Lempäälä, Mäyhäjärvi – Koivistonjärvi

Lempäälä, Mäyhäjärvi – Koivistonjärvi
Kuvaus:
Koordinaatit : N 6799267 E 330990
Mäyhäjärvi ja sen viereisen peltoalueen Koivistonjärvi -niminen peltoalue
on tärkeä muutonaikainen levähdys- ja kerääntymäalue sekä syksyisin että
keväisin. Lintulajisto on erilaista eri vuodenaikoina. Järvi on rehevä ja
kärsii ajoittain sinileväongelmasta.
Lähestymiskartta:
Keväällä on alueella enimmillään levähtänyt 102 haapanaa, 430 tavia, 520
sinisorsaa, 20 jouhisorsaa ja 78 tukkasotkaa. Lokkilinnuista järvellä on
ruokaillut 315 pikkulokkia ja pellolla 410 töyhtöhyyppää.
Syysmuuttokaudella alueelle on kerääntynyt enimmillään 95 tukkasotkaa,
160 uiveloa, 170 telkkää, 26 härkälintua ja 202 nokikanaa. Erityisesti
uiveloiden syksyiset levähdysmäärät ovat maakunnan suurimmat.