Sähkön siirtohinnat ja palveluhinnasto

Hinnasto
SALLILA SÄHKÖNSIIRTO OY
1.1.2014
Sähkön siirtohinnat
Perusmaksut €/kk
Pääsulake
Yleissähkö
Energiamaksut snt/kWh
Kausisähkö
1)
1x25 A
7,30
3x25 A
2)
13,80
28,30
3x35 A
22,80
47,90
3x50 A
41,25
78,15
3x63 A
56,65
101,00
3x80 A
73,75
140,00
3x100 A
94,70
174,00
3x125 A
122,60
221,00
3x160 A
159,40
285,00
Yleissähkö
3,66
Vain kerrostaloissa
2)
Myös muut enintään 25 A pääsulakekoot sekä
kerrostaloissa 1x35 A
Kausisähkö
Talviarkipäivä
4,05
Muu aika
1,68
Talviarkipäivä: 1.11.-31.3. maanantai-lauantai klo 7.00-22.00
Tilapäissähkö
Perusmaksu €/kk
13,80
1)
Energia snt/kWh
7,32
Palveluhinnasto
€
1. Perintämaksut
Maksumuistutuksen kulut (veroton)
Katkaisuilmoituskulut (veroton)
Perintäkäynti
Sähkön toimituksen keskeytys
Sähkön toimituksen jälleenkytkentä työaikana 1)
Sähkön toimituksen jälleenkytkentä työajan ulkopuolella
Viivästyskorko
5
5
69
85
85
128
Korkolain mukainen
Hinnat sisältävät 24 %
arvonlisäveroa. Sähkön
siirron laskutuksen yhteydessä peritään lisäksi
kulloinkin voimassa olevat sähkön kulutukseen
perustuvat
sähköverot
(valmistevero ja huoltovarmuusmaksu).
Ei veloitusta
85
85
153
85
Kaikki asiakkaat kuuluvat
automaattisesti veroluokkaan I, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Asiakas
on oikeutettu II veroluokkaan, jos käyttöpaikalla
harjoitetaan teollisuutta
tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä. Toiminnan
laadusta asiakkaan täytyy
toimittaa kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle.
2. Mittarointia koskevat palvelut
Uuden liittymän mittarin kytkentä (max 3 mittaria)
Mittarin kytkentä
Pääsulakkeen muutosmaksu (sisältää työn, tarvikkeet)
Tilapäismittauksen kytkentä tai irrotus
Mittarin tarkistusmaksu
3. Liittymän ylläpito/vuosi
Pääsulakekoko 25 - 63 A
Pääsulakekoko 80 - 160 A
Tehosähkö (50 kW tehomaksu)
166
885
1 986
4. Muut palvelut
Laskujäljennökset ja muut tulosteet
Ylimääräinen lukema- tai tasauslasku
Asiakkaan pyytämä todistus laskutuksesta
esim. verotukseen tai asumistukeen
Asiakkaan pyynnöstä tehtävät taannehtivat laskujen selvitykset/tunti
Työaikana asiakkaan pyynnöstä suoritettu tarkistuskäynti
Päivystysaikana asiakkaan pyynnöstä suoritettu tarkistuskäynti
Ylimääräinen mittarinluentakäynti
Kirjallinen maksusopimus
1)
Verot
10
10
14
51
85
170
37
20-50
Jälleenkytkentä tilattava arkisin klo 13 mennessä.
Loimijoentie 65, 32440 Alastaro
puh. 02 76 431 • www.sallila.fi
Kotipaikka Loimaa
Y-tunnus 2066466-4
Sähköverot
1.1.2015 alkaen
(alv. 24 %):
I veroluokassa
2,79372 snt/kWh
II veroluokassa
0,87172 snt/kWh