Novapoint Finnish Value Pack

21.4.2011
1(20)
Novapoint Finnish Value Pack sovellukset, versio 17.20
Yleiskuvaus
Novapoint Finnish Value Pack – sovellukset täydentävät kansainvälistä
lokalisoitua Novapoint jakeluversiota vain suomalaisilla käyttäjille tarkoitetuilla
lisäsovelluksilla.
Asennuspaketissa mukana olevat erikseen lisensioitavat ohjelmistot ovat:

Novapoint Finnish Value Pack – Sisältää laajan kokoelman suomalaisille
Novapoint käyttäjille tarkoitettuja lisätoimintoja ja apuohjelmia.

Novapoint Soundings – Pohjatutkimusrekisteri.

Novapoint Area Planning – Asemakaavoitus ja havainnollistus.

Novapoint General Land Use Planning – Yleiskaavoitus ja havainnollistus

Novapoint Lighting Planner – Tie- ja katuvalaistuksen suunnittelu

Novapoint Map – Pohjakartan tuottaminen, ylläpito ja käsittely.

Novapoint Utility Network – Vesihuollon verkostotietojen tiedonhallinta
Novapoint Soundings, Area Planning, General Land Use Planning, Lighting
Planner ja Utility Network sovellukset vaativat Oracle-tietokantapalvelun, joka ei
sisälly tähän toimitukseen.
Novapoint Finnish Value Pack asennus edellyttää, että Novapoint 17.20
perusohjelmisto on työasemassa valmiiksi asennettuna. Ohjelmistojen
käyttäminen vaatii erilliset lisenssit, jotka toimitaan Novapoint Base lisenssin
yhteydessä.
Novapoint Finnish Value Pack sovellukset ovat osa Novapoint tuoteperhettä ja
niihin liittyen noudatetaan kansainvälisen Novapoint jakeluversion “Novapoint
End User License Agreement” -lisenssisopimuksen ehtoja.
Asennus
Novapoint Finnish Value Packin asennus vaatii järjestelmänvalvojan
(administrator) oikeudet. Asennus käynnistyy Novapoint Finnish Value Pack asennuslevyltä tai asennushakemistosta käynnistämällä setup.exe -ohjelma ja
on helppo viedä loppuun seuraamalla asennusohjelman antamia ohjeita.
Aiemmin mahdollisesti asennettuna olevan Novapoint Finnish Value Pack 16.30,
17.00 tai 17.10 ohjelmistoversion asennuksen poisto ei ole välttämätöntä ennen
uuden version asennusta.
Lisätietoja saat tarvittaessa Vianova Systems Finland Oy:n asiakastuesta.
www.vianova.fi/support
Puh. 09-23132100, Fax 09-23132250
email: [email protected]
www.novapoint.com
21.4.2011
2(20)
Finnish Value Pack sovellusten versiohistoria:
Muutokset versioon 17.20.10 (21.4.2011)
Finnish Value Pack

Apuohjelmien pituusleikkaus –valikossa oleva HKR-johtomerkintöjen
piirto on korjattu. Toiminnon käyttö ei enää kaada autocadia.
Muutokset versioon 17.20.09 (30.3.2011)
Finnish Value Pack

Tiedonsiirtovalikon Tuo Aineisto –tyyppeihin on lisätty Tielaitos.

Asennuspakettiin lisätty esimerkkiblokit (nimiöt) Novapoint
poikkileikkauksia varten.

Customer Configuration – ohjelmassa mukana myös Novapoint versio
18.10.
Area Planning

Korjattu rakennusalan poikkiviivojen katoaminen M-color tulostetta
tehtäessä.
Map

Ohjelmaan on lisätty tuki lwpolyline -objektien käytölle.

Koordinaatistomuunnoksiin on lisätty hilamuunnos Tampereen
seudun koordinaatistomuunnoksia varten.
Utility Network

Xcity-exportin symbolien kiertokulman lisäykselle voidaan nyt asettaa
arvo cfg:ssä.
Muutokset versioon 17.20.08 (22.2.2011)
Finnish Value Pack

Apuohjelmat valikkoon on lisätty toiminto korkeusmerkinnän piirtoon
Novapoint poikkileikkauksiin.

Apuohjelmat valikkoon on lisätty toiminto nimiöiden automaattiseen
sijoittamiseen Novapoint poikkileikkauskuviin
Area Planning

Lisätty selityspiirtotapoihin 0 (ei mitään) teksteille ja symboleille

Rakennusalan rajaviiva on nyt samanlainen kuin muutkin osaalueiden rajat ja päällekkäiset rajat näkyvät nyt tulosteissa oikein.

Rakennusalan poikkiviivojen väli nyt suurempi
www.novapoint.com
21.4.2011
3(20)

Pisterasterin skaalaa harvennettu

Korjattu selitysosan ”Poikkiviiva osoittaa rajan...” kuvausta niin että
rajaviivaosuus ei häviä

Yleiskaava: Tiivistämis/eheyttämistarve piirretään nyt suljettuna
polylinenä

Määräysten luokittelu määräyseditorissa

Lisätty mahdollisuus tallettaa kaavakohtaisesti määräykset
tietokantaan

Määräyseditorissa voidaan asettaa määräys ”Pois käytöstä”-tilaan
jolloin sitä ei huomioida tiedonsiirrossa
Soundings

Tutkimuskartalle tuotujen tutkimusten ja merkintöjen suuntakulmaa
voi muuttaa asettamalla valituille objekteille suuntakulman

Korjattu murtoviivaleikkauksen piirto, jossa ohjelma etsi HK-kairausta
ja kaatoi ohjelman

MWD-kairauksen diagrammit piirretään nyt omalle tasolleen

Putki- ja heijarikairauksiin tutkimuskartalla saadaan nyt tulostettua
myös maalajirajat ja päättymistasot

Pohja- ja orsivesitutkimusten vedenpintatasot tulostetaan nyt kahdella
desimaalilla

Murtoviivaleikkausten diagrammien piirtoa on parannettu, siten että
pitkien linjojen käsittely toimii paremmin
Muutokset versioon 17.20.07 (2.12.2010)
Map

Lisätty pohjatutkimustiedoston Helmert- ja affiininen muunnos
Koordinaatistomuunnoksiin.

Korjattu kaistanvaihdossa virhe, joka aiheutti arc-objektien alku- ja
loppupisteiden väärän kuvautumisen.
Soundings

Korjattu virhe jossa rakeisuuskäyrien piirto leikkauksissa tulosti käyrät
ilman asteikkoa.

Korjattu toimimaton työnumerorajauksen toiminta pohjatutkimuskartan
haussa.

Korjattu kirjainsymbolien esittäminen maalajimerkinnöissä
diagrammissa (H, HK, K, KT, L, T )
www.novapoint.com
21.4.2011
4(20)

Kallionäytekairaus – diagrammit piirtyvät nyt kaikista suunnista
tehtyihin leikkauksiin.

Koekuopan diagrammeihin lisätty maanpinta- ja päättymistaso.
Utility Network

Johtokarttasymbolien kokoa voi nyt muuttaa cfg-parametrilla sscale.

Uusi johtomerkintätyyppi: ndm (verkkolaji-halkaisija-materiaali).

Karttaotteeseen lisätty nimiö.
Finnish Value Pack

Apuohjelmat -valikkoon on lisätty sarjatulostusraamien asettaminen.
Tulostus tapahtuu Novapoint Base sarjatulostustoiminnalla.

Lisätty geometrin piirtosääntöjä FVP:n asennuspakettiin. Sijainti
kansiossa \HorAlignment

Korjattu koordinaattiristien piirtäminen niin että osnap-asetukset eivät
enää vaikuta ristien sijainteihin.

Johtokartan haku karttaan piirtää nyt verkkolajit eri väreillä.
Muutokset versioon 17.20.06 (21.9.2010)
Finnish Value Pack

Apuohjelmat -valikkoon on lisätty tekstien ja symbolien
ominaisuuksien editointitoiminto ’Muuta ominaisuuksia’
Soundings

Tuki Soundings 18.00.06 tietokantamuodolle ja sitä kautta Infra pohjatutkimusformaatti 2.1 mukaiselle aineistolle. Tietokantamuoto
valitaan tietokantaan kirjautumisen yhteydessä. Tämä versio tukee
sekä Soundings 17 että Soundings 18 tietokantamuotoja. Infra –
pohjatutkimusformaatti 2.1 kuvaus löytyy SGY:n Internet –sivuilta
www.sgy.fi .

Korjattu virhe, joka keskeytti diagrammien piirron määrittelemättömän
maalajin vuoksi.

Korjattu virhe AutoCAD Civil 3D/Map 3D 2011 alustoilla, joka jätti
diagrammissa maalajin rasteriesityksen (Hatch) piirtämättä.

Lisätty ilmoitus tilanteessa jossa murtoviivaleikkauksessa on
kallionäytekairauksia. ” Kallionäytekairaus murtoviivaleikkauksessa
piirretään pystysuoraan. Oikeat kulmat saat tekemällä murtoviivan
suuntaisen leikkauksen.” Ilmoitus näytetään yhden kerran istunnon
aikana.
www.novapoint.com
21.4.2011
5(20)

Yhdistelmäkairauksesta piirrettävä pistediagrammi tulee nyt yhtenä
diagrammina.

Puristinheijarikairauksen piirtoa muutettu niin että vaiheen
muuttuessa (H-P-H) nollataan viimeinen arvo ennen seuraavan
piirtoa, jolloin viiva piirtyy oikein.
Area Planning

Rakennusalan poikkiviivat tulostetaan suunnitelmaan nyt tiheämpään.

Tarkennettu ’Tiedonsiirto / Vie erilliseen kuvaan /Kaava-alueet ja –
määräykset’ siirron tasomäärittelyjä.
Utility Network

Ohjelmaan on lisätty toiminnat Utility Network Web
selainkäyttöliittymästä lisättyjen tapahtumien hakuun.
Muutokset versioon 17.20.04 (16.6.2010)
Finnish Value Pack

Apuvalikkoon on lisätty ’Linjat GT3’ toiminto, joka tekee GT -tiedoston
geometriasta

Apuvalikkoon on lisätty toiminnot, jolla muutetaan osoitetun kohteen
ominaisuudet tason ominaisuuksiksi. ’Aseta taso -> Tason kohteille
bylayer -ominaisuudet’. Sama voidaan tehdä koko kuvalle.

Customer Configuration – ohjelmassa mukana myös Novapoint versio
18
Area Planning

Ohjelmaan uusi rajaviivatyyppi, rakennusala. Rakennusalat voi piirtää
joko tällä uudella rajaviivatyypillä tai kuten aiemmin, osa-alueen
rajana.

Asetukset -dialogiin on lisätty uusi perusvalinta: ’Alueenosat ilman
topologiaa’
o Osa-alueiden rajat pitää piirtää suljetuilla murtoviivoilla.
o Siivous ei katkaise osa-aluerajoja
o Päällekkäisten/limittäisten alueiden parempi hallinta

Tiedonsiirtovalikkoon on lisätty toiminnot kaavatiedonsiirtoon erilliseen
kuvaan
o Kaavalaskenta (kortteli- ja tontin rajat ja pyykit)
o Kaava-alueet ja –määräykset (kaava-alueet suljettuina
murtoviivoina ja määräykset)
www.novapoint.com
21.4.2011
6(20)

Ohjelmaan on lisätty Luonnostelu-valikko, joka sisältää
luonnostelutyökalun ensimmäisen version. Luonnostelutyökalu on
suunnittelun avustustoiminto, joka tulostaa dynaamisesti joko
tehokkuuden tai pinta-alan suljetuilta alueilta.

Ajantasa-asemakaavan KuntaGML määrityksen mukaiset yleistiedot
voi nyt tallettaa suunnitelman mukana. Tiedot talletetaan kuvaan
lisättävään attribuuttiblokkiin

Aluerajojen piirtotoiminto poistaa päällekkäiset nurkkapisteet sekä
yhteiset alku- ja loppupisteet ja lopuksi tekee aina murtoviivasta
suljetun

AutoCAD ’Wblock’ ja ’Copyclip’ toiminnot ovat käytössä nyt myös
vaikka kaavasovellus ei ole ladattuna

Sisäkkäiset aluerajalliset alueet toimivat nyt selitysosassa oikein

Jo piirretyn rajaviivan osuuden saa nyt näkyville’Redraw’ komennolla
(r) myös kesken viivanpiirron, zoomauksen jälkeen

Pakkopisteympyröiden piirtosääntöä tarkennettu siten että esim.
alueenosien rajoille niitä ei tulosteta

Selitysosan otsikot molemmilla kielillä oikeaan paikkaan

Tasomäärityksiin lisätty taso 2379, hulevesi, jota voidaan käyttää
piirtämään pistekatkoviiva + virtaussuunta
General Land Use Planning

Rautateiden eritasoristeys voidaan nyt tehdä määräyksellä 101.

Alueiden värimäärittelytiedostoa (YkAreaColors.txt) etsitään nyt
ensisijaisesti AutoCAD ’Library Search Path’ hakemistoista. Tämä
mahdollistaa käyttäjän omat värimääritykset tiedostoa muokkaamalla.

Määräyskirjastoon on lisätty meluntorjuntaviivalle uusi piirtotapa (107)

Valmiit asennustiedostot ruotsinkielisille määräysteksteille

Korjattu määräyseditorin käyttäytyminen ruotsinkielisten määräysten
haussa, nyt valitsee oikean kirjaston

Liittymien tekeminen ei vaihda enää risteävien linjojen tasoa, eritason
ilman liittymää voi tehdä myös rautatielle
Map

Valikkoon on lisätty toiminnot kartan ja ajantasakaavan julkaisuun ja
julkaisun hallintaan Novapoint Map Web verkkopalvelussa.

Kartoitustiedoston luku ei enää katkea rakennusteknisiin
korkeussymboleihin

Pisteluettelon pistenumero asetetaan blokin ensimmäisestä
attribuutista jos sitä ei löydy objektidatasta
www.novapoint.com
21.4.2011
7(20)

Turun seudun koordinaatistomuunnoksia varten lisätty kaistanumero 1 joka tarkoittaa keinotekoista KKJ -kaistaa jonka keskimeridiaani on
23 (ns. KKJ23).

Koordinaatistomuunnosten parametritiedostoissa sallitaan
parametrien arvo 0.
Utility Network

Varustedialogiin on lisätty OSNRO -kenttä varustenumerointia varten

Korjattu virhe Kyselyt -> Tee kysely toiminnossa
Lighting Planner

Lisätty mahdollisuus pylvään siirtämiseen joko linjaan sidottuna tai
osoittamalla
Muutokset versioon 17.20.03 (18.5.2010)
Tämä ohjelmistoversio on toiminnallisesti samalla tasolla kuin Novapoint Finnish
Value Pack 18.00.03. Päivitys sisältää uudistuksia Novapoint Soundings
moduulin seuraavasti:
Novapoint Soundings

Tuki Soundings 18 tietokantamuodolle ja sitä kautta Infra pohjatutkimusformaatti 2.0 mukaiselle aineistolle. Tietokantamuoto
valitaan tietokantaan kirjautumisen yhteydessä. Tämä versio tukee sekä
Soundings 17 että Soundings 18 tietokantamuotoja. Käyttöliittymässä ei
ole tietokantamuodon valinnan lisäksi muita uusia toimintoja. Soundings 18 tietokantamuodosta on tarkempi kuvaus Soundings Editor 3.0
versiotiedotteessa ja käyttöohjeessa. Infra – pohjatutkimusformaatti 2.0
kuvaus löytyy SGY:n In-ternet –sivuilta www.sgy.fi .

Leikkauskuvissa kaikki objektit piirretään nyt aina oletusarvoisesti z=0
tasolle, ellei Asetukset dialogissa erikseen valita optiota ”3d-diagrammit”
Muutokset versioon 17.20.02 (18.12.2009)
Päivitys sisältää parannuksia ja virhekorjauksia eri moduuleissa seuraavasti:
Finnish Value Pack

IRIS tiedonsiirtotoiminto on lisätty Tiedonsiirtovalikkoon. Toiminnolla
voidaan siirtää kadun keskilinja ja katualueet sekä viheralueet ja niiden
osat IRIS järjestelmään, siirtotiedoston kautta.

Luiskaviivoituksen piirtotoiminto on korjattu (Pohjakartta-valikossa)

Pituusleikkaus – sillat piirto-toiminto on korjattu
Area Planning

Suunnittelussa voidaan nyt käyttää käyttäjän määrittelemää
koordinaatistoa, UCS
www.novapoint.com
21.4.2011
8(20)

Asetusdialogin valinnasta ”Rajojen automaattinen korjaus alueiden
muodostuksessa” löytyi virhe jonka tuloksena rajoille tuli hyvin lyhyitä
murtoviivoja, korjattu.

Kaikkia topologian muodostuksen estäviä katkoksia ei löytynyt, ’Etsi
rajaviivojen katkoksia’ –toiminnan tarkkuutta on nostettu. Mahdollisuus
automaattisen korjauksen valintaan käyttäjän antamalla toleranssilla.

Korjattu rasterien suunnan huomioiminen uudelleenpiirrossa.

Zoomatessa kesken rajaviivan piirron, tulee rajaviiva näkyviin kun
osoittaa seuraavan pisteen.

Käyttäjä voi nyt tallettaa omat, muokatut Mapclean -profiilit työ-, kuvatai support hakemistoon josta niitä käytetään

Määräyseditorista voi nyt tulostaa määräykset sisältävän CSV muotoisen tiedoston jonka voi avata suoraan Excel ohjelmassa
General Land Use Planning

Aluevärityksen ja pinta-alojen laskennan nopeutta on kasvatettu
huomattavasti

Muodosta yleiskaava-alueen raja -toiminnossa käyttäjältä kysytään nyt
etäisyys, jolle raja piirretään

Joidenkin merkintöjen täytetyt ympyrät tyhjenivät rajaviivamerkintöjen
generoinnissa, korjattu

Korjattu ’%s’ parametrin käyttö viivamääräyksessä

Liikennetunnelin piirtotoiminto on korjattu

Muokattu piirtotoimintoja: Uuden alueen reuna on nyt leveämpi,
ratamerkintöjen piirto isommalla viivalla. Lisäksi on lisätty reunaviiva
yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntanuolen ympärille

Selitysosan piirtoa on parannettu, poistettu ylimääräisiä viivoja ja
korjattu esitystapaa.

Selitysosa tulostetaan nyt samassa järjestyksessä kuin
Ympäristöministeriön ohjeessa

M-color config tiedostoon on lisätty erikseen värialueiden tasot, jolloin
tiedostoa on helpompi muokata

Kirjastolistaus määräyksien haussa on korjattu, aakkosjärjestys ja
ylimääräiset on poistettu listauksesta

Määräyseditori meni virhetilaan, jos tyhjään kirjastoon luettiin Uudet tai
Uudet ja muuttuneet valinnoilla, korjattu

Helmert -muunnostoiminto on lisätty Koordinaatistomuunnokset
valikkoon, muutokset tehdään dwg -kuvaan.
Map
www.novapoint.com
21.4.2011

9(20)
Kaistanvaihtotoiminto on lisätty Koordinaatistomuunnokset valikkoon,
muutokset tehdään dwg -kuvaan.
Utility Network

Ohjelmaan on lisätty hakutoiminto jolla voidaan hakea vesijohtoverkostosta suljettavat venttiilit ja ilman vettä jäävä verkoston osa
osoitetun putken vauriokohdan tms. pisteen ympäriltä

Ohjelmaan on lisätty valmius asiakastietojen (nimi, osoite, vuosikulutus
ym.) kytkentään ulkoisesta asiakastietokannasta, erilaisissa hauissa
käytettäväksi. Perustoteutus on tehty Logican järjestelmää vastaan.
Muutokset versioon 17.20.01 (2.10.2009)
Päivitys sisältää parannuksia ja virhekorjauksia eri moduuleissa seuraavasti:
Finnish Value Pack

Apuohjelmavalikkoon on lisätty toiminto murtoviivan piirtoon Novapoint
leikkaukseen tiedostosta, jossa paalu ja korkeustiedot

Apuohjelmavalikkoon on lisätty toiminto, jolla voidaan
maastotietokannan geometrioista luoda GT-muotoisia siirtotiedostoja

Plinez -apuohjelman toiminta on korjattu tilanteessa, jossa attreq muuttujan arvo oli 0.

Geomenun leikkauspohjan piirto toimii nyt oikein myös silloin kun
tartunta-asetuksia (Osnap) on päällä
Area Planning

Alueiden muodostamiseen on lisätty Maanalaiset – ja kevyen liikenteen
topologiat, virheiden helpompi löytäminen

Valikkoon on lisätty työkalu rajojen epäjatkuvuuskohtien löytämiseen

Selitysosan piirtoon on tehty tarkennuksia

M-Color alueiden teosta on poistettu turhat virheilmoitukset sekä
parannettu suorituskykyä

Katuaukio/tori selitysosan rasterin tulostuminen on korjattu

KuntaGML kirjoituksen alustustoimien virheilmoitusdialogien määrää on
vähennetty, nyt yksi aluetyyppiä kohti

Maanalaisten tilojen erottelua on tarkennettu, taso 1555 sekä
tekstimääräykset selityspiirtotavoilla 2 ja 9

Lyhyiden viivojen poistossa on nyt toleranssina 0,000001 m

Piirtotavat 145 ja 146 huomioivat nyt myös %s -parametrin
General Land Use Planning
www.novapoint.com
21.4.2011
10(20)

Yleiskaavamääräykset 120, 121 ja 122 on lisätty. Paketissa mukana
GpBaseUpd1720.xml tiedosto jonka voi lukea sisään kirjastoon.

MY-alueen väri on korjattu

Yleiskaavan alueväritykset toimivat nyt myös silloin kun
asiakaskohtaiset (Custom)-hakemistot käytössä

Valikkoon on lisätty ’Affiininen muunnos’ –työkalu Dwg-kuvassa
tehtävää koordinaattijärjestelmän muunnosta varten

Pyykin tekeminen ei enää muuta LUPREC-asetusta

KuntaGML aineiston lukua on parannettu; osa Label -teksteistä tuli
aikaisemmin kahteen kertaan, blokkien tekstit palautuivat vakiopaikoille

XCity –aineiston tuonnissa on varmistettu symbolien haku oikeasta
kansiosta.
Map
Soundings

Ohjelmaan on lisätty mahdollisuus tulostaa pelkkä pistetunnus
diagrammiin ilman lähdetyötä tai projektia

Valikkoon on lisätty tieto tasonimistä, joilta ’Poista kuvasta’ toiminnot
poistavat esim. diagrammit

’Kivi tai kallio’ päättymistavan merkinnän piirtotaso kartalla on korjattu

Leikkauspohjan piirtoa on parannettu. Joissakin tapauksissa pohjaan
tuli liian pitkiä vaakaviivoja.

Korjattu ongelma joka saattoi aiheuttaa kairausten tulostumisen
poikkileikkauskuvaan väärään paikkaan, mikäli merkintöjen mittakaavan
muutos muutettiin.

Puristinheijarikairauksen symbolia on parannettu

Korjattu virhe joka aiheutti ensimmäisen ja viimeisen päivän
korkeuksien jäämisen pois pohjavesikuvaajasta
Utility Network

Moduulin voi nyt käynnistää myös Novapoint ohjelmiston international
konfiguraation kanssa
Lighting Planner

Raportteihin saa nyt jalustan yläpinnan koron maanpinnan sijaan
Muutokset versioon 17.20.00 (26.06.2009)
Muutokset moduuleittain:
Area Planning
www.novapoint.com
21.4.2011
11(20)

Automaattisten aluerajojen tilan muutos ei enää vaikuta selitysosaan.

KuntaGML tiedonsiirron vastaavuustaulukko-tiedoston nimi on muutettu:
Uusi nimi on NPAreaPlanKuntaGmlVastaavuudet.xml.

KuntaGML tiedonsiirtodialogit on uudistettu. Oman vastaavuustiedoston
valinta on tehty mahdolliseksi dialogista käsin.

KuntaGML vastaavuustiedostossa voidaan käyttää tasojen nimissä
jokerimerkkiä (ns. wildcard): ’*’.

KuntaGML tuonnin luokittelemattomien kohteiden taso on vaihtettu.
Uusi taso on ”KuntaGML_luokittelemattomat_kohteet”.

KuntaGML viennissä annetut koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmätiedot
viedään nyt tiedostoon. Aineistolle lasketaan tiedostoon myös alueen
rajaava Envelope-elementti.

Kuvaustekniikan ja selitysosan generointia on nopeutettu merkittävästi.

Siivoustoiminnon cleanup profiilista poistettu kaikki toimet, jotka
sattoivat muuttaa pisteiden paikkoja.

Suunnitelman kopiointi ja blokin teko onnistuu nyt ilman virheitä.

Alueiden muodostamista on kehitetty luotettavammaksi. Lisäksi
alueidenmuodostustoiminto sisältää perussiivoustoiminnot, joten
siivoaminen ei ole enää välttämätöntä.

Aluerajojen piirtoon lisätty on omat rajaviivatasot maanalaisille osaalueille, ohjeellisille maanalaisille osa-alueille, kevyen liikenteen osaalueille ja ohjeellisille kevyen liikenteen osa-alueille.

Asetukset -dialogiin on lisätty optiot erityisalueiden rajaviivakolmioille ja
pinta-alamerkintöjen tarkkuudelle.

Selitysosan muotoilua ja ohjeellisten alueiden tunnistusta selitysosan
rajoihin on paranettu.

Alueiden ja niihin liittyvien määräysten esittämiseen on tehty ”Näytä
alueita” -toiminto, jolla voidaan näyttää valittua määräystä koskeva alue
tai osoitetulle aluetyypille kohdistuvat määräykset.

M-color alueiden luontiin tehty tarkennuksia nopeuttamaan alueiden
luontia.

Pinta-ala saadaan tulostettua kuvaan polylinesta, jolla on mielekäs
pinta-ala. Jos viiva ei ole suljettu lasketaan pinta-ala alku ja
loppupisteen määrittämältä alalta.

KuntaGML tiedonsiirtodialogit on uudistettu. Oman vastaavuustiedoston
valinta on tehty mahdolliseksi dialogista käsin.
Map
www.novapoint.com
21.4.2011
12(20)

KuntaGML tuonnin luokittelemattomien kohteiden taso on vaihtettu.
Uusi taso on ”KuntaGML_luokittelemattomat_kohteet”.

KuntaGML viennissä annetut koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmätiedot
viedään nyt tiedostoon. Aineistolle lasketaan tiedostoon myös alueen
rajaava Envelope-elementti.
Soundings

Porakone- ja kallionäytekairauksissa päättymistason teksti piirretään nyt
vain kerran, jos kairauksen päättymissyvyys on sama kuin kallion
syvyys.

Alkukairauksen maalaji piirtyy nyt myös laittamalla kommenttikenttään
AL_maalaji (esim AL_Hk).

Poikkileikkausten piirtoa muilla mittakaavoilla kuin 1:1000 on
parannettu.

Pintamallien interpolointi -asetus talletetaan nyt oletusasetuksia
talletettaessa.
Finnish Value Pack

Customer Configuration -apuohjelmaan on lisätty Novapoint 17.20 tuki
Muutokset versioon 17.10.06 (16.06.2009)
Tämä versio sisältää virhekorjauksia Soundings moduuliin:

Kun kairauksia syötetään käsin, voi esim. painokairauksen mittausriville
jättää tyhjän (NULL) puolikierroksen kohdalle. Novapoint 16.30 käsitti
tyhjät arvot nolliksi, mutta 17.10 on ollut tarkempi, ja piirtää diagrammin
eri tavalla tällaisissa tapauksessa. Diagrammien piirto tyhjien arvojen
kohdalla on korjattu vastaamaan aiempaa tapaa, tyhjät arvot tulkitaan
nolliksi. Korjaus koskee painokairauksia (kuorma, puolikierrokset) ja
heijarikairauksia (lyönti).

Heijarikairauksen ensimmäinen mittaus jäi piirtymättä. Nyt mittaus
piirretään, paitsi jos kyseessä on alkukairaus.

Näytteiden vesipitoisuuden piirtäminen aloitetaan vasta ensimmäisestä
annetusta arvosta, tyhjää ensimmäistä arvoa ei tulkita nollaksi.

Soundings tietokannan versionumeron puuttuminen ei enää estä
tietokannan käyttöä.

Pohjavesiputken karttasymbolin yhteyteen ei tule korko- ja
päivämäärätietoihin nollia, jos ei ole havaintoja.

Etäisyystekstin sijoitusta on parannettu tilanteessa, jossa skaalaasteikkoa ei piirretä.

Porakonekairauksen aikakuvaaja on nyt rajoitettu asteikon leveyteen.
www.novapoint.com
21.4.2011
13(20)

Porakonekairauksen lopputasoon piirrettävä vaakaviiva ei jää nollan
pituiseksi, piirrettäessä tutkimus viivamuodossa.

Lomaketulostus- toiminnassa on korjattu ”purheiraji” kirjoitusvirhe.
Muutokset versioon 17.10.05 (18.03.2009)
Muutokset moduuleittain:
Finnish Value Pack

Geomenun ’tontinrajat leikkauslinjalle’ toiminnossa on korjattu virhe joka
aiheutti toiminnon jäämisen kesken.
Area Planning

Tee virtuaalimalli toiminto tukee nyt myös Virtual Map versiota 5.0

Yleiskaavan M-color tulostus dokumentaatiota on parannettu värien
käsittelyn osalta, jotta uusien ja muuttuvien alueiden väritys saadaan
tehtyä halutulla tavalla.
Soundings

Kairausdiagrammeihin saa nyt myös näkyviin tutkimuksen vuosiluvun

Tulkitut pisteet voi nyt hakea kartalle myös aluehaulla, useammasta
projektista

Tulkinta voidaan nyt tehdä myös diagrammissa jossa on useamman kuin
yhden projektin tutkimuksia

Kalliopisteet voi nyt hakea kartalle nyt myös täry-, paino-, heijari-,
puristinheijari- ja cptu kairausten ’kivi, lohkare tai kallio’ -päättymistapojen
mukaan.

Myös tutkimuksen paaluluvun saa nyt tulostettua Novapoint
poikkileikkauksiin edessä/takana tiedon lisäksi.

Diagrammien yleistietojen tunnukset voi nyt jättää kokonaan piirtämättä.

Pohjavesi- ja orsivesiputkien Gw ja Gw0 merkintöjä muokattiin SGY:n
ohjeen mukaisiksi.

Porakonekairauksen aikakuvaajan tulostusta on parannettu.

Myös 0-syvyiset kairaukset tulostuvat nyt leikkauksiin.

Tulkinnan, orsiveden ja pohjaveden kommenttiteksti tulee nyt oikeaan
paikkaan

Korjattu virhe, joka aiheutti diagrammin piirron keskeytymisen tyhjän
työnumeron tulostamisen yhteydessä.

Lohkareiden kuvautumista diagrammeissa on parannettu.

Oracle tietokanta asettaa mm. monimutkaisten aluerajausten käytölle
hakuehtojen määrärajoituksen. Uudemmissa Oracle versioissa tämä raja
on 999 hakuehtoa. Versiossa 17.10.04 tuotiin ohjelmaan mukaan
www.novapoint.com
21.4.2011
14(20)
hakualueen yksinkertaistaminen, jotta hakuehtojen maksimimäärää ei
ylitetä. Vanhemmissa Oracle versioissa hakuehtorajoitus saattaa olla
pienempi (esim. 350). Mikäli monimutkaiset aluehakurajat aiheuttavat
ongelmia JA tietokantaan ei ole tehty tarvittavaa Oraclen korjauspäivitystä,
käyttäjä voi nyt itse antaa hakuehtojen maksimilukumäärän. Hakuehtojen
maksimilukumäärä voidaan määrittää seuraavalla komennolla AutoCAD
komentorivillä: (setMaxArguments 350). On syytä huomata että toiminnon
käyttö hidastaa hakua merkittävästi.
Map

Jonot ja verkot valikko toimii nyt myös vaikka AutoCAD istunnossa vaihtaa
toisen kuvaikkunan aktiiviseksi tai avaa toisen kuvatiedoston.
Lighting Planner

Ohjelma toimii nyt myös oikein vaikka AutoCAD istunnossa avaa toisen
kuvatiedoston ohjelman käynnistämisen jälkeen.

Mittakaavan asetus toimii nyt myös ensimmäisenä toimenpiteenä
ohjelman käynnistämisen jälkeen.
Utility Network

Valokuvaus on lisätty tutkimuslajiksi. Toiminnon käyttäminen vaatii
tietokantapäivityksen.
Muutokset versioon 17.10.04 (11.02.2009)
Huomio Utility Network käyttäjille:
-
Tämän version asennus vaatii myös tietokantapäivityksen. Epäselvissä
tapauksissa pyydämme ennen asennusta ottamaan yhteyttä Vianova
tukipalveluun. [email protected], 09-2313 2130
-
Mikäli tietokantaa ei päivitetä, ohjelma varoittaa vanhasta tietokantaversiosta.
Muutokset moduuleittain:
Finnish Value Pack

Apuvalikkoon on lisätty toiminto karttakohteiden piirto Novapoint
poikkileikkauksiin.

Korjattu virhe Oracle numerokonversiossa, joka tuli esille tietyissä Utility
Network tietokantahauissa.
Area Planning

Tonttirajojen leikkaus- ja taitepisteet tulevat nyt pisteluetteloon

Koordinaattipisteiden tarkkuus säädettävissä ”Asetukset” dialogissa

Suoran rajaviivan piste säilyy kun ”Asetukset” dialogissa optio valittuna

TYVI laskennassa on korjattu viivatyyppisten määräysten sijaintipisteen
käsittelyä siten että vain yhden viivasegmentin sisältävissä
www.novapoint.com
21.4.2011
15(20)
määräyksissä sijaintipiste on "bounding box"in keskipiste, muussa
tapauksessa sijaintipisteenä käytetään keskimmäistä viivasegmenttiä.
Soundings

Pitkien pituusleikkausten (esim. kaivantolinjat) diagrammien piirtoa on
parannettu siten että hakupisterajoitteet on poistettu (hakualuetta
yksinkertaistetaan automaattisesti, mikäli se on liian monimutkainen).
Samalla on korjattu virhe, joka aiheutti eräissä erikoistapauksissa
diagrammien jäämistä piirtämättä monimutkaisilla
pituusleikkausgeometrioilla.

Tulkinta poikkileikkauksessa -toimintaa on yleisesti parannettu sekä
korjattu virhe joka aiheutti vääriä korkoja tulkittuihin pisteisiin tilanteissa,
joissa kerralla käsiteltävissä poikkileikkauksissa on eri korkeusrajat.

Lomaketulostuksen rakeisuuskäyrien viivatyypin generointi
(AcadLinetypeGeneration) on nyt aina kytketty päälle (enabled).

Lohkareiden esitys kairausputkissa lisätty.
Map

Kartoitustiedoston lukua on muutettu siten että korkotieto kirjoitetaan
kaikille 110-alkuisille koodeille. Aiemmin korkotieto kirjoitettiin vain osalle
koodeja.
Lighting Planner

Projektin poisto -toiminto poistaa nyt myös projektin kokoelmat.

Valaisinkokoelman monistuminen on nyt estetty käyttöliittymässä.

Valaisinkokoelman nimessä sallitaan nyt myös välilyönnit.
Utility Network

GDT–import toimintaan on lisätty koordinaatistomuunnosmahdollisuus.

Lisätty toiminto, jolla saadaan muunnetut koordinaatit osoitetusta kuvan
pisteestä tai varusteesta

Tietokannassa on johtoihin ja varusteisiin lisätty tarkkuusluokka

Mitattujen varusteiden talletuksessa tietokantaan on mahdollista viedä zkoordinaatti pohjan korkeudeksi kannen korkeuden sijaan.
Muutokset versioon 17.10.03 (19.01.2009)
Tässä versiossa on mukana KuntaGML I/O toiminnallisuus pohjakartan ja
asemakaavan osalta. Toiminnallisuus sisältää KuntaGML muotoisen aineiston
lukemisen tiedostosta ja kirjoituksen tiedostoon. KuntaGML projektin määritykset
löytyvät projektin verkkosivuilta osoitteesta http://www.paikkatietopalvelu.fi/.
www.novapoint.com
21.4.2011
16(20)
Muutokset moduuleittain:
Finnish Value Pack

Apuohjelmat valikkoon on lisätty toiminto koordinaattiruudukon
tekemiseen.
Area Planning

Valikkoon on lisätty toiminnat KuntaGML pohjakartta ja asemakaavaaineiston lukuun sekä asemakaava-aineiston kirjoitukseen.

Ohjelmaan on lisätty vaihtoehtoinen tapa käsitellä osa-alueita ja kortteleita
topologian luonnin osalta. Käytetty tapa voidaan asettaa asetukset toiminnolla. Oletuksena ohjelma toimii kuten aiemminkin, mutta
haluttaessa voidaan kortteleiden ja osa-alueiden topologioita käsitellä
erillisenä. Tällöin osa-alueiden taitepisteet eivät muodosta taitepisteitä
korttelirajoihin.

Pyykkikoordinaattiluettelo toiminnolla saa nyt kerralla kaikki pisteet yhteen
taulukkoon ja siitä edelleen tiedostoon.

Pisteluetteloa tehtäessä voidaan valita yhteen tauluun tulevat korttelinosat

Tonttinumeroita lisättäessä kasvatetaan numeroa automaattisesti

Lisätty siivoustoiminto jolla saadaan ylimääräiset pisteet pois aluerajoilta
General Land Use Planning

Korjattu määräys 104, joka tulee nyt oikein selitysosaan. Samalla on
muutettu selitysosan otsikko muotoon ”Yleiskaavamääräykset..”
Soundings

Dialogien käytettävyyttä on parannettu syöttökenttien järjestyksen osalta

Soundings piirtää nyt leikkauksen vaikka sille ei osuisi yhtään
tutkimuspistettä. Aiemmin tässä tilanteessa jätettiin leikkaus piirtämättä.

Diagrammien piirrossa poikkileikkaukseen on korjattu virhe, joka pakotti
eteen/taakse etäisyyden aina 10/10 metrin arvoon.

Diagrammien piirrossa poikkileikkaukseen otetaan nyt huomioon käyttäjän
antama mittakaava.

Pohjatutkimuksien lisääminen pituusleikkaukseen jossa ei ole
geometriatietoja antaa nyt virheilmoituksen. Pituusleikkaus pitää olla
piirretty maastotietkantaan talletetusta geometriasta.

Leikkauspohjan pystyviivat tulostuvat nyt oikeille etäisyyksille mittakaavan
mukaisesti. Aiemmin viivat piirtyivät aina mittakaavan 1:200 mukaan.

Lisätty varoitus mikäli pituus- tai murtoviivaleikkauksessa generoituvien
pisteiden määrä ylittää ORACLE tietokantahaun maksimiargumenttien
määrä (999). Haku on tällöin tehtävä pienemmissä osissa.
www.novapoint.com
21.4.2011

17(20)
Diagrammien katkoviivojen viivatyyppi on muutettu tyyppiin ”VIA2”,
aiemmin 17.x versiossa oli viivatyyppinä DASHED, jota jouduttiin erikseen
skaalaamaan. Rakeisuuskäyrien viivatyypit on myös vaihdettu VIAviivatyyppeihin.
Map

Valikkoon on lisätty toiminnat KuntaGML pohjakartta ja asemakaavaaineiston lukuun sekä pohjakartta-aineiston kirjoitukseen.
Muutokset versioon 17.10.02 (21.11.2008)
Tämä versio on testattu Novapoint 17.10FP1a version kanssa AutoCAD 2009
ympäristössä.

Asennuspaketin niin sanottua ”Silent Install” toiminnallisuutta on korjattu,
siten että asennus ei enää vaadi Novapoint aiemman version (17.00)
olemassaoloa työasemassa.

Finnish Value Pack
o Geomenun toimintoja on korjattu, erityisesti paalutus toiminnallisuudessa oli ongelmia.

General Land Use Planning
o Alueväritykset tulevat nyt oikein tilanteessa jossa alueella on useita
käyttötarkoitustekstejä ja sisäalueita ja niillä omat
käyttötarkoitusmääräyksensä.

Soundings
o Asetusdialogiin on lisätty optio diagrammien tulostamiseen
viiva/putkimuodossa huolimatta mittakaava-asetuksesta
o Korjattu ongelma, joka esti ohjelman käytön ns. lukuoikeuskäyttäjältä, siis käyttäjällä jonka Oracle tunnuksella on vain
lukuoikeus tietoihin.
o Korjattu maalajirajojen piirtoa tilanteessa, jossa peräkkäiset eri
maalajit tulostetaan samalla symbolilla.

Utility Network
o Mittauskooditusta on laajennettu, lisätty kentät ulkopuoliselle
pinnoitteelle ja liitostavalle
Muutokset versioon 17.10.01 (7.10.2008)
Asennuspakettiin on lisätty uusi moduuli, tie- ja katuvalaistuksen suunnitteluun
tarkoitettu Novapoint Lighting Planner.

Finnish Value Pack
o Customer Configuration -apuohjelmaa on muokattu paremmin
soveltuvaksi vakioituihin ympäristöihin, siten että ohjelman
www.novapoint.com
21.4.2011
18(20)
käyttämien asetusten oletusarvot luetaan nyt rekisteristä ”Local
Machine” puolelta mikäli niitä ei käyttäjän omista asetuksista vielä
löydy. Lisätty myös uusien Novapoint versioiden tuki.
o Apuohjelma ”txt2symb” huomioi nyt sekä pilkut että pisteet
desimaalierottimeksi

Area Planning
o TYVI-listaukseen on nyt lisätty korttelinumero
o Valikkoon on lisätty toiminnot pyykki- ja koordinaattiluetteloiden
tekemiseksi sekä niiden tulostukseen kuvaan ja/tai GT -muotoiseen
tiedostoon.
o Aluerajamerkintöjen poistaminen ja uudelleen tekemisessä ei enää
vaadita rastereiden suunnan asettamista joka kerta,
määräysrasterien suunta talletetaan nyt määräystä tehtäessä.
o Määräyseditorin tiedonsiirto-ominaisuuksia on parannettu siten, että
nyt on mahdollista lukea siirtotiedostosta myös pelkästään uudet ja
muuttuneet määräykset.

Area Planning ja General Land Use Planning - Määräyseditori
o Tiedonsiirto-ominaisuuksia on parannettu siten, että nyt on
mahdollista lukea siirtotiedostosta myös pelkästään uudet ja
muuttuneet määräykset.
o Selitys -kentän pitkät tekstirivit rivitetään nyt automaattisesti.
o Määräyksen tallentamista on parannettu yleisesti ja mm. korjattu ”§”
-merkin sisältävien tekstien tallentamisongelma.

Soundings
o Mikäli tietokantaversiona on Oracle 10, on varmistettava että
tietokannan versiona on vähintään 10.2.0.4. Aiemmissa versiossa
on havaittu ongelmia monimutkaisten aluehakujen yhteydessä,
esim. kairausten hakemisessa pituusleikkaukseen.
o Tutkimuksien poisto -toimintaa on kohdennettu paremmin siten,
että se poistaa”G017*” -alkuiset tasot, aiemmin kriteeri oli ”G*”.
o Kaikki pohjatutkimusten diagrammiviivat piirretään nyt ”polyline”
tyyppisinä. Aiemmin osa piirtyi ”line” tyyppisenä.
o Tietyissä erikoistilanteissa pituusleikkaustuloksessa piirtyivät
pohjatutkimukset väärään korkoon. Virhe liittyi korkeusrajojen ja
mittakaavan valintaan ja se on nyt korjattu.
o Maalajisymbolien tulostumisessa diagrammeihin on yhdistelmämaalajien osalta havaittu ongelmia, jotka osin ovat liittyneet isojen
ja pienten kirjainten käyttöön. Ongelmat on nyt korjattu ja maalajit
tulostuvat nyt kirjainkoosta riippumatta.
www.novapoint.com
21.4.2011
19(20)
o Kairaukset voi nyt piirtää putkimuodossa tai viivamuodossa kun
vaakamittakaava > 500. Aiemmin toiminto ei ottanut valintaa
huomioon..
o ”Edessä/takana” valinnan talletus oletusarvoksi on korjattu
Asetukset -dialogissa.

Lighting Planner
o Novapoint Lighting Planner on tarkoitettu tie- ja katuvalaistuksen
suunnitteluun. Ohjelmisto on Novapoint versio aiemmasta VID
valaistus -moduulista ja tämä on sen ensimmäinen versio.
o Ohjelmisto käyttää tietovarasto Oracle tietokantaa. Mikäli
organisaatiossa on aiemmin ollut VID valaistus käytössä, ei
tietokantaa tarvitse päivittää, vaan vanha tietokanta toimii.

Utility Network
o Linja mittapisteistä –toiminto ei enää huomioi johtopistettä
mittalinjan teossa, koska se johti ongelmaan Linja johdoksi –
toiminnon kanssa.
o Linja johdoksi –toiminto kysyy nyt johtopisteen, josta tiedot haetaan
johdon perustiedoiksi.
Muutokset versioon 17.10.00 (16.6.2008)
Novapoint Finnish Value Pack 17.10 on yhteensopiva Novapoint 17.10
perusohjelmistopaketin kanssa. Ohjelmistopaketti on Microsoft Vista
yhteensopiva ja vaatii alustakseen AutoCAD Map 2007/2008 tai AutoCAD
Civil3D 2007/2008 alustan.
Versiossa 17.10 Novapoint Finnish Value Pack asennuspakettiin on lisätty
yleiskaavasuunnittelusovellus, Novapoint General Land Use Planning.

Finnish Value Pack
o Tiedonsiirtovalikkoon on lisätty toiminto, jolla voidaan lukea kuvaan
kaavasuunnitelma VID Kaava ja Novapoint Area Planning 16.20
versioiden Oracle tietokannasta.

Area Planning
o Visualisointi-valikko on nimetty uudelleen havainnekuva-valikoksi.
Valikon ”Tee virtuaalimalli”-toiminto luo kuvassa olevasta kaavasta
automaattisesti virtuaalimallin ja käynnistää katseluohjelman. Malli
luodaan perusasetuksilla, joita voi halutessaan muokata. Toiminto
vaatii Novapoint Virtual Map lisenssin.
o Havainnekuva-valikko toiminnoilla luotuja rakennuksia voi nyt
kopioida AutoCAD:n Copyclip toiminnolla, siten että elementteihin
sidotut ominaisuustiedot kopioituvat myös ja esim. varjostukset
onnistuvat normaalisti. Aiemmin ominaisuustiedot eivät
kopioituneet.
o Aluerajaviivojen, kuten puiston rajan, piirtoa on nopeutettu.
www.novapoint.com
21.4.2011
20(20)
o Topologioiden poisto ja audit -toiminnot toimivat nyt nopeammin.

General Land Use Planning
o Tämä on yleiskaavasovelluksen ensimmäinen versio.
Käyttökokemusten myötä sovellukseen haetaan lopullista muotoa
ja toiminnallisuutta. Kaikki kommentit sovelluksen kehittämiseksi
ovat tervetulleita.

Soundings
o Maaperätulkinta-valikkoon on lisätty toiminto ”Tulkinta
poikkileikkileikkauksesta”, jolla käyttäjä voi luoda karttaan
pistejoukon digitoimalla Novapoint Base/Road poikkileikkauksissa
esimerkiksi maalajipintoja. Pistejoukon voi digitoinnin jälkeen
tallentaa maastotietokantaan.
o Soundings -leikkauksissa interpolointi maastotietokannasta piirtää
nyt maakerrosrajat kaikista aktiivisina olevista ryhmistä.
Maalajipintojen ominaisuustiedot tulostetaan piirrettyjen viivojen
tasonimiin.
o Painokairauksen leikkausdiagrammin tulostuksessa on korjattu
lyhenne pl/0.2m muotoon pk/0.2m

Utility Network
o Korjattu virhe, joka aiheutti symbolien tulostumisen liian isoina.
Virhe on 17.00.05 versiosta eteenpäin yhteydessä.
www.novapoint.com