Savonian Walt

Real Life Stories
Opiskelua työelämää varten
Monet Walt-kampuksen opiskelijat
tekevät töitä jo opiskeluaikana. Opintoihin kuuluu käytännön projektien
tekemistä oikeiden yritysten kanssa.
Tästä esimerkkinä insinööriopiskelija Mikon tarina:
”Aloitin opinnot Walt-kampuksella vuonna 2007. Opintojen aikana pääsin Savonian kautta mukaan
Foster Wheeler Oy-projektiin, josta
sain lisäksi aiheen opinnäytetyöhön.
Hankkeen myötä aukesi myös tie kesätyöpaikkaan seuraavalle kesälle.
Opinnoista on ollut paljon hyötyä
työssä ja ammattitaitoni on kasvanut.”
Harjoittelupaikkana pankki
Walt-kampuksen kansainvälisen liiketoiminnan opiskelijoita on jatkuvasti työharjoittelussa Pohjois-Savon
Osuuspankissa Varkaudessa. Pankinjohtaja Jarkko Karvinen on tyytyväinen yhteistyöhön:
kemiseen. Kokemuksemme mukaan
Walt-kampus tuottaa osaavia ja motivoituneita työelämän tulevaisuuden
tekijöitä.”
OIS Energiaa -messut
Walt-kampuksen opiskelijat järjestivät OIS Energiaa -messut keväällä
2011. Messuilla kävi yli 3000 ihmistä. Opiskelijat rekrytoivat messuille
yli 70 näytteilleasettajaa. Yksi messujen projektipäälliköistä kertoo oppikokemuksesta seuraavasti:
“Projektipäällikkyys opetti minulle paljon organisoimisesta, enemmän
kuin mikään muu kokemus aiemmin.
Tehtävässä täytyi edistää montaa asiaa samanaikaisesti ja tehokkaasti ja
noudattaen sovittua aikataulua. Projektista sain rohkeutta olla oma itseni tuntemattomien ihmisten edessä. Projektiryhmästämme hitsautui
kuukausien kuluessa hyvin toimiva
tiimi. ”
“Pankin ja Walt-kampuksen yhteistyön tarkoituksena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus työelämään
tutustumiseen ja opinnäytetöiden te-
Varkauden kampus | PL 1000 (Osmajoentie 75), 78211 VARKAUS | Puh. (017) 255 6000 | fax (017)
255 6763 | [email protected]
tekniikka ja liiketalous, varkaus
Savonian
Walt-kampus
Tervetuloa
Walt-kampukselle!
Savonian Walt-kampus on vireä 500 opiskelijan korkeakouluyksikkö, jossa voit opiskella tekniikkaa ja liiketaloutta.
Korkeakoulusta valmistuu vuosittain kymmeniä insinöörejä ja
tradenomeja. Walt-kampus sijaitsee Itä-Suomen kansainvälisimmässä teollisuuskaupungissa, 23 000 asukkaan Varkaudessa.
Lisätietoja
koulutusoh
jelmista
osoitteessa
www.savon
ia.fi.
Koulutusohjelmat ja haku
Miksi Walt-kampukselle?
Koko maailma ulottuvillasi
Walt-kampukselta valmistuneet ovat
työllistyneet hyvin, sillä työelämävalmiuksien parantamiseen kiinnitetään opiskeluaikana paljon huomiota. Savonian OIS-ajattelun (Open
Innovation Space) mukaisesti opinnoissa korostuvat teoreettisen tiedon
lisäksi työelämälähtöiset käytännön
taidot, joita työnantajat arvostavat.
Walt-kampus on Savonian kansainvälisin kampus. Vuosittain Varkauteen saapuu opiskelijoita yli 20 eri
maasta. Opiskelijat voivat suorittaa
opintoja tai työharjoittelun yhteistyöoppilaitoksissa ympäri maailmaa.
Walt-kampuksella koko maailma on
ulottuvillasi.
Walt-kampuksen opiskelijana olet
mukana käytännön projekteissa heti
ensimmäisestä opiskeluvuodesta valmistumiseen asti. Lukuisat yhteistyöyritykset tarjoavat opiskelijoille
harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyön
aiheita. Opiskelijat saavat työkokemusta jo opiskeluaikana ja hyvän
mahdollisuuden työllistymiseen heti
opintojen päätyttyä.
Opiskeluelämää kampuksella
Walt-kampuksella tilat jaetaan insinööri- ja tradenomiopiskelijoiden kesken. Yhteinen kampus mahdollistaa monialaiset projektit sekä
runsaan vapaa-ajan toiminnan tradenomi- ja insinööriyhdistysten toimesta. Kehittävät harrastukset ja
hauskat illanvietot kuuluvat opiskeluaikaan yhtä lailla kuin oman asiantuntijuuden kartuttaminen.
Liiketalouden ja tekniikan osaajia
tarvitaan kaikilla toimialoilla, kaikenlaisissa yrityksissä ja yhteisöissä. Opiskelu insinööriksi tai tradenomiksi on järkevä valinta. Syksyllä
2012 Walt-kampuksella alkaa neljä
nuorten koulutusohjelmaa:
tekniikka:
»» Energiatekniikka
»» Industrial Management
liiketalous:
»» Kansainvälinen Liiketoiminta
»» International Marketing
Management
Nuorten koulutuksen lisäksi syksyllä 2012 Walt-kampuksella alkaa tuotantotalouden aikuiskoulutusohjelma
(insinööri AMK) sekä ylempään AMKtutkintoon johtava koulutusohjelma
Master Degree Programme in Industrial Management (Master of Engineering). Kaikille avoimena vaihtoehtona
on Avoin AMK, joka tarjoaa laajan valikoiman kursseja Walt-kampuksella sekä liiketaloudesta että tekniikasta
kiinnostuneille.
Hakuajat ja lisätiedot
Haku vieraskielisiin
koulutusohjelmiin: 9.1.-14.2.2012
Haku nuorten suomenkielisiin
koulutusohjelmiin: 5.3.-3.4.2012
Lisätietoa koulutusohjelmista
Walt-kampus (vaihde),
puh. 017 255 6750
Savonian hakutoimisto:
puh, 017 255 5056, 017 255 5044,
044 785 5056
[email protected]