M.Nykopp ja E.Koskinen = M.RaiLo).
114
SUO M E N
SUO M E N
S HAKKI
IV KOIVUTURNAUS, VANTAA 20.-23.3.1987 (SCANTACO-SARJAN 1 OSAKILPAILU)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Jouni Yrjölä
Henri Koskinen
Johan Lindstedt
Risto Nokka
Petri Lehtivaara
Ville Rauhala
Jorma Kekki
Juuso Fastberg
Kalevi Haikola
Tero Kokki la
Juha Koponen
Hannu Joentausta
Leif Nyström
Kaj Kivipelto
Jaakko Kukkonen
Marko Manninen
Jyri Mäntysalo
Timo Munukka
Marko Kosonen
Petri Hokkanen
Erkki Puhakka
Timo Rönnqvist
Teemu Tomperi
Teemu Keskisarja
Veikko Koskinen
Pekka Pesonen
Arto Alenius
Tapio Tuomala
Kimmo Katajainen
Pentti Nopanen
Jorma Haanpää
Esa Auvinen
PSY
EtVaS
KirkSK
JyvTS
MatSK
EtVaS
MatSK
EtVaS
I-HSK
EtVaS
TSY
LahSK
EspSK
KS-58
KS-58
HSK
EtVaS
EspSK
HakRi
VanTS
SSK
VanTS
NurmSK
VanTS
KS-58
HSK
HTS
EtVaS
KS-58
VanTS
G
ES-78
SELO
2431
2141
2149
2211
2210
2176
2275
2110
2062
2178
1969
2033
1897
2174
2035
2029
1965
1875
1955
1886
2111
2037
1891
1894
2002
1899
1927
1973
1978
1902
2016
1869
B-ryhmä:
1. Marko Nissinen (G, 1815) 4,5
2.-3. Kristian Smeds (NurmSK, 1754) ja Konstantin Lembidakis (SSK, 1852) 4
4.-7. Jyri Lammi (MatSK, 1850), Johanna Paasikangas (SomSK, 1788), Erkki Nummi (TSY,
1839) ja Kim Jolkkonen (HakRi, 1769) 3,5
8.-13. Juha Peltoniemi (Remi, 1776), Seppo
Uusi-Oukari (KankSK, 1828), Aimo KaLteinen
(KS-58, 1782), WilheLm Järnefelt (EspSK,
1781), Ilpo Mahrberg (MatSK, 1761) ja KariPekka Taivainen (Remi, 1795) 3
14.-19. Timo Oksanen (JyvTS, 1749), KarlErik Juselius (Caissa, 1759), Arto Lindholm
(Remi, 1738), Jarmo Laitinen (HakRi, 1799),
Raimo Paukku (JyvTS, 1741) ja Lars-Olof
Söderlund (LeppSisu) 1744) 2,5
20.-27. Timo Toivola (KäpSK, 1687), Markku
Pukkila (NurmSK,
1661),
Juha Hyvärinen
(VanTS, 1676), Jorma Vickholm (G, 1654),
Uolevi Mannonen (HSK, 1642), Jaakko Keipi
(SSK, 1717), Martti Hämäläinen (LahSK, 1666)
ja Jukka Uusimäki (Remi, 1673) 2
28. Markku Viinamäki (KankSK, 1700) 1,5
+31
+30
+27
+29
+28
+17
+25
=13
+24
-11
+10
=18
= 8
+19
+20
+32
- 6
=12
-14
-15
-26
+23
-22
- 9
- 7
+21
- 3
- 5
- 4
- 2
- 1
-16
2
= 2
=1
+26
=22
=15
=16
+9
+18
- 7
+19
-14
-13
+12
+11
= 5
= 6
+32
- 8
-10
=28
=27
= 4
=29
+25
-24
- 3
=21
=20
=23
+31
-30
-17
3
4
5
+ 3
=16
- 1
= 8
+22
+15
+14
= 4
+26
-13
+30
=27
+10
+7
+11
+17
+13
+6
- 5
- 1
+16
+14
+18
- 2
+30
- 4
+ 5
+ 7
+ 8
- 7
- 9
- 6
=23
+24
+28
+31
+29
-23
- 5
+21
-17
+32
- 9
=12
-18
-20
-11
-19
-25
- 3
-10
+26
=22
+24
=20
=15
-21
+27
=19
-25
+29
-28
-12
+32
-31
=2
- 8
+ 9
- 1
+13
- 2
- 3
- 4
+25
+23
+22
- 6
=17
=19
=20
=14
+31
=15
=16
+28
-12
-11
+30
-10
=27
=26
-21
+32
-24
-18
-29
P
4,5
4
4
4
3,5
3,5
3
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
o
SELO
2441
2168
2168
2217
2219
2177
2271
2110
2076 :
2159
1996
2028
1942
2158
2033
2031
1979
1910
1972
1911
2086
2026
1903
1902
1993
1897
1919
1954
1950
1879
1974
1820
29.-31. Timo Väätäinen (EtVaS, 1620), Eero
Alarvo (KankSK, 1634) ja Eino Paasi kangas
(SomSK, 1653) 1
32. Tommy Ilmoni (EspSK, 1575) 0
C-ryhmä:
1.-4. Kari Teräsalo (HakRi, 1572), Mika Borenius (NurmSK, 1589), Juha-Matti Katajajuuri
(VanTS,
1617)
ja
Hannu
Siitonen
(LeppSisu, 1523) 4
5.-7. Arto Heino (Remi, 1503), Markus Kiili
(VanTS, 1533) ja Sulo Kaikkonen (KajTS,
1550) 3,5
8.-12. Jaakko Korpijaakko (VanTS, 1482) ,
Juha Launamo (I-HSK, 1481), Vesa Kananen
(HakRi, 1422),
Martti Karppinen (HakRi,
1432) ja Tauno Virtanen (G, 1490) 3
13.-16. Mauno Kangas (LeppSisu, 1473), Jari
Lehtiranta (KirkSK, 1532), Pauli Laitinen
(HakRi, 1453) ja Seppo Tiensuu (ES-78, 1303)
2,5
17.-21. Yrjö Huttunen (KSY, 1549), Väinö
Lankinen (I-HSK, 1416), Ralf Sund (VihdSK,
1419), Juhani Häkkinen (VanTS, 1415) ja
Pekka Satukangas (Remi, 1336) 2
22.-26. Asko Jokinen (HakRi, 1323), Aarne
Nurminen (Remi, 1368), Einar Tawaststjerna
(G, 1273), Tiina Turunen (SSK, 1418) ja Sasu
Lappalainen (VanTS, 1240) 1,5
27. AneLma Paasi kangas (SomSK, 1185)
28. Kari Merikallio (HakRi, 1132) O.
115
S HAKKI
YRJöLÄ - TAL 1-1
Numerossa 1/1987 esitimme 45+45 minuutin
miettimisajoin peLatun otteLun Jouni Yrjölä
- MihaiL TaL ensimmäisen pelin, joka päättyi
Yrjölän voittoon. Toinen Teksti-TV:ssä esitetty peli päättyi 17.3. TaLin voittoon.
(Itse pelit pelattiin Riikassa 27.10.1986.)
Pelinäytteitä:
GrunfeLdin puolustus (D71-12)
Johan Lindstedt - Jouni Yrjölä
1 d4 Rf6 2 e4 g6 3 g3 Lg7 4 Lg2 d5 S exdS
RxdS 6 Re3 Rb6 7 Rf3 0-0 8 0-0 Re6 9 e3 eS
10 d5 RaS 11 e4 e6 12 LgS f6 13 Le3 exdS 14
Lxb6 Dxb6 15 RxdS DdS 16 b4 Re6 17 Db3 Le6
18 Tfd1 Kh8 19 Db2 fS 20 bS dxe4 21 RgS DxgS
22 bxe6 LxdS 23 exb7 Lxb7 24 Dxb7 e3 2S DxaS
exf2+ 26 Kf1 TxaS 27 Lxa8 e4 28 Tab1 e3 29
Tb8+ Lf8 30 Lf3 DfS 31 TddS Dh3+ 32 Lg2 Dxh2
33 Txf8+ Kg7 34 Txf2 exf2 3S Kxf2 Dh5 36 Te8
DeS+ 37 Kf1 DfS+ 38 Kg1 Db1+ 39 0-1
Caro-Kann (B15-4/20)
Petri Lehtivaara - Ville Rauhala
1 e4 e6 2 d4 g6 3 Re3 dS 4 eS Lg7 S h3 f6 6
Rf3 Rh6 7 exf6 exf6 8 Ld3 0-0 9 0-0 b6 10 b3
Te8 11 Te1 Txe1+ 12 Dxe1 Kf7 13 La3 LfS 14
Dd2 Lxd3 1S Dxd3 aS 16 Te1 Ta7 17 Re2 Ra6 18
Rf4 Rf5 19 Re6 Dd7 20 De2 Rd6 21 Rd8+ Kg8 22
De6+ Dxe6 23 Txe6 Re7 24 Txd6 RbS 2S Rxe6
Te7 26 Re7+ Kf7 27 RxdS Txe2 28 Td7+ Ke6 29
Txg7 KxdS 30 Lf8 Txa2 31 Td7+ Ke6 32 Txh7
Tb2 33 Th6 Txb3 34 Txg6 Re3 3S Txf6+ KdS 36
Td6+ 1-0
OSTA SUOMEN SHAKIN VANHOJA NUMEROITA
Osta Suomen Shakin vanhoja
numeroita.
Niistä löytyy paljon mieLenkiintoista tutki ttavaa.
Vanhoja vuosi kertoja on vieLä saatavissa
seuraavi Lta vuosi Lta: 1960-62, 1971-74,
1978-85.
Irtonumeroita Löytyy useimmiLta vuosiLta
vuodesta 1952 Lähtien sekä muutamia vanhempiakin.
Pyydä LuetteLo ja hinnasto!
Myös shakkikerhoiLLe ym. voimme tarjota
eduLLisia paketteja paLkinnoksi tms.
Lähetä tiLauksesi Suomen ShakiLLe osoitteeLLa Raimo Lindroos, Ahokuja 2, 04430
Järvenpää.
EngLantiLainen peli (A20-5/31)
Mihail TaL - Jouni YrjöLä
1 e4 eS 2 g3
PeLi Tal - YrjöLä, TaLlinna 1985, jatkui 2
Rc3 Lb4 ja päättyi tasan.
2.- Rf6 3 Lg2 e6 4 Rf3
TaLin mieLestä mieLLyttävämmän 4 d4:n jälkeen asema oLisi Liian tekninen täLLaiseen
näytöspeliin. Jatko voisi olLa 4.- exd4 5
Dxd4 d5 6 Rf3 Le7 7 cxd5 cxd5 8 0-0 Rc6 9
Da4, kuten peLissä Larsen - YrjöLä, aLueturnaus 1985.
4.- e4
4.- d6 johtaa 5 d4:n jäLkeen vanhaintialaiseen puoLustukseen.
S Rd4 dS 6 exdS Dxd5 7 Re2
TavalLisemman 7 Rb3:n jäLkeen peLi V01Sl
jatkua 7.- Dh5 8 h3 Og6 9 Rc3 Ld6?! (parempi
on 9.- Ra6 aikomuksin Rb4) 10 De2 e3 11 Dxg6
exf2+ 12 Kxf2 hxg6 13 d4 vaLkean LoppupeLieduin, PyhäLä - YrjöLä.
7.- DhS 8 h3
Muuten musta peLaa kiusaLLisesti 8.- Lh3.
8.- Dg6
Estää 9 d3:n.
9 Re3 LeS
Kysymykseen tuLee myös 9.- Ld6, joka tapahtui peLissä Spraggett - YrjöLä, Dubain olympiaLaiset 1986.
10 b4
VaLkea hyötyy mustan Lähetin sijainnista kehityssi i rroLLa.
10.- Lb6 11 Re3 0-0 12 De2 Te8 13 Lb2 Rbd7
Kyseeseen tuLee myös 13.- Lxe3, jota TaL ei
suosi te LLut.
140-0
Hyvin härnäävä sllrto, siLLä mustan hyökkäysmahdoLlisuudet
vaikuttavat
hyviLtä.
Muita mahdoLLisuuksia oLivat 14 b5 ja 14 a4.
EdeLLiseen olisin vastannut Rc5 ja jälkimmäiseen Lxe3 jatkona 15 dxe3 Rb6 aikomuksin
Rc4 tai Rbd5.
14.- hS!
Aggressiivisin ja iLmeisesti paras siirto.
Mustan tarkoituksena on peLata h4 ja vaLkean
g4:n jäLkeen murskata vaLkean kuningasasema
upseerinuhrauksen avuLLa.
1S bS
VaLkean on ryhdyttävä vastapeliin kuningatarsivustaLla. Vaihtoehto on 15 a4, johon
musta voi vastata 15.- a5, 15.- Lxe3 tai
116
SUO M E N
parhaiten 15.- Rf8 16 a5 Le7 ja mustan upseerit
sojottavat
vaaraLLisesti vaLkean
kuningasasemaan.
15.- Rc5 16 bxc6 h4?!
Musta ryhtyy
turhaan urheiLemaan. Koska
vaLkea ei saa heLposti vakavaa vastapeliä,
ennen hyökkåysjatkoa oLi paikaLLaan 16.bxc6, esim. 17 Ra4 Rxa4 18 Oxa4 h4 19 g4
Lxg4 20 hxg4 Rxg4 vahvoin hyökkäyksin (esim.
21 Rxg4 Dxg4 22 Db3 Dxe2).
17 g4 Lxg4?
YLioptimistista. 17.- bxe6 oLi edeLLeen paikaLLaan.
18 hxg4 Rxg4 19 RcdS!
Kumoaa mustan uhrauksen, siLLä 19.- h3:a
seuraa 20 Rf4.
19.- Rxe3 20 dxe3
Varminta.
20.- bxc6 21 Rf4 Dg4 22 Kh1 Re6 23 Lh3 DgS
24 Tg1 1-0
Huomautukset Jouni YrjöLä
Länsi-Uudenmaan joukkuemestaruuskilpailussa
peLattiin otteLussa KirkSK - KarjURA kärkipöydällä seuraava peLi:
EspanjaLainen peLi (C84-13)
Bo HeLLen - Johan Lindstedt
e4 eS 2 Rf3 Re6 3 LbS a6 4 La4 Rf6 S 0-0
Rxe4 6 d4 Le7 7 Tel
7 De2, 7 d5.
7.- fS 8 d5
TavaLLisempi vaihtoehto Lienee 8 dxe5, jota
voisi seurata 8.- 0-0 9 Lb3+ Kh8 10 Re3.
8.- RaS 9 RxeS 0-0 10 e3 LeS 11 Rd3!
Huonompi on 11 Te2?! d6 12 Rf3 Re4 13 Le2
Te8 14 b3 Re5 mustan pienin eduin, KarpovNieevski, 1976.
11.- La? 12 Rd2?
PeLissä Ledermann - PyteL, 1977, vaLkea
voitti avauksen seuraavasti: 12 Le3 Lxe3 13
Txe3 b5 14 Lb3 Rxb3 15 axb3 Lb7 16 f3: Tässä
mustan avauksen varjopuolet: voimattomuus
keskustassa, huono kuningatarlähetti ja hiukan heikennetty kuningassivusta tuLevat mieLestäni hyvin esiin. Rd2:n jäLkeen musta sen
sijaan pystyy pitämään aseman kompLisoituna
ja jopa repimään aLoitteen itseLLeen.
12.- bS
12.- Dh4 ei näytä toimivan, koska 13 g3 Rxg3
14 Rf3 Re2+ 15 Oxe2 Dxa4 16 b4! jäLkeen vaLkeaLLa on rutkasti kompensaatiota sotiLaasta.
13 Le2 Lb7 14 Rxe4 fxe4 1S Rf4!
Näppärä välisiirto. Nyt 15.- g5 16 094 Kh8
17 Txe4 gxf4 18 Lxf4 näyttää ha~akiriLtä.
1S.- DgS!
ILman tätä voimasiirtoa mustan sotiLaanuhraus oLisi enemmän kuin kyseenaLainen. Oikosulkumuunnelma oLisi nyt 16 Re6?? Lxf2+ 17
S HAKK1
Kh1 Lxe1!
16 Txe4?!
Parempi oLisi
siirtyä hiukan huonompaan
Loppupeliin 16 Rh3 Dxd5 17 Oxd5+ Lxd5 18
Lxe4.
16.- Rc4
Uhkaa Rd6.
17 g3 Tae8
Mustan pieni etu.
18 0d3 g6
18.- Re5? oLisi oLLut vakava virhe: 19 Txe5!
Dxe5 20 Oxh7+ Kf7 21 Lg6+ Ke7 22 Ld2.
19 h4
Hyvä yritys aikapulassa ja huonossa asemassa.
19.- Dg4 20 Kg2
Toinen yritys oLisi oLLut 20 Ld1, mutta sekin olisi johtanut vaikeuksiin: 20.- Of5 21
Txe8 Txe8 22 Oxf5 Te1+! 23 Kg2 gxf5 24 Lf3
Re5 24 b3 Rxf3 26 Kxf3 Td1 27 e4 bxe4 28
bxe4 ja nyt Lb2 ei käykään Td2:n takia.
20.- Txe4! 21 Dxe4 Rd6 22 De7??
22 Of3 oLisi vielä jättänyt jonkinLaisia
käytännön mahdoLLisuuksia.
22.- LxdS+ 23 Kf1 Df3 24 Le3 Lxe3 25 Dxe3
Dh1+ 26 Ke2 Le4+ 27 Kd2 Dxa1 ja pian 0-1
Huomautukset voittajan Bo HeLLenin ja Kari
Niemisen vihjeiden avuLLa.
SUO M E N
S HAKK1
117
OLLI FORSS EN
SHAKKIA SUOSITAAN HÄMEESSÄ
HämeenLinnan kauppaoppiLaitoksen pankkiLinjan Luokka on Kanta-Hämeen ALuesäästöpankin
kummi Luokka. Pankki on halunnut muutenkin
oLLa yhteistyössä kauppaoppiLaitoksen kanssa
ja nllnpä se päätti Lahjoittaa kouLuLLe
puistoshakkipeLin, joka sijoitettiin avaraan
hallitilaan. NappuLat on vaLmistettu Ruotsissa ja niiden materiaaLi on kevytmetalli.
ShakkipeLin viraLLinen LuovutustiLaisuus oLi
17.3.1987, joLLoin myös peLattiin ensimmäinen kilpailupeli. Kummiluokka oLi haastanut
kumminsa kiLpaiLuun, joka peLattiin eräänLaisena neuvotteLuotteLuna. Kumpikin osapuoLi oLi nimennyt koLmihenkisen joukkueen, joka sai
neuvoteLLa keskenään siirroista.
KauppaoppiLaitoksen joukkueeseen kuuLuivat
rehtori Jaakko Kärmeniemi, Lehtori Leena
Ahonen ja opiskeLija Pia Niskanen. Kantapankin
joukkueen
muodostivat pankinjohtaja
Pekka Miettinen ja palvelupäälliköt HeLinä
Lankinen ja Ari Haapanen. Tuomarina toimi
kansainväLinen shakkituomari OLLi Forssen.
KokonaispeLiaika oLi
puoLi tuntia, jona
aikana piti tehdä 40 siirtoa. Keskeytysaseman perusteeLLa tuomari ratkaisi peLin tuLoksen. Tämä ensimmäinen haasteottelu päättyi kauppaoppiLaitoksen voittoon.
Kummi Luokka on päättänyt edistää shakkia
haastamaLLa kaikki muut kauppaoppiLaitoksen
Luokat turnaukseen. Tiedossa on myös Lisää
haastekilpailuja Kantapankin kanssa.
Kaksi pelinäytettä JyväskyLän Talven turnauksesta (tuLokset SSh 2/1987 s. 80):
Kuningasintialainen puoLustus (E90-14/82)
Urho Mäki - Risto Nokka
1 e4 Rf6 2 Rc3 g6 3 e4 d6 4 d4 Lg7 S Rf3 0-0
6 h3 eS 7 dS bS 8 exbS a6 9 Rd2 Rfd7 10 Le2
axbS 11 RxbS Ra6 12 0-0 Re7 13 a4 RxbS 14
LxbS La6 1S Lxa6 Txa6 16 Re4 Rb6 17 Db3 Rxe4
18 Dxe4 Tb6 19 aS Tb4 20 De2 Da8 21 Ta2 TfbS
22 Td1 Ld4 23 Ld2 Txb2 24 Txb2 Txb2 25 Da4
Da6 26 Lh6 Lxf2+ 27 Kh2 DbS 28 Ta1 Ld4 29
DxbS TxbS 30 Ta2 e4 31 a6 La7 32 Ta4 Te5 33
Le3 Te7 34 Lxa7 Txa7 3S Txe4 Txa6 36 Te7 Kf8
37 Te8+ Kg7 38 Kg3 Td3+ 39 Kf4 Kf6 40 Te7
gS+ 41 0-1
Kuningatargambiitti (007-2/8)
Henry Laasanen - Erkki Puhakka
1 d4 dS 2 e4 Re6 3 Rf3 e5 4 dxeS Lb4+ S Ld2
dxe4 6 e3 Le6 7 Oa4 De7 8 a3 Lxd2+ 9 Rbxd2
Ld7 10 e6 Dxe6 11 Lxe4 Dg6 12 DbS 0-0-0 13
DeS hS 14 Te1 h4 15 Ld5 ThS 16 De4 Le8 17
Le4 Dd6 18 Lxc6 Dxe6 19 h3 Rf6 20 Rd4 Dxc4
21 Txc4 ThdS 22 0-0 KbS 23 Tfe1 e6 24 R2f3
gS 2S Re2 Rd7 26 Rc3 ReS 27 RxdS Rxc4 28 Rf6
Rxb2 29 RxgS cS 30 Rxe8 Txe8 31 TxcS f6 32
Rf3 Te4 33 Rd4 Rd3 34 TfS Te5 3S Txf6 TaS 36
Th6 a6 37 Txh4 Txa3 38 g4 Ta1+ 39 Kg2 Ta2 40 '
gS Txf2+ 41 Kg3 Tf7 42 Th8+ Ka7 43 h4 aS 44
hS Te7 4S RfS TeS 46 Tf8 RcS 47 h6 1-0
Joukkueet esitteLyssä: VasemmaLta kauppaoppiLaitoksen joukkue Pia Niskanen, Leena Ahonen ja
Jaakko Kärmeniemi. Joukkueiden väLissä tuomari ja sitten Kantapankin joukkue Pekka Miettinen, Ari Haapanen ja HeLinä Lankinen.
Kuva: Rauni Heinänen
118
SUO M E N
SHAKKI
SUO M E N
ETELÄ-VANTAAN SHAKIN TURNAUS 8.-10.5.1987
PASILAN VS:N TURNAUS 24.-26.4.1987
PasiLan Veturimiesten Shakkikerho ry järjestää TShL:n turnaussarjaan kuuLuvan viikonLopputurnauksen 24.-26.4. Turnaus peLataan
5-kierroksisena vajaakierroskilpailuna selojen mukaan jaettavissa ryhmissä. Se on avoin
kaikiLle voimassa oLevan pelaajalisenssin
omaaville.
Pelipaikka: TUL:n toimistotilat Paasivuorenkatu 4-6 A, HeLsinki. (N. 15 min käveLymatka
HeLsingin rautatieasemalta.)
AikatauLu: Perjantai 24.4. 16-17.30 osanoton
varmistus ja lisenssien tarkastus, 18 1.
kierros, lauantai 25.4. 9 2. kierros, 14 3.
kierros, sunnuntai 26.4. 9 4. kierros, 14 5.
kierros, jonka jälkeen paLkintojen jako:Peliaika 40 s/1,5 t, jatkossa 30+30 min.
Ilmoittautuminen
maksamalLa osanottomaksu
120 mk, 1967 ja jälkeen syntyneiltä 70 mk
viimeistään 20.4. PasVS:n tiliLle STS Kerava
710018-328611 XPA.
Jälki-ilmoittautumislisä 30 mk.
Tiedustelut: Kalevi Munne 90-247417, Tapio
Lehtinen 90-517353,
Raimo Virlander 90249653 tai Kari Heinonen 90-19069.
KOULUJOUKKUEIDEN
PIETARSAARESSA
SM
KILPAILUT
2.-3.5.1987
Pietarsaaren Shakkikerho ry ja Pietarsaaren
peruskoulujen yläasteen koulut järjestävät
SKSL:n luvalla VI koulujoukkueiden SM-kilpailut 2.-3.5.
Kilpailusarjat:
A Lukiot ja muut keskiasteen oppiLaitokset
B Peruskoulujen yläasteet
C Peruskoulujen ala-asteet.
Joukkueen koko 4 pelaajaa + enintään 1 varapelaaja.
Joukkueen pelaajien on oltava saman koulun
ja saman oppi asteen oppilaita. Samasta koulusta saa osallistua useampia joukkueita.
Sarjojen A ja B voittajajoukkueet ovat oikeutettuja edustamaan Suomea koulujoukkueiden Pohjoismaiden mestaruuskilpailussa.
Peliaika: 40 s/1,5 t, jatkossa 15+15 min.
Pelipaikka: Rädmanin (sisäänkäyn~i Puutarhakadulta) ja Oxhamnin koulut.
Majoitus ja ruokaiLu: R§dmanin koululLa.
Majoitustilat ovat käytettävissä 1.5. klo 19
alkaen. Omat harjoituspelivälineet mukaan!
Majoitus (10 mk/yö) ja ruokailu (20 mk/lou-
nas ja 10 mk/aamu- ja väLipaLa) maksetaan
pelipaikalla osanoton varmistuksen yhteydessä.
Ilmoittautuminen maksamalla osanottomaksu 70
mk/joukkue Pietarsaaren Shakkikerhon tilille
KOP-Pietarsaari
111350-72190
viimeistään
24.4. Koulu, sarja ja pelaajien nimet on
mainittava.
AikatauLu Perjantai 1.5. 19-22 majoittuminen, lauantai 2.5. 8-9 osanoton varmistus,
8.30-9.30 aamupala, ~30-13 avaus ja 1.
kierros, 12-14 lounas, 14-17.30 2. kierros,
16.30-18 väLipala, 18-21.30 3. kierros, sunnuntai 3.5. 8-9 aamupala, 9-12.30 4. kierros, 11.30-13~ lounas, 13.30-17 5. kierros
sekä välittömästi (n. 17) palkintojen jako.
TiedusteLut: Rolf Finnäs 967-15715 tai TorvaLd Perman 967-13801.
MIKKELIN SK:N VIIKONLOPPUTURNAUS 2.-3.5.1987
Mikkelin Shakkikerho järjestää SSL:n ketjukilpailusarjaan kuuluvan viikonlopputurnauksen 2.-3.5. Turnaus on selokeLpoinen ja
avoin kaikiLle voimassaolevan pelaajalisenssin haltijoille. Kilpailu peLataan 5-kierroksisena vajaakierroskilpailuna ja pelaajat
jaetaan ryhmiin selojen mukaan.
Pelipaikka Mikkelin Toimiupseerikerho (Vanha
kasarmialue), puh. 955-368796.
Pelinopeus 40 s/1,5 t, jatkossa 30+30 min.
Ilmoittautuminen
maksamaLLa osanottomaksu
viimeistään 24.4. MikkeLin Shakkikerhon tililLe KOP Mikkeli 109950-422435 tai puhelimitse 29.4. mennessä allamainittuihin numeroihin.
Osanottomaksu 100 mk, nuoret (1967 ja jälkeen syntyneet) 60 mk. JäLki-ilmoittautuneilta peritään lisämaksua 30 mk.
AikatauLu Lauantai 2.5. 8-8.45 osanoton varmistus, jälki-ilmoittautumiset ja Lisenssien
tarkastus, 9 1. kierros, 14 2. kierros,
18.30 3. kierros, sunnuntai ~5. 9 4. kierros, 13.30 5. kierros. Palkintojen-jako heti
kilpailujen päätyttyä.
Majoitusvaihtoehtoja Mm. Visulahden matkailukeskus, puh. 955-362881 (n. 5 km keskustasta) ja Hotelli Cumulus, puh. 955-369828/
myyntipalvelu (keskustassa). Mainitse shakkiturnaus.
Lisätietoja Aimo Mäenpää, puh. 955-150241
tai Juha Vienola, puh. 955-14756.
Etelä-Vantaan Shakki ry järjestää SCANTACOturnaussarjaan ja SSL:n ketjukilpailusarjaan
kuuLuvan
viikonlopputurnauksen
8.-10.5.
Kilpailu on avoin kaikille, joilla on voimassaoleva
pelaajalisenssi. Selokelpoinen
kilpailu pelataan 5-kierroksisena vajaakierroskilpailuna selolukujen mukaan muodostettavissa ryhmissä.
PeLiaika 40 s/1,5 t, jatkossa 30+30 min.
Pelipa;kka Vantaanjoen koulu, Isontammentie
15. Koulu sujaitsee Kehä III:n ja Hämeenlinnantien risteyksessä. Liikenneyhteydet perjantaina: Helsingistä bussit Laitureista 20
ja 46 noin 10 min. välein, matka-aika n. 25
min. Tapiolasta bussi 511 ja Tikkurilasta
bussit 540, 543 ja 545. Kilpailupaikalla
tiedot liikenneyhteyksistä muina päivinä.
Pelipaikalla on Lauantaina ja sunnuntaina
mahdollisuus edulliseen ruokailuun.
Aikataulu Perjantai 8.5. 17-17.45 jälkiilmoittautuminen ja lisenssien tarkastus,
18.15 1. kierros, lauantai 9.5. 10 2. kierros, 15 3. kierros, sunnuntai 10.5. 10 4.
kierros, 15 5. kierros, jonka jälkeen välittömästi palkintojen jako.
ILmoittautuminen
maksamalLa osanottomaksu
110 mk, 1967 ja myöhemmin syntyneet 60 mk,
EtVaS ry:n tililLe PSP 582825-8 viimeistään
30.4. Ilmoittautuminen voi tapahtua myös allamainittuihin puhelinnumeroihin 7.5. saakka
ilman Lisämaksua. Pelipaikalla ilmoittauduttaessa peritään lisäksi 30 mk:n jälki-ilmoittautumismaksu.
Lisätietoja Markku Kokkila, 90-845766 tai
Juha Ovaskainen, 90-891624. KilpailupaikaLle
voi soittaa perjantaina ennen kiLpailun alkamista numeroon 90-890890.
VIII SANTAHAMINAN TURNAUS 15.-17.5.1987
HeLsingin Shakkiklubi järjestää VIII Santahaminan turnauksen 15.-17.5. Kilpailu, joka
on SSL:n ketjukilpailun osakilpailu, pelataan 5-kierroksisena vajaakierroskiLpailuna
selojen mukaan jaettavissa ryhmissä. Osanotto-oikeus on kaikiLLa voimassaolevan peLaajalisenssin omaavilla.
Pelipaikka
Santahaminan toimiupseerikerho
(sama paikka kuin edellisissä turnauksissa).
Kulkuyhteydet: Mahdollisuus tuLla autolla
ilmoittamalLa Santahaminan sillaLLa vartiomiehelle matkan tarkoitus. Metron Herttoniemen asemalta linja-autoLLa 86, jonka päätepysäkin välittömässä läheisyydessä pelipaikka on. Kampista 16.05 (ja aina 10 min. väLein) lähteviltä metrojunilta on välitön
jatkoyhteys linja-autoon 86. Lauantain ja
sunnuntain aikataulut ovat nähtävinä peli-
S HAKK1
119
paikaLla. Lauantaina ja sunnuntaina on pelipaikalla mahdolLisuus eduLliseen ruokailuun.
Aikataulu: Perjantai 15.5. 16.45-17.45 osanoton varmistus,
lisenssien tarkastus ja
mahdolliset jäLki-ilmoittautumiset, 18.15 1.
kierros, lauantai 16.5. 10 2. kierros, 15 3.
kierros, sunnuntai 17.5:-10 4. kierroS; 15
5. kierros.
Pelinopeus 40 s/1,5 t, jatkossa 30+30 min.
Osanottomaksu 110 mk, nuoret 60 mk, jälkiilmoittautumisesta peritään 30 mk:n lisämaksu.
Ilmoittautuminen
maksamaLla osanottomaksu
viimeistään 8.5. Helsingin ShakkikLubi ry:n
tilille SYP PuistoLa-Läntinen 229621-2232.
Sitova iLmoittautuminen puhelimitse viimeistään 13.5 allamainittuun puhelinnumeroon.
Lisätietoja Pekka Palamaa, 90-784814 (ilt.)
111 PYYNIKKI-TURNAUS 15.-17.5.1987
Tampereen Yritys ry:n shakkijaosto järjestää
Tampereella 15.-17.5. TShL:n turnaussarjaan
kuuLuvan 111 Pyynikki-turnauksen, joka samalLa on Tampereen Yritys ry:n shakkijaoston
5-vuotisjuhlaturnaus.
Turnaukseen
voivat
osallistua kaikki ne, joilla on voimassaoLeva pelaajalisenssi. Turnaus on selokelpoinen
ja peLataan 5-kierroksisena vajaakierroskilpailuna seLoLukujen mukaan jaettavissa ryhmissä.
Pelipaikka Tampereen Ammattikoulun yhteydessä oleva Pyynikin palLoilluhalli, Ammattikoulunkatu 18.
PeLiaika 40 s/1,5 t, jatkossa 30+30 min.
Aikataulu Perjantai 15.5. 17-18 osanoton
varmistus, lisenssien tarkastus ja jäLkiilmoittautuminen, 18.30 avaus ja 1. kierros,
lauantai 16.5. 10 z:-l(ierros, 15 3. kierros,
sunnuntai 17.5.-10 4. kierroS; 15 5. kierros, 19.30 palkintojen jako.
Osanottömäksut 120 mk, nuoret (1967 ja jälkeen syntyneet) 60 mk. JäLki-iLmoittautumisLisä 30 mk.
Ilmoittautuminen
maksamaLLa osanottomaksu
Tampereen Yrityksen shakkijaoston tiLilLe
STS Tampere Keskustori 710055-580645 perjantaihin 8.5. mennessä.
TiedusteLut Timo Silvasti, 931-125742 (Pyynikin palLoiluhalLi, ilt.) tai Petri SiLvasti, 931-430699.
SCHACKRUTANIN KEVÄTTURNAUS 16.-17.5.1987
Schackrutan rf. järjestää 16. kevätturnauksen Pensionat Solhemmissä, Maarianhaminassa
16.-17.5. Turnauksessa pelataan 7 kierrosta
20+20 minuutin miettimisajoin.
Osanottomaksu 55 mk maksetaan pelipaikalla.
120
SUO M E N
Yöpyminen Pensionat SoLhemmissä 80 mk, sis.
aamiaisen.
OhjeLma Lauantai 16.5. 14.30-16 iLmoittautuminen, 16.30 1. kierros, 17.40 2. kierros,
18.50 3~erros, 20 4. kierros, sunnuntai
17.5. 9 5. kierros, 10 6. kierros, 11 7.
kierros; n. 12.30 paLkintojen jako.
-ILmoittautumiset, huonevaraukset ja tiedusteLut: Juhani Leppamäkl, GöLby 18, 22150
JomaLa, 928-16066 (t), 928-31123 (k) tai
Christer KarLsson, Gustaf Eriksons Gränd 2,
22100 Mariehamn, 928-15384 (iLt.). Huom!
Pelitiloihin mahtuu vain 70 peLaajaa.
TURUN VIIKONLOPPUTURNAUS 22.-24.5.1987
Turun Shakinystävät järjestää SSL:n ketjukilpailuun
kuuLuvan viikonlopputurnauksen
22.-24.5. KiLpailu on 5-kierroksinen vajaakierroskilpailu selojen mukaan jaettavissa
ryhmissä ja on avoin kaikille pelaajalisenssin omaaville.
Pelipaikka Turun
työväenopiston Puolalan
osasto, Aurakatu 11, Turku.
Pelinopeus 40 s/1,5 t, jatkossa 30+30 min.
Ilmoittautuminen
maksamalla osanottomaksu
100 mk, nuoret 60 mk, 15.5. mennessä TSY:n
tilille SYP-Turku 205720-46106. Jälki-ilmoittautuminen ilman lisämaksua allamainittuun puhelinnumeroon viimeistään 20.5. Jälki-ilmoittautumislisä pelipaikalla 40 mk.
Aikataulu: Perjantai 22.5. 17-18 osanoton
varmistus ja lisenssien tarkastus, 17-17.30
jälki-ilmoittautuminen, 18.30 1. kierros,
lauantai 23.5. 10 2. kierros, 15 3. kierros,
sunnuntai 24.5.~ 4. kierros, 14 5. kierros.
Majoituksia Seurahuone (SokoS> 921-320681,
Cumulus (E) 921-514111, retkeilymaja 921316578.
Tiedustelut Eino Eloranta, 921-364684.
V AVOIN IISALMI-TURNAUS 23.-24.5.1987
V avoin Iisalmi-turnaus järjestetään 23.24.5. Turnaus on selokelpoinen ja pelataan
kahdessa tai useammassa ryhmässä Harknessjärjestelmän mukaan.
Pelipaikka Juhani Ahon koulu, Päiviönkatu 8,
IisaLmi.
Aikataulu Lauantai 23.5. 8.30-9 osanoton
varmistus ja jälki-ilmoittautuminen, 9.15 1.
kierros, 13.45 2. kierros, 17.30 3. kierros,
sunnuntai 24.5. 9 4. kierros, 13 5. kierros,
17 palkintojen fako.
-ITmoittautuminen
maksamalla osanottomaksu
100 mk, nuoret (1967 tai sen jälkeen syntyneet) 60 mk viimeistään 18.5. Iisalmen Shakkikerhon tilille PSP Iisalmi KU 390927-6.
Jälki-ilmoittautuneilta 20 mk:n lisämaksu.
S HAKK1
SUO M E N
Voimassaoleva pelaajalisenssi mukaan.
Ilmoittautuminen puhelimitse ilman lisämaksua on mahdollista 20.5. saakka allamainittuihin puhelinnumeroihin.
Pelinopeus 40 s/1,5 t, jatkossa 15+15 min.
Tiedustelut Esko Loven 977-25395 tai Rainer
Kuokkanen 977-23511/289.
NUORTEN JA VARHAISNUORTEN
PIOLASSA 1.-7.6.1987
SM-KILPAILUT TA-
Matinkylän Shakkikerho ry järjestää SKSL:n
luvalla nuorten ja varhaisnuorten Suomen
mestaruuskilpailut Tapiolassa 1.-7.6.
Pelipaikka on Aarnivalkean koulu aivan Tapiolan keskustan tuntumassa.
Osanotto-oikeus Nuorten sarjaan ovat oikeutettuja v. 1967 tai myöhemmin syntyneet,
varhaisnuorten sarjaan v. 1971 tai myöhemmin
syntyneet. Osanottajilta vaaditaan voimassa
oleva pelaajalisenssi.
Peliaika on 4 tai 6 tuntia ja pelinopeus 40
s/2 t, jatkossa 20 5/1 t.
Aikataulu Maanantai 1.6. -11.30 osanoton
varmistus, 11.45 avajaiset, 12-16 1. kierros, 17-21 2. kierros, tiistai 2.6. 10.3014.30~ierros, 16-20 keskeytyneet, keskiviikko 3.6. 9.30-1~4. kierros, 15-21 5.
kierros, torstai 4.6. 9.30-13.30 keskeytyneet, 15-21 6. kierros, perjantai 5.6. 9.3013.30 keskeytyneet, 15-21 7. kierros, lauan~.6. 9.30-15.30~ierros, 16.30- keskeytyneet, sunnuntai 7.6. 9.30 9. kierros ja
palkintojen jako välittömästi tulosten selvittyä.
Ilmoittautuminen maksamalLa osanottomaksu 80
mk Matinkylän Shakkikerhon tilille SYP-Espoo-Matinkylä 229220-7509 viimeistään 25.5.
tai puhelimitse allamainittuihin numeroihin
viimeistään
30.5.
Jälki-ilmoittautuminen
mahdollista pelipaikalla 30 mk:n lisämaksulla.
Nuorten sarjan voittajalla on oikeus osallistua nuorten MM-kilpailuun Torontossa heinäkuussa. Myös muille kummankin ryhmän kärkeen sijoittuneille on luvassa edustustehtäviä ja mahdollisuus pelata Matinkylän Shakkikerhon kansainvälisessä kilpailussa elokuussa.
Nuorten sarjan voittaja saa lisäksi haltuunsa vuodeksi IBM:n lahjoittaman arvokkaan
kiertopalkinnon ja oikeuden osallistua kiertopalkinnon lopullisen omistajan ratkaisevaan turnaukseen v. 2001.
Majoitusvaihtoehdoista mainittakoon Otaniemessä slJaltsevat retkeilymajat sekä alueen
hotellit.
Lisätietoja Mikko Markkula, 90-8034574, Kari
Rauramaa, 90-8032679, Juha Montonen, 908034484 tai Petri Lehtivaara, 90-8034415.
5 JÄMSÄN ÄIJÄN TURNAUS 5.-7.6.1987
Jämsän Shakkiseura järjestää selokelpoisen
viikonlopputurnauksen,
joka
kuuluu sekä
SSL:n että TShL:n ketjukilpailuun. Turnaus
on avoin kaikille voimassaolevan pelaajalisenssin omaaville. Kilpailu pelataan 5-kierroksisena vajaakierroskilpailuna Harknessjärjestelmän mukaan.
Pelipaikka Seppolan koulu, Keskuskatu 14.
Pelinopeus 40 s/1,5 t, jatkossa 30+30 min.
Ilmoittautuminen
maksamalla osanottomaksu
100 mk, nuoret alle 16-v. 50 mk Jämsän Shakkiseuran tilille Jämsän Säästöpankki 455410426791 viimeistään 1.6. Jälki-ilmoittautuminen ilman lisämaksua puhelimitse allamainittuihin puhelinnumeroihin viimeistään 4.6.
Pelipaikalla ilmoittauduttaessa osanottomaksu 120 mk ja 60 mk.
Aikataulu Perjantai 5.6. 16.30-18 osanoton
varmlstus, jälki-ilmoittautumlnen Ja lisenssien tarkastus, 18.30 1. kierros, lauantai
6.6. 9 2. kierros,~. kierros, sunnuntai
7.6. 94. kierros, 14 5. kierros, jonka jälkeen välittömästi palkintojen jako.
Majoitus Hotelli Jämsä, 942-14341 '~ämsän
Äijän shakkiturnaus". Hinta 150 mk/vrk/2
hengen huone/hlö. Hotelli Amuletti, 942-3293
"Jämsän Äijän shakkiturnaus". Hinta 150 mkl
vrk/2 hengen huone/hlö. Jämsän vapaa-aikakeskus Säyrylä, 942-86150. Hinta 120 mklvrkl
hlö, 70 mk/vrk/2-4 hlö, 60 mk/vrk/5 hlö.
Tiedustelut Altis Lehtonen, 942-61141 tai
Pauli Hakaniemi, 942-61281.
PURUVEDEN SHAKKIKERHON TURNAUS 13.-14.6.1987
Puruveden Shakkikerho ry. järjestää SSL:n
ketjukilpailuun kuuluvan viikonlopputurnauksen 13.-14.6. Kilpailu on avoin kaikille lisenssin omaaville ja on selokelpoinen. Pelaajat jaetaan selojen mukaan ryhmiin, joissa pelataan 5-kierrosta Harkness-järjestelmän mukaan.
Pelipaikka Sarvisalontie 3, Kesälahti, peruskoulun yläaste.
Ilmoittautuminen
maksamalla osanottomaksu
100 mk, alle 20-vuotiaat 60 mk Puruveden
Shakkikerhon tilille OP Punkaharju 536406414071 viimeistään 10.6. Jälki-ilmoittautuminen puhelimitse ilman lisämaksua 12.6. klo
18
mennessä allamainittuihin numeroihin.
JäLki-ilmoittautumislisä 20 mk.
Peliaika 40 s/1,5 t, jatkossa 15+15 min.
Aikataulu Lauantai 13.6. -9 osanoton varmistus ja jälki-ilmoittautuminen, 9.30 1. kierros, 14 2. kierros, 18 3. kierros, sunnuntai
14.6.8 4. kierros,12 5. kierros, n. 15.45
palkintojen jako.
-Majoitusvaihtoehtoja Karjalan Kievari motel-
SHAKKI
121
li-ravintola, lomakylä, 957-371421, Ruokkeen
lomakylä, 957-371312.
Tiedustelut Harri Lundström, 957-311428 tai
Tuomo Sieviläinen, 957-372140.
SM-KILPAILUT, JYVÄSKYLÄ 22.6.-5.7.1987
Jyväskylän
Työväen Shakkikerho järjestää
varsinaisen SM-turnauksen sekä naisten SMturnauksen
Cygnaeuksen
koulukeskuksessa,
Voionmaankatu
18,
Jyväskylä. Kierrokset
alkavat päivittäin klo 16 ja keskeneräisiä
jatketaan klo 11. Molemmat turnauksen alkavat 22.6. SM-turnauksessa pelaa enintään 14
ja naisten turnauksessa enintään 10 pelaajaa. Tarkemmat tiedot majoitusmahdollisuuksista ym. seuraavissa numeroissa.
AVOIN SM, JYVÄSKYLÄ 26.6.-5.7.1987
Järjestäjä Jyväskylän Työväen Shakkikerho.
Pelipaikka Cygnaeuksen koulukeskus, Voi onmaankatu 18.
Peliaika 6 t, pelinopeus 40 s/2 t, jatkossa
20 s/1 t.
Osanotto-oikeus
Voimassaolevan pelaajalisenssin omaavat suomalaiset ja kaikki ulkomaalaiset. Kilpailu on 11-kierroksinen vajaakierroskilpailu.
Ilmoittautuminen
maksamalla osanottomaksu
150 mk, nuoret (1.9.1967-) 90 mk JyvTS:n
tilille STS 710029-513524 viimeistään 19.6.
mennessä. Jälki-ilmoittautuminen pelipaikalla 200 mk ja nuoret 140 mk.
Ohjelma Perjantai 26.6. 14-16 osanoton varmistus ja
jälki-ilmoittautuminen, 17 1.
kierros, lauantai 27.6. 10 2. kierros,-r7.30
keskeytyneet, sunnuntai ~8.6. 9 3. kierros,
16.30 4. kierros, maanantai 29~6. - perjan~.7. 10 keskeytyneet, 16.30 5.-9. kierrokset, lauantai 4.7. 10 10. kierros, 17.30
keskeytyneet, sunnunta1'5.7. 10 11. kierros,
minkä jälkeen palkintojen jak~
Majoitus Edullisia soluasuntoja (476 mk koko
ajalta! Omat lakanat mukaan) Kortepohjan Yokylästä, puh. 941-252211/asukasasiaintoimistOM Majoitus kannattaa varata hyvissä ajoin.
Lisätietoja Antti Kolu, 941-200355 (t), 941264272 (k), Väinö Huttunen, 941-254040 (k)
tai Aarno Puronaho, 941-297565 (t).
JOUKKUEPIKASHAKIN SM-KILPAILUT 1.-2.8.1987
Vantaan shakkiseurat EtVaS, HakRi, Remi ja
VanTS järjestävät SKSL:n luvalla pikashakin
4-henkisten seurajoukkueiden Suomen mestaruuskilpailut Vantaalla 1.-2.8.
Pelipaikka Tikkurilan urheilutalo, Valkoi-
122
SUO M E N
S HAKKI
SUO M E N
123
S HA KK1
,
senlähteentie 52 ja viereinen PeLtoLan koulu.
ILmoittautuminen
MaksamaLLa osanottomaksu
140 mk/joukkue. ILmoittautumisaika päättyy
30.6.1987. JäLki-iLmoittautumisia ja vajaita
joukkueita ei hyväksytä.
Pankkiyhteys: PSP 197307-1.
Majoitus a) TikkuriLan retkeilymaja on varattu peLaajiLLe (n. 50 h), hinta 35 mk/vrk
(+ Lakanat); varaukset 90-8393310; b) PeLtolan kouLu, 25 mk/vrk sisäLtää patjan, joLLoin varaukset iLmoittautumisen yhteydessä.
Kulkuyhteydet Bussit HeLsingin rautatientoriLta 611 ja 612. LentoasemaLta n:o 81.
Junayhteys TikkuriLaan on. AsemaLta peLipaika LLe n. 1 km.
AikatauLu Lauantai 1.8. 10-12 osanoton varmistus ja pelivälineiden Luovutus, 14-n.18
alkukilpailu, sunnuntai 2.8. 10-n. 14 LoppukiLpaiLu.
Pelivälineet Joukkuetta kohti: 3 keLLoa + 2
Lautaa nappuLoineen. Huom! Jos pelivälineet
puuttuvat, sakko on 100 mk/joukkue.
Lisätietoja Markku Kokkila, 90-845766 (k),
Juha Hyvärinen, 90-8393263 (t), 90-8729475
(k) tai Esa Annala, 90-8767006 (t), 908743427 (k).
SHAKKIKIRJALLISUUTTA
Sahovski Informator 42 452-sivu;nen Informaattori on jäLLeen iLmestynyt Lähes entisen
kaLtaisena. Uutta on täLLä kertaa se, että
peLaajien nlmlen jäLkeen on merkitty myös
eloluvut. PeLejä on nyt 796, Lisäksi sommija
Loppupelejä. Turnaustuloksia,
teLmia
FIDE-uutisia (mm. Dubain kongressi, uudet
arvonimet) sekä vuodenvaihteen elolista.
NEW IN CHESS 5 (Interchess bv, Amsterdam)
512-sivuinen vuosikirja käsittää kaikki vähintään 10 kategorian kiLpailut syyskuuhun
1986 saakka. Yli 1000 peliä, joista lähes
kaikki analysoituja. Erittäin hyvät hakemistoto PeLit järjestetty avausten mukaan (ns.
N1C-koodi). Kutakin avausta edeltää esittely, jossa todetaan tärkeimmät uutuudet.
KOSTYEV 40 Lessons for the Club Player
(Batsford)
Pioneerien
shakkikoulun
johtaja Kostyev
keskittyy tässä kirjassa käytännön pelin
opetukseen. Kirja on tarkoitettu pelaajille,
joiden vahvuus on n. 1700-2050 ja on jatkoa
aikaisemmin iLmestyneelle teokselLe "From
Beginner to Expert in 40 Lessons". 224 sivua, 204 kuviota, nidottu. Yli 50 esimerkkipe l iä.
Kansainvälisiä kilpailuja
KASPAROV Kasparov Teaches Chess (Batsford)
Maailmanmestarin 24-oppitunnin sarjassa käsitellään kaikki pelin vaiheet hauskaLla ja
opettavaisella tavalla. 128 sivua, 150 kuviota, nidottu.
KASPAROV Garri Kasparow lehrt Schach (Rau)
Edellisen teoksen saksankielinen Laitos. 152
sivua, nidottu.
KEENE & GUTMAN The Cetenary Match. Kasparov
- Karpov 111 (Batsford)
Kaikki Vllme syksyn Lontoon ja Leningradin
MM-ottelun pelit analysoituina, MM-ottelujen
historiaa ja pelaajien esittelyä. Kirja ilmestyi muutama päivä ottelun jälkeen. 128
sivua, nidottu.
KEENE & TAULBUT How to Play the Nimzo-Indian
Defence (Batsford)
Uusi painos v. 1982 iLmestyneestä kirjasta.
Nimzointialainen puolustus (1 d4 Rf6 2 c4 e6
3 Rc3 Lb4) on eräs mustan suosituimmista
avauksista. MM Kasparov on usein peLannut
sitä vastaan 4 Rf3 ja g3 tai Lg5, joista
kirjassa on useita esimerkkejä. 160 sivua,
202 kuviota, nidottu.
MORAN World Chess Championship: Steinitz to
Alekhine (Batsford)
Kirjaan on otettu kaikki 17 MM-otteLua v.
1886 Steinitz - Zukertort -ottelusta aina v.
1937 Euwe - ALjechin -otteLuun saakka. Kustakin ottelusta on esitteLy sekä kaikki peLit, usein Informaattor-tyyLisin huomautuksin. 208 sivua, 330 kuviota, nidottu.
WADE, WHITELEY, KEENE World Chess Championsh,p: Botv;nnik to Kasparov (Batsford)
Tässä kirjassa on kaikki 15 MM-ottelua aLkaen v. 1948 MM-turnauksesta aina v. 1985
Karpov - Kasparov -otteLuun. Kuten edeLLä
mainitussa kirjassa, tässäkin kunkin otteLun
esitteLy sekä kaikki peLit. 304 sivua, 381
kuviota, nidottu.
PACHMAN Moderne Schachtheorie, 111: SiziLianisch (Rau)
Pachmanin teoriasarjan koLmas osa käsitteLee
peLkästään sisilialaista puoLustusta. 248sivuisessa kirjassa on erittäin tiiviissä
muodossa pyritty esittämään kokonaisuudessaan tämän ehkä suosituimman avauksen muunneLmat. MuunneLmiin Liittyy myös kokonaisia
peLejä. Nidottu.
SPAHN Schach der Grossmeister, MiLes - Timman, Fernseh-Schachpreis 1986 (Rau)
20-sivuinen vihkonen, jossa peli esitetään
molempien peLaajien ja SM PfLegerin kommentoimana.
JOUNI YRJöLÄ
ALUETURNAUS, GAUSDAL 9.-18.1.1987
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
KvM
SM
KvM
SM
SM
SM
KvM
KvM
FM
KvM
KvM
SM
KvM
SM
KvM
FM
KvM
Thomas Ernst
Johann Hjartarson
Ferdinand HeLLers
Jon Arnason
Lars Karlsson
Simen Agdestein
Erling Mortensen
Leif Ögaard
Jonny Hector
Jouni YrjöLä
Björn Ti ller
Gudmundur Sigurjonsson
Jens Kristiansen
Yrjö Rantanen
Carsten Höi
Berge Östenstad
Saevar Bjarnason
Jens Christian Hansen
Ruotsi
IsLanti
Ruotsi
IsLanti
Ruotsi
Norja
Tanska
Norja
Ruotsi
Suomi
Norja
IsLanti
Tanska
Suomi
Tanska
Norja
Islanti
Färsaaret
ELO
2465
2555
2465
2540
2480
2560
2440
2425
2420
2415
2400
2485
2480
2385
2355
2400
2355
2200
ArnoLd Eikrem ja GausdaL HöifjeLLshoteL ovat
pyrkineet viime vuosina entistä enemmän järjestämään myös kansainvälisiä arvoturnauksia. PeLattiinhan viime vuonna GausdaLissa
nuorten MM ja PohjoLan mestaruus, nyt oLi
LuonnoLLisena jatkona hyväLLe sarjaLLe vuorossa alueturnaus. Muuten hyvä asia, mutta
GausdaL-konkarina voin todeta kyLlästyneeni
paikkaan vähiteLLen. Eristäytynyt tunturihotelli ei enää tarjoa uusia kokemuksia muuten
kuin shakkiLaudan ääreLLä. HoteLLin sapuskatkin ovat aina samanLaisia p tosin hyviä.
Turnausmuoto oLi hyvin ylLättävä täydentäen
MaaiLman Shakkiliiton pyrkimystä vähentää
maailmanmestaruuden arvokkuutta. 18 peLaajaa
peLasivat 9 kierroksen monradin. On selvää,
että tuuriLLa on täLLaisessa turnauksessa
suuri merkitys, eikä jatkoon suinkaan pääse
väLttämättä paras peLaaja. En usko, että
järjestäjäLLä oli tässä asiassa osuutta,
siLLä oma toivo Agdestein innokkaana urheiLijana tunnetusti viihtyy paremmin pitemmissä turnauksissa.
Paikkajakauma oli myös hieman erikoinen. IsLannin 5 paikkaa on ymmärrettävissä, mutta
edes Agdesteinin viimeaikaiset menestykset
+17
+ 9
+15
=10
+16
= 8
+18
= 6
- 2
= 4
=12
=11
+14
-13
- 3
- 5
- 1
- 7
2 345
- 2
4 +14 + 3
+ 1 + 7 =8
6
5 +13 - 6
1
=12 = 1 - 7 +13
= 3 - 8 +10 + 9
=10 +12 + 3
2
=13 - 2 + 4 + 8
+11 + 5 = 2 - 7
=17 +18 +13 - 5
= 6 =15 - 5 =11
- 8 =17 +15 =10
= 4 - 6 +17 =14
= 7 - 3 - 9 - 4
=18 +16 - 1 =12
=16 =10 -11 +18
=15 -14 +18 +17
= 9 =11 -12 -16
=14 - 9 -16 -15
6
+ 8
5
=12
+16
2
7
6
- 1
+11
=14
- 9
= 3
=15
=10
=13
- 4
+18
-17
7
+ 6
4
+ 9
2
7
- 1
5
+12
- 3
+17
+16
- 8
+18
=15
=14
-11
-10
-13
8
7
- 3
+ 2
+ 8
- 6
+ 5
1
- 4
+10
- 9
-14
+18
=16
+11
=17
=13
=15
-12
9
9
+12
+ 7
+ 6
+14
- 4
- 3
+15
= 1
+16
+18
- 2
=17
- 5
- 8
-10
=13
-11
P
6,5
6
6
6
5,5
5
5
5
5
4,5
4,5
4
4
4
3,5
3
3
0,5
eivät seLitä Norjan neLjää paikkaa verrattuna Ruotsin ja Tanskan kolmeen ja Suomen kahteen paikkaan. Kenties muiden maiden shakkijohtajat haLusivat säästää matkakustannuksissa ja näin isäntämaa sai suosioLLa "arvonylennyksen".
Paikkajakauma
tasoittui
viime hetkeLLä, kun yksi islantilainen jäi
pois ja tiLalLe tuLi Ruotsin Jonny Hector.
Suurimmaksi ennakkosuosikiksi oLi luettava
Simen Agdestein, joka on kohottanut eLonsa
(2560) jo melkoisiin lukemiin. Hän on yleensä pohjoismaisissa turnauksissa pitänyt kurissa islantilaiset uhkaajansa, joista Johann Hjartarson ja Jon Arnason oLivat täLlä
kertaa vakavimmin tavoitteLemassa hänen päänahkaansa. Mustiksi hevosiksi voitiin Lukea
nuori, mutta jo superturnauksissakin karaistunut Ferdinand HeLLers sekä aiLahteleva
Lars KarLsson. Turnauksen LopuLlista voittajaa ei tässä vaiheessa oLisi monikaan olLut
nostamassa palkintopallille huoLimatta hänen
hyvistä tuLoksistaan avoimissa turnauksissa.
SuomaLaisten eloluvut viittasivat normaaleihin häntäpään sijoituksiin.
Agdesteinin turnaus aLkoi nihkeästi, silLä
hän oLi suuressa häviönvaarassa sekä ögaar-
124
SUO M E N
dia että minua vastaan kahdella ensimmäisellä kierroksella pelastuen molemmissa vaivoin
tasapeliin. Vielä huonommin käynnistyi turnaus Arnasonilla. Hän oli pois pelistä pelattuaan kolme tasapeliä ja hävittyään neljännellä kierroksella MortenseniLle. Myös
hyvin aloittanut nuorten Euroopan mestari
HeLLers pudotettiin kuvioista kahdelLa peräkkäiselLä tappioLla AgdesteinilLe ja Ernsti Lleo
Sen sijaan Hjartarson aLoitti vakuuttavasti
koLmelLa voitoLLa ja johti vieLä kuudennen
kierroksen
jälkeen. Tunnetusti kuitenkin
tärkeän turnauksen johtoasema käy henkisesti
rasittavaksi ja odotettu tappio tuLi kahdeksanneLLa kierrokseLLa Hellersille. Näin hän
Jal jo pisteen päähän Ernstistä, joka oli
seitsemännen kierroksen ratkaisupelissä kukistanut Agdesteinin norjaLaisten suureksi
pettymykseksi.
ViimeiseLlä
kierrokseLLa
ErnstiLLe riitti tasapeLi maanmiestään Hectoria vastaan, joka ei kuitenkaan antanut
puoLikasta iLmaiseksi yrittäessään omaa KvMtuLosta.
Thomas Ernst on toistaiseksi oLlut jonkinlainen väLiinputoaja ruotsalaisessa shakissao Hän on meLko harvoin päässyt osaLListumaan vahvoihin suljettuihin turnauksiin ja
joutunut keskittymään avoimiin. Voiton häneLle mieleLLään suo, siLLä hän on Lisäksi
äärimmäisen intohimoinen shakinpelaaja, joka
tutkii teoriaa Lähes yötä päivää. Esimerkkinä mainittakoon aikoinaan GausdaLissa sattunut tapaus. Näimme kerran Ernstin hoteLlin
aamiaiseLLa pyjama pääLLä. ILmeisesti hän
oli niin syventynyt johonkin avausteoreettiseen ongelmaan, että oLi unohtanut pukea
pääLLensä. TäLLaiset tapaukset saattavat herättää kunnioitusta shakinpelaajien keskuudessa, mutta tuskin mieLlyttävät hoteLlin
henkilökuntaa.
ToisaaLta emme Ykän kanssa kovin paLjon pitäneet hänen peLityyListään, ehkä siksi, että pyrimme itse asemalLisempaan shakkiin.
Ernst taas pelaa erittäin vahvasti Läpikotaisin tutkimiaan teräviä avauksia ja pyrkii
mieLelLään sähläämään sekavissa asemissa.
Asemallinen ymmärrys häneLLä on heikommissa
kantimissa, mutta hän osaa kyLLä toteuttaa
suurmestaritasolla käytettyjä rutiini-ideoita.
TyyLikkäästi ja idearikkaasti pelaava Hjartarson otti vertaiLuLLa toisen sijan. KilpaiLun jäLkeen varmistui, että myös hän saa
paikan AV-turnaukseen iLman karsintaa 2.
aLueen toiseksi sijoittuneen kanssa. Hjartarson kertoi oman mieLipiteensä isLanti-
S HAKKI
laisten shakki-ihmeestä: perinteen, Suetinin
vaLmennuksen ja erityisesti nuorten kouLuttamista varten järjestettyjen kansainväListen turnausten yhteisvaikutuksen.
Positiivisimmat yLLätykset oLivat entisten
shakkiammattilaisten Mortensenin ja ögaardin
vakuuttavat paluut pohjoismaiden huipputasolle. Kot4yLeisön suurin pettymys oli varmasti Agdesteinin väkinäinen peLuu. Hän oli
luvattoman usein häviön partaaLLa peLastuen
yLeensä ainoastaan loputtoman kamppaiLunhaLunsa avuLLa. Hän oLi ehkä Liiaksi avointen
turnausten tunnelmissa ja pelasi meLko epäkorrekteja avauksia. Täällä ei juuri ylikäveLtäviä peLaajia oLLut.
Yrjön kanssa paLloiLimme turnauksen läpi
keskikastissa. KehitteLimme lähes järjestään
hyviä asemia, mutta vaikka emme olLeetkaan
täLlä kertaa pahimpia aikapulisteja, keksimme useimmiten aina jonkin tavan munata etumme. Häviöni ruotsalaisiLle olivat nl1n Jarkyttäviä, että harkitsin hetken shakkiurani
Lopettamista. Kenties Suomen jääkiekkomaajoukkueen käsittämätön tapa tunaroida juuri
Ruotsia vastaan on tarttuvaa.
Myös Yrjö heitti runsaasti pisteitä menemään. Esimerkiksi turnausvoittajaa vastaan
hän puoLustautui mustilla taitavasti, mutta
syylListyi juuri kaikki asemalliset edut
saavutettuaan pelin menettäneeseen huolimattomuuteen. ArveLimme, että jos olisi pelattu
varjoturnaus, missä kaikki voittoasemat olisi Laskettu automaattisesti pisteiksi, oLisimme sijoittuneet kärkeen.
Yrjön pelityylissä on tapahtunut merkittävä
muutos. Hän on siirtynyt ns. asetelmashakin
kannattajaksi. Väreistä ja avauksesta riippumatta hän pyrkii samanLaisiin sotilas- ja
upseeriasetelmiin, jotka hän on terveiksi
havainnut. Asetelmashakin etuna on, että
teoriamuunnelmia ei juuri tarvitse opetelLa
uLkoa. Lisäksi varhaisessa keskipelissä ainakin oman aseteLman lainaLaisuudet ovat
ennestään tutut.
Seuraava peLi osoittaa turnausvoittajan taktiset kyvyt, mutta ei anna oikeaa kuvaa mustan taidoista.
Sisilialainen puoLustus (847-3/14)
Thomas Ernst - Leif ögaard
1 e4 c5 2 Rf3 e6 3 d4 exd4 4 Rxd4 Re6 5 Rc3
a6 6 g3 De7 7 Lg2 Rf6 8 0-0 Lb4?!
KummaLlinen siirto, siLLä e4 ei ole heikko.
Varmempi oli 8.- Le7.
9 Lg5 Le7 10 Te1 h6?
SUO M E N
Musta arvioi pelijatkon väärin. TurvaLLisempi oLi 10.- d6.
11 Lf4 e5?
Parempi, tosin myös epämieLLyttävä vaihtoehto oLi 11.- d6 12 Rxc6 bxc6 13 e5. Sen sijaan 11.- Re5 12 Rd5! exd5 13 Lxe5 Dxe5 14
exd5 on toivoton.
12 Rd5! Rxd5 13 exd5 Kf8
Tai 13.- exf4 14 Rxc6 ja 15 d6.
14 dxe6 exf4 15 Rf5 fxg3 16 hxg3
Db6 18 De5 Lxf2+ 19 Kh1 1-0
Le5 17 Dd5
Alavireinen Agdesteinkin kehitti yhden normaaLilLe tasoLLeen yLtävän pelin.
Kuningatarintialainen puoLustus (E13-9)
Simen Agdestein - Ferdinand HeLLers
d4 Rf6 2 e4 e6 3 Rf3 b6
Teoriapakkauksena tunnettu HeLlers on oLlut
reheLLinen kuningasintialaisen peLaaja, mutta kenties kovia kokeneena siirtynyt muodin
perässä juoksijaksi.
4 Re3 Lb4 5 Lg5 Lb7 6 e3 h6 7 Lh4 g5 8 Lg3
Re4 9 Rd2
Kasparovin elvyttämä sotilaanuhraus, joka on
syytä ottaa vastaan, sillä Milesin 9.- Rxc3
10 bxc3 Lf8 on paremminkin omalaatuinen kuin
tehokas.
9.- Rxe3 10 bxe3 Lxc3 11 Te1 Lb4 12 h4 gxh4
13 Txh4 Ld6
Harkitsemisen
arvoisia vaihtoehtoja ovat
13.- Rc6 ja 13.- Le7 14 Th5 d6 aikomuksena
Rd7-Rf6.
14 Dg4 De7
MahdolLisesti uutuus. Näytösottelussa Kasparov - Timman tapahtui 14.- Lxg3 15 Dxg3 Rc6
16 d5 Re7 17 Ld3 valkean eduin.
15 Lxd6 exd6 16 Dg3!
Estää
mustan luonnoLLisen kehityssiirron
16.- Rc6, koska 17 Re4. ValmisteLee myös
jatkoa c5, Rc4.
16.- f5?!
Heikentävä siirto, mutta mustalLa olivat
kehittävät siirrot vähissä. Kenties kuiten-
S HAKKI
125
kin 16.- Ra6 oli parempi.
17 e5! d5
Muutoin seuraa 18 Rc4.
18 De5!
Muutaman Sllrron kuLuttua paLjastuu, miksi
torni kannattaa ajaa h7:ään.
18.- Th7 19 De7 Re6 20 Rf3 RdS 21 g4! Te8
Jatkossa 21.- fxg4 22 Txg4 Tg7 23 Dg3 Txg4
24 ~xg4 vaLkean upseerit pääsisivät jylLäämään K-siiveLlä (Re5, Ld3 jne).
22 Df4 bxe5 23 gxf5 exd4 24 Txc8 Db4+ 25 RdZ
Lxc8' 26 Ld3
Valkea on suojannut oman K-asemansa ja saanut ratkaisevan otteen K-siiveLlä.
26.- Tg7 27 Txh6 Rf7 28 Tg6 Kf8 29 Txg7 Kxg7
30 f6+ Kf8 31 exd4!
~oska suoraa mattia ei ole näkyvissä kannattaa lyödä sotiLas, etenkin kun mustaLLa ei
ole kunnon vastapeliä.
31.- e5 32 Dg3 e4 33 Le2 Dd6 34 Dg7+ Ke8 35
Lh5 Df8
Musta on täysin sidottu ja valkeaLle riittää
tuoda ratsu hyökkäykseen.
36 f3 e3 37 Rb3 d6 38 Ke2 Lf5 39 Ra5 Dxg7 40
fxg7 Lh7 41 Rc6 1-0
Seuraava 7. kierroksen peLi oli meLko ratkaiseva turnauksen lopputuloksen kannalta.
EspanjaLainen peli (C70-9/43)
Thomas Ernst - Simen Agdestein
1 e4 e5 2 Rf3 Re6 3 Lb5 a6 4 La4 b5 5 Lb3
Ra5 6 0-0 d6 7 d4 Rxb3 8 axb3 f6 9 e4 b4 10
Rh4 Re7 11 Le3 g6 12 Dd2 exd4 13 Lxd4 Lg7 14
Le3 a5 15 Lh6 0-0 16 Lxg7 Kxg7 17 De3 c5 18
Rd2 g5 19 Rhf3 Rg6 20 Tfd1 TeS 21 Rf1 h5 22
Dd3 Ta6 23 Re3 Rf4 24 De2 h4 25 Rd5 Rxd5 26
exd5 h3 27 g3 Ta7 28 Te1 Tae7 29 Te3 Lg4 30
Tae1 Dd7 31 Rd2 f5 32 De4 Lh5 33 Df1 fxe4 34
Rxe4 g4 35 Da6 Lf7 36 Rxd6 Txe3 37 fxe3 TdS
38 Rxf7 Dxf7 39 e4 Df3 40 De2 Dxe2 41 Txe2
Kf6 42 Kf2 Ke5 43 Ke3 e4 44 bxe4 Tf8 45 e5
a4 ·46 e6 a3 47 bxa3 bxa3 48 Te2 Te8 49 Kd3
Te7 50 Kc4 Kxe4 51 Ke5 Ta7 52 Ta2 Ta5+ 53
Kb6 Txd5 54 e7 Td6+ 55 Kb7 1-0
SUO M E N
126
bxc3 Rxg3 11 fxg3 d6 12 Ld3 Rd7 13 0-0 De7
14 Tf2 0-0-0 15 Taf1 Tdf8 16 Le4 f5 17 Lxb7+
Kxb7 18 Rd2 Tf6 19 Da4 h5 20 Tb1 h4 21 e5
dxe5 22 Rb3 Dd6 23 g4 Ka8 24 e4 fxe4 25 Txf6
Rxf6 26 dxe5 Dd3 27 Te1 Oe3+ 28 Kh1 h3 29 01
TURNAUSVOITTAJA THOMAS ERNST
Kuva: Jouni YrjöLä
Agdestein ei kerrasta
samaa avaussysteemiä
kierrokseLLa.
uskonut, vaan yritti
vieLä viimeiseLLäkin
EspanjaLainen peLi (C70-8/36)
Jon Arnason - Simen Agdestein
1 e4 e5 2 Rf3 Rc6 3 Lb5 a6 4 La4 b5 5 Lb3
Ra5 6 0-0 d6 7 d4 Rxb3 8 axb3 f6 9 Rh4 Re7
10 f4 Lb7 11 d5 e6 12 e4 exf4 13 Txf4 g5 14
Oh5+ Kd7 15 Txf6 0b6+ 16 Kh1 gxh4 17 Of7 TdB
18 Txd6+ Ke8 19 Oe6+ KbB 20 TxdB+ Oxd8 21
Oe5+ KaS 22 Oxh8 Rg6 23 0d4 e5 24 Df2 Ld6 25
Re3 bxc4 26 Rb5 LbB 27 Dxe5 h3 28 Le3 hxg2+
29 Kxg2 Re5 30 Db6 De8 31 h3 Rd7 32 Dd4 Dg8+
33 Kf1 Dg3 34 d6 Dxh3+ 35 Ke1 Oh1+ 36 Kd2
Og2+ 37 Ke3 Lxe4 38 Txa6+ Kb7 39 Ta7+ Ke8 40
Oh8+ Rf8 41 Dxf8X 1-0
Kuningatarintialainen puoLustus (E13-10)
Johann Hjartarson - Ferdinand HeLLers
1 d4 Rf6 2 e4 e6 3 Rf3 b6 4 Re3 Lb4 5 Lg5
Lb7 6 e3 h6 7 Lh4 g5 8 Lg3 Re4 9 De2 Lxe3 10
SUO M E N
S HAKK1
JOHANN HJARTARSON SELVIYTYI AV-TURNAUKSEEN
Kuva: Jouni YrjöLä
Sisilialainen puoLustus (B21-4)
Jonny Hector - Johann Hjartarson
1 e4 e5 2 f4 Re6 3 Rf3 e6 4 Rc3 d6 5 Lb5
Rge7 6 0-0 a6 7 Le2 Rd4 8 Rxd4 exd4 9 Rb1 g6
10 e4 Lg7 11 d3 0-0 12 b4 b5 13 exb5 axb5 14
Lb2 e5 15 fxe5 dxe5 16 Rd2 Le6 17 a3 Rc8 18
Lg4 Lxg4 19 Dxg4 Rb6 20 Rb3 Ra4 21 De2 De7
22 Tfe1 Lh6 23 Te2 Le3+ 24 Kh1 f5 25 Le1
Lxe1 26 Texe1 Re3 27 Oe2 fxe4 28 dxe4 Tf4 29
Rc5 Df7 30 Dd3 Tf2 31 Tel Tf8 32 h3 De7 33
Dg3 Re2 34 Db3+ Kh8 35 De6 Dg5 36 Tg1 Rxg1
37 Txg1 Txg2 38 Txg2 Tf1+ 39 0-1
La6 10 cxdS! cxdS 11 Rf3 Re4 12 Tfc1 vaLkean
seLvin eduin c-Linjan haLLinnan ja mustan
Lukuisten ruutuheikkouksien vuoksi.
5 Rf3 d5 6 0-0 0-0 7 b3 Re6?!
AsemaLLisesti ruman näköistä, mutta KarLsson
peLaa mieLuummin omintakeisesti kuin tekee
normaaLin 7.- c6:n.
8 Lb2 Re4 9 e3 a5 10 a3 Ld7 11 De2 LeS 12
Re1 a4
Huomattuaan, että vaLkea uhkaa peLata Rd3-f3
ja Rd2 iLman, että mustaLLa oLisi mitään
kunnon vastapelisuunnitelmaa, KarLsson päättää ryhtyä sähLäämään.
13 b4 b5!? 14 exd5
14 cxbS Ra7 antaa mustaLLe bS-ruudun, 14 cS
suLkee asemaa Liiaksi.
14.- exd5 15 Rd3 RbB!?
Odotin
suunniteLmaa 1S.- Ra7-c6-Rc8-Rd6,
oLi mieLessä omaperäinen
mutta mustaLLa
tornimanööveri.
16 Re5 Ta6!? 17 f3 Rd6 18 Rd2 Re4 19 Rxe4
Mustan strategian
tulos: c4:ään saatiin
nappuLa, mutta se vaihdettiin pois.
19.- dxe4 20 f4:
Parempi kuin 20 e4 f4.
20.- Td6 21 Tad1 Lh5 22 Td2 Rd7 23 h3 Lg6 24
d5?
Oikea suunniteLma oLi Lf3-Tg2-g4, jonka jäLkeen vaLkea saa vaLtaisan keskustan, esim.
24 Lf3 Rf6 2S Tg2 RdS 26 Dd2 ja mustan asema
on toivoton.
24.- Lf6:
E5-ratsusta on päästävä eroon.
25 Tel TeS 26 Re6 De8 27 Rd4 Da6 28 Re6 Db6
29 Kh2 Lxb2 30 Dxb2 Rf6 31 g4!
Koska musta uhkasi c6:tta, aLkoi tuntua siLtä, että aktiivi oLi tarpeen.
31.- fxg4 32 e4 gxh3?
Tässä oLi Laadun uhrauksen paikka: 32.Tdxe6 33 dxe6 Dxe6 34 Dd4 (34 fS LxfS) g3+
tai ensin 32.- g3+ kompLikaatioin.
33 Lxh3 Tdxe6
Musta katsoi kuitenkin ratsun eLiminoinnin
tarpeelLiseksi.
34 Lxe6+ Kh8 35 f5 Lh5
Lars KarLsson vahvisti jäLLeen mainettaan
pohjoLan vaaraLLisimpana aikapuLataiturina.
HoLLantiLainen puoLustus (A93-1)
Jouni YrjöLä - Lars KarLsson
1 d4 e6 2 e4 f5 3 g3 Rf6 4 Lg2 Le7
4.- d5:ttä voisi seurata kiusaLLinen 5 Rh3!
(Dorfman), kuten peLissä YrjöLä - Agdestein:
5.- c6 6 Dc2 Ld6?! 7 0-0 0-0 8 Lf4 b6 9 Rd2
Tässä minulLa
oLi koLmisen minuuttia aikaa,
S HAKK1
127
kun taas KarLssonin vipu oLi jo tipahtamaisilLaan. RauhaLLinen ja kylmäverinen peLi
oLisi oLLut nyt paikaLLaan, mutta jokin kumma voima sai käteni siirteLemään KarLssonin
tahtiin.
36 Tg1??
36 Tg2 oLisi ratkaisevasti parempi, mutta
vieLäkin vakuuttavammin voittoon olisi johtanut daamin vaihdon pakottava 36 Dd4.
36.- De3! 37 Tdg2 e3 38 Of2??
PakoLLinen 38 Dc1 oLisi johtanut epäseLvään
asemaan, esim. 38.- Dxc1 39 Txc1 Rxe4.
38.- Rg4+ 39 Txg4 Dxf2+ 40 T1g2 Dd4 41 0-1
OLin LuonnoLLisesti erittäin pettynyt tämän
pelin jälkeen, mutta vielä pahempaa oLi tuLossa •••
Sisilialainen puoLustus (B21-7)
Jonny Hector - Jouni Yrjölä
1 e4 e5 2 f4 d5 3 Rf3?!
MuisteLLen Budapestin gambiittia.
3.- dxe4 4 Rg5 Rf6 5 Le4 e6 6 Re3 a6 7 a4
Re6
Musta saa hyvän peLin normaalisiirroin.
8 Rgxe4 Rxe4 9 Rxe4 Le7 10 d3 0-0 11 0-0 b6
12 Ld2 Lb7 13 Oh5?
Näennäisesti aktiivinen siirto, todeLlisuudessa ajanhukkaa.
13.- Rd4 14 e3 g6! 15 Og4 h5
Ei oLLut mitään syytä riskeerata asemaa
heikentävässä jatkossa 1S.- f5 16 Dd1 fxe4
17 cxd4.
16 Dd1 b5!? 17 La2 Rf5
Todella kaunis ratsu.
18 De2 0d7 19 Tae1?
Torni ei tee tääLlä mitään, silLä vaLkeaLLa
ei oLe hyökkäysmahdollisuuksia K-siiveLLä.
19.- bxa4 20 Ta1 Ld5 21 Le1 a3!? 22 bxa3
Tfd8
Sotilasheikkoudet käyvät kiusaLLisiksi valkeaLLe.
23 Lb1?! De7 24 Rd2?!
SuunniteLma Rc4-ReS ei onnistu.
24.- Ld6! 25 Df2 e4! 26 d4 TabB 27 Re4 Le7
28 Rg5 Tb3 29 a4 Db7 30 Ld2 Tb2 31 Td1 Lf6
32 Rf3 Lxf3 33 Oxf3 Dxf3 34 gxf3
128
SUO M E N
Tässä asemassa meLkein mikä tahansa Lyöntiyhdistelmä d4:ään voittaisi. Kaikkein yksinkertaisin on 34.- Rxd4 35 exd4 Txd4 36 Ta2
Txa2 37 Lxa2 e3. Siitä huoLimatta, että aikapuLani oLi paLjon Lievempi kuin vastustajaLLa, onnistuin Löytämään hyvin kapean tien
häviöön.
34.- Lxd4 35 exd4 Rxd4 36 Le4 f5?
Jotenkin siLmäni väLtti yksinkertaisen voittojatkon 36.- Re2+ ja 37.- Tbxd2.
37 Le3 Re2+ 38 Kf1 Txd1+ 39 Txd1 fxe4 40
fxe4 e3??
Todennäköisesti 40.- Rc3 oLisi vieLä voittanut, esim. 41 Td8+ Kf7 42 Te8 Rxe4 43 Txc4
Rd2+ 44 Lxd2 Txd2 voittoasemin, siLLä f4 on
heikko ja kuningas eristetty. Upseerinsyötön
jäLkeen vaLkea peLaa Loppupelin vahvasti.
41 Te1 Tb4 42 Kxe2! Txe4 43 Te1 Txa4 44 Kd3
Kf7 45 Txe3 Ta2 46 Te7+! Ke8
46.- Kf6 47 Ke4 Te2 48 Kf3.
47 Te2 Ta4 48 Ld4 Ta5 49 h4 Ta3+ 50 Ke4 Th3
51 Ke5 Kd7 52 Lf2 a5 53 Td2+ Ke6 54 Kxe6 Th2
55 Te2+ Kb5 56 Kd5! a4 57 Tb2+ Ka6 58 Ke6
Th1 59 TbS 1-0
Seuraava peLi antoi hieman Lohtua etenkin,
kun sain tunnustusta suureLta guruLta.
Benoni (A43-14/71)
Jouni YrjöLä - Berge östenstad
1 d4 e5 2 d5 d6 3 e4 Rf6 4 Rc3 g6 5 Rf3 Lg7
6 Le2 0-0 7 0-0 Ra6 8 Lf4 Re7 9 a4 b6 10 Te1
a6 11 h3 TbS
PeLissä BeLjavski - Stoica, Luzern 1985, pidettiin e5:ttä uhkauksena ja jatkettiin 11.Rd7!? 12 Dd2 Tb8 13 Lh6 b5 14 Lxg7 Kxg7 15
axb5 axb5 16 b4! cxb4 17 Ra2 vaLkean pienin
eduin.
12 e5 Rfe8 13 Tb1 b5 14 axb5 Rxb5?
Paha asemallinen virhe, tosin myös 14.- axb5
15 b4 on jonkin verran vaLkeaLLe eduLLisempi.
15 Re4
VaLkea ei LuonnoLLisestikaan vaihda, siLLä
mustan ratsu jää huonosti b5:een.
15.- De7 16 exd6 exd6 17 e3!
Tärkeä siirto eliminoiden sekä mustan ratsun
että g7-Lähetin.
17.- Lf5 18 Rfd2 Rf6 19 Rxf6+ Lxf6 20 Ta1
TaS 21 Re4 Tfe8 22 Dd2
Ykä moitti minua hieman siitä, että unohdin
tässä asetelmashakin perussiirron 22 Lf1,
mutta peLkäsin aseman yksinkertaistumista
vaihtojen myötä.
22.- Ld7 23 Lg3 Lg7 24 Df4 Lf8 25 Df3 a5 26
Rd2 f5
Uhkaus Re4 provosoi mustan heikentämään asemaansa.
27 Lf~ DdS
SUO M E N
S HA KK1
Musta kiirehtii daamiLLaan heikon kuningassiiven avuksi (muuten vaLkea oLisi jatkanut
Dg3-h4-h5).
28 Dg3 Df6 29 Re4
Mutta nyt romahtaakin toinen siipi. Pahin
uhkaus on Rb6.
29.- TabS 30 Txa5 Te4 31 Taa1
31 Re3:n jäLkeen peLkäsin mustan paasevän
kalasteLemaan sameissa vesissä: 31.- Rxc3 32
bxc3 Dxc3 ja 33.- Tbb4.
31.- De7 32 Re3 Df6 33 Ld3 Tee8 34 Rc4 Txe1+
35 Txe1 Te8 36 Ta1 h6? 37 Rb6 1-0
Seuraavassa peLissä Yrjö rutistaa kauniin
voiton, vaikka "se oikea" asetelma turmeLtui
heti kärkeen.
Benoni (A56-1)
Yrjö Rantanen - Björn TiLLer
1 d4 Rf6 2 e4 e5 3 e3 b6 4 Rc3 g6 5 Le2! a6
6 Lf3 Ta7 7 Rge2 Lg7 8 0-0, d6 9 b3 0-0 10
Lb2 e6 11 Dd2 De7 12 Tad1 TdS 13 dxe5 bxe5
14 Ra4 De7 15 Le3 a5 16 Rg3 Ta6 17 Db2 De7
18 Td3 Re8 19 Lxg7 Rxg7 20 Tfd1 Rd7 21 Re4
Re8 22 T3d2 Lb7 23 Rac3 Re5 24 Le2 Tc8 25 f4
Rd7 26 Lf3 LaS 27 Rb5 d5 28 Rf2 Ref6 29 g4:
h6 30 g5 hxg5 31 fxg5 Re8 32 h4 Rb6 33 Rg4
Le6 34 Tf2 Rd7 35 Lg2 Rg7 36 Rh6+ Kf8 37
Txf7+ Dxf7 38 Rxf7 Kxf7 39 Rd6+ 1-0
ANTTI PYHÄLÄ
VIIKONLOPPUMESTARIT MAAILMALLA
ELO
2 3
4 5 6
7 8
9
p
1. KvM Thomas WeLin
Ruotsi
2400
+19 -12 +18 + 7
2 5 + 4 - 3 + 6
6,5
2. FM Mikko Kivistö
Suomi
2355
+16 + 9 = 7 +14
1 + 6
5 +11
3
6,5
3. KvM Dan CramLing
Ruotsi
2420
= 5 =22 =24 +23 =13
8 + 7 + 1
2
6
4. FM Antti PyhäLä
Suomi
2385
-18 +11 +22 - 6 +12 + 9 - 1 +13 + 5
6
5. FM SteLLan BryneLL
Ruotsi
2295
= 3 =10 + 9 +12 = 6
1 + 2 = 8 - 4
5,5
6. KvM Gert Iskov
Tanska
2330
=14 +21 =12 + 4 = 5 - 2 = 8 +15 - 1
5
7. FM Roar ELseth
Norja
2305
+20 + 8 = 2 - 1 =11 =10 - 3 +22 =13
5
8. KvM Svein Johannesen Norja
2365
+11 - 7 +23 =13 =10 = 3 = 6 = 5 =14
5
9. KvM Terje Wibe
Norja
2370
+15 - 2 - 5 =20 +18 - 4 =22 +19 +11
5
10. FM Petter Haugli
Norja
2340
=24 = 5 =13 +18 = 8 = 7 -11 +12 =15
5
11. HeLge Gundersen 4,5, 12. Einar GauseL 4,5, 13. Petter Stigar 4,5, 14. Per Johansson
(Ruotsi) 4,5, 15. Thor Geir Harestad 4, 16. Peter Berntsen 4, 17. OLe F.Kvamme 4, 18. Tor
Kr. SchöLseth 3,5, 19. ALberto Mascarenhas (BrasiLia) 3,5, 20. Knut H.StorLand 3,5, 21. Dan
TakLe 3,5, 22. Richard Bjerke 3, 23. Thor Störe 3 ja 24. Ragnar Edvardsen 2,5.
Yhtäaikaa alueturnauksen kanssa GausdaLissa
peLattiin perinteinen TroLLmasters-turnaus,
joka sen vuoksi ei oLLut aivan edeLLisvuosien vahvuinen. SuomaLaisiakin oLi mukana
pari viikonLoppuhuiskinnoissa karaistunutta
mestaria, joita suosi erityisesti ns. Timman-time ja tiukka peliohjelma, 9 kierrosta
seitsemässä päivässä kuoripeLeineen kaikkineen.
Benoni (A56-1/2)
Yrjö Rantanen - Berge östenstad
1 d4 e5 2 e3 Rf6 3 e4 g6 4 dxe5 Lg7 5 a3 a5
6 Ld3 De7 7 Rf3 Dxe5 8 b4 Dh5 9 Lb2 0-0 10
Rbd2 d6 11 Le2 Re6 12 Le3 g5 13 0-0 g4 14
Re1 Kh8 15 Rd3 e5 16 b5 Re7 17 c5 Red5 18
Lb2 e4 19 Rf4 Rxf4 20 exf4 dxe5 21 Lxf6 Lxf6
22 Rxe4 Ld423 Te1 TdS 24 Txe5 Lf5 25 Del
Dg6 26 Rg3 Lxe5 27 Dxe5 Ld3 28 Lxd3 Txd3 29
De7 TadS 30 Dxb7 Td1 31 b6 Txf1+ 32 Rxf1 Td1
33 De8+ DgS 34 b7 TdS 35 De3+ Dg7 36 Dxa5
Df6 37 De7 Dd6 38 Dxd6 1-0
Ennakkosuosikkeja oLivat kuitenkin elokärjen
muodostaneet ruotsaLaiset kv. mestarit Thomas WeLin ja Dan CramLing. Kärkeen rynnisti
kuitenkin heti alkumetreillä Mikko ja piti
tuulenhalkaisijan paikkansa Loppuun asti.
ViimeiseLLä kierrokseLla WeLin tosin onnistui nousemaan tasapisteisiin. Mikon tuLos on
samaLLa myös KvM-kiinnitys. Keinot sen saavuttamisessa oLivat tutut: erittäin nopea
peLi, erikoiset avaukset, täLLä kertaa myös
teknisesti vaLmis peLi, ja tietenkin hieman
onnea, mutta shakissahan Luonnonvalinta toimii samoin kuin jääkiekossa (Rauno Korven
mukaan): nopeat syövät hitaat.
Naisten kiLpaiLussa AV-turnauspaikat veivät
Tanskan Nina Höiberg 6/7 ja Ruotsin Christina Nyberg 5,5, seuraavina oLivat Borislava
Borisova (Ruotsi) 4,5, Eva Johansson (Ruotsi) 3,5, Ingrid DahL (Norja) ja Mary KLingen
(Norja) 2,5, Urda FogeL 2 ja Merete Haahr
<Tanska) 1,5.
Oma tuLokseni +6, =0, -3, saa varmaan arvoisan Lukijan ajatteLemaan, että vanha Aatami
on taas nostanut päätään: sotkuja, sotkuja.
Mutta tosiasiassa useimmat voittoni tuLivat
sitkeäLLä jauhamiseLLa Loppupeleissä. Häviöt
tuLivat sen sijaan hyvinkin ripeästi.
PaLaamme kiLpaiLuun.
TILAA SUOMEN SHAKKI
129
S HA KK1
Esitän aLuksi sanattomana lauluna Mikon viimeisen kierroksen peLin (MikoLLe riitti tasapeLi turnausvoiton ja KvM-tuLoksen varmistamiseksi). VaLkean 16. siirto (Da7!?) herätti jäLkeenpäin ainakin suomalaisLeirissä
ristiriitaisia tunteita. (PeLien huomautukset Antti PyhäLän ja Mikko Kivistön.)
Sisilialainen puoLustus (B85-13/78)
Mikko Kivistö - Dan CramLing
e4 e5 2 Rf3 e6 3 d4 exd4 4 Rxd4 Rf6 5 Rc3
d6 6 Le2 Le7 7 0-0 0-0 8 Le3 a6 9 a4 Re6 10
f4 De7 11 Kh1 Rxd4 12 Dxd4 Ld7 13 e5 Re8 14
Re4 Le6 15 Lf3 TdS 16 Da7 TbS 17 Dd4 TdS 18
Da7 TbS 19 Dd4 dxe5 20 fxe5 TdB 21 Dc3 Te8
22 Lf4 Ld5 23 Dxe7 Txe7 24 c3 Te4 25 Tfe1 f5
26 exf6 Rxf6 27 Rxf6+ Lxf6 28 Lxd5 exd5 29
Ld6 TdS 30 Le7 Lxe7 31 Txe7 d4 32 Te4 Tde8
33 Txd4 Txd4 34 exd4 Te4 35 d5 Kf8 36 h3 Ke7
37 Te1+ Kd7 38 Tf1 Ke7 39 Te1+ Kd7 40 Tf1
Ke7 41 0,5-0,5
MIKKO KIVISTö
KVM-TULOKSEN
JAKOI
TURNAUSVOITON JA TEKI
Kuva: Jouni YrjöLä
SUO M E N
130
Seuraavassa
Loppunsa.
peLissä
ahneella
on
tunnettu
S HA KK1
SUO M E N
SHAKKI
131
Th1 ja valkea voittaa. VaLkea antautui mustan saatua siirrot täyteen.
POHJOISMAIDEN MESTARUUS 12.-23.7.1987
Sisilialainen puoLustus (B43-5/32)
Antti PyhäLä - Gert Iskov
1 e4 e5 2 Rf3 e6 3 d4 exd4 4 Rxd4 a6 5 Re3
5 Ld3 on nykyisin suositumpi pelitapa. Pyrin
kuitenkin "vanhanaikaisempaan" Paulseniin.
5.- De7 6 g3 Lb4?!
EpäiLyttävä siirto, joka oLisi voinut osoittautua tempohukaksi.
7 Re2 Rf6 8 Lg2 d6 9 0-0 Rbd7 10 h3 0-0 11
f4?
LuuLin, että b5 oLi estetty tämänkin jäLkeen. Parempi oLisi oLLut 11 g4, joLLoin
musta oLisi joutunut vaLmisteLemaan b5:ttä
Tb8: LLa.
11.- b5! 12 e5?
Johdonmukaista, mutta tyhmää.
12.- dxe5 13 Lxa8 Da7+ 14 Le3?!
Turha kikka, koska musta Lyö tietenkin toisen Lähetin.
14.- Dxa8 15 a3 Le7 16 De1 Dc6! 17 Kh2 Lb7
18 Tg1 a5!?
Musta LLa.con va Ltava korvaus Laadusta: sot iLas, Lähettipari ja a8-h1 -diagonaaLi. Sen
johdosta musta oLisi aivan hyvin voinut jatkaa rauhaLLisesti esim. 18.- h5, vaikka peLijatkokin lienee taktisesti oikein laskettu.
19 fxe5 Rxe5 20 Rd4 Dd7 21 De2 h5 22 Tgd1 b4
23 axb4
Ei ole oLLenkaan selvää, että kolme kevyttä
voittaa kuningattaren jatkossa 23 Rf5 exf5
24 Txd7 Rfxd7 25 Tf1 bxc3, mutta oLin mukamas Laskenut pitkäLLe.
23.- axb4 24 Reb5
24.- Rfg4+ 25 hxg4 Rxg4+ 26 Kg1
Parempi ei oLlut 26 Kh3 Rxe3 27 Oxe3 e5+ 28
Kh2 exd4 29 Rxd4 Dd5 ja vaLkean asema romahtaa.
26.- Dd5 27 Kf1 Dh1+ 28 Lg1 Lg2+!
Sommitelman ydin.
29 Dxg2 Re3+ 3OKf2 Rxg2 31 Lh2 Re1! ja 0-1
Musta väisti viimeisen ansan 31.- Dxh2?? 32
Färsaarten Shakkiliitto järjestää shakin
Pohjoismaiden mestaruusturnauksen Torshavnissa 12.-23.7.1987 (mestaruusryhmä) ja
14.-23.7.1987 (muut ryhmät).
Mestaruusryhmään kukin maa saa lähettää
kaksi edustajaa.
SeuraavaLla kierroksella Mikko kosti puolestani.
Sisilialainen puolustus (B34-5/26)
Mikko Kivistö - Gert Iskov
1 e4 c5 2 Rf3 g6 3 d4 cxd4 4 Rxd4 Re6 5 Rc3
Lg7 6 Le3 Rf6 7 Le2 0-0 8 Rb3 a5 9 a4 d6 10
0-0 le6 11 Rd4 Rxd4 12 lxd4 Te8 13 Ta3!?
Kummallisen näköinen siirto, joka osoittautuu pelijatkossa hyödylliseksi. Mikon pelityyliin kuuluu, että tälLaiset siirrot hän
tekee hyvin nopeasti. Seuraavan siirron sijasta musta olisi voinut yrittää 13.- Lc4.
13.- Rd7 14 lxg7 Kxg7 15 Rb5 Db6 16 Te3! De5
Musta aloittaa harakirimanööverinsä. Ehkä
16.- RcS 17 b3 Ld7 ja kenties Lc6 tai Lxb5
olisi ollut parempi jatko.
17 Rd4 Db4 18 b3 Te3??
Musta halusi estää c4:n, jonka jälkeen valkealla oLisi tukeva etu.
19 Rxe6 fxe6 20 Da1! Tfe8 21 Le4 1-0
Valkea jää tornin voitolle.
Ranskalainen puolustus (C11-6/31)
Mikko Kivistö - Helge Gundersen
1 e4 e6 2 Rf3 d5 3 Rc3 Rf6 4 e5 Rfd7 5 d4 e5
6 dxc5 Rc6 7 Lf4 Lxc5 8 ld3 f6 9 exf6 Rxf6
10 0-0 0-0 11 De2 a6
VaLkean avausvalinta on psykologisesti hyvä,
sillä mustan on pelattava tarmokkaasti eivätkä tavanomaiset ranskalaismanööverit kuten O-lähetin vaihtaminen ole hyviä. Tässä
musta olisi voinut pelata aktiivisesti 11.Rh5, sillä lähetinuhraus ei käy: 12 Lxh7+
Kxh7 13 Rg5+ Kg6 14 Dd3+ Tf5 15 Ld2 Re5!
12 a3 DeS?
Edelleen 12.- Rh5.
13 b4 Rd4
13.- La7 14 Ld6.
14 Rxd4 Lxd4 15 le5 Lxe5 16 Dxe5 Ld7 17 h3
Tc8
Tämä siirto ei palvele mitään järkevää suunnitelmaa. Eräs mahdollinen suunnitelma on
Df7, Tae8, Lc6 ja joko Rd7+e5 tai jos valkea
pelaa f4, niin ehkä Rh5.
18 Tae1 Kh8 19 Dd4 Df7 20 Te5 h6?! 21 f4 Rh5
22 Re2 lbS
Tämä "huonon" lähetin vaihtaminen jouduttaa
loppua.
23 g4: Lxd3 24 exd3 Rf6 25 De3 TfeS 26 Rd4
Tc3?
Taktinen virhe aikapulassa. Parempi oli 26.Rd7 27 Txe6 Rf8 ja musta saa ainakin e-linjan haltuunsa.
27 Rxe6 Rd7{?) 28 Rg5! hxg5 29 TxeS+ 1-0
Valkean puolelta johdonmukainen esitys.
Muut ryhmät: Mestariluokka (vahvuus 2000
pistettä tai enemmän sekä edellisen PM:n
A-ryhmän 5 parasta), Yleinen Luokka A
(vahvuus 1500-1999 sekä edellisen yleisen
luokan B-ryhmän 5 parasta), Yleinen luokka
B <vahvuus alle 1600) sekä varhaisnuoret
(31.8.1987 alle 16 vuotiaat).
Kilpailussa pelataan 9 kierrosta pohjoismaisen systeemin mukaan.
Miettimisai.ka: 40 s/2 t, jatkossa 20 s/1 t
(peliaika 6 tuntia).
Ilmoittautumiset SKSL:lLe toukokuun loppuun mennessä.
ANTTI PYHÄLÄ PELASI HYVÄN TURNAUKSEN
Kuva: Jouni Yrjölä
Ja lopuksi pieni bluffi:
Lisätietoja SKSL:ltä osoitteella Esko Nuutilainen, PL 61, 04400 Järvenpää, jolta
voi myös pyytää täydellisen kilpailukutsun.
SHAKKIFILATELIAA, SHAKKILEHTIÄ
Shakkiaiheisten merkkien ja leimojen keräily
on lisääntymässä myös Suomessa.
Muualla maailmassa harrastus on runsasta.
Harrastajien joukossa on runsaasti shakinpelaajia, jotka näin saavat lisää sisältöä
harrastukseensa.
Antti Pyhälä - Petter Stigar
Musta oLi kovassa aikapulassa ja siksi päätin huonommassa asemassa hämätä.
1 g6!? Txc7?
Oikein oli 1.- fxg6 2 hxg6 Txc7.
2 gxh7+ Kxh7
2.- Kh8 ei muuta asiaa.
3 Tg1!
"Sommitelman ydin": g8-ruutu on suojaton.
Nyt 3.- Od4 4 fxg7 Lxg7 5 Dg3 f6 (5.- Lf6 6
Dg8+ Kh6 7 Tg6+!) 6 h6 ja mustan on uhrattava kuningatar.
3.- Da5 4 fxg7 Lxg7 5 Og5 f6 6 Dg6+ Kh8 7 h6
1-0
Varastossani on kolmatta sataa erilaista
merkkiä ja toista tuhatta leimaa.
Tarjoan myös eri maiden vanhoja shakkilehtiä ja muutamia shakkikirjoja. Luettelossani on yli 400 kohdetta.
Lähetän shakkifilatelia tai shakkilehtiluetteloni 2,- lähetyskuluja vastaan.
Tutustumistarjous (vain kerran/henkilö)
20 merkkiä 50,-; 50 leimaa 90,S shakki lehteä 20,- (kaikki yht. 150,-)
Postikuluineen maksun seuratessa tilausta,
muuten postiennakolla kulut lisäten.
Raimo Lindroos, Ahokuja 2, 04430 Järvenpää
Postisiirtotili 428970-4.
132
SUO M E N
S HAKKI
EERO RAASTE
DUBAIN SHAKKIOLYMPIALAISET: NAISTEN KISOISSA LOISTOTULOS
Naisten shakkiolympialaisiin Dubaissa osallistui 49 joukkuetta. Uusi osanottoennätys
jäi siten saavuttamatta, mutta kahden vuoden
takaisesta 51:stä ei jääty paljon. Pohjoismaista Suomi oli ainoa osallistuja, sillä
Norjan, Ruotsin ja Tanskan boikottia täydensi Islannin jääminen pois muista syistä. Islannissa miesten shakkia tuetaan huomattavasti voimallisemmin kuin naisten shakkia,
mikä on myös näkynyt tuloksissa - tai ollut
niiden seurausta.
Suomen joukkueessa pelasivat pöytäjärjestyksessä Sirkka-Liisa Landry, Päivi Walta, Johanna Paasi kangas ja Urda Fogel. 12-vuotiaan
Johannan ja 17-vuotiaan Urdan osallistuminen
herätti Dubaissa ansaittua huomiota, sillä
juniorien osuus naisten joukkueissa oli pienempi kuin miesten puolella. Kisojen ennätykseen ei kuitenkaan edes Johanna yltänyt,
vaan nuorimman osanottajan tittelin vei Guatemalan 10-vuotias Heidi Cuellar!
Harknessin järjestelmän mukaan pelattavassa
kilpailussa alkukierrokset tuottavat hyvin
epätasaisia pareja ja Suomikin pääsi heti
kättelyssä osalliseksi aikaisemmista kisoista tutusta "jojo-ilmiöstä". Avauskierroksella Puolan kolmanneksi rankattu joukkue oli
liian vahva suomalaisille ja se ottikin täydet pisteet. Päivin peli tosin keskeytyi,
mutta jatkossa mikään ei auttanut. Puolalaiset olivat analysoineet huolellisesti.
Toisella kierroksella Suomi otti TrinidadTobagolta puhtaasti kolme pistettä. SirkkaLiisa kukisti mustilla tehokkaan rauhallisesti Ayodele Mohenin.
Hollantilainen puolustus (A81-12)
Ayodole Moheni - Sirkka-Liisa Landry
1 d4 f5 2 Rf3 g6 3 g3 Lg7 4 Lg2 Rf6 5 Rbd2
dS 6 Re5 0-0 7 Rdf3 e6 8 0-0 Rbd7 9 e3 De7
10 Rd3 Re4 11 Ld2 Rxd2 12 Dxd2 Rf6 13 e3 Re4
14 De2 b6 1S Tae1 La6 16 De2 Tae8 17 Tfd1 e6
18 RfeS Lxd3 19 Rxd3 eS 20 dxeS bxeS 21 Rf4
De7 22 Re2 e4 23 f3 ReS 24 e4 Rd3 2S Tb1
DeS+ 26 Kh1 Rf2+ 27 Kg1 Rxd1+ 28 Rd4 Lxd4+
29 exd4 Dxd4+ 30 Kh1 Rf2+ 31 Kg1 Rxe4+ 32
Kh1 Rf2+ 33 Kg1 Rd3+ 34 0-1
Urda teki myös selvää jälkeä Feola Salandysta debyytissään. Seurauksena oli itseluotta-
muksen koheneminen, mikä jatkossa näkyi peliotteen varmuutena ja häviöttömänä tuloksena.
Kuningatargambiitti (D40-3)
Feola Salandy - Urda Fogel
d4 dS 2 e4 e6 3 Rf3 Rf6 4 e3 eS S Re3 dxe4
6 Lxe4 Re6 7 0-0 exd4 8 exd4 Le7 9 Lf4 0-0
10 Te1 a6 11 a4 Db6 12 dS exd5 13 Rxd5 RxdS
14 LxdS LeS 15 Le3 Lg4 16 LxeS Dxe5 17 Te1
Db6 18 Lxe6 bxe6 19 h3 Le6 20 RgS Lf5 21 DhS
Lg6 22 Df3 h6 23 Txe6 Dxb2 24 Te2 Db1+ 25
Kh2 hxgS 26 Te7 Db4 27 De3 Df4+ 28 g3 Dxe3
29 Txe3 Tfe8 30 Tee3 TdB 31 Tf3 Le4 32 Tfe3
Lxe6 33 Txe6 Tde8 34 Td6 Te2 3S Kg2 Ta2 36
TdS Txa4 37 Txg5 aS 38 h4 Tb4 39 Kh3 a4 40
0-1
Kolmannella
kierroksella
Neuvostoliitto
voitti tärkeässä ottelussa Kiinan pistein 21. Tulos on ehkä hieman onnekas mestaruuden
puolustajille, sillä maailmanmestari Tshiburdanidze joutui valkeilla hienoisiin vaikeuksiin Liun kanssa ja kakkospöydällä Gaprindashvililla oli yksi vaikeimmista peleistään Wuta vastaan. Kiina oli itse asiassa
hyvin lähellä voittaa koko ottelun.
SUO M E N
d6 6 e3 Rbd7 7 De2 e5 8 0-0-0
Valkea linnoittuu eri sivustalle kuin vastustajansa ja määrää siten pelin teräväksi
kilpajuoksuksi.
8.- exd4 9 exd4 e6 10 Ld3 DaS 11 h4 h6 12
Lf4 d5 13 ReS RxeS 14 LxeS dxe4 15 Lxe4 LfS
16 Ld3 Le6
16.- Lxd3.
17 Kb1 bS 18 f4 RdS 19 RxdS LxdS 20 b3 Lxe5
21 fxeS Kg7 22 hS gS 23 Thf1 DdB 24 Tf6!
Valkealla on jo voittoasema, koska mustan
kuningassivusta on heikentynyt liikaa.
24.- De7 2S Tdf1 Th8 26 Df2 aS 27 DfS a4
S HA KK1
KIINA NOUSI KÄRKEEN
Viidennellä
kierroksella
Neuvostoliitto
voitti Jugoslavian 2-1, mutta kiinattaret
nousivat jakamaan kärkisijaa otettuaan peräti 2,S pistettä Romanialta.
Nimzointialainen puolustus (E21-S)
Elena Ahmilovskaja - Gordana Markovic
1 d4 Rf6 2 e4 e6 3 g3 Lb4+ 4 Re3 eS S Rf3
Re6 6 Lg2 dS
6.- DaS!?
7 a3 Lxe3+ 8 bxe3 0-0 9 exdS exdS 10 0-0
e4?!
Keskustan sulkeminen vaikuttaa vaaralliselta, sillä valkea ehtii mukavasti toteuttaa
murron e2-e4.
11 LgS! h6 12 Lxf6 Dxf6 13 Rd2
Vaihto f6:ssa oli perusteltu, sillä jäljelle
jääneet lähetit ovat melkoisen epätasapainoinen pari. Valkean lähetti on voimakas
hyökkäysnappu la ja sen musta "ko lleega" j ou-'
tuu tyytymään dS-sotilaan puolustamiseen.
13.- Le6 14 e4 DdB 1S f4!? dxe4?
Taktinen erehdys. Mustan piti pelata 1S.- fS
pysäyttääkseen valkean f-sotilaan. Nyt valkea saa nopeasti voittavan hyökkäyksen.
28 Dg6+ Kf8
28.- fxg6 29 Txg6+ Kh7 30 TxgSX.
29 e6 KeS 30 Txf7 Dxe6 31 Tf8+ Kd7 32 Dg7+
De7 33 LfS+ 1-0
Romania siirtyi kärkeen voitettuaan Sveitsin
reilusti 2,5-0,5. Pistetilanne kärjessä oli
kuitenkin edelleen tasainen ja piste-erot
pienla. Suomi hävisi Brasilialle tiukan ja
tasaisen kamppailun lopulta luvuin 1-2. Suomen piste koostui Sirkka-Liisan ja Urdan tasapeleistä.
16 fS! LdS 17 f6 g6 18 Rxe4 TeS 19 Dg4,
Rxd4!? 20 Tad1
20 exd4 Lxe4 21 Lxe4 Dxd4+.
20.- Re6 21 Rf2 Re7 22 Dh4 TeS 23 Dxh6
23 Rg4?? ThS.
23.- Df8 24 Dxf8+ Kxf8 2S Rg4! Lxg2 26 RxeS
Lxf1 27 Td7!
Lähetin ottamisella ei ole kiirettä, koska
suora hyökkäys johtaa mattiin.
27.- TeS 28 Txf7+ Kg8 29 Tg7+ 1-0
Musta antautui siirron matin edessä.
Neljännen kierroksen kärkiottelu Romanian ja
Neuvostoliiton välillä päättyi odotetusti
Neuvostoliiton 2-1 -voittoon. Suosikkijoukkueen etumatka kolmeen seuraavaan nähden oli
kuitenkin edelleen
vain puoli pistettä:
toista sijaa jakoivat Romania, Kiina ja Jugoslavia.
Suomi teki tasapelin Portugalin kanssa. Johanna kuittasi kärkipöydän tappion reippaalla hyökkäyspelillä, joka toi ansaitun pisteen.
Kuningasintialainen puolustus (E61-23)
Johanna Paasikangas - Aida Ferreira
d4 Rf6 2 e4 g6 3 Re3 Lg7 4 Rf3 0-0 5 Lg5
12-VUOTIAS
JOHANNA
PAASI KANGAS ESIINTYI
EDUKSEEN OLYMPIALAISISSA
Kuva: Eero Raaste
Sisilialainen
She-Lan Liu 1 e4 eS 2 e3 dS 3
e6 6 Rbd2 Re6 7 Le4
De7 10 De2 0-0 11
puolustus (B22-8)
Margareta Muresan
exdS DxdS 4 d4 Rf6 S Rf3
DdB 8 dxeS LxeS 9 0-0
Re4 Le7 12 'LgS Rxe4 13
134
SUO M E N
Dxe4 Re5 14 Lxe7 Rxf3+ 15 Dxf3 Dxe7 16 Tad1
De7 17 Td4 e5 18 Th4 Ld7 19 Te1 Tae8 20 0e4
h6 21 Txh6 gxh6 22 0g6+ Kh8 23 Oxh6+ KgB 24
Dg6+ Kh8 25 Of6+ KgB 26 Te4 OdS 27 Og6+ Kh8
28 Dh6+ KgB 29 Th4 Oxh4 30 Dxh4 Lc6 31 h3
Kg7 32 Og5+ Kh7 33 a4 f6 34 Of5+ Kg7 35 Lb5
Te8 36 h4 Lxb5 37 axb5 Te7 38 h5 b6 39 f3
Tff7 40 Kf2 Ted7 41 Ke2 Kh8 42 g4 Kg7 43 Ke3
Kh8 44 h6 KgB 45 Kf2 Td2+ 46 Kg3 Tdd7 47 b4
S HAKKI
SUO M E N
10 e5 dxe5 11 fxe5 Lxe1 12 exf6+ Kf8 13 Re3
Rxf6 14 Txe1 Kg7 15 Oxb5 Te8+ 16 Rge2 Od6 17
De6 De5 18 O~ Lf5 19 Rf4 1~
135
S HA KK I
B-sotiLas oLi tabu: 25.- Oxb7 26 Rxe6! fxe6
27 Oxe6+ Of7 28 Txd6.
Suomi putosi hieman pistetaulukossa hävittyään MalesiaLLe 1-2. Päivi ja Urda pelasivat tasapelit, mutta Johanna menetti peLin
Laskuvirheen seurauksena.
1~
Suomi hävisi Dominikaaniselle tasavallalle
1-2 Sirkka-Liisan ja Urdan tehtyä tasapelit.
Kakkospöydällä Johannalla oli pitkään etua,
mutta voitonpeluun pitkittäminen johti tilanteen muuttumiseen vastustajalle edulliseksi. Tässä vaiheessa Suomen 6,5 pistettä
oikeuttivat jakamaan vasta 33. sijaa.
Kuudennella kierroksella Neuvostoliitto karisti jälleen yhden uhkaajan niskoiltaan ja
voitti Unkarin 2-1. Samalla se nousi taas
yksin kärkeen Englannin pelattua tasan Kiinan kanssa.
Suomi nousi kauemmas "vapaakierrosuhasta",
sillä Guatemala kaatui 2-1. Sirkka-Liisa
hävisi, mutta Päivi otti pisteen varmasti
kisojen
kuopukselta
eikä Johannallakaan
ollut vaikeuksia pelinsä voittamisessa.
Seitsemännellä kierrokselLa alkoi olla ratkaisun makua, siLlä EngLanti ei pystynyt
panemaan kampoihin Neuvostoliitolle, vaan
hävisi tylysti 0,5-2,5. Unkari puoLestaan
piti Kiinaa vastaan tasapeLin.
Maija Tshiburdanidze osoitti tehokkuutensa
kukistamalla avauksessa hakoteiLLe joutuneen
Jana MiLesin alLe 20. siirrossa.
Benoni (A60-3)
Maija Tshiburdanidze - Jana MiLes
1 d4 Rf6 2 e4 e6 3 g3 e5 4 d5 exd5 5 exd5 b5
6 Lg2 d6 7 e4 g6 8 Oe2 Rbd7 9 f4 Lh6
Kiina nousi uudeLLeen kärkeen tehtyään JugosLaviasta selvää jälkeä pistein 3-0. Neuvostoliiton ja
PuoLan
otteLussa Agnieszka
Brustman voitti kärkipöydällä ELena AhmiLovskajan. Nona GaprindashviLi "paikkasi"
kuitenkin välittömästi.
GrunfeLdin puoLustus (085-11/49)
Nona GaprindashviLi -Hanna Erenska-Radzewska
1 d4 Rf6 2 e4 g6 3 Re3 d5 4 exd5 Rxd5 5 e4
Rxe3 6 bxc3 Lg7 7 Rf3 e5 8 Tb1 O~ 9 Le2
exd4 10 exd4 Da5+ 11 Dd2 Dxd2+ 12 Lxd2 e6 13
O~ b6
14 Tfc1 La6 15 Lxa6 Rxa6 16 Te4 Tfe8
17 Tbc1 Txe4 18 Txc4 h6 19 h4 TdS 20 a4 Kh7
21 Lf4 Lf6 22 g3 Kg7 23 94 Le7 24 g5 hxg5 25
hxg5 Ld6 26 Lxd6 Txd6 27 Re5 f6 28 gxf6+
Kxf6 29 f4 TdS 30 Kf2 Te8 31 Te6 g5 32 f5
Kg7 33 fxe6 RbB 34 Tc7+ Kf6 35 Txa7 Kxe6 36
Tb7 Tf8+ 37 Kg3 Kd6 38 Txb6+ Ke7 39 Tg6 Tf1
40 Txg5 Td1 41 Tg7+ 1~
Suomi paransi hieman tahtiaan ja peLasi tasan Meksikon kanssa. Sirkka-Liisa lahjoitti
itseLLeen mukavan syntymäpäivä Lahjan päivää
myöhässä. Hän ei antanut Maria Bedollalle
mitään mahdoLlisuuksia, vaan otti pisteen
va rmast i •
EngLanti Lainen peL i (A17-1/2)
Sirkka-Liisa Landry - Maria Bedolla
1 e4 Rf6 2 Re3 e6 3 g3 d5 4 exd5 exd5 5 d4
Lf5 6 Lg2 h6 7 a3 e6 8 f3 Ld6 9 e4 dxe4 10
fxe4 De7 11 De2 Lg4 12 Rf3 Le7 13 O~ O~ 14
e5 Te8 15 Dd3 Rfd7 16 Ld2 TdS 17 De4 Le6 18
Tae1 Rb6 19 Le1 R8d7 20 Rh4 Rf8 21 Rf5 Dd7
22 Td1 Lb3 23 Td2 Re6 24 Dg4 Lc4 25 Rxh6+
Kh7 26 Txf7 De8 27 Le4+ Kh8 28 Dg6 1~
Sirkka-Liisan määrätietoinen hyökkäys oLi
hyvin valmisteLtu edeLLisenä iltana, jolloin
hän järjesti Suomen joukkueiLLe mukavat juhLat 60-vuotispäivänsä merkeissä.
Päivi menetti otteen peLiinsä varomattoman
avaussiirron seurauksena, mutta Urda säiLytti tappiottoman tilinsä tasapelissä Patricia
Mendozan kanssa.
SIRKKA-LIISA LANORY
LUOTETTAVA ANKKURI
OLI JÄLLEEN JOUKKUEEMME
Kuva: Eero Raaste
NEUVOSTOLIITTO OTTI PAIKKANSA
Yhdeksäs kierros sinetöi NeuvostoliitoLLe
mestaruuden ylLättävän heLposti, siLLä Kiina
kompastui PuoLaan 2-1. Mestarijoukkue otti
Länsi-Saksalta kaksi pistettä. Kaksi tasapeLiä ja GaprindashviLin voitto nostivat neuvostoliittoLaiset jo 1,5 pistettä Kiinan
edeLle.
Gaprindashvili teki kisojen parhaan tuLoksen
10/10. Muuten hyvin pelannut LänsisaksaLainen Bettina Trabert ei voinut ex-maailmanmestarilLe mitään ja joutui joukon jatkeeksi.
Kuningatargambiitti (030-3)
Nona GaprindashviLi - Bettina Trabert
1 d4 d5 2 e4 e6 3 Rf3 e6 4 De2 Le7 5 g3 Rf6
6 Lg2 O~ 7 O~ Rbd7 8 Rbd2 e5
8.- b6.
9 exd5 Rxd5 10 a3 exd4 11 Rxd4 R7f6 12 Re4
Ld7 13 Db3 Te8 14 Re5 Ld6 15 Rxd7 Dxd7 16
Td1 De7 17 Lg5 Rb6
17.- h6 18 Lxf6 Rxf6 19 Oxb7 Oxb7 20 Lxb7
Tb8 21 Lf3 Txb2 22 Rxe6!
18 a4! Te5 19 Lxf6 gxf6
19.- Oxf6 20 Lxb7.
20 a5 Re4 21 Lxb7! De7
21.- Rxa5 ei käynyt vastauksen 22 Txa5 vuoksi.
22 a6 TdS 23 e3 Ra5 24 Da2 Rxb7 25 axb7 a5
26 b4! axb4 27 Da8 TbB 28 DxbB+! DxbB 29 TaS
Kg7 30 TxbB LxbB 31 Tb1
Materiaali on edelleen tasoissa, mutta valkeaLLa on voittoasema, koska musta menettää
pian b-sotiLaansa eikä hän pääse vaLkean vapaasotilaan kimppuun.
31.- Te4 32 Kf1 Kf8 33 Ke2 Ke8 34 Kd3 Te3+
35 Kd2 Te4 36 Re2 Te6 37 Txb4 Kd7 38 Rd4 Ta6
39 Ke2 Ke7 40 Kf3 Tb6?
Musta tekee voittamisen heLpoksi vaLkeaLLe.
Tornien kanssa edessä oLisi oLLut vieLä pitkä peLi. Nyt syntyvässä Loppupelissä mustan
kuningas jää Liian kauas kuningassivustaLta.
41 Txb6 Kxb6 42 Kg4 Kxb7 43 Kh5 Ke7 44 Kh6
Kd7 45 Kxh7 Ke8 46 Kg7 f5 47 f4 Ld6 48 h4
Lf8+ 49 KgB Lh6 50 Re6 f6 51 Rd4 1~
Suomi peLasi tasan Belgian kanssa. SirkkaLiisa hävisi kärkipöydällä CaeLsiLLe, Johanna peLasi tasan FouLonin kanssa ja Urda kukisti Vandevoortin.
Kymmenes kierros varmisti lopuLLisesti NeuvostoLiiton mestaruuden, siLlä Bulgaria kukistui 3-0. Unkari nousi Kiinan ohi toiseksi
Länsi-Saksan kukistettua kiinattaret 2,50,5.
Sisilialainen puoLustus (B91-5/23)
Rumiana Gocheva - Nana Aleksandrija
1 e4 e5 2 Rf3 d6 3 d4 exd4 4 Rxd4 Rf6 5 Re3
a6 6 g3 e5 7 Rde2 Rbd7 8 Lg2 b5 9 O~ Le7 10
h3 lb7 11 g4 b4 12 Rd5 Rxd5 13 exd5 O~ 14
Ld2 a5 15 a3 Rb6 16 Le1 De7 17 e3 bxa3 18
Txa3 a4 19 Rg3 La6 20 Re2 Le4 21 Kh2 Db7 22
f4 Lxd5 23 Lxd5 Rxd5 24 Dd2 Rxf4 25 Rxf4
exf4 26 De2 d5 27 Txa4 Txa4 28 Dxa4 Dxb2+ 29
Tf2 Db1 30 Te2 Ld6 31 De2 f3+ 32 Kg1 Le5+ 33
Kh1 f2 34 0-1
Suomen kannaLta
kymmenes
kierros
oLi mur-
SUO M E N
136
heellinen, sillä häviö Bangladeshille 2,50,5 pudotti joukkueemme taas "vapaakierrospeikon" tuntumaan. Vain Sirkka-Liisa sai tasapelin Rani Hamidilta. Päivillä ja Johannalla oli musta päivä.
Seuraavalla
kierroksella kärkijoukkueiden
erot kasvoivat lisää, sillä Neuvostoliitto
oli jo kohdannut pahimmat uhkaajansa ja alkoi nyt saada vastaansa heikompia joukkueita. Kreikka kukistui puhtaasti. Toisesta sijasta käytävä kamppailu puolestaan kiristyi
entisestään. Unkarilla oli 22 pistettä ja
puolen pisteen etumatka Kiinaan, Puolaan ja
Romaniaan.
Suomi yllätti iloisesti kukistamalla Walesin
2-1. Kovapisteinen Jane Garwell yritti sitkeästi voittaa Sirkka-Liisaa, mutta joutuikin lopulta luovuttamaan suomalaiselle koko
pisteen. Johanna hävisi Powellille, mutta
Urda komisti pistesaalistaan ottamalla voiton hyvän peliesityksen jälkeen Adamsilta.
S HAKK1
SUO M E N
Rb3 Rxb3 22 axb3 Re5 23 e4 Rg4 24 Ld2 Kg7 25
h3 Re5 26 Lg5 Rd7 27 Le3 a6 28 Ld4+ Re5 29
Td1 Le6 30 Tf1 Tf8 31 h4 Txf1+ 32 Lxf1 Kf7
33 Kf2 e5 34 Le3 Ke7 35 Ke3 Kd7 36 Le2 Kc6
37 Kf4 Rf7 38 Lg4 Lxg4 39 Kxg4 b5 40 exb5+
axb5 41 Kf4 Kd7 42 g4 Ke6 43 La1 d5 44 exd5+
Kxd5 45 Ke3 b4 46 Kd3 Rh6 47 g5 Rf5 48 Lb2
Rxh4 49 Ke3 Rf5+ 50 Kd3 Rd4 51 Lxd4 cxd4 52
Kd2 Ke4 53 Ke2 113+ 54 Kd1 Kd5 55 Ke1 Ke5 56
Kd2 Kd4 57 Kd1 Kc3 58 Kc1 Kxb3 59 Kd2 Ke4 60
0-1
Tilanne kärjessä säilyi ennallaan. Neuvostoliitto voitti tällä kertaa Espanjan 2,5-0,5.
Samoihin lukemiin päättyivät myös ottelut
Unkari - Kuuba, Jugoslavia - Puola, Romania
- Länsi-Saksa ja Kiina - Intia.
LOPPUKIRIN AJOITUS HIENO
Toiseksi viimeisellä kierroksella Suomi otti
komean 3-0 -voiton Uruguaysta. Sirkka-Liisa
voitti de los Santosin, Johanna Birrielin ja
Urda Garcian.
Komea voitto nosti Suomen sijoitusta kertaheitolla kymmenkunta pykälää jaetulle 18.
sijalle. Yksittäisesti Urda Fogel oli kerännyt 7,5 pistettä kymmenestä pelistä ja viimeiselle kierrokselle jäi jännitettäväksi
hänen pöytäpalkintonsa.
Kärjessä Neuvostoliitto oli edelleen armoton. Ranska ei saanut voittonsa jo varmistaneelta
maailmanmestarijoukkueelta pisteen
puolikastakaan. Unkari pudotti USA:n samaten
puhtaasti ja Kuuba romutti kiinalaisten hopeamahdollisuudet 2-1 -voitolla.
Viimeisellä kierroksella Neuvostoliitto ja
Kuuba pelasivat tasan 1,5-1,5. Unkari tuli
toiseksi tasapelillä Itävaltaa vastaan eikä
Kiinan 3-0 -voitto Argentiinasta riittänyt
neljättä sijaa korkeammalle, sillä Romania
otti Kreikalta 2,5 pistettä.
URDA FOGEL
PöYDÄLLÄÄN
OLI
KISOJEN
KOLMANNEKSI PARAS
Kuva: Eero Raaste
Englantilainen peli (A21-11/54)
Tweddel Adams - Urda Fogel
1 c4 e5 2 Rc3 d6 3 g3 g6 4 Lg2 Lg7 5 Rf3 Rc6
6 0-0 Rf6 7 113 0-0 8 Ldl Rd7 9 e4 Rc5 10 Re1
f5 11 f4 fxe4 12 dxe4 exf4 13 Lxf4 Lxc3 14
bxc3 Le6 15 De2 Ra5 16 Lh6 Txf1+ 17 Dxf1
Rxc4 18 Rf3 Df6 19 Rd4 Dxf1+ 20 Txf1 Lf7 21
Suomen vastustajaksi viimeiselle kierrokselLe osui AustraLia, joka oLi sijoitettu seLvästi Suomen edelLe. Loppujen Lopuksi kaikki
meni nappiin, siLLä tytöt peLasivat ennakkoLuuLottomasti ja kuittasivat komean 2,5-0,5
-voiton. Sirkka-Liisa voitti Wrightin, Päivi
peLasti omaLta osaLtaan kisat voittamaLLa
Craigin ja Urda teki tasapeLin Mottin kanssa. TuLoksena oLi kaikkien aikojen hienoin
suomaLaistulos: 22,5 pistettä ja jaettu 11.13. sija.
Suomi
jätti
lopputuloksissa
taakseen
mm.
USA:n ja Intian. Urdan tasapeLi viimeiseLLä
kierrokseLLa riitti varapelaajan kolmanteen
pöytäpalkintoon ja Sirkka-Liisa keräsi ykköspöydäLLä kunnioitettavat 7,5 pistettä 12
peListä. Päivi oLi pitkään "kipsissä", mutta
sai tuLoksekseen tyydyttävät koLme yhdeksästä. Johannan 4,5 kymmenestä oLi ensikertaLaiseLLe myös aivan tyydyttävä tuLos.
Lopputulokset:
1. Neuvostoliitto (Tshiburdanidze 8/10, AhmiLovskaja 8,5/12, GaprindashviLi 10/10 ja
Aleksandrija 7/10) 33,5/42
2. Unkari (Veröci 9/13, MadL 10,5/14, Ivanka
7/10 ja Grosch 2,5/5) 29
3. Romania (Muresan 5/9, Nutu 9,5/14, Polihroniade 6,5/10 ja Stanicu 7/9) 28
4. Kiina (Liu 11/14, Wu 6,5/13, An 10/14 ja
He 0,5/1> 28
5. Jugoslavia (Markovic 2/7, Marie 6,5/11,
Maksimovic 9/12 ja NikoLin 8/12) 25,5
6. Länsi-Saksa (Hund 9,5/13, FeusteL 7,5/13,
Trabert 5/10 ja Grunberg 3/6) 25
7. Puola (Brustman 8,5/13, Erenska-Radzewska
8,5/13, Wiese 3/8 ja Szmaczinska 4,5/8) 24,5
8. EngLanti (MiLes 6/12, Jackson 7/12, ArkeLL 7/12 ja. Hepworth 4,5/6) 24,5
9. BuLgaria (Voiska 6/12, Savova 5,5/11,
AngeLova 7/10 ja Gocheva 5/9) 23,5
10. Kuuba (Ramon 2,5/9, De Armas 5,5/12,
Frometa 9/12 ja PaLao 6/9) 23
11.-13. BrasiLia, ItävaLta ja Suomi (Landry
7/12, WaLta 3/9, Paasi kangas 4,5/10 ja FogeL
8/11) 22,5
14.-17. Espanja, Ranska, USA ja SkotLanti 22
18.-22. Kreikka, Intia, IrLanti, WaLes ja
Meksiko 21,5
23.-28.
Sveitsi,
Argentiina, Indonesia,
Turkki, BeLgia ja ItaLia 21
29.-34. KoLumbia, FiLippiinit, Dominikaaninen tasavalta, BangLadesh, AustraLia ja Yhdistyneet arabiemiraatit 20,5
35.-38. Irak, GuatemaLa, VenezueLa ja Uruguay 20
39.-43.
Japani,
MaLesia, Uusi-SeeLanti,
PortugaLi ja Syyria 19,5
44. Puerto Rico 18,5
45.-46. Trinidad-Tobaggo ja Jamaika 16,5
47. Nigeria 15,5
48. SeycheLLit 5,5
49. Panama 2,5.
Pöytien parhaat:
1. pöytä: Tatjana Lematshko (Sveitsi) 9,5/12
Tshiburdanizde 8/10
Liu 11/14
2. pöytä: F.Karim (UAE) 7/8
D.Cooper (Wales) 8/10
MadL 10,5/14
3. pöytä: Gaprindashvi Li 10/10
Y.Hernandez (Meksiko) 8,5/11
SHAKKI
137
Frometa 9/12
Maksimovic 9/12
4. pöytä: Stanicu 7/9
Mohammed Ali (Irak) 7,5/10
Urda FogeL 8/11
TIMMAN - JUSUPOV 3-3
JouLukuussa HiLversumissa peLattu harjoitusottelu Timman - Jusupov päättyi tasan 3-3
kaikkien peLien päätyttyä tasatulokseen.
Seuraavassa otteLun kaksi viimeistä peLiä,
jotka ehkä oLivat mielenkiintoisimmat.
Kuningatarsotilaspeli (A46-7)
Artur Jusupov - Jan Timman
1 d4 e6 2 Rf3 e5 3 e3 Rf6 4 Ld3 b6 5 0-0 Lb7
6 Rbdl Le7 7 e4 d5 8 e5 Rfd7 9 Te1 Re6 10 c3
g5 11 h3 h5 12 Rf1 g4 13 hxg4 hxg4 14 R3h2
cxd4 15 cxd4 Rxd4 16 Dxg4 Re6 17 Dg7 Tf8 18
Lh6 De7 19 Dh7 Rdxe5 20 Lxf8 Lxf8
21 Rg4 0-0-0 22 Rxe5 Rxe5 23 Tae1 Re6 24 a3
Kb8 25 Lb5 d4 26 Txe6 Lxe6 27 Lxe6 Dxe6 28
Dxf7 113 29 Txe6 Dd5 30 Df4+ Ld6 31 De4 Db5
32 a4 Db4 33 Te8 Dxe4 34 Txe4 Le5 35 Te1 Kb7
36 Rd2 Ka6 37 Rb3 Lb4 38 Td1 b5 39 a5 dl 40
Kf1 Td3 41 Ra1 Lxa5 42 Ke2 TdB 43 Rb3 Te8+
44 Kd3 Te1 45 Ke2 Lb4 46 g4 Te2 47 f3 Tf2 48
Rxd2 Kb6 49 Kd3 a5 50 g5 Lxd2 51 Txdl Txf3+
52 Ke4 Tg3 53 Kf5 Ke5 54 g6 a4 55 Te2+ Kd6
56 Te2 b4 57 Te4 Ke5 58 Kf6 a3 59 bxa3 bxa3
60 g7 a2 61 Ta4 Tf3+ 62 0,5-0,5
Nimzointialainen puoLustus (E30-12/54)
Jan Timman - Artur Jusupov
1 d4 Rf6 2 e4 e6 3 Re3 Lb4 4 Lg5 h6 5 Lh4 e5
6 d5 b5 7 e3 0-0 8 Df3 Lb7 9 Lxf6 Dxf6 10
Dxf6 gxf6 11 0-0-0 Lxe3 12 bxe3 Te8 13 Re2
bxe4 14 Rf4 Kf8 15 e4 Ra6 16 Lxe4 Re7 17
The1 Re8 18 Te3 Rd6 19 Ld3 e5 20 Rh5 Ke7 21
Tf3 e4 22 Lc2 Tg8 23 Txf6 Txg2 24 f4 Txh2 25
Txh6 f6 26 Th7+ KdB 27 f5 Ke7 38 Rxf6 Txh7
29 Rxh7 TgB 30 Rf6 Tg3 31 Kb2 Tg2 32 Th1 Le8
33 Th4 Rb7 34 Re8+ KdB 35 Th8 Ke7 36 Ke1
Tg1+ 37 Kb2 Tg2 38 a4 d6 39 Re7 Re5 40 Th7+
Kf8 41 Th8+ Ke7 42 Th7+ Kf8 43 Th8+ 0,5-0,5
138
SUO M E N
S HAKK1
PETRI LEHTI VAARA
KOULULAISTEN PM 6.-8.2.1987 OTTA, NORJA
Tämän vuoden koululaisten PM-kilpailut oli
saanut järjestettäväkseen Norja. He olivat
päättäneet sijoittaa kilpailut Ottaan. Kaupunki sijaitsee noin 300 km Oslosta pohjoiseen tyypillisessä norjalaismaisemassa. Otta
on pieni kaupunki, jossa ei ole juuri mitään
nähtävää. Sen pystyy kulkemaan läpi parissakymmenessä minuutissa, ja on tyypillisesti
muodostunut läpikulkevan valtatien varrelle.
Turnaus oli neljän päivän mittainen, missä
ajassa pelattiin kuusi kierrosta. Kun otetaan huomioon, että ensimmäinen ja viimeinen
pelipäivä olivat myös matkapäiviä, ei ohjelmaan sisältynyt käytännössä muuta kuin shakinpeluuta. Toivottavaa olisikin, että turnausta voitaisiin venyttää yhdellä päivällä.
Taloudelliset resurssit pakottavat kuitenkin
järjestäjät tiukkaan aikatauluun.
Suomen joukkueen suurin ryhmä matkusti kisapaikalle
lentokoneella ja linja-autolla.
Norjalaiset olivat järjestäneet kuljetukset
Oslosta Ottaan. Tämä oli hyvä idea, mutta
toteutuksessa olisi ollut toivomisen varaa.
Matka-aikataulu petti menomatkalla pahasti.
Iltapäiväruuhkiin juuttumisen vuoksi perille
saavuttiin vasta 18.30, kun pelien piti alkaa kello 19. Ne siirrettiin tunnilla, mutta
tämän vuoksi
viimeiset pelit päättyivät
01.00.
Peli- ja majoituspaikkana toimi paikallinen
Muller-hotell, jonka palvelut olivatkin hyvaa luokkaa. Turnauksen johdossa oli taas
kerran Arnold Eikrem, jonka kokemuksen siivittämänä järjestelyt hoidettiin täysin tyydyttävästi.
Kilpailun eri ryhmissä oli alussa joitakin
enemmän tai vähemmän suuria suosikkeja. Asarja oli melko kovatasoinen keskiarvon ollessa yli 2200. C- ja O-sarjojen suosikit
olivat Islannin Stefansson (2310) ja Steingrimsson. B- ja E-sarjat vaikuttivat alussa
suhteellisen tasaisilta.
E-sarjassa pienet pojat taistelivat peleissään omaa vauhtiaan. Pelit kestivät vaihtelevan ajan paristakymmenestä minuutista pariin tuntiin. Laudan ääressä Ruotsin Patrik
Lyrberg oli yli muiden. Hän saavutti ainoana
koko kilpailussa maksimituloksen. Yleisesti
pelien taso oli varsin vaatimaton, mutta
tärkeintähän on mukanaolo ja suuren kilpai-
lun tunnelmaan totuttelu. Suomalaisilla ei
ollut tässä ryhmässä menestystä, mutta Agopovin esitys oli lupauksia antava.
D-sarjaa hallitsi varsin yLivoimaisesti IsLannin Hedinn Steingrimsson. Hän oLi muita
seLvästi varmempi ja ottikin mestaruuden 1,5
pisteen eroLLa. Seuraaviksi tuLLeet ruotsalaiset sortuivat epävarmuuteen, kun he hävisivät heikommiLLeen. SuomaLaiset eivät pärjänneet tässäkään sarjassa, tuloksena 8. ja
9. sija.
Hannes H.Stefansson oli C-sarjan selvä ennakkosuosikki. Hän on voittanut kouLuLaisten
PM-kilpaiLun nyt viidesti peräkkäin. Tämä
mestaruus tuli LopuLta meLko seLväLLä eroLLa, vaikka väLiLlä näyttikin, että Suomen
Petri Hokkanen oLisi pystynyt kamppaiLemaan
jopa mestaruudesta. Hokkasen kahden viimeisen kierroksen tappiot oLivat tiputtaa hänet
jo mitaLeilta, mutta pronssimitali tuli vertaiLun turvin.Tämä oli paras suomaLaisesitys
Ottassa ja myös ainoa mitali. C-sarja oLi
muutenkin
paras
sarja
suomaLaisittain.
Christer Henrikssonin 6. sija täydensi suomaLaistuLoksen tässä sarjassa hyväksi.
Monikaan ei oLisi kiLpaiLun aLussa uskonut,
että Norjan Lars HjeLm§s (1778) taisteLisi
tasaväkisesti
kultamitalista. Hän hävisi
Tanskan Jan SörenseniLle vaivaiseLLa puoleLLa vertailupisteellä koLmannessa vertaiLussa. B-sarjan tasaisuuden täydensi Ruotsin
Kari Rinne, joka saavutti saman pistemäärän
kuin voittaja, mutta hävisi jo ensimmäisessä
vertaiLussa seLvästi. Rinne ehdittiin tuLosListoissa jo pistää edustamaan Suomea, mutta
virhe korjattiin nopeahkosti. B-sarjan kärki
peLasi täydeLLisesti ristiin, eikä eroa sitten saatukaan kuin vertaiLulLa. SuomaLaisten
menestys oli sarjassa vaatimatonta Luokkaa.
A-sarja oLi kiLpaiLun tasaisin, siLLä kaikki
peLaajat oLivat tuLoksissa kahden pisteen
sisäLLä. Ryhmässä ei kuitenkaan tarvittu
vertaiLua mestaruuden ratkaisemiseen, siLlä
IsLannin Thröstur ThorhaLLsson voitti kilpaiLun puoLen pisteen eroLLa ennen seuraavaa
koLmikkoa. ThorhaLLsson kohtasi sijoiLLe 2-7
tuLleet peLaajat, joten vastuskin oLi kovin
mahdoLLinen. Ratkaisupeli oLi hänen viidennen kierroksen voittonsa Ruotsin Jonssonista, joka oLi hyvin mielenkiintoinen. Minä
nousin viimeisen kierroksen voittoni ansios-
SUO M E N
ta 3,5 pisteeseen, mutta hävisin mitaLin
vertaiLulLa. Prieurinkaan esitys ei olLut
oLLenkaan heikko, mutta kaksi pistettäkään
ei auttanut tasaisessa ryhmässä.
Koko kiLpaiLussa Ruotsi ja IsLanti oLivat
selvästi parhaat. EdelLinen keräsi kuusi,
jäLkimmäinen VllSl mitaLia. He oLivatkin
mukana kovatasoisimmiLLa joukkueiLLa. Suomalaiset saavuttivat tälLä kertaa vain yhden
pronssimitalin, mikä on sama määrä kuin
viime
vuonna.
Suomalaisten harrastajien
määrä on selvästi muita pienempi ja tämä
näkyy hyvin kouLuLaiskilpaiLuissa. Toivottavasti saataisiin Lisää nuoria kouLulaisshakin pariin.
Lopuksi kiitokset Suomen KeskusshakkiLiitoLLe taloudeLLisesta tuesta ja matkanjohtaja
Esko NuutilaiselLe, joka hoiti tehtävänsä
moitteettomasti.
TuLokset:
A-sarja: 1. Thröstur ThorhaLlsson (IS) 4,
2.-4. Hans Jonsson (S), Reynir HeLgasson (S)
ja Petri Lehtivaara 3,5, 5.-7. Oavid OLafsson (IS), Ivar Bern (N) ja Mads Smith Hansen
(OK) 3, 8. Mads Boe (OK) 2,5, 9.-10. Eirik
GuLlaksen (N) ja Eetu Prieur 2
B-sarja: 1.-3. Jan Sörensen (OK), Lars HjeLmäs eN) ja Kari Rinne (S) 4,5, 4. Rune Ojurhuus (N) 4, 5.-6. Carsten Hansen (OK) ja
Frederik AttefaLl (S) 3, 7.-8. Magnus PaLmi
örnoLfsson (IS) ja Sami HämäLäinen 2,5, 9.
ArnaLdur Loftsson (IS) 1,5, 10. Jyri Lammi 0
C-sarja: 1. Hannes H.Stefansson (IS) 5, 2.
Thröstur Arnason (IS) 4, 3.-5. Petri Hokkanen, Christian Jepsson (S) ja Mattias WaLLerstedt (S) 3,5, 6. Christer Henriksson 3,
7. ALLan HoLst (OK) 2,5, 8.-9. Casper Rasmussen (OK) ja öystein Oannevig (N) 2, 10.
SöLve Lindgard (N) 1
O-sarja: 1. Hedinn Steingrimsson (IS) 5,5,
2. Jonas Bjarkhagen (S) 4, 3.-4. Arvid Wikner (S) ja Jone Riska Pedersen (N) 3,5, 5.7. NikoLaj PaLm (OK), Magnus Armann (IS) ja
Edvin Oavid (N) 3, 8. Johanna Paasi kangas
2,5, 9.-10. Soini Särki Lahti ja Karsten Graa
Hougaard (OK) 1
E-sarja: 1. Patrik Lyrberg (S) 6, 2. HeLgi
Ass Gretarsson (IS) 4,5, 3. Sören Bache
Larsen (DK) 3,5, 4.-6. Eirik SandaL (N), MikaeL Agopov ja HLidar Thor Hreinsson (IS) 3,
7.-8. Peder Kalland (N) ja Björn Tikkanen
(S) 2,5, 9. Lars Jensen (OK) 1,5, 10. Miikka
Haaranen 0,5.
S HAKK1
139
Pelinäytteitä:
Wieniläinen peli (C29-8)
Petri Lehtivaara - Mads Boe
1 e4 e5 2 Re3 Rf6 3 f4 d5 4 fxe5 Rxe4 5 Rf3
Re6 6 Lb5 Le5 7 De2
Vaihtoehto on 7 d4 Lb4 8 Ld2.
7.- Lf2+ 8 Kf1 Rxe3 9 dxe3 Le5 10 Lg5 Le7 11
Lxe7 Dxe7 12 Td1 Le6 13 Kf2
VaaraLLista on 13 Rd4 0-0 tarkoituksena f6.
13.- 0-0 14 Lxe6 bxe6 15 The1 Lg4
15.- Lf5 tarkoituksena Le4, f6 oLisi parempi.
16 Td4 Lh5 17 De3 Tae8?! 18 Tf4
18 Ta4 f6 19 e6 valkean eduin.
18.- f6 19 exf6 Dd6 20 17+ Lxf7 21 Dd2 Txe1
22 Kxe1 Lg6 23 Txf8+ Kxf8 24 Df2!
Valkean etu perustuu ratsun paremmuuteen Lähettiä vastaan.
24.- Kg8 25 Dxa7 Lxe2 26 Rd4 Lb1 27 Da8+ Kf7
28 Dxe6 De5+
Ratsu-Lähetti Loppupeli oLisi selvästi eduLlinen vaLkeaLLe.
29 Kf2 Lxa2 30 od7+ De7 31 Df5+
VaLkea hakee edulLisempaa tapaa siirtyä Loppupeliin.
31.- Df6 32 Ke3 e5 33 Dd7+ Kg6 34 Dg4+ K17
35 Dd7+ Kg6 36 Rf3 h5 37 De8+ Kh6 38 Dh8+
Kg6 39 De8+ Kh6 40 De5 Dxe5+?
Nyt musta häviää suoraan, mutta 40.- Od8 41
h4 ja vaLkean etu on seLvä.
41 Rxe5 Lb1 42 Rd7 Le4 43 Rxe5 Lxg2 44 b4 g5
45 b5 d4+ 46 exd4 g4 47 Kf4 Lf3 48 b6 h4 49
b71-o
Seuraava peli paLkittiin C-ryhmän parhaana
ja paLkinnon sai nimenomaan Petri Hokkanen.
Skandinaavinen avaus (B01-1/1)
Petri Hokkanen - Hannes H.Stefansson
1 e4 d5 2 e5 e5 3 f4 Re6 4 g3 Lf5 5 Lg2 e6 6
Rf3 Db6 7 d3 h5 8 a4 Le7 9 h3 0-0-0 10 Le3
Dxb2 11 Ra3 e4 12 Rb5 exd3 13 0-0 dxe2 14
De1 d4 15 Rfxd4 Rxd4
140
SUO M E N
16 Da5 Re2+ 17 Kh2 Kd7 18 Dxa7 Le4 19 Lxe4
elD 20 Dxb7+ Ke8 21 Taxel Rxe1+ 22 Tf2 Da1
23 Lb6 Re2 24 Txe2 Dd1 25 Lxd8 Dxe2+ 26 Lg2
h4 27 Lxe7 hxg3+ 28 Kxg3 De3+ 29 Lf3 De1+ 30
Kg2 Dd2+ 31 Kg3 De1+ 32 Kg2 0,5-o~5
S HAKK1
SUO M E N
24 Rxf7 Kxf7 25 Lxe6+
25 Of3+! Ke7 26 Txe6+ Oxe6 27 Lxe6 Kxe6 28
Og4+ Kf6 29 Df4+ Ke6 30 De7 ja vaLkea voittaa.
25.- Kf6 26 Df3+ Kg5 27 Df7
27 Te4!! g6 28 Tg4+ Kh6 29 Of6 Re5 30 Df4+
Kg7 31 h6+ Kh8 32 Of6 matti.
27.- Kh6 28 Lf5 RdB
Ainoa siirto.
29 DgB Kg5 30 Dxg7+?
Aikapula.
30.- Kxf5 31 Dxh7+ Kg4 32 Dg7+ Kh3
32.- Kf5 33 Te5+ Dxe5 34 Dg6 matti!
33 Dg5 Dd4 34 h6 Dg4 35 h7 Dxg5
35.- Rf7 ja musta voittaa.
36 h8D+ Kg4 37 Dd4+ Kh3
37.- Kh5 38 Te5 ja vaLkea voittaa.
38 Dd7+ 1-0
Huomautukset voittajan/turnausbuLLetiini.
OHRA-TURNAUS BRYSSEL
PETRI HOKKANEN OLI AINOA
SUOMALAINEN
MITALEILLE YLTÄNYT
Sisilialainen puoLustus (B22-16/93)
Thröstur ThorhaLLsson - Hans Jonsson
1 e4 e5 2 Rf3 e6 3 c3 Rf6 4 e5 Rd5 5 d4 exd4
6 exd4 d6 7 Le4 dxe5 8 dxe5 Lb4+ 9 Ld2 Re6
10 0-0 0-0 11 Lxb4 Rexb4 12 a3 Re6 13 Rbd2
Rde7 14 Tel Rg6 15 De2 b6 16 Tad1 De7 17 g3
SuunniteLma on h4, h5 ja Re4.
17.- Lb7 18 h4 Tfd8 19 h5 Rf8 20 Re4 Rd7 21
Rd6 Rdxe5 22 Rxe5 Txd6 23 Txd6
23 Rxf7 ei käy: 23.- Rd4 24 Txd4 Txd4 25
Lxe6 Kf8 26 Oe5 Of6 ja musta voittaa.
23.- Dxd6
Toinen OHRA-turnaus (1. peLattiin Amsterdamissa, tuLokset SSh 2/1987, s. 67) jouLukuussa BrysseLissä päättyi maaiLmanmestari
Kasparovin yLivoimaiseen voittoon. Tämä oLi
hänen ensiesiintymisensä MM-otteLun jäLkeen.
Toiseksi sijoittui TiLburgissa Loka-marraskuussa seLvästi viimeiseksi jäänyt Kortshnoi. KoLmatta SlJaa jakoivat Hubner (joka
TiLburgissa oLi viimeistä edeLLinen, ja joka
nyt oLi unohtanut varovaisuutensa peLaten
vain kaksi peLiä tasan) ja John Nunn. Viidenneksi jätettiin EngLannin toivo Short,
joka kuitenkin kunnostautui voittamaLLa 1.
kierrokseLLa Kasparovin. Jumbosija jäi Unkarin Portisehin osaksi, kun toiseLLa kierrokseLLa saaLiiksi tuLi vain 0,5/5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Garri Kasparov
Viktor Kortshnoi
Robert Hubner
John Nunn
NigeL Short
Lajos Portiseh
xx
11 11
xx 10
00 01 xx 1=
00
0= xx
10 =0 10 00
0= 10 =0 =0
01
=1
01
11
xx
=0
1= 7,5
01 5,5
=1 5
=1 5
=1 4
xx 3
Sisilialainen puoLustus (B80-2/9)
NigeL Short - Garri Kasparov
1 e4 c5 2 Rf3 d6 3 d4 cxd4 4 Rxd4 Rf6 5 Re3
a6 6 Le3 e6 7 Dd2 b5 8 f3 Rbd7 9 g4 h6 10 00-0 Lb7 11 Ld3 Re5 12 The1 Te8 13 Kb1 Le7 14
h4 b4 15 Ra4 Da5 16 b3 Rfd7 17 g5 g6 18 f4
Rxd3 19 cxd3 hxg5 20 hxg5 d5 21 f5 e5 22
exd5 Dxd5 23 f6 Ld6 24 Re2 a5 25 La7 Kf8 26
Re3 De6 27 Rc4 KgB 28 Rxd6 Dxd6 29 Rb2 Te3
30 Re4 Dd5 31 Re3 De6 32 Te1 Da6 33 Txe3
bxe3 34 Dxe3 Dxa7 35 De7 Dd4 36 Dxb7 Dxd3+
37 Re2 Th2 38 De8+ Rf8 39 Txe5 Th1+ 40 Kb2
Dd2 41 Te8 Dd6 42 TdB De5+ 43 Ka3 Kh7 44
Txf8 Dd6+ 45 b4 1-0
S HAKK1
141
REGGIO EMILIA 1986/87
1. ZoLtan RibL i
2. VLastimiL Hort
3. ALeksander Tshernin
4. VasiLi SmysLov
5. Boris Spasski
6. Lajos Portiseh
7. ALeksander BeLjavski
8. DragoLjub VeLimirovie
9. Jesus Nogueiras
10. ULf Andersson
11. Mihai Suba
12. John van der WieL
Unkari
BRO
NeuvostoLiitto
NeuvostoLiitto
Ranska
Unkari
Neuvosto Lii tto
JugosLavia
Kuuba
Ruotsi
Romania
HoLLanti
Reggio
EmiLian kahdentoista suurmestarin
turnaus oLi äärettömän tasainen ja normaaLi
tuLos oLi tasapeLi, kuten tulostaulukosta
seLvästi iLmenee. ZoLtan RibLi voitti turnauksen, vaikka voitti vain kaksi peLiä.
Viisi parasta seLvisi häviöttä. Eniten voittoja, koLme, saavutti TiLburgin voittaja
BeLjavski, mutta sama määrä häviöitä oLi
tässä turnauksessa Liikaa, jotta sijoitus
oLisi noussut paremmaksi.
ZoLtan RibLi on anaLysoinut voittopelinsä
LehdeLLemme:
EngLantiLainen peli (A13-11/58)
Mihai Suba - ZoLtan RibLi
1 e4 Rf6 2 g3 e6 3 Lg2 d5 4 Rf3 dxe4
Syy siihen, että peLasin juuri tätä muunneLmaa mustiLLa oLi se, että kotivaLmisteLuissani muistin, että vastustajani on käsiteLLyt tätä asemaa meLko epävarmasti.
5 De2 Rbd7 6 0-0
Siirto 6 Dxe4 on yLeisin jatko, joka todennäköisesti tarjoaa vaLkeaLLe pienen edun.
Aikaisemmin samassa turnauksessa vastustajani peLasi Nogueirasia vastaan 6 a4, mutta
jatkossa 6.- b6 7 Dxe4 Lb7 8 0-0 Le7 9 Re3
0-0 10 a5 Lxf3 mustaLLa oLi tasa-asema.
6.- Rb6 7 Ra3
Jo nyt, vaLkea ei voi ottaa sotiLasta takaisin, joten hän päättää hankkia Lähettiparin
edun toivoen saavansa riittävästi vastapeliä
uhratusta sotiLaasta.
7.- Lxa3 8 bxa3 Ld7
Uhaten yksinkertaisesti 9.- Le6.
9 Re5 La4 10 De3 Rfd5 11 Dd4
Tiesin, että joitakin kuukausia aikaisemmin
sama asema esiintyi peLissä Suba - Nogueiras, Szirak 1986. Tuossa peLissä musta jatkoi 11.- Of6 ja sai jatkossa 12 Lb2 0-0 13
DeS De7 14 Oxe7 Rxe7 15 Lxb7 Tab8 tasamahdollisuudet. MieLeeni ei juoLahtanut, että
vastustajani saattaisi peLata tätä muunneLmaa uudeLLeen, koska vaLkean asema näyttää
ELO
2585
2545
2565
2555
2620
2605
2585
2570
2570
2600
2580
2570
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1
1
x
1
x =
x =
x =
= x
x
010
o0
0 x
1
ox
1
1
x 0
0
0
1 x
100
0
x
o0 =0 =
=
2
1
=
x
P
6,5
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5
4,5
4
hyvin keinotekoiseLta. Jonkin aikaa harkittuani päätin vaLita toisen tavan ja yksinkertaisesti puoLustaa enemmistösotilastani.
11.- Lb5! 12 Tb1
VaLmisteLee paikkaa LähetiLLe, joka voidaan
myöhemmin sijoittaa b2:een. ToisaaLta tornin
onkin oLtava puoliavoimella LinjaLLa.
12.- a6 13 a4
JäLLeen sotilaanuhraus, joka on itse asiassa
pakko, koska jatkossa 13 Lb2 f6 14 Rg4 0-0
mustaLLa on seLvä etu.
13.- Rxa4 14 La3 e5!
Antaa sotiLaan takaisin tarkoituksena saada
kuningas turvaan ja pakottaa vaLkea Luopumaan Lähettiparista. 14.- f6 näyttää virheeLtä, koska 15 Og4! fxe5 16 Dxe6+ Re7 17
Lxb7 ja vaLkeaLLa on erittäin vaaraLLinen
hyökkäys korvauksena uhratusta upseerista.
15 Lxc5
Siirtoon 15 og4 musta vastaa 15.- 0-0 eikä
vaLkeaLLa oLe korvausta uhratuista sotiLaista.
15.- Rxc5 16 Dxe5 Te8 17 Dd4
Siirtoon 17 Da7 suunnitteLin jatkoa 17.- Te7
uhaten b6, kun taas jatkossa 17 Oa3 f6 18
Rf3 e5 vaLkeaLLa on terve sotiLas vähemmän.
17.- f6
Ei oLLut mieLLyttävää peLata tämä heikentävä
siirto, mutta en keksinyt eduLLista tapaa
142
SUO M E N
säilyttää ylimääräinen sotilas jatkossa 17.0-0 18 Tfe1.
18 Rf3 0-0 19 a4!
Paras mahdollisuus, koska jatkossa 19 De4
Dd7 20 Rd4 Tfe8 21 Rxe6 Re7 22 Re5 Txe4 23
Rxd7 Txe2 mustalla on ylivoimainen asema.
19.- Lxa4 20 Txb7 Lc6!
Hyvin tärkeä siirto. Musta ajaa valkean
tornin a7:ään, jossa se joutuu myöhemmin
vaikeuksiin.
21 Ta7 Lb5 22 Dg4
Jatkossa 22 Rg5 Re7 23 Dxd8 Tfxd8 24 Txe7
fxg5 mustan voitto on vain ajan kysymys.
22.- Rc7 23 Rd4 Dd6 24 Ta1
Valkea uhkaa 25 Rxb5 axb5 26 T1a6, koska
tornia ei voi lyödä ratsulla matinuhan takia.
24.- Tf7! 25 e3 Tb8!
Nyt tapahtuu merkittävä käänne, koska tähän
saakka valkealla on ollut hiukan aloitetta
uhratusta sotilaasta. Nyt kuitenkin aloite
siirtyy mustalle, jolla on lisäksi sotilaan
etu puhumattakaan siitä, että valkea alkaa
olla aikapulassa.
26 Tb1 f5
26.- Db6 johtaisi tietysti tarpeettomiin
komplikaatioihin jatkossa 27 Re6!
27 Dh4?!
27 Dd1 oli hiukan parempi.
27.- e5 28 Rxb5
Jatkossa 28 Rf3 Db6 29 Rg5 Dxa7 30 Dxh7+ Kf8
31 Rxf7 Kxf7 32 Dxf5+ Kg8 33 Dxe5 Td8 mustalla olisi käytännössä voittoasema.
28.- axb5 29 Lf1
Uhaten 30 Lxe4.
29.- Tbf8 30 Ta2 g6 31 Dh6 TdS 32 h4 f4 33
exf4?
Aikapulassa valkea erehtyy, mutta asema ei
ollut pelastettavissa.
33.- exf4 34 Txb5 0-1
Tehdessään tätä siirtoa valkea ylitti miettimisajan. Hänen asemansa oli täysin toivoton ja jatkossa 34.- Rxb5 35 Lxe4 De7 hänen
olisi ollut antauduttava.
Kuningatargambiitti (D55-17)
Zoltan Ribli - Aleksander Beljavski
1 Rf3 d5 2 d4 Rf6 3 c4 e6 4 Re3 Le7 5 LgS h6
6 Lxf6
Kasparov - Karpov -ottelujen suosituin jatko. Tässä muunnelmassa valkea tavallisesti
saa pienen mutta kestävän edun.
6.- Lxf6 7 e3 0-0 8 De2
Viime aikoina 8 Te1 on ollut enemmän käytetty.
8.- Ra6!?
Alkujaan Kasparovin pelaama. Aikaisemmin pelattiin 8.- e5.
9 a3!?
On huvittavaa, että tämä täysin luonnollinen
S HAKK1
siirto on tässä asemassa teoreettinen uutuus. Valkean ajatus on helposti ymmärrettävissä: hän haluaa pitää a6-ratsun poissa pelistä. Tähän saakka on pelattu 9 Td1, 9 Dd2
tai 9 exd5.
9.- dxe4 10 Lxe4 e5 11 Td1
Looginen seuraus
valkean suunnitelmasta,
koska nyt 11 Lxa6 exd4! ja mustalla olisi
lähettiparissa runsas korvaus kaksoissotilaasta a-linjalla.
11.- exd4 12 Rxd4 Ld7 13 La2!
Vahva si i rto. Nyt uhkaa 14 Lb1 g6 15 Rxe6
valkean ratkaisevin eduin.
13.- De7
Mustan suunnitelma on hyvin yksinkertainen:
Tae8, Re5 sekä Ra4. Valkean on tehtävä jotakin tätä suunnitelmaa vastaan, koska muuten
voitto luisuisi käsistä.
14 h4!?
Kaksiteräinen siirto, jonka edut ovat siinä,
että se asettaa mustan valinnan eteen: on
otettava haaste vastaan, jolloin valkealla
on hyvät hyökkäysmahdollisuudet tai luovuttava lähettiparista ja yritettävä selviytyä
hiukan huonommassa asemassa.
14.- Lxd4
Katsokaamme lyönnin 14.- Lxh4? seurauksia:
suunnittelin jatkoa 15 De4 Lf6 16 Rf5 (16
Dxb7 Re5 17 Df3 on myös harkinnan arvoinen)
16.- exf5 17 Dxe7 Lxe7 18 Txd7 hyvin pelein
uhratusta sotilaasta.
15 Txd4 Tfd8 16 0-0 Le6 17 Tfd1 Txd4 18 Txd4
TdS
Yrittäen selviytyä lisävaihdoilla.
19 Lb1!
Epämiellyttävä välisiirto: mustan on nyt
pakko heikentää kuningasasemaansa.
19.- g6
Jatkossa 19.- f5 valkealla on kaksi tapaa
saavuttaa parempi peli. Esimerkiksi 20 La2
Txd4 21 exd4 Df7 22 De2 Re7 23 De5 tai 20
Txd8+ Dxd8 21 Ta2 Df6 22 Dd3.
20 Dd1!
Ottaa d-linjan hallintaan ja tuo daamin
aktiiviselle ruudulle.
20.- Txd4 21 Dxd4 DeS 22 Df6
SUO M E N
Valkea uhkaa nyt 23 Lxg6, jonka jälkeen hän
saisi kolme sotilasta ja erittäin vaarallisen vapaasotilaan h-linjalle, kun taas mustan upseerit olisivat kädet ristissä kuningatarsivustalla.
22.- Re7
Lopultakin ratsu tulee mukaan kamppailuun.
23 Dd8+ Re8 24 Le4!
Tarkoituksena sitoa mustan kädet. Mustalla
on vain yksi tapa selviytyä: hänen on pakko
heikentää vakavasti kuningatarsivustan sotilasasemaa.
24.- Dd6 25 De8?
Täysin tarpeeton siirto. Valkean olisi ollut
ryhdyttävä vaihtoihin heti pelaamalla 25
Dxd6 Rxd6 26 Lxe6 bxe6 27 Kf1, jonka jälkeen
valkea olisi saanut etua pelijatkon tapaan.
25.- Kf8 26 Lxe6 Dxe6?
Musta kuittaa valkean virheen omalla virheellä. Luullakseni jatkamalla 26.- bxe6
musta olisi saanut todellisia pelastusmahdollisuuksia.
27 Dxe6 bxe6 28 Kf1
Huolimatta materiaalin tasaisuudesta valkean
asema on selvästi parempi. Tätä osoittaa
kaksi asiaa: en.innäkin mustan kuningatarsivustan sotilaat ovat heikkoja ja haavoittuvia, ja toiseksi valkea voi helposti miehittää keskeisen d4-ruudun. Nämä kaksi tekijää
ja mustan epävarma peli johtavat valkean
voittoon.
28.- Ke7 29 Ke2 f5
Valmistelee
kuningassivustan
sotilaiden
vaihtamista ongelmiensa helpottamiseksi.
30 Kd3 g5?
Tämä on jo vakava virhe, koska mustan edennyt sotilas joutuu pian hyökkäyskohteeksi.
Mustan olisi ollut pelattava 30.- Kd6.
31 hxg5 hxg5 32 e4!
Erittäin vahva siirto, jonka jälkeen mustalla ei ole todellisia mahdollisuuksia selviytyä.
32.- Kd6
Jatkossa 32.- f4 33 e5 mustan asema on täysin toivoton.
33 exf5 exfS 34 Re2 Kd5 35 Rc3+ Kd6 36 b4!
Valkean aikaisempi siirtojen toistaminen ei
ollut järkevää, koska mustalla oli vähemmän
aikaa.
36.- Rf6?
36.- Re7 olisi tarjonnut sitkeämpää vastarintaa.
37 Kd4 Rh5
Mustan ratsu ei löydä sopivaa ruutua, joten
peli päättyy aikaisemmin kuin oli odotettua.
38 Re2 Rg7 39 Ke4 f4 40 Rd4
Uhkaa 41 b5 voittaen sotilaan.
40.- a6 41 f3 Re8 42 Re2!
Murskaa mustan suunnitelman ja torjuu ratsun
tulon d5:een.
42.- Rf6 43 Re3 g4 44 Kd4
S HAKK1
143
Valkea uhkaa 45 Re4+ vaihtaen ratsut.
44.- gxf3 45 gxf3 Rd7 46 Re4+ Ke7 47 Re5
Loppu ei kaipaa kommentteja.
47.- Rf6 48 Rxa6+ Kb6 49 Re5 Rd5 50 Ra4+ Ka6
51 Re3 Re3 52 Ke4 Re2 53 Rb1 1-0
MALMö-oPEN 1986/87
1. Kiril Georgiev (BG) 7,5/9
2. Harry Sehussler 7 (SM-tulos)
3. Simen Agdestein (N) 6,5
4.-7. Lars Karlsson, Tom Wedberg, Nikola
Padevski (BG) ja Ferdinand Hellers 6
8.-16. Karel Mokry (CS), Jan Plaehetka (CS),
Oliver Reeh (BRD), Vlastimil Jansa (CS),
Saevar Bjarnason (1S), Janos Tompa (H), Petr
Poloeh (CS), Jonathan Tisdall (N) ja Heikki
Westerinen 5,5
Michael Nykopp jakoi sijoja 39.-41. 3,5
pisteellä. Osanottajia oli 50.
Vuodenvaihteen Sehaeknytt-festivaalien paaryhmässä oli 50 pelaajaa, joista kahdeksalla
suurmestarin titteli. Bulgarian Kiril Georgiev voitti kilpailun häviöttömällä tuloksella ennen SM-tuloksen tehnyttä Sehussleriä.
Heikki Westerinen teki kohtalaisen tuloksen
häviten vain Lars Karlssonille ja Bjrön
Ah landerille.
Kärkikaksikko kohtasi jo 4. kierroksella:
Kuningatargambiitti (D55-22/107)
Harry Sehussler - Kiril Georgiev
1 d4 Rf6 2 e4 e6 3 Rf3 d5 4 Lg5 Le7 5 Re3 h6
6 Lxf6 Lxf6 7 e3 0-0 8 Te1 b6 9 exd5 exd5 10
b4 Lb7 11 b5 Le7 12 a4 e5 13 bxe6 Rxe6 14
Le2 La3 1S Tb1 Lb4 16 Db3 Te8 17 0-0 Lxe3 18
Dxe3 Dd6 19 Tfe1 Ra5 20 Db2 Txe1+ 21 Txe1
Te8 22 Txe8+ Lxe8 23 De3 Ld7 24 ReS Le6 25
Lb5 g5 26 h3 Kg7 27 De2 Db4 28 Ld7 Lxd7 29
Rxd7 Re4
30 Re5 De1+ 31 Kh2 Rd2 32 Rd3 De2 33 Kh1 a6
34 h4 a5 35 hxg5 hxg5 36 0-1
SUO M E N
144
S HAKK1
SUO M E N
62. HASTINGSIN TURNAUS 1987/87
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Murray ChandLer
Bent Larsen
5mbat Lputjan
Jonathan SpeeLman
Maija Tshiburdanidze
Jonathan Meste L
Eduard GufeLd
Jim PLaskett
Andras Adorjan
Sergei Kudrin
J u Li an Hodgson
Margeir Petursson
Stuart Conquest
Peter Large
ELO
EngLanti
2565
2565
Tanska
NeuvostoLiitto 2520
EngLanti
2535
NeuvostoLiitto 2435
EngLanti
2505
NeuvostoLiitto 2480
EngLanti
2450
2560
Unkari
USA
2495
EngLanti
2500
IsLanti
2510
EngLanti
2430
2370
EngLanti
Erittäin tasainen Hastingsin turnaus päättyi
neLjän peLaajan tasavoittoon. Erityisen merkittävä on naisten maailmanmestarin Maija
Tshiburdanidzen suoritus, siLLä hän jäi tässä 10. kategorian turnauksessa vain puoLen
pisteen päähän turnausvoitosta. Vahvuus Luvun
perusteeLLa oLisi odottanut Unkarin AdorjaniLta korkeampaa sijoitusta, mutta voittoja
kertyi vain yksi.
Retin avaus (A07-3/22)
Bent Larsen - Jonathan SpeeLman
1 g3 dS 2 Rf3 e6 3 Lg2 Lg4 4 e4 e6 S b3 Rdl
6 Lb2 Rgf6 7 0-0 Ld6 8 exdS exdS 9 Rd4 ReS
10 De2 Ddl 11 f3 Le6 12 b4 Ra6 13 a3 hS 14
e4 dxe4 1S fxe4 h4 16 Rxe6 Dxe6 17 Lxf6 gxf6
18 De3 0-0-0 19 Txf6 De7 20 TfS hxg3 21 h3
Kb8 22 Ta2 Re7 23 De4 LeS 24 Re3 f6 25 Kf1
Re6 26 Re2 Td6 27 Ke1 Ddl 28 Te2 Tda 29 Da2
Td3 30 Tt1 Rd4 31 Rxd4 Dxd4 32 Ke2 Dd6 33 h4
Lf4 34 Db2 Lxd2 3S Txf6 Te3+ 36 Kd1 Te1X 0-1
PhiLidorin puoLustus (C41-1)
Murray ChandLer - JuLian Hodgson
1 e4 eS 2 Rf3 d6 3 Le4 Df6 4 d3 Lg4 S Rbd2
Re6 6 e3 Rge7 7 h3 Ld7 8 b4 Rg6 9 Rf1 Rf4 10
Re3 h6 11 Rh2 Dg6 12 Df3 Le7 13 h4 Lxh4 14
g3 Lf6 15 b5 Ra5 16 gxf4 exf4 17 Rd5 0-0-0
18 Lxf4 Rxe4 19 dxe4 The8 20 0-0-0 Txe4 21
Rxf6 gxf6 22 Td4 Tde8 23 Le3 Txd4 24 Lxd4 eS
2S Lxf6 LfS 26 Lh4 Le4 27 Te1 Lxf3 28 Txe8+
Ke7 29 Rxf3 Dd3 30 Te7+ Kb6 31 Rdl Dxe3+ 32
Kd1 f6 33 Lg3 Dd4 34 Te4 Da1+ 35 Ke2 Dxa2 36
Te6 KaS 37 Txd6 a6 38 bxa6 bxa6 39 Txf6 Db2
40 Le7+ 1-0
EngLantiLainen peLi (A14-4/19)
Bent Larsen - Peter Large
1 e4 e6 2 Rf3 Rf6 3 g3 d5 4 b3 Le7 S Lg2 0-0
1 2 345 678 901 234
x =
0
1
1
1 1
'x = 0 1
0
1 1 1
1
1 1 0
x =
1 = x
1
1
1
1
1
0 = x
1 1
0
x o0 1 1
1 x 1 = 0
1 0
010
010 x = 1 1 1
0
x o1
= 0
0
o1 x = o1 1
00100
0
x 1
000
0
1 0 x
o0
0
000
x
0010001
10=00x
S HAKK1
14S
UUDEN VUODEN KILPAILU
P
8
8
8
8
7,5
7,5
7
7
6
6
5
5
4
4
6 0-0 e5 7 Lb2 Re6 8 exd5 exd5 9 d4 b6 10
Re3 Lb7 11 Tel Re4 12 Dd3 a5 13 Rxe4 Rb4 14
Rf6+ Lxf6 1S Db1 Te8 16 Tfe1 Te8 17 a3 Ra6
18 e3 Te7 19 Ted1 Da8 20 h4 h6 21 Df5 e4 22
bxe4 dxe4 23 Rel Lxg2 24 Rxg2 b5 25 Rf4 TeS
26 dxe5 Lxb2 27 Tdl Tf8 28 Ted1 De8
Suomen Shakin uuden vuoden kiLpaiLu keräsi
jäLLeen
parikymnmentä osanottajaa. Koska
kaikki oikein ratkaisseita oLi neLjä, päätettiin, että heidät kaikki paLkitaan. Nämä
maksimistit ovat: Mikko Jokinen (Kerava),
Petri Kopsa (KokkoLa), Jari PietiLä (Mänttä)
ja Kari VaLtonen (Tampere). Kaikkien vastanneiden kesken arvotun Lisäpalkinnon voitti
Jorma Vuorinen (Hauho). OnnitteLut!
Ratkaisut:
Db8+! Tämän seLvittivät kaikki.
2
I.Kisis, CeskosLovensky Sach 1964: 1 Lb2!
Peräti koLmannes ratkaisi joista kompastui
tähän 2-siirtoiseen. Houkutuksia: 1 Tb3?
Td6!; 1 Lb3? Ld6!; 1 Td6? f4!
3
Txh3+ Kd4 2 exd8R!
4
F.GiegoLd (peiLikuva): 1 Le4! Kxa4 2 c4, 1.Ka6 2 Th5.
5
L.KubbeL (peiLikuva): 1 Th1 Kh82 Kh4! Kh73
Kh3! Kh6 4 Kh2!
6
29 e6 Dxe6 30 Txf7 Te8 31 Tddl 1-0
Kuningatarintialainen puoLustus (E12-14/82)
5mbat Lputjan - Jim PLaskett
1 d4 Rf6 2 e4 e6 3 Rf3 b6 4 Re3 Lb4 S LgS
Lb7 6 e3 h6 7 Lh4 g5 8 Lg3 Re4 9 Rd2 Lxe3 10
bxe3 Rxg3 11 fxg3 De7 12 e4 d6 13 Ld3 Rdl 14
Da4 0-0 15 0-0 Rf6 16 Dd1 e5 17 ,Df3 Kg7 18
Tf2 Le8 19 Rf1 Rg4 20 Te2 eS 21 h3 Rf6 22 g4
exd4 23 exd4 exd4 24 e5 dxe5 25 Rg3 Ldl 26
Tf1 Rh7 27 Rh5+ Kh8 28 Lxh7 Kxh7 29 Df6 Dxf6
30 Rxf6+ Kg7 31 Rxdl Tfe8 32 TxeS d3 33 TefS
Te7 34 Re5 d2 35 Txf7+ Txf7 36 Txf7+ Kg8 37
Tt1 1-0
"Varamestari Luokan" voiton jakoivat NigeL
Davies ja Mark Hebden 8/10, Lähinnä CoLin
McNab (SCO) 7,5, GaLLagher ja KaroLyi (H) 7
sekä Condie (SCO) 6,5.
1.Arhipkin (peiLikuva), Sahmati v SSSR 1977:
1 Lf3!! Kc2! (1.- gxf3 2 Kg1! Kc2 3 Kf2 Kd3
4 Kxf3 Kd4 5 Kf4 Kd5 6 Kxf5 +-) 2 Lxg4! Kd3
(2.- fxg4 3 Kg2 Kd3 4 Kg3 Ke4 5 Kxg4 Ke5 6
Kg5 Ke6 7 Kg6 Ke7 8 Kg7 +-) 3 h4! Ke4 5 h5
Ke5 5 h6 Kf6 6 Lh5 +-, muttei 6 Lxf5? Kf7 7
Lh7 Kf6! =. Osa muunneLmista jäi aika moneLta näkemättä.
7
Prokes: 1 b7! Rd6+ 2 Kd4! Rxb7 3 Kd5! Kg7 4
Rd8! Rxd8 5 e7 +-. PaLkintoja ajateLLen eräs
ratkaisevimmista tehtävistä, johon moni kompastui.
Le5+ 5 Kg5 h6+ 6 Kxg6 (6 Kxh6 Lf4+ 7 Kxg6
Te6+ 8 Kh5 Th6X; 6 Kh4 g5+ 7 Kh5 Te6 ja 8.Le8X) 6.- Te6+ 7 Kh5 Lg3! 8 0-1, siLLä (uhkaa 8.- Le8X) 8 Dg4+ fxg4 9 Lxe4 Te5+ 10
Kxh6 Lf4+ 11 Kg6 Le8X, tai 9 Kxg4 Tg6+ 10
Kh5 Kg7! tai 9 hxg4 Te5+ 10 g5 (10 Kg6 Le8+
11 Kxh6 Tf6X) 10.- Txg5+ 11 Kxh6 Lf4 12 Lxe4
Tf6+ 13 Lg6 Tfxg6X.
Ratkaisijat Löysivät mustaLLe myös toisen
voittotien: 1.- Rexf4! 2 gxf4 (2 cxb6 DeS)
Rxf4 3 cxb6 Rxe2+ 4 bxc7 Le5+ 5 Kh1 Rg3+ 6
Kh2 Rxf1+ 7 Kh1 Rg3+ 8 Kh2 Re2+ tai 4 Txc7
Le5+ 5 Kh1 Rg3+ 6 Kh2 Rxf1+ 7 Kh1 Rg3+ 8 Kh2
Rh5+.
AJANKOHTAISTA SHAKKIKIRJALLISUUTTA
140,Informator 41
140,Kasparov-Keene Avaustietosanakirja
105,Kasparov Attaek i schack
Loppupelien tietosanakirja
Sotilasloppupelit
190,Torniloppupelit 1
240,Torniloppupelit II
240,Keres PracticaL Chess Endings
105,~ev 40 Lessons for the CLub PLayer90,BeLLin Test Your PositionaL PLay
85,Watson P Lay the French
90,GufeLd Queen's Gambit Accepted
85,~witsch SiziLianische Verteidigung, Scheveninger System
105,SHAKKITARVIKKEITA
ShakkikeLLo Garde
ShakkikeLLo "Torni"
ShakkinappuLat, kilpailumalli
ShakkiLaudat, muovia
Magneettiset seinätaulut
Taskushakki
Shakkikuvioita 20 kpL
Pelipöytäkirjat 100 kpL
Shakkiaiheisia postikortteja 10 kpL
198,210,63,20,540,45,30,14,20,-
SHAKKITIETOKONEET
Novag, Chess Master, Mephisto
8
V.Bron (peiLikuva): VaLkea tekee tasapeLin.
1 Lf6! Le3+ (uhkaa 2 Td8X) 2 d4 De8! (paras
puoLustus) 3 Ta5+ Kb8 4 Le5+ Dxe5! (jos nyt
esim. 5 Txe5, niin 5.- Lxd4+ 6 Te5 h3 -+) 5
Ta8+!! Kxa8 patti. Sarjan vaikein tehtävä.
S H A K K I TUO N T I
Heikki Koskinen, Mannerheimintie 56 B,
00260 HeLsinki, puh. 90-445932
9
Skotorenko - ZeLinski, kirjepeli 1974: 1.Rxg3! 2 Kxg3 Rxf4! 3 Txf4 Dxf4+!! 4 Kxf4
TILAA SUOMEN SHAKKI
SUO M E N
SUURMESTARI
~astaa~
NOVAG
S HA KK1
141
EXPERT!
MM-ottelun aikana kuului SM Gennady Timoshehenko (2475 ELO) Kasparovin
analysointiryhmään. Lontoossa hän löysi aikaa pikaiseen otteluun (taso 3,
30 s/siirto) Expertiä vastaan. Suurmestari piti peliä niin mielenki.intoisena että hän varusti pöytäkirjan kommenttein. Näin kulki peli; kommentit
vapaasti suomennettuina:
Gennady Timoshehenko
Olo d4
02.
03.
04.
05.
06.
e4
Re3
Lg5
e5
De2
-
Novag Expert
Torjuttu D-gambiitti
Otaksuin että hyökkäykseni, dRRmi
lähetit + sotilas, murskaisi mustan
K-puolustuksen. Uhkaahan 'jo nyL Cxq7
mutta Novag puolustautuu t.yyneesti
ja voimaperäisesti
d5
e6
Rf6
Le7
0-0
e5!
PöYTÄLAATIKON POHJALTA TÄLLÄ KERTAA TARJOAMME KAIKENLAISTA PIKKUNAPOSTELTAVAA SIELTÄ SUN TÄÄLTÄ.
1 HÖYRYJYRÄ •••
2 SIMPPELI STI!
2S. LeS?
Satukangas-Piimies, HKl 86
••• jyLLää. VaLkean siirto.
Valkea siirtää kuninkaansa pois
avoimelta e-linjalta
Olisi pitänyt pelata Lxd6 joki) johtaa tasapeliin ( - '['xfl 76. Kxfl b1D 27. Lxb1 - Dxb1 jne). Halusin
teslaLa koneen kykyiJ.
Seirawan-Gurevich, Estes Park
86 ••• matti siLmiLLe! VaLkean
siirto
4 MELKEIN KLASSISTA •••
5 KIINNITYS ON •••
- Ld7
14. Tfe1 - Te8!
26. Dxd7
Musta tähtää tornillaan valkean
daamiin joka väistyy turvaan
Kaikki muut siirroL hukkililvaL L:n
D-shakilla.
15. Dd2 - Lb4
16. TeS!?-
27. DxfS+ - Df6
28. Dd7
- b1D?
Siirto kutsuu mustaa
valtaviin monimutkaisuuksiin
- Ld4 olisi pakoittanut DfS. ~Ka
jälkeen DxfS 30. LxfS varmistaa bsotilaan ja voiton~
Shirazi-Lein, Estes Park 86
••• kamaa. VaLkean siirto.
Rohde-Kogan, Estes Park 86
••• avainsana. VaLkean siirto •
7 ALJECHININ •••
8 LÄHEMMÄKSI •••
HeLLers-WahLs, GausdaL 86
••• tykki ••• VaLkean siirto.
Svensson-Ernst, Göteborg 86
••• ja jo vaLkenee. VaLkean
siirto.
3 YKSI PISTO •••
- Db6!
Novag pelaa edelleen avausmuististaan.
2l.
fxg7
-
Ld6
Jos nyt Dxh6 niin Lxh2 ja voitLo'
07. Rf3
Re6
08. exd5 - exd5
09. Ld3
Musta pysäyttää Dh1#
Ottelussa Quinteros-Anderson,
Biel 1985(6), pelattiin dxe5
23. DdS+
24. Lg3!
- h6
10. Lh4 - exd4
Ilo Rxd4
Rxd4
12. exd4 - Te8
13. 0-0
Mustan ainoa vastahyökkftyssiirto
22. De4
- TxeS!
Rohkea siirto, perustuen
täsmälliseen laskelmaan
17. dxeS - d4
Koominen asetelma!
29. Lxb1
30. Kxh2
- Kxg7
- Tel!
6 MURSKAJAISET •••
- Lxe"
- KfS'
- Lxh2+
- Txfl.-
Monimutkaisuus on ohi. Musta voitti
vaihdossa, joten valkean valinta on
ikuinen shakki }a tasapeli.
31. DeS+
18. exf6 - dxe3.
19. Df4
exb2·
20. Tfl
- f5!
• •• on mustan
siirto.
9 LYöDÄÄNKö C3:EEN •••
- Kg7
Tasapeli, koska shakeista ei ole
pakolietä.
"Expertin peli teki minuun syvän vaikutuksen. Sen vahva ja tarkka peli
monimutkaisessa asemassa vaikutti minuun voimakkaasti ja pysyyästi".
Näin suurmestari. Expertin ja muut Novagit saat TU-VI
myyjiltä: AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA ja ELEKTROSHAKKI.
NOVAG
ja
ON
antaa
SHAKKITIE:rOKONEIDEN
Ov:n
jälleen-
HUIPPUA
peli-iloa j ä r k e v ä ä n h i n t a a n !
ALburt-GuLko, Somerset 86
••• takaisin? VaLkean siirto
SUO M E N
148
RATKAISUT SOMMITELMIIN
VaLkeaLLa on niin paLjon tavaraa h-LinjaLLa,
että brutaaLikin menee Läpi: 1 ~h8+! Lxh8 2
Txh8+ Rxh8 3 Txh8X Yksi vieLä jäi:
2
Musta on voittanut monnin, mutta siitä häneLLe ei oLe paLjon iLoa: 1 Rxfl! Kxf12 d6+
Kf8 3 Tel Uhkaa mm 4 Tf7+ jne. 3.- Le8 4
Re4: Lxc1 5 Rxf6 Mustan peLi on peLattu,
kunkkua ei peLasta mikään. 5.- Lxb2 6 Rxhl+
Txhl 1 Of3+ Lf7 8 Txf7+ 1-0 HeLposti ja tehokkaasti.
3
Siirto oLi 1.- Lf3+!: 2 0-1 VaLkea antautui,
siLLä kaikki jatkot johtavat häviöön: 2 Kd3
Td1+ 3 Ke2 Te8+; 2 Kxf3 DdS+ 3 Ke2 (3 Kg4
Tg1+ 4 Kh3 Tg3+) 3.- DxeS+ 4 Kd2 De3X; 2 Kf2
Dxd4+.
4
SeLvät hyökkäyspasmat: 1 Lxhl+! Kxhl 2 Th3+
Kg6 Musta Luottaa omaan peLiinsä; 2.- Kg8
saa vastauksen 3 Df4 ja nyt esim. 3.- Tfe8 4
Dh4 (ei 4 Lxg7? fS! ja musta näyttää seLviävän, muttei 4.- Lxf4? S Lf6!) 4.- Kf8 S
Lxg7+! Kxgl 6 Dh6+ Kg8 7 Dh8X, tai 3.- LxeS
4 Dh4! fS S g6 voittaen. 3 Tg1: Kombin ydin.
Uhkaa 4 Th6+! gxh6 S gxh6+ Kh7 6 Tg7+ Kh8 7
Txfl+. 3.- Tg8 Jos 3.- Th8, n11n siLti 4
Th6+! 4 Of4 Uhkaa taas S Th6+. 4.- Lxe5 5
dxe5 Del Taas S.- Th8 6 Th6+! 6 Dg4 c3 1
Th4! 1-0, siLLä uhkaus 8 DhS+ KfS 9 g6+ on
torjumaton (7.- Th8 8 Th6+! gxh6 9 gxh6+
Kxh6 10 Dh3+).
5
Musta on juuri Lyönyt hevoseLLa dS:een LuuLLen seLviävänsä, koska myös d7 on suissa.
Seurasi kuitenkin 1 Le6!: Rxe3 Pakko. 2
Txg7+ Kh8 3 Lxf7 Uhkaa 4 Tg8+ matein. 3.- h5
4 fxe3 Of2 Mitäpä muutakaan. Musta yrittää
diagonaaLishakiLLa kiinnittää vaLkean tornit. 5 Ld5! e4 6 Lxe4 Oxe3 1 Lxb7 Tf8 8
T7g5: Dh3 9 f6 1-0, esim. 9.- Txf6 10 Tg8+
Kh7 11 Le4+ jne.
6
VaLkean asema ei oLe erityisen houkutteLevan
näköinen
(syntynyt Trompovskissa). Musta
jatkoi tehoLLa: 1.- Txg3! 2 fxg3 Txg33 Od2
Jos 3 De3, niin 3.- Dxe3 4 bxc3 Lxe3+ S Kh2
Lf2! ja musta uhkaa 6.- Rg4X, vaLkean on peLattava 6 Le2, mutta seuraa 6.- Lxe1 7 Txe1
Txe3 ja voittaa heLposti. 3.- Rg4 4 Th3 Txh3
5 gxh3 Og3+ 6 Lg2 Lxe3+ 7 Txe3 Dxe3+ 8 Dxe3
Rxe3 9 Lh1 Rxc4 10 Kf2 Rb6 11 0-1.
...::Sc...:.:H...;A~K:.....:..:K_I=---
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
SUO M E N
S HAKK1
149
1
VaLkeaLLa on aivan yLivoimainen asema ja hän
Lopettaa nyt mattiin: 1 Th3: Dxb2 2 Th8+ Kf7
2.- Lxh8 3 Dxh8+ Kf7 4 Dxf6+ Kg8 S Th8X 3
Dh5+ Reg66 fxg6+(?) ProosaLLista. Kauniimmin voittaa 4 RbS! DxbS S fxg6+ Rxg6 6
Dxg6+! Kxg6 7 LhSX! 4.- Rxg6 5 Thl Lxd5 6
exd5 Kf8 7 Dxg6 Txe2+ 8 Rxe2 Dxe2+ 9 Kg3 10, siLLä 9.- Te7 tai 9.- De7 saa vastauksen
10 Th8+.
8
Reippaasti hyökäten vaLkea on saavuttanut
tämän aseman, jossa mustan kunkku seisoo
jäykkänä etuvartiossa. 1 Rg7! Lisää pökköä.
1.- Th8 Heti häviää 1.- Txg7, koska 2 Txg7+
Kxg7 3 Dh7+ Kf8 4 T91 tai 1.- Kxg6 2 Dh7+
Kfl 3 Rxe8+ Kf8 4 Rf6. 2 Th6 Txh6 3 Dxh6 De8
Jos 3.- Dg8, niin 4 Tg1: uhaten S fS, esim.
4.- Te6 S DhS+ Kf8 6 Rxe6+! Lxe6 7 Txg8+
Lxg8 8 fS ja vaLkea voittaa, koska vaparit
maksavat tavaraa. Tämä oLisi kuitenkin oLLut
sitkeämpi vaihtoehto. 4 Dh5+ Kf8 5 Dh8+ Kfl
6 Dh5+ Kf8 7 Dg6 1-0. Loppu tapahtui aikapuLassa. Nyt uhkaa esim. 8 RfS.
Ensipainokset: KAUKO VIRTANEN
Välimäenkuja 3 020, 33430 Vuoren tausta
Yleistoimitus: KARI VAL TONEN
Muroleenkatu 8 B 39,
33720 Tampere 72
SUOMEN SHAKIN LAADINTAKILPAILU 1983 TUOMIO: 2-SIIRTOISET
KiLpaiLuun osaLListui 40 tehtävää 12 maasta. EdeLLettynä (1386), aikaisemmin juLkaistuna
(139S), epätaLoudeLLisina (138S, 1397, 1406, 14S0) tai duaaLien (1413) vuoksi hyLkäsin
muutaman. Listan muotoutuessa huomasin merkittävää tekniikkaa ja Laatua niissäkin, jotka
LopuLta oLi jätettävä pois.
1. paLkinto (1416)
Matti MyLLyniemi
Pori
2. paLkinto (1432)
Unto Heinonen
HeLsinki
3. paLkinto (1477)
HiLding Fröberg
Ruotsi
9
VaLkea ignoroi e3-Lähetin ja jatkoi vahvasti
1 Rg5+! Kg6 Jatkossa 1.- DxgS seuraa 2 Dxe6+
Kf8 3 bxe3! (ei 3 Tf3+?? Lf6!) ja musta jää
pahasti tappioLLe, esim. 3.- De7 4 Db3! tai
3.- Re7 4 Tae1! 2 Dxc3 Nyt vasta. Hevosta ei
voi Lyödä, siLLä 2.- DxgS 3 Tg3 tai 2.- KxgS
3 Dxg7+ KhS 4 Th3+ Dxh3! S Df7+! (S gxh3??
Thg8!) ja 6 gxh3. 2.- Thf8 3 Tf3 Dd5 Jos 3.DeS, niin 4 Tg3 vähän samantapaisesti kuin
peLissä. 4 Tg3 Dd1+ 5 De1 Dxe1+ 6 Txe1 VaLkea on edeLLeen sotiLaan tappioLLa, mutta e6
putoaa; Lisäksi musta kunkku on vaaravyöhykkeessä. 6.- Tfe8 1 Rxe6+ Kf6 8 Tf3+ Kg6 9
Tfe3 Te8 10 h4! Hauska siirto, joka osoittaa
vaLkean aseman yLivoimaisuuden. 10.- Te7 11
h5+! Kxh5 11.- Kf7 12 RgS+ Ke813 Rxh7. 12
Tg3 Mutta tämä on vieLä pahempi. 12.- Tf8 13
Te4 1-0 Uhkaa 14 Tg5+, esim. 13.- h6 14
Rxg7+.
ICELAND EAST COAST OPEN
1.-10.6.1987 järjestetään kaikiLLe avoin
9-kierroksinen turnaus, jossa on todeLLa
mahtavat paLkinnot: yhteensä 70.000 doLLaria. 1. paLkinto 12.000 doLLaria. PaLkintosumma jaetaan seitsemässä kategoriassa, esim. vahvuus ryhmässä 1600-1799
voittajan paLkinto on 4.000 doLLaria.
Lisätietoja saat SKAK-Lehdestä, Postbox
1119, 121 Reykjavik, IsLanti, puh. 3S4-131391 tai 3197S.
2X
1. paLkinto Matti MyLLyniemi, Pori Etsivää
ja Löytävää Laadinnan kärkeä. Houkutusten ja
ratkaisun kesken jaetun HanneLius-teeman mitä vaativin toteutus. 1.TeS? (2.Rd6X A) 1.Txf4(a)! 1.Ld6? (2.ReSX B) 1.-Txe3(b)! Ja
nyt 1.Kb6? (2.Rd6X A) 1.-Txf4(a)/axbS 1.ReSX
B/? Ratkaisu 1.Ke7! (2.ReSX B) 1.-Txe3(b) 2.
Rd6X A VieLä 1.Dd6/d6? Rxg4/TfS!
2. paLkinto Unto Heinonen, HeLsinki Tämä
ratsu Laukka jää pysyvästi mieLeen. Huomattakoon siirtojen 1.-Tb6/RdS eri haittamotiivit, vaikka mattisiirto on sama. 1.-Tb6/TxeS
/RdS
2.Dxd3/Db4/Dxd3X 1.Rb3/Re6,Rxd7/Re4/
Re7? KdS/RdS/Tb6/Kxd4! 1.Rb7! (2.Re3X) 1.Tb6/TeS/RdS 2.RaS/Rbd6/RaSX, mutta 1.-KdS!
Siksi 1.Rxd3! 1.-Tb6/TeS/RdS/KdS 2.ReS/Rb2/
Rb2/Dxa2X.
3. paLkinto HiLding Fröberg, Ruotsi Katkojen
ja päästöjen hieno yhdisteLmä. 1.Le1! (2.
e4X) 1.-De4/Dd4/Le4/RaS 2.Dxe6/Rb6/Db4/Re3X
9+9
2X
9+13
Houkutus 1.Rd4? RdS! Luo ratkaisevasti kokonaisvaikuteLmaa.
(vKa8:ssa poistaa sh7:n
Perkonojan mukaan.)
PIKARATKAISEMISEN SM JA ST:N VUOSIKOKOUS
Pikaratkaisemisen 8. SM-kiLpaiLut pidettiin
ST:n vuosikokouksen yhteydessä Turussa 7.3.
Mestaruuden voitti 6. kerran yLivoimaisesti
PauLi Perkonoja (Turku) 68/70, Lähinnä Harri
Hurme (Espoo) SO, Timo KaLLio (Turku) 43,
Jorma PaaviLainen (Turku) 42, Hannu Sokka
(Turku) 41, Henry Tanner (Pori) 39 jne. 14
osanottajaa.
ST:n
puheenjohtajaksi vaLittiin edeLLeen
Hannu HarkoLa (HeLsinki), sihteeriksi Kari
VaLtonen (Tampere) ja kirjastonhoitajaksi
Jouko Laitinen (HeLsinki).
150
SUO M E N
1. kunniamaininta (1476)
E.Petite & C.GroeneveLd
Espanja/HoLLanti
SUO M E N
S HAKK1
2. kunniamaininta (1387)
B.Muha
NeuvostoLiitto
SUOMEN SHAKIN ENSIPAINOSTEN RATKAISUT 12/1986
3. kunniamaininta (1404)
Gustav Jönsson
Ruotsi
1772 (Tshopanjan) 1.Dh7! (2.De4X) 1.-RxeS/
exdS/TxeS/Re3/Lxd3/Txe3 2.KxeS/KxdS/KxeS •••
Maksimisiirroin toimiva K/T-patteri (PP).
Yövartija RhS. (2)
1773 (Pohjonen) 1.Ld2! (2.Txe3X) 1.-Le4+/Ld5
/Re4/exd2/Lxe7/Rxd3/exd3 2.TfS/Te6/TdS/Txe2/
Txe7/Rxe2/Rb3X Tässä puolestaan T/D-patteri
pääosassa (PP). (2)
1774 (Sp9re) 1.Lh2! Sp. Kriittinen ja antikriittinen (C-ES) 1.-Kd7 2.Txd3+ Ke63.Td6X
1.-f4 2.Txd3 Ke5 3.Te3X 1.-Rf4 2.Td6+ KeS 3.
De7X ALkusiirto melko juonikas (PP) R ja S
kiinnittyvät f4:ssä. (3)
2X
7+13
2X
1. kunniamaininta E.Petite, Espanja & C.
GroeneveLd, HoLLanti (versio SSh 3/84) RuuduLLa e3 sekä katkotaan että päästetään.
Mustien ratsujen bi-vaLvet toimivat duaaLin
torjuvasti. HaLlittu kokonaisuus. 1.-R2e3/
R4e3/gxf3 2.Dxd4/Le5/Dxf3X 1.Rxd4! (2.Dg3X)
1.-R2e3/R4e3/Te3/g3
2.Re6/Rxe2/DxfS/Df3X
Hyviä houkutuksia 1.Rg1/Rh4? Te3/R4e3!
2. kunniamaininta B.Muha, NeuvostoLiitto 3 x
Sehiffmann taiturin ottein. Houkutukset mainio mauste. 1.Rf3! (2.Le6X) 1.-DxeS/Rxe5/
LxeS/KfS/Re3 2.Dxg4/Lb3/Rd6/Ld3/Rd2X 1.Re6,
Rf5/RbS? Re3/Dxf7!
3. kunniamaininta Gustav Jönsson, Ruotsi
Jatkettu puoLustus mR:LLa on vanha ja vaativa keino mitata taitojaan. Maksimi on tehty,
mutta tässä 7-kertainen esitys takaa R-pyörän.
1.-Rb3 2.Dxe8X TaLoudelLisuutta täydentää houkutuspeli. 1.-Rf4/Rd4 2.Txf4/Le2X
1.TdS/RdS? e3/Rf4+! 1.Re2! (2.Dxd4X) 1.-RbS/
Re6/Re6/RxfS/Rf3/Rxe2/Rxe2
2.Dxb7/DdS/TeS/
DxfS/exf3/Txe2/Lxe2X
1. kiitosmaininta Herbert Ahues, Länsi-Saksa
(1422) Ka8 Dd3 Tf8 h4 Lh1 Re8 d4 - KeS Da3
TaS e7 Le2 e7 sa6 b4 gS g6 (7+10) IhanneRuhLis vaLkein upseerein 1.-Te6/TdS/Da4/La4
2.Rf3/Te4/Dg3/De4X 1.De4! (2.Re6X) 1.-Te6/
TdS/Da4/La4 2.Dxe6/Dxd5/Rf3/Te4X
2. kiitosmaininta Stefan Dittrieh, Itä-Saksa
(140S) Ke3 Da1 Ta6 f1 Lb3 d8 Re5 d4 sbS d6
e2 fS g4 - KeS Dh6 Rf8 se3 h3 (13+S) Dombrovskis-teeman hieno esitys. Symmetrisyyskin on tyyLikästä. 1.Dd1? (2.Re6X A) 1.-Dxd6
(a)! 1.Da4? (2.Rf3X B) 1.-Df4(b)! 1.Ke2! (2.
Rde6X) 1.-Dxd6(a)/Df4(b) 2.Re6A/Rf3B X 1.Kd3
/Kb4? Dxd6/Df4!
3. kiitosmaininta
György Bakesi, Unkari
(1407) Kf6 Db7 Tf4 Le6 h2 Rd6 sb3 bS d3 e3
e4 e6 - KeS Te1 d2 Le8 Ra7 sb4 b6 fS g6
(12+9) Kaipasinko Liikaa yhtenäistä raivausmattiparia moLempiin muotoihin? Myös 1.-Kxd6
11 +6
2X
151
S HA KK1
Sarenin kellosepäntarkkaa työtä, mutta kaksi
kertaa sama korotus antaa miinuksen (SKo).
(6)
1780 (Hultberg) 1.e8R! (2.DaS+/Db2+/De7+!)
2.DaS+/Db2+/De7+ FLeek.
1.-LxgS/gxf2/gxfS
(2)
Veroilmoitukset ja 'pitkä' ratkaisu-SM vähensivät
ymmärrettävästi
ratkaisi joiden
pää Lukua.
Uutena tervehdimme Esko KaLLiota, joka kyLjo edeLLisessä numerossa,
Läkin aLoitti
mutta pisteet jäivät siLLoin juLkaisematta.
10+7
tuo häiritseviä kysymyksiä. YLLättäviä käänteitä Löytyy ja viitteitä hedeLmäLLisyyteen
vaiheiden vaihtuessa eri muotoihin. a) 1.
exfS! (2.Re4X) 1.-gxfS/Te4 2.TxfS/Txe4X b)
vR f4:ssä. 1.Le8! (2.DdSX) 1.-Lxe6/Txd3 2.
Rxe6/Rxd3X
4.
kiitosmaininta C.GroeneveLd, HoLLanti
(1475) Kd4 De1 Tf1 h3 Le2 h6 Re7 g4 sdS f3
gS - Kf4 De6 Tf6 Rb1 f8 sb6 g6 h4 hS (11+9)
YLlättävä sisäLtö, joka oLisi arvostuksessani saanut rakenteeLLista Lisäpainoa houkutuksesta 1.Txh4? Mutta sitä houkutusta kun
ei oLe! 1.-DeS+/De4+/De3+ 2.DxeS/Dxe4/Dxe3X
1.Dxh4! (2.Dg3X) 1.-DeS+/De4+/De3+/De1/DxdS+
/Dxg4 2.RxeS/fxe4/Rxe3/Rf2/RxdS/fxg4X 1.ReS?
Dxh3!
1. maininta C.Groeneveld, HoLLanti (1394)
(versio SSh 12/1984) Ka1 DeS Td6 La3 e8 Rb1
d4 sa2 aS b6 - Ke4 Dg7 Te7 h6 La8 Re8 sbS eS
d3 e7 (10+10) Sinänsä näyttävistä houkutusja ratkaisuosista ei synny yhtenäistä taiteeLLista kokonaisuutta. 1.Ld7? (2.LbSX) 1.Te6/Le6/Rxd6 2.DdS/DeS/? 1.Re6! (2.Rd2X) 1.Dg1/Dg2/DgS/OeS+/Th2(h1)/b42.0dS(De4/0eS?)/
DeS(De4/DdS?)/De4(DdS/DeS?)/ReS/Le6/La6X
2. maininta
V.F.Udartsev, NeuvostoLiitto
(1449) Kh1 Tb3 La2 Rf7 h7 sa6 d6 e4 f6 g6Ke6 Ta8 e7 Le1 Re8 se4 e6 d7 eS (10+9) SykLiikka ontuu ja se näkyy varsinkin, kun
eLementit ovat yksinkertaiset. 1.Td3? 1.TxaS/Rxd6/Rxf6 2. Rd8/Txd6/? 1.Tf3? (Nyt
uhkaa myös 2.Rf8X, joten 1.-TxaS ei torju
uhkaa.) ELi 1.-Rxf6/?/Rxd6 2.Txf6/?/? 1.Te3?
1.-Rxd6/Rxf6/TxaS 2.RfgS/RhgS/? 1.Tb8! (2.
Lxe4X) 1.-Rxd6/Rxf6/TxaS 2.Rd8/Rf8/Txe8X
Vuorentausta, maaLiskuu 1987
Kauko Virtanen, kv. tehtävätuomari
VaLitukset tätä tuomiota vastaan on tehtävä
3 kk:n kuLuessa sen juLkistamisesta.
1775 (Massinen) 1.KfS KhS 2.Th8+ Lh6 3.Lg7
Kh44.Lxh6 (4.Th6? Kg3 S.Td6 h2 6.Td3+ Kg2
7.Txd2+ Kg1 =) d1D S.Lf4+ DhS+ 6.LgS+ Kg3
7.TxhS e4 8.Lf4+ Kg2 9.Ke4 voitoin. Tehtävän
paras kohta on ristishakkisuma (PP). (S)
1776 (Figueiredo) 1.Kd7 Re7 2.Ke7 De8X ja 1.
Lf8 Rb4 2.Le7 DdSX MoLemmissa ratkaisuissa
tempon menetys (PP). (2)
1777 (Garai) 1.Tf3 De2
Db4 2.Rf3 RdSX (2)
Pikkuetapit menivät
maksimipistein PauLi
PerkonojaLle ja Jorma Vuoriselle. Vanavedessä seurasi Mikko Jokinen. OnnitteLut hyvistä
suorituksi sta!
Tämän numeron
ratkaisut on
viimeistään 18. toukokuuta.
OSALLISTU RATKAISUKILPAILUUN
2.Rf4 Rg4X ja 1.Tf2
1778 (Turner) 1.Te3 Tg4 2.Tf4 Re6 3.Ke4 Tg2
4.Kf3 RgSX ja 1. Te3 Rd3 2. Tf6 Kg2 3. Td6 Kf3
4.TeS Rb4X OveLasti harhaanjohtava, kunnes
oikea kuvio Löytyy (MJ) Yhtä vaikea kuin veroiLmoituksen teko!
(TS) Tehtävä oLikin
kierroksen pahin kompastuskivi. (4)
1779 (Saren) 1.Ka4 Kb2 2.a1L+ Kxe1 3.Lae3
Lxe4 4.LaS Kb2 S.Leb4 Lxe6X b) 1.Lb4 Kb2 2.
a1L+ Kxe1 3.Kb3 Ld3 4.Ka2 Ke2 S.La3 Le4X
postitettava
Suomen Shakin ensipainosten ratkaisukilpailu
on jatkuva ja siihen voi Lähteä mukaan milloin tahansa.
Palkinnon saa aina ylitettyään SOO pisteen
rajan.
Lisäksi pikkuetappipalkinto
jaetaan aina
kahdeLLe parhaaLLe ratkaisijaLLe, joLLoin
Lasketaan kahden peräkkäisen numeron pisteet
yhteen.
Pyydä Lisätietoja tehtävätoimitukseLta!
R ATK A 1 S U K 1 L P A 1 L U
Max
Antero Harju (Kuusankoski)
Kauko Saari (Kerava)
PauLi Perkonoja (Turku)
RaLf Beinhorn (BRO)
Jorma Vuorinen (Hauho)
Mikko Jokinen (Kerava)
Toivo Saarenpää (OuLu)
ViLho Rossi (HeLsinki)
Heikki Kauppinen (Espoo)
Kenneth SoLja (Helsinki)
Martti Lehtisalo (Vaasa)
Mika Haapamäki (Parkano)
Veikko VaLo (Pori)
Esko KaLLio (Pori)
2+2+3+S+2+2+4+6+2
2+0+3+S+2+2+0+6+2
2+2+3+S+2+2+0+6+2
2+2+3+S+2+2+4+6+2
2+2+3+0+2+2+0+3+2
2+2+3+S+2+2+4+6+2
2+2+3+S+2+2+4+6+2
2+2+3+S+2+2+0+6+2
2+2-1+2+2+2+2+0+1
2+0+0+0+2+0+0+0+2
2+2+3+1+2+2+4+6+2
2+2+3+S+1+2+4+6+2
2+2+3+S+2+2+0+3+1
2+2+3+S+2+2+0+6+2
2+2+3+S+2+2+0+6+1
28/3891/3919
2212627/2649
24/218S/2209
28/2001/2029
16/100211018
28/09S9/0987
28/0918/0946
24/0S97/0621
12/0S86/0S98
06/0S67/0S73
24/030S/0329
27/0217/0244
20/0213/0233
24/0173/0197
23/002S/0048
(S3)
(S3)
(S3)
(S2)
(48)
(S1 )
(49)
(48)
RATKAISUT:
TEPPO MÄNTTÄ
Eerikinkatu 5 B 28
20110 Turku
152
SUO " E N
SUO M E N
S HAKK1
S HAK1 N
E NS 1 P A1 N0 KS 1 A
1799
Antonio Piatesi (+)
!ta li a
1800
Henk Prins
Hollanti
1801
Paavo J.Markkola
Espoo
JAKOV ESTRIN 21.4.1923 - 2.2.1987
2X
8+9
Kirjeshakin entinen maailmanmestari Jakov
Estrin on kuollut Moskovassa 63-vuotiaana.
Estrinin kirjeshakkiura kesti yli 40 vuotta
ja sisälsi useita suurmenestyksiä. Maailmanmestaruuden hän voitti VII MM-turnauksessa
1975 (1. Estrin 12/16, 2. J.Boey 11,5, 3.-4.
V.Sagorovski ja K.Richardson 11, jne). Edellisessä turnauksessa hän oli sijoittunut
pronssille. Suurmestarin arvon hän sai 196366 pelatusta Ragosinin muistoturnauksesta,
jossa hän jakoi 2. sijan A.O'Kellyn kanssa
tuloksella 6/10. Turnauksen voitti DDR:n
Horst Rittner 8/10.
Lähishakissa Estrin oli kansainvälinen mestari ja osallistui ahkerasti kv. turnauksiin.
Estrin oli myös tunnettu teoreetikko ja
shakkikirjoittaja, jonka teoriakirjoja on
käännetty useille kielille.
2X
1802
G.G.Amirjan
Neuvostoliitto
1803
Gregor Werner
BRD
1804
Sti li an Kr'astev
Bulgaria
Näytepeliksi olemme valinneet VII MM-turnauksesta erään ratkaisupeleistä (huomautukset A.O'Kellyn Fernschach-lehdestä).
4+4
+
1805
Toma Garai
USA
3+5
1806
A.R.Niemelä
Keuruu
3aX
b) msd5->e3
2aX
2 ratka i sua
7+5
1807
Milos & Radovan Tomasevic
Jugoslavia
3+3
Sisilialainen puolustus (B79-9/51)
Jakov Estrin - Vladimir Sagorovski
1 e4 cS 2 Rf3 d6 3 d4 cxd4 4 Rxd4 Rf6 S Rc3
g6 6 Le3 Lg7 7 f3 Rc6 8 Dd2 0-0 9 Lc4
Valkean on estettävä siirto d5, joka vapauttaisi täysin mustan pelin.
9.- Ld7 10 0-0-0 DaS
Mahdollistaakseen siirron Tfc8. Siirtoa 10.Te8 seuraisi 11 Lb3 Re5 12 h4 Re4 13 Lxe4
Txe4 14 h5 Rxh5 15 g4 Rf6 16 e5! (16.- dxe5
17 Rb3 uhaten g5).
11 Lb3
Kirjepelissä Sanakoev - Stern tapahtui 11 h4
Re5 12 Lb3 Tfc8 13 hS Rxh5 14 Lh6 Lxh6 15
Dxh6 Txe3! 16 bxc3 Te8 17 Txh5 gxh5 18 Re2
TeS! 19 Rf4 Dxe3 mustan hyvin vastapelein.
11.- Tfc8 12 h4 ReS 13 g4
Mielenkiintoisesti jatkui myös peli Korenski
- Koslov (1973): 13 Kb1 Re4 14 Lxc4 Txe4 15
Rb3 Da6 16 e5! Re8 17 Rd5 Lxe5 18 Rxe7+ Kf8
19 Rd5 Txe2 (teoria-arvio ennen tätä peliä
oli: mustan etu) 20 Lh6+! Rg7 (20.- Kg8 21
Dxe2 Lf5 22 Re7+!) 21 Dxe2 Lf5 22 Dxf5 gxf5
23 Rc7 De4 24 Rxa8 De8 25 f4 Lf6 26 Txd6 ja
valkea voitti.
13.- Rc4 14 Lxc4 Txe4 1S hS! DeS 16 hxg6
fxg6
Antaa kuninkaalle ruudun f7.
17 gS RhS 18 Dd3 b5
Siirtoa 18.- Tae8 seuraa 19 Rd5 uhaten f4.
19 b3 TeS 20 Rce2!
SUO M E N
154
Jos 20 Rde2, niin 20.- Tae8.
20.- Tee8
Vapauttaa ruudun e5 kuningattare LLe. Jos
20.- Te?, niin 21 Txh5! gxh5 22 Rf4 uhaten
Rd5.
21 14 Oe5 22 Kb1
Pieni Lepotauko ennen ratkaisevan toiminnan
aLoittamista.
22.- 0b4
Jos 22.- Lg4, niin 23 Th4 eikä vaihto e2:ssa
toisi mustaLLe heLpotusta.
23 15! Tab8
Musta ei voi käytännössä tehdä mitään vaLkean suunniteLman estämiseksi.
24 Txh5!! gxh5 25 R14 Te5
Uhratakseen siirron 26 Rd5 jäLkeen kvaLiteetin takaisin.
26 Rxh5 Lh8 27 R14 Tbe8 28 16!!
SuLkee Lähetin h8:aan ja aLoittaa rynnäkön
mustan kuningasasemaan.
28.- Oe3 29 011! ex16
29.- Dxe3 häviää heti, koska 30 f7+!
30 Td3 Oa5 31 gx16 Lx16 32 Rd5 Txd5
Pakko, koska ratsu on Liian vaaraLLinen.
33 Ox16
Nyt puhaLtaa myrsky tuuLi mustan kuninkaan
Linnan kaikista raoista.
33.- T18 34 Oh6 T11+ 35 Le1 Txd4
Tai 35.- Txe1+ 36 Kxe1 De1+ 37 Td1 Dxe4 38
Tg1+ Lg4 39 Re6! torjumattomin uhkauksin.
36 Tg3+! K17 37 Oxh7+ Ke6
Tai 37.- Ke8 38 Tg8+ Tf8 39 Dh5+ Ke7 40 Lg5+
ja vaLkea voittaa.
38 Oh3+ Ke7 39 Tg7+ 1-0
39.- Tf? 40 Lg5+ Ke8 41 Tg8+ Tf8 42 Dh5X.
S HAKK1
JugosLaviaLainen puoLustus (B09-8/49)
Eero Hintikka - Janko Bohak (V)
1 e4 g6 2 d4 Lg7 3 Re3 d6 4 14 Rf6 5 Rf3 e5
6 Lb5+ Ld7 7 e5 Rg4 8 e6 Lxb5 9 exf7+ Kd7 10
Rxb5 Oa5+ 11 Rc3 cxd4 12 Rxd4 Lxd4 13 Oxd4
Rc6 14 Oc4 Thf8 15 Ld2 Of5 16 h3 Rf6 17 0-0
Oe6 18 Ob5 Kc7 19 f5 Oxf7 20 fxg6 Oxg6 21
Txf6 Txf6 22 Rd5+ Kc8 23 Rxf6 Oxf6 24 Te1
Kc7 25 La5+ b6 26 Lc3 Og6 27 b4 TgB 28 Te2
Og3 29 Le1 Dg5 30 Dd3 h5 31 Ld2 Dg7 32 Dc4
Kd7 33 Lc3 Dg5 34 De6+ Kc7 35 Ld2 Dg6 36 Dc4
Kd7 37 b5 Re5 38 Dd5 De6 39 Db7+ Ke8 40 Tf2
Rc4 41 Lg5 d5 42 Da8+ Kd7 43 Dxa7+ Kd6 44
Db7 De1+ 45 Tf1 Dxf1+ 46 Kxf1 Txg5 47 a4 1-0
Eero kommentoi peLiä seuraavin huomautuksin:
Avaus (Pircin modernia muunnosta) seurasi
viitisentoista siirtoa tunnettua huippusuurmestaripeliä (missä mustan iLmeisesti oLisi
kuuLunut "pärjätä hyvin"). Löysin kuitenkin
vaLkeiLLa eduLLisen poikkeaman. Keskipelin
aLku oLi räväkkä: VaLkean kvaLiteetin uhraus
(minkä kvaLiteetin musta kuitenkin väLittömästi antoi takaisin ja näytti seLviävän).
Siirto 24 Te1 oLi vaikea jatkonaan 25 LaS:
mustan kuningatarasemaan heikennyksiä. Musta
sai kuningatartornin vasta 27. Sllrrossa
LiikekannaLLe muodostaen ensimmäisen varsinaisen uhkauksen vaLkean asemaan. (Ehkä musta yLiarvioi asemansa, mieLestäni mustan
tornin oLisi pitänyt ensiksi sijoittua eLinjaLle, 27.- Te8, pyrkien vakiinnuttamaan
kuningasasemansa.) Seurasi ainutLaatuinen 8
siirtoa pitkä jakso, yhdistetty D & L -manööveri, jonka aikana vaLkea sllrsi ainoastaan daamia ja Lähettiä (siirrot 29-36).
VaLkean Läpimurto aLkaa siirroLLa 37 b5. Tämän osuuden vaikein siirto on 40 Tf2 jatkona
41 Lg5, mistä myös aLkaa mustan vastapeLiyritys (40.- Re4). Jakso päättyy siirtoon 44
Db7! ("ni itti si i rto"), jonka jä Lkeen vähin,
miLLä musta 'seLviytyy', on daamin antaminen
tornista ja Lähetistä. Musta Luovuttaa, kun
vaLkea siirroLLa 47 a4 uhkaa muodostaa vapaasotiLaan D-sivustaLLe. Tämän vapaasotiLaan pysäyttämiseksi ovat mustan upseerit
Liian kaukana ja Lisäksi kuningas on rauhaton. Mustan uhkaukset vaLkean kuningasta
vastaan K-sivustaLLa eivät ole vaaraLLisia.
PELAA KIRJE5HAKKIA
5COTT15H CETENARY
SkotLannin ShakkiLiiton 100-vuotisjuhLaturnauksessa Eero Hintikka on p~Lannut erinomaisesti. Hänen pistetiLinsä on täLLä hetkeLLä 8,5/11 (3 kesken). Kirjeshakin suurmestarin tavoitetulos on 9,5/14, johon EeroLLa on siis hyvät mahdoLLisuudet.
Tuorein voitoista tuLi näin:
OsaLListu kirjeshakkiturnauksiin. Se on hyvä
tapa kohentaa shakkitaitoasi. KiLpaiLuja on
kaikentasoisiLLe harrastajiLle.
Suomen KirjeshakkiLiittoon voit Liittyä maksamaLLa jäsenmaksun 95 mk Liiton postisiirtotiLiLLe 442321-4. Jäsenetuna saat KIRJESHAKKI-Lehden.
Lisätietoja turnausjohtaja Erik WahLbergiLtä, Everstinkuja 5 C 68, 02600 Espoo.
,Jykevän tyylik;js puistoshakki painekyllästettyä puuta. Sietää sadetta, kestää kylrnää
Sopivin ruutukoko 35-50 crn. NappuJakuviot. erittäin kestävät, voidaan tarvittaessa
vaihtaa helposti. Voirnme toirnittaa myös vankan säilytyslaatikon nappuloille.
Harvinainen tilaisuus!
SHAKIN SÄÄNNOT JA MÄÄRÄYKSET
Shakkinappulat 11 OO-luvulta.
Tarkasti British 1'1useumissa
ja Edinburqhin kansallisessa
museossa säi lytettävien alkuperäiskappaleiden (kaikkiaan 78 löydettiin v 1831 Lewis-saar'elta) kopiot.
Pyydä lisätietoja tai esite!
Julkaisija Suomen Keskusshal(kiliitto, toimittajat
Mikko 1'1arkkula ja Markku Kosonen. Ilmestyy pian, varaa ornasi. Hinta 48 rnk. !'1aksettaessa etukäteen ennen 15.05. t il i lle KOP Järvenpää 106430-92622 tai
pst 129107-0. toimitus postivapaa. Kerhoille (kertatoimitus 10 tai enemmän) 35 mk. Välttärnätön teos
jokaiselle shakkitoimitsijalle ja kilpailupelaajalle.
a
MAAILMANMESTARILAA TUA
MEPHISTO SUPERMONDlAL supermonipuolinen!
32 pelitasoa, laudan kääntö, asernan muistaminen virran Katkaisun j;jlkeen; laskentasyvyyden, aseman arvion, siir'toeltcJotuksen ja rnuunnelrnien, siirtoluvun ja
pelivaiheen näyttö; siirtojen takaisinotto, laskennan
keskeyttäminen, siirtosarjojen syöttö, pelin toisto,
aseman tarkistus, muuttaminen ja syöttö; tehtävätasolla myös sivuratkaisut; kaksi samanaikaista näyttöä (esim. pikapelissä kummankin vähenevä kokonaisaika); omien avausffluunnelmien tallennus; 32 KByten
loistava ohjelma - mitä vielä? Hinta vain 1980 mk.
MONACO taskuUetokone sensorilaudalla, h. 725 mk.
SHAKKITARVIKE
PL 138,04401 JÄRVENPÄÄ
PUH. 90-2918311
[II]
T AP A HT U" 1 A
1987
15 10.-12.4
10.-20.4
PSY:n turnaus (S+T)
SSL:n mestaruus (Helsinki, Mryhmä)
Seurajoukkueiden SM, jatko-ot11.4
telut
16 16.-20.4 TShL:n mestaruus (TaRauS)
17.-20.4 SSL:n mestaruus (Helsinki, muut
kuin M-ryhmä)
18.-19.4 II! Hanki-turnaus (Kuusamo)
17 24.-26.4 PasVS:n turnaus (T)
18 2.-3.5
Koulujoukkueiden SM (Pietarsaari)
2.-3.5
MikkSK:n turnaus (S)
19 8.-10.5
EtVaS-turnaus (S)
20 15.-17.5 TUL/Tampere-turnaus (T)
15.-17.5 HSK:n turnaus (S)
16.-17.5 Schackrutanin kevätturnaus
21 22.-24.5 TSY:n turnaus (S)
23.-24.5 IisSK:n turnaus (S)
22 1.-7.6
Nuorten ja varhaisnuorten SM
(MatSK, Espoo)
23 5.-7.6
JämSS:n turnaus (S+T)
24 12.-14.6 HangTS:n turnaus (T)
13.-14.6 PurSh:n turnaus (Kesä lahti, S)
25
26 22.6-5.7 Shakin SM-turnaus ja naisten
SM-turnaus (Jyväskylä)
26.6.-5.7 Avoin SM-turnaus (Jyväskylä)
27 4.-5.7
KemTS:n turnaus (T)
28 10.-12.7 Vierumäen turnaus (S+T)
11.-19.7 Eino-Leino-turnaus (Kajaani)
12.-23.7 PM-turnauksen mestaruus ryhmä,
Färsaaret (muut ryhmät alkavat
14.7)
29 17.-19.7 EkSK:n turnaus (S)
30 24.-26.7 KS-58:n turnaus (T)
24.-26.7 JoeSK:n turnaus (S)
31 1.-2.8
Joukkuepikashakin SM-turnaus
(Vantaa)
32 5.-16.8
Espoon kv. kutsukilpailu
7.-9.8
JärvSK:n turnaus
8.-9.8
RantSK:n turnaus (S)
33 14.-16.8 TShL:n turnaus/HKl (T)
34 21.-23.8 TaRauS-turnaus (T)
22.-23.8 OSS:n turnaus (S)
35 28.-30.8 HTS:n turnaus (T)
Soukka-turnaus, Espoo (S)
Nuorten ja varhaisnuorten joukkuepikashakin SM (TuTS)
12.9
Seurajoukkueiden SM, 1. kierros
18.-20.9 Fischer-turnaus (S)
19.-20.9 Koululaisten SM-turnaus (Joensuu)
26.-27.9 SSL:n joukkuemestaruus
26.-27.9 TShL:n pikashakkimestaruudet
(Ka rhTS)
2.-4.10
VanTS:n turnaus (T)
3.-4.10
VSS:n turnaus (S)
9.-11.10 KalSK:n turnaus (T)
10.-11.10 SalSK:n turnaus (S)
17.10
Seurajoukkueiden SM, 2. kierros
18.10
SKSL:n syyskokous
23.-25.10 ValkSK:n turnaus (T) (= TUL:n
Tampereen piirin mestaruus)
29.10-1.11 HakRi:n turnaus (T)
30.10-1.11 RaahLi:n turnaus (S)
6.-8.11
Gambiitin turnaus (S)
14.11
Seurajoukkueiden SM, 3. kierros
20.-21.11 NurmSK:n turnaus (T)
26.-28.11 EspSK:n turnaus (S+T)
27.-28.11 KankSK:n turnaus (S)
4.-6.12
TuTS:n turnaus (T)
4.-6.12
I-HSK:n turnaus (S)
12.12
Seurajoukkueiden SM, 4. kierros
36 4.-6.9
6.9
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
S
T
kilpailu kuuluu SSL:n ketjukilpailuun
kilpailu kuuluu TShL:n turnaussarjaan
Kilpailujen järjestäjät: muistakaa lähettää
tulokset välittömästi Suomen Shakkiin osoitteella Esko Nuutilainen, PL 61, 04401 Järvenpaa Ja selolaskijalle osoitteella Mikko
Markkula, Satukuja 1 H 48, 02230 Espoo.
Elokelpoisista kilpailuista tulokset on toimitettava Esko Nuutilaiselle mahdollisimman
nopeasti, jotta ne tulevat mukaan laskentaan.