5/2014 - Nastapartio ry

13.4.2014
NASTAPARTIO RY
Hallituksen kokous: 5/2014
Paikka: Partiotoimisto
Aika: 13.04.2014 klo: 15:00
Läsnä:
Jani Vestola
Risto-Pekka Väänänen
Ida Auvinen
Teija Järvinen
Henna Pohja
Saara Vestola
Nina Auvinen
Annu Pollari
Julia Bergdahl
Harri Korkeamäki
Hanna-Kaisa Varjonen
puheenjohtaja
sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
toiminnanjohtaja, puheoikeudella
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja aloitti kokouksen kello: 15:15
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA VAHVISTAMINEN
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksin.
5. LUOMANIEMEN KÄYTTÄMINEN
Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.
6. VETERAANIPÄIVÄ
Annu osallistuu seuraavaan Veteraanipäivän järjestelykokoukseen. Tapahtumaan tarvitaan
nastapartiolaisia avustamaan veteraaneja. Annu värvää halukkaita avustajia.
7. ANOMUSTEN KÄSITTELY
 Tommi Rintalan anomus: puheenjohtaja luki anomuksen. Anotaan matkakuluja
korvattavaksi. Anotaan henkilöauton kilometrikuluja. Korvataan käytännön mukaisesti
17snt/km.
 Tommi Rintalan anomus: puheenjohtaja luki anomuksen. Anotaan henkilöauton
kilometrikuluja korvattavaksi. Korvataan käytännön mukaisesti 17snt/km.
 Metsäkauriiden ja Gebardin pentujen anomus: puheenjohtaja luki anomuksen.
Sivu 1 / 3
13.4.2014
Metsäkauriit ja Gebardin pennut ovat tehneet talkootyötä ryhmnä. Lippukunta avustaa
ryhmiä vastaavalla summalla (yhteensä 450€) partiomaiseen toimintaan. Anomus
liitteenä.
8. NASTAPARTION KIOSKI
Nastapartio ja Seurakunnan edustajat tapaavat kioskin pyörittämisestä ja yhteisistä
pelisäännöistä 5.5.2014 klo: 17:30 partiotoimistolla. Asiakastilien käytöstä sovitaan tässä
palaverissa.
 PALPA -SOPIMUS
Nastapartion tulisi tehdä pullonpalautussopimus Palpa:n kanssa, jotta palautetuista
pulloista saadaan rahat Nastapartiolle. Nastapartio tekee sopimuksen Palpan kanssa.
Hanna-Kaisa tekee sopimuksen ja Nastapartion nimenkirjoittaja allekirjoittaa. Sopimus
irtisanotaan mikäli palvelua ei pidetä tarpeellisena.
 HARTWALL-ASIAKASNUMERO
Nastapartiolle luodaan oma asiakastili. Hanna-Kaisa tekee sopimuksen, Nastapartion
nimenkirjoittaja allekirjoittaa sopimuksen.
9. RYHMIEN TOIMINTA ENSI SYKSYNÄ
Ikäkausinastat ja ikäkausivastaavat laativat listan rymistä, ryhmien johtajista sekä ryhmien
kokoontumisajoista ja -paikoista. Tiedot kootaan yhteen seuraavassa kokouksessa.
10. MUUT ASIAT
 NaPa-asusteet: Tilauksia tullut vähän. Tilaus lähtee eteen päin ensi torstaina.
 VaPePa: Vapaaehtoisen pelastuspalvelun esittely seurakuntatalolla 22.4. klo: 18:00.
Kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan.
 Askartelutarvikevarasto: partiotoimistossa käytössä askartelutarvikevarasto, varasto
pidettävä siistinä.
 Suurjuhla 2014: ilmoittautuneita 10 hlöä.
 Toiminnantarkastuskertomus: toiminnantarkastajalla ei ollut huomautettavaa
toimintakertomuksesta, kirjanpidosta, pöytäkirjoista eikä tilinpäätöksestä.
 Kesäleiri 2014: kesäleiri "Mamelukki" pidetään 1-3-8.2014 Arramajalla. Leirinhinta on:
20€. Leirin johtajana toimii Iina Nupponen.
 Kesäleiri 2015: johtajina toimivat Iina Nupponen ja Henna Pohja.
 Seuraava hallituksen kokous 18.5. klo: 15:00, Partiotoimistossa, lippukunnan
kevätkokous Partiotoimistossa 27.3.2014 klo: 17:00
Sivu 2 / 3
13.4.2014
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 16:45
Vakuudeksi, Nastola 13.04.2014
________________________
Jani Vestola, puheenjohtaja
_________________________
Risto-Pekka Väänänen, sihteeri
Sivu 3 / 3