Kandidaatintyön tarkistuslista - Tampereen teknillinen yliopisto

Kandidaatintyön tarkistuslista
Erno Salminen
Tampereen Teknillinen Yliopisto
2011-08-16
Tarkoitus = Älä palauta kuraa
•
Lyhyt lista asioista, jotka usein menevät
pieleen ekalla yrityksellä
1.
2.
3.
4.
5.
Rakenne: jjohdanto jja oma osuus
Kuvat ja taulukot
y
jja engl.kieliset
g
termi
Lyhenteet
Viitteet
Yhteenveto
• Nämä kämmäämällä voi erinomaisen
helposti kiristää tarkastajien hermoja
Miten aloitan kirjoittamisen
• Haet tiedekunnan dokumenttipohjan
p j
– Siisteyttä ja mielenterveyttä arvostavat käyttävät
Latexia
• Luot työlle rakenteen
rakenteen, ts
ts. 1
1. ja 2
2. otsikot ja
generoit sisällysluettelon
• Hahmottelet esim. ransk.viivoilla kunkin luvun
avainasiat
• Hahmottelet mistä asioista tarvitset kuvia ja
t l k it
taulukoita
• Etsit esim. 5-15 asiaankuluvaa viitettä
Johdanto
• Kerro työsi
y
tavoitteet
– ”Tämä kandidaatintyö käsittelee videokuvan
käsittelyyn liittyvän algoritmin
nopeuttamista...Tavoitteena on saavuttaa
perustasoisella uudella tietokoneella suoritusnopeus
40 megapikseliä sekunnissa, kun se aiemmassa
prototyypissä on n. 10 megapikseliä sekunnissa.”
• Laita
L it h
heti
ti alkuun
lk
k
kuva
mihin
ihi ttyösi
ö i liitt
liittyy
– Lukija on heti kärryillä mitä tuleman pitää
– Mielellään jo 1. sivulle
– Näytä ympäristö oleellisilta osin (muut ohjelmat,
laitteet, ihmiset jne.) ja laita oma osuutesi keskelle
– Kuvaa mitä menee sisään ja mitä tulee ulos
Esimerkkejä aihealueen
k
kuvaamisesta
i
[Petteri Aimonen
Aimonen, Videokuvan keskihajonnan laskennan nopeusoptimointi SSE2
SSE2-käskykannan
käskykannan avulla
avulla, kandidaatintyö
kandidaatintyö, TTY
TTY, 2010]
[Marko Viitanen, H.264 liikkeenestimoinnin testaus ja optimointi, kandidaatintyö, TTY, 2010]
Esimerkkejä aihealueen kuvaamisesta (2)
ES: Huomaa kuinka
kuvakaappaukset
selventävät
aihepiiriä verrattuna
geneerisiin
laatikoihin!
[Veini Lehkonen, Katsaus OpenCore-sivuston vapaasti jaettaviin valmiisiin VHDL-kielisiin aritmetiikka- ja järjestelmäpiiriprojekteihi,
kandidaatintyö, TTY, 2010]
Oma osuus
• Muista korostaa mikä on itse tehtyä
y jja mikä
saatiin valmiina
– Esimerkiksi lohkokaaviossa korosta paksummalla
viivalla tai eri värillä ise suunnittelmasi osat
– Paritöissä pitää erotella tekijöiden omat osuudet (pari
lausetta piisaa)
• Sivumääräisesti oman työn kuvaus pitää olla yli
puolet, miel. esim. ¾ sivuista
• Yo. ohjeet eivät suoraan sovellu
ki j lli
kirjallisuusselvityksiin,
l it k ii mutta
tt niissäkin
ii äki pitää
itää olla
ll
selkeästi omaa pohdintaa, yhteeenvetoa, ja/tai
kehitysehdotuksia
Hyvä esimerkki oman osuuden
merkkaamisesta
kk
i
Selitä värit ja
symbolit
(esim.
erityyppiset
nuolet tai
viivatyypit)
[Antti Kojo, Langattoman sensoriverkon käyttäjärajapinta, kandidaatintyö, TTY, 2009]
Sivubudjetti
• Älä jjaarittele taustoja
j liian p
pitkälti ((”Jo
muinaiset roomalaiset…”)
• Älä myöskään hyppää heti 1. sivulla
yksityiskohtien syövereihin
• Kuvaile taustat niiltä osin, kuin ne liittyvät
työhön
• Aloita yksinkertaisilla kansantajuisille asioilla
• Lisää vähitellen yksityikohtia
y
y
• Lopeta yksinkertaisilla kokoavilla
kommenteilla
Esimerkki sivubudjetista
1. Johdanto
2. Taustat, teoriat, valmiit osat
3 Ratkaisun perusidea
3.
perusidea, vaihtoehdot
4. Oma tuotos
5 Tulokset
5.
6. Yhteenveto
• Yhteensä15-25sivua
1 2s
1-2s
3-6s
2-3s
2 3s
5-7s
2-4s
2
4s
1s
– +tiivistelmä+lyhennelista+viitteet+optionaaliset
liitteet
Kuvat taulukot,
Kuvat,
taulukot yms
yms.
Kuvat ja taulukot
• Suosi kuvia jja taulukoita. Mielummin p
paljon
j kuin vähän.
• Suositeltava yhteismäärä >10 kpl per kandityö
• Kaikkiin viitataan tekstissä
– ”Kuva
Kuva 1 esittää toteutetun järjestelmän
järjestelmän...”
• Kaikista selitetään tekstissä mitä pitäisi nähdä ja oppia
• Kaikilla on numeroitu nimi (=”kuvateksti”, engl. caption)
– Mieluiten juokseva numerointi 1,2,3...
– Mainitse oleellisimmat jutut myös kuvatekstissä
• Kuva/taulukon ja kuvatekstin on mahduttava yhdelle
sivulle
Kuvat ja taulukot (2)
• Tarkastajalla saattaa olla vahvat
mielipiteet siitä kuinka kuvat tehdään...
• Ks. myös: Erno Salminen, Practical advice
for writing publications, lecture notes on
p
g
course TKT-9617 Scientic publishing,
Tampere University of Technology, 2010,
[online],
htt //
http://www.cs.tut.fi/~ege/Misc/salminen_fig
t t fi/
/Mi / l i
fi
ures_styles_v13.pdf
Kuvat ja taulukot (3)
• Valokuvat (j
(ja kuvakaappaukset)
pp
) ovat p
parhaita!
– Varsinkin yhdistettyinä periaatekuviin
– Varmista, että suunta on sama (esim. valotiivis osa molemmissa
vasemmalla)
[Antti Alhonen, Elokuvalaboratorion digitaaliset säätöjärjestelmät, kandidaatintyö, TTY, 2009]
Hyvä kuvateksti!
Valokuvien annotointi
• Merkitse tekstilaatikoilla valokuviin mikä
osa on mikäkin
Kuva 2.1. [Janne Kulmala ja Juho Järvinen, Doom FPGA-kehityslaustalla, kandidaatintyö, TTY, 2010]
Kuva 2.2. [Harri Hannula, ARM-prosessorin energiankulutuksen mittausjärjestelmän toteutus, kandidaatintyö, TTY, 2008]
Lyhenteet
• Kaikki lyhenteet
y
pitää
p
”avata” ensimmäisellä
mainitsemiskerralla, pl. SI-yksiköt
– Esim. ”Työ syntesoidaan FPGA-piirille (engl. Field
Programmable Gate Array)
Array).”
• Tämän lisäksi niistä ja käytetyistä symboleista
kootaan lista työn alkuun
– Lista on aakkosjärjestyksessä. Paitsi niillä, jotka
perustelevat vapaamuotoisella, n. 5-8 sivuisella,
esseellä poikkeavan järjestyksensä
– Lyhenne/termi ja sen selite erotetaan sarkaimella
(engl. tabulator)
Ulkomaiset termit
• Työ
y tehdään suomeksi, jjoten p
pääsääntönä on käyttää
y
suomenkielisiä termejä
• Monesti pitää kuitenkin mainita mistä englanninkielisestä
termistä on kyse
– Erityisesti kun suomennat itse
– Erityisesti kun kuvissa esintyy engl.kielisiä sanoja
– Esim.
Esim ”Isäntälaite
Isäntälaite (kuvassa master) aloittaa siirron
siirron...”
• Varsinkin 1. käyttökerralla engl.kielisen lyhenteitä
kannattaa selittää suomenkielisellä sanalla
– esim.
i ”FPGA
”FPGA-piiri”
ii i” eikä
ikä pelkkä
lkkä FPGA
FPGA, samoin
i ”UART
”UART-liityntä”
liit tä”
– Periaatteessa pitää olla väliviiva
– Myöh. käyttökerroilla voi selitteen jättää välillä pois
Viitteet
• Oltava oikein muotoiltuina heti ensimmäisestä
palautuksesta lähtien
• Sopiva määrä esim. >10 kpl
• Mielummin kirjoja
kirjoja, lehtilehti ja konfenressiartikkeleita,
konfenressiartikkeleita
datalehtiä ja manuaaleja kuin satunnaisia wwwlöytöjä
– Ks.
Ks esim.
esim http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp?tag=1
http://ieeexplore ieee org/Xplore/dynhome jsp?tag=1
• Muotoile johdonmukaisesti
– Viitetietojen copy-pastettaminen satunnaisista paikoista ei
siis missään nimessä käy
– Annettujen viitetietojen järjestys aina samalla tavalla
• esim. nimi, otsikko, julkaisufoorumi, sivut, vuosi
Viitteiden muotoilu: perustarkitukset
•
•
Oikeasti viittaat kaikkiin tekstissä
Ri ti iitt k t ovatt kkunnossa,
Ristiviittaukset
– ei siis: ”Rosenbaumin menetelmä [??] on parempi kuin Harrisin [REF!not found]”
•
Mieluiten ensimmäisen kirjoittajan sukunimen mukainen aakkosjärjestys
– Viittausjärjestyskin käy, muut tavat eivät käy
•
Tekijä: mieluiten muotoa X. Öllquist
Ö
eikä Xavier Öllquist
Ö
tai Öllquist,
Ö
X.
– Eka tyyli paras, aakkostetaan silti Ö:n kohdalle
•
•
•
•
•
•
Työn otsikko: ”Aikakoneen suunnittelu ja toteutus” vs. sama ilman hipsuja
o e e ss ttiedot:
edot In p
proc.
oc ISCAS
SC S vs.
s In ISCAS
SC S vs.
s ISCAS
SC S vs.
s
Konferenssin
International Symposium on Circuits and Systems
Paikkatieto vai ei
Kuukausi vai ei
Sivut ilmoitettu vai ei
Julkaisija vai ei
Viitteiden muotoilu (2) : www
• Pelkkä URL ei kertakaikkiaan käyy
• Koita löytää tekijä ja otsikko vaikka kyseessä olisikin
www-linkki
• Linkit vanhenee ääntä nopeammin
nopeammin, muut tiedot eivät
joten niitten avulla dokumentti voi löytyä vielä
myöhemminkin
• Engl.kielisiä
E l ki li iä suht
ht okk esimerkkejä
i
kk jä
– [1] Nanoscale Integration and Modeling Group, “Predictive
technology model,” Arizona State University, [online],
http://www eas asu edu/ptm/ 2006
http://www.eas.asu.edu/ptm/,
2006.
– [2] Wikipedia contributors, "Field-programmable gate array,"
Wikipedia - The Free Encyclopedia, [online], accessed March
24, 2010.
Yhteenveto
•
•
•
•
Työn tärkein sivu!
Saavutettiinko työn tavoitteet?
Mitkä olivat tärkeimmät tulokset?
Mitä työvaiheita oli? Kauanko niihin kului aikaa
(summittainen arvio
arvio, esim
esim. 10h-resoluutiolla)
10h resoluutiolla)
– (Paljonko ovat suunnitellun laitteen kustannukset?)
• Mitkä asiat onnistuivat?
• Mitkä asiat olisit voinut tehdä paremmin? Mitä
voisi jjatkossa p
parantaa?
Esimerkki yhteenvedosta
Tavoite
saavutettiin! Ei jää
epälseväksi. Hyvä.
Taulukko kertoo
pikavilkaisulla kaiken
oleellisen työstä.
Hyvä. Ihan parasta
olisi aloittaa työn
tarkoituksella (nyk.
2. rivi)
Eksakteja tuloksia
kompleksisuudesta.
Hyvä.
Hyvä
Laadullinen analyysi.
Hyvä.
[Petteri Aimonen, Videokuvan keskihajonnan laskennan nopeusoptimointi SSE2-käskykannan avulla, kandidaatintyö, TTY, 2010]
Esimerkki yhteenvedosta (2)
Työtä voi joku muukin
hyödyntää
Hinta-arvio, jos joku
haluaa rakentaa
samanlaisen
[Petri Österman, Polkupyörän automaattivaihteisto, kandidaatintyö, TTY, 2010]