Ekotehokkaan loma-asunnon suunnitteluohje

EKOTEHOKKAAN LOMAASUNTORAKENTAMISEN
SUUNNITTELUOHJEET
21.06.2011
KIMMO LYLYKANGAS, AALTO-YLIOPISTO
SUUNNITTELUOHJEET
•
•
•
YKSI Ekotehokkaan Loma-asumisen Tuotteistaminen (EkoLATu) –
TUTKIMUSHANKKEEN TULOKSISTA
ESITTELEE RATKAISUJA, JOILLA VAPAA-AJAN ASUNNON
EKOTEHOKKUUS MUODOSTUU TAVANOMAISTA PAREMMAKSI
TULEE PDF-TIEDOSTONA VAPAASTI LADATTAVAKSI
OSOITTEESEEN www.ekolatu.fi
EKOTEHOKKAAN LOMA-ASUMISEN
TUOTTEISTAMINEN -HANKE
SUUNNITTELUOHJE
1 EKOTEHOKAS LOMA-ASUNTO (EKOPASSI)
SIJAINTI JA SAAVUTETTAVUUS
RAKENNUSMATERIAALIEN HIILIJALANJÄLKI
ENERGIANKULUTUS
UUSIUTUVA ENERGIA
VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO
JÄTEHUOLTO
2 EKOTEHOKAS LOMA-ASUNTOALUE (KYLÄPASSI)
SIJAINTI JA LIIKENNE
INFRASTRUKTUURI
LUONNONTILA
PALVELUT ALUEELLA
ENERGIA
EKOTEHOKAS LOMA-ASUNTO
SIJAINTI JA SAAVUTETTAVUUS
SIJAINTI JA SAAVUTETTAVUUS
 MÄÄRÄYTYY TONTTIA TAI LOMA-ASUNTOA
HANKITTAESSA
 SIJAINTI JA SAAVUTETTAVUUS VAIKUTTAVAT
LIIKENNESUORITTEESEEN (OMALLA AUTOLLA AJETTAVIIN
AJOKILOMETREIHIN), JOITA MÖKIN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUU
ETÄISYYS KOTIPAIKKAKUNNALTA
PALVELUJEN LÄHEISYYS
JOUKKOLIIKENNEYHTEYDET
RAKENNUSMATERIAALIEN
HIILIJALANJÄLKI
Luukku House and carbon footprint
from the total 14 778 kg
Parquet
1 % Windows
6%
Gypsum board
3%
LVL
6%
Plywood
4%
Fibreboard
6%
Insulation
3%
Timber
8%
Timber
Insulation
Fibreboard
Plywood
LVL
Gypsum board
Cardboard
HVAC
62 %
Parquet
Windows
Doors
HVAC
Luukku House and carbon storage
from the total -26 245 kg
LVL
7%
Parquet
2%
Timber
Insulation
Plywood
6%
Fibreboard
Plywood
LVL
Gypsum board
Cardboard
Timber
85 %
Parquet
Windows
Doors
HVAC
ENERGIANKULUTUS
LÄMMITYSENERGIANKULUTUKSEN
VÄHENTÄMINEN LOMA-ASUNNOSSA
 YMPÄRIVUOTINEN KÄYTTÖ
JATKUVASSA KÄYTÖSSÄ:
VASTAAVAT SUUNNITTELURATKAISUT KUIN
ENERGIATEHOKKAISSA PIENTALOISSA
SATUNNAISESSA TALVIKÄYTÖSSÄ:
KUIVANAPITOLÄMMITYS, PAKKASKESTÄVÄ
VESIHUOLTOJÄRJESTELMÄ tai
LÄMMITETTÄVÄ VYÖHYKE JA
LÄMMITTÄMÄTÖN VYÖHYKE
 VAIN KESÄKÄYTTÖ
PAKKASENKESTÄVÄT RATKAISUT
SISÄLÄMPÖTILOJEN HALLINTA
LÄMMITYSTARVETTA PIENENTÄVIÄ
SUUNNITTELURATKAISUJA








kompakti muoto
hyvä lämmöneristys
ilmatiivis ulkovaippa
tehokas lämmön talteenotto ilmanvaihdossa
edellyttää käytännössä koneellista
ilmanvaihtoa
hyvin eristävät ikkunat ja ovet
kohtuullinen ikkunapinta-ala
varaavan massan hyödyntäminen
koneellisen viilennyksen välttäminen
esimerkiksi: varjostavat rakenteet,
kaihtimet, ikkunalasien
auringonsuojakalvo
ILMANVAIHTO
 KONEELLINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
SÄÄSTÄÄ LÄMMITYSENERGIAA, KUN KÄYTTÖ ON JATKUVAA
 PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO
VÄLTETÄÄN ÄÄNIONGELMAT
PIENEMPI SÄHKÖENERGIANKULUTUS
EI VASTAAVAA HUOLTOTARVETTA KUIN
KONEELLISESSA ILMANVAIHDOSSA
KESÄKÄYTTÖ, RAKENNUS TYYPILLISESTI MATALA
→ PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ
VAATII TEHOSTAMISTA
 HYBRIDI-ILMANVAIHTO
ESIM. VALOKATKAISIMEN OHJAAMA
POISTOILMAPUHALLIN MÄRKÄTILOISSA
UUSIUTUVA ENERGIA
TULISIJAT
 SÄHKÖKIUAS JATKUVASSA KÄYTÖSSÄ (3 krt viikossa)
KULUTTAA TYYPILLISESTI ENERGIAA YLI 1 MWh/a
PUUKIUAS SUOSITELTAVA
 LÄMMITYSLAITTEEKSI VARAAVA TULISIJA
 TAVOITTEENA PUHDAS POLTTO
PIENHIUKKASPÄÄSTÖJEN MINIMOIMISEKSI
 SISÄLÄMPÖTILOJEN HALLINTA
AURINKOENERGIA
 AURINKOENERGIAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIIN
VAIKUTTAVAT
SUUNTAUS
PUUSTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ ERITYISESTI
ETELÄPUOLELLA
 ENERGIANTUOTTO JA –KULUTUS VASTAAVAT
AJALLISESTI HYVIN TOISIAAN KESÄKÄYTTÖÖN
PAINOTTUVISSA VAPAA-AJAN ASUNNOISSA
 AURINKOKERÄINTEN HYÖTYSUHDE ON KORKEA;
TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN EDELLYTTÄÄ SUURTA
VARAAJAA
LUUKKU-TALO: KUUKAUSITTAINEN ENERGIATASE MÄNTYHARJUSSA
1500
1000
SOLAR COLLECTORS / PRODUCTION
PHOTOVOLTAIC PANELS / PRODUCTION
500
FANS, PUMPS ETC.
kWh
LIGHTING
EQUIPMENT
DOMESTIC HOT WATER
0
SPACE COOLING
SPACE HEATING
-500
-1000
VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO
VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO
ERILAISET LÄHTÖTILANTEET
1) VESI- JA VIEMÄRIVERKKOON LIITETTÄVÄT
2) VESI- JA VIEMÄRIVERKON ULKOPUOLELLE
RAKENNETTAVAT VAPAA-AJAN ASUNNOT
JÄTEHUOLTO
JÄTEHUOLTO
 LOMA-ASUNTO MITOITETAAN JA VARUSTELLAAN SITEN,
ETTÄ LUODAAN EDELLYTYKSET LAJITELLA JÄTE
MAHDOLLISIMMAN MONEEN JÄTEJAKEESEEN
 EKOPASSI-ARVIOINNISSA VARAUTUMINEN LAJITTELUUN
PARANTAA EKOTEHOKKUUTTA RIIPPUMATTA SIITÄ,
ONKO KUNNALLA VALMIUTTA KERÄTÄ KAIKKIA JAKEITA
VAPAA-AJANASUNNON VALMISTUESSA
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
 VALINTOJEN PERUSTANA SUUNNITELTU KÄYTTÖ
 PERINTEINEN MÖKKI ON EKOTEHOKAS, JOS
TALVIKAUDEN LÄMMITYS ON JÄRJESTETTY
EKOTEHOKKASTI
EI LÄMMITYSTÄ + PAKKASKESTÄVÄ VESIHUOLTO
VAIN MÄRKÄTILOJEN LÄMMITYS
KUIVANAPITOLÄMMITYS
 EKOTEHOKKUUS ROMUTTUU ESIMERKIKSI:
YLLÄPITÄMÄLLÄ KESÄKÄYTTÖÖN SUUNNITELLUSSA
LOMA-ASUNNOSSA YMPÄRIVUOTISESTI
NORMAALIA SISÄLÄMPÖTILAA
SUURELLA SÄHKÖLAITTEIDEN MÄÄRÄLLÄ
EKOTEHOKAS
LOMA-ASUNTOALUE
SIJAINTI JA LIIKENNE
 SIJAINTI
 SAAVUTETTAVUUS JULKISILLA LIIKENNEYHTEYKSILLÄ,
AUTORIIPPUVUUS
 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT
INFRASTRUKTUURI
 VESI- JA VIEMÄRIVERKKO
 JÄTEHUOLTO
 ALUETEHOKKUUS
LUONNONTILA
 BIODIVERSITEETTI
 MELUTASO
PALVELUT ALUEELLA
 ETÄTYÖMAHDOLLISUUS
 ETÄISYYS JULKISEN LIIKENTEEN PYSÄKISTÄ,
POSTILAATIKOSTA JA PÄIVITTÄISTAVARAKAUPASTA
 MUUT PALVELUT
esim. EKOSYSTEEMIPALVELUT, ISÄNNÖINTI- JA
SIIVOUSPALVELUT
LÄHDE: REX/Croxton/NOW et al: Kilpailuehdotus ”Rebuilding 2.0” Low2No-kilpailussa 2009
ENERGIA
 RAKENNUSTEN ENERGIANTARVE
 UUSIUTUVAN ENERGIAN OSUUS
 ULKOVALAISTUS ALUEELLA
MITEN KAAVOITETAAN
EKOTEHOKKAITA LOMAASUNTOALUEITA?
 LÄHTÖKOHTANA KOKONAISNÄKEMYS ENERGIAHUOLLOSTA,
RAKENNUSTEN OMINAISUUKSISTA JA LIIKKUMISESTA
 LIITTYMINEN OLEMASSA OLEVAAN YHDYSKUNTARAKENTEESEEN
 SUUNNITTELURATKAISUT MAHDOLLISTAVAT EKOTEHOKKUUDEN
”TASOKOROTTAMISEN”
 KYLÄPASSI ”MUISTILISTANA” JA VAIHTOEHTOJEN
ARVIOINTITYÖKALUNA
MITEN PALJON JA MINNE RAKENNETAAN?
MITÄ VAATIMUKSIA RAKENNUKSILLE ASETETAAN?
RAKENNUSKOHTAINEN ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUS
VOIDAAN ASETTAA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSISSÄ,
RAKENNUSTAPAOHJEISSA TAI TONTINLUOVUTUSEHDOISSA
ENERGIATEHOKKUUS
EKOTEHOKKAASSA LOMAKYLÄSSÄ
 VUOKRATTAVIEN MÖKKIEN LÄMMITYS ON USEIN
YMPÄRIVUOTISTA JA KÄYTTÖASTE KORKEA
LOMAKYLÄN MÖKKI POIKKEAA YKSITYISKÄYTÖSSÄ
OLEVASTA LOMA-ASUNNOSTA, JONKA KÄYTTÖASTE ON
ALHAISEMPI JA KÄYTTÖ TYYPILLISESTI KESÄAIKAAN
PAINOTTUVA
► ENERGIATEHOKKUUTTA TUKEVAT
SUUNNITTELURATKAISUT LOMAKYLÄSSÄ VASTAAVAT
ENERGIATEHOKKAAN OMAKOTITALON RATKAISUJA
UUSIA KAAVOITUSKÄYTÄNTÖJÄ
 HAJAUTETUN ENERGIANTUOTANNON MAHDOLLISTAMINEN
KIINTEISTÖKOHTAISET AURINKOENERGIAJÄRJESTELMÄT
RAKENNUKSEN ETELÄPUOLI VAPAA
VARJOSTAVISTA PUISTA JA RAKENNUKSISTA
TUULITURBIINIT
TUULIOLOSUHTEIDEN KARTOITUS JA
VARAUKSET ERI KAAVATASOILLA
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
 EKOTEHOKKUUDEN LÄHTÖKOHDAT OVAT ERILAISET KUIN
OMAKOTITALOISSA
 LOMA-ASUNTORAKENTAMINEN VOISI OLLA HAJAUTETTUJEN
ENERGIA- JA VESIHUOLTOJÄRJESTELMIEN EDELLÄKÄVIJÄ
 MYÖNTEISET KOKEMUKSET TOIMIVISTA JÄRJESTELMISTÄ
JUURRUTTAVAT UUSIA RATKAISUJA MYÖS
OMAKOTIRAKENTAMISEEN
LISÄTIETOJA
www.ekolatu.fi
Mäntyharjun loma-asuntomessut
KIITOS MIELENKIINNOSTANNE